zaterdag 31 juli 2010

(On)natuurlijke aardbeving in Iran vanochtend...


Gisteravond hoorde/zag ik op mijn communicatie-ontvanger een vreemd, pulserend signaal met een erg grote bandbreedte (20 kHz). De centrale frequentie van 13.900 kHz en ik ontving het signaal vanaf ± 23:00 UTC (01:00 Nederlandse zomertijd) tot minstens twee uur later, toen ik ging slapen. Zie hieronder hoe het signaal eruit zag - het beeld is niet erg duidelijk, en het geluid valt helaas weg onder het geluid van de regen op mijn balkon - maar duidelijk is in ieder geval wel het pulserende karakter te herkennen. Ook is te zien dat het signaal van redelijk ver kwam: de "gaten" in de stroom lijnen zijn te wijten aan fading (het gevolg van bewegingen in de ionosfeer die de signalen naar de aarde terugkaatst).

Navraag bij mij bekende hobbyisten heeft me tot op heden slechts één reactie opgeleverd: mogelijk betreft het OTHR ("Over the Horizon Radar"). Dat is ook een van de beweerde taken van het project HAARP in Alaska.


HAARP, dat direct en/of indirect door het Verenigdestaatse leger wordt geëxploiteerd, wordt door velen echter ook gezien als een wapen, waarmee het klimaat veranderd kan worden, dat telecommunicaties kan verstoren en aard- en zeebevingen kan veroorzaken. Zie hierover het artikel van collega-blogger Alles Schall und Rauch (al van 29 mei 2008), door mij vertaald en op 17 januari dit jaar gepubliceerd als Bestaat er een aardbevingswapen. Zie in deze context ook mijn artikel VS schuldig aan aardbeving in Haïti? Helemaal niet zo onmogelijk! van 20 januari dit jaar.

Vanmorgen vond er in Iran (het land dat al sedert jaren onder druk gezet wordt door de VS en Israel) een aardbeving plaats van 5,8 op de schaal van Richter. Dit gebeurde om 06:52 UTC, dus slechts.enkele uren nadat ik op 13.900 kHz die vreemde signalen gehoord/gezien had. 
Bij deze aardbeving raakten 170 mensen gewond en er werden ongeveer 16 dorpen vernield (PressTV, vandaag). Toen ik vanmorgen opstond was het signaal verdwenen en tot op dit moment is het niet opnieuw verschenen...

Het is uiteraard moeilijk een oorzakelijk verband aan te tonen tussen de vreemde signalen en deze matige aardbeving (althans in vergelijking met andere aardbevingen), maar bij geheimzinnige projecten, die ook nog eens geëxploiteerd worden door het leger van een land dat niet vies is van valse-vlag-operaties en oorlogen op basis van leugens, valt dit niet uit te sluiten.

Mocht er iemand zijn die me meer kan vertellen over het mysterieuze signaal, dan hoor ik dat graag!

Verplichte lectuur voor wie "toch niks te verbergen" heeft...


Een van mijn vrienden tipte me over het nieuwe boek van Vrij Nederland-redacteur Rudie Kagie, dat de niet mis te verstane titel «Privacy» voert en dat gewijd is aan de aanslagen door de overheid op onze privacy. Zoals de achterflap van het boek aangeeft:
Na de terroristische aanslagen op 11 september 2001 stelden Amerikaanse autoriteiten dat 'veiligheid boven privacy gaat'. Sindsdien won het idee terrein dat in principe iedereen verdacht is, ook in West-Europa. De geavanceerde opsporingstechnologie was aanvankelijk bedoeld om zware criminaliteit te traceren. Inmiddels blijken cameratoezicht, biometrie, bodyscans, controle van internet en telefonie, datamining, door radiogolven gestuurde chips en andere vondsten effectief gereedschap om 16,5 miljoen Nederlanders mee in de gaten te houden.
In hoog tempo werden maatregelen doorgedrukt die de overheid, het opsporingsapparaat en het bedrijfsleven inzicht geven in het denken, doen en laten van burgers. De vraag wat de risico's zijn als gegevens worden misbruikt, is allang niet hypothetisch meer.
In eerste instantie vroeg ik me af of het voor mij wel zin zou hebben om het boek aan te schaffen, omdat ik in de loop der jaren, zoals mijn vaste lezers weten, steeds achterdochtiger geworden ben en ik in het boek geen echte verrassingen verwachtte aan te treffen.

Grote verrassingen trof ik inderdaad niet aan, maar wel een duidelijk overzicht van de talloze en steeds uitgebreidere mogelijkheden die de "overheid" heeft om ons te controleren, denk alleen maar aan het "burgerservicenummer", dat in werkelijkheid "burgerbespioneernummer" zou moeten heten, want het levert óns geen enkel voordeel op, tenzij wanneer de overheid dat wil (bijvoorbeeld dat je geen aanspraak kunt maken op bepaalde diensten als je dat nummer niet  kunt laten zien).

Bovendien bevat het boek vele voorbeelden, die duidelijk laten zien tot welke ernstige consequenties de overheidsmaatregelen kunnen leiden voor individuele burgers, óók voor mensen die nooit iets verkeerd gedaan hebben. Door misbruik door een derde kunnen ook wij, jullie en ik, het slachtoffer worden van een "misverstand", dat de rest van ons leven kan verwoesten.

Eigenlijk heb ik bij dit boek maar drie kanttekeningen:
 1. Op bladzijde 32 verwijst Kagie naar een gebeurtenis in 2005, toen het Openbaar Ministerie alle beschikbare informatie opvroeg over mensen die op een bepaalde dag tussen 22:00 en 24:00 in een deel van Rotterdam (waar toen de OV-chipkaart al gebruikt werd) de metro gebruikt hadden. Hij meldt hierbij wél dat de Hoge Raad uiteindelijk besliste dat het Openbaar Ministerie de foto's niet had mogen opeisen, maar geeft niet aan dat de uitspraak van de rechter alleen sprak over de foto's en niet over de eveneens opgevraagde naam- en adresgegevens. Zie daarover mijn artikel En dan moeten we nu zeker blij zijn? (In onze serie "Nederland Politiestaat") van 1 september 2009).
 2. Ook over de OV-chipkaart meldt de schrijver (op bladzijde 200) dat "Wie anoniem wil reizen, [...] met de OV-chipkaart meer [betaalt] dan de abonnementhouder die in ruil voor korting een stukje privacy inlevert". Dit suggereert (en dat is natuurlijk wat de OV-bedrijven ons willen doen geloven!) dat het mogelijk is anonieme kaarten te kopen. Dat kan inderdaad, bij enkele "GVB Tickets & Info"-loketten, mogelijk contant, maar reizigers die niet speciaal naar een dergelijk loket willen zijn toch verplicht de kaart bij een automaat te kopen, met een -bepaald niet anonieme!- pinpas, óf in de tram of bus een extra-dure chipkaart met een geldigheid van één uur (voor € 2,60!).
 3. En dan nog een taalkundige fout, eigenlijk het enige dat mij, als taalkundige, werkelijk stoorde in het boek: op bladzijde 128 gebruikt Kagie in regel 11 het woord "mits" in plaats van "tenzij", waardoor de betekenis van de betreffende zin ineens verandert. Deze zin moet gelezen worden: "Als regel worden die gegevens vertrouwelijk behandeld, tenzij 'bepaalde, beperkte omstandigheden' aanleiding geven om daarvan af te wijken."
Iedereen die zich ook maar een beetje afvraagt wat de zin is van allerlei overheidsmaatregelen, kan niet om dit boek heen. En eigenlijk zouden zeker degenen, die zich niet daarover verwonderen, omdat ze immers "niets te verbergen" hebben, juist dit boek moeten lezen. Iedereen heeft immers wel eens iets te verbergen, en dat hoeft beslist geen misdaad of een overtreding te zijn. Denk maar aan de beelden uit een parkeergarage, die leidden tot een (vervroegde?) breuk tussen Jan Smit en Yolanthe Cabau van Kasbergen (zie de Volkskrant van 20 mei 2009).

Je kunt het boek gewoon in je plaatselijke boekhandel kopen, maar ook bij de Webwinkel van Vrij Nederland.

  donderdag 29 juli 2010

  Een les voor het Nederlandse volk!


  Regelmatig hoor ik mensen zeggen dat het "toch" geen zin heeft om te protesteren tegen maatregelen van de Nederlandse "overheid" of die van de Europese Unie. En inderdaad, als iedereen lekker niks doet, gebeurt er niks. Dat het echter wel degelijk zin heeft om zelf de touwtjes in handen te nemen, bewijst het onderstaande filmpje van Youtube.

  Ter verduidelijking van de gebeurtenissen van het filmpje, wijs ik er volledigheidshalve nog op dat veel Nederlandse overheids- en andere instanties een leeuw in het wapen hebben staan. De leeuw vertegenwoordigt dan ook, net als in het filmpje de overheid. De andere partij in het filmpje bestaat uit een enorme kudde buffels (het volk), die echter altijd gehoord hebben dat leeuwen zo sterk zijn dat er niets tegen te beginnen is (net zoals Nederlanders bang zijn voor de zogenaamde "overheid"). Als de leeuwen dan ook op de buffels afrennen, nemen deze van schrik de poten. De leeuwen slagen er echter in een buffelkalf te grijpen en willen dat oppeuzelen. Ook dat doet maar al te zeer denken aan de Nederlandse "overheid", die zich het liefst vergrijpt aan de zwaksten in de maatschappij (de zieken, de bejaarden, arbeidsongeschikten, werklozen - en niet te vergeten de immigranten).
  Toch was de vangst van het buffelkalf door de leeuwen uiteindelijk de druppel die de buffels wakker schudde. Ze kwamen in groten getale terug, zij het nog steeds bangig, en vielen de leeuwen aan. Zie bijvoorbeeld hoe een minister op de hoorns genomen wordt en in een baan om de aarde wordt geslingerd. De leeuwen kunnen eigenlijk niet goed geloven dat de buffels niet bang meer zijn voor hen, maar zien uiteindelijk toch ook in dat ze maar beter weg kunnen sluipen. Het is te hopen (dat is helaas niet meer te zien op het filmpje) dat de buffels nu geleerd hebben, dat ze samen elke onderdrukker de baas kunnen.


  Dit is wat de Nederlandse bevolking (en die van talloze andere landen, binnen en buiten de Europese Unie) moet doen, in navolging van de buffels uit dit filmpje. De "overheid" belagen en die uiteindelijk naar huis sturen, als ze geen rekening willen houden met de belangen van het volk. 

  Tenslotte is de "overheid" er voor de bevolking (het Latijnse woord "minister" betekent niet voor niets "dienaar"!- zie nevenstaande stukje uit mijn Schoolwoordenboek Latijn-Nederlandsch, Sneek, jaar onbekend), en niet de bevolking voor de "overheid" of voor de zakkenvullers van het kapitalistische bedrijfsleven. De Griekse bevolking heeft het allang begrepen, nu de rest van de wereld nog.

  dinsdag 27 juli 2010

  Wat een stelletje kontkruipers daar in Brussel...


  ... om zomaar slaafs de oorlogszuchtige Verenigde Staten te volgen in hun maatregelen tegen Iran, die zelfs nog verder gaan dan de in de VN-resolutie opgenomen sancties. (NRC van gisteren). Het moet intussen toch iedereen wel duidelijk zijn dat het niet gaat om de mogelijke kernwapens die Iran ooit zou kunnen bouwen, maar uitsluitend over de Iraanse aardolie-voorraden.

  Tenslotte heeft Iran het Non-Proliferatieverdrag ondertekend en heeft het land de laatste eeuwen nog nooit een ander land aangevallen.
  Israel bezit daarentegen al sedert jaren kernwapens, heeft het Non-proliferatieverdrag niet ondertekend en veegt al decennialang zijn billen af met alle VN-resoluties. Toch blijven de Verenigde Staten dit, even oorlogszuchtige, land blind steunen... En wat de betrouwbaarheid van Israel betreft hoeven we alleen maar te denken aan de bezetting van een groot deel van Palestina na de formele aanvaarding in 1947 van de VN-plannen voor het opdelen van Palestina. Deze bezettingsoorlog gaat nog steeds door in het in 1947 aan de Palestijnen toegewezen gebied, ondanks de zogenaamde druk van de VS om de verdere bezetting en opdeling van Palestina te beëindigen.

  Overigens, misschien is het wel helemaal niet zo dat de Brusselse machtswellustelingen zo trouwhartig de VS volgen in hun benzine-oorlog... Misschien is de EU wel gewoon een medeplichtige aan het VS-kolonialisme. In feite doet de EU al vele jaren volgzaam mee aan alle koloniale oorlogen en andere avonturen van de VS...

  De door de VS (en hun medeplichtigen) gevoerde politiek volgt precies hetzelfde scenario als indertijd de bezettingsplannen voor Irak: Irak zou banden hebben met Al Q'aida (leugen), Irak zou massavernietigingswapens hebben (leugen) en als aanvullend excuus werd nog beweerd dat Irak voortaan een democratie zou zijn (voorlopig ook nog steeds een leugen, en áls het ooit eens waarheid wordt, zal dat niet komen door de inspanningen van de VS en consorten).

  Net zoals de Iraakse massvernietigingswapens indertijd zó goed verborgen waren dat niemand ze kon vinden, zijn ook de door Washington steeds genoemde geheime Iraanse plannen voor de productie van kernwapens, zijn die plannen kennelijk zo geheim, dat ook niemand ze kan vinden...

  Na grondig onderzoek door mijn medewerkers is overigens vastgesteld dat er tussen Obama en Netanyahu zeer geheime afspraken zijn om na overwinning van Iran door de VS-oorlogsmachine daarvan een onvruchtbaar gedeelte af te splitsen, waarheen Israel alle nog levende Palestijnen kan deporteren. Het is overigens nog maar zeer de vraag, óf een dergelijke oorlog ooit gewonnen zal kunnen worden (Remember Vietnam, Remember Afghanistan, Mr. Obama!).
  Deze plannen zijn ZÓ geheim dat ook ik ze nog niet heb kunnen ontdekken, maar dat ze bestaan is zeker!

  zondag 25 juli 2010

  De slachtoffers van de kapitalistische crisis kunnen gerust zijn...


  Echt, heus waar! We kunnen weer rustig ademhalen, want koning Juan Carlos vraagt Sint Jacob (Santiago) om een oplossing voor de crisis... (Noticias de Navarra van vandaag).

  Het internationale kapitalisme heeft deze gruwelijks crisis veroorzaakt (zoals zovele crises in het verleden en ongetwijfeld nog een boel in de toekomst) en de franquistische koning "van alle Spanjaarden" (en "trouw aan de beginselen van de [fascistische] Beweging") denkt dat een personage uit de mythologie van Paus Rat de kastanjes voor ons uit het vuur zal (kunnen/komen) halen.


  Als hij geen betere oplossingen kan bedenken, denk ik dat hij maar beter een hobby kan zoeken en de politiek voortaan maar beter kan overlaten aan de politici (en alsjeblieft van betere kwaliteit dan die van de neoliberale PSOE en de post-fascistische PP).

  woensdag 21 juli 2010

  Hoe konden wij onder de indruk raken van dit soort geneuzel?

  Het onderstaande is een fragment uit een schrijfsel van pastoor J.J.M. Brouwers, kerkelijk goedgekeurd in 1955, blijkens het voorwoord bedoeld als boek voor "vader en moeder [...], waarin [...] alles bijeenverzameld [...], wat betrekking heeft op mijn gezin", "niet alleen [...] over huiselijke gebruiken en ligurgische viering of uitsluitend over huwelijk en opvoeding, doch waarin we nu eens alles kunnen vinden over het huiselijk en godsdienstig, maatschappelijk en kerkelijk leven van het gezin".
  Aldus het voorwoord.

  Vrees niet, beste lezer, ik zal niet het hele boek (dat luistert naar de naam «Tempel van het gezin») van ruim 600 bladzijden gaan opvoeren. Aan de eerste alinea's van het eerste deel van het eerste hoofdstuk hebben we meer dan genoeg om een indruk te krijgen van de opgeklopte lucht waarmee wij (ikzelf ook, ik moet het toegeven) in onze jeugd geïndoctrineerd werden).

  "I. DE DRIEEENHEID
  OERBEELD VAN HET GEZIN

  HET LIEFDELEVEN IN GOD

  Het geloofsleven begint met een geheim, zoals alle leven met een geheim begint.
  Wemelt het heelal niet van onbegrepen krachten, waarvan vele wellicht nooit ontsluierd zullen worden? Is de oorsprong van de mens en zijn bestaan niet een mysterie? Hoe groeit hij uit de donkere moederschoot naar het licht; hoe ontwikkelt zich dat wonderbare weefsel tot een mensenkind?
  Er is niets schoons, niets zoets, niets groots in het leven of het is omgeven van geheim. De verhevenste gevoelens der mensheid, de ontroering voor het schone, de heilige eerbied voor de held en de heilige, de kiese schroom, de kuise vriendschap en liefde van twee minnende harten die elkaar slechts aarzelend naderen, de reine onschuld van het kind, ze zijn doorhuiverd van geheim.
  God is vól geheim. Andere ware hij niet de ene, volkomen God die ieder bevattingsvermogen oneindig te boven gaat. God is het Geheim, de afgrond van het ontoegankelijk licht (I Tim. 6, 16). Hij is de Ondoorgrondelijke, de Onvergelijkelijke, de geheel Andere. Ik ben die is, gij zijt die niet is, zo openbaarde Hij zich aan zijn uitverkorene, de H. Catharina van Siëna. Hij is de eindeloos Heilige: van een overweldigende brandende reinheid, die zelfs niet de zweem van een smet toelaat. Hij is de oneindig Grote bij wie alle volkeren in het niet verzinken.

  Zie, de volkeren zijn als een drup aan de emmer, niet meer als een stofje op de balans;
  zie de eilanden wegen niet zwaarder dan een korreltje zand...
  Alle naties zijn als niets voor zijn aanschijn, nog minder voor Hem dan leegte en lucht.
  (Is. 40, 15-17)

  [meneer Brouwer heeft gemakshalve vers 16 weggelaten, zonder dat te vermelden - Dwarslezer]

  Maar hoe hoog Hij ook staat, Hij trekt allen en alles naar zich op; de Grootheid wordt Liefde, de Algrote wordt de Algoede, Hij opent zijn Hart en wordt Vader. Liet Hij niet neerschrijven door zijn liefste leerling Johannes: God is Liefde (I Joan. 4, 8)? Zo volkomen waar is dit, dat al zijn wilsuitingen herleid kunnen worden tot die ene en enige: de Liefde. Zelfs Gods rechtvaaridgheid is tenslotte, goed begrepen, een andere naam voor zijn goedheid. De liefde overstraalt als de zon al het andere. Onze God, die ons bezielt, heeft een naam, uitstralend boven àlle namen: Liefde.

  Gods liefde: dit woord heeft een diepere zin dan de mens gewoonlijk denkt. De kleine mens pleegt in zijn zelfzucht al het goede van god op zijn eigen persoontje te betrekken. Doch God is niet enkel liefde ten opzichte van ons. Vóór alles is Hij Liefde in Zichzelf. Zijn wezen zelf is liefdesgeheim. Liefde verlangt naar gemeenschap; ze wil haar geluk met anderen delen; ze zoekt zich uit te storten in een andere beminde. Welnu: in God bestaat een eenheid en in God bestaat een gemeenschap. Hij is een en toch drie, één God in drie personen. Het wondere geheim van Gods liefdewezen bestaat hierin: De liefdeseenheid van deze Drie is zo onweerstaanbaar machtig en onovertroffen groot, dat ze alle Drie tezamen een enkel Wezen, een enkele Goddelijke Natuur uitmaken. Inniger band heeft de liefde nooit gesmeed en kan ze ook niet smeden. Het is het geheim van een liefde zoals die alleen in een oneindig wezen mogelijk is.

  Het hoogste waarnaar de liefde streeft, het opperste dat ze bereiken kan, is de eenwording, de algehele gelijkwording aan elkander, de volstrekte eenheid. Welnu, dat vinden we bij God in de eenheid der drie goddelijke Personen. Dit is met andere woorden het mysterie der Allerheiligste Drie-eenheid, het liefdegeheim in God zelf: de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. [...]"

  ... en dan nog enkele regels uit het volgende onderhoofdstukje ...

  "DE OPENBARING VAN HET GEHEIM

  In het Oud Verbond werd het geheim der Drieëenheid slechts vaag aangeduid. Toen werd vooral de nadruk gelegd op Gods volstrekte eenheid van wezen.
  Wel waren er hier en daar aanwijzingen in de richting van Drie Personen. In de aanvang zweeft de Geest bevruchtend over de wateren van de chaos. De oud-testamentische priesterzegen met zijn drievoudige heilwens wijst, ook in de woorden zelf, op de Drie Personen (Num. 6, 22-23). De Goddelijke Wijsheid wordt voorgesteld, als ware zij een persoon.
  [Ook hier vergist meneer Brouwers zich. Het moet zijn: Num. 6, 24-26:
  De Heere zegene u en behoede u!
  de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
  de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede! 
  - Dwarslezer]

  Al deze begrippen bereidden de zielen langzamerhand voor op een hogere openbaring. Toen kwam de Zoon zelf en sprak klare taal. De volheid der tijden brak aan en de Godszoon zelf ging de sluier opheffen. [...]"


  Misschien zou het een goed idee zijn als degenen die zich nog als katholiek beschouwen (en dat geldt ook voor leden van andere christelijke secten) zich eens gingen afvragen wat voor vage en zinloze teksten zij prevelen in hun "gebeden", wat voor gebazel zij bij elke kerkdienst van hun voorganger, dominee of pastoor te horen krijgen, zodra het over god gaat.

  Met name de katholieken zouden er goed aan doen de levens van de kerkelijk goedgekeurde "heiligen" te bestuderen. Hoeveel van de "verschijningen", zoals van Bernadette Soubirous, van Theresia van Ávila of van de herderskinderen Lúcia, Francisca en Jacinta (in Fatima) zouden tegenwoordig niet behandeld worden in een psychiatrische kliniek, zonder dat iemand dat vreemd vindt. Hoevelen zouden hun buurman serieus nemen als die verteld dat hij achter in zijn tuin verschijningen heeft van de heilige maagd Maria?
  Probeer bijvoorbeeld ook eens heiligenlevens als «De harp van Sint Franciscus» (uit 1932) van Felix Timmermans te lezen en daar serieus onder te blijven...


  P.S.: Misschien kunnen redacteurs van wellness-tijdschriften ook nog inspiratie vinden in deze verzameling holle frazen. Gezien het grote aantal katholieken in de jaren 1950, moeten er links en recht nog talloze exemplaren bestaan...

  Een (bittere) lach, maar vooral dikke tranen door de absurditeiten en stommiteiten van de katholieke kerk

  Een Nederlandse pastoor, die eens ooit iets gelezen had over PR, had begrepen dat je truukjes moet bedenken om gelovigen te lokken als de kerken leeglopen. Met succes, want zijn kerk zit altijd vol, en niet alleen met gelovigen uit zijn eigen parochie, maar zelfs uit andere dorpen tot op kilometers afstand (Zie het Nederlands Dagblad van 16 juli). Zo had hij voor 11 juli, in verband met de finale van het wereldkampioenschap voetbal het idee gekregen om het altaar te versieren met een goal en een bal en met veel oranje, de kleur die door Nederlandse sporters wordt misbruikt bij internationale kampioenschappen. Hij droeg zelfs een oranje kazuifel (zie bijv. de foto in de Volkskrant van 15 juli). De bisschop van zijn bisdom vond het niet leuk en schorste hem, omdat hij - volgens het communiqué van het bisdom van 15 juli - "onvoldoende recht [had] gedaan aan de heiligheid van de eucharistie", waarmee zijn gelovigen het dan weer niet eens zijn.
  Het standpunt van de bisschop is logisch, want het maakt nogal wat verschil of je plechtige missen opdraagt tot meerdere eer en glorie van dictators als Franco en Pinochet of als je de wapens zegent van soldaten die zich gaan opofferen in koloniale oorlogen, of je anderzijds op het niveau plaatst van het gepeupel en de goddelijke zegen vraagt voor de 'nationale' voetbalploeg...

  Iets anders, en héél anders, is dat het Vaticaan -zoals een kop in het Diario Crítico van 16 juli meldt- "kindermisbruik en sexueel misbruik gelijk [stelt] aan priesterwijding van een vrouw" (zie hierover ook de Volkskrant van dezelfde datum). Het beschouwt de drie misdaden -in de nieuwe versie van het document "De delicta graviora" uit 2001- als van gelijke zwaarte, namelijk "zeer ernstige misdaden" ('gravissimi') . Van dezelfde zwaarte worden ook beschouwd misdaden als ketterij en apostasie (uittreden uit de kerk), waarmee zich de Congregatie voor de Geloofsleer (dat wil zeggen de 21e-eeuwse Inquisitie) rechtstreeks bezighoudt.

  In reactie op de verontwaardigde protesten van "progressieve katholieke sectoren" [over een 'contradictio in terminis' gesproken!], heeft de 'openbare aanklager' van de genoemde Congregatie aangegeven dat het weliswaar zowel bij het priesterschap voor vrouwen als bij kindermisbruik gaat om "zeer ernstige misdaden", maar dat die 'niet dezelfde mate van ernst' hebben, omdat kindermisbruik een "misdaad tegen de moraal" is en priesterwijding van vrouwen een "misdaad tegen een sacrament". (La Vanguardia, 17 juli 2010). Jaja, wat een gewauwel!...

  Deze Vaticaanse travestietenbende steunt al sedert meer dan duizend jaar gruwelijke misdaden, zoals de kruistochten, de inquisitie, de rechtvaardiging van de slavernij en -in recentere jaren- de steun aan nazistische en fascistische (waaronder franquistische) oorlogsmisdadigers en haar houding ten opzichte van AIDS. Bovendien blijft ze ononderbroken haar "gelovigen" oplichten en chanteren opdat zij maar "pelgrimstochten" maken naar haar eigen amusementsparken, zoals Lourdes (waar ze dan flesjes, weliswaar 'gezegend', modderwater kunnen kopen) of Fatima, en dat allemaal -uiteraard- ter verrijking van de kerk, die toch nog steeds suggereert de leer van Jezus Christus te volgen, die indertijd zei dat het "lichter [is] dat een kemel ga door het oog van eene naald, dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods inga" (Marcus, 10:25).

  En het ergste is dat niet alleen de arme slachtoffers van de in hun jeugd opgelegde indoctrinatie zich laten manipuleren door die Vaticaanse dictatuur, maar ook veel regeringen en régimes, zoals in Spanje, ongetwijfeld door de consequenties voor hun politieke toekomst door de reactie van de Spaanse katholieke kerk in het geval dat die regering voor eens en voor altijd zou besluiten zich op te stellen zoals het een land betaamt waar -zoals in Spanje- de kerk en de staat formeel gescheiden zijn.

  Enkele voorbeelden:
  • Het bezoek van paus Nazinger aan Santiago de Compostela in november dit jaar zal 4 miljoen euro kosten, geld dat uit de zakken komt van de belastingbetalers. Tegen dit bezoek kun je een petitie tekenen op het blog van Eu nom te espero! [= Ik zit niet op je te wachten!];
  • Na zijn bezoek aan Santiago, gaat hij ook nog even langs in Barcelona om de Sagrada Familia in te wijden. Ik heb nog niet kunnen ontdekken hoeveel dit bezoek de belastingbetalers zal kosten, maar als het in Santiago gaat om 4 miljoen voor een bezoek van 8 uur, dan hebben we al een idee van wat de bijna 24 voor Barcelona geplande uren gaan kosten, ook al zegt kardinaal aartsbisschop Lluís Martínez Sistach van Barcelona dat "dit bezoek niet duur [zal] uitvallen, want de Heilige Stoel heeft een sobere stijl" (Villaweb, 3 maart 2010). Misschien zal in "de details" die kardinaal Sistach -volgens La Información.com van eergisteren voor komende vrijdag aankondigt ook aangegeven worden hoeveel geld dit de belastingbetalers weer zal gaan kosten.
  • In augustus 2011 zal deze zelfde paus Maledictus ook de hoofdrol spelen in de Wereldjeugddagen in Madrid, die 50 miljoen euro gaan kosten. Ook al geeft de titel van een artikel in La República van 13 juli dit jaar dan aan dat 40 ondernemers [...] het bezoek van de Paus in 2011 [zullen] financieren, wordt in kleinere letters ook duidelijk gemaakt dat "de openbare diensten [...] 25 miljoen euro [zullen] uitgeven", dat wil zeggen de helft van de kosten.
  Maar als je dan denkt dat daarmee de subsidiëring van deze secte door de Spaanse staat eindigt, ga er dan maar even goed voor zitten, want -zoals op 14 mei dit jaar aangegeven door de blog «Las malas lenguas»- de belastingbetalers laten zich jaarlijks bovendien ten gunste van deze zwartrokkenclub nog het het volgende uit de zak stelen:
  • 252 miljoen euro ('vrijwillige' kerkbelasting);
  • 750 miljoen euros (wegens BTW-vrijstelling);
  • 600 miljoen euro (salarissen voor de hersenspoelers ['godsdienstleraren']).
  en dat in een tijd waarin de sociale uitkeringen en salarissen verlaagd worden, de sociale voorzieningen uitgekleed worden, en er elke dag meer mensen zonder werk op straat gezet worden.

  De situatie in Nederland is minder duidelijk, mede omdat er in Nederland meer 'belangrijke' godsdiensten zijn, zoals de gereformeerde, die hare koninklijke Bea jaarlijks inspireert bij haar eindejaarsvoorleesuurtjes.

  Dankzij artikel 23 (zesde lid) van de Nederlandse Grondwet wordt in ieder geval "de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd [algemeen vormend lager]  bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende [...] gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd." 
  Het zevende lid gaat nog verder met: "Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bedragen uit de openbare kas worden verleend."

  Dit betekent dus in ieder geval dat de katholieke hersenspoelers (en die van andere sectes) ook in Nederland door de belastingbetaler worden betaald.

  Dit misbruik ten dienst van enge sectes kunnen jullie, als je lid bent van deze sekte, zélf corrigeren. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is je uit te laten schrijven (niet bij de Burgerlijke Stand!). Velen zullen dat nog niet gedaan hebben, vanwege de rompslomp, of omwille van hun ouders of om 'wat de buren wel niet moeten denken'.
  Het is echter belangrijk om deze stap toch te nemen. Niet alleen omdat het al erg genoeg is om elke dag je koopkracht te zien dalen, maar ook en vooral omdat deze bendes misbruikmakende leeglopers gewoon doorgaan met zich te verrijken van ons steeds zuurder verdiende geld. De overheidssteun aan de diverse kerken is namelijk mede gebaseerd op het aantal officiële leden van deze 'verenigingen'.

  Meer informatie over hoe je je kunt uitschrijven als lid van de katholieke kerk en enkele andere kerkgenootschappen vind je hier. Belgische lezers kunnen hier nog informatie vinden.

  dinsdag 20 juli 2010

  De andere tragedie («Overpeinzing van Fidel» van 18 juli 2010)


  Toen ik op 13 juli een bijeenkomst had met economen van de ICEM [letterlijk: "Onderzoekscentrum voor de Wereldeconomie" - Dwarslezer], vertelde ik hen over de uitstekende documentaire van de Franse regisseur Yann Arthus-Bertrand [link van de documentaire toegevoegd door Dwarslezer] met medewerking van de meest gerenommeerde en best geïnformeerde internationale persoonlijkheden, over een ander verschrikkelijk gevaar voor de menselijke soort, dat zich vóór onze ogen aan het afspelen is: de vernietiging van het milieu.

  De documentaire geeft duidelijk en kernachtig het volgende aan:

  "In het grote avontuur van het leven op Aarde moet elke soort een rol spelen, heeft elke soort zijn eigen plaats. Geen enkele soort is nutteloos of schadelijk, ze houden elkaar in evenwicht. En daar verschijn jij, de homo sapiens, de intelligente mens, in de geschiedenis. Je profiteert van een fabelachtige erfenis van vier miljard jaar, verstrekt door de Aarde. Je bent maar 200.000 jaar oud, maar je hebt het aangezicht van de wereld al veranderd."

  "De uitvinding van de landbouw veranderde onze geschiedenis. Dat was minder dan 10.000 jaar geleden."

  "De landbouw was onze eerste grote revolutie. Deze leidde tot de eerste overschotten en tot het ontstaan van steden en beschavingen. De herinneringen aan duizenden jaren van zoeken naar voedsel verdwenen. Nadat het graan de basis was geworden van het leven, verveelvoudigden we het aantal variëteiten en leerden wij ons aan te passen aan onze grond- en klimaatsoorten. Wij zijn net als alle soorten op de Aarde. Onze eerste dagelijkse zorg is onze voeding. Wanneer de grond minder gul is en er watertekorten ontstaan, zijn we in staat wonderbaarlijke inspanningen te leveren om voldoende uit de grond te halen om te kunnen blijven leven."

  "De helft van de mensheid bewerkt de grond, voor meer dan driekwart met de hand."

  "Zuivere energie. De energie van de zon, gedurende miljoenen jaren opgevangen door miljoenen planten meer dan 100 miljoen jaar geleden. Steenkool. Gas. Vooral echter aardolie."

  "In de laatste 60 jaar is de wereldbevolking bijna verdrievoudigd. En meer dan twee miljard mensen zijn naar de steden getrokken."

  "New York, de eerste megalopolis van de wereld, is het symbool van de uitbuiting van de energie die de Aarde aan het menselijke genie verschaft. De handarbeid van miljoenen immigranten, de energie uit de steenkool, de onmisbare kracht van de aardolie. De Verenigde Staten waren de eersten om gebruik te maken van de fenomenale, revolutionaire kracht van het 'zwarte goud'. Op het platteland vervingen de machines de mensen. Een liter aardolie levert evenveel energie op als 100 paar handen in 24 uur."

  "Er wordt voldoende graan geproduceerd om 2 miljard mensen te voeden. Maar veel van dat graan wordt niet gebruikt om mensen te voeden. Hier en in andere geïndustrialiseerde landen wordt het omgezet in veevoer of in biobrandstof."

  "Zo ver als het oog reikt zit er kunstmest onder de grond en plastic erboven. De broeikassen van Almeria, Spanje, zijn de groentetuin van Europa. Een stad van groente van uniforme grootte wacht dag na dag op honderden vrachtwagens die deze naar de supermarkten van het continent vervoeren. Hoe ontwikkelder een land is, des te meer vlees wordt door zijn bewoners geconsumeerd. Hoe kan de wereldvraag bevredigd worden zonder de toevlucht te nemen tot veehouderijen als concentratiekampen? Elke keer sneller. Net zoals de levenscyclus van het vee, dat misschien wel nooit een wei gezien heeft."

  "In deze veehouderijen met miljoenen stuks vee, groeit geen enkel sprietje gras. Een vloot vrachtwagens voert uit elke hoek van het land tonnen graan, soja-voer en proteïnekorrels aan, die worden omgezet in tonnen vlees. Het resultaat is dat er 100 liter water nodig is om één kilo aardappels te produceren, 4.000 liter voor één kilo rijst en 13.000 liter voor één kilo vlees. Zonder dan nog te praten over de aardolie die wordt opgebrand bij de productie en het transport."

  "We weten dat het einde van de goedkope aardolie dichtbij is, maar we weigeren dat te geloven."

  "Los Angeles. In deze stad,  die zich over meer dan 100 kilometer uitstrekt, is het aantal auto's bijna even hoog als het aantal inwoners."

  "De dag lijkt er slechts op een bleke afspiegeling van de nachten die de stad veranderen in een hemel vol sterren."

  "Overal graven en delven de machines, ontrukken ze aan de aarde de stukken ster die vanaf het begin van haar schepping in de diepte begraven waren... De delfstoffen."

  "...80% van deze minerale rijkdom wordt door 20% van de wereldbevolking verbruikt. Vóór het einde van deze eeuw zal de mijnbouw bijna alle reserves van de planeet opgemaakt hebben."

  "Sedert 1950 is de wereldhandel vertwintigvoudigd; 90% van de handel gaat over zee. Vijfhonderd miljoen containers worden elk jaar vervoerd naar de grootste verbruikscentra..."

  "Sedert 1950 is de visvangst tot het vijfvoudige toegenomen, van 18 tot 100 miljoen ton per jaar. Duizenden fabrieksschepen zijn de oceanen aan het leegvissen. Drie kwart van de visgebieden zijn uitgeput of dreigen dat te worden."

  "Vijfhonderd miljoen mensen wonen in de woestijngebieden van de aarde, meer dan de totale bevolking van Europa."

  "Israel veranderde de woestijn in landbouwgrond. Ofschoon deze gebieden nu druppelsgewijs geïrrigeerd worden, neemt het waterverbruik nog steeds toe, op gelijke voet met de export."

  "De ooit machtige rivier Jordaan is nu nog maar een beek; zijn water is naar de supermarkten van de hele wereld gevlogen in kisten fruit en groente."

  "India loopt het risico het land te worden dat in de komende eeuw het meest zal lijden onder watertekorten. De grootschalige irrigatie heeft haar groeiende bevolking gevoed en in de laatste 50 jaar zijn er 21 miljoen putten geslagen."

  "Las Vegas is in een woestijn gebouwd. Daar wonen nu miljoenen mensen en elke maand komen er duizenden bij. Zijn inwoners behoren tot de grootste waterverbruikers van de wereld."

  "Palm Springs is ook een woestijnstad met tropische begroeiing en luxe golfterreinen. Hoelang zal deze luchtspiegeling nog blijven bloeien? De Aarde kan hem niet onderhouden."

  "De Colorado, die deze steden voorziet van water, is een van de rivieren die al niet meer in de zee uitkomen."

  "Vóór 2025 zou waterschaarste al twee miljard mensen kunnen treffen."

  "Alles wat leeft is aan elkaar gekoppeld: water, lucht, aarde, bomen."

  "De oerbossen bieden een leefgebied voor drie kwart van de biodiversiteit van deze planeet, dat wil zeggen, van al het leven op Aarde."

  "... in slechts 40 jaar is het grootste regenwoud van de wereld, het Amazone-gebied, 20% kleiner geworden. Daar is het vervangen door veehouderijen of soja-boerderijen. 95% van deze soja wordt in Europa en Azië gebruikt als voer voor vee en pluimvee. Zo wordt een bos omgezet in vlees."

  "Meer dan twee miljard mensen, bijna een derde van de wereldbevolking, is nog afhankelijk van steenkool. In Haïti, een van de armste landen van de wereld, is de steenkool een van de belangrijkste consumptiegoederen van de bevolking."

  "Op de heuvels van Haïti is nog maar 2% van de bossen over..."

  "Elke week groeit de bevolking van de steden op de wereld met meer dan een miljoen mensen. Een van elke zes personen leeft tegenwoordig in een onzekere, ongezonde en overbevolkte omgeving zonder toegang tot zijn dagelijkse levensbehoeften zoals water, riolering, electriciteit. De honger is zich opnieuw aan het verspreiden en treft nu bijna één miljard mensen. Op de hele aarde strijden de armen om te overleven, terwijl wij blijven graven naar grondstoffen zonder welke we niet meer kunnen leven."

  "Onze activiteiten zorgen ervoor dat gigantische hoeveelheden CO2 vrijkomen. Zonder dat we dat beseffen hebben we, molecule voor molecule, het klimatologische evenwicht van de aarde beïnvloed."

  "De ijskap van het Noordpoolgebied smelt tengevolge van de opwarming van de aarde. De ijslaag is in 40 jaar tijds 40% van zijn dikte kwijtgeraakt. In de zomer neemt zijn oppervlak jaar na jaar meer af en het zou tegen 2030 in de zomermaanden kunnen verdwijnen. Sommigen hebben het al over 2015."

  "Tegen 2050 zou een kwart van de op aarde levende soorten met uitsterven bedreigd kunnen zijn."

  "... aangezien Groenland snel opwarmt, stroomt het zoetwater van een heel continent in het zoute water van de oceanen."

  "Het ijs van Groenland bevat 20% van al het zoetwater van de planeet. Als dat smelt, zal het zeepeil ongeveer zeven meter stijgen. De atmosfeer van onze planeet is een ondeelbaar geheel. Het is een goed dat wij allen met elkaar delen."

  "In Groenland verschijnen meren in het landschap. De ijskap is aan het smelten met een snelheid die zelfs de grootste pessimisten 10 jaar geleden niet hadden kunnen voorzien. Meer en meer door gletsjers gevoede rivieren voegen zich samen en komen aan de oppervlakte. Vroeger werd gedacht dat dat water diep in het ijs zou bevriezen. Het stroomt echter onder het ijs door en neemt de ijslaag mee naar de zee, waar ze afbreekt en in ijsbergen verandert."

  "De toename van het water door verwarming veroorzaakte, alleen in de 20e eeuw al, een verhoging van het waterpeil van 20 cm. Alles wordt instabiel. De koraalriffen zijn uiterst gevoelig voor zelfs de kleinste verandering van de watertemperatuur; 30% is al verdwenen. Zij vormen een essentiële schakel in de keten van de soorten."

  "Als het zeepeil steeds sneller blijft stijgen, wat zal er dan gebeuren met de grote steden, zoals Tokyo, de dichtstbevolkte stad van de wereld?"

  "... in Siberië, en in veel delen van de wereld, is het zo koud dat de ondergrond voortdurend bevroren is. Dat verschijnsel is bekend als 'permafrost'. Onder deze oppervlakte ligt een klimatologische tijdbom: methaangas, een meer dan twintig maal krachtiger broeikasgas dan CO2. Wanneer de 'permafrost' ontdooit, zal het vrijgekomen methaangas ervoor kunnen zorgen dat het broeikaseffect uit de hand loopt met gevolgen die niemand kan voorspellen."

  "Twintig procent van de wereldbevolking verbruikt 80% van de natuurlijke bronnen van de wereld."

  "De wereld spendeert twaalf maal meer geld aan militaire kosten dan aan hulp aan ontwikkelingslanden."

  "Dagelijks sterven er vijfduizend personen door het drinken van vervuild water, één miljard mensen heeft niet de beschikking over drinkwater."

  "Bijna één miljard mensen lijden honger."

  "Meer dan 50% van het op de wereld verhandelde graan wordt gebruikt voor veevoeder of biobrandstof."

  "De soorten sterven duizend maal sneller uit dan natuurlijk zou zijn."

  "Drie kwart van de visserijgebieden zijn helemaal of gedeeltelijk uitgeput, of nemen gevaarlijk snel af."

  "De gemiddelde temperatuur is de laatste 15 jaar hoger geweest dan ooit is geregistreerd."

  "De ijskap is 40% dunner dan 40 jaar geleden."

  In de laatste minuten van de documentaire verzacht regisseur Yann Arthus-Bertrand zijn toon door enkele positieve ontwikkelingen te prijzen in sommige landen, die hij zich gedwongen voelde te vernoemen, zonder te willen beledigen of kwetsen.

  Zijn slotwoorden luidden: 

  "Het is tijd om ons te verenigen. Het is niet belangrijk wat geweest is, maar wat er nog is. We beschikken nog over de helft van de bossen van de wereld, duizenden rivieren, meren en gletsjers,en nog duizenden succesvolle soorten.

  We weten nu dat er oplossingen zijn. We hebben allemaal de kracht om te veranderen. Waar wachten we dan op?

  Het is aan ons om te schrijven wat er nu volgt. Aan ons samen!"

  Het onderwerp waaraan ik het grootste deel van mijn inspanningen heb gewijd, vormt een probleem dat elke dag ernstiger wordt. Ik bedoel het dreigende gevaar van een oorlog die de laatste zou zijn uit de prehistorie van onze soort, en waaraan ik vanaf 1 juni negen «Overpeinzingen» heb gewijd.

  Het is niet verrassend dat 99,9% van de mensen de hoop koesteren dat het gezonde verstand zal zegevieren.

  Helaas zie ik, door alle elementen van de realiteit die ik waarneem, zelfs niet de geringste mogelijkheid dat dat zo zal zijn.

  Daarom denk ik dat het veel praktischer zal zijn als onze volkeren zich erop voorbereiden om aan deze realiteit het hoofd te bieden. Dat zal onze enige hoop zijn.

  De Iraniërs hebben dat inderdaad gedaan, zoals wij dat in october 1962 deden, toen we ervoor kozen ons terug te trekken in plaats van onze vlag te strijken.

  Gisteren ging het net als nu, door het toeval en niet door de verdiensten of de individuele geschiedenis van ieder van ons.

  Het nieuws dat we elke dag uit Iran krijgen, wijkt geen millimeter af van de door hen aangegeven positie om hun legitieme rechten op vrede en ontwikkeling te ondersteunen, met een nieuw element: ze zijn er inmiddels in geslaagd 20 kilo voor 20% verrijkt uranium te produceren, voldoende voor het bouwen van een kernbom, wat degenen die al lang geleden besloten het land aan te vallen alleen nog maar gekker zal maken. Die analyse heb ik op vrijdag 16 juli besproken met onze ambassadeurs.

  Obama zal die beslissing niet kunnen veranderen, en hij heeft ook nog geen enkele aanwijzing gegeven dat hij dat zou willen.

  Origineel gepubliceerd door CubaDebate - vertaald door Dwarslezer

  Gefeliciteerd (artikel dat ik graag zelf geschreven zou hebben...)

  Heerlijk. Weg is het strontvervelende getoeter van vuvuzela’s, verdwenen zijn de gesprekken in omringende achtertuinen over “hoe onze jongens die beker wel even binnen gaan slepen” en eindelijk is het Oranje gekleurd zijn van onze boerderij iets dat in hoog tempo weer ongedaan gemaakt wordt. Van het je met zijn allen stompzinnig en breindood massaal achter één land scharen (of in ons specifieke geval nog vele malen triester en vernederender: je scharen achter de criminele Oranje-familie) terug naar de orde van de dag: het braaf verrichten van slavenarbeid om je abonnementsgeld en je met geweld afgedwongen overige bijdragen (betalen van de huur van je gevangeniscel, het cameramateriaal om je cel in de gaten te kunnen houden, et cetera, et cetera) te kunnen financieren. Lang leve Oranje. Lang leve Vernederland.

  [...]

  Snel door naar de volgende vlaag van nationale verstandsverbijstering dan maar: de kabinetsformatie/aankomende verkiezingen. Had u daar nog iets over gehoord? Nee? Ach ja, sommige dingen zijn nou eenmaal belangrijker. Dingen zoals voetbal bijvoorbeeld.

  Tja.

  maandag 19 juli 2010

  Geld voor de strijd tegen AIDS en HIV...


  Gisteren begon in Wenen, onder het motto «Rights Here, Right Now» de 18e Internationale AIDS-Conferentie, waarvoor bijna 25.000 wetenschappers, regeringswoordvoerders, specialisten, leden van NGO's, patiënten, enz. bij elkaar gekomen zijn (zie bijv. Avui/El Punt van 17 en Het Parool van 18 juli 2010). 

  Radio Nederland meldt (in het Engels) dat van de 27 miljard dollar die nodig zijn om AIDS te bestrijden, er nog maar 10 miljard zijn gedoneerd. De VS, het belangrijkste donorland, probeert zijn bijdrage te verminderen en het geld te besteden aan andere ziekten, die 'goedkoper' zijn qua kosten per patiënt: voor de kosten van de behandeling van één AIDS-patiënt zouden 1.500 kinderen genezen kunnen worden van te behandelen ziekten, aldus de website van de radiozender.

  De hoofdfinancier van programma's tegen HIV en AIDS, Michel Kazatchkin, had al eerder aangegeven dat er voor de komende drie jaar nog 20 miljard dollar (15,5 miljard euro) nodig is om verder te kunnen gaan met het bestrijden van deze ziekten. (de Volkskrant van gisteren)


  Ik hoop dat de organisatoren van deze Conferentie (UNAIDS) mij de volgende vragen niet kwalijk nemen:
  Hoeveel geld zouden ze bespaard hebben aan kosten voor reizen, hotels, zaalhuur, diners, enz. als gebruik was gemaakt van meer eigentijdse opties? Zou het niet mogelijk zijn dit soort Internationale Conferenties te houden met behulp van 'videoconferentie'? De deelnemers zouden in regionale centra bijeen kunnen komen (bijv. in collegezalen van universiteiten) en zouden kunnen verblijven op universiteitscampi [sorry, maar 'campussen' krijg ik niet over mijn lippen], vooral als de conferenties -zoals nu- in een vacantieperiode plaatsvinden. Met 25.000 deelnemers zou zo een enorm bedrag bespaard kunnen worden (nog afgezien van de positieve milieu-effecten)...

  vrijdag 16 juli 2010

  Over het ANP, objectiviteit, Fidel Castro en het Midden-Oosten...


  Volgens Wikipedia heeft het ANP (Algemeen Nederlands Persbureau) "een reputatie van betrouwbaarheid". Een club die in de Tweede Wereldoorlog onder de Duitse bezetting gewoon bleef doorwerken en in die periode de propaganda van de bezetters weergaf verdient dat vertrouwen niet. Wie nagaat welke berichten door het ANP wél en niet, en met welke bewoordingen ze worden verspreid, kan begrijpen waarom ik ANP vertaal met Algemeen Nederlands Propagandabureau, want het ANP kleurt nu, net als in de Tweede Wereldoorlog, de berichten bij volgens de visie van degenen die aan de macht zijn. Zo werd en wordt steevast verwezen naar Fidel Castro als "dictator', terwijl Mahmoud Abbas, die formeel al jaren niet meer de Palestijnse president is, nog steeds gewoon "president" genoemd wordt, en ook George W. Bush, die tweemaal de USAmerikaanse presidentsverkiezingen won door het vervalsen en manipuleren van de verkiezingsuitslagen, werd gewoon als "president" omschreven. Een ander voorbeeld is dat bijv. Hugo Chávez steevast wordt opgevoerd als "populistische president", terwijl ik die toevoeging nooit gezien heb bij de change belovende Barack "Yes, We Can" Obama. En in feite zijn natuurlijk alle politici op een of andere manier populisten...

  Enkele dagen geleden hield Fidel Castro een  door diverse Cubaanse radio- en TV-zenders uitgezonden toespraak van ruim een uur. Het ANP meldt daarover (zie bijv. De Limburger van 14 juli) dat "Castro [...] een redelijk fitte indruk [maakte]" en "onder meer [inging] op de spanningen tussen Noord-Korea en Zuid-Korea". Vervolgens heeft de verslaggever van het ANP volledig zitten suffen, of er bewust een punt aan zitten zuigen, want wat volgens de aankondiging in het Cubaanse dagblad Granma de aanleiding was voor de uitzending ("om de gevaarlijke gebeurtenissen in het Midden-Oosten te evalueren") moet het bij het ANP doen met de volgende twee zinnen: "Ook zei hij enkele woorden over het Midden-Oosten. Hij stelde dat de Verenigde Staten en Israël zich voorbereiden op een aanval op Iran."

  Die "enkele woorden" besloegen in werkelijkheid het overgrote deel van de uitzending, waarbij Fidel uitging van zijn op 11 juli gepubliceerde «Overpeinzing» El origen de las guerras (waarvan ik in dit blog een Nederlandse vertaling heb gepubliceerd: De oorsprong van de oorlogen). Deze «Overpeinzing» werd aan het eind door een medewerker van het programma nog in zijn geheel voorgelezen.

  Spits maakte het echter nog bonter. Dat dagblad meldde wél (onbekend is uit welke koker dat bericht kwam) dat Fidel de Verenigde Staten provoceerde door te suggereren dat het onlangs getorpedeerde Zuid-Koreaanse schip Cheoan niet door Noord-Korea, maar door of op last van de VS naar de kelder geholpen was. Spits maakt zelfs niet eens melding van de toestand in het Midden-Oosten, het hoofdonderwerp van de uitzending...

  Het is me echter volstrekt onduidelijk hoe Fidel de VS zou hebben kunnen provoceren. Dat land heeft al talloze malen conflicten uitgelokt door middel van "valse vlag"-operaties of door grove leugens, en er zijn ook bij dit geval (het getorpedeerde Zuid-Koreaanse schip) diverse vraagtekens te zetten. Ik ben trouwens van mening dat Fidel Castro, na de tientallen door de CIA en andere clubs vanuit de VS ondernomen of door de VS gesteunde pogingen tot moord op hem, alle recht heeft om de VS op de meest brute manier terecht te wijzen...

  Om overigens terug te komen op het onderwerp van zijn uitzending: er zijn wel degelijk aanwijzingen dat er grote gevaren dreigen voor Iran, en uiteindelijk voor de hele wereld. Niet alleen lijkt de huidige situatie maar al te duidelijk op de voorbereidingen voor de aanval op Irak (een op leugens en/of halve waarheden gebaseerde campagne tegen het land [toen -niet-bestaande!- massavernietigingswapens, nu de -hypothetische- mogelijkheid dat Iran kernwapens zou willen produceren], een halfslachtige resolutie van de Veiligheidsraad van de VN), maar er zijn ook aanwijzingen dat de voorbereidingen al in een vergevorderd stadium zijn, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de groeiende aanwezigheid van Verenigdestaatse en Israëlische oorlogsschepen in en rond de Straat van Hormuz (zie bijv. Workers World van 7 juli 2010).

  Ook de Spaanse media willen overigens niet begrijpen dat het Fidel Castro te doen was om de in het Midden-Oosten dreigende oorlog. In bijv. La Vanguardia wordt op 12 juli weliswaar aangegeven dat Fidel had gesproken over de toestand in het Midden-Oosten, maar verder gaat het artikel vooral over de vrijlating van de enkele Cubaanse "politieke gevangenen", hetgeen -vanuit het gezichtspunt van de Spaanse overheid- uiteraard wel begrijpelijk is: als we maar vaak genoeg horen over politieke gevangenen in Cuba, dan vergeten we immers dat er in Spanje honderden politieke gevangenen opgesloten zitten.
  In diverse media (zoals bijvoorbeeld ABC News op 12 juli) wordt hem min of meer verweten dat hij niet spreekt over de binnenlandse situatie in Cuba. Tja, hij heeft het ook niet gehad over de lege belofte van Barack "Change" Obama over het Verenigdestaatse concentratiekamp in Guantánamo...

  Wie overigens het hele programma «Mesa Redonda» van Radio Rebelde wil horen, waaraan Fidel Castro deelnam, kan dat (in drie delen) horen via de website van deze zender: deel 1, deel 2, deel 3 (kennis van het Spaans is daarbij wel nodig)...

  woensdag 14 juli 2010

  Oorlogen liegen (door Eduardo Galeano, Uruguayaans journalist en schrijver)


  "—Maar het motief... –drong de heer Duval aan–. Iemand doodt niet zomaar voor niets. —Het motief? –antwoordde Ellery, zijn schouders ophalend–. U kent het motief al."

  Ellery Queen. The Adventure of the House of Darkness

  Oorlogen, zegt men, vinden plaats uit nobele gronden: de internationale veiligheid, de nationale waardigheid, de democratie, de vrijheid, de orde, in opdracht van de beschaving of door de wil van God. Niemand is eerlijk genoeg om te bekennen "Ik dood om te stelen".
  Niet minder dan drie miljoen burgers stierven er in Congo in de loop van de vier jaar durende oorlog, die sinds eind 2002 stil ligt.

  Zij stierven voor coltan, maar dat wisten ze zelf niet eens. Coltan is een zeldzaam mineraal en de rare naam verwijst naar de mengvorm van twee zeldzame mineralen, columbiet en tantaliet. Coltan was niets of weinig waard, totdat ontdekt werd dat het onmisbaar was voor de fabricage van mobiele telefoons, ruimteschepen, computers en raketten - en toen werd het nog duurder dan goud.


  Bijna alle bekende reserves van coltan zit verstopt in het zand van Congo. Meer dan veertig jaar geleden werd Patrice Loumoumba geofferd op een altaar van goud en diamanten. Zijn land doodt hem elke dag opnieuw. De Congo, een zeer arm land, is geweldig rijk aan delfstoffen, en dat geschenk van de natuur is zich aan het veranderen in de vloek van de geschiedenis. 

  De Afrikanen noemen aardolie "duivelsstront". In 1978 werd er in het zuiden van Soedan aardolie ontdekt. Zeven jaar later werd bekend dat de reserves meer dan twee maal zo groot zijn; de grootste voorraden bevinden zich in het westen van het land, in de streek van Darfur.

  Daar heeft onlangs nog een moordpartij plaatsgevonden, die in feite nog steeds voortduurt. Veel zwarte boeren, volgens sommige schattingen twee miljoen, zijn gevlucht of zijn gestorven door een kogel, een mes of door de honger, door de aanwezigheid van Arabische milities, die door de regering gesteund worden met tanks en helicopters. Deze oorlog wordt vermomd als een etnisch en religieus conflict tussen de Arabische, islamitische, herders en de zwarte, christelijke en heidense, boeren. Het is echter wel zo dat de platgebrande dorpjes en de verpletterde akkers precies lagen waar nu de boortorens verschijnen die het land doorboren.

  Het ontkennen van wat voor iedereen zichtbaar is, ten onrechte toegedicht aan dronkelappen, is de meest opvallende eigenschap van de president van de planeet [hier verwijst Galeano naar George W. Bush; het was 2005 - Dwarslezer], die Godzijdank, geen druppel drinkt. Hij blijft volhouden, de ene dag na de andere, dat zijn oorlog in Irak niets met aardolie te maken heeft.

  "Ze hebben ons voor de gek gehouden door systematisch informatie achter te houden," schreef rond 1920 uit Irak een zekere Lawrence of Arabia. "Het Engelse volk is naar Mesopotamië gebracht om daar in een val te lopen, waaruit het moeilijk in waardigheid en eervol zal kunnen ontsnappen."

  Ik weet dat de geschiedenis zich niet herhaalt, maar af en toe twijfel ik toch. Hoe zit het met de obsessie tegen Chávez? Heeft die waanzinnige campagne die dreigt, uit naam van de democratie, de dictator te vermoorden, die negen eerlijke verkiezingen gewonnen heeft, niets met aardolie te maken?

  En de voortdurende alarmkreten over het nucleaire gevaar van Iran, hebben die niets te maken met het feit dat Iran een van de rijkste aardgasvoorraden ter wereld bezit? En anders, hoe kan dat nucleaire gevaar verklaard worden? Was Iran soms het land dat kernbommen wierp op de burgerbevolking van Hiroshima en Nagasaki?

  De in Californië gevestigde firma Bechtel had een concessie voor 40 jaar gekregen voor het water van Cochabamba. Al het water, inclusief het regenwater. Ze hadden zich nog maar net geïnstalleerd of de tarieven werden verdrievoudigd. Er ontstond een volksoproer en de firma moest Bolivia verlaten. President Bush kreeg medelijden met de verstotelingen en troostte hen door hun het Iraakse water te schenken.

  Dat was erg gul van hem. Irak verdient het niet alleen geëlimineerd te worden door zijn fantastische rijkdom aan aardolie. Dat land, doorstroomd door de Tigris en de Eufraat, verdient ook het allerslechtste omdat het de rijkste bron van zoet water is van heel het Midden-Oosten.

  De wereld vergaat van de dorst. De chemische vergiften verrotten de rivieren en de perioden van droogte laten hen droogvallen. De consumptiemaatschappij verbruikt elke keer meer water, het water is iedere keer minder drinkbaar en wordt steeds maar schaarser. Iedereen zegt het, iedereen weet het: de olie-oorlogen zullen morgen water-oorlogen worden.

  In werkelijkheid vinden er al water-oorlogen plaats. Het zijn veroveringsoorlogen, maar de invallers gooien geen bommen en laten geen legers landen. Ze zijn verkleed als internationale technocraten, die de arme landen onderwerpen aan een staat van beleg en privatisering of dood eisen. Hun wapens, dodelijke afpersings- en strafinstrumenten, vallen niet op onder hun kleding en maken geen geluid.

  De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds, twee bladen van hetzelfde pincet, hebben in de laatste jaren in 16 arme landen het water laten privatiseren. Daaronder enkele van de armste van de wereld, zoals Benin, Niger, Mozambique, Ruanda, Yemen, Tanzania, Kameroen, Honduras, Nicaragua, ... De redenering was onweerlegbaar: of u levert het water uit of er is geen genade met de schuld en er komen geen nieuwe leningen.

  De experts legden ook geduldig uit dat ze dit niet deden om de souvereiniteit uit te kleden, maar om de landen, die door de inefficiënte staat achtergebleven waren, te helpen om zich te moderniseren. En als de rekening van het geprivatiseerde water voor het grootste deel van de bevolking niet meer te betalen zou zijn, dan was dat des te beter: misschien zou die zo wakker worden uit haar werkschuwheid en proberen vooruit te komen.

  Wie is de baas in een democratie? De internationale functionarissen uit de geldwereld, die door niemand gekozen zijn?
  Eind october verleden jaar besliste een referendum over het water in Uruguay. Een grote meerderheid van de bevolking stemde en een overweldigende meerderheid daarvan bevestigde dat het water een openbare dienst moet zijn, en een recht van iedereen.

  Dat was een overwinning van de democratie tegen de traditie van onmacht, die beweert dat wij niet in staat zijn het water of wat dan ook te beheren, en tegen de slechte naam van het openbaar bezit, dat die slechte naam gekregen had door de politici die het gebruikt en mishandeld hadden alsof wat van iedereen is aan niemand toebehoorde.


  Het referendum in Uruguay heeft op internationaal vlak geen weerslag gehad. De grote communicatiemedia hoorden niets van deze veldslag in de water-oorlog, die verloren was door degenen die altijd winnen. Het voorbeeld besmette geen enkel land op de wereld. Dit was het eerste waterreferendum en, voorzover als bekend, was het ook het laatste.


  Gepubliceerd op VoltaireNet op 3 november 2005 - vertaald door Dwarslezer.