woensdag 29 september 1999

Hufterige katholieke schijnheilig- en medeplichtigheid!

Eduardo Frei is aan het zeuren over de mogelijke vervolging van Augusto Pinochet. Over schijnheilige hypocrieten gesproken!

Per slot van rekening is hij zelf ook in grote mate aansprakelijk geweest voor en medeplichtig aan de moordpartijen die vanaf 11 september 1973 in Chili plaatsvonden. Ik herinner me tenminste nog maar al te goed hij blij hij was met de staatsgreep.

Trouwens ook de Chileense katholieke kerk was maar al te opgelicht... en de aartsbisschop van Santiago had er geen enkele moeite om tijdens een plechtige mis Pinochet in vol ornaat midden op het altaar te zegenen.

Hopelijk wordt Pinochet zwaar gestraft en dan wordt het tijd dat zijn kornuiten ook even stevig aangepakt worden!

woensdag 8 september 1999

Is links altijd links?

Lezer(es) P.W. Asmus vindt (in een ingezonden brief in de Volkskrant) dat het tijd wordt dat alle mensen die al die jaren linkse sympathieën gekoesterd hebben, nu misschien toch maar eens hun verontschuldigingen moeten aanbieden omdat ze al die jaren achter de verkeerde ideologie aangelopen hebben. Links is volgens hem/haar namelijk verantwoordelijk voor groot leed onder de bevolking van de landen die onder het communistische juk gezucht hebben.

Mogelijk begrijp ik het verkeerd (ik ben tenslotte zo'n simpele ziel met linkse sympathieën, die er dan ook beslist niet over denkt zijn verontschuldigingen aan te bieden; waarvoor trouwens?), maar als ik de bedoeling van Asmus goed begrijp zitten we in Nederland opgescheept met een extreem-links koningshuis. Ik herinner me tenminste maar al te goed dat vertegenwoordigers van dat koningshuis met een zekere regelmaat vriendschappelijke bezoeken afleggen/aflegden bij o.a. Suharto, Hirohito, de paus van Rome, toch allemaal leiders van régimes die "honderden miljoenen mensen onderdrukten", en wier voorouders zich in het verleden ook niet onbetuigd hebben gelaten in het uitbuiten van "hun" onderdanen.

Trouwens, ook Hitler en Franco werden lang als bevriende staatshoofden beschouwd

Bij dit soort Bolkestein-achtige discussies wordt gemakshalve echter steeds één (m.i. niet onbelangrijk) detail "vergeten": mensen die (al dan niet terecht) links (of links-lijkende) regimes steun(d)en, deden/doen dat meestal uit ideële of ideologische motieven, terwijl mensen die achter rechtse, totalitaire regimes stonden/staan dat alleen deden/doen om hun eigen financiële belangen veilig te stellen. Per slot van rekening werd Chili in rouw gedompeld op last van het grootkapitaal (met voorop Pepsi Cola, ITT en kornuiten), zorgen de wapenfabrikanten in de kapitalistische wereld er nog steeds in hoge mate voor dat in tal van landen mensen uitgemoord kunnen worden, en worden nog steeds overal kinderen uitgebuit: niet uit ideële motieven, maar om de winst van kapitalistische bedrijven te kunnen verhogen.

Misschien moet P.W. Asmus zich eens wat verdiepen in de nieuwe vrijheid, die in Oost-Europa ontstaan is na de val van het "communisme". En anders zou hij/zij toch nog eens wat meer moeten lezen over rechts en links. De openbare bibliotheek in zijn/haar woonplaats kan hem daarbij ongetwijfeld helpen, voorzover die nog niet om kapitalistische redenen weggesaneerd is.