dinsdag 27 juli 2010

Wat een stelletje kontkruipers daar in Brussel...


... om zomaar slaafs de oorlogszuchtige Verenigde Staten te volgen in hun maatregelen tegen Iran, die zelfs nog verder gaan dan de in de VN-resolutie opgenomen sancties. (NRC van gisteren). Het moet intussen toch iedereen wel duidelijk zijn dat het niet gaat om de mogelijke kernwapens die Iran ooit zou kunnen bouwen, maar uitsluitend over de Iraanse aardolie-voorraden.

Tenslotte heeft Iran het Non-Proliferatieverdrag ondertekend en heeft het land de laatste eeuwen nog nooit een ander land aangevallen.
Israel bezit daarentegen al sedert jaren kernwapens, heeft het Non-proliferatieverdrag niet ondertekend en veegt al decennialang zijn billen af met alle VN-resoluties. Toch blijven de Verenigde Staten dit, even oorlogszuchtige, land blind steunen... En wat de betrouwbaarheid van Israel betreft hoeven we alleen maar te denken aan de bezetting van een groot deel van Palestina na de formele aanvaarding in 1947 van de VN-plannen voor het opdelen van Palestina. Deze bezettingsoorlog gaat nog steeds door in het in 1947 aan de Palestijnen toegewezen gebied, ondanks de zogenaamde druk van de VS om de verdere bezetting en opdeling van Palestina te beëindigen.

Overigens, misschien is het wel helemaal niet zo dat de Brusselse machtswellustelingen zo trouwhartig de VS volgen in hun benzine-oorlog... Misschien is de EU wel gewoon een medeplichtige aan het VS-kolonialisme. In feite doet de EU al vele jaren volgzaam mee aan alle koloniale oorlogen en andere avonturen van de VS...

De door de VS (en hun medeplichtigen) gevoerde politiek volgt precies hetzelfde scenario als indertijd de bezettingsplannen voor Irak: Irak zou banden hebben met Al Q'aida (leugen), Irak zou massavernietigingswapens hebben (leugen) en als aanvullend excuus werd nog beweerd dat Irak voortaan een democratie zou zijn (voorlopig ook nog steeds een leugen, en áls het ooit eens waarheid wordt, zal dat niet komen door de inspanningen van de VS en consorten).

Net zoals de Iraakse massvernietigingswapens indertijd zó goed verborgen waren dat niemand ze kon vinden, zijn ook de door Washington steeds genoemde geheime Iraanse plannen voor de productie van kernwapens, zijn die plannen kennelijk zo geheim, dat ook niemand ze kan vinden...

Na grondig onderzoek door mijn medewerkers is overigens vastgesteld dat er tussen Obama en Netanyahu zeer geheime afspraken zijn om na overwinning van Iran door de VS-oorlogsmachine daarvan een onvruchtbaar gedeelte af te splitsen, waarheen Israel alle nog levende Palestijnen kan deporteren. Het is overigens nog maar zeer de vraag, óf een dergelijke oorlog ooit gewonnen zal kunnen worden (Remember Vietnam, Remember Afghanistan, Mr. Obama!).
Deze plannen zijn ZÓ geheim dat ook ik ze nog niet heb kunnen ontdekken, maar dat ze bestaan is zeker!

Geen opmerkingen: