zaterdag 24 september 2005

Moet hij ons nou nog meer bedonneren?

Beetje laat, maar ik wou eerst even kijken waar het allemaal over gaat. Nergens over dus.

Ik verklaar me nader: In Webwereld van 21 september las ik dat minus-ter Donder een eigen website geopend heeft. Nou het is inderdaad (in de woordenboek-technische zin van het woord) een 'website' (een plek op het web), maar daar is dan ook alles mee gezegd. Hij heeft waarschijnlijk een ambtenaar opdracht gegeven om zoveel mogelijk relevante (althans in de ogen van Donder) links bij elkaar te schrapen. Maar iets nieuws zie ik dus niet...

Wat beoogt deze enge man hiermee?
- Wij moeten zien dat hij met zijn tijd meegaat en een eigen website heeft;
- We moeten begrijpen dat hij open staat voor onze inbreng (er is namelijk een e-mail adres beschikbaar - ongetwijfeld rechtstreeks gekoppeld aan een zwart gat):
- We moeten van hem aannemen dat er niks geheimzinnigs is aan wat hij doet: het is allemaal in het belang van het Nederlandse volk (en de wereldvrede natuurlijk! En van de verspreiding van de Blyde Boodschappe van de Here uiteraard!);
- Hij hoopt dat we allemaal aan het lezen slaan via zijn 'interessante' links en dat we zo dol worden van al die fraaie volzinnen dat we op een gegeven moment het verschil niet meer zien tussen een komma en een koppelwerkwoord, waardoor we voortaan alles wat hij en zijn medeplichtigen over ons uitstorten blindelings als een geweldig geschenk beschouwen.

Dream on, Dommer, en DONNER OP! Ja, ik word een beetje grof, maar daar vraag je zelf om!

Geen opmerkingen: