woensdag 14 september 2005

Burgerrechten in Nederland? Niet voor iedereen!

Het balkenkabinetje mag in Nederland liegen en bedriegen, ministers mogen hun verantwoordelijkheden afschuiven (zoals onlangs Dommer nog) en hoeven zich niet aan hun eigen regeltjes te houden, zoals Veerman pasgeleden.

Dat geldt allemaal niet voor burgers. Iedereen weet welke risico's hij/zij loopt wanneer hij een uitkering geniet (zou er nou écht iemand een uitkering genieten?) en vergeet een bijverdienste -hoe gering ook- op te geven.

Ook de vrijheid van meningsuiting blijkt nog steeds een rekbaar begrip te zijn... Wanneer Balk niet zelf probeert in te grijpen wanneer Beatrix (in de ogen van dit Balkende lontje) beledigd wordt door BNN of Kopspijkers, dan zijn het wel overijverige politie-agentjes, die in plaats van Nederland veiliger te maken, het kennelijk als eervol zien om demonstranten op te pakken en op te sluiten...

Nou ben ik intussen oud genoeg om me te herinneren hoe tijdens de Vietnam-demonstraties rond 1970 mensen beboet werden vanwege spandoeken met het opschrift «JOHNSON MOORDENAAR», met als humoristisch gevolg dat de spandoeken voortaan getooid werden met de tekst «JOHNSON MOLENAAR», waardoor Johnson in Vrij Nederland genoemd werd als 'de eerste president met zijn eigen kindermeel'.

Nou had ik gehoopt dat in de afgelopen 30 jaar de vrijheid van meningsuiting een beetje meer gemeengoed geworden was en daardoor meer gerespecteerd zou worden. Mooi niet dus!

Afgelopen vrijdag (9 september) is namelijk in het centrum van Rotterdam een demonstrant opgepakt omdat hij weigerde een poster weg te bergen waarop de tekst: «OPSPORING VERZOCHT - GEORGE W. BUSH - TERRORIST». (Algemeen Dagblad - vandaag)

Het is natuurlijk de vraag of dat klopt - voor mijzelf zijn sommige taxichauffeurs en automobilisten échte terroristen, maar ik denk dat de definitie van Van Dale aardig op Bush toegepast kan worden:
"terrorist - iemand die daden van terrorisme pleegt."
"terrorisme - het ontwrichten van een samenleving door daden van terreur, met een politiek oogmerk".
"terreur - georganiseerde geweldpleging om politieke of andere doelen te bereiken => terrorisme."

Het zou me wel leuk lijken (misschien minder leuk voor de demonstrant zelf) wanneer deze zaak uiteindelijk voor de rechter zou komen. Het zou me namelijk absoluut niet verwonderen wanneer de betreffende dienders in hun hempie zouden komen te staan en met de billen bloot moeten.

Eerlijk gezegd denk ik dat het Georg Double-Me allemaal niks kan schelen. Anders had hij Nederland al lang plat gebombardeerd...

Geen opmerkingen: