woensdag 7 september 2005

Allemaal opdonneren! Nu meteen!

Normaliter ben ik een erg geduldig mens, en ik was dan ook vast van plan min of meer rustig te wachten tot de volgende parlementsverkiezingen om het rampzalige kabinet Balk & Zalm voor eeuwig uit het oog te verliezen.

De eerste leugenachtige belofte van Balk (dat we er tijdens zijn regeringsperiode niet op achteruit zouden gaan) en zijn zielige ontkenning van zijn belofte achteraf heb ik geprobeerd naast me neer te leggen vanuit het idee dat de man geen flauw benul had van wat hij aan het doen was.

Het domme gemak waarmee Balk de op last van Bush & Co. vervalste bewijsstukken voor de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak slikte en waarmee hij Nederland met graagte liet deelnemen aan de onrechtmatige oorlog in Irak weet ik aan het feit dat hij niet alleen geen verstand had van politiek, maar dat hij zelfs de meest elementaire kennis over menselijkheid, solidariteit en zelfs over de door hem zo hoog geroemde christelijke waarden ontbeerde.

Dat hij zijn uiterste kruiperige best deed om bij Big Brother Bush in een goed blaadje te komen is niet veel anders dan de pathetische manier waarop veel anderen met ontzag opzien naar iedereen die prins(es) of graaf voor zijn naam zet of zelfs maar een dure stropdas draagt.

Dat de
in Nederland in 55 jaar moeizaam opgebouwde sociale zekerheid onder zijn ontzielende leiding met een rotgang werd afgebroken zou -hoopte ik (vergeefs)- leiden tot massale demonstraties, stakingen en ten slotte zijn afzetting. Maar het moet (in principe) niet moeilijk zijn om de stommiteiten van dit kabinetje in 2007 of eerder met nieuwe wetgeving recht te breien. Alleen de ellendige zorgverzekering zal niet zo gemakkelijk te corrigeren zijn...

Het is mogelijk dat ik maar beschikte over een kleine emmer, maar de laatste dagen is gebleken dat hij vol was en dat er inmiddels alweer twee vette druppels bijgekomen zijn, waardoor een kolossale overstroming van woedende verontwaardiging ontstaan is.

De eerste druppel was de levensgevaarlijke beslissing om -volstrekt in strijd met de belofte van de drie coalitiepartijen om kernenergie in Nederland op korte termijn af te bouwen- te besluiten de kerncentrale in Borssele nog tot 2033 open te houden.

En de tweede druppel was het zielige gekonkel waarmee het Openbaar Ministerie (OM), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en minister Donder zich achter elkaar verschuilen om toch maar vooral niet te hoeven toegeven dat ze verantwoordelijk zijn
geweest (Donder in ieder geval omdat hij in 2002 al op zijn huidige stoel zat en dus de baas was van het OM en het NFI) voor de verzieking van het leven van Cees B. Ze maken zich niet druk om te bedenken hoe dat tenminste nog een beetje goed kan worden gemaakt, nee, ze proberen alleen maar om zichzelf vrij te pleiten van verantwoordelijkheid.

Daarom vind ik dan ook dat deze hele club NU, METEEN, TOUT DE SUITE, moet OPDONNEREN. Laten ze maar eens voor één keer handelen volgens de door hen beleden christelijke en democratische 'normen en waarden' en oprotten.
Een rotte kies laten we (voorzover we ons nog een tandarts kunnen permitteren) trekken en weggooien. Ik hoef dus niet te zeggen wat deze zielige club huichelaars verdient...: oneervol ontslag met onmiddellijke ingang, geen wachtgeld (want eigen schuld) en -uiteraard- een sollicitatieplicht (naar ongeschoold werk, want duidelijk niet geschikt voor werk waarbij intelligentie en betrouwbaarheid vereist zijn)!

1 opmerking:

Anoniem zei

pas op je bloeddruk ;-)