dinsdag 3 juni 2003

AEL-plannen

De AEL (Arabisch-Europese Liga) heeft bij monde van waarnemend voorzitter Dyab Abou Jahjah enkele programmapunten voorgesteld. Zo zou hij bijvoorbeeld op termijn alcohol en drugs in Nederland willen verbieden en vindt hij dat islamitische feestdagen verplichte vrije dagen zouden moeten zijn op school.

Beide punten hebben mijn sympathie, maar ik zie ook bezwaren:
• op grond van de grondwettelijke vrijheid van godsdienst zouden islamitische feestdagen natuurlijk even zwaar moeten wegen als christelijke feestdagen. Het wachten is nu echter alleen op joodse organisaties, sikhs, hindoes, hari krishna's en anderen die op dezelfde grond ook hun eigen vrije dagen claimen. Aangezien iedereen zijn eigen god mag aanbidden, zijn er met een beetje pech binnenkort meer vrije dagen dan lesdagen en met de lamentabele toestand, waarin het onderwijs zich in Nederland nu al bevindt, lijkt mij een toename van het aantal vrije dagen geen goede zaak.

De enige reële mogelijkheden die ik zie (maar ik ben me ervan bewust dat veel mensen die bezwaarlijk zullen vinden) is het overnemen van oude heidense feestdagen en die invullen als feestdagen voor de betreffende godsdienst, zoals de christenen in een grijs verleden het "heidense" midwinterfeest hebben aangepast tot kerstmis, of het zoveel mogelijk vieren van de eigen feestdagen in weekends (zoals uiteindelijk ook Pasen en Pinksteren op zondag vallen).

• Alcohol en drugs maken meer kapot dan je lief is. Als er ooit een open deur is ingetrapt, dan is het wel nu, maar dat maakt het niet minder waar. Voor mijn gevoel moet de oplossing van de alcohol- en de drugsproblematiek echter afzonderlijk gezocht worden.
Voor alcohol bestaan wettelijke regelingen, waarbij in principe geen criminele zaken aan de orde zijn. En eerlijk gezegd zie ik ook niet in wat er verkeerd is aan een glaasje wijn bij een maaltijd of een Cuba libre of een pilsje op een warme zomermiddag. Gematigd gebruik van alcohol, met name in rode wijn, heeft zelfs een gunstige invloed op de gezondheid. De problemen met alcohol ontstaan wanneer mensen geen maat kunnen houden en/of hun verantwoordelijkheden niet kennen, waardoor zij na teveel alcohol aan het verkeer gaan deelnemen of op een andere manier anderen mishandelen of misbruiken.

De oplossing bij alcohol lijkt mij dus een consequente en strenge aanpak van alcohol-gerelateerde misdaden of overtredingen, zoals bijvoorbeeld onmiddellijke intrekking van het rijbewijs bij constatering van overschrijding van het maximaal toegelaten alcoholpromillage (zelfs al is het maar 0,1 %) en confiscatie van de auto (motor, enz.) bij herhaling binnen bijv. één jaar. Het rijbewijs zou pas teruggegeven kunnen worden na een bepaalde periode (wellicht de lengte van die periode afhankelijk van het geconstateerde promillage?) en eventueel het volgen van een bepaalde cursus.

Voor drugs zou een met alcohol vergelijkbare situatie gecreëerd moeten worden, d.w.z. een legale mogelijkheid van distributie (zoals bij alcohol; bijv. via de tabakshandel of drogisterijen?) van die drugs die medisch gezien niet écht schadelijk zijn bij matig gebruik. Legalisatie van die drugs zal het ook mogelijk maken te onderzoeken wat de risico's zijn van bijv. drugs in het verkeer en er kan dan ook een passende wetgeving worden ingevoerd, waarbij overschrijding van een bepaalde graad van "geestverruiming" dezelfde consequenties heeft als een te hoog alcoholpromillage.
Aantoonbaar schadelijke drugs moeten strikt verboden worden en er moet ook hard worden opgetreden tegen iedereen die zich crimineel gedraagt op enig niveau in de drugsketen. De vraag of heropvoedingskampen voor ernstige verslaafden nodig of nuttig zijn, laat ik verder graag over aan mensen die daarvoor gestudeerd hebben...

Een simpel verbod van alcohol of drugs zal naar alle waarschijnlijkheid niet werken en alleen leiden tot een toename van criminele praktijken, dat heeft de "drooglegging" van de Verenigde Staten in het begin van de 20ste eeuw duidelijk aangetoond.

Geen opmerkingen: