zaterdag 16 februari 2002

Wel willen profiteren, maar als het tegenvalt...

"Beleggers klagen steeds vaker over banken" kopt de Volkskrant.

Het is met deze mensen al net als met beroepsmilitairen. Zolang ze zich bezighouden met oefeningen en sport (andere mensen betalen grof geld voor "survival weekends") hoor je ze niet, maar wanneer ze hun werk (als militair) moeten doen in een oorlogsgebied hoor je verhalen over risico's.

Ook hoor je niets van beleggers zolang de winst op bedrukte papiertjes steeds hoger wordt; wanneer het dan ineens economisch weer wat minder goed gaat, hebben de banken het gedaan. Misschien dringt dit niet door tot beleggers, maar voor hun winst worden arbeiders (in ruime zin, dus ook in het onderwijs en de gezondheidszorg bijv.) al jarenlang uitgeperst en overbelast...

donderdag 14 februari 2002

Nederland een tomatenmonarchie?

• Veiligheidsvoorschriften (o.a. in Volendam) niet opgevolgd, gemeente weet ervan, maar doet niets.
• HBO-instellingen frauderen.
• Overheid verwaarloost spoorweg-infrastructuur, maar NS-directeur wordt ontslagen in plaats van verantwoordelijke minister.
• Bouw in strijd met bouwvergunning Van der Valk in Tiel was al in 1985 bekend en twee jaar later wordt gerapporteerd dat "strikt formeel (...) een serie strafbare feiten" aanwezig is, maar kennelijk is daar niets (of niet voldoende) tegen opgetreden, want in 2002 stort een deel van de parkeergarage in. Was trouwens Van der Valk niet ook die club die een aantal jaren geleden door middel van een schikking in feite een groot deel van zijn belasting werd kwijtgescholden?

Hoeveel is er nog meer toegedekt of in doofpotten verdwenen?

Het lijkt er steeds meer op dat Nederland hard op weg is ook een bananenrepubliek (tomatenmonarchie?) te worden...

dinsdag 12 februari 2002

Geen spiegel, paarse mensjes?

Pim Fortuyn wil, als hij het voor het zeggen heeft, proberen de grondwet te veranderen. Ineens valt een groot deel van de Nederlandse bevolking over hem heen.

Om misverstanden te voorkomen wil ik duidelijk aangeven dat ik geen fan van hem ben. Maar verder snap ik werkelijk niet waarom iedereen nu ineens over hem valt als hij het heeft over het veranderen van de Grondwet. Daarvoor bestaat immers een procedure. Hij heeft nergens gezegd dat hij die wijziging buiten die procedure om zou willen doorvoeren!

Bovendien komt het op zijn minst schijnheilig over, wanneer bijv. de vrijheid van godsdienst ook niet zo vanzelfsprekend is -voor (aspirant-)leden van het koninklijk huis- en anderzijds de vrijheid van godsdienst aangegrepen mag worden om mensen te discrimineren om hun geaardheid of om hun (vermeend) minderwaardige godsdienst.

De paarse mensen die zich zo tegen Fortuyn afzetten, zouden eens wat meer in de spiegel moeten kijken naar hun eigen inconsequenties: omdat ze niet in staat zijn de uitvoering van de Bijstandswet efficiënt te controleren, worden andere mensen gestraft die recht hebben op verstrekkingen in het kader van een heel andere wet (Algemene Kinderbijslagwet).

Paars geeft trouwens op meer punten blijk van kromme denkkronkels: er is geen geld voor het broodnodige verbeteren van gezondheidszorg, onderwijs en rampenbestrijding, maar wel voor een onnodige en overbodige Betuwelijn en (in elk geval nu nog: de huidige straaljagers zijn nog lang niet afgeschreven!) onnodige straaljagers.

woensdag 6 februari 2002

Rechtvaardigheid op zijn Nederlands

De Nederlandse regering wil er zeker van zijn dat de aan Marokkanen uitbetaalde bijstandsuitkeringen terecht uitgekeerd worden en daarom wil zij weten of deze bijstandtrekkers van Marokkaanse herkomst wellicht bezittingen (huizen bijv.) hebben in Marokko en hoeveel die waard zijn. De Marokkaanse regering wil daar eigenlijk niet aan meewerken en nu heeft Den Haag in zijn onmetelijke wijsheid besloten om dan maar de uitbetaling van Kinderbijslag aan Marokkanen te beëindigen voor kinderen die in Marokko wonen.

Dít opent werkelijk ontelbare nieuwe mogelijkheden voor de toepassing van allerlei andere wetten. Stel je voor: ik rijd op de fiets door een rood licht en de auto van mijn overbuurman wordt in beslag genomen.

Dit zal het vertrouwen in de rechtvaardigheid van de Nederlandse overheid geen windeieren leggen...