dinsdag 13 september 2005

Betutteling moet kunnen!

João Varela (LPF) wil uithuwelijken strafbaar laten stellen en Mirjam Sterk (CDA) doet nog een extra duit in het zakje door in een erg ongelukkige opmerking ("Een gedwongen huwelijk is vaak moeilijk te bewijzen. Vaak trouwen neven en nichten met elkaar en dat is via de gemeentelijke administratie redelijk gemakkelijk te bewijzen. Daarom wil ik dat specifiek strafbaar stellen.") een huwelijk tussen neven en nichten (ik neem aan dat ze bedoelt 'tussen een neef en een nicht') strafbaar te willen stellen.
SGP-er Bas van der Vlies wil ook niet achterblijven: "Het huwelijk hoort gebaseerd te zijn op wederzijdse genegenheid. Bij een gedwongen huwelijk kan daar geen sprake van zijn." (Metro vandaag)

Even wat kletskoek uit de weg ruimen: Hoeveel huwelijken zijn gebaseerd op 'wederzijdse genegenheid'?
Wanneer een meisje trouwt met een gladjakker met een dure auto en die haar veel juwelen cadeau geeft, is er dan sprake van 'wederzijdse genegenheid'? En bij een jonge fan van een popartiest? Het lijkt mij eerder waarschijnlijk dat een neef en een nicht écht veel om elkaar kunnen geven, maar dat moet van Mirjam van het CDA nou juist verboden worden. Zou het niet mogelijk moeten zijn om onevenwichtige huwelijken (jonge meisjes met patsers, oude kerels, popsterren of voetballers - of bijvoorbeeld met uit Oekraïne, de Filippijnen of Thailand geïmporteerde meisjes) strafbaar te stellen? Tenslotte moet uit de gemeentelijke administratie ook gemakkelijk vast te stellen zijn welke combinaties meer dan gemiddeld tot problemen leiden...

Trouwens: wat bedoelt Varela precies met 'uithuwelijken'? Volgens mij wordt bij een RK huwelijksplechtigheid nog steeds het meisje door de vader aan de bruidegom toevertrouwd. Dat is ook een vorm van uithuwelijken, zij het dat het niet veel meer is dan een symbolische handeling.

En wat vindt de SGP wanneer een meisje bezwangerd is door een man en de familie van de jongelui druk op hen uitoefent om toch maar te trouwen. Dat valt volgens mij toch ook onder een gedwongen huwelijk, want onder druk tot stand gekomen.

En wat gebeurt er wanneer twee mensen met elkaar willen trouwen, maar de ouders verbieden het? Misschien hebben de ouders wel gelijk (ik kan me wel situaties voorstellen), maar de trouwlustigen voelen waarschijnlijk toch wel een 'wederzijdse genegenheid'. Door hen te verbieden te trouwen, worden ze in feite op termijn gedwongen tot een ander huwelijk, waarbij misschien wel sprake is van geen 'wederzijdse genegenheid'...

De enige manier om een einde te maken aan misbruiken in het huwelijk en op andere niveaus, is het doorbreken van het systeem, waarin geld en de daarmee samenhangende macht bepalend zijn voor de manier waarop tegen anderen wordt aangekeken. Dat zal niet gemakkelijk zijn in een wereld die zelf in een wurggreep gehouden wordt door een stel patsers in de VS (en hun over de hele wereld verspreide marionetten en slaven), maar een begin zou gemaakt kunnen worden door het onderwijs dramatisch te verbeteren - en dan beperk ik me voorlopig maar tot Nederland, dat zal al een flinke taak zijn. Er zijn legio leerkrachten die vol goede wil zijn en de capaciteiten hebben, maar door de eisen die aan het Nederlandse onderwijs gesteld zijn en de verplichte leerprogramma's, is het bijna onmogelijk om te komen tot een evenwichtig onderwijs, dat mensen daadwerkelijk tot mensen maakt in plaats van tot technocraten, die alles van hun vak weten, maar daarbuiten niet veel meer zijn dan stuntelige horken.

Geen opmerkingen: