vrijdag 21 april 2006

VN hard op weg om nieuwe Volkerenbond te worden...

De voorganger van de Verenigde Naties, de Volkerenbond, was een slappe poging om wat orde in een chaotische wereld te brengen, maar deze slaagde er bijv. niet in de Spaanse Burgeroorlog te voorkomen. Ook stond de Volkerenbond aan de wieg van de staat Israel - en dus uiteindelijk van de nog steeds quasi-oorlogssituatie in het voormalige Palestina.

Recente uitspraken van Kofi Annan, de secretaris-generaal van de VN, over de toekomst van de Westelijke Sahara, doen het ergste vrezen voor de daadkracht van de VN.

Toen Spanje in 1975 de onafhankelijkheid verleende aan de vroegere Spaanse Sahara, werd het gebied ("op historische gronden") meteen bezet door Marokko en Mauretanië. Mauretanië heeft zich intussen al teruggetrokken, omdat het de financiële middelen ontbeert om het door het land bezette gebied te besturen, laat staan onder controle te houden.

Marokko had hiervoor eigenlijk ook geen geld, maar heeft toch besloten kolossale bedragen te pompen in allerlei projecten, waarmee bijvoorbeeld Marokkanen gelokt werden om in de Westelijke Sahara te gaan wonen.

De Marokkaanse bezetting van het land wordt door geen enkele andere natie ter wereld erkend en het is dan ook niet verwonderlijk dat al vroeg door de VN werd voorgesteld om een referendum onder de bewoners te houden. Dat was waarschijnlijk ook de reden waarom Marokko graag zo veel mogelijk mensen van Marokkaanse herkomst wilde huisvesten in het bezette gebied (net zoiets als de orthodoxe joden menen "op historische gronden" recht te hebben op de Westelijke Jordaan-oever en de Gaza-strook).

In 2003 is dit referendumvoorstel nog eens bijgesteld door de VN-afgevaardigde James Baker (het "plan Baker", op grond waarvan meer Marokkanen zouden mogen deelnemen aan het referendum) en geaccepteerd door zowel het Marokkaanse régime als door het Frente Polisario, de onafhankelijksbeweging.

Kofi Annan trekt nu -volgens een artikel in de Voz de Galicia van vandaag- zijn handen af van de oorspronkelijke bevolking en van de steun die de VN tot op heden had voor een referendum onder de bewoners.

Hij vindt nu dat de oplossing moet worden gevonden door open overleg tussen de beide partijen, zonder voorwaarden vooraf. Dit is voor het Frente Polisario niet aanvaardbaar, o.a. omdat Marokko niet verder wil gaan dan de Westelijke Sahara een autonome status aan te bieden, onder Marokkaans gezag.

Geen opmerkingen: