donderdag 31 maart 2011

Waar blijft de VN nu?

Onlangs hebben we kunnen beleven hoe de Verenigde Naties besloten om Libië aan te vallen, omdat de Libische leider Ghadaffi de Libische bevolking aan het uitmoorden zou zijn.

Nog afgezien van de vraag of dat wel zo is, dringt zich veel meer nog de vraag op wanneer de VN eindelijk eens gaat ingrijpen ten aanzien van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, dat hele bevolkingen probeert uit te moorden via de hongerdood (uitgezonderd natuurlijk de enkele plaatselijke uitbuiters, die juist baat hebben bij alle IMF-beslissing)?

En een andere, gerelateerde vraag: waarom maken Barack "No Change" Obama, Nicolas "CIA" Sarkozy en consorten zich wel druk om de Libische opstandelingen (die wapens krijgen van het Egyptische leger! - zie Trouw van 18 maart 2011 -, dat inmiddels weer een trouwe bondgenoot is van de Verenigde Staten en het internationale kapitalisme), en niet over de enorme armoede in landen als Griekenland, Spanje en -niet te vergeten- de VS zelf?

zaterdag 26 maart 2011

Wat gaat het Verenigdestaatse Vreemdelingenlegioen doen in Syrië?

Onlangs werd door Washington (daarin met slaafse trouw gesteund door de EU en -uiteraard- het Verenigdestaatse Vreemdelingenlegioen, de NAVO) besloten in te grijpen in Libië, omdat Muanmar Ghadaffi de burgerbevolking aan het uitmoorden zou zijn.

Intussen is er ook in Syrië geschoten op "vreedzame protesteerders" (NewYork Times van gisteren). Wat gaat de kapitalistische internationale nu doen?

Durven de Washingtonse neokolonialisten het aan om ook daar de burgerbevolking te gaan "beschermen"? Of zijn zij bang voor de reactie van bijna-buurland Iran, dat misschien kan denken dat een bezetting van Syrië bedoeld zou kunnen zijn om vandaaruit Iran aan te vallen? Of is dat misschien juist een reden voor Washington om hier ook de "burgerbevolking te gaan beschermen" tegen schietpartijen? Tegen schietpartijen van de huidige Syrische machthebbers uiteraard, want de bisschoppelijk goedgekeurde raketten van de NAVO zijn minstens even dodelijk voor burgers. Of zal Washington wellicht de Israeli's onder druk zetten om Syrië te bombarderen, bijv. met het dreigement dat anders misschien de steun voor de verdere kolonisatie van Palestina zal worden ingetrokken?

De komende dagen zullen we in de gelijkgeschakelde pers zien wat de plannen zijn: wanneer nu, net als in het geval van Libië, grootschalig gezorgd wordt voor een collectieve verontwaardiging, dan zal ook Syrië ten slachtoffer vallen van het kapitalistische kolonialisme.

Voor de aardolie hoeft het land in ieder geval niet bezet te worden, want volgens het CIA Factbook neemt de productie van aardolie af...

donderdag 24 maart 2011

Meneer de malloot (column van Luuk Koelman)

Landgenoten. Wat begon als een prachtige dag, is geëindigd in een vreselijk drama dat ons allen diep heeft geschokt. Mensen die er dichtbij hebben gestaan, die het hebben zien gebeuren, allen die het meebeleefd hebben, zullen met verbijstering en ongeloof gekeken hebben. Een 625 gram wegende waxinelichthouder, pardoes geworpen tegen het rechterportier van mijn Gouden Koets.

Lees hier de volledige tekst van deze column, vandaag geplaatst in de Metro.

woensdag 23 maart 2011

Het kost HUN tóch geen cent!

De proto-fascistische Haagse waterstofperoxyde-bende heeft nog wel enkele slordige miljoenen over van het ons ontstolen belastinggeld om deel te nemen aan de nieuwste koloniale oorlog van de Washingtonse kapitalistische internationale (de Volkskrant van vandaag), nadat de gelijkgeschakelde pers de afgelopen weken al zijn energie gestopt heeft in het propageren van een absurde collectieve verontwaardiging ten aanzien van de Libische president Muanmar Ghadaffi, die de bevolking van zijn land uit aan het moorden zou zijn. De Nederlandse soldaatjes moeten oppassen dat Ghadaffi geen wapens krijgt. Dat zal wel net zoiets worden als het door de Volkenbond afgesproken wapenembargo tijdens de Spaanse burgeroorlog (1936-1939): er werd zorgvuldig voor gewaakt dat de wettige regering van de Spaanse Republiek geen wapens kreeg, terwijl de fascistische troepen van Franco rustig bevoorraad werden door de Duitse nazi's en de Italiaanse fascisten: Ghadaffi krijgt dus geen wapens, maar de opstandelingen worden ongetwijfeld zonder problemen over land bevoorraad vanuit Egypte...

Waar is (en was) die collectieve verontwaardiging ten aanzien van de inmiddels al 65 jaar durende systematische genocide op het Palestijnse volk door "gods uitverkoren volk", waarbij de staat Israel zich baseert op het boek Deuteronium (hoofdstuk 7: "1. Wanneer u de Heere, uw God, zal gebracht hebben in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven; en Hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten, en de Girgasieten, en de Amorieten, en de Kanaanieten, en de Ferezieten, en de Hevieten, en de Jebusieten, zeven volken, die meerder en machtiger zijn dan gij; 2. En de Heere, uw God, hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht, dat gij ze slaat; zo zult gij hen ganselijk verbannen [de meeste Palestijnen werden uit Palestina gedeporteerd en wonen nu in Jordanië en elders]; gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn. [...] 16. Gij zult dan al die volken verteren die de Heere, uw God, u geven zal; uw oog zal hen niet verschonen, [...]; 22. En de Heere, uw God, zal deze volken voor uw aangezicht allengskens uitwerpen; haastelijk zult gij hen niet mogen te niet doen, opdat het wild des veldes niet tegen u vermenigvuldige." [kortom: niet alle Palestijnen tegelijk uitmoorden.]) uit het oudste sprookjesboek ter wereld, de bijbel. Degenen die het joodse bijgeloof aanhangen vinden dezelfde aansporingen in boek Dewariem in hun sprookjesboek, de Torah.

Sterker nog: de christenfundamentalistische partijen SGP en ChristenUnie vinden (met de steun van de meerderheid van de Tweede Kamer!) (Reformatorisch Dagblad van 17 maart 2011) dat de Palestijnen zich wat beter moeten gaan gedragen, omdat er in de nog niet door Israel bezette delen van Palestina een "klimaat wordt gevoed waarin terroristische daden worden aangemoedigd in plaats van tegengegaan". De zwarte-kousers vertellen er alleen niet bij dat dat terrorisme met grof geweld door Israel gepleegd wordt! Ofschoon de motie te belachelijk is voor woorden (moeten de Palestijnen zich soms aanmelden bij een centraal vuurpeloton, zodat de arme Israeli's niet eerst hun steden en dorpen kapot hoeven te bombarderen?) is een groot deel van de Haagse bluffers het er toch mee eens. Is het onderwijs in Nederland intussen wérkelijk zo ver verslechterd dat niemand het walgelijke van een dergelijke visie (gebrek aan visie, liever gezegd) inziet?

Waar is (en was) die collectieve verontwaardiging ten aanzien van het moorddadige schrikbewind van Mugabe in Zimbabwe? En ten aanzien van het feodale régime van Obiang in Ecuatoriaal Guinea, waar de bevolking nog steeds leeft als slaven, die nog slechter behandeld worden dan de bontproducerende ratten van de Nederlandse nertsboeren? En zo zijn er nóg tientallen landen te bedenken, niet in de laatste plaats de Verenigde Staten, waar de arbeidersklasse steeds verder verarmt en steeds minder rechten heeft...

Wanneer leert de Nederlandse bevolking (en die van andere "beschaafde" landen) weer eens zelfstandig na te denken? Is het werkelijk nodig om de TV-zenders gewelddadig uit te schakelen? Of zijn we intussen écht zo sadomasochistisch geworden dat we het leuk vinden om anderen misbruikt te zien worden en zelf misbruikt te worden als rechtvaardiging van kapitalische moordpartijen - en dat allemaal om de zakken van de nuttelozen van de maatschappij verder te vullen (ter compensatie van de leegte in hun harten en hoofden)...