zaterdag 31 mei 2003

Plannen om Noord-Korea aan te vallen?

Wolfowitz (US onderminister voor Defensie) verklaart dat oorlog geen oplossing is voor de crisis rond Noord-Korea (nieuwsbrief van de Voice of America). Hij waarschuwt tegelijkertijd echter dat het land nucleaire technologie zou kunnen verkopen aan "schurkenstaten en terroristen".

Noord-Korea kan volgens hem ook economisch onder druk gezet worden (anders dan Irak, dat door zijn grote oliereserves minder afhankelijk was van buitenlandse hulp).

Ik zou alleen heel graag willen weten wat deze woorden betekenen en/of wat ze waard zijn. Nadat Wolfowitz en kornuiten ons maandenlang voorgehouden hebben dat Irak moest worden aangevallen vanwege hun massavernietigingswapens (terwijl ze nu zelf toegeven dat ze dat alleen om PR-redenen verteld hebben - wat trouwens ook wel aangeeft dat ze de rest van de wereld recht in het gezicht uitlachen), betekent dit vermoedelijk dat ze nog even tijd willen hebben om wat rond te spioneren en om hun aanvalsmachine in een betere positie te manoeuvreren.
Het begint er steeds meer op te lijken dat de Verenigde Staten nog niet tevreden zijn met hun overwinning in Irak. Ze zijn momenteel -zoals diverse bronnen melden- steeds harder bezig de druk op het Iranese regime op te voeren. Iran zou zich onvoldoende inspannen om leden van Al Q'aida uit te leveren en zou zich teveel willen bemoeien met de gang van zaken in Irak. Ofschoon de geheime agenda van het regime Bush nog niet op tafel ligt, blijkt mogelijk toch al wel dat de Amerikaanse legertop nog niet genoeg heeft van het oorlogje spelen. Dat kan althans m.i. wel afgeleid worden uit de opmerkingen van Rumsfeld dat "agressief" zou worden ingegrepen, wanneer Teheran invloed probeert te krijgen in Irak: "Iran should be on notice: efforts to try to remake Iraq as Iran's image will be aggressively put down" (New York Times, 28 mei 2003).

De hele oorlog in Irak blijft trouwens een erg gevoelig punt: De VS is er nog steeds niet in geslaagd massavernietigingswapens te vinden. Rumsfeld weet ook wel waarom: Irak heeft ze vernietigd (New York Times, 28 mei 2003). Moest die oorlog nou niet precies begonnen worden, omdat Irak die wapens NIET vernietigd zou hebben? De laatste leugen over deze oorlog zal nog wel niet gezegd zijn. Ben toch benieuwd hoe Bush zich hieruit gaat redden. Of rekent hij gewoon op het korte geheugen van het kiesvee? Tenslotte is hij er toch in geslaagd om door middel van de "oorlog tegen het terrorisme" de burgerlijke vrijheden in een groot deel van de wereld terug te dringen en - binnen de VS - de aandacht af te leiden van zijn eigen financieel wanbeleid.

Zojuist ik op het ABC-nieuws dat Colin Powell toch blijft volhouden dat er wel degelijk massavernietigingswapens waren in Irak. Hij had daarvan bewijzen gezien en hij had ook duidelijk "mobile weapons labs" (mobiele wapenlaboratoria) beschreven en die waren ook gevonden. Het lijkt wel of de club van Bush in het Guinness Book of Records wil komen als de regering die de meeste leugens verkocht heeft. Misschien ben ik niet zo doortrapt als Colin Powell, maar ik kan iedereen verzekeren dat een mobiel wapenlaboratorium niet hetzelfde is als een wapen. Bovendien is het nog helemaal niet duidelijk dat een mobiel wapenlaboratorium ook daadwerkelijk bestemd zou zijn geweest voor de productie (of het testen) van massavernietigingswapens. Het is niet zo dat ik Saddam Hussein & Co. vertrouw(de), maar in theorie zou het natuurlijk net zo goed een laboratorium geweest zijn dat de veiligheid moest onderzoeken van de geweertjes die in schiettenten op kermissen gebruikt worden. Ik zeg zo maar iets, om te bewijzen dat mijn fantasie net zo levendig is als die van Powell. Alleen verkondig ik mijn fantasieën niet als waarheid, en al zeker niet als een waarheid die een oorlog zou rechtvaardigen.

vrijdag 30 mei 2003

Soms toch ook leuk nieuws!

Vandaag toch ook twee leuke nieuwtjes in de krant (o.a. in de Volkskrant):

• De beoogde Europese grondwet maakt weliswaar melding van geestelijke waarden, maar noemt het christendom niet. Dat kan ook niet anders in een gemeenschap waar mensen met een andere achtergrond zich moeten kunnen vinden in de samenleving.

• Ook leuk is het nieuws dat de stad München vanaf volgens jaar geen gebruik meer zal maken van Windows, maar gaat overstappen op Linux - een stap die ik zelf de Nederlandse overheid ook al voorgesteld heb (ingezonden brieven in de Volkskrant, het Noordhollands Dagblad en de Metro). Zie mijn opmerkingen op 15 dezer.

Politici? Doodmoe word je ervan!


Vandaag is typisch zo'n dag waarop ik het gevoel krijg dat het allemaal geen zin heeft om me nog ergens druk over te maken. De Bozo's bedisselen alles onderling en het gewone volk kijkt lijdzaam toe, zucht, slikt en gaat verder. Ze zijn het erover eens dat politici (en trouwens ondernemers ook) niet te vertrouwen zijn, maar tegen de volgende verkiezingen geloven ze alle smoesverhalen volledig en stemmen ze toch maar weer voor dezelfde figuren die hen 4 jaar lang hebben uitgeknepen. Een week geleden zagen we hetzelfde in Spanje. Nog maar 1½ maand geleden ging een groot deel van de Spaanse bevolking de straat op om te demonstreren tegen de door Aznar (die, zoals bekend is, de politieke erfgenaam is van de fascistische dictator Franco, hoe goed hij ook zijn best doet om zijn monocratie van een democratisch vernisje te voorzien) verordonneerde Spaanse deelname aan de oorlog in Irak. En een paar maanden daarvoor stond heel Galicië (en de rest van Spanje) op zijn kop, toen door een faliekant verkeerde beslissing van Aznars club een kolossale milieuramp veroorzaakt werd voor de kust van Galicië door het in stukken breken van het aftandse tankschip "Prestige". Bij de verkiezingen voor de gemeenteraden en de deelregeringen van afgelopen zondag was daarvan niets meer te merken. De steun voor Aznar was nauwelijks minder dan bij de vorige verkiezingen...


Over politici gesproken: een prachtig (in negatieve zin) voorbeeld is Wim Kok. Het is leerzaam hoe hij zich (in een neerwaartse spiraal) ontwikkeld heeft van bevlogen vakbondsman tot opperhoofd van de PvdA, tot steun van de VVD in de "paarse" kabinetten en beschermengel van de familie Von Amsberg (en daarmee verwijs ik niet specified naar Claus, maar naar zijn gezin), tot kapitalist. Vandaag meldt NRC-Handelsblad dat hij (naast zijn commissariaten bij ING, Koninklijke/Shell en TPG) nu ook nog commissaris gaat worden bij de KLM. Ik heb lang gedacht dat Kok het wel goed bedoelde, maar dat hij door zijn omgeving (die Zalm is tenslotte ook geen gemakkelijk kereltje) dusdanig onder druk is gezet dat hij maar weer door zijn knieën ging en een mooi praatje verzon om toch nog een mooi roze randje om de Zalmiaanse truukjes te kleuren. Daar is nu niets meer van over (van dat idee over de goede bedoelingen van Kok), ik weet nu waar het woord Kok-halzen vandaan komt!

Lekker graaien in het belastinggeld!

Volgens de Metro van vandaag vindt De Boer (LPF), ex-minister van Verkeer en Waterstaat dat de salarissen van ministers verdubbeld moeten worden (en uit de teneur van zijn opmerkingen blijkt dat hij zelfs dat nog te mager vindt). Die man is werkelijk van grote hoogte van de pot gepleurd: Heeft hij nog maar net 400 miljoen gekregen om in de bodemloze put van de filebestrijding te storten (zie 28 mei) en dan nu dit weer. Het feit dat de Nederlandse bevolking steeds verder onder financiële druk komt te staan (vanzelfsprekend uitgezonderd Beatrix & Co. en de top-managers) vindt hij kennelijk niet interessant.
Interessant detail: was het niet het LPF dat vond dat "de politiek" te ver van de bevolking afstond?

Intussen lees ik in NRC-Handelsblad (ook vandaag) dat ook de nog niet-demissionaire ministers Remkes (VVD) en Van der Knaap (CDA) het idee van De Boer steunen.

woensdag 28 mei 2003

Zijn (ex)-topsporters betere mensen?

NRC-Handelsblad publiceert vandaag een interessant artikel onder de kop "Is er leven na een sportcarrière?", dat begint met:

Veel ex-topsporters blijven na hun carrière 'hangen' in de sport. Noodgedwongen vaak, omdat ze geen tijd hadden voor een opleiding toen ze opsport bedreven. "Dan zijn ze eind twintig en moeten ze nog eens gaan nadenken wat ze nu eigenlijk willen en kunnen."
Het is natuurlijk vervelend wanneer je op een bepaald moment afgedankt wordt, omdat je niet meer het vereiste aantal tegenspelers tegen de grond kunt meppen of niet meer genoeg "aan de bal bent", maar ook niet-voetballers worden maar al te gemakkelijk afgedankt, omdat het bedrijf waar ze werkten door malversaties failliet is gegaan, omdat ze om wat voor reden dan ook niet (meer) in staat zijn de vernieuwingen bij te houden, of omdat ze al dan niet door de werkomstandigheden arbeidsongeschikt worden. Ook bij bepaalde groepen ontslagenen zijn er mensen die vanaf hun 15e of 16e gewerkt hebben en "ook geen tijd hadden voor een opleiding".

Wanneer deze ontslagen arbeiders tevreden moeten zijn met een WAO (voorzover als die nog bestaat), een WW en uiteindelijk een schamele bijstandsuitkering, zie ik werkelijk niet in waarom voetballers andere (gunstigere) rechten zouden moeten hebben (datzelfde geldt trouwens ook bij bijv. top-managers, die nog een stapje verder gaan: wanneer zij door hun eigen wanprestaties weggesluisd worden, eisen -en krijgen- ze in veel gevallen ook nog een riante afkoopsom).
Sterker nog: voetballers wisten (althans konden weten) dat ze ver voor het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd aan het einde van hun carrière zouden staan (net zoals een autocoureur weet dat hij een redelijke kans loopt om vroeg of laat zich te pletter te rijden). Het zou daarom niet meer dan redelijk zijn om prof-voetballers een redelijk salaris te betalen (dat mag best wat meer zijn dan het minimum-loon, maar meer dan modaal lijkt me ook niet nodig. Het lijkt me dat ze eigenlijk al blij zouden moeten zijn omdat ze een leuke baan hebben...), terwijl hun werkgevers een lijfrentepolis voor hen afsluit.

En misschien zou het ook niet verkeerd zijn om hen één dag in de week naar school te sturen - zoals "vroeger" 15-jarigen één dag per week naar een «levensschool» moesten.

Volop geld - voor nutteloze doeleinden...

De Metro van vandaag had ook weer een verheugend nieuwtje: De demissionair minister van Verkeer en Waterstaat De Boer is er vandaag op het laatste moment nog in geslaagd een bedrag van 380 miljoen euro te pikken van de Nederlandse belastingbetaler om het daarna weg te gooien. Het wordt natuurlijk anders gebracht, want met dat geld moet 150 kilometer aan "spitsstroken" worden aangelegd.

Iedereen die een beetje kan nadenken (maar als je dat kunt, word je natuurlijk geen politicus bij een rechtse partij!) beseft dat hiermee 150 kilometer aan files zullen (lijken te) verdwijnen, maar iedereen kan ook op zijn vingers natellen (of desnoods op zijn zakjap) dat die files nu zullen opduiken op andere punten, vóór bruggen, tunnels, punten waar snelwegen bij elkaar komen, enz.

Kortom: hier wordt 380 miljoen verspild om files te verplaatsen...Of (maar nou lijkt het wel alsof ik kwaadwilligheid vermoed of zelfs wil suggereren) zou dit bedoeld zijn om de toch al zo (door fraudes) geplaagde bouwsector een hart onder de riem te steken?

donderdag 15 mei 2003

Burgers uitknijpen om geld te kunnen weggooien!

CDA, D66 en VVD zijn blind voor de consequenties van hun bezuinigingsplannen voor de burgers. Dit blijkt alleen al overduidelijk uit het feit dat de overheidsdiensten nog steeds werken met dure op Windows gebaseerde computersystemen en software. Alleen al het op duizenden (semi-)overheidscomputers draaiende Microsoft Office kost jaarlijks kapitalen aan licenties.

Al jaren bestaat het stabiele en goedkope Linux-besturingssysteem, waarvoor diverse goedkope (of zelfs gratis) Office-pakketten beschikbaar zijn en een enorme hoeveelheid andere software. Mocht er voor een bepaald Windows-programma (nog) geen Linux-alternatief zijn, dan draait het dankzij een emulator in veel gevallen toch onder Linux.

Kortom, er is geen enkele reden voor het uitknijpen van de burgers, terwijl kapitalen aan belastinggeld worden uitgegeven aan dure software. Als overheidsdiensten (o.a. in Duitsland en Mexico) dit wél inzien, is het niet te rechtvaardigen dat de Nederlandse overheid blind vasthoudt aan het peperdure systeem van Microsoft - tenzij natuurlijk die Nederlandse overheid zo grote oogkleppen draagt dat ze functioneel blind is...

vrijdag 9 mei 2003

Kunnen Zalm en collega's wel denken?

Hebben de Haagse politici na een jaar proefballonnetjes, geruzie en gekonkel vergeten hoe ze moeten nadenken of ontbreekt het mijzelf aan intelligentie? Of...?Ik begrijp in ieder geval niets van de logica (?), waarmee "de politiek" meent de hedendaagse samenleving te moeten helpen.

Terwijl bij treinladingen mensen ontslagen worden, weten zij niets beters te bedenken dan regelingen voor werklozen, arbeidsongeschikten en iedereen (WW, WAO, Ziekenfonds) ongunstiger te maken. Mensen moeten door fiscale maatregelen gedwongen worden langer te werken en zouden zelfs voortaan (vroegtijdig proefballonnetje?) voortaan tot hun 67e moeten werken en in ieder geval tot hun 65e blijven solliciteren. Alsof werkgevers zitten te wachten op ouderen. Het feit dat zelfs werkgeversorganisaties deze beoogde maatregelen onzinnig vinden, zou toch te denken moeten geven.

Het zou m.i. van wijsheid getuigen wanneer maatregelen genomen zouden worden om jongere werklozen aan het werk te helpen. Dit heeft allerlei voordelen: Voor werkgevers zijn zij interessanter (lagere beloning, betere gezondheid, meer gewend aan nieuwe technieken en beter geschikt voor het wennen aan nieuwe inzichten en technieken); voor de samenleving als geheel (minder overlast door zich vervelende hangjongeren) en voor de maatschappelijke lasten en de veiligheid (immers mensen die een baan hebben zullen zich minder gauw nutteloos voelen en zich minder vervelen, waardoor ook de overlast door vernielingen zal afnemen) is dat ook beter dan -waar het op dit moment meer op lijkt - deze generatie min of meer af te schrijven. En uiteraard is het voor de jongeren ook veel beter: het is ongetwijfeld beter je eigen inkomen te verdienen dan elke week je hand op te moeten houden voor een minimale uitkering.

De enigen die geen baat zullen hebben bij een lagere jongerenwerkloosheid zijn de drugshandelaars, want mensen met een baan hebben eenvoudig geen tijd voor een full-time verslaving.

Of... zou de politiek verleerd zijn om redelijk klinkende excuses te verzinnen, omdat het er hun in feite alleen om te doen is koste wat koste te "bezuinigen"? Het wordt tijd Zalm en zijn norm eens te recycleren en te vervangen door iets intelligenters (en een minder zelfvoldane kop zou ook geen kwaad kunnen).