woensdag 31 augustus 2005

Eerste stapje naar Republiek der Nederlanden?

Wouter Bos wil een andere opzet van de zogenaamde prinsjesdag, de derde dinsdag van september, waarop jaarlijks de koning(in) de begrotingsplannen voor het komende jaar bekend maakt. Bos had daarover gisteren een discussie met Jan-Peter Balkenende, omdat sommige lieden bezwaar hadden gemaakt tegen het feit dat Balk verleden week al enkele begrotingsplannen naar buiten had gebracht.

Bos vindt dat elk kabinetsbesluit met betrekking tot de begroting meteen openbaar moet worden gemaakt en niet moet blijven liggen tot 'prinsjesdag'. Balk vindt het een interessant onderwerp, maar hij vindt niet dat de rol van de koningin veranderd moet worden, want "dan zijn we constitutioneel verkeerd bezig". (NRC/Handelsblad vandaag).

Het zal niemand verbazen dat ik de onconstitutionaliteit van een verandering van de rol van de koning(in) alleen maar kan toejuichen en met een beetje fantasie zou dit zelfs een eerste aanzet kunnen zijn tot het opheffen van de monarchie. Immers, het lijkt me bijna onvermijdelijk -wanneer tenminste het plannetje van Bos doorgevoerd wordt- dat Beatrix op een bepaald moment geen zin heeft meer om helemaal naar Den Haag te komen om daar een paar blaadjes oud nieuws voor te lezen.

Op den duur kunnen zo andere taken van de vorst uitgehold worden. Misschien kan dan de herinvoering van de Republiek der Nederlanden nog een paar jaar uitgesteld worden wanneer de vorsten willen afzien van hun uitkering en bereid zijn pro deo te 'werken', maar uiteindelijk wordt het hoog tijd dat het anachronistische verschijnsel van een monarchie verdwijnt naar waar het thuis hoort: de geschiedenis. En daarna kan de Republiek die Nederland tot 1813 was (ook al vóór de Napoleontische periode! - dit voor de cynische monarchisten) worden hersteld.

Armoede door olie-oorlog?

De New York Times meldt vandaag dat de armoede in de Verenigde Staten, ondanks de groei van de economie, toegenomen is (van 12,0% tot 12,7% van de bevolking; binnen New York zelfs van 19,0 tot 20,3%), terwijl de inkomens gestagneerd zijn.

Het percentage Verenigdestaters zonder ziekenfonds blijft ongeveer op 16% volgens het Census Bureau, dat gisteren daarover rapporteerde.

Ondanks een al 4 jaar groeiende economie, hebben veel huishoudens daar geen baat bij gehad. Het modale inkomen is op het laagste punt uitgekomen sinds 1997.

Bush heeft weliswaar de belastingen verlaagd, maar de hoge inkomens hebben daarvan het meeste profijt gehad. Zelfs Phillip L. Swagel van het conservatieve American Enterprise Institute geeft toe dat "de hogere opbrengsten naar de kapitaalbezitters gegaan zijn en niet naar de arbeiders".

Het artikel zelf geeft geen verklaring voor deze problemen (behalve dan de oneerlijke belastingverlaging), maar het zou mij absoluut niets verbazen wanneer de hoge kosten die de onwettige oorlog in Irak te veel geld opslokt om nog een gezonde economie te kunnen handhaven...

Leuke subsidie voor olieboeren

Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die intussen nog niet begrepen hebben dat de oorlog, die de VS tegen alle internationale regels in Irak gestart zijn, met de steun van een aantal andere enge regimes zoals dat van Balk & Zalm en dat van de erfgenaam van het Franco-fascisme (Aznar) niets meer om het lijf had dan het installeren van een pro-USA marionettenregime en vooral het verkrijgen van controle over de enorme olievoorraden in Irak.

Het
Institute for Policy Studies heeft vandaag een studie gepubliceerd over de door deze oorlog veroorzaakte kosten, zowel voor de Verenigde Staten als voor Irak en de rest van de wereld. Die kosten zijn niet mis. De totale kosten (ten laste van de VS) voor de oorlog in Irak worden nu al geschat op meer dan 700 miljard dollar. De oorlog in Vietnam (die veel langer duurde) kostte in totaal (omgerekend naar de huidige dollars) 600 miljard dollar.
Tot nu toe heeft de oorlog in Irak per Verenigdestaatse burger al $ 727 gekost, waardoor het nu al de duurste militaire operatie van de VS is geworden in de laatste 60 jaar.

Wie het hele rapport wil lezen kan het vinden door hier te klikken.

Het is absoluut niet mijn bedoeling om deze oorlog te herleiden tot kille cijfertjes en bedragen!. Ik wil er alleen de aandacht op vestigen hoeveel Bush (en laten we ook zijn medeplichtigen niet vergeten!) over heeft voor zijn olievriendjes uit Texas: mensenlevens tellen uiteraard niet, maar dat heeft hij gemeen met figuren als Cæsar, Napoléon en Hitler (zie je het, Condo Rijst? Bush en Hitler in één zin, en hier nog een keer!). Het interesseert hem ook niet dat de enorme bedragen die aan dit walgelijke avontuur besteed worden de Verenigdestaatse bevolking steeds armer maken.
Wat moet hij wel niet krijgen van de olieboeren en de wapenfabrikanten? Of hoe wordt hij door hen onder druk gezet? Is hij misschien homo en chanteren ze hem daarmee? Of is er misschien ergens een filmpje gevonden, waarop hij 'fuck you' zegt?

Hoelang pikken wij nog dat bijgeloof de wereld overheerst?

Uit een gisteren in de VS gepubliceerde enquete blijkt dat 42% van de geïnterviewden vindt "dat levende wezens in hun huidige vorm bestaan hebben vanaf het begin van de tijd".
48% van de respondenten is van mening dat de mens in de loop van de tijd geëvolueerd is, maar van deze groep stelt 18% dat "de evolutie geleid [wordt] door een opperwezen", terwijl 26% stelt dat de evolutie het gevolg was van een proces van natuurlijke selectie.

In totaal 64% van de geïnterviewden vindt dat de scheppingsleer naast de evolutieleer moet worden onderwezen en 38% vindt zelfs dat de evolutie vervangen moest worden door het scheppingsverhaal. Er moet rekening worden gehouden met een foutmarge van 2,5%. (New York Times van vandaag)

Laten we elkaar niet (meer?) voor de gek houden. Een natie die beheerst wordt door bijgeloof (zoals in de bovengenoemde enquete nog eens wordt bevestigd) probeert de hele wereld naar haar hand te zetten - en slaagt er in grote lijnen ook nog in - mede dankzij de medeplichtigheid van regimes zoals dat van Balk & Zalm en dat van Tony Blur... Hoelang moet het nog duren, totdat wij, de gewone mensen, belastingbetalers, kiezers onze eigen verantwoordelijk willen, durven te nemen? Door blind de leugens van deze politici te geloven, door op hen te stemmen en door niet (of nauwelijks) te protesteren wanneer ze keer op keer hun beloften breken en zelfs ontkennen, zijn wij zelf medeplichtig aan de misdaden van deze regimes!

Waar blijft Balk nou?

Terwijl Balk zich enkele dagen geleden (zie mijn stukje Twee handen op één Haagse buik (bah!) van afgelopen zaterdag) nog nadrukkelijk aan de kant van Veerman opstelde, heeft deze inmiddels zelf toegegeven dat hij fouten heeft gemaakt (Spits van vandaag).

Op zijn minst bewijst dit voor de zoveelste keer dat Balk niet in staat is zaken op hun betekenis te beoordelen - en daardoor uiteraard meteen ook zijn ongeschiktheid voor zijn functie. Ik geef toe dat hij qua betrouwbaarheid best past bij de overige even onbetrouwbare leden van het Balkenkabinetje, maar de daaruit te trekken conclusie bevestigt alleen maar dat dit hele kabinetje moet worden doorgespoeld, het liefst met een terugwerkende kracht van enkele jaren!

Ook Trouw-lezers wantrouwen Balkenclub

Op de site van Trouw staat vandaag weer een goede opiniepeiling-vraag - met reële (en realistische) keuzemogelijkheden. Ik neem aan dat Trouw er geen bezwaar tegen heeft dat ik de vraag en de opties letterlijk overneem, want op een andere manier is citeren bijna niet mogelijk... Tussen haakjes staan de respectievelijke percentages van de (op dit moment 553) respondenten:

Vraag: Het kabinet wil in 2006 de lasten voor de burgers verlichten. Wat is volgens u het motief van het kabinet?
A. Het economisch tij verbetert in 2006, dus lastenverlichting is niet meer dan normaal. (20%)
B. Het kabinet wil overleven nu de raadsverkiezingen eraan komen. (79%).

Persoonlijk heb ik Trouw -als christelijke krant- altijd ingeschat als een populaire krant voor belangrijke groepen CDA-kiezers. Wanneer meer dan 3/4 van de Trouw-lezers de truukjes van de Balkenbende al doorziet, krijg ik toch weer een beetje hoop voor een betere toekomst (zonder Balk & Zwam).

dinsdag 30 augustus 2005

Diep treurig die VS

Vanmiddag zag ik op mijn Teletekst-screensaver een berichtje langskomen dat er 55 doden waren gevallen ten gevolge van de orkaan Katrina.

En daarnaast zie ik dan zojuist in de Vanguardia (uit Barcelona) dat er minstens 56 doden zijn gevallen tengevolge van een bombardement in het westen van Irak door de VS.

Ik weet het, je mag de door een natuurramp veroorzaakte doden niet vergelijken met door een onrechtmatig bombardement (wat voor mij uiteindelijk op hetzelfde neerkomt als een terroristische aanslag, in dit geval zelfs een terroristische aanslag door een 'democratische regering') vermoorde mensen, maar het is wel heel macaber als je dan ziet dat aan beide kanten ongeveer evenveel doden zijn gevallen. Het lijkt bijna alsof de VS de Irakezen hebben willen straffen voor de slachtoffers van deze orkaan...

Waarschijnlijk zie ik het allemaal veel te somber, want volgens Verenigdestaatse militairen is er bij deze bomaanslag één lid van Al Q'aida om het leven gekomen (Toch geweldig efficiënt, die precisiebombardementen: bijna 2% succes!) - al is het dan extra droevig om te zien dat er aan beide kanten 55 onschuldigen het leven verloren hebben...

Zou Bush, die tenslotte bijgelovig (en/of schijnheilig) genoeg is om zich christen te noemen, hierin misschien ook een vingerwijzing zien van zijn god? Als een symbolische straffe gods? Als dat zou kunnen!

Achterlijke geldwolven!

Dankzij iTunes wordt er de laatste tijd een heleboel muziek verkocht via het internet, en dat ondanks de hoge prijs van $ 0.99 per nummer (Webwereld gisteren). Voor een CD van zo'n 15 titels kom je dan tegen die belachelijk hoge eenheidsprijs nog op de prijs van een normale CD, terwijl je in werkelijkheid helemaal geen CD hebt, geen doosje en boekje, terwijl je bovendien nog het risico loopt dat je de nummers per ongeluk wist of dat je bij een computercrash al je gekochte muziek kwijt raakt. En tenslotte is de muziek ook van aanzienlijk slechtere kwaliteit dan die op een audio-CD.

Hoe dan ook, kennelijk biedt iTunes een alternatief voor het illegaal downloaden van muziek via Kazaa e.d.

Het gaat platenboeren Sony BMG en Warner Music allemaal niet vlug genoeg. Ze vinden nu dat de (digitale) muziek wel wat duurder verkocht kan worden. Sommigen hebben een balk in hun ogen (zoals bepaalde politici), maar deze muziekboeren zijn helemaal verblind door dollartekens. Enkele jaren geleden kwamen ze niet verder dan steen en been klagen en proberen P2P-netwerken te laten verbieden en uploaders te laten vervolgen door de rechter. Apple is toen met iTunes Music Store met veel succes begonnen met de verkoop van digitale muziek en nu proberen Sony en Warner hun eigen gouden kalf weer te laten verdrinken in een zelf gegraven put.

Of vinden ze het misschien niet leuk meer als het zo gemakkelijk gaat? Vonden ze het wellicht leuker om mensen voor de rechter te dagen? Rare leipo's die platenbonzen...

Nederland timmert toch wel aan de weg!

Althans... Nederland wil volgens olympisch voorzitster Erica Terpstra (en volgens het ministerie van VWS - ik doe niet eens een poging om die afkorting te ontcijferen, de S zal wel op Sport slaan) tot de beste tien sportlanden ter wereld gaan behoren. Daarom wordt de komende jaren zo'n 35% meer uitgetrokken voor sport. (Brabants Dagblad van gisteren).

Dat op de rest van de samenleving bezuinigd wordt (en misschien komend jaar een beetje ontzuinigd) is niet van belang... als we maar sporten. Dát is heel belangrijk, want anders worden we te dik, en dat is volgens de diepvrieskoning (Hoge Vorst) van Volksgezondheid allemaal onze eigen schuld. Het is alleen een beetje ongeloofwaardig om dan mevrouw Terpstra op te voeren als woordvoerder (of is dat bedoeld als afschrikwekkend voorbeeld van wat er gebeurt wanneer je je sportschoenen aan de wilgen hangt?).

Je ziet wel waar de prioriteiten liggen van het balkenkabinetje... Zieken en ouderen komen op het tweede plan, het onderwijs kan ook best wat minder (tenslotte bewijzen talloze interviews dat je niet slim hoeft te zijn om goed te kunnen sporten).
Het kabinetje denkt overduidelijk dat een land pas gewaardeerd wordt wanneer het bij de 10 beste sportlanden hoort. Was dat eigenlijk ook niet de bedoeling van Hitler met de Olympische Spelen in Berlijn (1936)?...

Ook minkukels in Nederland!

Niet alleen de Verenigdestaatse 'onderheid' is vaak belachelijk bezig. Ook het regime van Balk & Zwam heeft een hoog circusgehalte.

Zo stelt nu de IND ('Immigratie- en Naturalisatiedienst' - hoewel die afkorting gezien het recente beleid beter zou kunnen worden opgevat als 'Institutionele Neutraliseringsdienst') volgens de werkgeversorganisatie AWVN tegenwoordig de eis dat bedrijven pasfoto's van buitenlandse werknemers moeten aanleveren die perse door een Nederlandse fotograaf gemaakt moeten zijn - en dat terwijl de werknemer nog in het buitenland verblijft. (Brabants Dagblad van gisteren).

Zouden buitenlandse fotografen onherkenbare foto's afleveren, of foto's met een dubbele bodem (of wellicht een springlading)? Of is dit een extreem geval van protectionisme?

Dit soort belachelijke eisen zal er in ieder geval steeds meer toe leiden dat Nederland in de rest van de wereld niet meer beschouwd wordt als een goed georganiseerd, degelijk en sociaal land, maar als een land waar mislukte clowns aan de touwtjes trekken. Met succes, want minister Zwam kan er in ieder geval hatelijk [geen tikfout!] om lachen...

Toppunt van paranoia

Hebben we nog voorbeelden nodig van de minkukeligheid van de Verenigdestaatse onderheid (want 'overheid' kun je die club tenslotte niet meer noemen)?

Gisteren maakte Trouw melding van het feit dat een terreurverdachte niet het vliegtuig in mocht naar de Verenigde Staten. In dit geval bleek het te gaan om een éénjarig dochtertje van de hoogzwangere Ingrid Sanden. Het kind bleek op de verboden lijst te staan...

En het ergste is dat die Verenigdestaatse paranoïdelingen vinden dat hun lijst ook maar toegepast moet gaan worden in de EU-landen... Alsof de regeltjes van de EU al niet belachelijk genoeg zijn...

zaterdag 27 augustus 2005

Twee handen op één Haagse buik (bah!)

Zoals ik eergisteren al meldde (in mijn stukje Gesjoemel van Balkenbende-minister) vond minister Veerman het niet de moeite waard om zich te houden aan de bij zijn aantreden gemaakte afspraken over het beheer van eigen ondernemingen.

Persoonlijk vind ik de indertijd afgesproken oplossing een lachertje - en van die kant kan ik me dan ook best voorstellen dat Veerman zich er niets (meer) van wil aantrekken. Het is tenslotte onvermijdelijk dat hij ook bij een zogenaamd onafhankelijke beheersstichting op de achtergrond aan de touwtjes blijft trekken.

Hij had echter zich in ieder geval voor de vorm aan de afspraak moeten houden. Tenslotte profiteert hij toch al ruimschoots van zijn baantje: lekker salaris, geen feitelijke verantwoordelijkheid (waarom zou hij zich druk maken over zijn portefeuille, wanneer de rest van het kabinetje ook maar wat zit te rotzooien) en dan ook nog eens lekker Europese subsidies (€ 190.000 per jaar!) vangen voor zijn bedrijven...

Balk ziet het echter helemaal anders. Met opmerkingen als "Ik neem ver afstand van termen als 'bedrieger'" kiest hij de kant van Veerman. (Trouw vandaag). Hij noemt Veerman zelfs een 'integere' collega, een 'krachtige persoonlijkheid' en een 'harde werker'. Balk vindt dat we 'zulke ministers [...] nodig [hebben]'.

Wat zegt dit over Balk? Dat hij kennelijk niet inziet dat Veer wel degelijk lak heeft aan zijn verplichtingen. Dit soort mensen is alleen 'nodig' in dubieuze regimes. Met de opmerking dat hij Veer 'integer' vindt, geeft hij trouwens aan ook zichzelf in diezelfde categorie te willen plaatsen. Allebei dus geschikt voor dubieuze regimes. Het verbaast me overigens niet dat Balk en Veer (en de rest van het kabinetje) het niet zo nauw nemen, want ze hebben nog nooit blijk gegeven van enig besef ten aanzien van het belang van een goede uitvoering van regeringstaken.

Mensen die het nieuws een beetje volgen (en ook anderen, want die merken het indirect wel aan hun banksaldo), weten al jaren dat het regime van Balk & Zalm zeer dubieus is en van leugens aan elkaar hangt. Dit feit hoeft dan ook geen verbazing te wekken: dit is gewoon weer een van de duistere zaakjes van dit regime en ook dit is per ongeluk ontdekt.

Er zit maar één ding op: de hele club van Balk & Zalm op staande voet op straat gooien, zonder uitkering (want zelf hun werk slecht uitgevoerd) en op een zwarte lijst (ontzegging van het passief kiesrecht).
Misschien kunnen ze nog een baantje vinden in het regime van Balks grote vriend en voorbeeld: George double-me. Diens Engels is niet beter dan dat van Balk, dus wat dat betreft zijn er geen problemen te verwachten. Bush heeft geen politiek inzicht, dus dat zal Balk als zijn knechtje (schoenschoonlikker?) ook niet nodig hebben...


Nog even voor de duidelijkheid: ik heb het woord 'bedrieger' in mijn stukje niet gebruikt, maar Balk heeft het natuurlijk zo druk met de splinter in de kritiek die hij van alle kanten krijgt, dat hij niet meer scherp kan kijken, door de balk in zijn eigen oog en in dat van Veer.

vrijdag 26 augustus 2005

Intriest verhaal in Metro-brief

In de Metro stond vandaag een ingezonden brief met een intriest verhaal, het zoveelste bewijs van het onmenselijke karakter van het regime Balk & Zwam en hun slaafjes, in dit geval mevrouw Verdomd. Ik hoop dat de schrijver [M/V] (C. de Klerk uit Amsterdam) het me niet kwalijk neemt dat ik zijn brief hier overneem (anders graag even een mailtje aan dwarslezer):
Omar is niet op zijn werk verschenen. Dit is wat wij te weten zijn gekomen. Hij had een afspraak met de vreemdelingendienst, daar aan gekomen, werd hem verteld dat zijn hoger beroep was afgewezen. Uitgeprocedeerd? Gearresteerd? Opgesloten? Gedeporteerd? Het lijkt wel een derderangs actieverhaal. Maar wat hier gebeurt, is een schandaal. Iemand, die al vijf jaar in Nederland woont, een baan heeft, de taal spreekt, een huis heeft gekregen, hier studeert. En dit alles heeft hij zelf geregeld, dat lijkt me een voorbeeld van ingeburgerd zijn, zou je zeggen. En waar is Omar nu, mevrouw Verdonk?

Terug naar Afghanistan? Waar hij geen familie heeft sinds zijn ouders verdwenen zijn? Daar is hij voor gevlucht en nu is zijn lot hetzelfde. Hij is ook verdwenen. Of opgesloten in Hoofddorp bij de vreemdelingendienst. Beroofd van de vrijheid die hij dacht in Nederland gevonden te hebben. Eenieder die asiel aanvraagt, heeft een naam en een gezicht, mevrouw Verdonk. Daar moet u eens naar kijken.

Helaas kan ik hier niets positiefs aan toevoegen - behalve dan dat ik dringend hoop dat de Nederlandse bevolking intussen toch wel begrijpt wat voor een club het is die nu in ons land aan de touwtjes meent te mogen trekken - en die alles driftig aan het scheeftrekken is. En dat ik dan ook vurig hoop dat dit regime (en hun hele walgelijke denkwijze) in 2007 een definitieve doodschop krijgt van de kiezers.

N.B. voor de AIVD (de vroegere BVD [Belabberde VeiligheidsDienst]: Dit is geen oproep om aanslagen te plegen op Balk & kornuiten, alleen om hen bij de verkiezingen in 2007 definitief van het politieke toneel te laten verdwijnen.

Europese regelnichterij

Soms gebeurt het dat artikelen vervangen moeten worden, omdat ze helemaal versleten zijn. Dat was vandaag het geval met mijn fietsbel - die overigens pas meer dan 20 jaar trouw zijn diensten bewezen had.

Tot mijn verbazing had de fietsenmaker alleen nog maar fietsbellen met een of ander meeverend kunststoffen knopje om ze te bedienen in plaats van het bekende omgebogen stalen lipje. Het speet hem, maar hij had het oude model niet meer, dat was door de EU verboden, omdat mensen zich wel eens zouden kunnen verwonden aan dat scherpe (?) metalen lipje.

Dit is weer een typisch voorbeeld van overbodige regelgeving. Ik heb namelijk nog nooit gehoord van een geval waarbij iemand zich verwond had aan een fietsbel, laat staan dat iemands leven daardoor in gevaar was gebracht.

Wat ik wel regelmatig hoor is dat vliegtuigen verongelukken en dat vliegtuigen steeds slechter onderhouden worden. De oorzaak daarvan zit in het door de EU zo enthousiast omarmde neoliberalisme: bedrijven moeten (tot de dood) met elkaar kunnen concurreren. Dat daardoor bijv. vliegreizen steeds goedkoper worden, waardoor ook steeds minder geld overblijft (want de aandeelhouders moeten natuurlijk toch bij voorrang hun dividend vangen, en liefst elk jaar meer) voor onderhoud, is kennelijk minder bezwaarlijk dan dat iemand zich zou kunnen verwonden aan een fietsbel. En dat al die goedkope vluchten ook niet bepaald goed zijn voor het door de EU zo grootmondig beleden milieu is kennelijk ook niet veel meer dan een klein nadeeltje van de o zo belangrijke vrije markt...

Hoe lang duurt het nog voordat alle straattegels vervangen moeten worden door rubber tegels, omdat Jantje in Wandelbroekerveen zijn knietje geschaafd heeft bij een val?

Europese samenwerking is uitstekend, maar beperk die alsjeblieft tot noodzakelijke zaken. Het wordt voorlopig alleen steeds duidelijker dat de EU een uitstekende werkgever is voor nutteloze en overbodige plannetjesbedenkers...

Hoezo 'vrijheid van meningsvorming'? [deel 2]

Eergisteren sprak ik al mijn verontrusting uit over woningbouwcorporatie "De Nieuwe Unie" uit Rotterdam die schotelantennes wil laten verwijderen en daarom nu bewoners voor de rechter heeft gedaagd.

Hoogleraar huurrecht Carel Adriaansens is daar duidelijk over: dat "is een schending van het recht op vrije nieuwsgaring", zoals
Trouw hem vandaag citeert.

Een opmerkelijk detail in het betreffende artikel is het standpunt van "De Nieuwe Unie". Woordvoerder Rob van Nijnatten wijst erop dat 'door nieuwe technische ontwikkelingen zoals Digitenne en de centrale schotelantenne de schotel aan het balkon overbodig is geworden'.

Ik weet niet wat ik me moet voorstellen bij "DE centrale schotelantenne" maar ik heb niet de indruk dat Van Nijnatten weet waar hij het over heeft. Er hangen tientallen, zo niet honderden, satellieten in de ruimte en met één schotel kunnen er hoogstens enkele tegelijk ontvangen worden. Dat betekent dus al dat er -om iedereen te kunnen bedienen- enkele tientallen 'centrale schotelantennes' nodig zullen moeten zijn. Verder zijn er nog diverse andere technische eigenschappen van satellietontvangst die het praktisch onuitvoerbaar maken om de signalen bij alle gebruikers te krijgen, zodat zij zelf kunnen kiezen, maar daar zal ik hier maar niet over uitwijden.

Wat in ieder geval zelfs voor iemand die nauwelijks kan lezen (en ik heb dus ernstige vermoedens dat Van Nijnatten dat niet kan of -wat natuurlijk ook mogelijk is- dat hij zo maar wat uit zijn nek zit te lullen) duidelijk is, is dat Digitenne voor de doelgroep absoluut oninteressant is, nog afgezien van de technische beperkingen (de ontvangst is lang niet overal zo goed als men ons wil laten geloven). Het TV-pakket omvat op dit moment (voor de zekerheid nog even nagekeken op hun site):
- Nederland 1, 2, 3;
- 7 Nederlandse commerciële vuilnisbakken (RTL 4, 5 en 7, SBS 6, Net 5, Veronica, Talpa);
- VRT één en Ketnet/Canvas;
- BBC Prime en BBC World;
- CNN;
- TMF en MTV;
- Eurosport;
- Discovery Channel; CNBC/National Geographic Channel; Animal Planet;
- 2 regionale TV-zenders;
- Spice Platinum (18+ [= porno] op aanvraag;
- 3 Canal+-kanalen "tegen meekosten";

Voorwaar niets wat interessant is voor de mensen die primair schotelantennes hebben aangeschaft om TV-zenders uit hun landen van herkomst te kunnen bekijken.
En eerlijk gezegd ook niet voor anderen, behalve natuurlijk als je tevreden bent met de Nederlandse en Belgische publieke omroep en de twee (met een natte vinger geselecteerde?) BBC-zenders, of heel erg van documentaires of videoclips houdt. De verdere commerciële shit is niets anders dan ethervervuiling of TV-propaganda (CNN)...

En het radio-pakket omvat al helemaal niets van buiten Nederland!

donderdag 25 augustus 2005

Minimumloon mag best nog omlaag!

Althans dat is wat Zalm en zijn profiteursclub kan concluderen bij wat ik in NOS Teletekst lees. In een berichtje staat daar namelijk dat het Nederlandse minimumloon (na het Luxemburgse) het hoogste is in de EU. Dit blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europese bureau voor de Statistiek.

Wie een beetje kan denken (en dat verwacht ik niet bij het Nederlandse regime) begrijpt dat de hoogte van het inkomen lang niet alles zegt. Van evenveel belang zijn namelijk de kosten die iemand moet maken om menswaardig te kunnen leven. Met de hogere kosten van de in 2006 in te voeren Ziektekostenverzekering, de ongetwijfeld volgend jaar ook stijgende huren, het duurdere openbare vervoer enz. zal dat volgend jaar ongetwijfeld nog moeilijker worden - ondanks de veel suggererende beloften van de Balkende Ellende.

Eerlijkshalve moet ik toegeven dat het Teletekst-artikel afgezien van de nietszeggende titel ("Minimumloon één na hoogste in EU") eerlijk melding maakt van het verschijnsel dat Belgen een hogere koopkracht hebben dan Nederlanders, ofschoon het minimumloon daar zo'n € 50 lager ligt dan in Nederland.

Ook economen twijfelen aan beloften van Balk!

Zoals ik vandaag al eerder aangaf (in mijn drie artikelen Balk blijft gewoon liegen! ...) heb ik geen enkel vertrouwen in de door Balk beloofde gouden bergen.

Helaas sta ik daarin niet alleen, want vandaag meldt NRC/Handelsblad dat de Groningse hoogleraar economie Arjen van Witteloostuijn de kabinetsplannen afdoet als "gerommel in de marge". Het zou hem niet verbazen wanneer de mensen er volgend jaar "toch weer flink op achteruitgaan".

Van Witteloostuijn en diverse andere economen hebben grote twijfels bij de plannen. Enkele opmerkingen uit het artikel:

"Er zijn grote onzekerheden. De WAO verandert, de ziektekostenverzekering, het pensioensysteem, je krijgt de levensloopregeling. Wat er dan gebeurt, los je niet op door een paar maatregelen die volgend jaar zo weer ongedaan gemaakt kunnen worden. Dat is niet geloofwaardig." (Harry van Dalen, onderzoeker van het Sociaal-Economisch Instituut in Rotterdam).

"Wat het kabinet nu doet is bedoeld om mensen er niet te veel op te laten achteruit gaan of om mensen op hetzelfde niveau te houden. Er hoeft maar iéts te gebeuren of het valt tegen. Dat is in het verleden ook altijd gebeurd." (Van Witteloostuijn)

"Dit kabinet heeft het paard met een ruk van de beek afgehaald. Nu wordt het weer naar de beek toegebracht in de hoop dat het op tijd gaat drinken, vóór de verkiezingen" (Sylvester Eijffinger, hoogleraar economie in Tilburg en Rotterdam).

"Ik betwijfel of de consumptie zal toenemen. We hebben het niet over eten, maar over duurzame goederen. Auto's, computers. Die koop je alleen als je je echt lekker voelt" (Jules Theeuwes, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam).

"De bedragen die nu worden genoemd zijn niet genoeg om het geschonden vetrouwen te herstellen. [...] "Er is weinig tijd [tot de komende verkiezingen]. Ik snap wel dat het kabinet nú mooi weer wil spelen." (Harry van Dalen)

Het slot van het artikel geeft ook nog even een beetje inzicht in de gedachten van De Geus van Asociale Zakken (of in zijn onvermogen om te denken!?). Hij vindt dat het kabinet er niet is om geld weg te geven aan de burgers. Pardon? Veronderstelde hij soms dat wij nog niet in de gaten hadden dat het kabinet al jaren niets anders doet dan 'geld weg te HALEN BIJ de burgers? De Geus: "Dat [geld] moeten we met zijn allen verdienen. Gewoon, door hard te werken."

Fundamentalistische 'christelijke' lulkoek!

Ene Theo de Ruiter bekritiseert in een ingezonden brief in de Metro van vandaag een andere briefschrijver (John van Breugel), omdat die de vermetele moed heeft gehad te stellen dat "de Paus [hoofdletter is geciteerd uit de brief van De Ruiter] mensen de dood in jaagt door zijn houding over AIDS". Hij vindt dit "een hele zware en gemene beschuldiging", die "bovendien onwaar" is.

Deze alleluja-ridder wijst John er subtiel op dat "naast het verbod op voorbehoedsmiddelen nog een groter verbod geldt: dat op seks. De enige onbeschermde seks die de Paus goedkeurt, is die binnen het huwelijk".

Deze Theo (misschien is zijn kortzichtigheid wel voorbestemd door zijn voornaam (het Griekse 'theos' betekent immers 'god') is al net zo dom als de rest van de conservatieve 'christenen'. Om te beginnen weigeren zij kennelijk te begrijpen dat condooms in deze situatie niet dienen als middel om zwangerschap te voorkomen, maar om besmetting te voorkomen.

Maar vooral uiterst kwalijk is de arrogante houding van veel 'christenen' die het kennelijk vanzelfsprekend vinden dat iedereen (gelovig of niet) zich maar moet houden aan wat in een bundel teksten van 2.000/+ jaar oud geschreven staat, alleen omdat ergens in die bundel staat dat de teksten [ondanks de talloze tegenspraken!] 'het woord van god' zijn.

Er is maar één oplossing voor een heleboel ellende op de hele wereld: een wereldwijd verbod op georganiseerde religies. Iedereen mag geloven wat hij wil (zelfs dat kindjes in de bloemkool groeien), maar het moet verboden worden om wat voor wet of regel dan ook te baseren op deze geschriften of waanideeën. En als gelovigen zich al menen te moeten organiseren, dan alleen zoals in bijv. een voetbalclub. De regeltjes van een dergelijke club gelden alleen binnen de club. Niet-leden worden toch ook niet gedwongen om naar de wekelijkse training te komen, en wanneer ik op straat een bal in mijn handen heb begint er toch ook niet iemand te fluiten?

Als er al een god bestaat, dan interesseert het hem allemaal verdomd weinig wat er met de wereld (en met het heelal als geheel) gebeurt. Waarom zouden wij dan wél rekening moeten houden met wat hij -volgens bijgelovige mensen- van ons verlangt? Als hij het er niet mee eens is dat wij ongehuwd seks hebben, laat hem dát dan maar rechtstreeks duidelijk maken. Voorlopig is alleen duidelijk dat AIDS zich verspreidt door onbeschermde seks, en stellen dat het een straf is van god is grenzeloze lulkoek! Waarom zou hij dan -in zijn veronderstelde almacht en alwetendheid- ook mensen 'gestraft' hebben terwijl ze door bijv. een ongeluk een bloedtransfusie nodig hadden? Is deze god dan soms een sadist? Ik heb geen behoefte om met zo iemand of zoiets rekening te houden!

Gesjoemel van Balkenbende-minister

Minister Veerman (landbouw) zit volgens Nieuwe Revu in de problemen, zeg maar 'in de mest' (dat betekent net zoiets als 'in de shit', maar dan voor landbouwers). Hij heeft zich niet gehouden aan de kabinetsafspraak om zich verre te houden van eigen bedrijven. Hij is samen met zijn zoon minstens direct betrokken bij een van zijn bedrijven.

Hij heeft boerderijen in Nederland en Frankrijk, waarvoor hij -zoals verleden week bleek- jaarlijks zo'n € 190.000 landbouwsubsidie vangt van de EU. Met zijn ministerpet op is hij uiteraard ook een fel voorstander van deze subsidiëring.

Toen hij in 2002 aantrad als minister had hij aangegeven dat zijn Franse belangen waren ondergebracht bij beheersstichting La Douce France (dat zal wel zoiets betekenen als 'Het Franse douceurtje'), maar volgens gegevens van de Kamer van Koophandel gaat het hier niet om een stichting maar een B.V., met sinds eind 2003 nog maar één aandeelhouder, namelijk Veerman himself. Zijn zoon van (toen) 19 werd op dat moment bestuurder.

Zelfs de fictie van niet-betrokkenheid bij een beheersstichting (want uiteraard bleef hij ook bij die stichting wel degelijk belanghebbende bij het reilen en zeilen van de bedrijven) is in dit geval niet meer te handhaven, al zullen Balk & Co. beslist weer een indrukwekkend rookgordijn ophangen. Dat wordt ongetwijfeld weer een lang betoog van betekenisloze volzinnen met als enige begrijpelijke zin de slotconclusie dat wij het weer niet goed begrepen hebben.

De Geus in het nauw?

Metro publiceert vandaag een artikeltje met deze kop. Altijd geïnteresseerd in het wel en wee (vooral het 'wee' van De Geus) moet ik tot mijn spijt bekennen dat uit het bijbehorende artikeltje nergens blijkt hoe hij in het nauw zit. Het enige dat van hem gezegd wordt is dat hij de voorzitter van de raad van bestuur van het UWV gevraagd heeft om opheldering over een conflict met een ontslagen directeur.

Dus, Metro, graag nog even informatie over de benauwenissen van Minister De Kneus van Asociale Zakken!

Balk blijft gewoon liegen! (vervolg)

De Metro van vandaag maakt ook melding van de beloften van de Balkende Ellende en vermeldt bovendien nog enkele details die we nog niet wisten.

Zo heeft hij bijvoorbeeld aangegeven dat in 2006 "grote groepen in de plus" zullen uitkomen. Hij is zeker vergeten (of hoopt dat wij het vergeten zijn) dat hij bij zijn aantreden toezegde dat niemand erop achteruit zal gaan. Nadat de hele bevolking kolossale koopkrachtverliezen geleden heeft, krijgen 'grote groepen' daarvan volgens hem weer wat terug.

Dat geldt echter niet voor bijvoorbeeld 'jongere werknemers met een inkomen boven de ziekenfondsgrens' en voor 'tweeverdieners bij wie een partner in het ziekenfonds zit en de ander particulier verzekerd is'. Ik heb persoonlijk de indruk dat dat ook behoorlijk 'grote groepen' zijn.

Balk blijft gewoon liegen! (aanvulling)

Balk verwees (zie mijn stukje eerder vandaag) naar een beter 2006 door o.a. het 'optimistischere producentenvertrouwen en de licht stijgende werkgelegenheid'.

Ik heb inmiddels ontdekt waar hij in ieder geval het 'optimistischere producentenvertrouwen' vandaan haalt. Het CBS heeft namelijk gisteren een persbericht gepubliceerd waaruit blijkt dat het producentenvertrouwen in augustus is gestegen tot -0,3 (in juli nog -3,7) - let wel: nog steeds onder nul! Het ligt echter nog steeds onder het gemiddelde producentenvertrouwen over het eerste halfjaar van 2005.

Een van de drie factoren die daarbij worden meegenomen is de 'verwachte productie in de komende drie maanden'. Ook meldt het CBS dat de verbetering het grootst is bij de producenten van consumptiegoederen.

Daarvan uitgaande is het al vrij duidelijk waar het optimisme vandaan komt. Hoe is het namelijk mogelijk dat consumenten de komende maanden meer consumptiegoederen zullen gaan kopen? Dat komt omdat de club van Balk & Zalm per 1 september a.s. weer eens het truukje uit de kast gaat halen van vrijgave van het spaarloon. Het grotere producentenvertrouwen is dus gewoon een kleine opleving, die na september beslist weer gewoon verdwijnt.

Nog een opvallend punt in het CBS-persbericht is dat "een op de zeven ondernemers in de industrie verwacht de personeelsomvang in de komende maanden te verminderen, terwijl maar een op de zeventien van plan is het aantal personeelsleden uit te breiden." Dat is dus niet bepaald iets dat wijst in de richting van een "licht stijgende werkgelegenheid", zoals Balk ons probeert wijs te maken.

Balk blijft gewoon liegen! Wat een christen!

In Trouw staat vandaag een artikel over de uitkomsten van het overleg van het kabinet over de besteding van het geld dat de Nederlandse bevolking ontstolen is door de belachelijke koppeling van de aardgasprijs aan die van aardolie.

Volgens het artikel wordt 2006 volgens de Balkende Ellende 'een beter jaar' 'door de betere economische voorspellingen, het optimistischere producentenvertrouwen en de licht stijgende werkgelegenheid'.

Dit is waarschijnlijk de manier waarop christenen van de Balkiaanse sekte liegen: simpelweg alleen het positieve deel van de waarheid vermelden. Het is net zoiets als een pot jam waar op het etiket staat dat er geen kleur-, smaak- of geurstoffen in zitten. Dan kun je er donder op zeggen dat er wél conserveermiddelen in zitten. Of smaakverbeteraars, want dat is natuurlijk heel iets anders dan smaakstoffen...

Zo vergeet Balk nu dus even te vermelden dat het CBS eergisteren nog meldde (zie mijn stukje "Wie vertrouwt er Balk & Zalm nog?") dat de 'vertrouwensindex' is gedaald tot -28 (min 28!) en probeert hij ons maar vast vertrouwen in te boezemen voor de verkiezingen in 2007 door zijn leugens (want tenslotte zijn halve waarheden niets meer dan leugens!).

We weten intussen allemaal wat 'economische voorspellingen' bij het huidige regime voorstellen: Zalm doet al jarenlang voorspellingen over verbeteringen in de nabije toekomst, maar voorlopig zijn er alleen nog maar verbeteringen geweest bij parlementariërs (die liggen in ieder geval al vast voor de nabije toekomst) en bij directeuren (eh... managers) die steeds hogere bonussen bij elkaar graaien.

Dat 'optimistische producentenvertrouwen' komt ongetwijfeld uit de jaarverslagen, die vooral positieve vooruitzichten moeten bieden, omdat anders de aandelen gaan zakken.

De 'licht stijgende werkgelegenheid' zal wel zitten in kortlopende contracten, want het wordt tegenwoordig steeds moeilijker om nog ergens een vaste aanstelling te krijgen.
Een gevolg van deze handelwijze is dat de contractanten net zo makkelijk weer op straat komen te staan. Het enige dat voor Balk & Zwam telt is natuurlijk dat dat pas ná de verkiezingen gebeurt. En eerlijk gezegd hoor en lees ik alleen over ontslagen...
Dit soort werkgelegenheid werd in Spanje onder het regime van Aznar (de politieke erfgenaam van de fascistische dictator Franco) door de oppositie "empleo precario" (= precaire werkgelegenheid) genoemd: werk voor asociaal lage lonen en met kortlopende contracten...

woensdag 24 augustus 2005

Hoezo 'vrijheid van meningsvorming'?

Woningcorporatie 'De Nieuwe Unie' (had misschien beter 'Nieuwe Orde' kunnen heten) begint proefprocessen tegen huurders met een schotelantenne aan de gevel. Volgens de corporatie 'staan de schotels lelijk en worden de kozijnen, daken en gevels erdoor beschadigd'. Volgens deze corporatie zijn er "genoeg andere manieren om buitenlandse zenders te ontvangen". (Teletekst vandaag)

Om te beginnen vind ik sportwagens 'lelijk' en daarnaast zijn ze bovendien nog eens gevaarlijk. Dat laatste kun je van een schotelantenne niet zeggen, tenzij hij van de gevel valt, maar ik heb de laatste jaren vaker verhalen gehoord van instortende balkons dan van vallende schotelantennes. Veel nieuwbouwwijken vind ik ook lelijk en een hoop kantoorgebouwen vind ik vreselijk lelijk, om nog maar niet te spreken van al die GSM- en andere antennes. Lelijkheid is erg subjectief en mag nooit andere belangrijkere rechten beperken.

De tweede smoes: wanneer kozijnen, daken en gevels beschadigd worden, lijkt het mij niet meer dan redelijk dat de eigenaar van de schotel voor de kosten moet opdraaien. Lijkt me dus ook geen goed argument.

En dan het derde argument: als het niet zo gruwelijk dom was, zou ik me een rolberoerte lachen. Deze opmerking raakt uiteraard kant noch wal. Heeft iemand van deze censuurclub wel eens nagegaan hoeveel TV- en radiozenders via een satellietschotel te ontvangen zijn? Misschien dat de woordvoerder tevreden is met 2 of 3 Duitse zenders, 2 Vlaamse zenders, BBC 1, 2 en WS, CNN, Euronews, TV5, RaiUno, TRT1, Eurosport en misschien National Geographic en/of Discovery, maar dat is werkelijk maar een fractie van wat er verder met een schotel nog allemaal te ontvangen is.

Het valt me trouwens nog mee dat niet het argument van terrorismebestrijding genoemd is, want natuurlijk kunnen met een schotelantenne ook zenders uit Iran en andere "enge" landen ontvangen worden.

Wat zit er werkelijk achter deze proefprocessen? Zou de kabelmaatschappij misschien de woningbouwcorporatie onder druk gezet hebben? Tenslotte liggen er overal dure kabels, waarvoor ze nu geen geld vangen - en misschien heeft de woningbouwcorporatie van de woningen wel bedongen dat er kabels gelegd zouden worden.

Of zou een of ander vaag ministerie toch bezorgd zijn over TV-signalen uit "enge" landen, maar dat niet durven toe te geven vanwege het twijfelachtige juridische karakter van maatregelen in die zin en daarom nu maar proberen via de woningbouwcorporaties toch zijn zin te krijgen?

In dit verband kan het geen kwaad er nog even aan te herinneren dat in de Tweede Wereldoorlog het nazi-regime er ook alles aan deed om te voorkomen dat naar niet-goedgekeurde zenders werd geluisterd. In Duitsland werd dat bereikt door alleen ongevoelige ontvangers (de zogenaamde Volksempfänger) in de handel toe te laten, en in Nederland werd het uiteindelijk verboden om radio's te bezitten. De enige toegestane vorm van 'radio' was de 'distributie' (die na de oorlog in Nederland nog tientallen jaren heeft voortbestaan als 'draadomroep'), waar via een kabel enkele goedgekeurde radiosignalen geleverd werden.

En uiteindelijk is dat ook wat tegenwoordig gebeurt: de kabelmaatschappij beslist welke signalen via de kabel geleverd worden. De keuze wordt weliswaar nog niet bepaald volgens politieke criteria, maar door de samenstelling van de daartoe ingestelde commissies staat met zeer grote zekerheid bij voorbaat al vast dat het beperkte aantal beschikbare kanalen niet door 'ongewenste' signalen gebruikt zal worden.

Statistisch liegen voor neoliberalen

NOS Teletekst kopt vanavond "Minder geluidsoverlast Schiphol", en ook in de eerste alinea van het artikel wordt vermeld dat de "geluidsoverlast rond Schiphol [...] de afgelopen jaren fors [is] afgenomen". Dat is althans een conclusie van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Het klinkt allemaal erg milieubewust, dus het zal wel kloppen, of...

Een kleine zoektocht op het Internet (toch wel handig zo'n zoekmachine) laat zien dat dat planbureau een (inmiddels geprivatiseerd?) onderdeel is van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en bij Rijk klinken de woorden 'natuur', 'milieu' en 'gezondheid' ineens erg bitter. Is het immers niet het rijk dat plannetjes aan het bedenken is voor kernenergie, dat steeds meer snelwegen aanlegt, dat het openbaar vervoer aan het versjacheren is en dat de volksgezondheid steeds verder aan het verzieken is?

Kijken we op de site van het MNP dan zien we daar dat dit bureau "de Nederlandse regering [voorziet] van onafhankelijke evaluaties en verkenningen over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de invloed daarvan op mens, plant en dier" en dat het de schakel vormt "tussen wetenschap, beleid en politiek."

Het persbericht zelf geeft aan dat "de beleidsdoelstellingen ter vermindering van de effecten van het vliegverkeer van Schiphol [...] zeer waarschijnlijk [worden] gehaald." Die betreffen dan wel "de meest belaste woongebieden direct rondom de luchthaven." [cursivering van dwarslezer].

Het persbericht geeft zelf nog wel toe dat in een veel groter gebied rondom Schiphol "de geluidsoverlast zich minder gunstig ontwikkeld" heeft -en in het geval van mijn woonplaats betekent dat 'sterk toegenomen'- en dat de "veiligheidsrisico's toegenomen" zijn.

Naast al dit gebazel wordt -uiteraard- ook nog even aangegeven dat Schiphol in vergelijking met buitenlandse luchthavens [genoemd worden de kolossale luchthavens Frankfurt, London Heathrow en Paris Charles de Gaulle] "relatief weinig milieu-effecten" oplevert. Hiermee wordt natuurlijk gesuggereerd dat we maar niet moeten klagen. Het gaat hier al net zo als met het sociale beleid in de EU: zolang het ergens slechter is, mag het hier ook...

Wél wordt aan het eind van het artikel nog terloops vermeld, dat voor Schiphol soepelere normen gelden dan voor andere bronnen van geluidsoverlast en veiligheidshinder. En
dat vinden we op Teletekst natuurlijk niet meer terug!

En helemaal aan de staart zit het grootste venijn, want daar wordt vermeld dat de geluidsnormen voorlopig het meest beperkend zijn voor de verdere groei van Schiphol.
Dit is vermoedelijk een "onafhankelijke" suggestie aan het regime om toch vooral Schiphol ter wille te zijn om nog wat meer mensen lastig te mogen vallen met herrie (in mijn woonplaats nu al vaak tot na middernacht en al vanaf vóór 06:00 uur!).

En dan zou ík nog willen weten waarop de conclusie gebaseerd is dat de geluidsoverlast is afgenomen... Het artikel meldt niet of dat gebaseerd is op onderzoek met vast opgestelde geluidsmeetapparatuur of op klachten van slachtoffers. In het laatste geval heeft deze conclusie uiteraard geen enkele waarde. Ik meen tenminste aan te mogen nemen dat ik niet de enige zal zijn die gestopt is met het melden van geluidshinder, omdat ik er zeker van ben dat de klachten in een of andere vage statistiek verstopt zullen worden.

Ook dit blog-stukje van mij is een aanklacht tegen het regime van Balk & Zwam. Vroeger was ik het vaak niet eens met de opeenvolgende regeringen, maar in de meeste gevallen had ik toch altijd vertrouwen in overheidsinstanties. Dat vertrouwen is echter sedert het aantreden van Balk & kornuiten en na diverse subjectieve en oneerlijke overheidscampagnes volledig verdwenen. Ook wanneer het huidige regime verdwenen zal zijn, zal het nog lang duren voordat ik (samen met ongetwijfeld vele anderen) het weer aandurf de overheid te vertrouwen.

Hoe groot is jouw broer? [deel 0]

In het kader van de aan anderen beschikbaar gestelde bandbreedte zou hier al eerder een bijdrage van gastschrijver Manuel Godefrooy komen.

Aangezien dat (aanvullend) commentaar op eerdere stukken van mijn hand (o.a. van 18 en 19 juli jl., maar "Wat een inlevingsvermogen van die De Geus!" van gisteren kan er zo bijgeschoven worden) steeds groter werd, was hij van plan het op de pagina's van Drs. Jan-Piet Zondervan onder te brengen, in delen.
In de aanloopperiode van mijn vakantie verscheen [deel 1], maar in de drukte vergat ik er hier melding van te maken, een omissie die ik bij deze gaarne herstel. Deel twee is een dezer dagen te verwachten, de verdere delen nog wat later.

Verenigdestaats terrorisme!

Pat Robertson, TV-dominee en voormalig presidentskantaat uit de VS, heeft de Verenigdestaatse regering opgeroepen Hugo Chávez (de -wettig gekozen- president van Venezuela) te vermoorden. Volgens deze gore engerd "Is het een heleboel goedkoper dan een oorlog beginnen. En ik denk niet dat de olieleveringen [Venezuela heeft de grootste oliereserves buiten het Midden-Oosten - dwarslezer] zullen stoppen".

Het Verenigdestaatse Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Minister van oorlog (Donald Rumsfeld) hebben weliswaar bezwaar gemaakt, maar de toon is gezet - en het zou me niet verbazen wanneer de wapenindustrie en de oliekliek (die allebei op goede voet staan met de familie Bush) al plannetjes aan het voorbereiden zouden zijn. Deze opmerking van deze zogenaamde christen is een mooi middel om de stemming onder de bevolking van de VS te peilen.
Rumfles merkte (schijnheilig) op: "Ons ministerie doet dat soort dingen niet." Hij vergat erbij te zeggen dat het misschien wel een leuk klusje is voor de CIA. Tenslotte heeft die enge club ook talloze malen geprobeerd Fidel Castro te doden. En hij is bovendien vergeten dat het Witte Huis in april 2002 een staatsgreep tegen Chávez steunde.

Verschillende christelijke organisaties hebben Robbertje's opmerkingen veroordeeld, maar andere (conservatieve) christelijke clubs hebben geen commentaar gegeven, en verschillende daarvan (zoals de Traditional Values Coalition, de Family Reserarch Council en de Christian Coalition gaven te kennen dat ze 'het te druk hadden om commentaar te geven'.

Om een beeld te krijgen van de gedachtenwereld en de maatschappelijke visie van Pat R.: "Dit [de regering van Chávez] is nog bedreigender voor de stabiliteit op het westelijk halfrond dan een flits van een borst op TV tijdens een sportwedstrijd." (het vorenstaande is gebaseerd op een artikel in de New York Times van vandaag).

Volgens de Metro van vandaag is Chávez volgens Robertson een "gevaarlijke vijand die Venezuela openstelt voor communistische infiltratie en moslimextremisme op het Amerikaanse continent." [Deze opmerking heb ik overigens in de New York Times, de Washington Post of bij Prensa Latina niet teruggevonden - dwarslezer.]
Hij heeft daar natuurlijk harde bewijzen voor, ongetwijfeld afkomstig van dezelfde bron als die voor de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak.

Prensa Latina vermeldt vandaag nog dat dit niet de eerste oproep tot moord op Chávez is, want Orlando Urdaneta van de Venezolaanse oppositie deed in oktober 2004 al een oproep (via het TV-kanaal Canal 22 in Miami - in de VS!): "... een geweer met een telescoopvizier is genoeg."

De voorzitter van het Venezolaanse parlement, Nicolás Maduro, meent dat het hier niet gaat om zomaar iemand, maar om een godsdienstig leider die een band heeft met de familie Bush. Volgens Maduro "vertegenwoordigt hij het taliban-gedachtengoed van ultrarechts van de Bush-clan, die meent dat ze in opdracht van God bevel kunnen geven om een democratisch gekozen functionaris te doden."

Wat een inlevingsvermogen van die De Geus!

Nadat deze asociale Kneus al een paar jaar bezig is het aantal mensen met een (sub)minimaal inkomen drastisch te laten toenemen (verslechtering van de voorzieningen voor werklozen en arbeidsongeschikten, de vervanging van de Algemene Bijstandswet door de Wet Water en Brood), begint hij nu toch een beetje bang te worden... of misschien beginnen Balk en Zalm bang te worden en hebben ze hem een nieuw scenario in zijn mik geschoven.

In ieder geval wil hij (De Kneus) dat "het kabinet nu extra aandacht geeft aan de 'kwetsbare groepen' en hun inkomenspositie in 2006". (Trouw van vandaag).

Let verder op zijn (?) woordkeus. Hij vindt dat ook de laagste inkomens 'moeten meeprofiteren van de koopkrachtverbeteringen, waartoe het kabinet besloten heeft'. Dat '-verbeteringen' klinkt natuurlijk hartstikke positief en veelbelovend, maar we weten intussen wat we tot op heden gehad hebben aan alle positieve beloften die dit Balk- en Zwam-kabinet vanaf het allereerste begin gedaan heeft. Tot op heden was het resultaat steeds omgekeerd evenredig met de belofte en dat zal ongetwijfeld deze keer ook het geval zijn.

Vermoedelijk heeft een van de kabinetsleden (een van de twee of drie die niet volledig analfabeet zijn) ooit gelezen over de Newspeak uit George Orwells 1984 (of misschien heeft er eentje de film gezien) en is hem/haar bijgebleven dat het belangrijk is om steeds positief klinkende woorden te gebruiken.

Tenslotte is het bijna 2007 (parlementsverkiezingen) en wanneer Balk & kornuiten ons in 2006 maar genoeg positieve woorden toeschreeuwen, hopen ze dat we in 2007 weer op hen zullen stemmen. Ik ben bang dat ze alleen maar herkozen zullen kunnen worden door de stemuitslagen te manipuleren. Hoe fraude-gevoelig zijn trouwens die stemcomputers?

dinsdag 23 augustus 2005

Verhoudingen steeds meer zoek in Nederland!

In het Jeugdjournaal was vanavond een 'item' (zoals dat tegenwoordig in het Nederlands heet) over twee meisjes die vanaf hun vakantie op het Griekse eiland Samos twee straathonden meegenomen hadden naar Nederland, nadat hun buurvrouw dat al eerder gedaan had. En ik heb sterk de indruk dat er intussen nog meer honden naar Nederland zijn gehaald. Het is echter mogelijk dat ik dat niet goed begrepen heb, want er werd bij beelden van een groep kinderen met honden (op een typisch Nederlands pleintje) vermeld dat de twee honden inmiddels al veel Griekse vriendjes hebben.

Het Nederlandse regime doet, met als strenge uitvoerder minister Verdomd, zijn uiterste best om mensen die al jaren in Nederland wonen met hun kinderen, die het land van hun ouders vaak niet eens kennen, over de grens te zetten. Maar het is kennelijk geen enkel probleem om straathonden hier gastvrij binnen te halen, terwijl die beesten in hun land van herkomst niet meer risico lopen dan hier - en zich in ieder geval niet van welk risico dan ook bewust zijn.

Als ik dit soort dingen zie, vraag ik me in alle ernst af of de Nederlandse samenleving nog wel te redden is. Hoe is het toch in kotsnaam toch mogelijk dat beesten die alleen maar straten onderpoepen en ziekten verspreiden wel mogen, wat aan mensen -ondanks hun ellendige achtergrond- verboden wordt?

Vage chipkaart bij Openbaar Vervoer...

In de Volkskrant staat vandaag een half artikel - althans het artikel is heel, maar de inhoud is zeer onvolledig. Melding wordt namelijk gemaakt van het feit dat de geplande grootschalige proef met de OV-chipkaart in Rotterdam weer vertraging oploopt.

Wat ontbreekt is de werkelijke achtergrond van de vertraging. Het heet steeds dat er 'technische problemen met de software' zijn. Ik veronderstel dat de software niet alle reizigers registreert, zodat ook niet van alle reizigers geld wordt geïncasseerd.

Ik kan me althans nauwelijks voorstellen dat het probleem zal zijn dat teveel geld wordt geïnd. Gezien de grootschalige plundering die met name onder het huidige Balk- & Zalmregime (door het regime, maar ook door bijv. de N.S.) plaatsvindt, lijkt het me niet dat de betrokken partijen daarvan wakker zouden liggen.

Nieuw Vietnam in de maak

George double-me heeft gisteren in Salt Lake City het aantal slachtoffers van de oorlog in Irak toegegeven, volgens adviseurs om beweringen te ontkrachten dat hij ongevoelig was voor de slachtoffers van zijn politiek. Aldus een artikel in de Washington Post van vandaag.

Het spreekt vanzelf dat hij alleen zo moeilijk doet over de in Irak omgekomen Verenigdestaatse soldaten, en niet over de tienduizenden uitgemoorde Irakezen en al evenmin over de slachtoffers van zijn desastreuze binnenlandse politiek, die leidt tot nog steeds stijgende cijfers van mensen die in absolute armoede leven (of liever: nog net niet sterven).

Hoe dan ook, Bush gaf aan dat de VS "1.864 leden van ons leger heeft verloren in de Operation Iraqi Freedom en 223 in Operation Enduring Freedom in Afghanistan."

Omdat deze mensen dus gevallen zijn voor zijn [onrechtmatige] oorlog, stelt hij: "Wij zijn hun iets verschuldigd [...]. We zullen de taak afmaken waarvoor zij hun leven gegeven hebben. Wij zullen hun offer eer aandoen door in het offensief te blijven tegen de terroristen en door machtige bondgenoten te installeren in Afghanisten en Irak, die ons zullen helpen te winnen en te vechten - om te vechten en de oorlog tegen de terreur te winnen."

Uiteraard benadrukte hij nog eens dat "Terroristen in andere landen nog steeds hopen ons land aan te vallen", zodat een "politiek van ons terugtrekken en isolatie ons geen veiligheid zal brengen". En natuurlijk legt hij daarbij -als een echte oorlogsmisdadiger- geen link naar de terroristische aanvallen die op zijn gezag zijn (en nog steeds worden) uitgevoerd.

Voor de jongere lezertjes kan het geen kwaad nog eens te herhalen wat er gebeurde in Vietnam, waar de USA binnengetrokken waren, nadat Frankrijk de strijd tegen de onafhankelijkheidsbeweging had opgegeven. Die inval vond plaats op basis van de 'domino theorie': als één land in communistische handen zou komen, zouden andere landen ook gevaar lopen. Ook in Vietnam (en in Laos en Kambodja) werd een marionettenregime geïnstalleerd, en ook daar hield het verzet stand. Zelfs het gebruik van de meest walgelijke truuks (zoals het bombarderen van eigen legereenheden om een excuus te hebben om grootscheepse aanvallen te openen) en wapens (bijv. brandbommen en napalm, waarvan het land en de bevolking zelfs nu, 30 jaar nadat de vrede getekend werd, nog de gevolgen ondervinden. Ook dat was natuurlijk niet onverwacht. Op dezelfde manier waren Hiroshima en Nagasaki zonder een werkelijke militaire noodzaak met atoombommen nagenoeg uitgemoord.

Wanneer Bush en zijn slaven een beetje meer historisch besef hadden, zouden ze zich misschien afvragen of hier niet eenzelfde situatie ontstaan is als in Vietnam. Helaas! Ze zijn kennelijk te zeer verblind door de grote oliereserves in Irak om de realiteit onder ogen te zien. Het meest droevige is dat overal op de wereld mensen zullen lijden onder de gevolgen (op de eerste plaats natuurlijk de bevolking in Irak en Afghanistan), maar ook de slachtoffers van terreur-aanvallen overal ter wereld, iedereen behalve natuurlijk de hoofdverantwoordelijken! Die zorgen wel dat ze zich veilig in schuilkelders kunnen verstoppen. Het zou me niet eens verbazen als ze het misschien wel spannend zouden vinden om na een alles verwoestende oorlog weer als Robinson Crusoe's gezellig palissades en hutten te bouwen...

De leugen aan de macht!..?

Althans, die indruk krijg je wel, wanneer je de hele gang van zaken volgt rond de moord op de Braziliaan Jean Charles de Menezes die op 22 juli maar liefst 7 politiekogels in zijn hoofd kreeg.

Een document van de politie meldt (volgens The Independent van vandaag) dat geen van de veiligheidscamera's op Stockwell (het station van de moordpartij) of in de betreffende metro-trein werkte, terwijl de metro-maatschappij Tube Lines in The Daily Mail on Sunday verklaarde dat niets bekend was van problemen met camera's op dat station op die dag. Menezes is onderweg naar het fatale moment langs 8 (acht!) videocamera's gekomen, maar desondanks zou er geen enkele opname van hem bestaan.

Ian Blair, de commissaris van de Londense metropolitan Police staat ononderbroken onder druk, mede omdat verleden week gebleken is dat de aanvankelijke verklaringen van de politie niet overeenstemmen met de feiten. Zo beweerde de politie bijvoorbeeld dat Menezes over het tourniquet gesprongen was, terwijl op (kennelijk toch beschikbare) videobeelden [de tegenspraak met de vorige alinea is niet voor mijn rekening; ik baseer me op het artikel in The Independent] te zien is dat hij het opende met zijn kaartje.

Clare Short, de minister die eerder aftrad uit protest tegen de Britse deelname aan de oorlog in Irak, verklaarde aan ITV News: 'We zijn belogen. Dit moet meer gevolgen hebben dan alleen de eis dat Sir Ian Blair moet opstappen. We moeten precies weten wat er gebeurd is. Wie heeft de leugens verteld?"

VVD ontpopt zich als koloniale club

Volgens een berichtje in de Metro van vandaag wil de VVD een 'uitdrukkelijk ['uitdrukkelijkE', veronderstel ik] erkenning" van de Nederlandse militairen die zich in 1945-1949 in Indonesië "voor recht en orde [hebben] ingezet".

Nadat de Nederlandse minister van buitenlandse zaken van het Balkenkabinetje verleden week eindelijk de facto de onafhankelijkheid van Indonesië heeft erkend, wil de VVD nu dus laten vastleggen dat het Nederlandse leger indertijd rechtmatig in Indonesië actief was.

Misschien zijn ze wel bang dat hun leden (waaronder zich ongetwijfeld een groot aantal ex-kolonialen bevinden) nog eens ooit onder druk gezet zullen worden om hun onrechtmatig verkregen bezittingen terug te geven. Tja, het is me wat. Hebben ze jarenlang geprobeerd aan te tonen dat gestolen goed wel kan gedijen en dan zouden ze het nu alsnog terug moeten geven. Het is maar goed dat de VVD waakt over de buit!

Wie vertrouwt er Balk & Zalm nog?

In een persbericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt vandaag melding gemaakt van het feit dat de -voor seizoensinvloeden gecorrigeerde- 'vertrouwensindex' in Nederland weer verder gedaald is, en wel van -23 (min! 23) in juli naar -28 in augustus dit jaar. Dit komt door een negatiever oordeel over het economische klimaat (vooral over de economische situatie in het komende jaar) en door een afname van de koopbereidheid.

Ondanks de nog steeds verslechterende situatie, die onverminderd botst met de loze beloften van Zalm & Balk, davert de stoomwals van het Zalm- & Balkregime door op zijn niets ontziende verpletterende tocht door de Nederlandse samenleving.

Ik begin zo langzamerhand te denken dat Balk & Zalm zó bang zijn voor de verkiezingen in 2007, dat zij zich nu aan het inspannen zijn om er voor te zorgen dat in 2007 alleen hun medestanders (de geldmagneten, de industriëlen en de conservatieven) nog in staat zijn deel te nemen aan de verkiezingen, omdat ze in elk geval nog zoveel realiteitszin hebben om te beseffen dat ze van de getergde Nederlandse bevolking geen steun meer hoeven te verwachten.

Bush in kwaad daglicht!

Nouja, je moet er wel een beetje krom voor denken, maar dat is de Republican Party ook gewend, dus ik denk dat ze mijn gedachtengang beslist zullen kunnen volgen. Tenslotte wordt door die partij bij de Verenigdestaatse presidentsverkiezingen ook elk privé-feit (tot zelfs een jointje in de jaren 1970) aangegrepen om aan te tonen dat een kandidaat van de Democrats niet geschikt zou zijn.

Probeer even die kromme (republican) gedachtenlijn te volgen:

Wielrenner Lance Armstrong heeft onlangs met Bush een fietstocht gemaakt op Bush' ranch, dus moeten ze bevriend zijn (Bush lijkt me zó paranoïde dat hij vermoedelijk alleen zijn allerbeste vrienden thuis durft uit te nodigen).

Armstrong zou bij de Tour de France in 1999 epo gebruikt hebben. Daarop werd toen nog niet gecontroleerd (dus werd hij ook niet gediskwalificeerd), maar de ingevroren urinemonsters zijn in 2004 nogmaals onderzocht en daarbij zouden zesmaal sporen van bloeddoping gevonden zijn. Bovendien is Armstrong door de Franse media voortdurend in verband gebracht met het gebruik van verboden middelen. (Deze feiten meldt het Brabants Dagblad vandaag).

Uiteraard is dit volgens de Nederlandse gerechtelijke normen niet voldoende om iemand te vervolgen, maar we weten allemaal dat in de Verenigde Staten vermoedens (zelfs vervalste vermoedens) al voldoende zijn om een oorlog te beginnen, dus je kunt er donder op zeggen dat het Verenigdestaatse volk (inclusief Bush, tenslotte een niet al te zeer met intelligentie begunstigd specimen daarvan) er al van overtuigd moet zijn dat Armstrong niet alleen gebruikt, maar ook gedeald heeft.

En volgens het spreekwoord "He that toucheth pitch shall be defiled" (Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet") of het hier nog toepasselijkere "Who keeps company with the wolf will learn to howl" moet Bush nu minstens medeplichtig zijn aan deze ernstige feiten.

Of het wordt natuurlijk met alle macht uit de Verenigdestaatse media gehouden, tenslotte doet Fox News niets wat niet door de Republicans is goedgekeurd. Tja, dan zal het Verenigdestaatse volk nog een tijdje onder deze engerd moeten zuchten...

maandag 22 augustus 2005

Hoera, ik hoor bij een minderheid!

Het Reformatorisch Dagblad heeft -zoals veel media- op haar website regelmatig een enquête. Deze keer gaat het over de vraag of wij het ermee eens zijn dat historicus Cees Fasseur het archief van de 'Oranjes' mag raadplegen voor een boek over de zogenaamde 'Greet Hofmans-affaire'.

De opties luiden:
- Oneens, het boek haalt alleen maar oude wonden open. (35,4% van 587 respondenten)
- Eens, het volk mag weten wat er zich bij de Oranjes afspeelt. (25,4%)
- Eens, dit kan vergelijkbare zaken in de toekomst voorkomen. (21,3%)
- Oneens, Fasseurs onderzoek garandeert geen objectiviteit. (17,9%)

Inderdaad, ik had voor de laatste optie gekozen, ofschoon ik liever gehad had dat er nog een andere optie geweest was:
- Oneens, het is belachelijk dat Beatrix toestemming moet geven voor het raadplegen van historische gegevens, die openbaar zouden moeten zijn.

Wat is er nou weer met Fidel Castro?

De Metro vermeldt vandaag dat Hugo Chávez (de president van Venezuela) sinds 1999 al 'zeker twaalf keer' op bezoek is geweest bij Fidel Castro.

Dit bericht (ofschoon Metro het van het ANP heeft) is ongetwijfeld afkomstig van een of andere pro-USA bron, en moet wel bedoeld zijn om ons duidelijk te maken dat Chávez even eng is als Fidel Castro. Niet dat ik Fidel eng vind (althans zeker niet zo eng als figuren van het kaliber van Bush en klasse-verrader Blair), maar de grote massa in de VS en in een groot deel van de 'westerse' wereld slikt alles wat door of namens de Verenigdestaatse propaganda-machine over ons wordt uitgestort.

Terloops wordt ook nog even vermeld dat Chávez en Castro aanwezig waren bij de 'feestelijke uitreiking van diploma's aan 1610 nieuwe artsen uit 25 ontwikkelingslanden'. En eigenlijk is dat heel wat belangrijker dan de rest van het berichtje!
Het zou de Verenigde Staten en ook landen als Nederland sieren wanneer ze op vergelijkbare wijze zouden bijdragen aan de ontwikkeling van de 'derde wereld'.

Ik zou wel eens willen weten hoeveel mensen uit ontwikkelingslanden in Nederland studeren met een beurs van de Nederlandse overheid! Misschien studeren er jaarlijks in Nederland zelfs wel niet eens 1610 medici af!

Religieuze meerderheid?

De Metro maakt vandaag melding van een enquête van de leden van de Tweede Kamer, uitgevoerd door het Reformatorisch Dagblad. Volgens de Metro is 58% van de parlementariërs religieus, maar de enquête is maar door 110 van de 150 kamerleden ingevuld, dus maar door 73,33%. Ik neem dus aan dat het gaat om 58% van die 73,33%, en dat geeft een heel ander beeld, namelijk 42,53%. En dan, wat is 'religieus'? Ben je dat al, wanneer je gelooft dat er 'iets' onverklaarbaars is?

Ofschoon ik in eerste instantie veronderstelde dat de
Metro de cijfertjes een beetje simpel geïnterpreteerd had, hebben ze de conclusie overgenomen van het Reformatorisch Dagblad. Ook daar (in het betreffende artikel van afgelopen zaterdag) wordt gesproken over "resultaten die het totaal van de kamer aangaan op wetenschappelijk verantwoorde wijze gewogen naar de grootte van de diverse fracties", al is mij volstrekt niet duidelijk wat voor wetenschap daarachter zit. Bij een club die zijn hele wereldbeeld baseert op een verhalenbundel van zo'n 2.000 jaar oud kun je tenslotte van alles verwachten.

Maar zélfs wanneer de cijfers werkelijk zouden gelden voor de hele Tweede Kamer, dan hoeft dit nog niet te verbazen. Leden van het CDA en van de kleine halleluja-partijen kunnen het zich niet permitteren iets anders te zeggen, en van de VVD kun je ook niets anders verwachten: de samenwerking tussen de conservatieven en de kerk is bijna spreekwoordelijk ("hou jij ze dom, dan houd ik ze arm"). Ook van de PvdA had ik niet veel anders verwacht. In de jaren 1960 was er zelfs een aparte groepering binnen de PvdA met katholieke partijleden, zodat katholieken misschien zonder angst voor excommunicatie op de PvdA zouden durven stemmen.

En -wel het belangrijkste van alles- wat is de zin van al dit soort geneuzel?

Moeten wij, niet-gelovigen en atheïsten nu bang worden en ons maar aanpassen aan de meerderheid van deze volksuitbuiters?

Of -maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat dat de bedoeling is van het
Reformatorisch Dagblad- zou het de bedoeling zijn dat we begrijpen dat religieus zijn niet hoeft te betekenen dat iemand ook goed is? Tenslotte zuchten we intussen alweer tientallen jaren onder kabinetjes (Veracht, Blubbers, Kots & Zwam, Balk & Zwam) met behoorlijk wat religieus gewicht.

Bush kan fietsen!

Ik had altijd gedacht dat George double-me Bush niet veel meer kon dan kletskoek verkopen en zich verstoppen bij geruchten over terroristische aanslagen, maar tot mijn verbazing lees ik vandaag in de Metro dat hij met wielrenner Lance Armstrong een fietstocht gemaakt heeft op zijn (Bush') ranch in Texas [heeft hij nog meer ranches? - zou me niet verbazen!] en dat nog wel "in een verzengende hitte".

Als hij dat vaker doet, verbaast het me niet dat hij de ene hufterige blunder op de andere stapelt: chronische zonnesteek [of is dat 'zonnensteek' in de nieuwe spelling?].

De enge ideeën die soms opduiken in interviews met Armstrong zijn ineens ook veel beter te verklaren: bij al die wielerrondes wordt ongetwijfeld toch al veel bloed aan zijn hersens onttrokken - en dat moet, gecombineerd met de brandende zon op zijn schedel, wel een hersendodende uitwerking hebben!

zondag 21 augustus 2005

Nieuw Nederlands

En zo hoorde ik eerder vanavond in het Jeugdjournaal over een blind meisje dat later een 'blinde geléidehond' wilde (dus met de nadruk op 'geleidehond'). Ik denk dat het arme kind daar weinig aan zal hebben: het dier ervaart weliswaar ook blindheid, maar het kan daar toch niet met haar over praten.

Is het nou écht teveel gevraagd om van nieuwslezers e.d. te verlangen dat ze een beetje zorgvuldig spreken, in dit geval dus 'blíndengeleidehond' (met de nadruk op 'blind')?

zaterdag 20 augustus 2005

Pentagon schuldig aan 11/9 (2001)?

In een artikel in NRC/Handelsblad van vandaag wordt beschreven hoe Anthony Shaffer in de New York Times uit de doeken heeft gedaan dat een (inmiddels opgedoekte) militaire inlichtingeneenheid (Able Danger geheten) al in februari 2000 ontdekt had dat vier Al Q'aida terroristen in de VS een netwerk hadden gevormd. Dezen waren daadwerkelijk betrokken bij de aanslag op 11 september 2001.

Juristen van het Pentagon (het Verenigdestaatse ministerie van oorlog) hadden de eenheid echter verboden dit door te geven aan de FBI, omdat het leger binnen de VS geen verdachten mag volgen. Dit ondanks het feit dat Able Danger eind jaren 1990 werd opgericht om Al Q'aida in kaart te brengen.

Shaffer is nu zelf met deze zaak naar buiten gekomen omdat de 11-septembercommissie vorige week nog liet weten dat niet uit officiële documenten bleek dat het Pentagon vóór 2001 op de hoogte was van de kapers.


P.S.: De toevoeging van (2001) in de titel van dit stukje hangt samen met een eerdere terroristische aanslag op 11 september (1973), toen Augusto Pinochet met de actieve steun van de CIA de macht greep in Chili en daar een uniek experiment op bloederige wijze verstikte (en nog jarenlang de Chileense bevolking onderdrukte).

donderdag 18 augustus 2005

O, o, o, die groepsleidsters toch!

Op 10 augustus is een 31-jarige gehandicapte vrouw ernstig verbrand in een instelling voor geestelijk gehandicapten. En op 5 augustus was in een andere instelling een 10-jarig verstandelijk gehandicapt meisje verdronken. (Brabants Dagblad vandaag).

Het was natuurlijk de schuld van de 'jonge' groepsleidster die "verzuimd [had] de temperatuur van het water vooraf te controleren". Dat heeft ze zelf "ook meteen toegegeven".

Het is wel gemakkelijk wanneer de 'schuldigen' meteen zelf hun verantwoordelijkheid toegeven.

Wat ik echter in dit soort berichten altijd mis is een beschrijving van de omstandigheden waaronder deze groepsleidster (en in het algemeen het personeel in tehuizen) moet werken. Uit andere berichten weten we immers dat er steeds meer bezuinigd wordt op personeel, waardoor de werkdruk (en dus ook het risico van fouten) steeds groter wordt.

Het zal er wel weer op uit draaien dat betrokkene ontslagen wordt en nergens meer in haar beroep terecht kan, terwijl de ware schuldigen (de uitbuiters en geldwolven van het Balk- en Zwamkabinet) hun handen in onschuld wassen, met een opmerking in de geest van 'Als die medewerkster de situatie te riskant vond, had ze aan de bel moeten trekken bij de Inspectie'...

woensdag 17 augustus 2005

Polderclubje kletst onverstoorbaar door

Webwereld geeft weer een nieuw voorbeeld van het gegeven dat iedereen bij de partijen van de Balk- en Zwam-club activiteiten mag ontplooien zonder enige kennis van zaken. In dit geval heeft minister Pechtold (Dom66) heeft weer eens uit zijn nek mogen kletsen in antwoord op vragen van Kees Vendrik (GroenLinks) en Arda Gerkens (SP) met betrekking tot een onderzoek over 'open source' software.

Zoals in het artikel wordt aangetoond wordt door Pech zomaar wat gezegd. Klik hier voor het volledige artikel. Het zou te ver gaan in het kader van dit stukje om het artikel van Webwereld over te gaan schrijven (het zou ook niet erg netjes zijn), en wat ik wilde aantonen (dat je het óók -of misschien wel júíst?- als leugenaar ver kunt brengen in de politiek) staat hier intussen...

dinsdag 16 augustus 2005

What about the first amendment, Mr. Bush?

In de Verenigde Staten mag rustig fascistische en nazistische propaganda bedreven worden, want de vrijheid van meningsuiting is daar zo belangrijk dat er zelfs een aanpassing op de grondwet voor heeft plaatsgevonden: het First Amendment.

Erotiek valt echter volgens George double-me Bush duidelijk niet onder deze vrijheid van meningsuiting, want zijn regime heeft de invoering van xxx-domeinen tegengehouden. Eerst moet uitgezocht worden wat de gevolgen zijn van de invoering van "websites met expliciete sexuele content".

Het Verenigdestaatse ministerie van handel heeft zesduizend brieven en e-mails ontvangen van "mensen die bezorgd zijn over de gevolgen van online porno voor kinderen". Dat is inderdaad wel een enorm groot aantal. Op een bevolking van 295.734.134 inwoners (in juli 2005, schatting uit het CIA Factbook) komt dat neer op een ietsje meer dan 0,002% van de bevolking. Dat is inderdaad indrukwekkend!

Toch vreemd dat dit 'bevriende staatshoofd' zich wel iets aantrekt van een verwaarloosbaar aantal mensen als het gaat om iets dat niet in zijn alleluja-straatje past en de bezwaren van veel meer mensen tegen een onrechtmatige en onwettige oorlog naast zich neerlegt! Weer een duidelijk voorbeeld van een échte christen, waarbij alleen het adagium (Mattheüs 6:3) dat de ene hand niet mag weten wat de andere doet van belang is om de eigen (wan)daden te kunnen uitvoeren.

Mooi weer spelen met gestolen geld

Het Balk- en Zwamkabinetje is er intussen al uit. Het geld dat ons ontstolen is door de belachelijke koppeling van de aardgasprijs aan de olieprijs, wordt niet teruggegeven aan de slachtoffers van deze diefstal - ondanks het feit dat onze koopkracht nog steeds achteruitholt.

Dit geld is -volgens een artikel in het Brabants Dagblad van vandaag- in de woorden van minister Brinkhorst (van Economisch Wanbeheer) uitsluitend bestemd voor 'investeringsuitgaven'. Die investeringen zouden dan in "onder meer kennis en milieu" moeten plaatsvinden. Misschien wel in dure onderzoeken (kennis) naar door Shell te exploiteren windmolens of zonne-energie (milieu)...

D66 had verleden week een oproep gedaan om het geld te gebruiken voor verbetering van de koopkracht, maar minister Brink (daarin gesteund door ons christelijke opperhoofd Balk, en trouwens ook door Bakker, net als Brink van Dom66) stelt dat dat tegen het regeerakkoord zou zijn. Volgens Stink blijft er nog genoeg geld over om de koopkracht te verbeteren, namelijk omdat het financieringstekort veel lager uitvalt dan beraamd. Tja, zo kan ik het ook: eerst niet investeren in de samenleving op plaatsen waar het nodig is en dan dat geld gebruiken om de burgers zelf de ellende te laten opknappen...

Het begint inmiddels toch wel erg spannend te worden. Tenslotte moet de Balkenbende vóór de verkiezingen in 2007 de Nederlandse bevolking weer zien te lijmen en voorlopig ziet het er nog niet naar uit dat het gaat lukken: de inkomens en uitkeringen gaan -zeker in relatieve zin- nog steeds achteruit, er worden nog steeds hopen WAO-ers in de bijstand getrapt, en over de nieuwe Zorgverzekeringswet zijn ook alleen de aandeelhouders van de verzekeringsmaatschappijen en het Balkenkabinetje (of vallen die categorieën soms samen?) enthousiast...