vrijdag 21 april 2006

Helemaal van de pot gepleurd!

Een bedrijf in Californië (natuurlijk in de VS) is van plan vanaf 2008 mensen in de gelegenheid te stellen rotzooi de ruimte in te schieten. De enige beperking is dat het in een frisdrankblikje moet passen en niet zwaarder is dan 350 gram. (Metro vandaag).

En wij maar ons best doen om ons afval zo goed mogelijk te scheiden en onze rotzooi zoveel mogelijk te (laten) hergebruiken. Intussen gaat de VS nu, naast het feit dat zij alleen al verantwoordelijk zijn voor zo'n 25% van de broeikasgassen, ook nog eens de ruimte volstorten met rotzooi.

Als we nu eens eenmalig de hele VS de ruimte inschoten (naar een zwart gat)? Alleen aan degenen die plechtig (op straffe van dood) verklaren zich nooit asociaal te zullen gedragen moet de gelegenheid geboden worden om zich later te vestigen in het gat, waar de VS ooit gelegen hebben. Is dat misschien een idee?

Geen opmerkingen: