woensdag 14 september 2005

Holle kabinetten klinken het hardst

Zoals gebruikelijk is bij stukken die nog niet openbaar gemaakt mogen worden (dit is althans zeker normaal bij dit kabinet dat zich verre zegt te houden van achterkamertjespolitiek) is ook de tekst van de Miljoenennota die pas op 20 september bekend mag worden nu al uitgelekt. NRC/Handelsblad laat ons kennismaken met de holle frasen en loze beloften, die Balk & Zalm volgende week Beatrix laten voorlezen.
Persoonlijk hecht ik niet zoveel aan het imago van de monarchie, maar ik kan me bijna niet voorstellen hoe Balk het in zijn hoofd haalt om Beatrix deze hele en halve leugens voor te laten lezen, temeer omdat hij indertijd zich zo druk maakte over haar optredens bij het satirische TV-programma Kopspijkers..

Volg mij in een korte analyse van het artikel in NRC/Handelsblad:

Ondanks alle logica, en niet in het laatst ondanks de sombere visie van het CBS (toch niet bepaald een instelling die bekend staat om haar onbetrouwbaarheid) belooft de club van Balk & Zwam voor volgend jaar "een gezonde opleving" van de economie, "houdbare overheidsfinanciën" (wat dat dan ook moge betekenen) en een "ondersteuning van de koopkracht".

Nieuwe bezuinigingen blijven ons bespaard en kwetsbare groepen en middeninkomens worden niet alleen ontzien, maar zelfs gesteund. Uitkeringen en ambtenarensalarissen worden weer gekoppeld aan de loonontwikkeling en de vennootschapsbelasting daalt zelfs tot onder 30% (Zalm moet nu wel identiteitsproblemen krijgen: als VVD-er moet hij vóór zijn, maar als minister tegen, want zo krijgt hij zijn begrotingstekort natuurlijk nooit weggewerkt!).

Zalm zwamt nog wat over versterking van de fundamenten van de Nederlandse economie en samenleving. Er wordt allemaal geweldig veel geïnvesteerd en dat geld is afkomstig uit 'de gestegen aardgasbaten'. Onze zwammende minister vergeet er echter bij te zeggen dat dat geld eerst uit onze zak gepikt is door de achterlijke koppeling van de aardgas- aan de olieprijzen. Nederland zal ook beter kunnen 'inspelen op de permanente veranderingen in onze omgeving'... en bla-bla en nog meer geblaat...

Kamervoorzitter Wijsneus was overigens erg boos over de suggestie dat de nota mogelijk was uitgelekt door toedoen van fractievoorzitters... Misschien moet hij ook maar gaan inzien dat de 'permanente veranderingen in onze omgeving' ons langzamerhand kotsmisselijk maken van al die geheimzinnigdoenerij over onze hoofden (en ruggen) heen...

Verzoek aan de lezertjes: willen jullie misschien volgend jaar ook een beetje mee in de gaten houden hoe lang het duurt voordat wij -de belastingbetalers, de uitgemolken burgers- iets te zien krijgen van al deze fraaie beloften. Het zou mij niets verwonderen wanneer dat pas tegen het einde van de volgende regeerperiode zal zijn, wanneer we dan tenminste een wezenlijk ander kabinet hebben... dat eerst nog de nodige tijd zal hebben moeten spenderen aan het rechtbreien van de ellende van de Balkenbende.

Geen opmerkingen: