zaterdag 21 september 2013

Onrecht wordt gecorrigeerd, maar wél op zijn grutters

Loyalis meldde enkele dagen geleden dat dit jaar op die derde dinsdag van september (de dag waarop het Nederlandse opperhoofd het volk kond mag doen van de nieuwe uitpersingen die de Haagse Bluffers voor de komende tijd hebben uitgedacht) aangekondigd werd dat AOW-gerechtigden met een eigen huis "waar ze ook de financiële lasten van dragen" niet meer als samenwonend beschouwd worden en dus een hoger (men leze: minder laag) bedrag aan AOW zouden ontvangen. Hierbij is het overigens de vraag of "eigen huis" ook kan verwijzen naar een huurwoning, wat correct zou zijn.

Het is natuurlijk leuk dat eindelijk deze belachelijke graaierij een halt is toegekend, en het zou rechtvaardig zijn om de bedragen terug te betalen aan degenen die de afgelopen jaren het slachtoffer zijn geworden van deze ordinair diefstal. Maar nee, het régime wil dat pas met ingang van 2015 jaar rechtzetten, m.a.w. éérst nog een jaar extra graaien...

Het is me volstrekt niet duidelijk hoe het mogelijk is dat het huidige régime van de nep-liberale VVD en de nep-socialistische PvdA, dat zich slechts kenmerkt door een absoluut gebrek aan kennis op het gebied van economie (en tal van andere zaken) tóch het licht heeft gezien in deze kwestie. Vermoedelijk zit er een addertje in het gras, want vanaf 2015 bestaat er geen recht meer op de AOW-toeslag, zodat een gepensioneerde die na 2014 gaat samenwonen terugvalt op een (nóg lager) gehuwdenpensioen, maar geen toeslag krijgt voor een partner met weinig of geen inkomsten. Een van de hoge grutters zal wel berekend hebben dat het op deze manier "de staat" geen geld kost. Dat het de burgers wél geld kost (zoals alle roverheidsmaatregelen deze eeuw) zal de bende van Ali Rutte en zijn Rovers volstrekt worst zijn.

Mevrouwtje Klijnsma van "Sociale Zaken" had overigens in mei dit jaar al beloofd dat ze hoopte nog vóór de zomer (het is nog net vóór de herfst) nadere informatie zou geven over de wellicht "niet voldoende helder[e]" regels over het samenwonen van AOW-ers (de Volkskrant van 30 mei 2013). Zie in dit verband ook mijn artikel AOW-regels "niet voldoende helder"? Zeg maar: flink asociaal! van 2 juni dit jaar. Overigens heb ik de onrechtvaardigheid van deze absurde situatie ook al op 21 april 2012 aan de kaak gesteld in mijn artikel Absurdistan, het land van de Haagse Bluffers van de Wilders-bende.

maandag 16 september 2013

Over suiker en aspartaam...

Dat was even schrikken toen ik vanmiddag het Parool las... Volgens de directeur van GGD Amsterdam is suiker "de gevaarlijkste drug van deze tijd", even gevaarlijk als bijvoorbeeld tabak of alcohol.... Stoppen met roken schijnt niet moeilijker te zijn dan stoppen met het eten van veel...

Gelukkig, denk je dan als goedgelovige burger consument, er zijn nog andere zoetstoffen die niet de nadelen van suiker hebben. Maar die zijn ook niet bepaald veilig, want ze kunnen volgens sommige bronnen kanker veroorzaken of (wat mij toch een beetje waarschijnlijker lijkt) het risico van kanker vergroten.

In ieder geval is intussen duidelijk dat Aspartaam (vroeger ook bekend onder de naam Nutrasweet), een zoetstof die in frisdranken (zeg maar "ONfrisdranken") als Coca Cola Light gebruikt wordt, gefabriceerd wordt uit de uitwerpselen van genetisch gemanipuleerde E. coli-bacterieën (zie Trouw van vandaag).

Anderhalve week geleden konden we in het programma Zembla zien dat veel vlees vervuild is met darmbacteriën als... E. coli.

Wie weet hoe men in de toekomst de 21e eeuw noemt (als er dan nog menselijk leven op aarde is natuurlijk). Misschien wordt het wel de «Poep-eeuw». Dat is weer eens iets anders dan de «Gouden Eeuw»...
En die naam past bovendien ook nog eens uitstekend bij de politiek die zowat overal heerst, zeker als we daar «dunglish» van maken: Shit-Age.

Ik begrijp nu trouwens waarom je -volgens de reclame- vlees met Croma moet bakken...
Van héél lang geleden herinner ik me nog dat toen in de reclame beweerd werd dat vlees alleen met Croma naar vlees smaakt. Dat geeft allemaal aan dat je jezelf voor de gek moet houden, omdat vlees kennelijk anders niet naar vlees smaakt. Kan het nog gekker?

zondag 8 september 2013

Nieuwe dosis oorlogspropaganda van het Régime Obama

Door het Witte Huis zijn (o.a. te zien geweest op CNN, de zender die «His Master's Voice» helpt te verspreiden) "nieuwe" beelden vertoond van slachtoffers van de aanval met gifgas in Syrië. De Nederlandse pers helpt ook maar al te graag met het inkleuren van de Verenigdestaatse oorlogspropaganda. Zowel Trouw als de Volkskrant kopten vanmorgen Witte Huis toont Congres nieuwe beelden gifgasaanval, en pas in het artikel (uit de koker van het Verenigdestaatse persbureau AP!) blijkt dat het gaat om beelden van de slachtoffers en niet van de aanval zelf. De beelden zijn afkomstig van tegenstanders van Assad en "geverifieerd door de Amerikaanse inlichtingendiensten", alsof dat zou bewijzen dat die tegenstanders niet zelf verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de aanval.

Het artikel in NRC/Handelsblad van vandaag maakt dat in ieder geval wél meteen in de kop duidelijk: Witte Huis toont Congresleden beelden slachtoffers gifgasaanval, en bevestigt daarbij dat de Verenigdestaatse inlichtingendiensten de betreffende beelden "als authentiek" bevonden hebben. Dit betekent, volgens mijn interpretatie, echter niet meer dan dat de beelden niet vervalst zijn, maar bewijst op generlei wijze dat het régime Assad verantwoordelijk zou zijn voor de gifgasaanval. Obama wil met deze beelden proberen de Verenigdestaatse bevolking over te halen om het zoveelste neokoloniale oorlogsavontuur van het VS-régime te ondersteunen.

Ondertussen herinneren wij ons nog wel hoe "authentiek" de door Colin Powell getoonde foto's met pijltjes en kruisjes waren, die zouden bewijzen dat Irak massavernietigingswapens bezat (zie mijn artikel Bewijsmateriaal? Onwijs materiaal! van 6 februari 2003).

donderdag 5 september 2013

Maar Barack "Nobelprijs" Obama gaat hoe dan ook Syrië aanvallen...

Ook al zijn er serieuze aanwijzingen dat het gifgas NIET door het Syrische régime is ingezet, maar -al dan niet per ongeluk- door de rebellen. (zie o.a. Trouw van vandaag).

Het is Obama (en zijn hele junta) uiteraard niet te doen is om de mensenrechtensituatie in Syrië. Anders zou hij zich wel inzetten voor het mensenrechtenbeleid van zijn eigen régime: concentratiekamp in Guantánamo, moordpartijen in Pakistan en Afghanistan, waarbij "per ongeluk" burgers worden vermoord door onbemande vliegtuigjes, armoede in de VS.
De aanval op Syrië gaat dan ook beslist door, en praatpop John Kerry zal zonder twijfel aanvoeren dat alle aanwijzingen dat het gifgas niet door Assad gebruikt is onjuist zijn, en dat Al Q'aida (die zit er "natuurlijk" achter) die gemene leugens in de wereld brengt.

En Obama hoeft tóch niet meer bang te zijn dat hij geen Nobelprijs voor de Vrede krijgt: die heeft hij immers al gekregen nog vóórdat hij een vinger had uitgestoken als president - ofschoon hij toch al wel te kennen had gegeven (op 23 juli 2008) dat hij helemaal niet zo vreedzaam was. Hij liet toen namelijk weten dat hem alles gelegen was aan de veiligheid van de staat Israel (eh... aan de stemmen van de Joodse Verenigdestaters bij de presidentsverkiezingen). Toen kon men al begrijpen dat de militaire steun aan Israel onverminderd door zou gaan - en dat de verdere uitroeiing van de Palestijnen door Washington geen strobreed in de weg gelegd zou worden... (zie het door mij op 20 januari 2009 vertaalde artikel En die denken werkelijk, dat er iets zal veranderen... van collega-blogger Freeman).

TV-tip voor vanavond: (ON)gezondheid in Nederland

De mafia van Rutte & Samsom heeft het te druk met geld weghalen bij degenen die het niet hebben ("bezuinigen" in Nieuwspraak) en de Gezondheidsraad lijkt alleen aandacht te hebben voor "bewijzen" dat GMS- en UMTS-signalen niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid (en misschien zijn ze al weer bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe paniekgolf in verband met vogelgriep ofzo)...

Gelukkig wordt er door anderen soms nog wel eens zinnig werk verricht...

Zo meldt het consumentenprogramma Kassa dat vanavond het VARA-programma Zembla aandacht besteedt aan het feit dat een groot deel van het vlees uit slachthuizen besmet is met darmbacteriën als E-coli. Dat kan met name gevaarlijk zijn voor kinderen, ouderen en zwangere vrouwen.

Mijn advies: kijk vanavond om 21:10 op Nederland II naar het programma Sjoemelen met vlees van Zembla. Het kan geen kwaad te weten hoe "belangrijk" wij zijn voor de Nederlandse Roverheid.

woensdag 4 september 2013

Wie gelooft dat het VS-régime nu wél de waarheid vertelt?

John Kerry, de VS-minister van Buitenlandse Zaken, beweert nu dat hij "nooit nog een Congress-lid zou vragen om te stemmen op grond van onjuiste informatie. [...] We hebben fysiek bewijsmateriaal over waar de raketten vandaan kwamen en wanneer." [Zou Kerry werkelijk betrouwbaarder zijn dan Colin Powell? Natuurlijk niet! Politici kennen alleen hun eigen "waarheid"!]

Voor alle duidelijkheid legde hij ook nog een link naar de gasaanvallen in de Eerste Wereldoorlog en de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog.

Verder wees hij er nog op dat "het gebruik van chemische wapens in Syrië niet alleen een aanslag is op de mensheid, maar [en dat is natuurlijk waar het allemaal om draait] een ernstige bedreiging van de Amerikaanse nationale veiligheid." (New York Times vandaag).

De door de Verengde Staten voortdurend gepleegde aanslagen op de mensheid tellen niet, want die zijn tenslotte van belang voor de nationale veiligheid (nieuwspraak voor "economische belangen") van de VS.

Het moge duidelijk zijn dat Barack "Yes, we want WAR" Obama zijn zin gaat krijgen en Syrië aangevallen zal worden. De Verenigdestaatse wapenindustrie zit zich beslist vast in de handen te wrijven en zal zich niet bezorgd maken over de uitgemoorde Syriërs, want dat gebeurt met conventionele wapens, en dan geeft het niet.

En als het dan lukt, dan hoopt Obama dat de Syrische "rebellen" hem gunstig gestemd zullen zijn en hem militaire bases in Syrië toestaan, zodat hij zich aan de grens van Iran kan voorbereiden op een aanval op dat land. De enge dromen van Obama zullen echter nog wel eens kunnen tegenvallen, denk maar aan de Taliban, die de VS niet hun zin gaven, nadat de Sovjet-troepen zich hadden teruggetrokken uit Afghanistan.

Wanneer begrijpt de wereld eindelijk eens dat er alleen kans is op werkelijke vrede, wanneer de VS volledig geïsoleerd zijn?

dinsdag 3 september 2013

De zoveelste leugen ten behoeve van de Verenigdestaatse oorlogsmachine?

In hoeverre een blog met de naam "Friends of Syria", die bovendien in de kop ook nog eens vraagt om te "Support Bashar Al Assad" als objectief te beschouwen is, zou ik niet durven te berekenen, maar ik heb zo mijn twijfels.

Dat neemt niet weg dat het best eens waar zou kunnen zijn dat de kennelijk voor CNN rapporterende "Syria Danny" een ordinaire bedrieger is, die alleen moet helpen om de stemming ten gunste van Barack "Yes, we want" Obama en zijn oorlogsplannetjes te doen keren. Zie voor nadere informatie het artikel CNN Caught Staging News Segments on Syria With Actors (met video-beelden) op de genoemde blog.

Voor wie mocht denken dat dit toch wel erg ver gezocht is, verwijs ik graag naar de "verpleegster" (in werkelijkheid een lid van de Koeweitse koninklijke familie) die in tranen "getuigde" dat Iraakse soldaten baby's uit couveuses op de koude vloer gooiden om de couveuses mee te kunnen nemen. (zie de Volkskrant 2 maart 2000), uiteindelijk ook alleen om ervoor te zorgen dat het Verenigdestaatse Congress toestemming zou geven voor een militaire actie tegen Irak.

maandag 2 september 2013

Vechter voor "gerechtigheid"?

Verzekeringsadviseur John B. uit C. heeft € 97,00 teruggekregen. Hij had dit bedrag betaald vanwege een bekeuring, omdat hij zijn auto "kort parkeerde in de steeg naast boekhandel Laan", wat niet toegestaan is. De bekeuring was gebaseerd op een door een omwonende gemaakte foto. De officier van justitie heeft nu kennelijk geconcludeerd dat door burgers gemaakte foto's niet beschouwd mogen worden als 'rechtmatig verkregen bewijs', omdat die foto's immers gemanipuleerd kunnen zijn (Nieuwsblad voor Castricum van 28 augustus 2013).

B. is blij, want er is "Gerechtigheid!" geschiedt. "Je wekt [sic!] hiermee KGB-achtige situaties in de hand"... Tja, je kunt natuurlijk ook aan een Orwelliaanse situatie denken, waarbij "alle dieren [...] gelijk [zijn], maar sommige [...] gelijker".

Ik had het nog niet zo erg gevonden als B. gewoon blij was geweest met het geld dat hij nu terug heeft gekregen, maar het stoort mij zeer dat hij zich nu voordoet als een vechter voor een rechtvaardige samenleving. Hij heeft het geld in feite ten onrechte terug ontvangen, want hij stelt in het geciteerde artikel nergens dat er daadwerkelijk sprake zou zijn van een gemanipuleerde foto, of dat hij helemaal niet fout geparkeerd had.

Het lijkt me interessant of B. op dezelfde manier zou reageren, wanneer hij ziet dat iemand een deuk rijdt in zijn auto en daarna wegrijdt. Zou hij dan geen foto maken, omdat die niet als "rechtmatig verkregen bewijs" zou gelden, of zou hij hem toch maken en ermee naar de politie gaan? Wat als dan de doorrijdende deuker (lijkt wel een Suske & Wiske-titel) voor moet komen en dan wordt vrijgesproken, omdat een door een burger gemaakte foto niet tot vervolging zou mogen leiden Nouja, dan heeft B. in ieder geval dat niet verdiende cadeautje van € 97,00 nog om een deel van de kosten te betalen.

zondag 1 september 2013

Zo'n Enge Merkel toch!

De Duitse bondskanselier Angela Merkel klaagt dat de Russische en Chinese houding ten opzichte van het conflict in Syrië -deze landen zijn tegen militaire actie tegen Syrië- de rol van de VN verzwakt (De Standaard van gisteren).

Afgezien van de beweegredenen van Rusland (een bondgenoot van het Syrische régime) en China, doet de huidige situatie me erg denken aan de door het régime Bush jr. "aangetoonde" Iraakse "massavernietigingswapens", die moesten dienen als rechtvaardiging van een grootscheepse invasie van Irak, terwijl daar op dat moment geen enkel bewijs voor bestond (zelfs de CIA had daarvoor geen aanwijzingen gevonden). Sterker, intussen is onomstotelijk vastgesteld dat er zich in Irak geen massavernietigingswapens bevonden. Ook nu is nog steeds niet aangetoond wie aansprakelijk is voor de gewraakte gifgasmoordpartij in Syrië. Het door de VN-inspecteurs verzamelde bewijsmateriaal moet nog onderzocht worden (zie NRC/Handelsblad van gisteren). De bewering van John Kerry dat er "overduidelijk bewijs" is dat de aanval is uitgevoerd door het Syrische régime (NRC/Handelsblad van 30 augustus 2013) heeft dan ook even weinig waarde als de persconferentie van Colin Powell, waarin hij de "bewijzen" toonde voor de Iraakse massavernietigingswapens (zie mijn stukje Bewijsmateriaal? Onwijs materiaal! van 6 februari 2003).

Van de andere kant verbaast het me grotelijks dat Merkel zich nu ineens zo druk maakt over de Russisch/Chinese tegenstand in de VN-Veiligheidsraad. Ik kan me met de beste wil van de wereld geen enkele gelegenheid herinneren waarbij zij zich zorgen maakte over de geloofwaardigheid van de VN, wanneer de Verengde Staten voor de zoveelste keer weer eens een veto uitspraken over een resolutie in verband met de Israelische (oorlogs)misdaden tegen de Palestijnse bevolking.