zaterdag 24 september 2005

Wat is de EU intussen aan het bekokstoven?

In La Vanguardia van vandaag staat in een artikeltje over de problemen die slapjanus Barroso ondervindt bij het uitgevoerd krijgen van zijn ideeën in een hoekje een verdacht stukje tekst. Ik zal het letterlijk vertalen: "Uit naam van de Kamer [het Europees Parlement] herinnerden de twee parlementariërs [de 'liberaal' Andrew Duff en de 'groene' Johannes Voggenhuber] Barroso eraan dat zelfs een ruime meerderheid van de Fransen en Nederlanders (86% volgens hen) wil dat het grondwettelijke proces voortgaat, bij voorkeur met wijzigingen in de tekst."

Ik weet natuurlijk niet waar deze europarlementariërs hun kennis vandaan hebben, maar ook al kloppen de percentages niet helemaal, het zou me helaas niet verwonderen als ze in principe gelijk hebben, althans zeker voorzover als ik de Nederlandse situatie kan inschatten. Dat is overigens ook duidelijk de visie van het Balkenkabinetje. Ze doen daar hun best om de Nederlandse bijdrage aan de EU verlaagd te krijgen en misschien zijn ze achter de schermen ook nog bezig om Turkije uit de EU te houden. Het zou me niks verwonderen wanneer ze over een jaar opnieuw met die 'onder-de-grond'-wet tevoorschijn komen en dan tegelijk met veel tam-tam gaan verkondigen dat Nederland voortaan minder bijdraagt aan de EU en dat Turkije er voorlopig niet bij mag. Als ze er dan voor rekening van de belastingbetaler nog een paar dure brochures tegenaan gooien (ze zullen inmiddels wel begrepen hebben dat 'glossy' beter verkoopt) zouden de stemverhoudingen in Nederland wel eens heel anders kunnen liggen dan een paar maanden geleden.

Het feit dat Turkije Cyprus niet wil erkennen (en misschien ook nog dat de moordpartij op de Armeniërs -1915- in Turkije onbespreekbaar blijft, al krijg ik de indruk dat onze Nederlandse nep-democraten daar niet zo erg mee zitten) zal daarbij dankbaar aangegrepen worden om het ondemocratische karakter van Turkije te benadrukken.

Bij de discussies rond het (voor de internationale neoliberale) mislukte referendum is er in Nederland door 'het volk' vooral gesproken over 'de Turken' en de nieuwe lidstaten in het algemeen en over de Euro. Andere bedreigende punten uit de 'grondwet' zoals de beoogde almachtige rol van de Europese Centrale Bank en de Europese strijdmacht die (net als de VS in Irak) volgens dezelfde 'grondwet' het recht heeft om ook buiten het grondgebied van de EU preventief in te grijpen, zijn door de grote massa nauwelijks opgepakt - en het feit dat het geen ontwerp was voor een grondwet, maar een ontwerp voor een vrijbrief voor het bedrijfsleven is nóg veel minder aan de orde gekomen.

Ook nu de enge kapitalistenkliek (de Balkenzooi en het bedrijfsleven) net doet of ze zich niet meer druk maakt over die 'grondwet', wordt er nog wel degelijk aan gewerkt. Opmerkingen vlak na het Non/Nee van de Fransen en Nederlanders als zou deze 'grondwet' nu nooit meer ter sprake mogen komen, en de aanvankelijke toezegging dat het ontwerp unaniem aanvaard zou moeten worden, zijn door diverse praatjesmakers al ontmaskerd als leugens, en we kunnen er donder op zeggen dat ze in het diepste geheim al hard bezig zijn met een nieuwe indoctrinatie-campagne.

Om te beginnen zullen we de komende tijd berichten kunnen verwachten, waarin benadrukt wordt dat diverse EU-zaken (zoals bijv. de meerjarenbegroting) zo moeilijk te regelen zijn, omdat de 'grondwet' is afgewezen. Zodra duidelijk is dat de boodschap bij ons is doorgedrongen, zal directer benadrukt gaan worden dat we toch niet verder kunnen zonder grondwet. Daarbij zullen de wereldvrede en de stabiliteit in Europa uiteraard benadrukt worden.

We zullen dus, hoe druk we het ook hebben met allerlei andere wantoestanden - en de laatste jaren zijn er op sociaal en politiek vlak in dit knikkerland (waar het niet om het spel maar om de knikkers gaat) eigenlijk alleen maar wantoestanden - voortdurend alert moeten blijven op de neoliberale EU-mafia.

Geen opmerkingen: