dinsdag 7 augustus 2012

"Alles afschieten"? Ook de monarchie?

Als Willem A. die mogelijkheid ook onder "alles" begrijpt, ben ik het voor het eerst in mijn leven met hem eens!

Volgens een artikel op de site van «Nu.NL» ('Spelen 2028 zullen in de Randstad plaatsvinden', al op 27 juli gepubliceerd, maar je kunt niet van me verwachten dat ik spontaan artikelen over sport -of wat daarvoor door moet gaan- ga lezen) lijkt Willem A. er al van overtuigd dat in 2028 "De Spelen [...] in de Randstad [zullen] plaatsvinden", ondanks het gegeven dat er nogal wat bezwaren gehoord worden. Willem A. zit kennelijk niet zo met die bezwaren, want "Op die manier kun je alles afschieten".

Het lijkt mij het beste om dan nu eindelijk maar eens de monarchie af te schieten, en wat mij betreft hoeft dat niet letterlijk (afschaffen vind ik voorlopig voldoende), niet zoals in Frankrijk of in Rusland: de Griekse en Nepalese optie (zie mijn artikel Wat in Nepal kan, moet toch hier ook kunnen?! van 29 mei 2008) lijken me voorlopig voldoende. Ik kan me immers nauwelijks voorstellen dat Willem A. van plan is voor zijn plannetjes het geld te gebruiken dat hij (net als de rest van zijn familie) in de loop der jaren zo ruimhartig uit onze zakken heeft laten bijeengraaien door de Haagse Bluffers van dienst.

En in dat verband is het misschien wel beter (en duidelijker) en zou het misschien zelfs getuigen van enige mate van historisch bewustzijn als hij als IOC-hotemetoot zich ervoor zou inspannen om de Olympische Spelen voortaan in Griekenland te laten plaatsvinden. In dat land zijn ze tenslotte uitgevonden.

Bovendien is hij daar een huisje aan het inrichten, dat ongetwijfeld zal beschikken over een grote lap grond. Hij kan dan een stukje van die grond bestemmen voor een stadion en andere "sport"-faciliteiten, die hij vervolgens met een genereus gebaar ter beschikking kan stellen stellen aan de Griekse Olympische club, uiteraard met grootscheepse perscampagnes. Iedereen zal dan begrijpen dat hij zélf alles betaald heeft (nouja, wij natuurlijk!) en bovendien hoeft hij nooit meer te vrezen voor kritiek, want het is dan immers vanzelfsprekend als hij eens met hockey-meisjes gaat hossen of zo. En als de monarchie dan toch is afgeschoten afgeschaft, kan hij zich mooi onledig houden met het onderhoud van al die "sport"-faciliteiten en hoeft hij ook niet meer op weerloze dieren te schieten.

En eigenlijk vraag ik me nu ook af, hoe Willem A. al zo zeker kan zijn dát die OS in 2028 in de Randstad gaan komen. Hij is nog geen "koning bij de gratie kots", dus hij kan nog geen subliminale boodschap gekregen hebben uit de wolken. Of heeft hij misschien al de komende regeringen bij voorbaat omgekocht (uiteraard met uit onze zakken gestolen geld)? Ik heb geen hoge pet op van de democratie in Nederland (noch elders), maar het lijkt me toch wel héél vreemd dat hij nú al zou weten wat er over ruim 15 jaar "democratisch" beslist gaat worden. Misschien moet daar maar eens een keer een parlementaire enquête aan gewijd worden!