donderdag 19 juni 2003

Aangepaste waarheid

De New York Times geeft vandaag weer een fraai voorbeeld van de stand van zaken in het "Land of the Free", het land waar de democratie zo hoog in het vaandel staat en waar de mensenrechten het criterium zijn aan de hand waarvan de status van andere landen wordt berekend. Het Environmental Protection Agency (Milieubeschermingsbureau) publiceert een dezer dagen een rapport over de toestand van het milieu. Op last van het Witte Huis zijn daar een aantal passages uit verwijderd, met name passages die de invloed van het menselijk handelen op het milieu benadrukken. Het krijgt er alle schijn van dat George Double-You Bush de grootste milieuramp aller tijden is! Of mag ik dat niet zeggen, omdat hij een "bevriend staatshoofd" is?

Geen opmerkingen: