maandag 29 september 2014

Blijft de Roverheid "brood-en-spelen" de hoogste prioriteit geven?

Het verbaast me niet dat de Roverheid (ondanks alle mooie praatjes over het milieu) nog steeds geen paal en perk gesteld heeft aan autoraces, en shows met "monstertrucks". Tenslotte levert de verkoop van brandstof nog steeds een mooie cent op voor de spilzucht van de Haagse Bluffers (net als trouwens de verkoop van tabak en tabaksartikelen, ondanks alle schijnheilige en met veel reclame op TV aangekondigde acties zoals "stoptober").

Zou er in Den Haag toch bezorgd gereageerd zijn op het bericht dat bij een show met "monstertrucks" in Haaksbergen drie mensen (waaronder een kind) opgeofferd zijn aan deze "show"? (Zie het Brabants Dagblad van gisteren.)

Zouden ze misschien overwegen om toch eindelijk deze nutteloze manifestaties te verbieden (of minstens te beperken)?

Of blijft het toch op de eerste plaats belangrijk om het volk bezig (en dom) te houden met leeghoofdige "brood en spelen"? Ik vrees dat dat het geval zal zijn.

Misschien zal onze nationale kroonkurk het volk op de TV toespreken en daarbij de nadruk vestigen op de eigen verantwoordelijk van degenen die hun leven  (en dat van hun kinderen) riskeren door naar dit soort milieubewusteloze manifestaties te gaan kijken...

zondag 21 september 2014

Over democratie gesproken...

Volgens de berichten in de media van de afgelopen dagen, zou de Schotse bevolking ervoor gekozen hebben om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven.

Dat verbaasde me niet, want er zal ongetwijfeld van Britse zijde de nodige propaganda uitgestrooid zijn over de Schotten - net zoals bijna 10 jaar geleden het Nederlandse régime ons voor de gek probeerde te houden bij de volksraadpleging over de Europese grondwet (als we tegen zouden stemmen, "dooft het licht" of "krijgen we hier Joegoslavische toestanden"). We weten nu dat het licht niet uitgegaan is. Wél werden we door de Roverheid belazerd, want die zogenaamde grondwet werd omgeschreven (in onduidelijkere bewoordingen) en heet voortaan geen grondwet meer, maar Verdrag (van Lissabon). En de nep-gristen Balkenende wist dat "het Nederlandse volk" daar tevreden mee was, want in dat verdrag stond niets meer over een Europese vlag en een Europees volkslied, want DAT was volgens dat balkende stuk ellende waarom het Nederlandse volk tegen was: zij zouden volgens hem teveel gehecht zijn aan dat LIJFlied van Willem... en aan die driekleurige lap.

Het was natuurlijk dubieus om het Schotse referendum toe te vertrouwen aan de mogelijk verliezende partij, het Britse régime. Je stelt ook geen bisschop aan als directeur (met nonnen als personeel) van een bejaardentehuis van atheïsten.

Zie hier over enkele beelden die een beeld geven van hoe er op Schotse stembureaux "geteld" werd:


Het is één goed ding dat de Catalanen hun referendum op 9 november in eigen hand willen houden. Daarbij kunnen natuurlijk de resultaten nog vervalst worden door centralistische verraders, maar eerlijk gezegd hoop ik dat er zó veel burgers bij die telling aanwezig zullen zijn dat het onmogelijk is om te frauderen.

En het blijft natuurlijk de vraag wat voor "maatregelen" het postfascistische PP-régime van Mariano Rajoy gaat nemen om de volksraadpleging onmogelijk te maken. Nog ongeveer 1½ maand tot  9 november, maar één ding is zeker: de wens voor een onafhankelijk Catalonië is alleszins gerechtvaardigd door de wijze waarop het centralistische régime van de PP al jaren bezig is de autonome rechten van de Catalanen af te breken.

woensdag 17 september 2014

In Nederland zijn er ook een boel die hetzelfde lot verdienen!

In Oekraïne is een parlementariër in een afvalcontainer gegooid. Datzelfde lot verdienen verreweg de meeste Nederlandse kamerleden.

Zie hier in een video-opname, op de site van Público van gisteren, hoe het Oekraïense volk in opstand komt tegen degenen die het land verkwanselen en de bevolking onderdrukken (met steun van de EU, en niet in de laatste plaats van het régime van Rutte en Samsom)... Wanneer komen de Nederlandse slachtoffers eindelijk eens in opstand?

Politionele acties in Catalonië?

Ofschoon een meerderheid van de Catalanen al jaren meer dan genoeg heeft van de anti-Catalaanse houding van het postfascistische régime van Mariano Rajoy, is het centralistische bewind van Madrid niet van plan om daaraan gehoor te geven (heel anders dan in het Verenigd Koninkrijk, waar de Schotten zich in ieder geval (officieel) over hun onafhankelijkheid mogen uitspreken.

In Madrid zijn ze geenszins onder de indruk van de overweldigende aantallen demonstranten die de laatste jaren op 11 september deelnemen aan de demonstraties ten gunste van de onafhankelijkheid. Op die dag (de "Diada") wordt herdacht dat op 11 september 1714 de troepen van de Franse Borbones [Bourbons] (de min-of-meer voorouders van de huidige Spaanse 'koning') Catalonië veroverden na een beleg van Barcelona van meer dan een jaar. Daarna kwam al vrij snel een einde aan de vrijheden die de Catalanen genoten.

De door de Catalaanse overheid geplande volksraadpleging (op 9 november 2014) wordt door Rajoy niet toegestaan, en hij dreigt daarbij zelfs met het Spaanse Wetboek van Strafrecht, hoewel dat daar beslist niet voor bedoeld is - zoals Joan J. Queralt, hoogleraar Strafrecht aan de Universiteit van Barcelona, gisteren in El Periódico overduidelijk aantoonde.

Aitor Esteban (woordvoerder van de PNV (Baskische Nationalistische Partij) vraagt zich af of het Madrileense régime misschien overweegt om ook tanks in te zetten tegen de Catalanen. Dat is misschien wel niet helemaal serieus bedoeld, maar het zou zelfs nog best op kunnen komen in het hoofd van Rajoy... Tenslotte begon de Spaanse burgeroorlog in 1936 door de staatsgreep van Franco en zijn kornuiten - en de PP (de Partido Popular van Mariano Rajoy) is uiteindelijk de rechtstreekse erfgenaam van het gedachtengoed gedachtenslecht van het Franquistische fascisme.

Dat zou dan erg in de buurt komen van de politionele acties (1945-1949) van het Nederlandse régime, dat niet bereid was om te praten over de onafhankelijkheid van Indonesië (en zelfs niet over een geleidelijke overgang naar onafhankelijkheid, zoals de Britten in hun kolonies probeerden te bewerkstelligen met hun Gemenebest). Het Nederlandse régime stuurde zijn beroepsmoordenaars en grote aantallen dienstplichtigen naar Indonesië, om daar door middel van grootschalige moordpartijen het Indonesische onafhankelijksstreven de kop in te drukken.

Het is te hopen dat het niet zo ver komt, maar eerlijk gezegd acht ik de postfascisten van Rajoy (daarbij ongetwijfeld gesteund door de conservatieve hiërarchie van de Spaanse bischoppen) tot alles in staat.


FORA EL FEIXISME i VISCA LA III REPÚBLICA

Alle dieren zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker (George Orwell)

Terwijl volgens de plannen voor 2015 volgens berekeningen van het Nibud "bijstandsgerechtigden, werklozen en gepensioneerden er volgend jaar bijna allemaal in koopkracht op achteruit [gaan]" (zie Kassa vandaag), krijgt onze nationale kroonkurk  (degene met de hoogste uitkering in Nederland) er juist met € 6.000 op vooruit (dat is dus € 500 per maand!), en zijn blondine € 2.000 per jaar. (De Telegraaf van gisteren).
En dan krijgen deze lieden ook nog gratis (dat wil zeggen over onze ruggen) er allerlei luxe zaken bij cadeau.

Hoe valt dat te rijmen met het calvinistische motto dat wie niet werkt niet zal eten? En dat allemaal bij de gratie kots.

WEG MET DE MONARCHIE! - LEVE DE REPUBLIEK!

vrijdag 12 september 2014

Simpele "zielen" bij «Trouw», of medeplichtigen?

Volgens Trouw van gisteren, ("De wereld staat in brand, het Westen kijkt toe") zijn de westelijke landen machteloze of onwillige toeschouwers bij een aanschakeling van gewapende conflicten...

Dat is wel een héél erg simpele en misleidende beschrijving van wat er aan de hand is. In werkelijkheid is "het Westen" namelijk actief betrokken bij alle conflicten in de wereld.

Al Q'aida, die volgens de propagandamachine van de schurkenstaat VS zowat achter alle ellende staat is opgekweekt door het régime in Washington (zie o.a. BBC News, 18 september 2001) - weliswaar alleen met het doel om de "Russen" uit Afghanistan te verdrijven, maar de stomkoppen in Washington hadden er niet bij stil gestaan dat hun terroristische maatjes niet rustig hun wapentjes zouden inleveren en alle geleerde truukjes zouden vergeten zodra de Sovjet-troepen zich uit Afghanistan teruggetrokken hadden. Alle clubs die derhalve op een of andere manier te maken hebben met Al Q'aida, zijn dan ook niets anders dan de consequenties van de door de Verengde Staten geopende doos van Pandora.

Ofschoon de VS weliswaar niet blij (zeggen te) zijn met de activiteiten van Al Q'aida, maken ze daar toch maar al te graag misbruik van door allerlei problemen toe te schrijven aan die club, zelfs al is die beschuldiging volledig uit de lucht gegrepen (zoals in het geval van Sadam Hussein, die niet alleen geen massavernietigingswapens [meer] had, maar ook volstrekt niet wilde samenwerken met Al Q'aida). Op deze manier is het simpel om het simpele TV-publiek door de propaganda van Fox News, NOS Journaal e.d. te overtuigen van de noodzaak om militair in te grijpen.

De huidige ellende in Oekraïne bijv. is te wijten aan de belangen van het Westen in Oost-Europa, die er juist in bestaan om -ondanks alle beloften om na "de val van de muur" in 1989 de NAVO niet verder naar het oosten uit te breiden- wél steeds meer landen in de neoliberale invloedssfeer te trekken, enerzijds door hen in de EU op te nemen (en daardoor dus automatisch te betrekken bij de in het verdrag van Lissabon genoemde EU-strijdkrachten (die volgens hetzelfde verdrag nauw moeten samenwerken met de NAVO), maar ook hen direct in de NAVO op te nemen, waardoor Rusland steeds nauwer omsingeld wordt door de NAVO (het vreemdelingenlegioen van de VS).

Dat Rusland probeert de Russische belangen (en die van een grote Russische minderheid onder de Oekraïense bevolking) te behartigen is dus minstens even legitiem als de machtsspelletjes van de Verengde Staten.

Het gaat daarbij overigens niet alleen om het omsingelen van Rusland, maar ook om ordinaire kapitalistische belangen (aardolie in Iran en Irak, een pijpleiding in Afghanistan, schaliegas in Oekraïne) en het in bedwang houden van het Midden-Oosten in het algemeen door de tweede grootste schurkenstaat, Israel.

Overigens worden in het algemeen militaire conflicten op elke mogelijke manier gestimuleerd in het belang van de Verengdestaatse wapenindustrie (en die van andere landen, waaronder Nederland).

Wat Trouw stelt klopt derhalve wel niet op de manier zoals gesuggereerd wordt (namelijk dat het Westen toekijkt zonder een hand uit te steken om hulp te bieden), maar wel letterlijk, namelijk om erop te letten dat het allemaal wél zo gaat als de Kapitalistische Internationale wil...

Toegevoegd: zie het persbericht van 9 september van Stop Wapenhandel voor de directe (en actieve!) Nederlandse betrokkenheid bij die "wereld [die] in brand [staat]".

donderdag 11 september 2014

Apartheid in een potti (column van Luuk Koelman)

Deze week besloot speelgoedfabrikant Fisher-Price een Zwarte Piet-poppetje uit zijn assortiment te halen. Dit na klachten vanuit Nederland dat het figuurtje racistisch zou zijn. Inmiddels breidt de discussie zich razendsnel uit. Tegenstanders van Zwarte Piet zien hun kans schoon en pakken door. Naar verluidt brengt Albert Heijn vanmiddag via een persbericht naar buiten dat Duo Penotti eveneens uit het assortiment wordt gehaald.

Voor veel klagers, zo onthult een goed ingevoerde bron binnen het concern, is Duo Penotti (“twee kleuren in een potti”) pure apartheid. Daar waar onze multiculturele samenleving een smeltkroes van culturen zou moeten zijn, zitten de witte en bruine pasta van Duo Penotti ongemengd in de pot. [...]

Lees hier de volledige column, die vandaag in de Metro gepubliceerd is.

woensdag 10 september 2014

Reclame moet je nooit vertrouwen...

Op de TV hoor je regelmatig zeggen dat "Nederland wordt steeds slimmer". En dat wordt dan beweerd door LOI (Leidse Onderwijsinstellingen).

Maar, eh...

Zijne Koninklijke Willem A. heeft - volgens officiële bronnen- ook bij een Leidse Onderwijsinstelling gestudeerd.

Tja...


Kromstaat Nederland

Nadat de Nederlandse ROVERheid de gemeenten heeft opgezadeld met een hoop gedecentraliseerde taken (en daarvoor onvoldoende financiële compensatie wil verschaffen), heeft nu de gemeente Enschede (misschien een proefballonnetje om dit later in heel Nederland in te laten voeren) bepaald dat mensen die vanaf volgend jaar een bijstandsuitkering willen aanvragen, eerst maar hun opgebouwde pensioenrechten moeten laten uitbetalen. (de Volkskrant van vandaag) Over gelegaliseerde diefstal gesproken

Nadat de pensioenen door allerhande vage verplichtingen over rentepercentages toch al jarenlang niet of nauwelijks verhoogd zijn, en nadat het régime van plan is de ouderenkorting te verlagen (zie de Volkskrant van gisteren, ook al kopt de krant dat "bijna alle Nederlanders [...] er iets op vooruit" gaan), wordt voortaan het pensioen als het ware al ingepikt door de gemeente, want anders zouden ze de dure auto's van burgemeester en wethouders moeten afschaffen, of dure "studie"-reizen naar buitenlanden, of...

Op deze manier wordt bovendien ook al de financiering van de pensioenen voor gepensioneerden benadeeld, want statistisch gezien zouden de pensioenen van een aantal deelnemers aan pensioenregelingen nooit uitbetaald hoeven te worden, omdat sommige mensen simpelweg overlijden voordat zij recht krijgen op een pensioen - terwijl zij door deze maatregel misschien al vanaf een leeftijd van 45 jaar hun pensioenrechten gaan verzilveren.
Je zou kunnen denken dat de Roverheid daar niet bij stilgestaan heeft (die mafia is daar dom genoeg voor); waarschijnlijk hebben ze dat echter al ingecalculeerd, maar vinden ze dat niet erg, omdat mensen die een bijstandsuitkering nodig hebben voor hen toch geen enkele waarde hebben. Hoe eerder die verhongeren of anderszins sterven, des te beter voor deze Mein Kampf-vertolkers (zie hoofdstuk 11 in deel I). 

Intussen krijgt Frans Timmermans (van de zogenaamd socialistische -maar in werkelijkheid neoliberale- partij PvdA) een leuk baantje bij de EU, waar hij zich gaat bezighouden met "regulering" (de Volkskrant van vandaag), d.w.z. het bedenken van nog meer overbodige en onmenselijke Brusselse regeltjes.

Volgens De Telegraaf van vandaag gaat hij daarvoor maandelijks "ruim 23.000 euro per maand verdienen". En dan krijgt hij ook nog eens een maandelijkse representatietoeslag van € 911,38. Er zijn mensen die van minder moeten proberen in leven te blijven!
Dan hebben we het nog niet over een gulle verhuiskostenvergoeding van en naar Brussel, een "installatievergoeding" ter hoogte van twee maandsalarissen, een jaarlijkse onkostenvergoeding van bijna € 8.000 en nog diverse andere extraatjes (zoals een tegemoetkoming voor ziektekosten) en een dienstauto.

Één ding weet ik in ieder geval heel zeker. Van "verdienen" is hier beslist geen sprake. Timmerfrans verdient misschien levenslang voor zijn medeplichtigheid aan het wanbeleid van de Rutte-Samsom-bende, maar een dergelijk "salaris" is regelrechte diefstal uit de zakken van de Europese bevolking!

Zie hieronder twee woedendmakende video's over de geldverspilling van de EU (en over de manier waarop de Europarlementariërs waken over onze "democratie"):
Zoals het oude spreekwoord zegt:

"De beste Schippers staan aan wal".

De "minister" van Volksgezondheid, Welzijn en Sport", E[nge?] Schippers, heeft te kennen gegeven dat ouders er verantwoordelijk voor zijn dat hun kinderen goed leren zwemnmen, en daartoe moeten die ouders  maar wat vaker met hun kinderen gaan zwemmen, (zie De Stentor van eergisteren).

Het is zeer de vraag of deze ouders zélf wel zo goed kunnen zwemmen (misschien zijn ze het wel verleerd). Misschien hebben ze geen betaalbaar zwembad in de buurt en wonen ze niet toevallig in de buurt van een strand (of alleen bij een vervuilde haven, kanaal en/of rivier). Maar bovendien is dit wel een walgelijk gemakzuchtige manier om de ombuigingen, bezuinigingen, diefstal van de uit onze zakken geperste overheidsfondsen te rechtvaardigen.

Ziehier de antwoorden van Schippers op de vragen van SP-kamerleden Leijten en Van Dijk over het in steeds meer plaatsen verdwijnende schoolzwemmen.

vrijdag 5 september 2014

Voorzichtige poging tot benadering van de waarheid...

Trouw kopt vandaag dat "het denkvermogen van wereldleiders wordt vaak overschat".

Dit is een voorzichtige poging om de waarheid te benaderen (of om te proberen de waarheid onder ogen te zien?), want de waarheid is dat verreweg de meeste politici geen flauw benul hebben van waar ze het over hebben of van wat ze beslissen.

ALS ze al serieus zouden proberen zich te kwijten van hun taak (het behartigen van de belangen van de burgers), dan doen ze dat door ervan uit te gaan dat het voor alle burgers vanzelf goed komt, wanneer zij (de politici, dus) uitgaan van hun eigen belangen. En de andere (voor mijn gevoel de meeste) politici doen hetzelfde (uitgaan van hun eigen belangen), maar zonder zich zelfs maar druk te maken over het belang van degenen die zich - al dan niet vrijwillig - aan hen onderworpen hebben.

En dat is nu wat men "democratie" noemt... Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is met een dictatuur? Een dictatuur behartigt tenslotte ook uitsluitend de belangen van de "élite" die aan de macht is.
Eh... dat in een "democratie" de politici gekozen worden en in een dictatuur niet? FOUT! Ook in een dictatuur worden verkiezingen gehouden, en vaak krijgt de dictator en zijn kornuiten daar dan ook nog een overweldigende meerderheid van de stemmen...

donderdag 4 september 2014

Over schijnheilige bijgelovigen en slapzwanserige lamzakken

Volgens een bericht in de Volkskrant van gisteren heeft het proto-fascistische régime van nep-liberaal Rutte en nep-socialist Samsom, met de hulp van de hypocriete gristenen van SGP en ChristenUnie en de nep-sociaalliberalen van D66 (de partij die zich sedert haar oprichting in 1966 al keer op keer gered heeft van de definitieve ondergang dankzij de nodige leugenachtige zwetsverhalen) besloten om de ouderen nog verder te gaan uitpersen (meer inkomstenbelasting en meer zorgpremie), waarmee dan zo'n 195 miljoen extra in de schatkist (zeg maar uiteindelijk in de zakken van de stropdassen en andere nuttelozen) terecht zou komen.

Van de engerds van VVD, PvdA en D66 hadden we niet anders kunnen verwachten, want die partijen hebben helemaal geen oog voor de behoeften en belangen van de gewone Nederlandse bevolking. Tenslotte maken hun parlementariërs en "regeerders" zich alleen druk om de rest van hun loopbaan, in de hoop dat ze na hun "matig" betaalde overheidsbaantjes een dik betaalde "functie" in het bedrijfsleven krijgen aangeboden (zoals bijv. Gerrit Zalm Zwam, Wim Kok Kots of Wouter Bos Bush).


Van de zwartekousenpartijen had ik dit echter niet verwacht met al hun huichelachtige gezeur over de wil van de god uit hun sprookjesboek, de bijbel. Het is nu in ieder geval duidelijk dat ook zij een andere agenda hebben. Hoe is het anders mogelijk dat zij zelfs het gebod van hun eigen opperhoofd zomaar hebben kunnen vergeten: "Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft." (Exodus 20:12) Of zouden ze zo verblind zijn, dat ze niet beseffen dat die uitgebuite ouderen hun eigen ouders zijn?
Het moge duidelijk zijn dat de "christelijke' politici geen enkele waarde hechten aan hun grondbeginselen, want hoe zou het anders in kotsnaam mogelijk zijn dat ze de aanwijzingen van hun "heere" Jezus Christus zo aan hun laars lappen... Ze gebruiken hun bijbelcitaten alleen om de bijgelovige kiezers over te halen op hun partij te stemmen!

Maar waar we van politici nog kunnen verwachten dat ze vooral bezig zijn met hun eigen belangen, verbaast het me steeds meer dat de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking niets meer is dan een kudde slapzwanzerige lamzakken, die het kennelijk te druk hebben met FeesBoek, computerspelletjes, foebbal en andere onzin op de TV. Zelfs bij verkiezingen -die zouden moeten zorgen voor "democratie" in ons knikkerland (waar het niet om het spel gaat, maar om de knikkers)- laten ze zich misleiden door de zogenaamde verkiezingsdebatten op de TV, waar enkele politici een paar zinnen (losse flodders) mogen zeggen; of door "kieswijzers", waar een paar simpele vragen aangeven op welke partij ze zouden moeten stemmen. Ze zijn te lui (of te dom? ik durf het nog steeds bijna niet te denken) om zich te herinneren hoe ze in de voorafgaande periode belazerd zijn door dezelfde partijen waarop ze nu stemmen - omdat ze dat altijd gedaan hebben, of omdat een of anders pief in een "debat" zo grappig uit de hoek kwam (of omdat de dominee of de paus van Rome dat aanraadt).

Niemand schijnt te beseffen dat de ouderen die nu getroffen worden door de komende uitbuitingsmaatregelen van de Roverheid, dezelfde zijn die tijdens hun werkzame leven in de periode 1957-2007 AOW-premie betaald hebben, niet alleen voor degenen die zelf ook premie betaald hadden, maar ook voor degenen die vóór 1957 geen AOW-premie betaald hadden, omdat de AOW toen nog niet bestond. Deze ouderen zijn ook degenen die ervoor gezorgd hebben dat na de Tweede Wereldoorlog in Nederland een uitstekend systeem van Sociale Zekerheid werd opgebouwd, dat vanaf de jaren 1980 steeds sneller werd afgebroken, met enthousiaste medewerking van o.a. de PvdA (Wim Kok, Wouter Bos) en het CDA (Ruud Lubbers en Balkenende).

Moet er nu écht eerst een doeltreffende aanslag gepleegd worden op de Nederlandse (publieke en commerciële) TV-zenders om het klootjesvolk eraan te herinneren dat ze hersenen hebben om mee te denken?
Of denken ze er op een gegeven moment (in ieder geval rijkelijk laat) toch aan dat het wel eens tijd wordt om massaal de straat op te komen om te eisen dat dit asociale régime (en het hele neoliberalisme) definitief oprot, en dat Nederland uit de asociale (neoliberale) EU stapt?

Misschien beseffen ze dan, wanneer ze eindelijk hun denkvermogen teruggevonden hebben, ook dat het régime van Rutte & Samsom (en de EU) in opdracht van het Verengdestaatse régime van Obama (en met het Verengdestaatse Vreemdelingenlegioen, de NAVO) én met de steun van de gelijkgeschakelde pers, hard bezig zijn om -in Europa!- een nieuwe nieuwe Wereldoorlog op te starten - uiteraard alleen in het belang van het grootkapitaal, en beslist niet in het belang van de Nederlandse (en Europese) bevolking.

WORDT ALLEMAAL EINDELIJK EENS WAKKER, KOTSVERDOMZE!!!