donderdag 29 september 2005

Meer vertrouwen in overheid?

Volgens NOS Teletekst gaat de Tweede Kamer waarschijnlijk akkoord met afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB ('onroerende zaak belasting'). Dit is volgens het balkenkabinetje een manier om ervoor te zorgen dat de burger meer vertrouwen krijgt in de overheid.

Zouden mensen echt zo oversimpel zijn om te geloven dat ze nu meer geld overhouden? Dat ze niet begrijpen dat ze dat geld heus wel op een andere manier zullen moeten betalen?

woensdag 28 september 2005

Hypocrisie bij CDA-christenen

Naar aanleiding van een rechtszaak heeft de Belastingdienst bevestigd dat kosten voor een heksenopleiding als aftrekpost beschouwd mogen worden.

Tot mijn stomme verbazing zag ik vanmiddag op NOS Teletekst (via mijn screensaver) een kop langskomen waaruit bleek dat het CDA het hiermee niet eens is. Helaas is het bericht inmiddels niet meer te vinden, dus ik weet niet waarom deze onbetrouwbare club het daarmee niet eens is.

Ik bedoel: wanneer opleidingen voor dominee en priester als een beroepsopleiding gezien wordt, dan is het alleen maar terecht dat heksen op gelijke wijze behandeld worden. Voor mij hoeft het overigens geen van drieën (al zou ik heksen dan toch voorlopig nog het voordeel van de twijfel willen geven), maar dat is dan weer een heel ander verhaal...

Goed maar ook slecht!

Het is goed dat Lynndie England is gestraft voor haar rol bij de vernederingen in de Abu Ghraib-gevangenis bij Bagdad. Dat maakt in ieder geval duidelijk dat zelfs voor de Verenigdestaatse overheid dit soort walgelijk gedrag niet acceptabel is.

Tezelfdertijd is het slecht dat de zaak is afgehandeld alsof het gaat om een incidenteel geval, alsof Lynndie dit alleen bedacht en uitgevoerd had.

Je zou verwachten dat er intussen al genoeg sociologisch onderzoek gedaan is naar het groepsgedrag van mensen. Voor wie geen vertrouwen heeft in de sociologie, zou volstaan kunnen worden met onderzoek naar het gedrag van soldaten van allerlei legers in tal van conflicten. We hoeven dan niet eens verder te gaan dan naar de politionele acties van het Nederlandse leger of de 'geintjes' van sommige Nederlandse soldaten in Bosnië & Herzegovina. Of het ongelooflijk mensonwaardige gedrag van grote groepen Russische soldaten, toen ze aan het eind van de tweede wereldoorlog via Polen naar Duitsland trokken.

Het zou goed zijn geweest wanneer de rechter in ieder geval ook wat aandacht aan dat groepsgedrag had besteed. Nu wordt Lynndie England gestraft en uit het leger gezet en verder moeten we dus maar denken dat er niks aan de hand is. Totdat er natuurlijk ergens anders weer iets gebeurt, waarna dan weer één soldaatje wordt opgepakt en gestraft. Enzovoorts...

Betrouwbare overheid? Mooi niet!

Toen de club van Balk aantrad, beloofde hij (onze Balkende Ellende) plechtig dat niemand er tijdens zijn 'regeer'-periode erop achteruit zou gaan. Intussen is iedereen erop achteruit gegaan. Volgend jaar ontkomen zelfs Bea & haar entourage niet aan het lot, waaronder wij al enkele jaren gebukt gaan...

De drie coalitiepartijen zouden op korte termijn ophouden met het produceren van kernenergie. Een maand of zo geleden ging de derde om en nu is de club unaniem vóór kernenergie.

Indertijd vond het Nederlandse regime dat het rijk "gevrijwaard moest blijven van exploitatieverliezen", van het nutteloze megalomane miljardenproject van de Betuwelijn, waarvan de aanleg inmiddels al meer dan 4,5 miljard € heeft gekost. Vandaag ging een meerderheid van de Tweede Kamer (óók de PvdA) ermee accoord dat het rijk (de belastingbetaler dus) de eerste drie jaar de exploitatietekorten zal dragen. Dat zou gaan om een totaal van € 35.000.000.

Wie nog twijfelde, kan nu toch ook wel begrijpen dat van de voor volgend jaar beloofde lastenverlichting niks terecht gaat komen!

Enge plannetjes van de EU

Je kon erop wachten, en ik had het de 24e deze maand al voorzien (in mijn stukje Wat is de EU intussen aan het bekokstoven?). Ze zijn inderdaad achter de schermen al bezig "Turkije uit de EU te houden".

Het Europees Parlement heeft namelijk vanmiddag een verdrag niet ondertekend en daardoor zijn geen onderhandelingen met Turkije mogelijk over toetreding tot de EU. En dat terwijl de gesprekken daarover komende maandag moeten beginnen. De belangrijkste redenen om niet te tekenen zijn (zoals ik verleden week ook al aangaf) de problemen rond Cyprus en de Armeniërs. (NRC/Handelsblad van vandaag)

Dit is voorlopig een eerste stap om het 'grondwet'-ontwerp voor meer mensen acceptabel te maken. Welke plannetjes zijn er verder in de maak en: wanneer mogen we weer een referendum tegemoet zien? Of heeft de club van Balk, Zwam, Bos en Halsema inmiddels besloten bij een volgende gelegenheid geen referendum meer te organiseren?

>>> Blijft attent! <<<

Schijnheilig zijn moet je ook maar kunnen...

De Europese Unie wil de import van honden- en kattenvellen gaan verbieden. Dat meldt het Duitse blad Focus (eergisteren aangehaald in de Spits).

Jaja, konijnevellen, krokodilleleer, koeiehuiden, dat is natuurlijk geen probleem en mensen als Mínima zijn niet vies van een stukje bont in hun kleding. Maar honden en katten, daar moet je op last van onze natuurminnende Europeaantjes afblijven. Kippen en ganzen mogen mishandeld worden om er lekker van te kunnen eten. Varkens, schapen en koeien worden lekker vetgemest, zodat ze des te vlugger vermoord kunnen worden, want hun vlees is o-zo lekker.

Maar owee, wanneer er in het verre Korea hondevlees geserveerd wordt, dan wordt het land ineens alle plagen van Egypte toegewenst.

Wat mij nog steeds niet duidelijk is, is waarom honden en katten kennelijk beter zijn dan andere dieren. Ik vind het uitstekend, wanneer iemand vindt dat dieren niet gegeten moeten worden, maar wees dan ook een beetje consequent en laat alle dieren rustig leven. Dat mensen het gezellig vinden om een hond mee naar bed te nemen, moeten ze zelf weten. Ik vind het een onsmakelijke liefhebberij, maar vooruit: ieder diertje z'n pleziertje. Er zullen echter ook wel mensen zijn, die het gezelschap van een varken of een schaap op prijs stellen. Weinig reden dus om bepaalde diersoorten te discrimineren.

Momenteel zijn honden en katten de gemeenschap veel meer tot last dan de andere genoemde dieren (honden poepen de straten en parken onder, en katten woelen tuinen om (uiteraard niet die van hun eigenaars, maar van buren) en verjagen musjes. Het lijkt mij dus dat er alles vóór is om eerst de honden en katten te consumeren (en hun vellen te verwerken) en pas daarna koeien, schapen, enz. Tenslotte hebben die laatsten een duidelijke functie, want ze zorgen ervoor dat het Nederlandse platteland er als platteland uitziet.

Iemand bespuwen is niet netjes

Maar ja, het is natuurlijk ook niet netjes om nadat je jaren in Nederland gewoond hebt, uitstekend Nederlands spreekt, weet wat het verschil is tussen rookworst en kookworst -ikzelf zou dat niet weten- en hier kinderen gekregen hebt, op last van deze mevrouw gedeporteerd te worden naar een land waar je geen enkel perspectief hebt - en waar het voor je in Nederland opgegroeide kinderen al helemaal een hel moet zijn...

Hoogervorst vindt het niet nodig...

Minus-ter Diepvries vindt het niet nodig om te voldoen aan de wens van het CDA om een stroppenpot te creëren voor probleemgevallen, die ontstaan bij/na de invoering van de Zorgverziekingswet per 1 januari 2006. Hij wil wel eventueel extra compensatie geven wanneer 'groepen burgers onvoorzien op onaanvaardbare wijze in hun inkomen worden getroffen'. (Metro vandaag)

Deze slimbo (die ook zo alwetend is dat hij volhield dat ME geen ziekte is, ofschoon de Gezondheidsraad vindt dat dat wél het geval is) heeft de eventuele compensatie met zoveel slagen om de arm gepresenteerd, dat een echte arm er wegens gebrek aan bloed van afgestorven zou zijn.

Het is wel duidelijk dat vóór volgende eeuw geen compensatie gegeven zal worden. Immers, het is het beleid van het huidige Balkenregime dat burgers uitgekleed worden, dus onaanvaardbaar zullen de gevolgen niet zijn. En onvoorzien natuurlijk ook niet, want iedereen met een beetje verstand (na de komende verkiezingen zullen we weten hoe veel dat er zijn) kan de ellende voorzien...

dinsdag 27 september 2005

Wat een gruwelijk stelletje zeikerds!

Nadat de platenboeren jarenlang niet veel verder kwamen dan zeuren over illegale CDs en over illegaal via het internet verspreide muziek, zonder dat ze moeite deden om een goed alternatief te vinden, willen ze nu meedelen in de winst van Apple. En dat terwijl Apple juist wél moeite heeft gedaan om een werkbaar systeem te vinden voor de verkoop van digitale muziekbestanden, en daarin volledig geslaagd is.

Zoals Bronfman, bestuursvoorzitter van Warner Music, het zegt: "We willen meedelen in die omzetstromen." (Webwereld van vandaag).

Nouja, die mentaliteit past wel in een kapitalistische context: anderen voor weinig geld laten zwoegen en ploeteren en zelf grof geld vangen, en dan één of twee keer per jaar naar een aandeelhoudersvergadering om sigaren te roken en sherry te drinken.

Hou me overigens te goede: ik vind de prijzen van Apple's iTunes Music Store veel te hoog voor de afgeknepen geluidskwaliteit die je krijgt, maar dat is dan weer een ander onderwerp, misschien voor een andere gelegenheid.

Maar sommige dieren zijn gelijker

De pa van ontvoerde en losgelaten Claudia Melchers looft een miljoen dollar (had hij dat ergens zwart in Barbados verstopt?) uit voor de tip waarmee de ontvoerders kunnen worden aangehouden. (NOS Teletekst vandaag).

Hoe lang duurt het nog voordat slachtoffers van tasjesberovingen, fietsendieven en aanranders niet eens meer aangifte kunnen doen? Het wordt nu soms al ontmoedigd ("Maar meneer, waarom zou u aangifte doen, dat fietsenrek wordt toch niet gevonden". Of: "Maar wat deed je dan ook zo laat alleen op straat?"), maar wie weet komt het nog ooit zover dat de politie structureel vraagt hoeveel geld je ervoor over hebt om de onverlaat te laten oppakken.

Volgens mij, maar ik ga natuurlijk heel erg uit van mijn primitieve achterdochtgevoelens jegens rijke mensen (het adagium van Proudhon dat eigendom diefstal is komt op mij in de meeste gevallen nog steeds als juist over) gaat het héél erg een verkeerde kant op wanneer privé personen beloningen gaan uitloven. Dat hoort justitie te doen.

Ik kan me voorstellen [... even mijn achterdocht onderdrukken ...] dat pa Melchert het vreselijk vindt dat zijn dochter ontvoerd is geweest en dat hij de schuldigen gestraft wil zien, maar hoe moet het nou als je geen geld hebt en je kind is misbruikt (ontvoerd, verkracht, doodgereden)? Moet je er in die situatie maar mee leren leven... of zou die uitgeloofde beloning helemaal geen verschil maken?

Het wordt in Nederland steeds moeilijker om menswaardig behandeld te worden, wanneer je niet rijk bent: dan kun je niet naar een privé kliniek voor een moeilijke operatie (ergo: wachtlijst), je kunt als je ouder bent niet naar een luxe verzorgingsflat (dus: wachtlijst voor een bejaardentehuis), je kunt zonder auto steeds moeilijker overal komen in Nederland (het openbaar vervoer wordt steeds duurder, voorzover de lijnen niet gewoon worden opgeheven). En dan heb ik het nog niet over de gevolgen van de op 1 januari volgend jaar ingaande Zorgverziekingswet voor mindervermogenden, of over wat er gaat gebeuren wanneer het opsporingswerk van de politie steeds meer gesponsord wordt.

Het lijkt me dat in het parlement eens uitvoerig gesproken zou moeten worden over door particulieren aangeboden beloningen bij misdrijven en over de wenselijkheid daarvan. Misschien zou wel iets bedacht kunnen worden om de Melcherts c.s. solidair te laten bijdragen aan alle opsporingen; misschien het hoogste belastingtarief een beetje (10% of zo) omhoog...

maandag 26 september 2005

En wat nu, met de zorgverziekingswet?

Vandaag lees ik in het Brabants Dagblad dat de kans op overlijden door een hart- en vaatziekte sedert 1970 meer dan gehalveerd is, waarbij nog vermeld wordt dat sinds de jaren 1980 Nederlanders minder zijn gaan roken, terwijl ook hoge bloeddruk en cholesterolproblemen beter behandeld worden.

En dan kunnen we nu wachten op de stijging die bijna onvermijdelijk het gevolg zal zijn van de nieuwe Zorgverziekingswet, die 1 januari a.s. van kracht wordt. De wachtlijsten zullen toenemen, al is het alleen al door de extra administratieve rompslomp, verzekeraars zullen behandelingen niet goedkeuren om kostenredenen en bepaalde medicijnen zullen vervangen moeten worden door medicijnen die volgens de overheid gelijkwaardig maar goedkoper zijn. Bijverschijnselen van de goedkopere preparaten zijn daarbij uiteraard niet van belang.

GELD, GELD, GELD, dat is alles - en het enige - waar dit regime op let. Hoe eerder we verhongerd zijn door de schraapzucht van dit regime, des te eerder kunnen we gaan genieten van de eeuwige zaligheid, die door de hypocrieten van de club waar Balk lid van is als het hoogste goed wordt beschouwd.

Balk is natuurlijk niet katholiek, en zijn god heeft ongetwijfeld andere ideeën dan de god van Rome, maar ik wil hem toch even wijzen op de allereerste vraag die RK kinderen in de jaren 1950 uit de katechismus moesten leren (onderstreping door Dwarslezer):
Waartoe zijn wij op aarde?
Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.

Rita vs. Rita

Zou iemand eens voor mij willen uitzoeken hoeveel mensen ongelukkig zijn gemaakt door de inmiddels uitgeraasde orkaan Rita en hoeveel door de ontembare Rita uit Nederland?

Graag in een grootschalige persconferentie uitzenden op Nederland 1 en 2! Wat mij betreft mag het door bijv. minus-ter Dommer bekend worden gemaakt, omdat die zich altijd zo druk maakt over rechtvaardigheid.

Échte christenen daar in de USA!

In de Metro staat vandaag een klein berichtje over een meisje van 14 jaar dat door een christelijke [!] school in Californië naar huis is gestuurd omdat ze wordt opgevoed door een lesbisch stel...

Ik zou zeggen: gefeliciteerd meisje. Trek je niks aan van die domme leeghoofden. En als je misschien zelf toch nog christelijk bent, denk dan maar aan Lucas 23:34 ("Vader, vergeet het hun, want zij weten niet wat zij doen.").

Ga maar lekker naar een openbare school zonder alleluja-geneuzel. Je ziet tot wat voor kromme ideeën dat kan leiden!

Divide et impera - of: hoeveel slechter kan het onderwijs nog?

De oude Romeinen zeiden het zo'n 2.000 jaar geleden al: Divide et impera (in het Nederlands "verdeel en heers"). Je zou mogen verwachten dat met name studenten dit soort tactieken kunnen doorzien.

Helaas! Studentenvakbonden ISO en LSVb zijn blij met de belofte dat de basisbeurs met € 150 verhoogd zal worden ter compensatie van hun duurdere ziektekostenverzekering.

Terecht is Vakbond De Unie het hiermee niet eens, omdat dit bedragje alleen ten goede komt aan studenten met een basisbeurs. Studenten zonder een basisbeurs hebben niets aan die symbolische fooi.

Jacques Teuwen, voorzitter van De Unie, merkt hierover op: "Iedere Nederlander is straks zorgpatiënt: studenten, gepensioneerden, gehandicapen. De zorgverzekeraars vormen wel één blok, de zorgverzekerde[n] niet. Hier moeten we vanaf." (Metro vandaag). - Juist!

Een aantal maanden geleden [in mijn stukje Zwamneus lult onverstoorbaar door van 16 juli dit jaar] verwees ik al naar een opmerking van minus-ter Zwam, die vond dat we niet om moesten zien naar het verleden, maar dat we vooruit moesten kijken naar de toekomst. Dat is precies wat deze gluiperd wil: dat we geen rekening houden met de wijze lessen uit het verleden. Als ik zie hoe deze studentenbonden reageren is dat allemaal al goed geregeld in Nederland.

Slimme Arabieren

Afgelopen Zaterdag publiceerde de Washington Post enkele conclusies uit een rapport van een in 2004 opgericht adviespanel van het Verenigdestaatse Congress. Dit panel zou advies moeten geven over de toepassing van 'culturele diplomatie' in de buitenlandse politiek van de V.S. Het panel waarschuwde dat "het beeld van Amerika [dat betekent in het kolonialistische jargon van de Verenigdestaters: de V.S.] en haar reputatie in het buitenland nauwelijks slechter kan zijn".

Het rapport is nog niet officieel gepubliceerd, maar het is opzienbarend genoeg [ofschoon voor mensen die hun ogen open houden niet bevreemdend] om er iets uit te lichten, zoals het volgende: "Grote meerderheden in Egypte, Marokko en Saudi-Arabië zien George W. Bush als een groter gevaar voor de wereldorde dan Osama Bin Laden."

Het rapport schuift echter de schuld op het beeld dat in het buitenland ontstaat door TV-beelden over het Palestijnse conflict en de invasie van Irak, zeg maar Arabische propaganda, en er wordt geadviseerd geld uit te trekken voor het promoten van de Verenigdestaatse cultuur [Wacko Jacko - die is trouwens volgens mij al naar de regio geëxporteerd: als ik het goed begrepen heb woont hij in Bahrein -, TV-soaps, McDonald's?] en ideeën [dat armen zelf verantwoordelijk zijn voor hun ellende, dat homo's ziek zijn, of dat het kapitalisme goed is voor iedereen?].

Het komt er kort gezegd op neer dat de media in de Arabische wereld een kwalijk beeld van de V.S. uitdragen, waarbij het feit dat dit kwalijke beeld door de V.S. zelf wordt opgebouwd voor het gemak maar even wordt vergeten.

Nog een nutteloos zoethoudertje van de Balkenbende!

Iedereen die de strapatsen van het zootje ongeregeld op het Binnenhof de laatste jaren volgt, weet natuurlijk dat alles wat ze leuk laten klinken uiteindelijk nog bitterder smaakt dan wat al als drastische (lees maar gerust: draconische) maatregel wordt aangekondigd.
Deze club is niet tevreden met de wetenschap dat een groot deel van de Nederlandse bevolking (volgens hun -gebrek aan- religieus inzicht) bij voorbaat tot de hel voorbestemd is ('prædestinatie' noemen ze dat in hun kringen). Ze vinden het kennelijk jammer dat ze ons niet kunnen zien branden in het hun voorgespiegelde hellevuur en daarom willen ze het leven hier op aarde al tot een hel maken. Met succes, moet ik tot mijn grote droefenis constateren.


Zo hebben ze ons een tijdje proberen blij te maken met de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB (onroerende zaakbelasting). Hierdoor zouden zowel huurders als bewoners van een eigen woning minder kwijt zijn aan OZB. Wat er natuurlijk nooit bijverteld werd, is dat de gemeenten de OZB gebruiken voor hun eigen uitgaven. En omdat die toch moeten doorgaan, moet het geld dus ergens anders vandaan komen. En dat ergens is uiteraard de schatkist, zeg maar de belastingbetaler. We krijgen dus, zoals rokers en vakbonden zo graag zeggen "een sigaar uit eigen doos".

Trouw wijdt vandaag een zeer leerzaam en uitgebreid artikel aan deze materie. Wie daarin geïnteresseerd is, raad ik dringend aan hier te klikken.

En wie toch nog hoopt dat het gezwam van Balk & Co, dat ze afgelopen dinsdag hebben laten voorlezen door Bea, leidt tot een echte lastenverlichting: WAKKER WORDEN!

zondag 25 september 2005

Fietsen in Spanje

In La Vanguardia van gisteren nog een klein, maar desniettegenstaande interessant bericht.

De autonome regering van Andalusië heeft namelijk 150 fietsen gekocht om het gebruik hiervan door haar ambtenaren te bevorderen. Voorlopig is dit een pilot [kennelijk zijn ze in Spanje ook langzamerhand de taal aan het aanpassen aan de behoefte van het vooral-verstaanbaar-zijn-voor-anglofonen].

Het is de bedoeling de burgers kennis te laten maken met de voordelen van de fiets voor het milieu voor verplaatsingen op lokaal niveau.

Geheime bedoeling van de zorg- en huurtoeslag?

Op verzoek van NRC/Handelsblad hebben vier bejaarden geprobeerd de aanvraagformulieren voor de zorg- en huurtoeslag in te vullen. Daarbij bleek wel dat het geen gemakkelijk karweitje was om dat goed te doen.

Ook de ANBO, de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen vreest blijkens het betreffende artikel, dat veel ouderen het formulier te ingewikkeld vinden, waardoor ze het maar niet terug sturen.
Zelfs de 500 medewerkers van het speciale 'toeslagenkantoor' van de belastingdienst in Utrecht weten niet altijd de antwoorden op de vragen van hulpzoekenden.

De slot-alinea van het artikel geeft de dramatische consequenties van deze nieuwe (ont)regelingen maar al te goed weer:
In het verzorgingstehuis Humanitas maken de mensen zich geen zorgen over het nieuwe zorgstelsel. Ze zijn niet op de hoogte van alle veranderingen die in 2006 op ze afkomen. Ze weten simpelweg niet waar ze zich zorgen over zouden moeten maken. [...] "Je kan wel klagen", zegt mevrouw Van der Wolf, "Maar dat heeft toch geen zin."
Lees het hele artikel op de site van NRC/Handelsblad.

Zou het misschien de bedoeling zijn van het Balkenkabinetje (dat zich immers al jarenlang niets aantrekt van de noden van de Nederlandse bevolking) dat de mensen de formulieren verkeerd ingevuld terugsturen of maar helemaal niet terugsturen, waardoor ze simpelweg geen toeslag krijgen? Leuk voor de schraperige handjes van minus-ter Zwam.

zaterdag 24 september 2005

USA: mislukt experiment

Grootheidswaan(zin) is niet goed. We hebben dat -wat de VS betreft- o.a. kunnen zien in Vietnam, in Afghanistan (waar ze dachten Al Q'aida te kunnen gebruiken voor hun eigen vuile spelletjes, maar die krijgen ze nu als boemerang terug in hun eigen tuin) en in Irak.

Op andere plaatsen slagen hun vuige plannetjes wel, zoals bijvoorbeeld toen op 11 september (schandalig genoeg denken verreweg de meesten bij die datum alleen bij de aanslag op het World Trade Centrum in New York) 1973 op last van Richard Nixon (alias 'Tricky Dicky') en met grootschalige hulp van de CIA en het telecombedrijf ITT de democratisch gekozen Chileense president Salvador Allende werd vermoord, omdat zijn regering écht socialistische plannen had, waarna de Chileense bevolking decennia-lang werd onderworpen aan het moorddadige regime van Margaret Thatcher's vriendje Augusto Pinochet.

Ook in Cuba zullen ze wel aan het langste eindje trekken: na tal van mislukte pogingen Cuba te veroveren en Fidel Castro te (laten) vermoorden zullen ze mogelijk na diens overlijden een chaos aantreffen, waardoor het gemakkelijk genoeg is om met humanitaire smoesjes het land in te palmen en er net als van Puerto Rico een wingewest van te maken. En dat terwijl Cuba al lang een gewone democratie had kunnen zijn, wanneer de VS en de rest van het 'vrije westen' het land niet in een isolement hadden gedwongen.

Ook binnenlands klopt er geen barst van hun organisatie. Wanneer de geheime diensten waarschuwen voor aanslagen met vliegtuigen, wordt dat afgedaan als niet relevant, wanneer de radar rare vliegtuig-manoeuvres signaleert, wordt er niet adequaat op gereageerd, en wanneer een orkaan het land treft weten ze nog steeds niet hoe ze daarmee om moeten gaan, ofschoon het voorwaar toch niet de eerste keer is dat dit gebeurt. Een artikel in NRC/Handelsblad van vandaag legt duidelijk enkele knelpunten bloot.

Ik hoorde trouwens vanavond in het NOS Journaal nog (al is dit eigenlijk een beetje terzijde) dat George Double-Me afgelopen nacht op het crisiscentrum in Colorado was geweest (er werd niet vermeld of hij daar iets gedaan had of wat) en dat hij vandaag was doorgegaan "naar Texas" (waarbij ook weer niet werd vermeld of hij naar het rampgebied ging of naar zijn ranch om uit te rusten).

Het gemeenschappelijke van dit volstrekte gebrek aan inzicht (en trouwens ook van de 'goed' geplande terreurdaden - ik kan tenminste de betrokkenheid bij de staatsgreep in Chili en de pogingen om de Cubaanse revolutie te beëindigen moeilijk anders zien) is dat er altijd een heleboel menselijk leed op volgt.

Ondanks de talloze sympathieke, intelligente, kunstzinnige en sociale Verenigdestaters is het een natie die drastisch een opknapbeurt nodig heeft - als dat tenminste nog mogelijk is zonder het hele land in een langzaam-draaiende centrifuge helemaal door elkaar te schudden... maar dat begint langzamerhand ook voor Nederland en tal van andere 'democratieën' te gelden.

Wat is de EU intussen aan het bekokstoven?

In La Vanguardia van vandaag staat in een artikeltje over de problemen die slapjanus Barroso ondervindt bij het uitgevoerd krijgen van zijn ideeën in een hoekje een verdacht stukje tekst. Ik zal het letterlijk vertalen: "Uit naam van de Kamer [het Europees Parlement] herinnerden de twee parlementariërs [de 'liberaal' Andrew Duff en de 'groene' Johannes Voggenhuber] Barroso eraan dat zelfs een ruime meerderheid van de Fransen en Nederlanders (86% volgens hen) wil dat het grondwettelijke proces voortgaat, bij voorkeur met wijzigingen in de tekst."

Ik weet natuurlijk niet waar deze europarlementariërs hun kennis vandaan hebben, maar ook al kloppen de percentages niet helemaal, het zou me helaas niet verwonderen als ze in principe gelijk hebben, althans zeker voorzover als ik de Nederlandse situatie kan inschatten. Dat is overigens ook duidelijk de visie van het Balkenkabinetje. Ze doen daar hun best om de Nederlandse bijdrage aan de EU verlaagd te krijgen en misschien zijn ze achter de schermen ook nog bezig om Turkije uit de EU te houden. Het zou me niks verwonderen wanneer ze over een jaar opnieuw met die 'onder-de-grond'-wet tevoorschijn komen en dan tegelijk met veel tam-tam gaan verkondigen dat Nederland voortaan minder bijdraagt aan de EU en dat Turkije er voorlopig niet bij mag. Als ze er dan voor rekening van de belastingbetaler nog een paar dure brochures tegenaan gooien (ze zullen inmiddels wel begrepen hebben dat 'glossy' beter verkoopt) zouden de stemverhoudingen in Nederland wel eens heel anders kunnen liggen dan een paar maanden geleden.

Het feit dat Turkije Cyprus niet wil erkennen (en misschien ook nog dat de moordpartij op de Armeniërs -1915- in Turkije onbespreekbaar blijft, al krijg ik de indruk dat onze Nederlandse nep-democraten daar niet zo erg mee zitten) zal daarbij dankbaar aangegrepen worden om het ondemocratische karakter van Turkije te benadrukken.

Bij de discussies rond het (voor de internationale neoliberale) mislukte referendum is er in Nederland door 'het volk' vooral gesproken over 'de Turken' en de nieuwe lidstaten in het algemeen en over de Euro. Andere bedreigende punten uit de 'grondwet' zoals de beoogde almachtige rol van de Europese Centrale Bank en de Europese strijdmacht die (net als de VS in Irak) volgens dezelfde 'grondwet' het recht heeft om ook buiten het grondgebied van de EU preventief in te grijpen, zijn door de grote massa nauwelijks opgepakt - en het feit dat het geen ontwerp was voor een grondwet, maar een ontwerp voor een vrijbrief voor het bedrijfsleven is nóg veel minder aan de orde gekomen.

Ook nu de enge kapitalistenkliek (de Balkenzooi en het bedrijfsleven) net doet of ze zich niet meer druk maakt over die 'grondwet', wordt er nog wel degelijk aan gewerkt. Opmerkingen vlak na het Non/Nee van de Fransen en Nederlanders als zou deze 'grondwet' nu nooit meer ter sprake mogen komen, en de aanvankelijke toezegging dat het ontwerp unaniem aanvaard zou moeten worden, zijn door diverse praatjesmakers al ontmaskerd als leugens, en we kunnen er donder op zeggen dat ze in het diepste geheim al hard bezig zijn met een nieuwe indoctrinatie-campagne.

Om te beginnen zullen we de komende tijd berichten kunnen verwachten, waarin benadrukt wordt dat diverse EU-zaken (zoals bijv. de meerjarenbegroting) zo moeilijk te regelen zijn, omdat de 'grondwet' is afgewezen. Zodra duidelijk is dat de boodschap bij ons is doorgedrongen, zal directer benadrukt gaan worden dat we toch niet verder kunnen zonder grondwet. Daarbij zullen de wereldvrede en de stabiliteit in Europa uiteraard benadrukt worden.

We zullen dus, hoe druk we het ook hebben met allerlei andere wantoestanden - en de laatste jaren zijn er op sociaal en politiek vlak in dit knikkerland (waar het niet om het spel maar om de knikkers gaat) eigenlijk alleen maar wantoestanden - voortdurend alert moeten blijven op de neoliberale EU-mafia.

Stop de Zorgverziekingswet! (en de Balkenbende!)

In het kader van aan derden beschikbaar gestelde bandbreedte, volgt hier een mededeling van de actie NOODREM:
Artsen zijn tegen, patiënten zijn tegen, de bevolking is tegen en toch dendert de kabinetstrein van het nieuwe zorgstelsel gewoon door. We roepen het kabinet op alsnog af te zien van invoering van dit nieuwe zorgstelsel.

Waarom?

 • Iedereen, arm of rijk, gaat dezelfde hoge premie betalen. Veel mensen moeten een zorgtoeslag aanvragen, wat enorme bureaucratie met zich meebrengt. De No-claimregeling maakt dat zieke mensen gaan betalen voor de teruggave aan gezonde mensen. Veel noodzakelijke zorg zit in de aanvullende verzekering, waarvoor mensen geweigerd kunnen worden.

 • Zorgverzekeraars gaan op de stoel van de arts zitten. Zo komt het voor dat mensen niet de behandeling vergoed krijgen die de arts nodig vindt. Wil je naar het ziekenhuis om de hoek, dan moet je misschien bijbetalen omdat je verzekeraar er geen contract mee heeft.

 • Het is een veel te ingewikkeld, bureaucratisch en niet sociaal stelsel.

 • Je kunt de actie NOODREM steunen door hier te klikken. Doen!

  Jeugdjournaal gecensureerd?

  Nadat vanmiddag enkele duizenden demonstranten in Den Haag het oprotten van de Balkenbende eisten, wist het Jeugdjournaal niet veel beters te bedenken dan een uitgebreide reportage uit te zenden over een demonstratie van 100 honden(eigenaren), die protesteerden tegen de plannen van de Gemeente Amsterdam om loslopende honden in het Vondelpark te verbieden. Dat is natuurlijk ook veel belangrijker dan dat er weer eens geprotesteerd wordt tegen het sloopbeleid van het clubje rond Balk en Zwam. Het gewone journaal had in ieder geval nog 30 seconden over met een paar beelden...

  Wie waren trouwens die rare mannetjes in dat oranje bootje in de Hofvijver? De enge kleur van het bootje doet het ergste vermoeden.

  Moet hij ons nou nog meer bedonneren?

  Beetje laat, maar ik wou eerst even kijken waar het allemaal over gaat. Nergens over dus.

  Ik verklaar me nader: In Webwereld van 21 september las ik dat minus-ter Donder een eigen website geopend heeft. Nou het is inderdaad (in de woordenboek-technische zin van het woord) een 'website' (een plek op het web), maar daar is dan ook alles mee gezegd. Hij heeft waarschijnlijk een ambtenaar opdracht gegeven om zoveel mogelijk relevante (althans in de ogen van Donder) links bij elkaar te schrapen. Maar iets nieuws zie ik dus niet...

  Wat beoogt deze enge man hiermee?
  - Wij moeten zien dat hij met zijn tijd meegaat en een eigen website heeft;
  - We moeten begrijpen dat hij open staat voor onze inbreng (er is namelijk een e-mail adres beschikbaar - ongetwijfeld rechtstreeks gekoppeld aan een zwart gat):
  - We moeten van hem aannemen dat er niks geheimzinnigs is aan wat hij doet: het is allemaal in het belang van het Nederlandse volk (en de wereldvrede natuurlijk! En van de verspreiding van de Blyde Boodschappe van de Here uiteraard!);
  - Hij hoopt dat we allemaal aan het lezen slaan via zijn 'interessante' links en dat we zo dol worden van al die fraaie volzinnen dat we op een gegeven moment het verschil niet meer zien tussen een komma en een koppelwerkwoord, waardoor we voortaan alles wat hij en zijn medeplichtigen over ons uitstorten blindelings als een geweldig geschenk beschouwen.

  Dream on, Dommer, en DONNER OP! Ja, ik word een beetje grof, maar daar vraag je zelf om!

  vrijdag 23 september 2005

  Is het waar of is het gewoon propaganda?

  Uit een artikel in NRC/Handelsblad van vandaag begrijp ik dat -volgens een onderzoeker- uit een tot nu toe geheime lijst van Europese inlichtingendiensten blijkt dat tussen 1994 en 2004 in Europa meer dan 28 (29, 30, waarom niet gewoon 'een dertigtal'?) grote terreuraanslagen verijdeld zijn, dank zij het "best goed werk" van de inlichtingendiensten.

  Een woordvoerder van de Nationaal coördinator Terrorismebestrijding zegt "Over verijdelde aanslagen doen we geen mededelingen".

  Het is best mogelijk dat dit de waarheid is en dat we al tientallen malen door het oog van de naald zijn gekropen. Het is echter inmiddels al zover gekomen met de (on)betrouwbaarheid van het regime (en niet alleen dat van Nederland, maar ook dat van de Big Brothers in de VS en hun lakeien in Groot-Brittannië -en trouwens ook de neoliberale EU- dat het mij onmogelijk is hen te vertrouwen. Er is de laatste jaren teveel gelogen om nog geloof te kunnen hechten aan dit soort beweringen. Deze kunnen maar al te gemakkelijk gebruikt worden (wat al hard aan het gebeuren is trouwens) om nog meer van onze burgerrechten te beperken of op te heffen.

  En dan zou ik ook nog wel eens willen weten met welke opzet de onderzoeker (Rob de Wijk) deze gegevens gepubliceerd heeft in zijn boek Supermacht Europa. Is dit boek gepubliceerd vanuit een journalistieke benadering of is het geschreven in (stiekeme?) opdracht van een of ander minus-terie of de EU? Het feit dat De Wijk o.a. onderzoeker is bij het niet bepaald objectieve instituut Clingendael geeft te denken!

  Grapjes over minus-ter Verdomd?

  Tja, de verleiding is groot om grapjes te maken over de parallellen tussen Rita Verdomd en de orkaan die in de Verenigde Staten duizenden uit hun huis gedreven heeft, maar ik doe het toch maar niet. De ellende van de slachtoffers is al erg genoeg en het belangrijkste verschil is dat we de Nederlandse Rita misschien, heel misschien nog kunnen stoppen. (Nee, AIVD, dit is géén oproep voor een aanslag!)

  Nog één nachtje slapen!

  In het kader van aan anderen beschikbaar gestelde bandbreedte, ben ik hierbij zo vrij een belangrijk bericht over te nemen van de website van het platform Keer het tij:  Op zaterdag 24 september om 13 uur wordt het Binnenhof in Den Haag massaal omsingeld. Demonstranten zullen op de zaterdag na Prinsjesdag, hand in hand het kabinet de rug toekeren. Bij de omsingeling die meer dan een kilometer lang zal zijn worden duizenden mensen verwacht. In het land heerst de stemming dat het genoeg is geweest met het harde beleid van dit kabinet, dat volgens onderzoek nog maar door 19% van de bevolking wordt gesteund.
  De omsingeling wordt georganiseerd door het platform Keer het Tij waarin 500 maatschappelijke organisaties hun verzet tegen het kabinet bundelen. Samen hebben ze bijna een half miljoen leden. Aan de acties van het platform de afgelopen drie jaar namen tienduizenden mensen deel.

  Balkenende maakt meer kapot dan je lief is.
  Twee jaar Balkenende II heeft meer kapot gemaakt dan ons lief is. Enorme bezuinigingen hebben de sociale voorzieningen uitgehold. De aanvallen op de georganiseerde solidariteit hebben de klok vele jaren teruggezet. Onder dit kabinet is de kloof tussen rijk en arm, oud en jong, autochtoon en allochtoon toegenomen. Dit kabinet van 'waarden en normen' heeft weinig respect getoond met het op straat zetten van duizenden vluchtelingen, het doorgaan met kernenergie en het ongemoeid laten van al maar stijgende topsalarissen terwijl de uitkeringen verder onder druk komen te staan. Daarom heeft vier op de vijf Nederlanders geen vertrouwen in dit kabinet. Daarom hebben duizenden mensen deel genomen aan protesten tegen het kabinetsbeleid, onder andere op 2 oktober vorig jaar.

  Eersteklas klungels in Den Haag

  Het is niet de eerste keer dat de (on)verantwoordelijken met de vingers in de neus prijzen voor megalomane projecten verlagen om ze maar goed te laten keuren, waarna steevast de ramingen naar boven moeten worden bijgesteld.

  Zo meldt het ANP vandaag dat bij de plannen voor de HSL (de zogenaamde Hogesnelheidslijn, die de reistijd tussen Amsterdam en Parijs met enkele minuten verkort - uiteraard afgezien van vertragingen, sein- en wisselstoringen of gladde blaadjes) onderdelen van de ventilatieschachten vergeten zijn ("We hebben een fout gemaakt", volgens een woordvoerder van het Minus-terie).

  Minus-ter Pias van verkeer heeft verklaard dat de daardoor te verwachten vertraging van 5-1/2 maand grotendeels ingehaald kan worden, maar dat kost dan wel 6 à 8 miljoen euri. Ach, we krijgen volgend jaar toch allemaal lastenverlichting (als je de balkende en zwammende oplichtersbende tenminste mag geloven), dus dan kan er ook rustig weer wat meer belasting geheven worden...

  Er is eigenlijk maar één alternatief. Het hele project alsnog afblazen, want er is geen reële uitweg. Volgens hetzelfde ANP-bericht kan elke maand vertraging "de Staat 22 miljoen euro kosten", en ook hier geldt de kreet van Charles de Gaulle: "L'état c'est moi" (De staat, dat ben ik) en zo is het, want de Staat heeft zelf geen geld, die maakt misbruik van onze duurverdiende centen...

  Ik had gisteren groot gelijk over de VVD

  Gisteren meldde ik al (in mijn stukje VVD gaat Dom66 achterna) dat de VVD net zo zijwindgevoelig aan het worden is als Dom66. Dat was omdat de VVD zich toen mordicus tégen rekeningrijden verklaarde (niet alleen nu, maar voor altijd), terwijl ze een jaar geleden nog vóór waren.

  De cyclus van de zijwindgevoeligheid is nu al gevaarlijk bekort (het lijkt wel of de partij nog vaker van richting verandert dan een windhaan in een novemberstorm, of zeg maar: vaker dan Dom66).

  Ik lees namelijk nu in NOS Teletekst dat VVD-opperhoofd van Aartsen zijn standpunt terzake 'genuanceerd' heeft (nieuwspraak voor 'gewijzigd'). Hij bedoelde kennelijk te zeggen dat hij voor is, maar wel op voorwaarde dat de opbrengst helemaal ten goede komt aan de automobilisten en dat er niet te veel kosten mee gemoeid zijn.

  Persoonlijk kan ik daar wel mee leven: Lekker veel rekeningrijden en al dat geld naar de automobilisten. Maar dan ook wel consequent géén geld uit de algemene middelen meer naar snelwegen! Het zou me niets verwonderen wanneer iedereen daar uiteindelijk beter van wordt (kan misschien gepresenteerd worden in het kader van de door Balk beloofde 'lastenverlichting'?), zelfs de automobilisten zelf...

  donderdag 22 september 2005

  Balkenbende blaat gewoon door...

  Zomaar wat gecombineerde ellende:

  Staatssecretaris van Geel (Milieu) vraagt om uitstel voor het verwezenlijken van de Europese normen voor de kwaliteit van de lucht, want Nederland kan daar in 2010 niet aan voldoen. (NOS Teletekst).
  Nouja, 'kan'... het is gewoon een kwestie van mentaliteit en politieke wil. Maar inderdaad een club die ononderbroken aandacht besteedt aan het aanleggen van nog meer files (eh... snelwegen) en die het openbaar vervoer blijft afbreken is dan ook duidelijk het spoor bijster!

  Den Haag wil de olieprijzen compenseren, MITS die in december nog steeds zo hoog zijn (wat is trouwens 'zo hoog'?) (NOS Teletekst). Het kabinetje twijfelt dus nog aan de effecten van de hogere energieprijzen.
  Het gaat hier echter ook net als altijd: als het regime moet betalen (ook al is het dan eigenlijk ONS geld) houden ze de hand op de knip, maar als ze geld kunnen vangen, weten ze niet hoe vlug ze moeten zijn. Ik verklaar me nader: Ondanks de Balkiaanse onduidelijkheid over de energieprijzen, is al wél beslist om de strippenkaart volgend jaar weer 2,6% duurder te maken. Dat is -zo lees ik in NOS Teletekst- "om openbaar vervoerbedrijven te compenseren voor de dure brandstof".
  Zoiets wordt 'naar je toe rekenen' genoemd.

  OPROTTEN, kotsverdomme, stelletje konkelfoezen!

  Matst Vaticaan nog steeds oorlogsmisdadigers?

  Het is waarschijnlijk bij de meesten wel bekend dat het Vaticaan na de Tweede Wereldoorlog aan talloze nazi-oorlogsmisdadigers de mogelijkheid geboden heeft om te ontkomen aan vervolging.

  Naar nu blijkt is er in een halve eeuw maar weinig veranderd: Het Joegoslavië-Tribunaal, dat misdadigers uit de oorlog in het voormalige Joegoslavië vervolgt, blijft bij het Vaticaan stuiten op onwil bij het zoeken naar een van de belangrijkste nog voortvluchtige verdachten.

  De Kroatische president Stepan Mesić heeft eerder al laten weten niet over aanwijzingen te beschikken dat betrokkene, Ante Gotovina, zich in Kroatië bevindt, maar volgens hoofdaanklaagster van het Tribunaal, Del Ponte, zou hij zich kunnen bevinden in een van de ongeveer 80 RK kloosters in Kroatië. Het Vaticaan houdt zich van den domme en verschuilt zich achter het formele excuus niet tot medewerking verplicht te zijn. (De Gelderlander vandaag)

  Het is uiteraard nog helemaal niet zeker dát Gotovina zich in een klooster in Kroatië bevindt, maar de houding van het Vaticaan draagt ook niet bepaald bij tot opheldering van de situatie. Persoonlijk houd ik het daarom op een 'niet uit te sluiten mogelijkheid'...

  Nieuw succes voor platenmafia

  De p2p-diensten WinMX en eDonkey zijn de volgende slachtoffers van de kortzichtige platenmafia, nadat in het verleden Napster al het zwijgen opgelegd werd - en trouwens ook de fantastische dienst Audiogalaxy, waar de meest exotische muziek te vinden was. Tja, wanneer het Verenigdestaatse Hooggerechtshof gevoelig is voor de 'argumenten' van deze geldwolven, zit er weinig anders op voor de bedreigde diensten. (Webwereld vandaag)

  Hoe kunnen platenmaatschappijen (en trouwens ook software-boeren) zo achterlijk zijn om te denken dat mensen ineens geld gaan hebben om de peperdure CDs te kopen die ze totnutoe gratis of voor een paar centen (als je de kosten van de verbinding omrekent) konden downloaden. Dachten ze nu werkelijk dat downloaders ineens meer zakgeld krijgen?

  Uit diverse onderzoeken in het recente verleden is al gebleken dat het downloaden juist mogelijkheden biedt om een goede keus te maken uit de beschikbare muziek, zodat de muziekliefhebber uiteindelijk zijn geld uitgeeft aan muziek die hij écht wil hebben. Het is immers heel wat gemakkelijker om thuis MP3's e beluisteren dan in een platenzaak ongemakkelijk aan een toonbank te hangen met rare apparaten tegen je oren. Persoonlijk hoop ik dat ze van een koude kermis thuiskomen en dat de platenverkopen in zullen zakken. Dat zal ze leren!

  Samen het Kabinet of the Living Dead omsingelen

  In het kader van aan anderen beschikbaar gestelde bandbreedte, ben ik hierbij zo vrij een erg belangrijke oproep over te nemen uit de Nieuwsbrief van de Internationale Socialisten:

  Met duizenden anderen zullen ook de Internationale Socialisten (IS) zaterdag 24 september a.s. demonstreren in Den Haag tegen kabinet Balkenende II. Zij zullen actief meedoen aan de omsingeling van het Binnenhof en laten horen dat het genoeg is geweest met dit 'Kabinet of the Living Dead'.

  Bart Griffioen van de IS: 'Peiling na peiling geeft aan dat een overgrote meerderheid van de bevolking het vertrouwen in de regering heeft verloren. Maar terwijl alle leven uit dit kabinet is verdwenen, regeert het over zijn graf. Alle beloftes over 'zoet na het zuur' ten spijt hebben deze 'Levende Doden' juist meer zuur voor ons in petto; van het nieuwe neoliberale zorgstelsel en voortgaande loonmatiging tot de alsmaar stijgende energie- en huurprijzen. Daarom mogen we niet blijven afwachten tot de verkiezingen, maar zal onze inzet moeten zijn Balkenende II zo snel mogelijk omver te halen. Het is genoeg geweest met de vrije markt fundamentalisten die Nederland terroriseren.'

  Wees erbij! Zaterdag 24 september 13:00 op het Plein in Den Haag.

  Zie voor meer informatie de sites van Keerhettij en de Internationale Socialisten.

  Hoogervorst bekent: kabinet om van te kotsen!

  Veel mensen zullen het met verbazing gezien hebben, maar voor degenen dit dit belangrijke moment gemist hebben, zal ik het even beschrijven:

  Gisteren stond, tijdens de algemene beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota, Woutertje Bos zijn reactie te geven op de ellendige plannetjes van Balk & Zalm, toen de TV-camera minuster Hoogervorst (hier o.a. ook wel de Diepvrieskoning genoemd) in beeld nam, die duidelijk met een gebaar liet zien wat hij vond van het wanbeleid van het regime waarvan hij nota-bene zelf deel uitmaakt: om te kotsen.

  Ik moet toegeven dat ik met stomheid geslagen was. Ik had hem tot van alles in staat geacht, maar een dergelijk staaltje van eerlijkheid had ik werkelijk niet achter hem gezocht. Bovendien moet hij dus toch nog een soort geweten hebben om het op deze manier te tonen en hij moet het ook allemaal nog zorgvuldig hebben moeten bespreken met de camera-regie: zoiets van "Rond minuut xx geef ik een teken, als jullie dan de camera op mij richten zal ik na 1 seconde een statement afleggen".

  Petje af voor dit dappere gebaar. En nou maar hopen dat het niet een voorbijgaande vlaag van verstandsverheldering was. Ik beloof plechtig dat ik hem mooit meer Droogworst zal noemen, wanneer hij zijn houding verbetert!

  Ziende blind en horende doof

  Je moet natuurlijk wel een beetje gemakkelijk te beïnvloeden zijn wanneer je bijvoorbeeld teksten van enkele duizenden jaren oud letterlijk neemt, maar PKN (De Protestantse Kerk in Nederland) maakt nog duidelijker wat voor een simpele club het is. De PKN heeft namelijk opdracht gegeven om de "onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël" tot uitdrukking te brengen.

  Dit zou volgens veel verontruste predikanten en kerkleden hebben moeten leiden tot een berisping van Dries van Agt, want die legt de schuld voor de ellende in het Midden-Oosten (overigens ook een beetje te simplistisch) bij de staat Israël. Sommigen betitelen hem zelfs als 'een veragtelijke ariër' (Trouw vandaag), maar voorzover als ik het begrijp zijn er niet zo veel die Van Agt op zijn vingers tikken (kennelijk toch niet zo dom als de PKN zelf).


  Deze hele situatie blinkt vooral uit door simpelheid met meer blinde vlek dan gezichtsvermogen. Uiteraard ligt een behoorlijk deel van de ellende in het Midden-Oosten bij Israel (niet het volk, maar de staat, PKN ziet kennelijk het verschil niet!), maar zo eenvoudig is het natuurlijk ook weer niet: na de tweede wereldoorlog was de Volkerenbond maar al te graag bereid om het joodse probleem van Europa te verplaatsen naar Palestina (indertijd nog bestuurd door Groot Brittannië). Het waren toen niet zozeer de Palestijnen die problemen veroorzaakten met de joden, maar vooral de buurlanden, die eigenlijk hetzelfde deden met Palestijnse vluchtelingen als het Nederlandse regime vanaf 1948 met de Molukkers. Deze moesten vooral in speciale kampen (waar ik woonde was er ook zo'n 'ambonezenkamp'), want de Nederlandse overheid zou wel zorgen dat ze weer terug konden naar hun eigen land. En net zoals er in Nederland op een gegeven moment problemen ontstonden met de Molukkers, ontstonden er in Palestina ook problemen met de Palestijnen, die daarbij ook nog eens actief gesteund en opgestookt werden door Arabische buurlanden.

  Dit alles neemt niet weg dat Israel een hoop had kunnen doen om een oplossing dichterbij te brengen. Het is tragisch dat de enige die daar -om heel pragmatische redenen overigens- serieus werk van maakte, vermoord werd door een fanatieke jood.
  Hoe dan ook het is in ieder geval te prijzen dat Van Agt (van wie ik overigens nooit een hoge -of zelfs maar een lage- pet heb op gehad, en nog steeds niet heb) de kat de bel durft aan te binden.

  VVD gaat Dom66 achterna

  De VVD is net zo zijwindgevoelig aan het worden als Dom66, de partij van Boris Boef, Pechvogel, Stinkworst en nog een stel van die nitwits.

  De VVD was namelijk een jaar gelegen nog vóór rekeningrijden, maar heeft nu besloten dat ze automobilisten nooit of nooit voor het gebruik van de weg zullen laten betalen. (Trouw vandaag).

  Ik stel daarom voor om -naar analogie van Dom66- de afkorting VVD voortaan te interpreteren als Vereniging Van Domkoppen, afgekort VVDom

  woensdag 21 september 2005

  Nationale actie voor Bea?

  In diverse media wordt vandaag benadrukt (eh... gesuggereerd) dat Bea (net als haar entourage) de enige is die er volgend jaar op achteruit gaat, terwijl wij allemaal kunnen profiteren van de verbetering van onze koopkracht.

  Ik ben brutaal genoeg om er geen bal van te geloven. Nouja... ik wil wel geloven dat Bea een paar cent minder krijgt, maar het lijkt me sterk dat ze daar iets van zal merken. Ze zou volgens één bron, volgend jaar € 300 per maand minder krijgen. Als ik het allemaal goed begrepen heb, zijn er talloze WAO-ers die er heel wat meer op achteruit zijn gegaan dank zij hun wonderbaarlijke genezing door wonderdokter De Kneus, en die hadden beslist geen jaarinkomen van meer dan 7 ton!

  Nouja, we mogen nog van geluk spreken dat ons schijnheilige balkenclubje niet besloten heeft een nationale solidariteitsactie op touw te zetten, waaraan alle ingezetenen verplicht (vrijwillig natuurlijk) eenmalig € 0,10 af moeten dragen om Bea's achteruitgang te compenseren.
  Want, zeg nou zelf, wat is 10 cent nou helemaal? Als dat gebeurt gaat Bea er volgend jaar alsnog op vooruit, want: 16.000.000 x € 0,10 = € 1.600.000. Als het regime dan voor het eerst eens niet gelogen heeft gaan we er volgend jaar allemaal op vooruit. Dat zal in ieder geval zo zijn voor Bea & Co. Dat wijzelf (de Nederlandse bevolking uitgezonderd 'ons' Duitse koningshuis dus) ook volgend jaar hoegenaamd geen verbetering zullen merken, zal mij niet verbazen...

  Woutertje Bos is het zowaar met me eens!

  Woutertje vindt dat de zogenaamde koopkrachtmaatregelen van het Balkenkabinetje het beste te vergelijken zijn met een fata morgana: "Hoe beter je leest, hoe minder het blijkt voor te stellen." (Brabants Dagblad vandaag).

  Hoe is het toch mogelijk?

  Uit een enquête van Maurice de Hond (in opdracht van de NOS) blijken enkele interessante gegevens:
  - 59% van de Nederlanders vindt dat het regime Balk & Zwam verantwoordelijk is 'voor de afname van het vertrouwen in de politiek';
  - bijna tweederde denkt dat het kabinet de economie negatief beïnvloed heeft en meer dan de helft gaat er vanuit dat het de komende twee jaar zo zal blijven;
  - 22% (toch nog!) wil dat Balk na de komende verkiezingen aanblijft, maar:
  - 71% wil dat hij oprot;
  - 28% wil dat mevrouwtje Verdomd aanblijft (en zij krijgt meer steun dan enige andere minus-ter!)...

  Het gaat inderdaad vreselijk slecht met Nederland. Wanneer 28% vindt dat dit a-sociale mens met haar mensonterende deportatiebeleid blijft zitten, kunnen ze Nederland beter opdoeken. Wél een grote mond over de apartheid in Zuid-Afrika indertijd, maar nu vindt meer dan een kwart het beleid van Verdomd kennelijk goed. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat de mensen die naar Afghanistan en elders worden teruggestuurd daar een beter leven zullen krijgen dan de zwarte Zuid-Afrikaners indertijd hadden...

  Een en ander blijkt uit een berichtje op NOS Teletekst van vandaag (overigens in iets andere bewoordingen gesteld)...

  dinsdag 20 september 2005

  Over Bea's voorleesuurtje en besparingen...

  Zoals jullie je misschien nog wel herinneren, meldde ik afgelopen vrijdag (log Nederlandse grutters aan het werk) dat het Minus-terie van Economische Zaken uit bezuinigingsoverwegingen besloten heeft om Nederland 1, 2 en 3 vanaf 2006 niet meer via de ether uit te zenden. Dat zou wel 11 miljoen Euri schelen (en 77.000 mensen voor niks omoepbelasting laten betalen, omdat zij de drie publieke zenders dan niet meer kunnen ontvangen).

  Dat steekt wel erg schriel af tegen de gulheid waarmee Bea's voorleesuurtje vanmiddag zowel via Nederland 1 als Nederland 2 uitgezonden werd (gelezen op NOS Teletekst). Ik veronderstel dat het regime van Balk en Zalm perse wilde dat niemand stieken naar het andere net zou kijken: door de zenders gelijk te schakelen (waarom herinnert die term mij aan de pers uit de Tweede Wereldoorlog?) moesten mensen wel kijken. Want het komt uiteraard niet in het hoofd van de bevoegde touwtjestrekkers (de vertaling van 'bevoegd' -competent- komt hier wel erg vreemd over, trouwens) op dat er naast de publieke zenders ook nog andere dingen te ontvangen zijn. Zelfs buitenlandse kwaliteitszenders (nee: ik bedoel niet CNN!).

  Nog afgezien van de vraag wat de zin is van uitzending (tenslotte staat de hele tekst uiterlijk morgen in de krant - en dan heb je geen last van die verstorende hotemetoten die je TV-beeld vullen), vraag ik me af waarom niet gewoon de zenders van Nederland 2 uitgeschakeld werden (hoeveel zou dat niet bespaard hebben?) Als er nou nog verschil was geweest tussen de uitzending op Nederland 1 en die op Nederland 2 (bijvoorbeeld Nederland 2 vanuit een verre hoek van de zaal en met galm op het geluid), maar die fantasie ontbrak ten enenmale (niet vreemd bij dit balkenkastje).

  Erika Terpstra beweegt niet genoeg!

  Vanavond werd in het Jeugdjournaal aandacht besteed aan de Miljoenennota - je weet wel het jaarlijkse voorleesuurtje van Beatrix na haar rondrit in de 'vergulde houten koets' (ze moet toch iets doen voor de kost, nietwaar?), waarin ze voorleest uit het werk van het regime van dienst.

  Bijzondere aandacht werd (in het Jeugdjournaal) besteed aan extra geld voor sport, want ... Nederland moet bij de Top-10 sportlanden gaan horen, door sport moet de bevolking zich beter integreren (of zoiets) en het is tevens de bedoeling dat Nederlanders door extra mogelijkheden meer gaan bewegen. Ze (zeg maar 'wij') zijn namelijk te dik en dat komt omdat we te weinig bewegen.

  Je kunt zeggen wat je wilt, maar ik vind het toch wel dapper van Erika Terpstra dat ze toch weer op komt draven om ons een voorbeeld te laten zien van wat er gebeurt wanneer je je sportprestaties aan de wilgen hangt (niet dat het gezegd werd, maar die boodschap is ook zonder vermelding overduidelijk). Chapeau, Erika!

  Nog 3-1/2 dag!  Meer hoef ik toch niet te zeggen?

  Zijn vissen slechtziend?

  We herinneren ons natuurlijk allemaal nog goed hoe minuster Zwam ons probeerde ervan te overtuigen dat de prijzen na de invoering van de Euro niet onevenredig gestegen waren.

  Nu geeft ook onze botte minuster van Buitenlandse Zaken weer een duidelijk voorbeeld van het slechte gezichtsvermogen van vissen.

  Hij heeft namelijk (zoals vermeld in NRC/Handelsblad van vandaag) de Verenigde Naties opgeroepen "te investeren in een wereldwijde cultuur van tolerantie en wederzijds respect".

  Van de andere kant hoeven we hem dat niet al te hard aan te rekenen, want hij gaat natuurlijk niet over binnenlandse zaken, dus hij hoeft in feite niet eens op de hoogte te zijn van de manier waarop bijvoorbeeld minuster De Kneus van Asociale Zaken arbeidsongeschikten met 'wederzijds respect' bejegent....

  Moet voor de burger!?

  Volgens de nieuwsbrief van NRC/Handelsblad moet de "rijksbegroting 2006 [...] de burger moet geven". Tja, ik kan me nauwelijks voorstellen dat we er moed aan zullen kunnen ontlenen - en zolang als we het verschil niet horen tussen 'moet' en 'moed' wordt er niet eens gelogen.

  Het kan natuurlijk ook een gewone zetfout zijn...

  Balkende Ellende blijft eng dromen!

  In het NRC/Handelsblad wordt vandaag gemeld dat Balkende Ellende nog lang zijn Balken niet wil beëindigen. Hij droomt er zelfs van om na de verkiezingen van 2007 de huidige coalitie (met de nep-liberalen van de VVD en de nep-democraten van Dom66 - en natuurlijk met de nep-christocraten van het CDA) wil voortzetten om in een volgende periode de hervormingsagenda van het kabinet volledig ten uitvoer te brengen (min of meer zijn eigen woorden).

  Hij wil kortom zo'n 90% (ruw geschat) van de Nederlandse bevolking ondergeschikt maken aan het winstbejag van de geprivatiseerde nutsbedrijven en het van regels bevrijde bedrijfsleven - en natuurlijk rekent hij er dan ook nog op dat hij met steun van de nep-socialisten van de PvdA (althans de vleugel van Woutertje B) de Europese strontwet er alsnog kan doordrukken, zodat er helemaal geen kans meer is voor welke EU-lidstaat dan ook om nog ooit een menswaardige samenleving te herstellen.

  Als het aan Balk ligt (en laten we die mislukte vis van een Zalm ook niet vergeten) bevinden we ons binnenkort weer in de middeleeuwen - zij het met een geavanceerde technologie, maar die dient uiteindelijk ook slechts de belangen van de neoliberale internationale. Denk in dit verband alleen maar aan de voor e-mails en telefonie geplande bewaarplicht, identificatieplicht en paspoorten met biometrische gegevens. En dan is het mij vooralsnog onduidelijk wat de interactiviteit van digitale TV impliceert, maar het zou me niet eens verbazen wanneer daarmee de situatie van George Orwells roman 1984 wel erg dichtbij komt. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het technisch mogelijk moet zijn om ons via onze eigen (digitale) apparatuur te bespioneren.

  Gelukkig is het nog niet zover en onze nationale balkenbreier kan dromen wat hij wil, maar hij moet eerst nog maar eens afwachten wat het resultaat is van de verkiezingen van 2007. Sterker nog: hij moet nog afwachten of het door hem geleide (nou ja... geleide...) regime de demonstratie van komende zaterdag in Den Haag overleeft. Het is te hopen dat we zaterdag met genoeg mensen het Binnenhof kunnen omsingelen, zodat het regime het in ieder geval behoorlijk benauwd krijgt - stikken hoeven ze van mij niet: ik heb liever dat ze de rest van hun leven met angst aan deze omsingeling terugdenken en er tegelijk bij beseffen dat ze die aan hun eigen wanbeleid te danken hadden.

  maandag 19 september 2005

  Veelstemmige brillen!

  Ik dacht het al eerder gehoord te hebben, maar ik wist het nog niet zeker. Vanavond heb ik echter zekerheid gekregen. Blijkens een TV-reclame van brillenbedrijf Het Huis worden daar werkelijk Multivocale brillen verkocht...

  zondag 18 september 2005

  Justitie waakt

  Je zou het niet denken, nadat al voor de zoveelste keer een fiets van je gejat is, maar het is toch écht waar. Ik heb het vanmiddag op de radio gehoord: de politie heeft 450 internet-sites ontdekt die gokspelletjes aanbieden en die zich speciaal op Nederland richten. Dat mag namelijk niet!

  Zelf ben ik achterdochtig genoeg om te denken dat dit iets te maken heeft met het beschermen van de markt van Holland Casino. Holland Casino gaat namelijk zelf spelletjes aanbieden op het internet, en het zou natuurlijk lullig zijn als zij minder klanten zouden krijgen door die andere sites. Gokken is namelijk alleen slecht, wanneer het geen extra geld oplevert in de Nederlandse schatkist.

  Maar, zoals ik al zeg, ik ben nogal achterdochtig en ik zie natuurlijk verbanden die er helemaal niet zijn...

  zaterdag 17 september 2005

  Ongelooflijk!, maar waar? Of toch wel?!

  Op de site van de Belgische krant Het laatste nieuws vond ik zojuist (in de editie van 8 september) een bijna ongelooflijk berichtje. Aangezien echter de VS -zoals iedereen weet- het 'land van de onbegrensde mogelijkheden' is, zou het toch best wel eens waar kunnen zijn.

  Ik houd jullie niet langer in spanning, en daarna kunnen jullie nog eens nadenken of George Double-Me gelijk heeft met zijn bewering dat de hulpverlening in New Orleans fantastisch geweest is.

  Volgens Skynews had de Britse toerist Ged Scott gezien hoe een groep meisjes door het stijgende water gedwongen was naar het dak van het Ramada Hotel (waar Ged en zijn vrouw ook logeerden) te vluchten. De meisjes vroegen om hulp aan voorbijvarende politie-agenten, maar die beperkten zich tot "Show us what you've got to offer" (Laat maar eens zien wat je te bieden hebt) of woorden van gelijke strekking, terwijl ze met gebaren duidelijk maakten dat de meisjes hun T-shirts omhoog moesten doen. De meisjes hadden daar geen zin in en dus voeren de dappere agentjes maar verder...

  Scott had trouwens toch al de indruk dat de politie-agenten vooral bezig waren met het maken van foto's voor hun eigen foto-album [of om ze duur te verkopen aan buitenlandse persbureaus? - dwarslezer]. De werkelijke hulp werd geboden door gewone burgers...

  Goed advies van UWV Tilburg

  Min of meer toevallig - maar niet minder belangrijk - kwam ik zojuist terecht op de site van de afdeling Tilburg van de SP, waarop verslag wordt gedaan van een bedevaart van diverse SP-afdelingen naar het UWV-kantoor in Tilburg. Gezien het aantal wonderbaarlijke genezingen dankzij het UWV is er immers alleszins reden om de UWV-heiligdommen te bezoeken. Op de betreffende pagina van de SP-site zijn opnamen te horen van het UWV-advies!

  Een delegatie van de bedevaartgangers had een gesprek met de woordvoerder en met de nieuwe directeur van het UWV. Beiden waren (en nu citeer ik letterlijk het verslag van de SP-site) duidelijk in hun stelling: "de consequenties van de miraculeuze herkeuring zijn voor rekening van 'Den Haag' en burgers zouden er goed aan doen daar bij de volgende verkiezingen rekening mee te houden".

  Een duidelijker stemadvies tegen het Balk & Zalm-kabinet uit zo onverdachte hoek is iets dat de twijfelaars nu toch ook wel aan het denken moet zetten, nietwaar? Alleen vind ik dat het Balkencircus nú al veel te lang geduurd heeft en dat de hele club op staande (trappende) voet -oneervol, wel te verstaan- moet worden ontslagen. En eigenlijk zou hun ook het kiesrecht moeten worden ontnomen, het passieve kiesrecht omdat ze duidelijk hebben aangetoond dat ze er niks van bakken en het actieve kiesrecht omdat ze overduidelijk niet beseffen wat democratie inhoudt.

  vrijdag 16 september 2005

  Groot-Brittannië voortaan mijden?

  Wanneer nieuwe Britse wetsvoorstellen worden goedgekeurd, loopt iedereen het risico zonder enige vorm van aanklacht te worden opgepakt en drie maanden te worden opgesloten. (NRC/Handelsblad van vandaag). Deze maatregel is bedoeld voor 'verdachten van terrorisme', maar hoe kun je weten of je niet op een of andere manier verdacht bent? Een collega die de pest aan je heeft kan gemakkelijk aangifte doen van verzonnen feiten en voordat dan blijkt dat het onzin was, ben je drie maanden verder en met een beetje pech je baan en je vriendenkring kwijt.

  Tony B Liar vindt de zorgen over de burgerlijke vrijheid allemaal maar overdreven: "Voor zover ik weet hebben de mensen altijd aanvaard dat bij rechten ook verantwoordelijkheden horen". Ik weet niet wat hij daarmee wil zeggen, maar volgens mij lult Tony Blur net zo vaag in de ruimte als onze eigen Balkende Ellende...

  De Britten beschouwen zich graag als de bakermat van de parlementaire democratie, maar als het zo door gaat zijn zij ook verantwoordelijk voor de invoering van de parlementaire tirannie in de EU...

  Ik heb er effe genoeg van...

  ... althans van het gebalk van Bush over zijn onschuld en die van zijn regime voor de ellende in New Orleans en van het gezemel van minuster Dommer die zijn kont al in de meest onsmakelijke bochten heeft gewrongen om er toch maar voor te zorgen dat hij niet door de dubbele beglazing van zijn kantoor gekukeld wordt door de Tweede Kamer.

  Ik zou zeggen: als jullie dat gekonkel nog niet moe zijn, lees dan maar in welke krant dan ook. Het enige wat je moet onthouden is dat het regime van Bush niet te vertrouwen is en het regime van Balk & Zalm (waar dus Dommer ook bijhoort) al evenmin.

  In dit verband (toch nog even) wil ik wél nog even wijzen op een onderzoek, waarover de Metro vandaag berichtte. Het is een onderzoek van de BBC, waarvoor enquête-bureau Gallup ruim 50.000 mensen in 68 verschillende landen heeft ondervraagd. Uit dit onderzoek blijkt dat slechts 13% (dertien procent) van de ondervraagden politici vertrouwt. De enige uitzonderingen op dat lage vertrouwen in politici vormen de Scandinavische staten en Zuid-Afrika.

  Politici zijn van alle prominenten -volgens een meerderheid van de ondervraagden- 'het minst te vertrouwen'.
  En als je misschien wilt weten hoe ík daarover denk, kijk dan even rechtsboven op deze pagina (onder "About Me")...

  MicroSchoft blijft schofterig bezig

  Ondanks allerlei verloren rechtszaken, blijft MicroSchoft gewoon doorgaan met verkennen van de grenzen van haar streven naar monopolisering van de software-wereld.

  Verleden maand werd een aangekondigde update van de Virtual Server ineens verkocht als nieuwe versie, waarvoor dus betaald moest worden (een gebruikelijke praktijk bij MS: zo was Windows 98 in feite ook niet meer dan een update van Windows 95 en Windows Vista is -nadat allerlei beloofde verbeteringen zijn komen te vervallen- ook niet veel meer dan een update van Windows XP).

  Een nieuwe stunt is dat bedrijven die het "nieuwe" besturingssysteem Windows Vista Enterprise willen gebruiken, verplicht gebruik moeten gaan maken van MS's Software Assurance-licentieprogramma, dat zelfs vóór zijn introductie al de nodige kritiek gekregen heeft en dat -volgens berekeningen- voor klanten soms duurder kan uitvallen dan het gebruikelijke systeem van het kopen van een licentie... (Webwereld van vandaag)

  Waarom, WAAROM blijven bedrijven, overheden en particulieren toch nog steeds zo gehecht aan de uitzuigpraktijken van MicroSchoft? Toegegeven, er zijn applicaties die niet draaien onder andere besturingssystemen (Mac, Linux, enz.), maar voor het gebruik dat de meeste privé-gebruikers van hun PC maken (briefje tikken, muziek-database met Excel, surfen op het internet, e-mailen, PDF-jes lezen en MP3's en DVD's afspelen) is Windows absoluut niet nodig. Sterker nog door over te stappen op Linux zijn de gebruikers ineens een heleboel goedkoper uit (gratis software is immers heel wat goedkoper dan de woekerprijzen van MicroSchoft).

  Dát zou nou eens een leuke taak zijn voor Brinkhorst (Economische Zaken): ervoor zorgen dat er hard werk wordt gemaakt van vervanging van Windows door Linux. Dat zou héél wat meer geld opleveren dan de schamele 11 miljoen € die hij hoopt te besparen door te stekker van de landzenders van Nederland 1, 2 en 3 uit te trekken...

  TNO-technocraten voorstanders van dwangarbeid

  En ik maar denken dat ze zich bij het TNO bezig hielden met onderzoek naar dijken en allerlei andere technische zaken. FOUT! Ze weten kennelijk ook van alles over sociale zekerheid. Die conclusie zou je tenminste kunnen trekken uit een rapport van het onderzoeksinstituut TNO Kwaliteit van Leven [het is maar wat je 'kwaliteit' noemt].

  De conclusie is dat mensen met een uitkering (behalve AOW-ers) iets tegenover die uitkering moeten stellen, of die verdiend moeten hebben. Ze kunnen het recht op die uitkering bij elkaar krijgen door bijv. vrijwilligerswerk te doen of mantelzorg te bieden (oftewel: gratis werk doen waarvoor eigenlijk een salaris zou moeten worden betaald [ikzelf noem dat dwangarbeid!]). Op deze manier (er wordt nog heel wat meer bij elkaar geneuzeld, maar ik wil mijn eigen en jullie humeur zo vlak voor het weekend niet verder verzieken) ontstaat 'een optimale productiviteit over de hele levensloop'. (Trouw van vandaag). Volgens de TNO-wijsneuzen moet er wel iets dergelijks komen, want het is nu eenmaal makkelijker solidair te zijn met werkenden dan met niet-werkenden.

  Enge neoliberale kletskoek, die alleen maar dient ter ondersteuning van het neoliberale streven naar een steeds hogere productie en concurrentie (ergo: verspilling van onvervangbare grondstoffen) en vulling van zakken van patsers (aandeelhouders, directeuren). En uiteraard zullen de werknemers niet verhongeren: die zullen wel voldoende moeten krijgen om te denken dat ze het 'niet slecht' hebben, want anders zouden ze zich misschien wel eens niet meer voor het kapitalistische systeem laten misbruiken.

  Het zou me niks verbazen als minister Zwam in het rapport wordt voorgesteld als zoethouder...

  Nederlandse grutters aan het werk

  Gisteren gelezen in het weblog van Media Network (van Radio Nederland, de beste wereldomroep ter wereld) dat vanaf 2006 (1 januari?) de Nederlandse publieke TV-omroepen (Nederland 1, 2 en 3) niet meer via de ether ontvangen zullen kunnen worden. Dit is beslist door het minusterie van Economische Zaken. Op deze manier zou op jaarbasis 11 miljoen € "uitgespaard" worden. De leden van de Tweede Kamer zullen volgende week geïnformeerd worden.

  Eerlijk gezegd kan ik me dit nauwelijks voorstellen, maar van de andere kant zijn de Haagse grutters stom genoeg om wél gevoelig te zijn voor die 11 miljoen en niet voor de honderden miljoenen die in allerlei bodemloze putten gestort worden (en dan heb ik het nu niet speciaal over de uitkeringen voor Beatrix en haar entourage).

  Ik veronderstel dat er nu ook weer wel een speciale regeling zal worden gecreëerd voor de mensen op het platteland die geen kabelaansluiting hebben (omdat de kabelaars dat te duur vinden) en die tot op heden gewoon via de ether keken (je weet wel, met zo'n hark-antenne op het dak). Of (nog waarschijnlijker) houden ze daar maar geen rekening mee, omdat het maar om een irrelevant geringe hoeveelheid mensen gaat, die gewoon pech hebben...
  En trouwens: er zijn ook heel wat mensen die vanaf camping of bootje via de ether kijken. Volgens de Metro gaat het om zo'n 77.000 mensen, die door deze imbeciele maatregel gedupeerd worden.

  Waarin een klein land walgelijk bezig kan zijn!

  donderdag 15 september 2005

  Als Neelie vóór is, moeten wij tegen zijn!

  Niet dat het allemaal veel verschil maakt wat ik als Nederlander vind, maar wanneer Neelie Kroes (vroeger ook wel bekend als Neelie Kutsmoes) hoopt dat Angela Merkel a.s. zondag gekozen wordt bij de Duitse verkiezingen, dan moge het duidelijk zijn dat het in het belang is van 'de gewone Duitser' als zij niet gekozen wordt.

  Misschien is het interessant nog even het laatste wapenfeit van Neelie aan te halen: zij vindt het namelijk maar niks dat er woningbouwcorporaties zijn. Zij is van mening dat het huidige systeem van sociale woningen in strijd is met Europese richtlijnen. Daarop is maar een reactie mogelijk: weg met mensen die dit soort ideeën aanhangen en weg met richtlijnen die dergelijks bepalen!


  Of zou er misschien op grond van diezelfde Europese richtlijnen zoveel gewerkt worden aan nieuwe autowegen? Op deze manier wordt woonruimte gecreëerd voor slachtoffers van Neelies politiek, die door het wegvallen van sociale woningen alleen nog maar onder bruggen kunnen wonen...

  Nu de hoofdschuldigen nog!

  Bush heeft op de eerste dag van de topconferentie van de Verenigde Naties in New York opgeroepen tot een krachtigere bestrijding van het terrorisme. Als toppunt van schijnheiligheid riep hij de VN op tot het oprichten van een nieuwe mensenrechtencommissie, 'waarin geen plek meer is voor landen die de rechten schenden'. (Trouw van gisteren)

  Het lijkt me een fantastisch idee om het terrorisme krachtig aan te pakken, om te beginnen bij de hoofdoorzaken:
 • de uitbuiting van een groot deel van de wereld door een klein clubje onder leiding van de VS, waardoor een groot deel van de mensheid lijdt onder structurele armoede en honger;
 • de wapenindustrie die er alle belang bij heeft dat er meer en meer wapens verkocht worden - waarbij het hen niet interesseert wie ze afneemt: terroristen of terreurbestrijders;
 • het fundamentalisme -zowel christelijk, islamitisch, joods of anderszins-, waarbij het gebod van naastenliefde maar al te gemakkelijk wordt vergeten zodra de eigen belangen in gevaar zouden kunnen komen.

  En misschien zou de boodschap dan extra duidelijk overkomen wanneer Bush (desnoods alleen pro-forma, want hij is tenslotte ook niets meer dan een marionet van de kapitalistische belangen) zou worden vervolgd voor de misdaden die onder zijn leiding begaan zijn, waarbij hij zich bijvoorbeeld niet veel aantrok van de rechten van de souvereine staat Irak, trouwens ook niet van het internationale recht...
 • EU-lobby is nog niet uitgezwetst!

  Gisteren is het verslag van de werkzaamheden van de Referendumcommissie naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt gesuggereerd dat er zoveel mensen tegen de Europese 'grondwet' gestemd hebben, omdat de voorbereidingstijd te kort was en omdat het bedrag voor campagnes door maatschappelijke organisaties te klein was. (NRC/Handelsblad van gisteren)

  Ik kan me niet aan de stellige indruk onttrekken dat hier weer een clubje neoliberale praatpalen aan het werk is, die ons vooral wil overtuigen dat we stom zijn geweest om tegen te stemmen. Vergiftigde lulkoek!


  Diverse 'anti'-organisaties hebben kans gezien -ondanks de tegenwerking van de overheid (zoals pogingen om websites te laten sluiten)- een duidelijke en informatieve campagne te voeren. Dit in tegenstelling tot de overheid die weliswaar geld genoeg tot haar beschikking had (ze graaide gewoon naar eigen inzicht uit de schatkist) en die niet verder kwam dan de huis-aan-huis verspreiding van enkele grauwe brochures met halve leugens en halve waarheden.

  Laat ik het nog even duidelijk stellen voor de vierkante neoliberale koppen: Er is maar één grondwet die goed kan zijn (en dan bedoel ik niet eens qua inhoud, maar qua vorm) en dat is een grondwet waarin alleen hoofdlijnen zijn opgenomen, en die bovendien democratisch tot stand moet zijn gekomen. Het grootste deel van de inhoud van de afgewezen 'grondwet' bestaat uit zaken die in organieke wetten moeten zijn opgenomen en niet rotsvast in een grondwet moeten zijn vastgelegd. Het is daarom alleen maar terecht dat de kiezers een overduidelijk NEE / NON hebben laten horen!

  Nederlandse overheid onbetrouwbaar

  Een Angelees, voorzitter van het 'Front voor de Bevrijding van de Enclave Cabinda' was met een speciaal visum van Buitenlandse Zaken naar Nederland gekomen om in het Vredespaleis in Den Haag aanwezig te zijn bij besprekingen over het vredesproces, waarna hij door de Nederlandse politie werd opgepakt om te worden uitgeleverd aan de VS, waar hem vervolging te wachten staat omdat hij in 1990 in Cabinda een Verenigdestater gegijzeld zou hebben.

  Betrokkene, Antonio Bento Bembe, heeft zijn uitzetting aangevochten en gelukkig hebben we in Nederland nog rechters die weten wat 'recht' inhoudt, zoals rechter Strijards (die de gang van zaken 'opmerkelijk' vindt) en rechter Van Rossum, die een aantal vragen formuleerde voor minister Bot (de naam zegt al genoeg, dunkt mij). Ook Harry van Bommel (SP) heeft vragen gesteld aan de minister van buitenlandse zaken (Bot) en justitie (Dommer). (NRC/Handelsblad van 14 september)

  Het zou me overigens wel leuk lijken wanneer Bush bij een bezoek aan Nederland met dezelfde voortvarendheid zou worden opgepakt om te worden uitgeleverd aan Cuba voor alle ellende die hij en zijn voorgangers al meer dan 40 jaar hebben veroorzaakt voor de bewoners van het eiland, waar de Verenigdestaters vóór de revolutie van Fidel Castro zo goedkoop naar de hoertjes konden...

  woensdag 14 september 2005

  Burgerrechten in Nederland? Niet voor iedereen!

  Het balkenkabinetje mag in Nederland liegen en bedriegen, ministers mogen hun verantwoordelijkheden afschuiven (zoals onlangs Dommer nog) en hoeven zich niet aan hun eigen regeltjes te houden, zoals Veerman pasgeleden.

  Dat geldt allemaal niet voor burgers. Iedereen weet welke risico's hij/zij loopt wanneer hij een uitkering geniet (zou er nou écht iemand een uitkering genieten?) en vergeet een bijverdienste -hoe gering ook- op te geven.

  Ook de vrijheid van meningsuiting blijkt nog steeds een rekbaar begrip te zijn... Wanneer Balk niet zelf probeert in te grijpen wanneer Beatrix (in de ogen van dit Balkende lontje) beledigd wordt door BNN of Kopspijkers, dan zijn het wel overijverige politie-agentjes, die in plaats van Nederland veiliger te maken, het kennelijk als eervol zien om demonstranten op te pakken en op te sluiten...

  Nou ben ik intussen oud genoeg om me te herinneren hoe tijdens de Vietnam-demonstraties rond 1970 mensen beboet werden vanwege spandoeken met het opschrift «JOHNSON MOORDENAAR», met als humoristisch gevolg dat de spandoeken voortaan getooid werden met de tekst «JOHNSON MOLENAAR», waardoor Johnson in Vrij Nederland genoemd werd als 'de eerste president met zijn eigen kindermeel'.

  Nou had ik gehoopt dat in de afgelopen 30 jaar de vrijheid van meningsuiting een beetje meer gemeengoed geworden was en daardoor meer gerespecteerd zou worden. Mooi niet dus!

  Afgelopen vrijdag (9 september) is namelijk in het centrum van Rotterdam een demonstrant opgepakt omdat hij weigerde een poster weg te bergen waarop de tekst: «OPSPORING VERZOCHT - GEORGE W. BUSH - TERRORIST». (Algemeen Dagblad - vandaag)

  Het is natuurlijk de vraag of dat klopt - voor mijzelf zijn sommige taxichauffeurs en automobilisten échte terroristen, maar ik denk dat de definitie van Van Dale aardig op Bush toegepast kan worden:
  "terrorist - iemand die daden van terrorisme pleegt."
  "terrorisme - het ontwrichten van een samenleving door daden van terreur, met een politiek oogmerk".
  "terreur - georganiseerde geweldpleging om politieke of andere doelen te bereiken => terrorisme."

  Het zou me wel leuk lijken (misschien minder leuk voor de demonstrant zelf) wanneer deze zaak uiteindelijk voor de rechter zou komen. Het zou me namelijk absoluut niet verwonderen wanneer de betreffende dienders in hun hempie zouden komen te staan en met de billen bloot moeten.

  Eerlijk gezegd denk ik dat het Georg Double-Me allemaal niks kan schelen. Anders had hij Nederland al lang plat gebombardeerd...