vrijdag 20 juni 2003

Z. = persona non grata

Diverse kranten melden vandaag dat de meerderheid van de Tweede Kamer er geen bezwaar tegen heeft dat de vader van Máxima aanwezig is bij de doop van zijn kleinkind, omdat dit een privé aangelegenheid is. Inderdaad, in een land waar staat en kerk gescheiden zijn, is doop een privé aangelegenheid. Afgezien echter van het feit dat dit debat een beetje voorbarig lijkt (de zwangerschap is immers pas net aangekondigd), vind ik dat de zaak een beetje te simpel wordt voorgesteld.

De doop van het kleinkind van Jorge Z. is dan wel een privé aangelegenheid, maar zijn (vooralsnog niet voldoende bewezen) misdaden, waarnaar tot op heden nog onvoldoende onderzoek geweest is, zijn wel degelijk een zaak van algemeen belang. Mocht Z. dus inderdaad naar Nederland komen, net zoals hij -naar mijn mening- ongetwijfeld aanwezig was bij het huwelijk van zijn dochter (het was beslist niet toevallig dat vooraf bepaald was welke delen van de Nieuwe Kerk in Amsterdam wél en welke niet in beeld gebracht mochten worden), dan zou ik het zeer wenselijk vinden als hij aangehouden zou worden in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar zijn gedrag, houding en positie tijdens de dictatuur van Videla.

Een groot voordeel echter van het feit dat deze gebeurtenis is aangemerkt als een "privé aangelegenheid" heeft echter wel het enorme voordeel dat we gevrijwaard worden van talloze fotoverslagen in de kranten en van steeds opnieuw herhaalde TV-opnamen.

donderdag 19 juni 2003

Slimme zet van Bush?

"President Bush heeft gisteren in harde bewoordingen de Britse premier Blair verdedigd, die net als Bush onder vuur ligt over het vermeend aandikken van bewijzen tegen Irak om een oorlog te rechtvaardigen." (NRC-Handelsblad)

Ik begin langzamerhand toch nog een beetje het idee te krijgen dat Bush toch nog wel een beetje kan denken. Door namelijk zo nadrukkelijk de verdediging van Blair op zich te nemen, benadrukt hij daarmee tevens hoe fout Blair wel gezeten moet hebben. Gezien het politieke bewustzijn van de grote massa in de westerse wereld leidt dit er onvermijdelijk toe dat niemand zich nog herinnert dat het uiteindelijk Bush was die de leugens de wereld instuurde. Blair heeft als zijn trouwe paladijn alleen His Master's Voice gerelayeerd..

Dan België, waar aanklachten zijn ingediend tegen Bush, Blair, Rumsfeld en Rice op grond van hun betrokkenheid bij de oorlog in Irak. Verder ook nog tegen Wolfowitz voor zijn activiteiten rond Afghanistan. Een en ander op grond van de Belgische genocide-wetgeving. (La Vanguardia, Barcelona).

Ongetwijfeld zullen deze aanklachten niet leiden tot daadwerkelijke vervolging en hebben ze vooral een symbolische betekenis, maar het geeft in ieder geval aan dat principes wel degelijk waarde hebben. De Verenigde Staten reageren hierop door te dreigen het hoofdkwartier van de NAVO van Brussel te verplaatsen naar een plaats buiten België. (Vraagje tussendoor: is de VS de baas van de NAVO?) Volgens mij heet een dergelijke handelwijze in gewoon Nederlands "chantage" - en om Bush een beetje terwille te zijn: in het Engels heet het "blackmail". Ik ben trouwens benieuwd welk land schaamteloos genoeg zal zijn om in deze situatie onderdak te bieden aan het nieuwe NAVO-hoofdkwartier...

Berlusconi immuun?

In Italië heeft Berlusconi weer eens zijn zin gekregen: Hij mag tijdens zijn presidentschap niet vervolgd worden voor misdrijven, ook niet uit de tijd voordat hij president werd. Het Italiaanse parlement heeft zijn immuniteit (en die van enkele andere hoge functies - ongetwijfeld om duidelijk te maken dat het helemaal niet de bedoeling is om Berlusconi persoonlijk uit de wind te houden) gisteren goedgekeurd.

Een ammendement van de oppositie moet nog besproken worden, waarna definitief over het hele wetsvoorstel gestemd moet worden. (Metro, editie Barcelona)

Voorlopig is het de bedoeling dat deze immuniteit alleen geldt zolang hij in functie is, maar ik ben benieuwd wat er gebeurt als hij weer vervolgd mag worden. Wordt voordat het zover is, de wet nog verder aangepast? Of laat hij zich voor het leven tot president kronen? Het lijkt me wel interessant om tegen die tijd te zien of hij dan ook vervolgd kan worden voor deze, bijna tot dictatuur leidende, (gelegenheids)wetgeving...

Voetbal is oorlog

Uit de Belgische krant Het Nieuwsblad (editie Antwerpen) begrijp ik dat er in België een Koninklijk Besluit is voorgesteld, waardoor (wanneer tenminste het voorstel wordt goedgekeurd) gemeenten binnenkort de kosten voor het handhaven van de orde bij voetbalwedstrijden mogen (!) doorbelasten aan de voetbalclubs.

Dit begint een beetje op Nederlandse situaties te lijken, waar ondanks alle commotie over buitensporig hoge inkomens van voetballers de ene gemeente na de andere toch weer nieuwe fondsen beschikbaar stelt aan noodlijdende voetbalclubs.

Het moge duidelijk zijn dat een dergelijke regeling, die m.i. hard nodig is, alléén kans van slagen heeft wanneer zij bindend wordt opgelegd. Alleen dan zal het niet meer mogelijk zijn gemeenten te chanteren, want helaas blijkt het regelmatig dat er enge groepjes zogenaamde voetbalsupporters zijn die niet terugdeinzen voor geweld als het erop aankomt "hun" club te steunen.

Aangepaste waarheid

De New York Times geeft vandaag weer een fraai voorbeeld van de stand van zaken in het "Land of the Free", het land waar de democratie zo hoog in het vaandel staat en waar de mensenrechten het criterium zijn aan de hand waarvan de status van andere landen wordt berekend. Het Environmental Protection Agency (Milieubeschermingsbureau) publiceert een dezer dagen een rapport over de toestand van het milieu. Op last van het Witte Huis zijn daar een aantal passages uit verwijderd, met name passages die de invloed van het menselijk handelen op het milieu benadrukken. Het krijgt er alle schijn van dat George Double-You Bush de grootste milieuramp aller tijden is! Of mag ik dat niet zeggen, omdat hij een "bevriend staatshoofd" is?

Zendertje spelen

De Metro meldt vandaag meldt dat er stemmen gehoord worden die voor piratenzenders "een plekje op de etherband" willen reserveren. Er wordt overigens ook bij vermeld dat de resterende FM-frequenties toch eigenlijk wel voor jazz en klassiek bestemd moeten worden.

Een alternatief voor "een plekje op de etherband" voor piraten is het toestaan van zenders met een laag vermogen. Wanneer dit mogelijk zou zijn op de middengolf (waar zich toch al veel van de piraterij uit Noord- en Oost-Nederland afspeelt) is het probleem van het volle frequentiespectrum ook opgelost.

De piraten met laag vermogen hebben er alle belang bij niet op een frequentie uit te zenden, waarop een reguliere zender uitzendt, omdat ze dan nergens ontvangen kunnen worden. Bovendien leveren deze zwakke zenders buiten een beperkt gebied nauwelijks storing op. Met een laag vermogen zijn ze weliswaar slechts binnen een beperkt gebied te ontvangen, maar de meeste uitzendingen zijn toch vooral lokaal van aard.

Het restant aan FM-frequenties kan rustig voor jazz en klassiek bestemd worden, want het is verstandiger om deze piratenvrijplaats te beperken tot de middengolf, omdat op FM ook zenders met laag vermogen soms nog een groot bereik kunnen hebben.

dinsdag 17 juni 2003

IQ test

Blijkens een artikel in de Metro van vandaag verdient de "IQ-test (...) meer aandacht bij sollicitatie". Ik meende zo'n 20 jaar geleden bij mijn opleiding juist begrepen te hebben dat deze test helemaal niet zo objectief en veel minder maatgevend is dan vroeger gedacht werd.

Bij nadere lezing blijkt de opmerking uit de koker te komen van psychologie-wetenschappers. Dit is dus meer preken voor eigen parochie, begrijp ik. Door de euro-flatie en de teruglopende economie gaat het misschien wat slechter met hun andere activiteiten en dat willen ze wellicht zo een beetje compenseren. Nu nog graag een écht objectief onderzoek naar IQ-tests...

maandag 16 juni 2003

Lariekoek!

"Wie onveilig vrijt, aanvaardt risico's" luidt de kop boven een artikeltje in de Volkskrant over de 'bewust onbeschermd seksuele contacten" van Fons S.

Alsof dat een vrijbrief zou zijn om als HIV-besmette je sekspartners niet op de hoogte te stellen. Op deze manier kun je ook iemand vrijpleiten, nadat hij met een lading alcohol achter zijn kiezen een fietsen doodgereden heeft. Immers: "wie zich in het verkeer begeeft, aanvaardt risico's". Dan had die fietser maar thuis moeten blijven...

zaterdag 14 juni 2003

Met de trein zou je er al geweest zijn. Of toch niet?

Het was weer even slikken vanavond. Na sedert 10 juni problemen bij de NS (tussen Amsterdam en Alkmaar), waarvan ze zelfs nu nog niet kunnen aangeven hoe lang ze nog zullen duren (dinsdag heette het op Teletekst "tot zeker na de avondspits". Dat hebben ze dan ook ruim gehaald.) zie ik op de TV een reclamespotje van een echtpaar met drie verveelde (en later ook vervelende) kindertjes op de achterbank, die volgens een bord langs de weg nog 200 km moeten reizen (naar Maastricht). Daarna komt dan een wervende slogan die duidelijk maakt dat je in de trein geen kind aan ze hebt. Ik kan me dat wel voorstellen, ja. De treinen zijn met een beetje pech zo overvol dat ieder gezinslid in een andere coupé moet zitten...

Begrijp me niet verkeerd: ik ben een groot voorstander van openbaar vervoer, maar zolang als het niet goed functioneert, moet je het publiek niet de indruk geven dat het allemaal zo geweldig is.

En nu ik het dan toch over de NS heb, wil ik ook graag nog even mijn gram spuien over de misleidende borden die op diverse plaatsen langs de snelweg staan, bijv. "Utrecht - Amsterdam 35 minuten" of zoiets. Ik wil best geloven dat er als alles (maar dan ook alles) écht goed gaat wel eens een trein in 35 minuten van Utrecht naar Amsterdam gaat (is dat dan Amsterdam-Bijlmer, -Duivendrecht, -Amstel of -Centraal?).
Dit vertekent echter de werkelijkheid ernstig, want voordat je op het station in de vertrekplaats bent of van het station in de aankomstplaats op je bestemming, ben je een veelvoud kwijt van de aanvankelijke 35 minuten. Of gaan ze er bij NS soms van uit, dat er mensen zijn die alleen van station naar station reizen? Rare Chinezen die NS-ers (of hoe heette dat ook alweer bij Asterix?)...

donderdag 12 juni 2003

Lekker nog meer bezuinigen!

En het houdt maar niet op. Ook de subsidie voor Korrelatie moet verdwijnen vanaf 1 januari 2004. Dit kan maar twee dingen betekenen:
1. ik ben veertig jaar lang na elke enigszins gevoelige TV-uitzending voor niks lastig gevallen door oproepen om mijn twijfels, angsten enz. bij Korrelatie op te biechten;
2. de Balkenbende is te dom om te beseffen dat ze hiermee misschien wel enkele miljoenen in haar zak houdt, maar dat tevens duizenden mensen nu met hun psychische nood nergens meer terecht kunnen.

Of hopen Zalm en Balk dat ze nu voortaan in therapie zullen gaan bij psychiaters? Dan kunnen we er binnenkort op rekenen dat die therapie ook uit het ziekenfondspakket geschrapt zal worden.

Of hopen ze gewoon dat de consequenties pas na de volgende verkiezingen voelbaar zullen worden...Ik ben bang dat het dat laatste is.

Nova kwaliteitsprogramma?

Vroeger (nog niet eens zo heel lang geleden) was Nova een alom gerespecteerd actualiteitenprogramma van de Nederlandse televisie. Was, want het begint nu steeds meer te lijken op een SBS6-programma. Zo wist de Nova-redactie de hand te leggen op een onderzoek van de gerenommeerde (wat in dit geval betekent: beruchte) McKinsey, een bedrijf dat erom bekend staat voor veel geld dure rapporten te schrijven, die onverbiddelijk leiden tot reorganisaties van bedrijven en instanties en veelal tot massa-ontslagen. Het onderzoek dat Nova gezien had (ik kan me niet voorstellen dat ze er meer dan een vluchtige blik op geworpen hebben) was uitgevoerd op last van de Nederlandse overheid en de Nederlandse publieke omroepen en moest de efficiency van diezelfde publieke omroepen onderzoeken.

Een van de punten in het onderzoek was een drastische verlaging van het budget van Radio Nederland Wereldomroep, die in de praktijk zou neerkomen op opdoeking van de activiteiten van Radio Nederland Wereldomroep. Juist dat punt meende Nova gisteravond te moeten uitwerken in de uitzending, zonder daarbij verder nader in te gaan op de achtergrond en de andere onderdelen van het onderzoek. Diverse kranten hebben het onderwerp van Nova overgenomen (hoezo: journalistiek onderzoek?) om de stemming er een beetje in te houden.

Gelukkig wordt bij Radio Nederland Wereldomroep wél aan gedegen onderzoek gedaan en daar werd door middel van een persbericht (te lezen -in het Engels- op de Radio Nederland newsdesk: http://www.rnw.nl/realradio/html/medianews.html) uiteengezet dat het door Nova uitvergrote punt maar een van de diverse suggesties was om te bezuinigen en dat Radio Nederland Wereldomroep al op diverse vlakken aan het bezuinigen is, en dat het verder niet waarschijnlijk is dat de regering nog verdere eisen zal stellen aan een van de populairste internationale omroepen ter wereld.

Laten we hopen dat er bij de club van Zalm en Balk toch nog enige mate van intelligentie aanwezig is (al moet ik toegeven dat dat misschien wat al te optimistisch is) en dat ze deze onfortuinlijke suggestie meteen zullen doorspoelen. En eigenlijk zou die club van McKinsey ook maar meteen in de papierversnipperaar moeten...

woensdag 4 juni 2003

Zielige grootgraaiers

Ik heb vandaag geprobeerd door te dringen in de denkwereld van de "grote graaiers", in hun logica en in hun pogingen om (wellicht schuldbewust?) de hoeveelheden geld te rechtvaardigen die zij zich toeëigenen of laten toewijzen. Het is me niet écht gelukt. Wie ook een poging wil wagen, kan proberen om een kijkje te nemen in het verhaal van Van Wijk (KLM), dat is na te lezen op de site van NRC-Handelsblad (http://www.nrc.nl/economie/artikel/1054703251177.html). Probeer ook eens te begrijpen hoe zielig Van Wijk is omdat hij vorig jaar maar een NETTO salarisverhoging van 4% heeft genoten, terwijl het gewone KLM-personeel "in dezelfde tijd 5% stijging kreeg". Hij heeft het hier over een verhoging van zijn salaris, dus niet over zijn inkomsten. Bovendien heeft hij het over zijn NETTO inkomen, en dat is beslist netto -in geld uitgedrukt- heel wat meer dan 5% voor het gewone personeel (en dan hoop ik nog dat hij zo fatsoenlijk is om zijn salarisverhoging niet te vergelijken met de bruto verhoging van het personeel, omdat in het citaat het woordje netto alleen bij zijn eigen salaris vermeld wordt).

Dodelijke transporten

In Heiloo is een meisje van 15 jaar doodgereden door een vrachtwagen, ofschoon die -blijkens het artikel in het Noord-Hollands Dagblad- "was voorzien van een dodehoekspiegel".

Hoe vaak moet ik het nu nog zeggen: De enige manier om dit soort vreselijke ongevallen te voorkomen is ervoor te zorgen dat er geen grote vrachtwagens meer kunnen komen op plaatsen waar ze fietsers en voetgangers kunnen tegenkomen. Ik wil best begrijpen dat bedrijven bevoorraad moeten worden, dat goederen afgeleverd moeten worden, maar dat moet dan maar met kleinere vrachtwagens of transportbusjes gebeuren. Dat dat meer kost mag geen bezwaar zijn! Een mensenleven is oneindig meer waard dan wat ook. En bovendien zijn de prijzen van alles de laatste paar jaar zoveel gestegen, dat er best iets van die meeropbrengst in de hogere vervoerskosten gestoken mag worden.

En laat niemand de schuld aan anderen geven:- Rechtdoorgaand verkeer heeft voorrang op afslaand verkeer. Alleen al om die reden is de suggestie dat fietsers maar achter vrachtwagens moeten blijven onfatsoenlijk. Maar zelfs die suggestie helpt niet altijd, want wat doe je als je bij een kruispunt staat te wachten om over te steken en er komt ineens een vrachtwagen achter je staan, die wanneer het verkeer mag doorrijden vergeten is dat er een fietser naast hem staat (d.w.z. dat hij naast een fietser is gaan staan)?

Chauffeurs van transportbedrijven moeten ervoor zorgen dat zij zich - net als iedere verkeersdeelnemer - veilig gedragen in het verkeer. Als hun voertuigen zo onveilig zijn, dat dit slachtoffers kan opleveren, dan is er geen wezenlijk verschil tussen een dergelijke vrachtwagen en, bijvoorbeeld, een auto met defecte remmen. De betreffende chauffeurs zouden moeten weigeren om met dergelijke moordwagens (moordwapens?) te rijden.

In de huidige politieke en sociale situatie is het echter alleszins voorstelbaar dat zij alleen tegen een hoge prijs (ontslag zonder uitkering, wegens dienstweigering) hun geweten zouden kunnen volgen, dus uiteindelijk is het zaak dat de transportondernemers, ook zonder wettelijke verplichting, hun conclusies trekken.

De politiek moet ervoor zorgen dat mensen niet het slachtoffer kunnen worden van economische belangen. Het moet mogelijk zijn om het, ook zonder Europese regels, wettelijk onmogelijk te maken dat grote vrachtwagens op kleinere wegen komen. Deze maatregels zouden bovendien goed zijn voor de werkgelegenheid (en dus "voor de economie"), en gezien de beleden goede bedoelingen van het nieuwe kabinet, hoop ik dan toch maar dat het nog goed zal komen.

Tony B. onder druk

In de Barcelonese editie van Metro lees ik dat meer dan 50 Labour-parlementsleden van Tony Blair bewijzen geëist hebben voor de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak, omdat hij op grond daarvan later toestemming heeft gegeven voor Britse deelname aan de oorlog.

dinsdag 3 juni 2003

AEL-plannen

De AEL (Arabisch-Europese Liga) heeft bij monde van waarnemend voorzitter Dyab Abou Jahjah enkele programmapunten voorgesteld. Zo zou hij bijvoorbeeld op termijn alcohol en drugs in Nederland willen verbieden en vindt hij dat islamitische feestdagen verplichte vrije dagen zouden moeten zijn op school.

Beide punten hebben mijn sympathie, maar ik zie ook bezwaren:
• op grond van de grondwettelijke vrijheid van godsdienst zouden islamitische feestdagen natuurlijk even zwaar moeten wegen als christelijke feestdagen. Het wachten is nu echter alleen op joodse organisaties, sikhs, hindoes, hari krishna's en anderen die op dezelfde grond ook hun eigen vrije dagen claimen. Aangezien iedereen zijn eigen god mag aanbidden, zijn er met een beetje pech binnenkort meer vrije dagen dan lesdagen en met de lamentabele toestand, waarin het onderwijs zich in Nederland nu al bevindt, lijkt mij een toename van het aantal vrije dagen geen goede zaak.

De enige reële mogelijkheden die ik zie (maar ik ben me ervan bewust dat veel mensen die bezwaarlijk zullen vinden) is het overnemen van oude heidense feestdagen en die invullen als feestdagen voor de betreffende godsdienst, zoals de christenen in een grijs verleden het "heidense" midwinterfeest hebben aangepast tot kerstmis, of het zoveel mogelijk vieren van de eigen feestdagen in weekends (zoals uiteindelijk ook Pasen en Pinksteren op zondag vallen).

• Alcohol en drugs maken meer kapot dan je lief is. Als er ooit een open deur is ingetrapt, dan is het wel nu, maar dat maakt het niet minder waar. Voor mijn gevoel moet de oplossing van de alcohol- en de drugsproblematiek echter afzonderlijk gezocht worden.
Voor alcohol bestaan wettelijke regelingen, waarbij in principe geen criminele zaken aan de orde zijn. En eerlijk gezegd zie ik ook niet in wat er verkeerd is aan een glaasje wijn bij een maaltijd of een Cuba libre of een pilsje op een warme zomermiddag. Gematigd gebruik van alcohol, met name in rode wijn, heeft zelfs een gunstige invloed op de gezondheid. De problemen met alcohol ontstaan wanneer mensen geen maat kunnen houden en/of hun verantwoordelijkheden niet kennen, waardoor zij na teveel alcohol aan het verkeer gaan deelnemen of op een andere manier anderen mishandelen of misbruiken.

De oplossing bij alcohol lijkt mij dus een consequente en strenge aanpak van alcohol-gerelateerde misdaden of overtredingen, zoals bijvoorbeeld onmiddellijke intrekking van het rijbewijs bij constatering van overschrijding van het maximaal toegelaten alcoholpromillage (zelfs al is het maar 0,1 %) en confiscatie van de auto (motor, enz.) bij herhaling binnen bijv. één jaar. Het rijbewijs zou pas teruggegeven kunnen worden na een bepaalde periode (wellicht de lengte van die periode afhankelijk van het geconstateerde promillage?) en eventueel het volgen van een bepaalde cursus.

Voor drugs zou een met alcohol vergelijkbare situatie gecreëerd moeten worden, d.w.z. een legale mogelijkheid van distributie (zoals bij alcohol; bijv. via de tabakshandel of drogisterijen?) van die drugs die medisch gezien niet écht schadelijk zijn bij matig gebruik. Legalisatie van die drugs zal het ook mogelijk maken te onderzoeken wat de risico's zijn van bijv. drugs in het verkeer en er kan dan ook een passende wetgeving worden ingevoerd, waarbij overschrijding van een bepaalde graad van "geestverruiming" dezelfde consequenties heeft als een te hoog alcoholpromillage.
Aantoonbaar schadelijke drugs moeten strikt verboden worden en er moet ook hard worden opgetreden tegen iedereen die zich crimineel gedraagt op enig niveau in de drugsketen. De vraag of heropvoedingskampen voor ernstige verslaafden nodig of nuttig zijn, laat ik verder graag over aan mensen die daarvoor gestudeerd hebben...

Een simpel verbod van alcohol of drugs zal naar alle waarschijnlijkheid niet werken en alleen leiden tot een toename van criminele praktijken, dat heeft de "drooglegging" van de Verenigde Staten in het begin van de 20ste eeuw duidelijk aangetoond.

maandag 2 juni 2003

Toch nog eerlijke mensen?

Een senaatscommissie in de Verenigde Staten gaat uitzoeken of de president en diverse andere regeringsfunctionarissen de hele wereld voor de gek hebben proberen te houden met hun zogenaamde bewijzen ten aanzien van de massavernietigingswapens van Irak.

Zouden ze ook nog zoveel fatsoen hebben om ons hun verontschuldigingen aan te bieden voor hun beledigingen aan ons adres, omdat wij hun doorgestoken kaart meteen doorhadden?

De meelopers (het "Nieuwe Europa") kan nog heel wat leren van het "Oude Europa"... Trouwens ook de marionetten van Bush (op de eerste plaats Tony Blair, José María Aznar en Balkenende) zijn ons wel een heel welgemeend excuus verschuldigd!

Wat ook juist zou zijn is dat Bush zijn consequenties trekt. Na alle moeite die zijn partij enkele jaren geleden deed om Bil Clinton af te zetten, nadat die vieze spelletjes gespeeld had, moet Bush nu minstens spontaan aftreden (en eigenlijk ook eigener beweging zichzelf de doodstraf opleggen) na de gevaarlijke spelletjes die hij gespeeld heeft, die misschien wel hadden kunnen leiden tot een wereldwijd conflict.

Christelijke waarden?

Het kon natuurlijk niet uitblijven dat er weer de nodige mensen zouden vallen over de beslissing om in de voorgestelde Europese Grondwet niet te verwijzen naar het christendom.

De eerste ingezonden brief zag ik in de Barcelonese editie van de Metro, waar ene Pablo Ginés het storend vindt dat wel "wordt verwezen naar de erfenis van de Griekse en de Romeinse cultuur, maar niet naar die van het christendom". Mooie erfenis overigens, die de kruistochten, inquisitie, heksenverbrandingen enz. omvat...

zondag 1 juni 2003

Excuses voor invasie van Noord-Korea?

Zuid-Korea heeft waarschuwingsschoten gelost op Noord-Koreaanse vissersboten die binnengedrongen zijn in de Zuid-Koreaanse wateren. Volgens de nieuwsbrief van de Voice of America zijn er alleen de afgelopen week al zes van dit soort "treffens" geweest.

Zuid-Korea heeft bij Noord-Korea geprotesteerd, maar Noord-Korea claimt dat Zuid-Koreaanse oorlogsschepen binnengedrongen zijn in de Noord-Koreaanse territoriale wateren. Als het zo doorgaat heeft de club van Wolfowitz een goede smoes om toch militair in te grijpen in Noord-Korea (zie ook mijn notitie van gisteren)...

Slimme suggestie van Chirac

Jacques Chirac, de president van Frankrijk, wil (naar gemeld in de New York Times) de vergadering van de G8 voorstellen om in plaats van de aandacht te concentreren op de strijd tegen het terrorisme, eens wat meer aandacht te besteden aan het bestrijden van de armoede in de minst ontwikkelde landen, met name in Afrika.

Persoonlijk ben ik geen fan van Chirac, maar ik vind dit een heel slimme suggestie, een voorbeeld van een mes dat aan twee kanten snijdt. Ik ben er namelijk van overtuigd dat terrorisme voor een groot deel voortkomt uit wanhoop en onmacht. Je zou maar je kinderen om je heen zien sterven, omdat ze niets te eten hebben, terwijl de toeristen met four-wheel drives om je heen racen en foto's maken van je "pittoreske" armoede, terwijl ze 's avonds een 10-gangen menu nuttigen in een 6-sterren hotel met zwembad op het dak in je dorp met één half uitgedroogde waterput. Als je niks meer te verliezen hebt, maakt het ook niets uit om wat je hebt (niets dus) te verliezen...