maandag 12 september 2005

Tijd voor frisse wind door het CDA

Eigenlijk zou een orkaan beter zijn, die dan het hele CDA mee zou moeten nemen naar een eiland vol fundamentele christenen, maar voorlopig acht ik de kans daarop erg klein, dus ik zou nu al erg blij zijn met een scherpe wind die eens lekker de CDA-koppen schoon blaast. Misschien willen de hersenen van die mens(achtig)en dan weer een beetje werken.

In het Brabants Dagblad van vandaag las ik namelijk dat CDA-er Spies bezwaar heeft tegen de manier waarop Brinkhorst (minister van Economische Zaken) zich concentreert op windenergie. Spies ziet meer in 'schoon fossiel', waarmee bedoeld wordt de opwekking van energie met fossiele brandstof, maar zonder er dat CO2 vrijkomt.

Het is misschien wel moeilijk voor mensen met een beperkt denkraam (en daarvan moet wel sprake zijn, anders zaten ze niet bij het CDA), maar het is al jaren bekend dat de hoeveelheid fossiele brandstof eindig is (zeker met de roofbouw die in het 'westen' gepleegd wordt, en steeds meer ook in China). Vermindering van de CO2 uitstoot is dan wel belangrijk, maar dat is niet meer belangrijk wanneer er geen fossiele brandstof meer is...


Misschien komt dat beperkte inzicht wel omdat voor het eerst serieus onderzoek gedaan werd door de Club van Rome, en voor veel katholieken (nog steeds een belangrijk bestanddeel van het CDA) is er maar één club van Rome (die van henzelf) en konden/kunnen ze uiteraard geen gevolg geven aan het rapport van de Club van Rome, omdat daarop de handtekening van hun ayatollah, de paus, ontbrak...

Geen opmerkingen: