donderdag 27 april 2006

Typisch staaltje onnieuws over IND

Het Noordhollands Dagblad meldt vandaag dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vorig jaar een groot deel van de nog lopende aanvragen heeft afgehandeld. Ook is het aantal klachten over de organisatie afgenomen.

Tja, betekent dat nu dat deze Immigranten-Neutralisatie-Dienst beter werkt? Voor mij is dit een bericht zonder inhoud, want afgewezenen worden, veel sneller dan voordien, met bekwame spoed het land uitgezet en men is er zelfs in geslaagd door incompetentie (waarbij volgens Tita Verdomd echter "adequaat gehandeld" is) elf onschuldigen levend te laten verbranden.

Het is dus geen wonder dat er minder klachten komen, wanneer er minder mensen zijn die een klacht kunnen indienen. Of had het ANP (de bron van het bericht) nou werkelijk gedacht dat bijv. die mensen die (met zogenaamd niet verstrekte belastende gegevens) aan Kongo uitgeleverd werden daar nog in vrijheid rondlopen en een bezwaar kunnen indienen.

Daarnaast kan ik me ook nog alleszins voorstellen dat mensen niet gauw zullen klagen over de te lange behandelingsduur van hun aanvraag (wat de meest frequente aanleiding was voor een klacht), omdat ze intussen wel begrepen zullen hebben dat ze een grote kans lopen dat hun aanvraag toch wordt afgewezen...

Geen opmerkingen: