dinsdag 25 april 2006

Den Haag blundert rustig door

Eindelijk is het kabinet dan bereid geld uit te trekken om de koopkrachtdaling te compenseren. Het kabinet, de vakbeweging en het Centraal Planbureau waren het er in een eerder stadium al over eens welke groepen erop achteruit gegaan waren.

Verbazingwekkend genoeg komt echter slechts 15% van dat geld terecht bij mensen die erop achteruit zijn gegaan. De rest komt terecht bij mensen die er niet op achteruit zijn gegaan, of zelfs meer overhouden.

Lees meer over dit nieuwe bewijs van onvermogen van het Balkenkabinet in dit artikel in Trouw van vandaag.

Geen opmerkingen: