vrijdag 21 april 2006

Oprotten van Balkenrégime wordt steeds dringender!

En natuurlijk ook van Rita Verdonk!

Waarom deze woede-uitbarsting?

Het Algemeen Dagblad meldde afgelopen dinsdag dat de kans groot is dat volgend jaar 'oudkomers' (niet-Nederlanders die in het verleden als goedkope arbeidskrachten naar Nederland gelokt zijn) verplicht een inburgeringscursus moeten gaan volgen. Verdomd (wie anders heeft ideeën van een dergelijke asociale aard?) heeft hiervoor al een wetsvoorstel klaar liggen, waarin zij ouders en werklozen wil verplichten een dergelijke cursus te volgen.

De voorlichter van de Rotterdamse gemeentelijke Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) wijst erop dat dan "de inburgeringscursus verplicht [wordt] voor tienduizenden moeders", die dan "waarschijnlijk vele duizenden euro's voor zo'n cursus [zullen moeten] betalen".

Me dunkt, dat een dergelijk bericht mijn bloeddruk en adrenaline naar topniveau mag laten stijgen. Het is toch werkelijk te schofterig voor woorden, om deze mensen hier eerst in de jaren 1960 en 1970 uit te buiten in de rotste en goorste baantjes en ze dan, als posthume voorwaarde, ook nog eens te verplichten een peperdure cursus te laten volgen.

Er mag ook nog wel eens op gewezen worden, dat de Nederlandse overheid er indertijd alles voor heeft gedaan om de laagst opgeleide mensen -bij voorkeur analfabeten- naar Nederland te lokken. Hoe simpeler, hoe makkelijker te manipuleren en te misbruiken, nietwaar? En die mensen, die misschien maar amper een paar jaar lager onderwijs genoten hebben, moeten dan hier nu, nadat ze uitgeput zijn van de slavenarbeid, nog eens grof geld gaan neertellen voor een (in dit stadium zeker) nutteloze cursus.


Ik vraag me trouwens af of een dergelijke maatregel juridisch wel door de beugel kan. Deze 'slaven' zullen wel aan tal van voorwaarden hebben moeten voldoen voordat ze toegelaten werden. Daarvoor zullen ze beslist hebben moeten tekenen (velen zonder twijfel met een vingerafdruk of een kruisje). Pleegt de Nederlandse overheid geen 'contractbreuk', wanneer zij achteraf eenzijdig voorwaarden toevoegt? Wat zou Straatsburg hier wel van vinden?

Geen opmerkingen: