zondag 30 april 2006

Monarchieën in de picture

Het is opvallend dat er de laatste tijd in de media regelmatig berichten opduiken over monarchieën, en dan bedoel ik niet bepaalde onzinnige berichten, zoals over de Britse Elizabeth die koningin wil blijven tot de dood erop volgt, of de Zweedse koning die in Noorwegen 'vergeten' was voor zijn benzine te betalen (misschien 'krijgt' hij die in Zweden wel altijd gratis, je weet maar nooit...).

Het gaat me vooral om de enquêtes die we de laatste weken zien verschijnen over hoe populair de 'oranjes' zijn en hoe geschikt ze zijn voor het koningschap.

Ook in Spanje zijn bepaalde kringen kennelijk bang dat de bevolking terug wil naar de Republiek. Misschien is het toevallig (maar het kan natuurlijk ook niet toevallig zijn) dat 2006 is uitgeroepen tot Jaar van het Historische Geheugen, waarbij in één adem ook de (Spaanse) Tweede Republiek genoemd wordt als de "eerste waarlijk democratische regering van Spanje".

Hoe dan ook, de vicepresidenta (Mª Teresa Fernández de la Vega) heeft aangegeven dat "dit initiatief geen condities stelt voor het huidige stelsel van constitutionele parlementaire monarchie, dat in grote lijnen aanvaard wordt door alle burgers".

Ik krijg toch een beetje de indruk dat de monarchale families (en degenen die op een of andere manier van hen profiteren - of die misbruik van hen maken, ook al komt dat ongeveer op hetzelfde neer) niet meer zo zeker zijn van hun comfortabele toekomst. Dat verklaart enerzijds de diverse charme-offensieven, anderzijds de enquêtes, die ongetwijfeld vooral bedoeld zijn om ons ervan te overtuigen dat we helemaal geen republiek willen. Jammer voor hun goede (lees: slechte) bedoelingen, maar mij zullen ze niet overtuigen, zolang als ik zelfstandig kan nadenken.

Rice: Lekker dreigen!

Iran moet niet denken dat de VS bang is geworden van de waarschuwing dat Iran de olieprijzen omhoog laat gaan [zodat de rest van de wereld nog eens extra mag betalen voor de oorlogsavontuurtjes van Bush & kornuiten] wanneer de VN-Veiligheidsraad met sancties komt, en dat daarnaast Iran de VS overal ter wereld zal treffen, wanneer er iets gebeurt.

Condo wil kennelijk de spanning wat verhogen, want ze heeft vandaag (in diverse talkshows op de Verenigdestaatse televisie) gewaarschuwd dat de VS ook buiten de VN-Veiligheidsraad om stappen kan nemen om Iran onder druk te zetten om zijn kernprogramma stil te leggen.

Zoals ze het formuleerde in de talkshow «Face the Nation» (CBS): "Ik ben er absoluut van overtuigd dat we nog een hoop diplomatieke pijlen in onze koker hebben bij de Veiligheidsraad en ook gelijkgezinde staten [welke dan?] die in staat en bereid zijn om naar aanvullende maatregelen te kijken wanneer de Veiligheidsraad niet snel genoeg handelt." (Reuters vandaag). De zin is helaas een beetje krom, maar dat zijn de gedachten van Rice (en van elke Bush-getrouwe) tenslotte ook...

zaterdag 29 april 2006

Ook deze paus draagt oogkleppen!

Net zoals paus Johannes Paulus II, die vond dat priesters in Nicaragua zich niet met politiek mochten bemoeien, terwijl hij de volgende dag in Polen de priesters prees omdat ze zich met politiek bezig hielden, zo heeft ook de huidige paus Benedictus (die wat mij betreft eerder de naam Maledictus verdient, ofschoon het allemaal toch geen verschil maakt - hij is gewoon een nutteloos anachronisme met een veel te grote macht) een kolossale blinde vlek.

Terwijl zijn voorganger nog bereid was tot een theologische dialoog met moslims, heeft het Vaticaan nu, na twee dagen van discussies in Castelgandolfo (waarbij gesproken is over de godsdienstige, politieke en sociale situatie van de islam), een strak standpunt geformeerd. Er is met de islam slechts "een dialoog [mogelijk], die is gebaseerd op de cultuur, op de mensenrechten, en waarbij gewelddadigheid wordt afgezworen". Of, zoals hij al bij een bezoek aan de ambassadeur van Marokko (afgelopen februari) gezegd heeft: in elk land "moet, voor iedere gelovige, de uitoefening van de vrijwillig uitgekozen godsdienst, werkelijk gewaarborgd zijn". (La Repubblica van vandaag)

Op zich is hier allemaal nog niet zoveel mis mee, maar als je dan kijkt op welke wijze de RK kerk invloed probeert te hebben op de mensheid, vooral in landen waar de kerk machtig is, zoals in Italië en Spanje, dan komt toch bepaald niet een vrijheidslievend beeld naar boven.

Ook dit is dus weer een voorbeeld van een vos die de passie preekt...

Big Brother doet goed volgen

Journalisten die met de Nederlandse soldaatjes naar Afghanistan gaan, moeten eerst -zo meldt NRC/Handelsblad vandaag- instemmen met preventieve censuur, zogenaamd om de missie of de veiligheid van de soldaatjes niet te riskeren.

Dit valt zeker ook onder de belofte van 'minder regels', waar Balk het nog niet zo lang geleden over had. Het enige wat ik totdusver zie, is dat het democratische gehalte van Nederland minder wordt. Hier wordt in ieder geval de vrijheid van meningsuiting en de Nederlandse 'vrije pers' gemuilkorfd. Ik hoop dat er geen enkele journalist bereid is zichzelf dusdanig te (laten) prostitueren.

We mogen wel (gedwongen) meebetalen aan oorlogsmissies, waarbij Nederlandse soldaten worden opgeofferd aan de terroristische avonturen van Big Brother Bush, maar we mogen niet weten wat er allemaal voor streken uitgehaald worden.

Geschikt... of toch ongeschikt?

De fans van de monarchie doen duidelijk hun uiterste best om allerlei onderzoeken te laten uitvoeren, waarmee ze kunnen goochelen, om door onjuist geïnterpreteerde en weergegeven resultaten het Nederlandse volk te laten geloven dat 'wij' de zogenaamde oranjes niet kwijt willen.

Het gaat hier ongetwijfeld om fervente liefhebbers van koekhappen (misschien zit hier wel een fabrikant van ontbijtkoek achter) en van zaklopen - en dan is het ook te begrijpen dat ze niet veel begrijpen van de cijfers.

Vandaag publiceert het Noordhollands Dagblad een ANP-bericht, waarin een onderzoek van Maurice de Hond besproken wordt.

In het artikel wordt o.a. gemeld dat Willem A. even "geschikt [is] voor het koningschap als zijn moeder. Ze krijgen allebei van ruim 40 procent van de Nederlanders de voorkeur." Voorzover als ik indertijd iets van rekenen geleerd heb (en dat was ruim vóór de verslechtering van het Nederlandse onderwijs van de laatste decennia), betekent dat in dit geval dat 60% van de Nederlanders hen NIET geschikt vindt - en dan concludeer ik dat ze ONGESCHIKT zijn. Het feit dat hierbij toch zo'n 80% van de bevolking achter de monarchie aanhuppelt, betekent niet dat ze daardoor ineens allebei geschikt zouden zijn.

Wanneer ik overigens in hetzelfde artikel zie dat een op de drie Nederlanders van mening is dat de koningin -en ik neem aan dat ze hiermee bedoelen: de koning (m/v) - helemaal niets meer [ik hoop wel iets minder] te vertellen mag hebben, kan ik me voorstellen waarom in ieder geval die 'een op de drie Nederlanders' hen geschikt vinden: zelfs de meest nutteloze persoon is, met de goede pillen, in staat om 'niets te vertellen te hebben'.

Te goed van vertrouwen of simpelweg dom? Of...?

Het Parool meldt vandaag dat een van de verdachten in het onderzoek naar Willem Holleeder, is vertrokken. Deze, een Nederlander van Turkse herkomst, had gevraagd of hij in Turkije de begrafenis van zijn vader mocht bijwonen. Na die begrafenis zou hij naar Nederland moeten terugkeren.

Misschien maakt bij het Openbaar Ministerie (OM) niemand zich hier druk over, maar bij mij komen dan toch gauw enkele vragen op:
 • Is wel nagegaan of zijn vader inderdaad overleden was en begraven zou worden?
 • Hoe kon men zo naïef zijn om te verwachten dat een verdachte uit Turkije zou terugkeren? In Nederland kan een misdadiger zich jaren verbergen, dus dan kun je je wel voorstellen wat voor mogelijkheden hij daarvoor in het veel grotere Turkije heeft.
 • Was er misschien iemand die er belang bij had dat de verdachte zou verdwijnen? Misschien iemand bij het OM?
  En vooral:
 • Wanneer justitie zo gul is jegens van misdaden verdachten, waarom is men dan zo mierenneukerig streng bij een kind dat alleen vraagt om een paar weken in Nederland te mogen verblijven om in haar vertrouwde school het eindexamen van haar middelbare school te mogen afleggen?

  En - ook niet onbelangrijk:
 • Wanneer trekt 'de politiek' eindelijk eens conclusies uit het constante gebroddel en geblunder? Dit lijkt me een uitgelezen gelegenheid om de minus-ter van justitie op te laten Donneren!
 • Wat moeten we nú met Soltshenitsin?

  Aleksandr Soltshenitsin, in de jaren 1980 gehuldigd als een van de grootste ikonen van de vrijheid van meningsuiting en een van de levende bewijzen van de schoftenstreken van het régime van de Sovjet-Unie, heeft zich gisteren in een interview in de Moskovskii Novosti nadrukkelijk uitgesproken tegen de Verenigde Staten en de NAVO.

  Hij bekritiseerde ten krachtigste de jarenlange bezetting door de VS van Bosnië, Kosovo, Afghanistan en Irak. Hierbij zei hij bijv. ook: "
  Het leidt geen twijfel dat zich een totale omsingeling van Rusland aan het voorbereiden is, waardoor het zijn soevereiniteit zal verliezen. Terwijl het duidelijk is dat het huidige Rusland geen bedreiging vormt, bouwt de NAVO zijn militaire machine systematisch en vastbesloten op - in het oosten van Europe en in het zuiden rondom Rusland."

  Verder gaf hij nog aan dat de "westerse democratie zich in een ernstige crisistoestand bevindt".
  (Le Figaro en The Guardian van vandaag)

  Tja, ik ben bang dat de westerse media, die indertijd met de snelheid van het licht Soltshenitsin (waarschijnlijk het bekendst vanwege zijn Goelag Archipel) op een voetstuk plaatsten, zijn woorden zullen negeren, ofwel zullen toeschrijven aan een oude man van 86 (87, volgens The Guardian) jaar, die niet meer in staat is de realiteit goed te interpreteren. Zó (in)consequent zijn 'wij' in het westen nu ook wel weer...

  vrijdag 28 april 2006

  Iran actiefste stimulator terrorisme?

  Volgens het jaarlijkse rapport over wereldterrorisme van het Verenigdestaatse Minus-terie van Buitenlandse Zaken is Iran "de actiefste staatsstimulator van het terrorisme". (BBC News vandaag)

  Deze bewering getuigt vooral van een danig valse bescheidenheid, want ik ben ervan overtuigd dat de Verenigde Staten met stip op de eerste plaats staan.

  Zij voeren op dit moment in twee landen oorlog, zetten een derde land onder druk (en zijn mogelijk van plan daar ook een oorlog te beginnen) en vervullen mensen over de hele wereld met afschuw door hun wanbeleid. Op deze manier stimuleren zij verzet, met name bij mensen die niet geleerd hebben zelfstandig na te denken, zoals in talloze dictatoriaal geleide islamstaten.

  In landen, waar mensen gewend zijn aan vrijheid van meningsuiting, wordt dan gedemonstreerd. In veel van de dictatoriaal geleide landen mag dat echter niet. Tezelfdertijd worden mensen in die landen door de subjectieve media ook nog eens eenzijdig voorgelicht, als zou 'het westen' de middeleeuwse kruistochten tegen de islam hervat hebben (dat was bepaald een meesterlijke woordkeus van Big Brother Bush).

  Wanneer dan door bepaalde van hun kerkelijke leiders ook nog eens benadrukt wordt dat actief verzet tegen deze 'kruistocht' van Bush 'heilig' is, is het niet vreemd dat velen zich geroepen voelen om hun leven op te offeren voor deze goede zaak. Zij zullen dat ongetwijfeld niet als terrorisme zien, maar als legitiem verzet - en in het geval van de aanslagen in Irak, althans voorzover als ze tegen de bezetters gericht zijn, is dat in ieder geval nog waar ook.

  Het recht van Tita Toverkol heeft gezegevierd!

  Taida Pasić is vandaag vertrokken (Algemeen Dagblad). Verdonk heeft haar zin. Haar strenge regels zijn tot tien cijfers achter de komma uitgevoerd.
  Hopelijk werken er op de Nederlandse ambassade in Sarajevo échte mensen, zodat ze Taida in elk geval een beetje gerust kunnen stellen, wanneer ze daar haar eindexamen gaat doen.

  Wat is de winst van de tragedie rond dit dappere kind?
  - Iedereen weet wat voor een harteloos wezen Rita Verdonk is.
  - Iedereen die Verdonk steunt is onmenselijk - of psychiatrisch patiënt.
  - Taida weet nu uit eigen ervaring dat er mensen en onmensen zijn.

  Wat heeft deze affaire voor nadelen opgeleverd?
  - Nederland is definitief zijn goede naam op sociaal vlak kwijt.
  - Een kind is beschadigd in haar vertrouwen jegens de mensheid. Als ze gewoon hier haar eindexamen had mogen doen, zou ze geleerd hebben dat er toch nog een vorm van gerechtigheid bestaat.
  - De belastingbetaler heeft weer eens een hoop geld mogen betalen voor iets zinloos. Dankzij de stijfkoppigheid van Verdonk (en de rest van het balkenkabinet natuurlijk) zijn er veel gerechtskosten gemaakt voor onze rekening, terwijl het verblijf van nog enkele weken in Nederland voor Taida met graagte door mensen met een hart gedragen zouden zijn.

  Vakcentrale CNV ziet weinig in plannen Wouter Bos

  de Volkskrant meldt zojuist dat de vakcentrale CNV het optreden van Wouter Bos vandaag 'ondoordacht' vindt, waarbij met name Bos' opmerkingen over de levensloopregeling slecht vallen.

  De vakcentrale FNV wil nog niet reageren, omdat de plannen nog niet duidelijk zijn en eerst nog geanalyseerd moeten worden.

  D'66-parlementariër Bakker merkt in deze context nog fijntjes op dat Woutertje kennelijk "met terugwerkende kracht spijt [er]van heeft" dat hij in 2004 geprotesteerd heeft tegen de plannetjes van het balkenkabinet met betrekking tot VUT en prepensioen. "Dat hij met zijn ideeën nu een beetje beweegt richting kabinet, daarvan ben ik niet onder de indruk."

  Zie in dit verband mijn eerdere bericht "PvdA? Slecht voor de arbeiders!"van vandaag.

  Berlusconi is nog niet aan het eind van zijn Latijn...

  Vandaag gaat Giulio Andreotti (87), wiens mafia-verleden (ook al is hij daarvan door verjaring vrijgesproken) hem de bijnaam Beëlzebub opleverde, met de 'discrete' steun van Berlusconi proberen voorzitter van de Italiaanse senaat te worden. Als dit hem lukt, zou dit kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen, nog voordat Romano Prodi in staat is geweest zelfs maar een regering te formeren... (The Guardian vandaag)

  Andreotti, senator pro vita, verklaarde, toen hij vanmorgen zijn huis verliet: "Ik voel me een kandidaat die boven de partijen staat." (La Repubblica van vandaag)

  PvdA? Slecht voor de arbeiders!

  Blijkens een artikel in het Algemeen Dagblad van vandaag, wil Woutertje B. ook dezelfde neoliberale richting op als Femke H van OenLink. Hij geeft vandaag in 's Gravenhage een toespraak voor economen rond het rechtse stokpaardje van de vergrijzing.

  De rode [we kunnen tegenwoordig ook bij de PvdA voortaan beter spreken van 'blauwe', de kleur van de VVD] lijn is dat er meer geld moet worden uitgegeven in de collectieve sector. Dat klinkt leuk, maar er wordt niet gespecificeerd waar precies. Ook het aanleggen van meer asfalt valt in de collectieve sector...
  Om dat te bekostigen:
 • moeten er meer mensen werken (dwangarbeid dus, waarmee zijn grote voorganger Wim Kots al begonnen is door de WAO uit te kleden);
 • moeten mensen langer blijven werken (het is tenslotte ook niet te verteren dat mensen zich hun hele leven te pletter gewerkt hebben en dan vóór hun 65e vervroegd met pensioen gaan om dan nog enkele jaren bij te kunnen komen voordat ze het loodje leggen);
 • mag de levensloopregeling niet meer 'misbruikt' worden om eerder met werken te stoppen (Hoezo 'misbruikt'? Was eerder stoppen met werken niet een van de mogelijkheden?);
 • is de ontslagbescherming 'bespreekbaar' (dat betekent ongetwijfeld dat de regelingen verslechterd mogen worden);
 • moet er meer steun komen voor werklozen om hen weer aan de slag te krijgen (dus meer dwang om rotwerk aan te nemen?);
 • moet de hypotheekrente-aftrek beperkt worden;
 • moet de studiefinanciering worden omgebouwd tot een 'sociaal leenstelsel'. Het mag niet zo zijn dat de "slager op de hoek [meebetaalt] aan de studie van een advocaat", zoals hij zegt in een interview in de Volkskrant.
  Ik zie niet in waarom die slager dat niet zou doen. Hij betaalt tenslotte ook mee aan de bekostiging van een parasitair anachronisme als het koningshuis, aan de oorlogsavonturen van Big Brother Bush, of aan de afbraak van het openbaar vervoer ten gunste van nog maar meer asfalt (dus in feite aan de afbraak van het milieu).
  Waartegen Bos wel maatregelen zou mogen bedenken: de excessieve honoraria en bonussen van notarissen, advocaten, directeuren, commissarissen zoals Wim Kots.

 • Woutertje wil verder voorkomen dat de vakbonden de hervormingen (zoals bijv. rond de VUT) proberen te omzeilen en daarom wil hij de vakbeweging "enorme worsten" voorhouden (goede kinderopvang, banen voor laagopgeleiden [whatever we ons daarbij moeten voorstellen]).

  Het is in ieder geval wél prettig dat Bos (waarom moet ik bij die naam toch altijd aan 'Bush' denken - misschien omdat ze allebei onbetrouwbaar zijn?) ons vast waarschuwt voor zijn plannetjes. Degenen die voor hem stemmen bij de volgende verkiezingen hoeven later niet te klagen, netzomin als degenen die enkele jaren geleden voor hem gestemd hebben, of voor de huidige coalitiepartijen en het LPF.

  Zoals de zaken er nu voorliggen moet ik mijn recente suggestie voor een PvdA/GroenLinks-coalitie met een krachtige SP-oppositie posthuüm inslikken. Er is nu nog maar één goede oplossing: een overweldigende meerderheid van de SP...

  donderdag 27 april 2006

  Jaja, die monarchen toch!

  TimesOnline geeft vandaag weer eens een duidelijk voorbeeld van de wereldvreemdheid van koningen (en ongetwijfeld ook van prinsen e.d.).

  Het koninklijk echtpaar van Zweden had de paasvakantie in Noorwegen doorgebracht en was weer op weg naar 'huis', toen hun auto ineens benzine nodig had.

  Toen het personeel van de benzinepomp later de video-opname van hun veiligheidscamera bekeek, omdat ze wilden weten wie degene was die zonder betalen weg was gereden, bleek het het Zweedse koninklijke paar te zijn. Dit gaf hun chauffeur de schuld. Die had 'vergeten' te betalen voor de benzine.

  En voor dit soort mensen worden wij dan geacht ontzag te hebben, ook al hebben ze zelf werkelijk niks hoeven te doen om aan hun gouden bijstandsuitkering te geraken?

  Het wordt meer dan hoog tijd om alle monarchieën af te schaffen. Een uitkering hebben ze niet nodig, want hun voorouders (en mogelijk zijzelf ook nog) hebben in het verleden meer dan genoeg geld en bezittingen vergaard, om vele generaties lang in uiterste luxe te kunnen leven.

  Zo denken de Verenigdestaatse 'vrienden' over Nederland...

  Ik ga hier niet veel woorden aan vuil maken. De éne zin, waarmee het artikel begint, maakt al meer dan overduidelijk dat de VS slechte vrienden zijn. Ze hebben een grote bek over allerlei vrijheden, maar wanneer een souverein land iets op een andere manier oplost dan zijzelf vinden dat het zou moeten, dan kan het verzekerd zijn van kritiek. En als de Verenigdestaatse overheid geen steekhoudende argumenten kan bedenken, wordt de propaganda-machine ingeschakeld, ongetwijfeld mede in de hoop dat de slapjanussige régimes (zoals dat van Nederland of die in de recentelijk tot het kapitalisme bekeerde landen in Oost-Europa) bang worden voor de economische gevolgen van bijv. een toeristen- of investeringsboycot.

  Ik citeer (en daartoe beperk ik me dan nu) de beginzin van een artikel in USA Today van -inderdaad- vandaag): "Het aantal gemelde gevallen van wettelijke euthanasie en door medici ondersteunde zelfmoord in Nederland is in 2005 voor het derde achterenvolgende jaar gestegen."

  Rijstcondoompje instrueert VN-Veiligheidsraad

  Condoleezza Rice heeft vandaag bij een conferentie van NAVO- en EU-vertegenwoordigers de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties al te kennen gegeven wat zij (d.w.z. de club van Bush & kornuiten) vindt dat de Veiligheidsraad moet beslissen met betrekking tot Iran: "Het is duidelijk dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat Iran zal toegeven aan de eisen van de internationale gemeenschap". En ze vindt dat "om geloofwaardig te zijn de Veiligheidsraad natuurlijk [?] moet handelen".

  Omdat deze geloofwaardigheid op het spel staat (aldus nog steeds Rice) "kan zij [de VN] niet accepteren dat haar woord en wil volledig genegeerd worden door een lidstaat".

  De VS willen een resolutie, waarin Iran veroordeeld wordt op grond van Hoofdstuk 7 van het Handvest van de Verenigde Naties, dat sancties mogelijk maakt. (New York Times van vandaag)

  2006 wordt in Spanje het "Jaar van het Historische Geheugen"

  Vandaag is door alle in het Spaanse parlement vertegenwoordigde partijen (uitgezonderd -uiteraard- de PP) een wetsvoorstel goedgekeurd, waarbij het jaar 2006 tot "Jaar van het Historische Geheugen" wordt verklaard. In dit wetsvoorstel wordt ook aan de regering gevraagd binnen een maand het aangekondigde rapport over de situatie van de slachtoffers van de Spaanse Burgeroorlog en van de dictatuur van Franco openbaar te maken. (El País vandaag)

  Alle partijen hebben benadrukt dat ze hiermee geen 'oude wonden willen openen'; behalve natuurlijk de PP (de Partido Popular, die de politieke nalatenschap van de dictator Franco in stand probeert te houden). Volgens de PP is het de bedoeling "het verleden als politiek wapen te gebruiken".

  Ook wordt in het wetsvoorstel dat op dit moment door de Spaanse Senaat behandeld wordt, voorgesteld om de (Spaanse) Tweede Republiek (1931-1939) te erkennen als voorloper van de huidige Spaanse democratie.

  De PP stelde voor om 2006 tot "Jaar van de Eensgezindheid" te verklaren, maar dat voorstel werd door alle andere partijen verworpen.

  Weg met Bea? Of: weg met de monarchie?

  Uit een vandaag gepubliceerde peiling van het TV-programma TweeVandaag blijkt dat 52% (in november 2005 was dat nog 48%) van de Nederlanders wil dat Bea binnen vijf jaar aftreedt, zodat Willem A. koning kan worden.

  Dit meldt de Belgische De Morgen, die overigens ook nog meldt dat 14% van de geënqueteerden geen tot weinig vertrouwen heeft in de capaciteiten van Willem A. (tot die groep zou ik me, desgevraagd, ook bekend hebben.)

  Wat me overigens wel verdriet is dat volgens dezelfde enquête slechts 21% van de Nederlanders voorstander is van een republiek (dat was in november nog 24%, overigens ook veel te weinig).

  Maar... misschien hebben de 52% die Bea willen vervangen door Willem A. wel onder valse vlag gestemd. Misschien zijn ze wel crypto-republikeinen, die -begrijpend dat Willem A. niet capabel is om koning te zijn (alsof je daar meer voor hoeft te doen dan af en toe een onbegrijpelijk verhaal voor te lezen en -letterlijk- je handjes te laten wapperen)- hopen dat de Nederlandse bevolking onder koning Willem A. beseft dat een monarchie een achterhaalde staatsvorm is...

  Typisch staaltje onnieuws over IND

  Het Noordhollands Dagblad meldt vandaag dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vorig jaar een groot deel van de nog lopende aanvragen heeft afgehandeld. Ook is het aantal klachten over de organisatie afgenomen.

  Tja, betekent dat nu dat deze Immigranten-Neutralisatie-Dienst beter werkt? Voor mij is dit een bericht zonder inhoud, want afgewezenen worden, veel sneller dan voordien, met bekwame spoed het land uitgezet en men is er zelfs in geslaagd door incompetentie (waarbij volgens Tita Verdomd echter "adequaat gehandeld" is) elf onschuldigen levend te laten verbranden.

  Het is dus geen wonder dat er minder klachten komen, wanneer er minder mensen zijn die een klacht kunnen indienen. Of had het ANP (de bron van het bericht) nou werkelijk gedacht dat bijv. die mensen die (met zogenaamd niet verstrekte belastende gegevens) aan Kongo uitgeleverd werden daar nog in vrijheid rondlopen en een bezwaar kunnen indienen.

  Daarnaast kan ik me ook nog alleszins voorstellen dat mensen niet gauw zullen klagen over de te lange behandelingsduur van hun aanvraag (wat de meest frequente aanleiding was voor een klacht), omdat ze intussen wel begrepen zullen hebben dat ze een grote kans lopen dat hun aanvraag toch wordt afgewezen...

  woensdag 26 april 2006

  Voetbal en democratie...

  De Spaanse Senaat heeft vanavond het voorstel van de "Wet voor Ondersteunde Menselijke Voortplanting" (waartegen de RK kerk grote bezwaren heeft) aangenomen, zij het onder overname van alle wijzigingen, die waren voorgesteld door de postfascistische Partido Popular (PP), die met de RK kerk samenspant om de huidige Spaanse regering zoveel mogelijk het regeren onmogelijk te maken. Volgens woordvoerders van de sociaaldemocratische partij PSOE is daardoor de kern van de wet compleet veranderd.

  Dit had niet hoeven gebeuren, want de meerderheid van de senaatsleden was tegen deze wijzigingen. Alleen... de stemming over de wijzigingsvoorstellen viel samen met de laatste minuten van de voetbalwedstrijd tussen Barcelona en Milano - en diverse politici vonden het kennelijk belangrijker deze wedstrijd tot het eind te volgen dan hun democratische plichten te vervullen. (Cadena SER)

  Aanvulling: In de nieuwsuitzending van 01:00 uur (donderdag 27 april) van Radio Nacional de España werd nog vermeld dat door de nu goedgekeurde PP-wijzigingen bijvoorbeeld het draagmoederschap verboden wordt.

  Land of the Free, weet-je-wel?

  Vandaag zijn in de Verenigdestaatse militaire academie in West Point een twintigtal activisten voor homo-rechten gearresteerd bij een protest tegen de politiek van "niet vragen en niet vertellen" van het Pentagon (USA Today).

  Deze politiek, die van kracht werd tijdens de regering van Bill Clinton, maakte het homo's mogelijk in het leger te dienen, op voorwaarde dat zij niet homoseksueel actief zouden zijn en hun seksuele geaardheid voor zich zouden houden.

  Het feit dat de demonstranten gearresteerd zijn is overigens niet zo vreemd. Ongetwijfeld is het ook in Nederland verboden te demonstreren op militair terrein.

  Verdonk krijgt weer geen hand

  Diverse kranten melden vandaag dat er weer moslims geweest zijn die Verdonk geen hand wilden geven - trouwens ook moslima's die mannen niet de hand wilden schudden. Tja, ik zou eerlijk gezegd ook de hand van dat blikken mens niet willen schudden.

  Maar, in alle ernst. Waarom maakt 'men' zich hierover zo druk? Iedereen wordt geacht 'respect' voor anderen te hebben, maar kennelijk is het teveel gevraagd om te accepteren dat een ander je geen hand wil geven. Dat is net zoiets imbeciels als waar Balk het enkele jaren geleden over had, toen hij vond dat docenten door leerlingen met "u" moesten worden aangesproken. Respect zit hem toch niet in die hand of dat ge-u?

  Wanneer moslims op grond van hun interpretatie van hun geloof geen hand willen geven, maar zich verder niet vijandig of asociaal opstellen, waar hebben we het dan over?
  En dan denk ik eigenlijk dat deze moslims nog blij mogen zijn, dat Verdonk niet besloten heeft dat niet alleen een handdruk nodig is, maar ook drie kussen, zoals in Nederland steeds meer tot de standaard-"cultuur" begint te horen... Het zal je maar overkomen!

  EU-landen medeplichtig aan CIA-praktijken

  Vanmiddag heeft Europarlementariër Giovanni Claudio Fava de eerste versie van het rapport van de tijdelijke CIA-onderzoekscommissie voorgesteld. Het onderzoek is nog lang niet afgerond, dus de uiteindelijke versie, die halverwege dit jaar klaar moet zijn, zal beslist nog op een aantal punten afwijken van deze eerste versie.

  Volgens Fava kunnen echter toch al enkele conclusies getrokken worden. Het is in ieder geval duidelijk (de onderzoekscommissie heeft daarvoor de gegevens van Eurocontrol kunnen onderzoeken) dat na 11 september 2001 meer dan 1.000 CIA-vluchten plaatsgevonden hebben in het EU-luchtruim, zonder dat de betreffende lidstaten gevraagd hebben om uitleg van de Verenigdestaters. "Op deze manier hebben divese landen de Conventie van Chicago geschonden," stelt Fava. Met name Italië, Zweden en Bosnië-Herzegovina krijgen een stevige tik op hun vingers. (De Morgen van vandaag)

  Hoezo: kennis acceptabel?

  Volgens een artikel in het Algemeen Dagblad is uit het jaarlijkse Nationale Vrijheidsonderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei gebleken dat Nederlanders toch kennelijk een beter beeld hebben van de Tweede Wereldoorlog dan vaak wordt gedacht. Het artikel vertelt in dat verband dat Nederlanders "in het algemeen goed op de hoogte [zijn] van de ideeën van de nazi's, de precieze oorzaken van de Tweede Wereldoorlog en de jodenvervolging."

  Desondanks meldt het artikel verder dat "83% [...] ten onrechte [denkt] dat de moord op de joden de oorlog veroorzaakte". Hieraan wordt dan de conclusie gekoppeld dat de oorlog en de jodenvervolging voor veel mensen synoniem zijn.

  Eerlijk gezegd vind ik die conclusie wel erg gemakkelijk. Ik zou er ook een niet verwerkt schuldcomplex in kunnen ontdekken voor het gemak waarmee de meeste Nederlanders de joden hebben laten afvoeren, waarbij er ongetwijfeld veel zullen zijn geweest die blij waren dat zij "gelukkig geen joden" waren.

  Houd me ten goede: ik leefde toen nog niet en ik weet niet of ik me in die situatie anders gedragen zou hebben, dus ik wil de passiviteit van de meeste Nederlanders niet veroordelen.

  Wat ik overigens in het artikel nog het vreemdste vind is dat het onderzoek vaststelt dat Nederlanders in het algemeen de precieze oorzaken voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kennen, terwijl toch 83% denkt dat de holocaust de oorzaak was. En dat wordt dan genoemd "in het algemeen de precieze oorzaken [kennen]". En dan durft de kop van het artikel nog te stellen "Onderzoek: kennis Tweede Wereldoorlog acceptabel". Het is maar net wat je 'acceptabel' noemt...

  Meer racisme onder jongeren... maar waarom?

  De Metro meldt vandaag dat de jeugd 'steeds racistischer' wordt. De interessante vraag naar de redenen daarvan wordt echter niet gesteld, en juist die is van het grootste belang. Het is immers pas mogelijk het racisme te bestrijden of op te lossen, wanneer duidelijk is waardoor het toegenomen is.

  Laat ik daarom maar eens wat mogelijke redenen uit mijn (figuurlijke) pet schudden:

  1. Het onderwijs in Nederland wordt steeds slechter. Het leidt steeds meer mensen op tot specialisten op een bepaald vakgebied (zeg maar: tot vakidioten) en hecht steeds minder waarde aan ontwikkeling van de intelligentie, het zelfstandig denkvermogen. Dat ligt -voordat docenten zich aangevallen gaan voelen- aan het steeds technocratischer studiepakket, zoals de Nederlandse régimes van met name het laatste decennium dat aan het onderwijs hebben opgelegd.

  2. Politici hebben er steeds minder moeite mee om in te spelen op latente onrustgevoelens en gevoelens van onvrede bij de kiezers. Omdat 'de mens' van nature een beetje huiverig is voor zaken die hij niet kent of begrijpt, is het erg voor de hand liggend voor politici om daarbij hun pijlen te richten op de allochtone medemens, die vaak zelf (veelal onbewust) irritaties oproept, omdat hij niet weet of begrijpt wat de 'Nederlandse samenleving' van hem verwacht. Het is een kenmerk van enge régimes, dat zij tegenstellingen niet proberen tot een oplossing te brengen, maar juist aanwakkeren om zo de aandacht af te leiden van het eigen falen en/of van onpopulaire maatregelen.

  3. 'De politiek' heeft schijt aan de 'burger', die zich daardoor misbruikt voelt. De burger heeft echter niet de mogelijkheid om naar boven, naar de politici, te trappen, en trapt daarom maar naar beneden, naar degenen die binnen Nederland een relatief kleine groep vormen, maar vooral ook die gemakkelijk te identificeren zijn: mensen met een andere huidskleur of met een andere taal. Dit leidt de aandacht af van de eigen problemen en neemt het gevoel van onmacht, machteloosheid weg: 'Den Haag trapt mij wel de modder in, maar ik zorg dat ik anderen in de modder trap, zodat ik zelf niet meer onderaan in de modder lig'.

  Is er een wezenlijk verschil tussen deze drie mogelijke redenen? Ja en nee. De zichtbare redenen zijn verschillend, maar in de basis zijn alledrie het gevolg van slecht functionerende régimes. Wanneer een regering haar verantwoordelijkheden niet kent en vooral haar eigen belangen dient (bijv. door zich 'neoliberaal' op te stellen, waardoor de regeringsleden na hun regeerperiode in ieder geval op interessante baantjes kunnen rekenen), verdient ze afgezet (en eigenlijk strafrechtelijk vervolgd) te worden.

  Het vervelende is dat door het verslechterende onderwijs de kiezers ook steeds moeilijker in staat zullen zijn de vinger op de etterende plekken te leggen, waardoor de niet functionerende regeringen (régimes) dus steeds minder moeite zullen hebben om hun misbruiken te continueren en om bij nieuwe verkiezingen herbevestigd te worden. Het is kortom een vicieuze cirkel: door slechte regeringen wordt het onderwijs slechter, door slechter onderwijs krijgen de slechte regeringen nog meer macht, waardoor het onderwijs nog slechter wordt, enz.

  Partijen die deze vicieuze cirkel zouden kunnen doorbreken bevinden zich daarbij in een moeilijke positie: zij moeten hun politieke standpunten op eerlijke wijze brengen en mogen daarbij geen goedkope demagogische praatjes gebruiken.

  Op korte termijn zie ik geen oplossing, alleen een tussenoplossing en die bestaat erin dat bij verkiezingen de half-fatsoenlijke PvdA een aanzienlijke macht vergaart (en GroenLinks, voor mij een partij van hetzelfde kaliber, ook een beetje), met daarnaast een relatief sterke SP. De PvdA zou dan samen met GroenLinks een regeringscoalitie moeten vormen met een krachtige oppositie van de SP. PvdA en GroenLinks samen zouden in ieder geval de scherpste kantjes van de huidige situatie kunnen wegvijlen, terwijl de SP door het voeren van een krachtige oppositie verdergaande voorstellen onder de aandacht kan brengen, die in een aantal gevallen ook door de regerende coalitie kunnen worden overgenomen.

  dinsdag 25 april 2006

  Spaanse postfascisten blijven stoken...

  De Partido Popular (PP), de partij die het gedachtengoed van dictator Franco zo goed mogelijk in ere probeert te houden, heeft vandaag een petitie met vier miljoen handtekeningen aangeboden aan de Spaanse regering. Hierin wordt verzocht in heel Spanje een referendum te houden over het nieuwe statuut van het autonome Catalonië.

  Mariano Rajoy, de leider van de PP, gaf in een persconferentie nog aan dat de petitie niet alleen was ondertekend door PP-stemmers, maar door mensen uit alle lagen van de Spaanse bevolking. (nieuwsuitzending van Radio Nacional de España van 23:00 uur)

  In de Spaanse grondwet is vastgelegd dat een referendum over een autonomie-statuut alleen wordt voorgelegd aan de kiesgerechtigden binnen de betreffende regio. Desondanks heeft de PP toch de afgelopen weken campagne gevoerd, niet om het referendum over het statuut voor Catalonië in heel Spanje te houden (dat is immers grondwettelijk niet mogelijk), maar uitsluitend om te suggereren dat een aanzienlijk deel van de Spaanse bevolking het niet eens is (zou zijn!) met de politiek van de huidige sociaal-democratische regering.

  Deze werkwijze, waarbij dankbaar gebruik wordt gemaakt van de zenders van de Spaanse bisschoppenconferentie, het COPE-netwerk en van diverse dagbladen, waaronder El Mundo de belangrijkste is, lijkt steeds meer de enige bestaansreden van de PP te zijn. Bij hun propaganda worden de halve waarheden en hele leugens niet geschuwd, zoals uiteraard te verwachten is van de erfgenamen van de fascistische dictator Franco.

  Condo Rice preekt de passie. Opgepast!

  Bush' minus-ter van Buitenlandse Zaken (ik formuleer het zo omdat ze meer de belangen vertegenwoordigt van de kliek rond Bush dan die van het Verenigdestaatse volk) heeft vandaag Griekenland en Turkije gewaarschuwd voor het risico dat Rusland een monopolie krijgt over de levering van aardgas in Europa.
  Ze verdedigt hierbij impliciet een geplande pijpleiding vanuit Azerbadjan, omdat hierdoor de Russische greep op de energiemarkt in Europa zou verzwakken. (Washington Post, vandaag)


  Het is toch ontroerend om te zien hoe bezorgd ze is over onze Europese energiesituatie. Intussen blijven ze in de VS onverminderd doorgaan met het verspillen van fossiele brandstoffen in auto's die -bij wijze van spreken- één liter gebruiken per kilometer, waardoor niet alleen de Europese energiesituatie, maar die van de hele wereld, in gevaar komt.

  Wat echter nóg schijnheiliger is, is dat de VS hun uiterste best doen om de wereldoliemarkt volledig onder controle te houden. Soms gebeurt dat door politiek handjeklap, zoals in het geval van Saudi-Arabië, Koeweit en de Golfstaten. Lukt dat niet dan wordt simpelweg een aanleiding verzonnen voor een oorlog, zoals in Irak en -naar het zich nu laat aanzien- Iran, of wordt gepoogd medeplichtigen van de club van Bush aan de macht te helpen (brengen), zoals in het geval van Venezuela.

  En intussen waarschuwt Condootje ons heel lief voor de dreiging die van de Russen zou uitgaan.

  Je zou bijna denken dat ze veronderstelt dat wij het Nederlandse spreekwoord vergeten hebben dat voor dit soort gevallen
  een duidelijke vingerwijzing geeft: Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen. Toch had ze daar minstens op bedacht mogen zijn, want ook in het Engels bestaat daarvan een æquivalent: When the fox preacheth, then beware your geese.

  Gebruikt Micro$oft spyware?

  In Webwereld lees ik vandaag dat Microsoft mensen die een illegale versie van Windows XP gebruiken lastig wil gaan vallen met meldingen op hun beeldscherm.

  Ik weet niet of ik de technische achtergronden van de betreffende procedure goed begrijp, maar het lijkt me noodzakelijk dat Microsoft daarvoor op een of andere manier moet weten wie een illegale versie van Windows XP gebruikt. De illegale gebruikers zullen dat niet zelf rondbazuinen, dus op een of andere manier moet Microsoft op computers kunnen rondneuzen.

  Er zullen natuurlijk illegale gebruikers zijn die proberen XP-updates te downloaden en die dan ook nog zo naïef zijn om het 'Genuine Advantage Program' op te starten en daardoor Microsoft de gelegenheid bieden hun PC door te lichten. Die zijn dus de pineut, want ze hebben Microsoft de mogelijkheid geboden hen te ontmaskeren.

  Maar degenen die hun XP niet updaten? Die zich er wel voor wachten om ook maar in de buurt van de site(s) van Microsoft te komen? Worden die misschien bespioneerd door de Windows Media Player? Of bevatten de nieuwe versies van Internet Explorer en Outlook Express misschien spyware? Nog een reden om over te stappen op Firefox of Opera, resp. Thunderbird.

  In het artikel van Webwereld wordt Cori Hartje, die bij Microsoft verantwoordelijk is voor het 'Genuine Advantage Program', geciteerd en uit haar woorden valt ook weer te destilleren hoe goed Microsoft het voor heeft met de consumenten, want "de beste manier om gebruikers te beschermen tegen de negatieve effecten van illegale software [is] [...] de mogelijkheid te geven er iets aan te doen".

  Als ik dat allemaal goed begrijp is Microsoft eigenlijk alleen zo obsessief bezig met illegale software om ons te beschermen tegen de negatieve effecten van illegale software... Die lui zijn bijna nog leuker dan de grapjes van minus-ter Zalm. Het is alleen -helaas voor hen- niet mijn soort humor (niet die van Microsoft en niet die van Zalm).

  Explosieve bende hier in dit land...

  In het Jeugdjournaal en trouwens ook in het 'grote-mensen-journaal' werd vanavond melding gemaakt van het feit dat veel kinderen een te geringe leesvaardigheid hebben voor hun leeftijd.

  Dan zal het ook waarschijnlijk slechts weinigen zijn opgevallen dat de Metro van vandaag in een berichtje melding maakte van de "Explosieve Opruimingsdienst".

  Zo gaat dat: de een schrijft slecht, de ander leest slecht, en op het eind houd je alleen misverstanden over...

  Den Haag blundert rustig door

  Eindelijk is het kabinet dan bereid geld uit te trekken om de koopkrachtdaling te compenseren. Het kabinet, de vakbeweging en het Centraal Planbureau waren het er in een eerder stadium al over eens welke groepen erop achteruit gegaan waren.

  Verbazingwekkend genoeg komt echter slechts 15% van dat geld terecht bij mensen die erop achteruit zijn gegaan. De rest komt terecht bij mensen die er niet op achteruit zijn gegaan, of zelfs meer overhouden.

  Lees meer over dit nieuwe bewijs van onvermogen van het Balkenkabinet in dit artikel in Trouw van vandaag.

  maandag 24 april 2006

  Bush in Guinness Book of Records?

  Het doet me deugd om te zien dat de Verenigdestaatse bevolking langzamerhand door begint te krijgen wat ze voor een doos van Pandora geopend hebben door George Double-Me Bush als president te kiezen. Zijn populariteit lijkt zo langzamerhand alle records van impopulariteit gebroken te hebben. Reuters haalt vandaag een door CNN (vandaag) gepubliceerde enquête aan, waaruit blijkt dat hij nog slechts de steun heeft van 32% van de Verenigdestaatse bevolking. In maart was dat nog 36%. Uit het onderzoek blijkt verder dat 60% van de bevolking de manier waarop hij zijn werk doet afkeurt.

  Naast verzet tegen de oorlog in Irak speelt daarbij o.a. ook een rol de manier waarop hij reageerde op de orkaan Katrina en de daardoor ontstane ramp in New Orleans en omgeving.

  Één ding moeten we toegeven met betrekking tot Bush en dat is dat hij als een blind mijnpaard doorstoomt als hij eenmaal een richting gekozen heeft. Hij heeft nooit geleerd (ofwel een slechte opvoeding gehad, ofwel te dom om goede adviezen te begrijpen, ofwel hij heeft zich omringd met slechte adviseurs...) om zijn handelwijze aan te passen afhankelijk van het resultaat van zijn daden.

  Zo meldt de Washington Post vandaag dat Bush toegegeven heeft dat er fouten gemaakt werden bij de plannen voor de invasie in Irak, maar dat hij - als hij het nog eens moest doen - hetzelfde zou doen: "We maken voortdurend aanpassingen op de grond om het hoofd te bieden aan een zich veranderende vijand. Maar met betrekking tot de grote beslissingen van het zenden van de soldaten, dat zou ik opnieuw gedaan hebben."

  En om nog aan te geven wat een gevoelig mens hij is, meldde hij ook nog kort dat hij gisteren in Californië in een kerk zat bij een "moeder en stiefvader" die verdriet hadden omdat hun zoon in Irak gedood was. Het moet toch wel zwaar zijn voor Bush om met zo'n gevoelig hart zijn oorlogszuchtige plicht te moeten doen...

  Geef die man zijn plaats in het Guinness Book of Records en laten we hem dan meteen vergeten, net als al die anderen met een of ander onzinnig en/of nutteloos record.

  Wat leeft Micro$oft toch mee met zijn klanten...

  Vanochtend is een van de grootste zaken van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg begonnen, en wel tegen Microsoft. Deze multinational is het namelijk niet eens met drie maatregelen die de Europese Commissie het bedrijf in 2004 heeft opgelegd.

  De eerste zaak die behandeld wordt is de verplichting aan Microsoft (MS) om Windows voortaan zonder de Windows Mediaplayer (WMP) te leveren, omdat het daardoor voor andere bedrijven onmogelijk of althans moeilijk wordt gemaakt om hun producten te verspreiden. Te denken valt bijvoorbeeld aan Real, de -voorzover als ik me herinner- eerste die erin slaagde geluid via het internet te 'stromen', maar bijv. ook WinAmp.

  Op dit moment gebruiken veel consumenten (ook in mijn kennissenkring is dat het geval) als vanzelfsprekend WMP, net zoals ze gemakshalve ook gebruik maken van MS's browser "Internet Explorer" en van MS's e-mail programma "Outlook (Express)", ofschoon daarvoor even comfortabele en (tot op dit moment in ieder geval) veiligere alternatieven bestaan.

  De consumenten zijn volgens MS de dupe wanneer Windows zonder WMP wordt geleverd. Daarnaast voert het bedrijf aan dat er in de tijd dat MS verplicht was ook een Windows-versie zonder WMP te leveren, daarvan slechts 1.778 exemplaren verkocht zijn. De vraag is overigens of dat komt omdat de consument die niet wil (misschien wel omdat hij geen korting krijgt?), of omdat de handel denkt dat de consumenten het liefst een computer hebben waarop ze zelf niets hoeven te installeren.

  Een ander aspect is dat, in ieder geval in het verleden, WMP bij gebruik vage code naar MS verstuurde. MS heeft indertijd verklaard dat er geen persoonlijke gegevens doorgestuurd worden, maar mij is in ieder geval nooit duidelijk geworden wat het dan wél was.

  Verder heb ik in het verleden (toen ik WMP nog wel eens gebruikte) geconstateerd dat het programma veel systeembronnen gebruikte, waardoor mijn computer merkbaar trager werd.

  En tenslotte heb ik nog grote bezwaren tegen het eigen format van MW (WMA-bestanden), omdat die van codes voorzien kunnen worden, waardoor ze bijv. maar een beperkt aantal keren gespeeld kunnen worden. Wat voor ellende een dergelijke werkwijze tot gevolg kan hebben, hebben degenen ondervonden die via Planet digitale muziek 'gekocht' hadden (al weet ik niet of dat WMA-bestanden waren) en die van de ene op de andere dag niet meer konden afspelen. Voor mij is dé standaard voor gecomprimeerde muziek op dit moment nog MP3, ofschoon het nog leuker zou zijn wanneer OGG Vorbis eindelijk eens een keer écht zou doorbreken.

  Op grond van dit alles zou de Europese rechter eigenlijk moeten beslissen dat MS alleen Windows mag leveren zonder WMP. Het is voor een consument gemakkelijk genoeg om zelf een mediaspeler te installeren, maar hij zal dan in ieder geval zélf een keus moeten maken. De kans blijft dan nog steeds groot dat de meesten voor WMP zullen kiezen, net zoals nog steeds een grote meerderheid van de PC-gebruikers in Nederland MS-Office of in ieder geval Word (eventueel uit MS-Works) gebruikt, terwijl er toch diverse goedkopere (WordPerfect) of zelfs gratis (OpenOffice) en -zeker voor alledaags gebruik- volwaardige alternatieven zijn.

  D'66 af door zijdeur?

  De RSS-feed van het Noordhollands Dagblad meldde vandaag (om 11:00 uur) dat tijdens het komende partijcongres van D'66 (volgende maand) waarschijnlijk een motie zal worden ingediend voor het opheffen van de partij. De partijtop acht het heel onwaarschijnlijk dat de motie aanvaard zal worden.

  Helaas is het bericht zelf niet te vinden, ook niet op de site van de krant. Mogelijk een losse flodder? Dat zou nog eens jammer zijn!
  Eventueel verder nieuws zie je hier vanzelf verschijnen...

  Verdonk liegt en boodschapper moet gestraft...

  PvdA-er Dijsselbloem heeft afgelopen zaterdag geciteerd uit een rapport van de IND over verdwenen minderjarige asielzoekers. Hij deed dat omdat er een erg groot verschil is tussen de conclusies van het rapport en hetgeen Verdonk erover zegt. Met name stoorde het hem dat Verdonk liet weten dat 'in enkele gevallen' bekend is waar verdwenen jongeren verblijven en noemt dan 'laagbetaalde arbeid' in de tuinbouw en een autowasserij, terwijl in het rapport is aangegeven dat 'mooie jongens van 16' via mensensmokkelaars in Engeland in de prostitutie terecht zijn gekomen.

  Verdonk en voorzitter Wijsneus van de Tweede Kamer reageerden verontwaardigd op het lekken, maar de PvdA reageert gelukkig anders: zij overweegt een motie van afkeuring in te dienen tegen Rita V. (Trouw vandaag)

  Wijze woorden over onredelijke rechtspraak (inzake Taida Pasić)

  In Trouw staat vandaag een menselijk en verstandig stuk over de rechterlijke uitspraak, waarbij aan Taida Pasić (geheel in overeenstemming met de wil van blikken Rita) het recht wordt ontzegd om nog enkele weken in Nederland te mogen blijven, zodat ze hier het eindexamen af kan leggen voor de middelbare schoolopleiding, die zij tenslotte de laatste jaren in Nederland gevolgd heeft.

  De schrijver van het stuk is H.U. Jessurun d'Oliveira, oud-hoogleraar migratierecht aan de Universiteit van Amsterdam.

  Ik kan iedereen, die zich ook maar enigszins druk gemaakt heeft over de onmenselijke houding van het Nederlandse régime, aanraden het stuk te lezen. Klik daarvoor hier!

  Bush bluft (wisten we dat niet al?)

  Belangrijke functionarissen, leden van het Intelligence Committee van het Verenigdestaatse Congress, hebben gisteren verklaard dat de Verenigde Staten niet over voldoende gegevens beschikken om te kunnen weten of Iran op korte termijn in staat zal zijn kernwapens te produceren.

  Harman, de hoogste Democrat in het House Intelligence Committee zegt in dit verband: "Dit is geen tijd voor sabelgekletter in onze regering. Alleen het feit dat de Iraanse regering een hoop herrie maakt, bewijst niet wat ze kunnen."

  De voorzitter van het Committee, Peter Hoekstra, een Republican uit Michigan, bevestigde dit in iets andere bewoordingen: "We hebben niet alle informatie, die we zouden willen hebben."
  (Reuters van gisteren).

  Het zal Bush vermoedelijk niet weerhouden om aan te vallen, als hij dat van plan is...

  zondag 23 april 2006

  Toch wel slim van de VS en de EU!

  Écht een slimme zet van de VS (en hun slaafjes in de EU) om de geldkraan van Palestina dicht te draaien, omdat er bij democratische verkiezingen toevallig een partij gewonnen heeft, die in het 'westen' niet zo best ligt. Het feit dat de partij in het verleden niet altijd even fris bezig is geweest, en dat niet duidelijk is of ze zich in de toekomst een beetje constructiever zal opstellen, mag m.i. geen reden zijn om te interveniëren.

  Van de VS wisten we al dat die alles interpreteren naar de mate waaruit het in hun eigen belang is (ik hoef alleen maar de Varkensbaai, Grenada, Irak en Chili te noemen - wie wil kan zelf de rest nazoeken), en eigenlijk konden we het van de EU ook verwachten, gezien de tekst van het eerste lid van artikel I-41 van het ontwerp voor een Europese grondwet:
  "De Unie kan daarvan gebruik maken voor missies buiten het grondgebied van de Unie met het oog op vredeshandhaving, conflictpreventie en versterking van de internationale veiligheid overeenkomstig de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties."

  Verleden week heeft Iran (volgens Bush een 'schurkenstaat'), evenals het emiraat Qater, de Palestijnse Autoriteit al hulp aangeboden (zie mijn bericht "Schijnheilige nep-democraten" van 17 april). Vooral de hulp van Iran vergroot natuurlijk de invloed van Iran in Palestina, maar waarschijnlijk vindt de club rond Bush dat geen probleem: het is alleen maar extra gemakkelijk om de Palestijnen dan tegelijk met Iran uit te roeien.

  Vandaag is er door Al-Jazeera weer een nieuwe boodschap van Bin Laden uitgezonden, waarin hij dankbaar gebruik maakt van de westerse houding jegens de Palestijnse Autoriteit.

  Ik begin steeds meer te geloven dat Bush & Co. juist hun best doen om zoveel mogelijk conflicten te creëren, zodat ze lekker kunnen knokken. Het ergste is alleen dat de hoofdschuldigen wel zorgen op veilige afstand te blijven. De doden die links en rechts vallen zijn voor hen niet meer dan 'jammer maar helaas, pindakaas'...

  Zoiets heet bij jullie "blackmail", Bush!

  Ik begrijp het wel, Bush denkt bij 'blackmail' aan rouwkaarten. Dat is ook wel logisch, want zijn beleid staat tenslotte helemaal in het teken van het zoveel mogelijk verarmen en uithongeren (binnen de VS) en met (niet zo precies uitgevoerde) precisiebombardementen uitmoorden (in Irak en Afghanistan en af en toe ook in Pakistan) van mensen.

  Bush wil, zoals inmiddels bekend mag worden verondersteld, de macht over de hele wereld. In het zogenaamde vrije westen lukt dat wel, want daar hebben de regeringen en régimes zich al minstens 60 jaar gecompromitteerd aan het kapitalistische (tegenwoordig: neoliberale) stelsel. Dankzij de 'westerse' politiek laten de bevolkingen van deze landen zich zonder al te veel moeite vrijwillig onder de duim houden. Dat is simpel genoeg, de oude Romeinen hadden het principe van 'brood en spelen' al uitgevonden. Het hedendaagse æquivalent daarvan zijn McDonalds en tientallen TV-zenders met shit-programma's, met daarnaast een steeds verdergaande verslechtering van het onderwijs (dat mensen opleidt tot vakidioten, die vooral niet zelf moeten kunnen denken).

  Als er dan echter landen zijn, die zich niet willen richten naar de 'idealen' van het 'vrije westen' dan raken ze in de problemen. Iran is daarvan het meest recente voorbeeld. Dat land heeft de euvele moed om in kernenergie te willen investeren (en misschien willen ze ook wel kernwapens - dat kan ik me ook nog voorstellen: aartsvijand USA heeft al eens eerder onnodig en op rampzalige wijze van die wapens gebruik gemaakt) en dat vindt Bush niet goed. Niet omdat hij met die kernwapens zit (hoewel: misschien wordt hij ook wel door Israel onder druk gezet - en van Israel kan ik me dat ook nog voorstellen), maar gewoon omdat hij alles onder controle wil houden.

  Op dit moment hoopt Bush nog dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in zal stemmen met een 'harder' optreden tegen het Iraanse régime. Mocht dat echter niet lukken, dan zullen banken en bedrijven gedwongen worden niet langer meer met Iran samen te werken of in het land te investeren.

  De Belgische krant
  De Morgen verwijst naar Time, waarin gemeld wordt dat Condo Rice hierover al gesprekken gevoerd heeft met de minus-ters van financiën van Duitsland en Groot-Brittannië. Volgens een regeringsfunctionaris moeten financiële instellingen ervan overtuigd worden dat ze geen zaken horen te doen met 'bad guys'.

  Als ik dan nadenk over de manier waarop Bush' partij, de Republikeinse Partij, in het verleden heeft geprobeerd tegenstanders uit te schakelen (o.a. de sigarendoos van Bill Clinton, maar ook al eerder Watergate), dan denk ik dat Bush zijn slaafjes op dit moment al driftig laat zoeken naar zaken, waarmee hoge piefen in die financiële instellingen gechanteerd kunnen worden. Zo gaat dat nou eenmaal in het 'land of the free'...

  De paus heeft een klokje horen luiden

  Het is eindelijk tot de top van de RK kerk doorgedrongen (niet verwonderlijk dat het zo lang geduurd heeft, want ze zitten met hun hoofd constant in de wolken aan hun god te denken) dat condooms een goed middel kunnen zijn om de verspreiding van AIDS tegen te gaan. Alleen hebben ze het nog steeds niet helemaal begrepen.

  De paus heeft een 'onderzoek' laten instellen 'naar het bijzondere aspect van condoomgebruik door mensen met aids en infectieziekten' (o.a. Trouw vandaag).

  Het komt er, als ik het allemaal tenminste een beetje kan volgen, op neer dat mensen zonder AIDS geen condoom mogen gebruiken. Maar als ze dan AIDS opgelopen hebben, mogen ze wel een condoom gebruiken. Hoe moet ik me dat voorstellen? Heeft de paus misschien begrepen dat een condoom een medicijn is tegen AIDS? In dat geval zou het inderdaad geen zin hebben het te gebruiken voordat je ziek bent.

  Misschien wordt het hoog tijd dat de RK top eens met beide voeten op aarde terugkomt en zichzelf eens een beetje actief met seks bezighoudt. Op meer dan één manier zullen hun de schellen van de ogen vallen!

  Het krom heeft weer gezegevierd...

  Het krom (voor rechtsdenkers: dat is het recht volgens de visie van Verdomd & Co.) heeft weer opnieuw aangetoond dat 'fraude' in Nederland niet deugt (behalve natuurlijk voor wegen- en andere bouwers en grootgrutters en nog wat van dat tuig, maar dan gaat het natuurlijk om werkelijke fraude, en dat is heel wat anders).

  Taida Pasić, het dappere meisje dat er enorm veel voor over had om enkele maanden langer in Nederland te kunnen blijven (zelfs 'fraude', zoals de rechtse club -die met graagte meezingt in het koor Eigen Volk Eerst van blikken Tita- beweert), zodat ze in ieder geval hier haar middelbare schoolopleiding zou kunnen afmaken, heeft afgelopen vrijdag van de rechter te horen gekregen dat ze onrechtmatig in Nederland is en dat ze uiterlijk vrijdag 28 april Nederland moet hebben verlaten, luttele weken vóór haar eindexamen. Ze kan tegen die uitspraak wel in beroep gaan, maar de uitspraak mag ze niet in Nederland afwachten.

  Ze houdt de eer aan zichzelf en kiest ervoor vrijwillig dit ongastvrije knollenland te verlaten.

  Ik hoop dat dit schandaal breed uitgemeten wordt in de internationale pers, zodat de wereldbevolking in ieder geval weet dat er nog maar weinig over is van het land dat grote denkers en kunstenaars als Christiaan Huygens, Rembrandt van Rijn, Desiderius Erasmus en Hugo de Groot heeft voortgebracht, en dat onderdak heeft geboden aan een van de grootste filosofen uit de wereldgeschiedenis, Baruch Spinoza. Schande, driewerf schande!

  Zie je wel, Bush, ik ben niet de enige!

  Madeleine Albright, Verenigdestaats minister van Buitenlandse Zaken onder Bill Clinton, heeft aan de New York Times een (vandaag gepubliceerd) interview gegeven naar aanleiding van haar nieuwe boek The Mighty and the Almighty: Reflections on America, God and World Affairs. In de loop van dat interview merkt ze op dat de oorlog in Irak wel eens "een van de ergste rampen van de buitenlandse politiek van Amerika [ze bedoelt: van de VS] zou kunnen worden".

  Verder zegt ze nog (en ook dat kan Bush in zijn zak steken): "Wat mij vooral steekt is dat de democratie een slechte naam krijgt, omdat ze geïdentificeerd wordt met dwang en bezetting. Ik ben vóór democratie, maar het is een oxymoron om die af te dwingen. Mensen moeten voor democratie kiezen, van onderaf."

  Nederland een theocratie?

  Paul Kalma, de directeur van het wetenschappelijk instituut van de PvdA, verklaarde gisteren in NRC/Handelsblad dat volgens hem een grotere aanwezigheid van allochtonen in de PvdA "inspiratie [kan] bieden voor de solidariteitsidee".

  Kalma ziet overigens ook wel in, dat dit ook "lastige discussies" kan opleveren over onderwerpen als homoseksualiteit, gelijkheid van mannen en vrouwen, e.d. "Opvattingen zullen soms onverzoenlijk blijken te zijn."

  Herman Noordegraaf, voorzitter van het PvdA-netwerk voor mensen met een levensbeschouwelijke achtergrond, vindt dat de komst van allochtonen past in de religieuze traditie van de PvdA [pardon?].

  Ook Wouter Bos gelooft in religie 'als bron van moraal'.

  Van een sociaal-democratische partij is de PvdA de laatste twee decennia steeds meer verworden tot een partij van crypto-gelovigen, en als het zo doorgaat wordt het een breed-oecumenische partij, van niet alleen christenen, maar ook moslims.

  Het opvallende is dat het in de PvdA kennelijk niet 'hoort' om over 'moslims' te spreken, maar over 'allochtonen' - en dat is uiteraard fout in deze context. Het getuigt echter wel van een partij die bang is om wie dan ook op de teentjes te trappen.

  Misschien moet de PvdA zich maar laten ombouwen tot PvaG, partij van alle gelovigen, dan kan zij zich lekker laten inspireren door de religieuze waarden, en dan hoeven wij, overtuigde socialisten, tenminste niet meer bang te zijn dat in de media de PvdA wordt aangeduid als 'de socialisten'. Misschien wil de club van Balk ook nog wel lid worden - dan hoeven CDA en PvdA ook geen ruzie meer te maken over welke partij de grootste is.

  Godsdienst hoort niet thuis in de politiek, en het is al erg genoeg dat er diverse alleluja-partijen zijn in Nederland en elders in Europa. Een zogenaamd sociaal-democratische partij zou daar echter duidelijk in moeten zijn: wat de leden privé geloven moeten ze zelf weten, maar hun gedrag in de partij moet en mag zich niet vanuit een religieuze overtuiging laten sturen. En als deze mensen zich om godsdienstige redenen niet kunnen verenigen met bijv. euthanasie of abortus, dan horen ze gewoon niet thuis in een sociaal-democratische partij, zoals de PvdA zich nog steeds voordoet. Op religieuze achtergronden gebaseerde discussies zijn niet "mooi, maar lastig", zoals Kalma ze noemt, maar doodeenvoudig volstrekt ongewenst in een seculiere partij.

  Voortaan nergens meer veilig voor de VS!

  De Washington Post publiceert vandaag een artikel, waaruit blijkt dat de Verenigdestaatse minus-ter van oorlog (Donald Rumsfeld, die van de chemicaliënleveringen aan Irak) een plan heeft goedgekeurd, waarbij het leger overal op de wereld terrorisme mag 'bestrijden', zodat het 'sneller en beslissend kan terugslaan in het geval van een nieuwe grote terroristische aanval op de Verenigde Staten'.

  De details van het plan zijn geheim, maar in het algemeen omvatten ze een aanmerkelijk grotere rol voor het leger, ook buiten 'oorlogsgebieden zoals Irak en Afghanistan'. Zo zijn er al kleine ploegen 'Green Berets' geplaatst op VS-ambassades in het Midden-Oosten, Azië, Afrika en Latijns Amerika.

  Een subtiele wijziging vond al verleden jaar plaats, toen het Pentagon geen toestemming van de plaatselijke Verenigdestaatse ambassadeur meer nodig had vóór het begin van militaire operaties, maar kon volstaan met informeren van de ambassadeur.

  In dit zelfde verband bestaan er nog andere plannen, waarvan er een zich speciaal met Al Q'aida bezighoudt, en een ander uiteenzet hoe het leger kan reageren op terroristische aanvallen op de VS. Daarin staat o.a. ook "welke terroristen of 'bad guys' [je kunt zien dat die lui nog leven in de sfeer van 'polities en boeven'] we aanpakken als het zover is".

  Bush zal vlug moeten toeslaan...

  ... als hij Iran nog wil aanvallen, want La Voz de Galicia meldt vandaag dat er een principe-afspraak is tussen Iran en Rusland. De details liggen nog niet vast, zoals de VN-ambassadeur van Iran meldde, maar het is de bedoeling dat Iran zijn uranium gaat verrijken in Rusland en niet meer op Iraans grondgebied. Wanneer dit wordt gerealiseerd, kan het verrijkte uranium in Rusland worden getest, zodat voorkomen kan worden dat het voor kernwapens wordt gebruikt.

  Jammer voor Bush, maar hij zal deze oorlog toch niet meer kunnen rechtvaardigen. Tenzij hij natuurlijk vandaag of morgen ineens met 'niet te loochenen bewijsmateriaal' komt, waaruit blijkt dat Iran niet alleen al beschikt over kernwapens, maar dat er ook al complete plannen bestaan om Israel van de aardbodem te vegen, Washington uit te roeien, en nog een hoop van die ellende...

  Voorlopig houd ik mijn hart nog vast!

  Noblesse oblige... of zoiets?

  Dat je niet automatisch slim bent, als je adellijk bloed hebt, is uiteraard niks nieuws.

  Maar dat 'adellijke' personen zelfs zo dom zijn, om zichzelf te willen laten uitroeien, is toch weer wel een speciaal gegeven.

  Het Algemeen Dagblad meldt vandaag dat prins Harry (de zoon van Diana en Charles) niet alleen het risico loopt naar Afghanistan te worden uitgezonden, maar dat hij zelfs éist dat hij daarheen gestuurd wordt, anders stapt hij uit het leger!

  zaterdag 22 april 2006

  Truukje van de Spaanse postfascisten?

  Vanmorgen is een aanslag gepleegd op het pand van een wethouder van de politieke partij UPN in Barañain (in de provincie Navarra). Na het inslaan van ruiten is een "brandbare vloeistof" naar binnen gegooid en in brand gestoken. (La Voz de Galicia van vandaag)
  Voor de duidelijkheid: de provincie Navarra hoort volgens sommige definities wél en volgens andere niet bij het Baskenland.


  Het is dan ook niet verwonderlijk dat de postfascistische partij PP "vage" allusies maakt naar betrokkenheid van de afscheidingsbeweging ETA (of "terroristische bende", zoals anderen ETA noemen), ofschoon het opperhoofd van PP, Mariano Rajoy, natuurlijk steun betuigt aan het streven naar vrede van de regering Zapatero.

  Mariano Rajoy heeft geëist dat de regering de oorzaken van de brand "toelicht", maar het zou mij niet verbazen wanneer blijkt dat de brand gesticht is door een overijverig lid van de PP, want deze partij is helemaal niet gelukkig met het vooruitzicht dat het misschien de huidige sociaal-democratische regering wél zal lukken een einde te maken aan het terrorisme van ETA, terwijl het de PP in acht jaar niet gelukt is.

  Balkenende geeft zelf aan dat hij ongeschikt is...

  Dit wordt misschien wel een van mijn kortste berichtjes, want ik hoef alleen maar een opmerking te citeren die Balkenende vanochtend gemaakt heeft bij een CDA-bijeenkomst in Limburg: "Mensen letten op of iemand er verzorgd uitziet. Maar dan moet je niet alleen op het uiterlijk van iemand letten, maar ook op wat je in je hebt." (Algemeen Dagblad van vandaag)

  En aan zo'n zeldzaam rake verwijzing naar zijn eigen gebrek aan inhoud, hoef ik niks toe te voegen... Het gebrek aan consequentie in de tweede zin zullen we daar maar aan toeschrijven.

  Overigens... bij dezelfde bijeenkomst gaf hij in zekere mate ook nog de belgische minister van Buitenlandse Zaken (Karel de Gucht) gelijk door op te merken: "Ik ben erg stijfburgerlijk". De Gucht had namelijk verleden jaar in een interview Balkje gekwalificeerd als "een mix van Harry Potter en brave stijfburgerlijkheid".

  vrijdag 21 april 2006

  VN hard op weg om nieuwe Volkerenbond te worden...

  De voorganger van de Verenigde Naties, de Volkerenbond, was een slappe poging om wat orde in een chaotische wereld te brengen, maar deze slaagde er bijv. niet in de Spaanse Burgeroorlog te voorkomen. Ook stond de Volkerenbond aan de wieg van de staat Israel - en dus uiteindelijk van de nog steeds quasi-oorlogssituatie in het voormalige Palestina.

  Recente uitspraken van Kofi Annan, de secretaris-generaal van de VN, over de toekomst van de Westelijke Sahara, doen het ergste vrezen voor de daadkracht van de VN.

  Toen Spanje in 1975 de onafhankelijkheid verleende aan de vroegere Spaanse Sahara, werd het gebied ("op historische gronden") meteen bezet door Marokko en Mauretanië. Mauretanië heeft zich intussen al teruggetrokken, omdat het de financiële middelen ontbeert om het door het land bezette gebied te besturen, laat staan onder controle te houden.

  Marokko had hiervoor eigenlijk ook geen geld, maar heeft toch besloten kolossale bedragen te pompen in allerlei projecten, waarmee bijvoorbeeld Marokkanen gelokt werden om in de Westelijke Sahara te gaan wonen.

  De Marokkaanse bezetting van het land wordt door geen enkele andere natie ter wereld erkend en het is dan ook niet verwonderlijk dat al vroeg door de VN werd voorgesteld om een referendum onder de bewoners te houden. Dat was waarschijnlijk ook de reden waarom Marokko graag zo veel mogelijk mensen van Marokkaanse herkomst wilde huisvesten in het bezette gebied (net zoiets als de orthodoxe joden menen "op historische gronden" recht te hebben op de Westelijke Jordaan-oever en de Gaza-strook).

  In 2003 is dit referendumvoorstel nog eens bijgesteld door de VN-afgevaardigde James Baker (het "plan Baker", op grond waarvan meer Marokkanen zouden mogen deelnemen aan het referendum) en geaccepteerd door zowel het Marokkaanse régime als door het Frente Polisario, de onafhankelijksbeweging.

  Kofi Annan trekt nu -volgens een artikel in de Voz de Galicia van vandaag- zijn handen af van de oorspronkelijke bevolking en van de steun die de VN tot op heden had voor een referendum onder de bewoners.

  Hij vindt nu dat de oplossing moet worden gevonden door open overleg tussen de beide partijen, zonder voorwaarden vooraf. Dit is voor het Frente Polisario niet aanvaardbaar, o.a. omdat Marokko niet verder wil gaan dan de Westelijke Sahara een autonome status aan te bieden, onder Marokkaans gezag.

  Vrijheid op z'n Verenigdestaats

  De acteur van Iraakse afkomst die de leidende kaper speelt in de nieuwe 9/11-film United 93 speelt (Lewis Alsamari), krijgt waarschijnlijk geen visum om volgende week dinsdag de première van de film in New York bij te wonen. Hij had overigens al eerder visumproblemen, want het visum voor de feitelijke opnamen in New York kreeg hij pas de dag voordat de opnamen zouden beginnen.

  De reden voor de door de Verenigdestaatse ambassade in Londen waarschijnlijk geachte weigering is niet gegeven, maar betrokkene zegt: "Ik denk dat dit was omdat ik nog steeds een Iraaks staatsburger ben, die in het Iraakse leger gevochten heeft - maar dat was omdat ik gedwongen werd."
  In 1993 deserteerde hij uit het Iraakse leger en vluchtte hij naar Jordanië, vanwaaruit hij in 1998 asiel aanvroeg in Groot Brittannië.
  (Times Online vandaag)

  Democratie op z'n Turks?

  Een Turkse openbare aanklager (Ferhat Sarikaya) is door het Turkse Ministerie van Justitie ontslagen. Hij had namelijk verzocht om een onderzoek naar een hoge generaal (Yasar Buyukanit, de commandant van de landmacht), in het kader van een breder onderzoek naar soldaten die een handgranaat gegooid zouden hebben naar een boekhandel, die het eigendom was van een vroegere Koerdische rebel. (The Independent van vandaag)

  Door het onderzoek zou immers de goede naam van het leger door het slijk gehaald worden, en dat is kennelijk belangrijker dan dat vastgesteld wordt dat óók militairen zich aan wetten te houden hebben. De goede naam van het leger zou volgens mij meer gediend zijn bij een onderzoek. Op deze manier kan ofwel vastgesteld worden dat de generaal niet schuldig is aan de aangehaalde feiten, ofwel dat hij dat wel is en dan kan hij gestraft worden.

  Stiekem proselitisme van Scientology...

  In Frankrijk heeft een twintigtal televisiekanalen een advertentie uitgezonden die uiteindelijk afkomstig is van de bijv. in Duitsland verboden Scientology Church. De advertentie, die zogenaamd afkomstig is van de «Internationale vereniging van jongeren voor de Mensenrechten», roept op om niet te discrimineren.

  Pas wanneer men de onder de advertentie genoemde internetsite bezoekt, ontdekt men dat deze verwijst naar Scientology. (Le Figaro van vandaag)

  Spaanse regering pakt de mode-industrie aan...

  De Barcelonese La Vanguardia maakte gisteren melding van het feit dat de Spaanse regering afspraken wil gaan maken met de mode-industrie. Door minder te suggereren dat een vrouw slank of mager moet zijn om mee te tellen, zou de mode-industrie veel bij kunnen dragen aan het terugdringen van de ziekte anorexia.

  Dit is een mooie eerste stap. Een volgende stap zou kunnen zijn om ervoor te zorgen dat mensen zich minder genoodzaakt voelen om steeds volgens de nieuwste mode gekleed te gaan: het zou uitstekend zijn voor het milieu (minder verspilling van grondstoffen) en ook voor de financiële situatie van de burgers, die zo meer geld overhouden om te besteden aan bijv. gezonde voeding, cultuur en gezonde activiteiten.
  Dus geen modeshows of modebladen meer of moderubrieken in kranten en tijdschriften. Zo kunnen mensen voortaan leren zélf uit te maken wat ze willen dragen, en worden ze niet meer uitgelachen wanneer ze rond blijven lopen in een broek van 3 jaar oud, omdat die nou eenmaal lekker zit.

  Tilburg verzet zich tegen minus-ter Verdonk!

  Tilburg gaat -zo meldt het Brabants Dagblad vandaag- alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) niet op straat zetten. Sinds verleden jaar krijgen dezen geen 'leefgeld' (± € 480 per maand) meer van het rijk als ze 18 worden, waardoor ze dan vaak op straat terechtkomen. In Tilburg gaat het om zo'n honderd jongeren. Om te voorkomen dat ze door de stad gaan zwerven en in de criminaliteit of prostitutie terechtkomen, gaat de gemeente hun opvang bieden.

  De Tilburgse wethouder van asielbeleid (Gon Mevis, GroenLinks) weet dat het régime hier niet gelukkig mee zal zijn, "maar we hebben al zo vaak aandacht gevraagd voor uitgeprocedeerde asielzoekers". Onder de door de nieuwe pestmaatregel van Den Haag getroffenen zitten ook enkele tienermoeders, die nu zonder inkomen zijn komen te zitten.

  Ook de gemeente Utrecht biedt opvang en begeleiding aan ex-ama's.

  Verdonk vond het niet nodig te reageren op waarschuwingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeente voor de gevolgen van het nieuwe beleid...

  En maar doorleuteren over het milieu...

  ... en intussen mag Schiphol van de Balkenclub rustig doorgroeien tot 520.000 vluchten (nu zijn het er ruim 400.000) per jaar. Er wordt wel bijgezegd dat dat 'onder voorwaarden' is, maar we weten intussen dat die voorwaarden van het régime Balkenende losse woorden zijn, die nog meer stinken dan een scheet van een zieke koe.

  Een van die voorwaarden is de verplichting dat de luchtvaartsector zich binnen zes maanden moest 'vastleggen op maatregelen om de geluidshinder voor omwonenden zoveel mogelijk terug te dringen'. Het komt er zo ongeveer op neer dat de geluidsoverlast moet worden uitgesmeerd over alle omwonenden (dat noemen ze dan 'saldering'). (Het Parool vandaag)
  Als ze nou voortaan alle vliegtuigen via het Binnenhof en bijv. Cappelle a/d IJssel laten aanvliegen, zul je mij niet meer horen klagen...

  Als een waar VVD-kabinet, heeft de club van Balk & Zwam de belangen van de mensen weer ondergeschikt gemaakt aan de nutteloze aandelenknippers van de luchtvaartsector. Van christelijke menselijkheid is er waarlijk niks te bespeuren in het wanbeleid van het Nederlandse régime...

  Milieubescherming heeft (volgens een ander artikel in Het Parool van vandaag) harde acties aangekondigd: "De tijd van handtekeningen verzamelen is voorbij".

  Denkt Philips zo klanten te winnen? (aanvulling)

  Een attente lezer wees me op de achtergrond van het (gisteren door mij becommentarieerde) bericht in Trouw, namelijk de New Scientist van 18 april 2006.

  Het is zo mogelijk nog erger dan wat uit het artikel in Trouw blijkt. Philips stelt namelijk niet alleen voor om ervoor te zorgen dat videorecorders niet versneld kunnen doorspoelen, maar ook dat de kijkers tijdens een reclameblok niet kunnen wegzappen.
  Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een met Multimedia Home Platform (MHP) aangeduide technologie, die is opgenomen in de meeste moderne digitale TV-ontvangers en -recorders. MHP was bedacht om interactieve televisie mogelijk te maken (bijvoorbeeld om in advertenties getoonde rotzooi meteen te bestellen, of -bijv.- om brochures te bestellen).

  Mijn angst voor interactieve TV (dat het op deze manier wel érg gemakkelijk wordt om -net als in de roman 1984 van George Orwell- mensen via hun TV te controleren) wordt er in ieder geval niet minder om. Een ander aspect van de TV in 1984 was dat mensen gedwongen waren hun beeldscherm de hele dag aan te houden, terwijl het geluid niet uitgezet kon worden. Wat Philips ons nu wil opdringen, ligt niet ver meer verwijderd dan het schrikbeeld dat George Orwell ons beschreef...

  VS proberen nu zelfs Rusland onder druk te zetten

  Nicholas Burns, een hoge pief van het Verenigdestaatse minus-terie van buitenlandse zaken heeft vandaag te kennen gegeven: "Het is tijd dat andere landen hun macht tegen Iran gebruiken. Wij denken dat het erg belangrijk is dat landen zoals Rusland geplande wapenverkopen aan Iran bevriezen." Burns verwijst hiermee naar een contract voor levering van Tor raketten aan Iran. Volgens Moskou en Teheran zijn deze alleen bestemd voor defensieve doeleinden. (Reuters, vandaag)

  Tja, het is natuurlijk iets heel anders om gifgassen aan Irak te leven (vraag maar aan Donald Rumsfeld, die was er zelf bij): die waren bedoeld om in 2003 een excuus te hebben om Irak aan te vallen...

  Verder meldt Reuters vandaag ook dat Rusland zich steeds krachtiger verzet tegen sancties tegen Iran. Rusland heeft vandaag in de VN Veiligheidsraad gezegd dat het dergelijke maatregelen alleen zou willen overwegen wanneer er daadwerkelijk bewijs is dat Iran probeert kernwapens te produceren.

  De woordvoerder van het Russische ministerie van buitenlandse zaken zei letterlijk: "Wij zullen pas over sancties kunnen spreken, wanneer wij beschikken over concrete feiten die bevestigen dat Iran zich niet uitsluitend bezighoudt met vreedzame nucleaire activiteiten."

  Bush tegen kinderporno...

  Het régime Bush wil strengere wetgeving tegen kinderporno (BBC News vandaag).

  Ik heb er geen moeite mee, wanneer eindelijk eens werkelijk serieus werk gemaakt wordt van de bestrijding van kinderporno (en andere vormen van misbruik van kinderen en volwassenen), maar het is wel ironisch dat het régime van Bush er geen enkele moeite mee heeft om in Irak en elders onschuldige kinderen te pletter te schieten bij bijv. zogenaamde precisie-bombardementen.

  Zou hij misschien op deze manier willen proberen de aandacht af te leiden van zijn oorlogsmisdaden?

  Taïda Pasic mag wel blij zijn!

  Minus-ter Verdonk heeft bepaald dat Taida Pasic, het dappere meisje dat zó bewust aan haar toekomst wil werken, dat ze allerlei problemen geriskeerd heeft om nog de laatste maanden van haar middelbare school en haar eindexamen in Nederland te kunnen afmaken, op 28 april Nederland moet verlaten, luttele weken voordat ze haar eindexamen zou kunnen doen. (Algemeen Dagblad van vandaag)

  Ik heb vreselijk te doen met Taida, en zo mogelijk zou ik nog meer de pest krijgen aan Tita Verdomd (en wie weet wat ik haar allemaal zou toewensen, wanneer ik mijn gedachten de vrije loop zou laten), maar ze -de dappere Taida bedoel ik- mag wel blij zijn dat ze in ieder geval geen getuige hoeft te zijn van de schijnheilige feesten van nationale eigenheid, die normaliter op 30 april (dit jaar op 29 april, want ja, de zondag is -voor christenen althans- een heilige dag) gevierd worden, waarin de autochtone Nederlanders zich vol hart en ziel overgeven aan de nationale uitingen van cultuur, zoals daar zijn zaklopen, koekhappen, braderieën en ander geneuzel.

  Taida weet nu meteen hoe christelijk en liberaal de Nederlandse samenleving is - althans een groot deel ervan, getuige de reacties die het
  Algemeen Dagblad naar aanleiding van dit bericht plaatste...