donderdag 30 november 2006

Over de zondvloed en Verdonk (gastbijdrage)

Het lijkt me interessant te zien wat er gebeurt als het doemscenario van Al Gore uitkomt en Nederland over een jaar of wat 12 meter onder water komt te staan. Dan wordt 90 % van de Nederlanders vluchteling.

Zou het harde, nare standpunt van Verdonk over vluchtelingen en het defensieve, nare stemvolkje dat ze aantrekt dan om oppurtunistische redenen ook veranderen?

Wake up: Nederland is nog steeds een paradijs op aarde: get a life en bouw aan een leuke maatschappij voor iedereen en gun die achterstallige asielzoekers ook een leven: gewoon een verblijfsstatus geven, dat doet echt geen pijn. Dan trekken we over een jaar of wat samen voor de vloed uit verder naar België, of de Franse alpen. (Casper)

Hoe betrouwbaar is Theo de Ruiter eigenlijk?

In zijn vandaag in de Metro gepubliceerde brief (onder de titel "Hoe betrouwbaar is Jan Marijnissen eigenlijk") verwijt Theo de Ruiter Jan Marijnissen dat hij nu wél in een coalitie met CDA en PvdA wil, terwijl hij "voor de verkiezingen nog riep dat hij nooit maar dan ook nooit met het CDA zou willen en kunnen samenwerken".

Ik hoop voor Theo dat hij niet vaak last heeft van dit soort selectief geheugenverlies, want wat Jan gezegd heeft is dat hij niet wilde samenwerken met het CDA zoals we het tot voor de verkiezingen kenden (en zoals het waarschijnlijk nog steeds is), en daarmee waren ik en talloze andere SP-leden het helemaal eens. Het komt er dus op neer dat de SP wel degelijk met het CDA wil samenwerken, maar dan zal er óók of met name van de kant van het CDA heel wat water bij de (mis)wijn moeten!

dinsdag 28 november 2006

Video-oorlog in Spanje (deel 2)

Eerder vandaag verwees ik naar een documentaire van de Spaanse sociaaldemocratische partij PSOE over de pogingen van de vorige Spaanse regering van de post-fascistische PP om tot een oplossing te komen van de gewelddadigheden van de Baskische bevrijdingsbeweging ETA.

Intussen heb ik deze film kunnen bekijken via de site van de krant El País. Het is een rustige collage van uitspraken van PP-bonzen, waarbij ook opviel dat de oppositiepartij PSOE de vredespogingen van de PP onvoorwaardelijk ondersteunde. De documentaire laat ook zien dat het "straatgeweld" gedurende de bijna 450 dagen durende "wapenstilstand" onverminderd doorging, terwijl de regering onverstoord openingen bleef bieden aan ETA.

De site van de PSOE maakt melding van een Engelstalige versie van deze documentaire, maar tot op heden heb ik die helaas niet kunnen vinden. Mocht ik nog een link vinden, dan zal ik hem alsnog melden.

Is Israel te vertrouwen?

Gisteren meldde Al Jazeera dat de Israelische premier Ehud Olmert aangeboden heeft Palestijnse gevangenen vrij te laten en het Israelische leger "terug te trekken uit een aanzienlijk gebied", en zelfs geld ter beschikking te stellen van de Palestijnse Autoriteit, en dat allemaal in ruil voor de overdracht van een in juni gevangen genomen soldaat. Hij meldde zelfs dat een Palestijnse staat op de Westelijke Jordaanoever en in de Gaza-strook mogelijk zou zijn wanneer vredesbesprekeningen zouden beginnen.

Volgens Al Jazeera's correspondent in Jeruzalem is deze toenaderingspoging het gevolg van druk uit de VS voor een andere houding jegens de Palestijnen. Ofschoon er onder Palestijnse functionarissen twijfels bestaan (ook omdat Mahmoud Abbas sinds zijn verkiezing zijn hand al in vrede had uitgestoken), zijn ze toch bereid tot onderhandelingen.

Wie denkt de paus wel dat hij is?

De leider van het laatste ondemocratische stukje Europa, de ayatollah van Rome, paus Maledictus XVI, heeft bij zijn bezoek aan Turkije te kennen gegeven dat hij "wenst" (zo meldt Trouw vandaag) dat Turkije lid van de Europese Unie wordt.

Lekker over de rug van de Europese Unie heen zitten slijmen met de Turkse overheid, net als George Double-Me Boef, die enkele jaren geleden ook een dergelijke uitspraak deed.

Waarom reageert de Europese Commissie (of welk EU-orgaan dan ook) niet op dit gezwets van mensen die niks te maken hebben met het al dan niet toetreden van Turkije tot de EU? Hoe kan de EU nou ooit verwachten serieus genomen te worden, wanneer ze zelfs niet eens reageert op deze goedkope propaganda?

Misschien zou de EU het Vaticaan eens consequent buiten de Schengen-zone moeten houden - met douane en visumcontroles. Misschien dat gods zetbaas in Europa (want Bush is het natuurlijk voor de rest van de wereld) dan beseft dat hij niet zo almachtig is als hij denkt...

"Nieuw élan" voor Balkenende

Balkende Ellende heeft vandaag voor het eerst aangegeven dat hij toch wel minister-president wil zijn van een centrum-linkse coalitie. Volgens hem heeft Nederland "nieuw élan" nodig. (de Volkskrant)

Ik weet niet wat hij daarmee precies bedoelt. Een nieuw kapsel of een nieuwe stropdas? Het moge duidelijk zijn dat een "nieuw élan" waarbij het CDA betrokken is alleen mogelijk is zonder Balk, De Geus en Donner (en ongetwijfeld nog enkele conservatieve christocraten).

De Telegraaf en de Democratie

Ik had niet gedacht dat ik me ooit druk zou maken over De Telegraaf, maar de burgerlijke vrijheden in Nederland (en elders) zijn véél belangrijker dan mijn persoonlijke voorkeur op het gebied van de pers.

Het Nederlandse minus-terie van justitie (justitie?) heeft besloten twee Telegraaf-journalisten (Bart Mos en Joost de Haas) te gijzelen omdat ze geciteerd hebben uit geheime stukken en ze -héél terecht!- hun bronnen niet bekend willen maken.

De NVJ (Nederlandse vereniging van Journalisten) is een handtekeningenactie begonnen ter ondersteuning van deze journalisten. Ik wil graag iedere democraat in Nederland oproepen om de petitie te downloaden, te ondertekenen en te versturen.

Het mag niet zo zijn dat de persvrijheid in Nederland ondergeschikt mag worden gemaakt aan een of andere ziekelijke bedilzucht bij de Nederlandse overheid, die alleen bedoeld is om de eigen fouten toe te dekken. De publicatie van de twee ingesloten journalisten was immers juist bedoeld om aan te tonen dat geheime AIVD-gegevens in de criminele wereld waren terechtgekomen. De schijnheilige reactie is extra opvallend omdat met name de AIVD en functionarissen van Justitie kennelijk niet zoveel waarde hechten aan de geheimheid van hun gegevens - gezien de talloze achteloos kwijtgeraakte computers, laptops en USB-sticks...

Zie voor meer achtergrondinformatie bij deze gijzelingszaak - en voor gezaghebbende personen die hiertegen bezwaar maken - de website van De Telegraaf.

Wat betekent de D in VVD ook al weer?

Ik meende altijd dat die bedoeld was als afkorting van het woord Democratie, ook al geloofde ik daar, na het bewust beleven van tientallen jaren VVD-betrokkenheid bij het bestuur van Nederland, niet erg veel van.

Vanavond zag ik in het NOS Journaal een fraai staaltje van het democratisch besef van in ieder geval de Nederlandse kampioen dames-xenofobie, Rita Verdonk. Bij de verkiezingen had zij namelijk enkele tienduizenden voorkeurstemmen meer gekregen dan lijsttrekker Rutte, wat inderdaad opzienbarend is (niet sarcastisch bedoeld). Op grond van die voorkeurstemmen wil mevrouw V. nu dat er binnen de VVD nog maar eens gesproken moet worden over wie nu de leiding moet hebben over de VVD.

En dat terwijl juist enkele maanden talloze TV-uitzendingen gevuld werden met de tenenkrommende en schaamtelijke kemphanenstrijd tussen Verdonk en Rutte. Het verloop van die gesprekken is al wel duidelijk: als Verdonk wint is het goed, en als ze niet wint moet er opnieuw gepraat worden, en dat net zolang totdat ze wel wint. Misschien moet de betekenis van VVD dan wel worden herijkt tot Verdonk Voor Dictatuur...

Wat overigens ook uit de verkiezingsuitslag blijkt, is dat de VVD kennelijk vooral geliefd is bij xenofoben, racisten e.d., voorzover deze al niet bij voorbaat zijn overgelopen naar de onverbloemd xenofobe partij van Geert Wilders...

Wie waren ook al weer de terroristen?

We weten inmiddels dat volgens de leden van de B-bende (Bush, Blair, Balkenende & Co.), vooral goed in het bedenken en officieel aanhangen van leugens en (ver)vals(t) bewijsmateriaal, Al Q'aida de grote bron van het terrorisme is.

Al Q'aida is -steeds volgens de officiële visie- de club die verantwoordelijk is voor de ramp in het Newyorkse World Trade Center, al zal er intussen wel niemand meer zijn die de officiële versie blind gelooft - sterker nog, het lijkt me sterk als er nog íémand is die die officiële versie gelooft. Er zijn inmiddels al zoveel artikelen aan de onduidelijkheden rond deze ramp gewijd en er is zoveel video-materiaal (o.a. de film Loose Change) beschikbaar, dat iedereen de kans gehad heeft om minstens de gebeurtenissen van verschillende kanten te bekijken.

Ook volgens de officiële versie is Al Q'aida eveneens verantwoordelijk voor de explosies in drie metro-treinen en één dubbeldekse bus in Londen op 7 juli 2005. Ook hier zijn de nodige onduidelijkheden en tegenstrijdigheden te signaleren. Dankzij de weblog van journalist Stan van Houcke heb ik zojuist de intrigerende video-documentaire Mind the Gap 7/7 gezien over deze Londense aanslagen. De hier gegeven link leidt naar een versie met Nederlandse ondertitels.

Bekijk deze film en vraag je dan nog maar eens af, wat er wérkelijk verscholen zit achter de voortdurende uitholling van onze burgerrechten. Is de terrorismedreiging wel zo groot als geclaimd wordt of is er sprake van heel andere belangen?

Bij de bron aanpakken?

Het ANP verhaalt vandaag (in o.a. Metro en Spits) over de agressie waarmee het personeel van UWV (het vroegere GAK), CWI (het vroegere Arbeidsbureau) en de Sociale Dienst geconfronteerd wordt, die bij het personeel van deze instanties voor traumatische ervaringen kan zorgen. "Opvallend is dat klanten bewust schelden en intimideren om hun zin te krijgen, om bijvoorbeeld een uitkering te krijgen."

De staatssecretaris van Sociale Zaken (Henk van Hoof) vindt het nodig dat de "instellingen die in gebreke zijn, maatregelen nemen om werknemers te beschermen."

Het gisteren door de Arbeidsinspectie gepubliceerde onderzoek geeft aan dat 'agressie vaak niet bij de bron wordt aangepakt' en dat is inderdaad het grote probleem. Wanneer mensen door bijvoorbeeld een traag werkende ambtelijke molen weken, zo niet maanden, moeten wachten op een bijstands- of een werkloosheidsuitkering, of wanneer door hufterig wetsgekronkel een arbeidsongeschikte ineens arbeidsgeschikt wordt verklaard, terwijl zijn gezondheidstoestand op geen enkele wijze verbeterd is en er voor hem ook geen werk is, dan kan ik me maar al te goed voorstellen dat mensen wanhopig worden. In die situatie zullen ze helaas ten onrechte vaak hun agressie botvieren op degenen die ze achter het loket treffen en niet op de politici die voor de asociale maatregelen verantwoordelijk zijn.

Wanneer dus agressie bij instanties 'bij de bron' moet worden aangepakt, betekent dat dat uitkeringsgerechtigden ook een uitkering moeten krijgen op het moment dat ze die nodig hebben, dat arbeidsongeschikten niet ineens door herformulering van de regeltjes buiten de boot vallen. Ook uitkeringsgerechtigden zijn mensen met hun behoeften. Ook zij moeten hun kinderen te eten geven, de rekening voor gas en licht en de huur betalen. Het is niet menselijk om mensen die in uiterste wanhoop agressief worden beschuldigend na te wijzen! Agressie 'bij de bron' aanpakken betekent daarom dat asociale regels teruggedraaid moeten worden. Het zou een leuke straf zijn voor de verantwoordelijke figuren als ze eens een maand of zo geen wachtgeld zouden krijgen.

Bush moet het toch wel erg benauwd krijgen!

De laatste jaren was de Verenigdestaatse "backyard" al behoorlijk onrustig geworden, omdat de presidenten van Brazilië (Lula) en Argentinië (Kirschner) voor hun landen niet blind achter de neoliberale politiek van de VS wilden aanhuppelen. Niet langer was het Cuba van Fidel Castro de enige rode plek in Latijns-Amerika.

De afgelopen jaren kwamen daarbij de overwinningen van de linkse presidenten Hugo Chávez in Venezuela en Evo Morales in Bolivia. En tot overmaat van ramp, nadat de Republikeinen in de VS de mid-term verkiezingen verloren hadden, werden de verkiezingen in Nicaragua enkele weken geleden gewonnen door de Sandinistische Daniel Ortega. En dan nu, enkele dagen geleden, won in Ecuador de linkse Rafael Correa ook daar in de tweede ronde de presidentsverkiezingen.

Laten we echter nog niet te vlug juichen, want als katten in het nauw al rare sprongen maken, wat kunnen we dan wel verwachten van oorlogsmisdadigers in het nauw...

Video-oorlog in Spanje

Enkele dagen geleden werd in Spanje meesmuilend gelachen om een video die door de post-fascistische Partido Popular (PP) was uitgebracht, waarin allerlei gewelddadigheden werden getoond, ongetwijfeld om te suggereren dat de veiligheid in Spanje onder de huidige regering van (de sociaal-democratische) PSOE erg veel te wensen overlaat. Naar al vlug bleek bevatte de video opnamen van geweld onder de PP-regering (onder leiding van José María Aznar) en zelfs drugstaferelen uit Medellín (in Colombia). (Zie mijn stukje Achterbakse (of domme?) post-fascisten van 19 november).

Ongetwijfeld geïnspireerd door dit idee heeft de PSOE nu een video uitgebracht met een selectie van uitspraken van belangrijke PP-ers ten tijde van het régime van Aznar.

Zoals misschien bekend is, is de huidige Spaanse regering onder Zapatero aan het proberen een oplossing te vinden voor het geweld van de Baskische afscheidingsbeweging ETA, die onder Franco ongetwijfeld redenen te over had om verzet te plegen, maar de laatste 30 jaren vooral bezig is zichzelf in stand te houden. Er zijn door de regering enkele voorzichtige afspraken gemaakt, waartegen de PP zich onverbiddelijk en standvastig verzet. Ter ondersteuning van haar eigen agenda worden (door de PP) enquêtes uitgevoerd en demonstraties georganiseerd van ETA-slachtoffers (voor het laatst afgelopen zaterdag), omdat -volgens de PP- niet overlegd mag worden met misdadigers.

Uit de door de PSOE uitgebrachte video blijkt nu niet alleen dat ook het PP-régime probeerde met ETA tot een oplossing te komen, en dat de PP daarin véél verder wenste te gaan dan de PSOE op dit moment. Ook is duidelijk te zien (maar dat was al bekend bij geïnformeerde mensen) dat de PSOE (indertijd in de oppositie) het PP-initiatief wél ondersteunde, omdat
partijpolitieke overwegingen ondergeschikt moeten zijn aan bestrijding van terrorisme.

Wie overigens een beetje op de hoogte is van de situatie in Spanje, weet dat de PP (gesteund door de leiding van de Spaanse RK kerk) maar één duidelijk oogmerk heeft: de PSOE het regeren onmogelijk te maken en zoveel mogelijk kiezers aan het twijfelen te brengen, zodat bij de volgende verkiezingen de erfgenamen van Franco weer aan de touwtjes kunnen trekken.

maandag 27 november 2006

Berlusconi en Pinochet

Goed, ze zijn niet helemaal te vergelijken, want Pinochet was een dood-ordinaire moordenaar (al liet hij het feitelijke moorden het liefst aan anderen over) en Berlusconi was gewoon een uitgekookte boef, die het niet zozeer te doen was om het uit de weg ruimen van tegenstanders, maar vooral om het vergaren van macht - desondanks was hij niet bepaald zachtaardig ten opzichte van zijn tegenstanders (zeg maar: van fatsoenlijke Italianen).

Toen ik echter hoorde dat Berlusconi 'onwel' was geworden -heel toevallig (?) vlak voordat hij voor de rechter moest verschijnen-, moest ik toch wel heel erg denken aan Augusto Pinochet, die door de Britse overheid werd vrijgelaten, omdat zijn gezondheid zo slecht was dat het niet menselijk zou zijn om hem te berechten (alsof Pinochet zich ook maar één moment iets gelegen had laten liggen aan de menselijkheid van zijn tirannieke dictatuur), en als een zielig stuk ongeluk in een rolstoel het vliegtuig werd ingereden, om in Santiago dansend uit het vliegtuig te komen.

Het gaat gelukkig (?) goed met Berlusconi, een van de enge B's uit de wereldpolitiek, want -zoals zijn woordvoerder Paolo Bonaiuti stelde: "Het gaat goed met de president". Hij blijft echter nog "minstens tot woensdag" in het ziekenhuis.

Hij heeft inmiddels via kardinaal Tarcisio Bertone al goede wensen gekregen van paus Maledictus XVI en George Boef heeft hem zelfs persoonlijk opgebeld (La Repubblica). De uitspraak "Zeg me wie uw vrienden zijn, en ik zal u zeggen wie gij zijt", moet wel voor iedereen duidelijk maken wat voor soort mens Silvio Berlusconi is.

Gewoon pech?

Nadat ik afgelopen week behoefte had aan wat rust en meditatie naar aanleiding van de resultaten van de parlementsverkiezingen van 22 november, kwam ik er zaterdagavond achter dat mijn "werk-PC" het opgegeven had. Althans... Windoze (nee, het is een legale versie!) startte vrolijk op, maar na het laden van mijn anti-virus programma, kreeg ik een blauw scherm vol witte tekst, dat ik van Micro$oft kennelijk in één seconde zou moeten kunnen lezen, want daarna stopte de computer en begon het hele circus weer opnieuw.

Na diverse pogingen om het probleem op te lossen (niet dat het erg waarschijnlijk was, dat mij dat -als leek- zou lukken), heb ik het inderdaad maar opgegeven en heb ik de nodige programma's op een andere PC geïnstalleerd. Probleem daarbij is, dat ik de afgelopen week interessante berichten had bewaard in mijn RSS-lezer met de bedoeling daar een dezer dagen nog over te schrijven. En daar kan ik nu dus niet bij.

Ik hoop niet dat jullie nu helemaal afgesloten zijn van de ellende die de laatste dagen in de wereld gebeurd is en gewoon doorgaat, maar als dat zo is, dan spijt het me.

Het is tevens een mooie gelegenheid om jullie dringend te adviseren om toch vooral zoveel mogelijk het nieuws te volgen. En dan bedoel ik niet het
NOS-Journaal of gewoon één krant, maar zoveel mogelijk verschillende bronnen. Veel kranten van over de hele wereld zijn via het Internet te raadplegen, en met een RSS-lezer is het helemaal een fluitje van een cent om bij te blijven.
Verder biedt de TV (vooral met een eigen satelliet-ontvanger) informatie uit vele delen van de wereld - en voor de ouderwetseriken, zoals ikzelf, is er natuurlijk de radio, die via lokale kortegolf-uitzendingen (zo luister ik 's avonds regelmatig in goede kwaliteit naar Radio Rebelde uit Cuba met een interessant journalistenforum - 00:00-01:00 Nederlandse tijd) toegang biedt tot nieuws dat nooit tot de Nederlandse media doordringt.

vrijdag 24 november 2006

Bos (PvdA) denkt vooral aan zichzelf

Afgelopen woensdag had ik na de parlementsverkiezingen best een beetje te doen met Wouter Bos. Hij lijkt me op zich geen onaardige kerel en hij was duidelijk teleurgesteld over het verlies dat de PvdA geleden had. De reden voor dat verlies lag voor de hand. Tot bijna op het laatste moment had Wouter Bos geweigerd zich uit te spreken over een voorkeur voor een nieuwe regeringscoalitie. Kiezers die wel een duidelijk beeld hadden, hebben daarom hun stem uitgebracht op een partij waarvan wél duidelijk was hoe die de toekomst zag. Het kan niet anders dan dat Wouter bij een volgende gelegenheid niet meer dezelfde fout zal maken.

Later die avond, in iets wat gebracht werd als "lijsttrekkersdebat" (maar wat niet meer was dan een soort nabespreking van de lijsttrekkers), gaf Bos te kennen dat het voor hem vanzelfsprekend was dat de SP, als grote winnaar, betrokken zou worden bij de vorming van een nieuwe regering. Dat zou dan een regering moeten worden van CDA, PvdA en SP. Toen vond ik Bos niet meer zo zielig. Het was wel duidelijk dat hij nog steeds bijna hardop aan het denken was over een beter resultaat voor de PvdA in de toekomst. Immers: de SP in een dergelijke coalitie zou veel water bij de wijn moeten doen, waardoor veel SP-kiezers teleurgesteld zouden raken en bij een volgende gelegenheid anders zouden stemmen (GroenLinks of het liefst natuurlijk PvdA). Later verweet ik me dan toch weer mijn achterdocht en schaamde ik me zelfs dat ik zo negatief over Bos had kunnen denken.

Helaas had ik het wel degelijk goed gezien, zoals vanmorgen bleek uit een bericht in zowel Spits als Metro (het zal dus wel uit de koker van het ANP gekomen zijn), waarin staat dat "volgens ingewijden in de partij [PvdA] [...] de PvdA niet een regering [zal] vormen met CDA en ChristenUnie, omdat het risico dan te groot is dat de SP bij de volgende verkiezingen opnieuw flink wint."

Eerlijk gezegd denk ik dat het beter zou zijn wanneer de komende regering gevormd zou worden door CDA, PvdA en GroenLinks. Dan kan de SP vanuit de oppositie tenminste scherp blijven bijsturen, zonder zich gebonden te voelen door een regeerakkoord. Doordat de VVD haar vinger in de pap kwijt is en vervangen wordt door PvdA en GroenLinks, kan het niet anders dan dat de toekomst van de Nederlandse politiek een stuk minder asociaal wordt. Met de bijsturing van de SP vanuit de oppositie moet het dan toch al mogelijk zijn om op korte termijn een hoop te verbeteren in Nederland.

dinsdag 21 november 2006

Leuk, maar wel erg slordig!

De Barcelonese krant La Vanguardia (via het internet alleen volledig te lezen voor abonnees) wijdt vandaag een halve pagina aan de Nederlandse verkiezingen van morgen (van de hand van Beatriz Navarro).

Zij meldt correct dat in een aantal plaatsen, waaronder Amsterdam, morgen weer met papier en potlood gestemd moet worden, maar haar politieke analyse is niet alleen oppervlakkig, maar ook op diverse punten onjuist.

De naam PvdA wordt vertaald als "Partido de los Trabajadores" (Partij van de Arbeiders). Dat is niet alleen incorrect, maar geeft bovendien de laatste jaren steeds meer een onjuist beeld van de PvdA: die partij komt namelijk niet voor de arbeiders op, maar vooral voor de arbeid (als een productiefactor in het, ook door de PvdA aangehangen neoliberale streven). Deze partij wordt door Beatriz als "laborista" aangemerkt en dat klopt in ieder geval inzoverre dat ook het Britse Labour een neoliberale partij geworden is en in haar officiële visie evenmin sociaaldemocratisch is.

Jan Marijnissen wordt ten tonele gevoerd als een openbaring. Dat is weliswaar oud nieuws, maar voor iemand die Nederland niet echt goed kent kan ik me dat nog voorstellen. Wat daarentegen wel erg kwalijk is, is dat de SP wordt afgeschilderd als "ultralinks". Het is duidelijk dat Beatriz zich niet verdiept heeft in het programma van de SP. Anders zou zij geweten hebben dat de SP de enige sociaal-democratische partij is in Nederland, uitstekend vergelijkbaar met de PvdA van rond 1970.

Het engste is echter het slot van het artikel (en ik vrees sterk dat ze misschien hier weer wel gelijk zou kunnen hebben): [...], maar de Nederlanders hebben hun vertrouwen weer aan Balkenende gegeven, aangezien de economie zich aan zijn kant geplaatst heeft. Morgen gaat hij op naar zijn derde verkiezingsoverwinning." Laten we toch maar hopen dat ze zich hierin ook vergist, want een dergelijke ramp zou voor velen werkelijk catastrofaal zijn...

Trouwens, wat ze verder nog vertelt van die economie aan de Balkenkant is niets meer dan propaganda. In werkelijkheid heeft het gebrek aan visie van het Balkenkabinet volgens een ruime meerderheid van Nederlandse economen er precies voor gezorgd dat de verbetering van de Nederlandse economie sterk vertraagd werd.

Op de loonlijst van het CDA?

Briefschrijver W. de Kok interpreteert (in de Metro van vandaag) de waarheid als een waar politicus, m.a.w. door haar te verdraaien. Terwijl hij beweert dat volgens CBS-cijfers het aantal arme gezinnen in tien jaar met eenderde gedaald is, vertelt het "Armoedebericht 2006" (gepubliceerd 16.11.2006) van het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) dat "in 2004 [...] het percentage lage inkomens in Nederland verder [is] toegenomen. Ook zagen meer huishoudens zich geconfronteerd met schulden en betalingsachterstanden. Ramingen en de eerste voorlopige cijfers duiden erop dat deze trend vanaf 2006 omslaat." Een daling van de armoede kan dus nu in ieder geval nog niet worden bevestigd.

Verder suggereert De Kok dat de armoede wel minder zou zijn wanneer mensen weer in "traditionele gezinsstructuren" zouden leven. Dat is net zoiets als wat de paus aanbiedt als bescherming tegen AIDS: geen seks buiten het huwelijk. Een schijnoplossing dus. Hij had ook kunnen voorstellen dat mensen voortaan geen centrale verwarming en electriciteit meer gebruiken. Koken kan op in het bos gesprokkeld hout en als het donker wordt kunnen we gewoon naar bed - dat scheelt ook nog eens in de stookkosten. Bovendien worden we dan ook niet blootgesteld aan de zondige programma's die door de TV worden uitgezonden.

Maar misschien is De Kok wel een van die briefschrijvers die door het CDA ingezet zijn om de pers te overstromen met propaganda...

maandag 20 november 2006

Wat willen die Verenigdestaters nou?

De Verenigdestaatse opperbevelhebber voor Irak, John P. Abizaid, vertelde afgelopen zaterdag het Congres dat een gefaseerde terugtrekking van Verenigdestaatse soldaten alleen zou leiden tot meer tegenstellingen tussen de Shi'iten en de Soennieten in Irak. Daarom vindt hij dat er een "belangrijke verandering" nodig is bij het trainen van Iraakse soldaten. Daarvoor moeten nog meer Verenigdestaatse soldaten naar Irak (er zitten er nu al meer dan 140.000!), maar 20.000 soldaten zijn alleen maar tijdelijk voldoende...

Hij gaf wel toe dat er in de oorlog fouten waren gemaakt, maar hij is er toch van overtuigd dat het Iraakse leger het land zal kunnen stabilizeren, alleen moeten dan de VS en de regering van Irak ook wel de nodige steun bieden!

Opdeling van Irak is geen optie, omdat een Soennitisch deel nooit zou kunnen overleven. Het zou een vrijhaven voor Al Q'aida worden, terwijl een Shi'itische staat meteen onder de voet zou worden gelopen door Iran. (Washington Post van gisteren)

Het moge duidelijk zijn, als het aan de houwdegens ligt, komt het beslist nog tot een herhaling van Vietnam...

Balk is niet helemaal gek!

Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Tilburg heeft onze nationale trots, Balkende Ellende, bekend dat een linkse coalitie voor hem een "onbegaanbare weg" is (Metro/ANP).

Het valt me niet tegen dat hij begrijpt dat hij met zijn nep-christelijke en nep-democratische CDA niet in een linkse coalitie thuis hoort. Goed begrepen, Balkie, we hebben jou daar inderdaad niet bij nodig!

Nederlandse martelpraktijken in Irak?

Afgelopen vrijdag maakte minus-ter van oorlog Kamp bekend dat een onafhankelijke commissie een onderzoek gaat instellen naar aanleiding van het bericht dat officieren van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in 2003 Irakezen gemarteld zouden hebben.

Kamp meldde dat hij al op de hoogte was van 'vermeende onregelmatigheden', maar dat hij veronderstel had dat het niet erg genoeg was om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan, omdat de marechaussee na onderzoek hem niet geïnformeerd had.

De Volkskrant beschikt echter over een notitie van de toenmalige bevelhebber van de marechaussee die daarop een ander licht werpt. De kritiek in Den Haag is voor één keer eens ondubbelzinnig en GroenLinks kreeg dan ook de steun van SP, PvdA en D66 voor een parlementair onderzoek, waarover vandaag gepraat moet worden.

Hans Laroes, hoofdredacteur van het NOS-Journaal, heeft afgelopen vrijdag al meteen bepaald dat er in het NOS-Jounaal niet gesproken mag worden over 'militaire schendingen van de mensenrechten' of 'martelingen', maar over 'wangedrag', aldus meldt Stan van Houcke in zijn weblog, waarbij hij zich dan nog fijntjes afvraagt "waarom probeerden alle betrokken autoriteiten bewust de zaak in de doofpot te stoppen als het slechts wat 'wangedrag' was geweest?"

Het minus-terie van oorlog geeft ook toe dat de MIVD te ver is gegaan: "De Irakezen zouden zijn blootgesteld aan fel licht en lawaai en ook zouden nederlandse militairen hen langdurig uit de slaap hebben gehouden door hen nat te spuiten." (de Volkskrant)

Desondanks is Kamp vooral geschokt door de kritiek die hij van 'links' en van de media gekregen heeft. (Het Parool van zaterdag)

Ook (op dit moment 5171) lezers van Trouw maken zich niet zo druk over deze zaak. Slechts 40% van de stemmers is het eens met een oproep van GroenLinks om een parlementair onderzoek naar "martelpraktijken van Nederlandse militairen in Irak", terwijl 58% het daarmee niet eens is.

zondag 19 november 2006

Wie herinnert zich Ethiopië nog? [gastkolom]

Sommigen van u zullen zeggen: Dat herinner ik me nog, wat wil je hiermee? Misschien vindt u dat ik deze week een vreemde titel heb gebruikt, maar die zal ik u nu uitleggen. Enkele dagen geleden sprak ik met enkele vrienden en een hunner herinnerde zich nog hoe zijn ouders, toen hij klein was, tegen hem zeiden: "Alles opeten, want er zijn veel mensen in Afrika die van honger sterven. Kijk maar eens naar de negertjes in Ethiopië." En deze vriend vertelde me dat hij zich de foto's nog perfect herinnerde van magere, broodmagere kinderen met opgeblazen buikjes en grote hoofden, omzwermd door vliegen en muggen, zodat het leek alsof die het weinige leven dat er nog in zat uit hen zogen.

Welnu, beste lezers, iedereen van rond de dertig (en wie ouder is nog meer) herinnert zich deze beelden nog waarover ik het heb. De vraag luidt nu: Waar is Ethiopië tegenwoordig gebleven? Sterven daar geen kinderen meer van honger en dorst?

Treurig genoeg, nog steeds. Zowel in Afrika als in het grootste deel van Afrika. Zo hebben bijvoorbeeld in Ethiopië de recente overstromingen ervoor gezorgd dat de rivieren buiten hun oever traden, waardoor honderden woningen verwoest werden, waardoor de wegen wegspoelden en duizenden hun dorpjes moesten verlaten. Maar... hebt u daar iets over gehoord of gelezen? Wie maakte daar melding van? Maar weinig, heel weinig bladen.

Waar ik hiermee naar verwijs is dat we zogenaamd, in de 21e eeuw, in de eeuw van de informatie leven: we beschikken over honderden TV-kanalen, radio in verschillende talen, we hebben Internet en breedband en we zijn, hoe je het ook bekijkt, overgeïnformeerd met berichten uit elke willekeurige hoek van de planeet. En wat krijgen we in ruil voor al deze technologische vooruitgang? Heel simpel: wat niet op de televisie te zien is of wat we op het Internet of op de radio (voor die kleine groep mensen die nog naar het nieuws op de radio luisteren) niet horen, bestaat niet; wat overigens niet wil zeggen dat er in werkelijkheid niets gebeurt.

Misschien herinneren velen uwer zich met een beetje moeite nog een verhaal (wij kregen het te horen bij Wetenschapsfilosofie) over een boom die midden in een enorm bos omviel, terwijl er niemand was die hoorde hoe hij viel. De vraag was dan: Is deze boom werkelijk omgevallen? Als niemand hem heeft zien omvallen, als niemand de enorme klap gehoord heeft waarmee hij op de grond viel, is hij dan omgevallen? Wie zou met stelligheid kunnen bevestigen dat hij omgevallen is? En daarop kwamen dan allerlei verschillende antwoorden.

Hetzelfde gebeurt met het nieuws dat niet verteld wordt, met de plaatsen waar geen correspondenten zitten die ons vertellen wat daar aan de hand is. Hetzelfde als in Ethiopië is gebeurd in Rwanda, Burundi, Burkina Faso, in Ghana... gaan daar nog steeds mensen dood van de honger? Wat zou u antwoorden?

Ik weet dat het elke dag meer kost (niet in geld, maar wel in tijd) om goed en volledig geïnformeerd te worden door de officiële bronnen, maar het is zó noodzakelijk. Het is nodig, zoals ons vroeger verteld werd, om een krant en zijn tegenpool te lezen, een radiozender te beluisteren en een andere met een volledig tegengestelde insteek; we moeten ons in blogs verdiepen en de meningen van anderen uitpluizen, ontdekken op welke grondfeiten zij zich baseren. Ik zeg niet dat we afstand moeten nemen van de traditionele informatiebronnen. Ik zeg alleen dat het voor degenen die zich niet tevreden stellen met alleen het tot onverdachte extremen overheersende informatieve bilateralisme Noord-Amerika/Europa (zoals het bijvoorbeeld lijkt dat het huwelijk van Tom Cruise belangrijker is dan de hongersnood in India), goed en zelfs noodzakelijk is zich in kleinschaligere informatie-kanalen te verdiepen.

Het is mogelijk dat, wanneer iedereen die belang hecht aan informatie zich niet door de informatieve multinationals laat zeggen wat er elke dag in de wereld belangrijk is, het niet zo ver komt dat we ons en elkaar op zekere dag verbaasd afvragen wat er gebeurd is met dat kleine plekje op de wereld (bijvoorbeeld Albanië), waarover ooit gesproken werd en waarover we later nooit meer iets hoorden. Misschien ontdekken we dan verwonderd dat er honderden landen zijn die niemand zich lijkt te herinneren. Misschien kunnen we na die ontdekking bedenken dat dat komt omdat er in die landen geen aardolie zit. Misschien bedenken we daarna nog meer dingen. Misschien, alleen maar misschien, is dit juist wat sommigen niet willen wat we doen...

©2006 by Cristina Caramés Espada, columnist bij de Diario de Ferrol; vertaald en gepubliceerd met toestemming van de schrijfster.

Achterbakse of (domme?) post-fascisten

Tijdens het presidentschap van Bill Clinton haalden de Republikeinen alles uit de kast om Clinton in een kwaad daglicht te stellen, maar helaas konden ze kennelijk politiek niets laakbaars vinden. Daarom gingen ze maar wat in zijn privé leven roeren, omdat daar altijd wel iets te vinden is, zoals dat hij wel eens hash gerookt had en dat hij met een stagiaire rotzooide. Op de eerste plaats had niemand (buiten de betrokkenen (Bill en zijn gezin, en de stagiaire) daar iets mee te maken, tenzij de stagiaire een sovjet-spionne zou zijn geweest, maar dat was niet het geval - anders was het beslist luidruchtig rondgebazuind.

Overal zien we hetzelfde patroon: met name rechtse politieke partijen verdraaien niet alleen de waarheid, maar ze hebben er ook geen probleem mee om beloften te doen die ze bij voorbaat al weten niet te kunnen (of willen realiseren). In Nederland is het overigens nog niet zo erg als in de VS of in Italië, maar over een paar regeringsperioden kan die situatie helemaal veranderd zijn.

Omdat in Spanje volgend jaar verkiezingen zijn voor de gemeenteraden en de autonome deelregeringen, is de postfascistische PP (Partido Popular) alvast begonnen met een flitsende videoclip, waarin een reeks moordpartijen, berovingen, aanhoudingen en straatvandalisme aan elkaar gemonteerd wordt. Hiermee moet de suggestie gewekt worden dat het slecht gaat met de veiligheid in het huidige Spanje onder het premierschap van Zapatero. Dat een deel van de gebruikte beelden stamt uit de tijd toen José María Aznar nog eerste minister was, en de PP het voor het zeggen had, zal de makers ongetwijfeld bekend zijn. Vermoedelijk rekenen zij erop dat de kijkers, die zitten te wachten op het vervolg van hun telenovela, niet genoeg opletten om dat te doorzien.

Verder wordt in de clip (die in totaal nauwelijks 1½ minuut duurt) nog overduidelijk een verband gelegd tussen buitenlanders in Spanje en de criminaliteit door te suggereren dat de misdaad efficiënt bestreden kan worden door de grenzen goed te bewaken. (El Períodico van gisteren)

zaterdag 18 november 2006

Balkenende snapt het dus wel!

Volgens de Volkskrant (in een ANP-bericht) heeft Balk vandaag tijdens een CDA-bijeenkomst in Tilburg gewaarschuwd voor een coalitie van PvdA, SP en GroenLinks, want die zal wél oog hebben voor de collectieve sector maar niet voor de marktsector. En volgens Balk heeft Nederland een sterke economie nodig. Bovendien zal deze coalitie de maatregelen voor een beter veiligheids- en vreemdelingenbeleid ongedaan maken.

Hij snapt het zelf waarschijnlijk niet, maar hij geeft ons hiermee hoogstpersoonlijk het advies om vooral een linkse coalitie na te streven. Immers:
  • Een linkse coalitie heeft wél oog voor de collectieve sector, die in de loop van de laatste 15 jaar steeds sneller wordt afgebroken;
  • Een linkse coalitie zal de marktsector verwaarlozen. Het is intussen wel duidelijk dat de marktwerking vooral leidt tot ellende: problemen in de energievoorziening en het openbaar vervoer, een sterke groei van het management in onderwijs en gezondheids- en bejaardenzorg en een inkrimping voor wat betreft degenen die het feitelijke werk doen;
  • Nederland heeft een sterke economie nodig [althans volgens de neoliberale 'filosofie' van de club van Balk. Wat mij betreft heeft Nederland vooral een sociaal beleid nodig]. De laatste jaren heeft het wanbeleid er juist voor gezorgd dat de Nederlandse economische ontwikkeling is achtergebleven bij die in andere landen;
  • Links zal het Balkiaanse veiligheids- en vreemdelingenbeleid ongedaan maken. Het veiligheidsbeleid heeft alleen nog maar geleid tot een aantasting van onze burgerrechten, een paranoïde angst voor iedereen die niet van André Hazes houdt. En het vreemdelingenbeleid (zoals Balk het noemt) heeft niets meer te maken met beleid, maar alles met xenofobie, en is bepaaldelijk onchristelijk en asociaal. Het is dus bepaald positief dat er een eind komt aan het wanbeleid van Balk & kornuiten.
Kortom, met wat Balk een linkse coalitie noemt, kan Nederland er alleen maar op vooruit gaan.

donderdag 16 november 2006

Zou Verdonk echt...?

Ofschoon Rita V. altijd weinig scrupules heeft gehad om mensen, in wat voor situatie zij zich dan ook bevonden, uit het land te zetten (desnoods met onwettige procedures), onverschillig wat voor lot hen zou treffen, begreep ik eerst niet waarom ze afgelopen zondag bijna ¾ miljoen euri beschikbaar heeft gesteld 'om homoseksualiteit onder allochtonen bespreekbaar te maken'. (ANP, o.a. via Het Parool)

Uiteindelijk heb ik een mogelijke verklaring gevonden. Ik geef toe dat het wat vergezocht is, maar met het balkenkabinet -zo hebben we de laatste jaren gemerkt- is zelfs het meest onwaarschijnlijke nog mogelijk.

Misschien hoopt ze door propaganda te maken voor homoseksualiteit, dat die buitenlanders, die in Nederland alleen maar voor hinder zorgen (tenslotte confronteren zij het Nederlandse régime met de tegenstelling tussen allerlei sociale en christelijke praatjes en een hardvochtige realiteit), lol krijgen in homoseksualiteit. Ik denk niet dat € 700.000 genoeg is, maar misschien is dit pas een eerste experiment.

Gesteld immers dat allochtonen zich en masse tot homoseksualiteit zouden bekeren, dan sterft het buitenlandersprobleem vanzelf uit: degenen die al in Nederland wonen krijgen geen kinderen en de laatste tijd durven er steeds minder hun toevlucht te zoeken tot ons land, dus er komen er ook geen nieuwe meer bij.

Dit is een verdomd gehaaid plannetje, want door zogenaamd discriminatie van homoseksuelen te bestrijden, verdwijnen allochtonen, zonder geweld, vanzelf uit de samenleving.

We zullen er wel nooit achterkomen of dit werkelijk de achterliggende gedachte bij die plotselinge gulheid zit, maar ik sta nergens meer van te kijken...

Mark Rutte lult...

In eerste instantie vond ik na lezing de hele pagina met het Mark Rutte-interview in de Metro van vandaag pure papierverspilling, maar achteraf is het toch ook wel verhelderend om te zien hoe weinig de man eigenlijk te vertellen heeft. Naast wat obligate beloften, is hij vooral bezig met trappen en spugen naar andere lijsttrekkers (in plaats van kritiek te leveren op hun verkiezingsprogramma's):

Wouter Bos zonder stropdas met zijn kaal nekje is geen fraai gezicht; Balkenende is bang om kleur te bekennen; klein-rechts kan tot LPF-toestanden leiden (wat dat dan ook zijn moge) en zelfs zijn partijgenote Verdonk moet zich een beetje rustig houden!

Ook Marijnissen is bedreigend, want hij heeft een neo-communistisch verkiezingsprogramma. Ik vraag me af met welk communisme Rutte een verband legt. De theorieën van Karl Marx, het marxistisch-leninistische, stalinistische of het maoistische communisme, het staatskapitalisme uit de Sovjet-Unie? Of misschien zelfs de communistische leefwijze van de eerste christenen? De SP, meneer Rutte, heeft een sociaal-democratisch programma, zoals de PvdA het lang geleden ook had. Misschien zou Rutte er goed aan doen de PvdA-standpunten van rond 1970 te bekijken (trouwens ook wel nuttig voor Wouter Bos!).

Rutte is ook nog zo vriendelijk ons te waarschuwen dat Nederland er met de SP "niet leuker op [gaat] worden". Ik zou wel eens willen weten hoe hij Nederland wél leuker wil maken. Denkt hij misschien dat wij zitten te wachten op nog meer jaren met loze beloften van 'zoet na het zuur'

Is paus Maledictus XVI wel katholiek?

In mijn jeugd (katholiek geïndoctrineerd op een RK jongensschool) kreeg ik steeds te horen dat het duidelijk was dat katholieken het ware geloof hadden. God was immers een god van goedheid en dat was dan ook de reden dat katholieken gelukkig waren: ze kunnen lachen en plezier maken en als ze daarbij soms eens te ver gaan vindt God het niet erg, als je het maar biecht en spijt hebt van je vergissing.

Dat was ook de reden waarom protestanten altijd zo ernstig en zwaarmoedig waren: God stond niet aan hun kant en daarom waren ze ook niet gelukkig. Stiekem waren ze jaloers op katholieken, maar de dominee hield hen zo streng in de gaten dat ze gedwongen waren om protestant te blijven.

Net zoals de Nederlandse 'christen' Balkenende grote bezwaren had tegen optredens van een Beatrix look-alike in het satirische programma Kopspijkers, zo valt het Vaticaan (bij monde van Georg Genswein, de particuliere secretaris van Maledictus) over een satirisch programma van het Italiaanse TV-net La 7 over de geheime kamers in het Vaticaan.

Ofschoon Genswein zelfs geen fragment van het programma wilde beluisteren (volgens de makers zou hij zo kunnen ontdekken dat er niets schandaleus of anticlericaals in zit), slaat hij driftig om zich heen: "Ik heb nota genomen van de polemiek en ik hoop dat dit soort uitzendingen zullen verdwijnen. Satire is accoord, maar deze 'dingen' hebben geen intellectueel niveau en zijn beledigend voor mensen van de kerk. Ze zijn niet aanvaardbaar." En "Ik zal er nooit naar kijken. Dergelijke uitzendingen zijn weinig constructief. Ik heb nota genomen van het gegeven en wil het nu vergeten." (L'unità, 14 november)

Vreemde ideeën over democratisering Cuba!

Reuters meldde eerder vanavond dat in de VS grote bedragen, die bestemd waren voor het bevorderen van democratie in Cuba, gespendeerd zijn aan delicatessen, kashmir-truien, computerspelletjes en chocolade. Dit blijkt uit een gisteren gepubliceerd accountantsrapport van het Congres.

Het geld was bestemd om Cubaanse dissidenten, onafhankelijke journalisten, academici e.a. te ondersteunen [of om te kopen?]. Omdat het niet rechtstreeks naar Cuba overgemaakt kan worden, wordt het verdeeld onder Cubaanse groepen in Miami en Washington. Die zouden met dat geld medicijnen, kortegolfradio's, boeken en andere spullen moeten kopen, en die zouden dan naar Cuba gesmokkeld moeten worden.

Drie van de tien ontvangers van het geld konden niet eens een financiële verantwoording van het geld overleggen. Critici stellen al lang dat het geld meer bestemd is om in Miami stemmen te winnen [uiteraard voor Bush' partij] dan om politieke veranderingen in Cuba teweeg te brengen.

Dit bericht versterkt mijn vooroordelen over de ware aard van de Cubanen in Miami; voor wat betreft het régime in Washington (en in Florida, waar Jeb Bush nog steeds aan de touwtjes trekt) gaat het al lang niet meer om vooroordelen...

Israeli's hebben vreemd gevoel van recht...

Het Israelische régime heeft vandaag besloten tot represailles, want door Palestijnse raketaanvallen waren - stel je voor! - één dode en twee zwaargewonden gevallen (aan de Israelische kant van de grens, wel te verstaan!). De Israelische minus-ter van oorlog (Amir Peretz) heeft al beloofd dat de Palestijnse strijders "een zware prijs zullen betalen".

Eerste minus-ter Ehud Olmert vertelde tijdens een toespraak in Los Angeles: "We zullen beslissingen nemen over verdere maatregelen om te blijven vechten tegen de onophoudelijke, moorddadige terreur in de Gaza-strook." (Reuters, vanavond)

Zou het niet in de botte kop van deze oorlogszuchtige Ehud O. opkomen, dat hij dan moet beginnen met zichzelf en zijn medeplichtigen uit te roeien?
Waarom zou hij trouwens zelf wél het recht hebben om wraak te nemen voor één dode en twee zwaar gewonden en de Palestijnen niet voor de tientallen die aan hun kant de afgelopen weken al gevallen zijn door de Israelische agressie? De Olmertiaanse logica doet me erg denken aan die van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog: voor één doodgeschoten Duitse soldaat werden tien onschuldige burgers vermoord.


Tenslotte, voor kwaadwillende criticasters: nee, ik vind het niet goed dat Israeli's beschoten worden! Maar ik vind het evenmin juist dat Palestijnen doodgeschoten worden. Het feit dat George Double-Me Boef zich niet veel gelegen laat liggen aan Palestijnen is wel een érg magere rechtvaardiging!
En ik ben ook geen antisemiet - wat trouwens een onzinnige term is, want zowel Arabieren als Joden zin semieten.j

woensdag 15 november 2006

Zijn kiezers écht zo dom?

Volgens een 'denktank' van 40 communicatiedeskundigen kan de VVD alleen nog gered worden, wanneer Mark Rutte, bij voorkeur vlak voor de verkiezingen, een 'droomhuwelijk' sluit... (het Parool van vandaag)

Gatverdamme, zijn wij als kiezers zó dom?

Inderdaad, rond 1980 vielen kiezers al voor het kinderboekentaaltje (en voor de pukkel?) van Dries van Agt, wat later scoorde Ed Nijpels ook behoorlijk vanwege zijn fysieke aantrekkelijkheid (niet mijn mening!) en nog niet zo lang geleden was het 'lekkere kontje' van Wouter Bos (óók niet mijn mening!) een veelbesproken onderwerp. Onlangs ontdekte ik zelfs dat lijsttrekkers beoordeeld werden op hun sexy-heid (of heet dat sexy-schap?).

Ik merk in ieder geval dat de SP in de peilingen stijg door de duidelijke politieke boodschap. Hier geen vage beloften (leugens) over zoet en zuur, maar duidelijke punten. Kritiek op de wantoestanden en oplossingen. Kennelijk valt het dan toch wel mee met een aanzienlijk deel van de kiezers.

Nou de rest nog! Vooruit mensen, je hebt nog een week de tijd. Lees de verkiezingsprogramma's van de partijen, waarop je misschien zou willen stemmen. Je kunt ze vinden via het internet, maar als je dat vervelend of niet handig vindt, kun je ook naar de betreffende partijen bellen en hen vragen je hun verkiezingsprogramma's te sturen.

De Metro meldde vandaag dat "Bataljon 101 Communicatie en Informatiesystemen van de Gevechtsterreurbrigade van de landmacht" deze week in Rotterdam-Rijnmond met een oefening bezig is voor als bijvoorbeeld door een ramp of aanslag de stroomvoorzieningen uitvallen.

Ofschoon we de laatste jaren al diverse keren met grote stroomstoringen te maken hebben gehad, die allerhande oorzaken gehad kunnen hebben (volgens mij waren ze allemaal di- of indirect het gevolg van de privatiseringshype en fusies), waren ze in ieder geval niet het gevolg van een ramp of aanslag. Desondanks moeten we vooral bang blijven voor de dreiging van terreurgroepen, want anders zouden we wel eens kunnen beseffen dat de neoliberale internationale (zeg maar régimes van het genre Balkenende, Blair, Merkel - en natuurlijk op de allereerste plaats van Bush) een veel grotere bedreiging vormen voor de wereldbevolking en, iets minder direct, voor onze burgerlijke vrijheden.

Ook in Groot-Brittannië zijn ze zich bewust van de noodzaak om de burgers bang te houden. In een ander artikel meldt namelijk de Metro vandaag, dat een -anonieme- Britse diplomaat beweerd heeft dat Moslimextremisten geprobeerd hebben om chemische en atoomwapens in hun bezit te krijgen. Het Britse ministerie van buitenlandse zaken zou daarvoor bewijzen hebben.

Dit verhaaltje kan natuurlijk uit de koker van elke willekeurige fantast komen. Een anonieme diplomaat... het zal wat! Ik kan ook een krant bellen met een bekakt accent en beweren dat ik een verontrust bestuurslid ben van de VVD en daarom anoniem moet blijven, maar toch vind dat de Nederlandse bevolking er recht op heeft om te weten dat RM en VR "het" met elkaar doen. Een anoniem iemand kan best wel zijn wie hij/zij beweert te zijn, maar het kan net zo goed een onruststoker zijn die zich verveelt, of bijv. iemand die atoomschuilkelders of gasmaskers wil verkopen...

Toekomstdroom voor na 22 november

Ik weet dat dromen bedrog zijn, maar na vier jaar kommer en kwel onder leiding van de balkende club van Zwam & Co. moet je gewoon soms eens wegdromen om niet ten onder te gaan aan somberheid en pessimisme. En redenen voor somberheid zijn er helaas volop. Denk maar aan de bijna vanzelfsprekendheid waarmee mensen zich lieten overtuigen door de praatjes van Pim Fortuyn, of aan de manier waarop de hardvochtige mentaliteit van Rita Verdonk bij grote groepen van de bevolking kan rekenen op steun.
Ik spreek echter ook steeds meer mensen die wel degelijk zien dat het zo niet verder kan, en die dat eigenlijk ook vier jaar geleden al zagen. Velen hunner hadden toen hun stem aan de PvdA gegeven, in blind vertrouwen op de oproep van Wouter Bos om vooral taktisch te stemmen...

Toen ik vanmiddag in een slap herfstzonnetje rustig naar het gemeentehuis wandelde om mijn stempas om te ruilen in een kiezerspas (waarmee ik ook computervrij -dus met potlood en papier- kan stemmen in Amsterdam), fantaseerde ik wat er vóór en na volgende week nog zou kunnen gebeuren om Nederland toch weer op het goede spoor terug te brengen.

Het lijkt er momenteel sterk op dat de taktische stemmers hun lesje geleerd hebben, waardoor de PvdA de laatste weken in de peilingen sterk aan het dalen is. Ook de VVD krimpt langzaam weg, ongetwijfeld door de weinig bezielende en bezielde verkiezingspropaganda van die partij.

Ik stelde me voor dat een deel van de recente CDA-aanwas toch weer spijt zou krijgen van hun verschuiving en maar weer terug zou keren naar de PvdA. Ook een deel van de sterk krimpende VVD zou hopen dat er nog iets van een neoliberaal beleid gevoerd zou kunnen worden door een regering met de PvdA. Op deze manier zou de krimp van de PvdA toch weer kunnen worden omgezet in een groeiend aantal PvdA-stemmers.

In mijn fantasie zag ik verder een kleine meerderheid van PvdA, SP, GroenLinks, de Partij van de Dieren en de ChristenUnie uit de verkiezingen komen. Hare koninklijke Bea probeert in eerste instantie toch nog een minderheidscoalitie van CDA, VVD en klein rechts door te drukken, maar al bij het eerste overleg worden er over en weer (letterlijk) rake klappen uitgedeeld en in een enkel geval komt het zelfs tot heuse bedreigingen. Daarom wordt uiteindelijk Jan Marijnissen -als lijsttrekker van de partij met het duidelijkste en meest consistente programma- belast met de vorming van een nieuwe regering.

Een aantal ministersposten kunnen gemakkelijk worden ingevuld (bijv. Agnes Kant voor Volksgezondheid en Femke Halsema voor Milieu - weer een volledig ministerie), over andere portefeuilles moet wat langer beraadslaagd worden, maar één ding is in ieder geval duidelijk: Wouter Bos wordt géén eerste minister! De interne meningsverschillen binnen de PvdA hebben zijn positie binnen de partij danig ondermijnd en het partijbestuur heeft zelfs besloten dat hij ongeschikt is voor een wezenlijke rol in de politiek.

Op voorspraak van Femke Halsema wordt hij niet helemaal uitgerangeerd, maar wordt hij ingeschakeld als toiletjuffrouw (M/V) in het parlementsgebouw. Dat is een erg nuttige functie en bovendien kan hij daar, achter het schoteltje met de centen, naar hartelust klagen over de manier waarop hij al vier jaar gepest is door CDA en VVD en dat hij niet begrepen wordt door het Nederlandse volk. Bovendien kan hij vanaf die neutrale positie de toiletbezoekende politici gratis advies geven over prangende zaken.

Voordat in mijn fantasie de hele regering was samengesteld, kwam ik aan bij het gemeentehuis en had ik mijn gedachten weer nodig voor het omzetten van mijn stempas. Het belangrijkste had ik echter al bedacht: er komt een regering met een signatuur die duidelijk links van het centrum ligt, een uitstekend uitgangspunt voor een betere toekomst!

Dringend advies voor woensdag 22 november a.s.

Tien redenen om nu SP te stemmen:

- De beste zorg, dicht bij huis voor zieken en ouderen
- We gaan jongeren een vak leren én aan werk helpen
- De zorgpremie kan 90 euro omlaag omdat we de asociale no-claim afschaffen
- Er komt een harde garantie voor een welvaartsvaste AOW
- We maken wonen betaalbaar voor jongeren, huurders en mensen met een eigen huis
- Geen armoede voor kinderen; meer kinderbijslag voor wie erop aangewezen is
- In elke buurt komen opvang voor ouderen, een gezondheidscentrum dat altijd open is, buurtagenten en activiteiten voor jongeren
- We gaan verstandiger om met dieren, milieu en onze leefomgeving
- Trein, bus, gas en licht worden weer van ons allemaal
- Geen superstaat Europa en ons land geen schoothondje meer van de VS
Uit Tribune, het maandblad van de Socialistische Partij (SP)

Openheid over Irak, nú!

Aan het Burgerinitiatief "Openheid over Irak" ter beschikking gestelde bandbreedte:

Op 18 maart 2003 besloot het demissionaire kabinet Balkenende-I om steun te verlenen aan de oorlog tegen Irak. Het was een ingrijpend en felomstreden besluit. De oorlog miste een overtuigende inhoudelijke en juridische grondslag en bracht onoverzichtelijke risico’s met zich mee. Van de Nederlanders was 89 procent er dan ook tegen. Toch werd Irak met Nederlandse steun aangevallen.

Inmiddels weten we dat de redenen die de oorlog zogenaamd ‘onontkoombaar’ maakten oneigenlijk waren. We weten bovendien dat onze steun heeft bijgedragen aan een ondoordachte en rampzalige bezetting. Irak is afgegleden naar een feitelijke burgeroorlog en er bestaat een reële kans op een groter conflict in de regio. Het aantal burgerdoden is het verbijsterende aantal van een half miljoen ver gepasseerd. Werelwijd heeft de oorlog de terreurdreiging versterkt in plaats van bezworen, zo stelt een recent rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Nederland heeft op dubieuze gronden een omstreden oorlog gesteund, die is uitgelopen op een uitzichtloze ramp. Desondanks heeft de regering nooit verantwoording afgelegd voor haar besluit. Anders dan in andere landen is bij ons iedere vorm van waarheidsvinding geblokkeerd. Dat is onacceptabel. Het afleggen van verantwoording is een democratische plicht. Alleen zó kan de burger beoordelen of de bewindslieden die voor en namens hem werken betrouwbaar zijn, en bekwaam genoeg om belangrijke beslissingen te nemen. Alleen zó kan worden beoordeeld of de regering zorgvuldig heeft gehandeld.

Daaraan bestaat rond ‘Irak’ grote twijfel. Al jaren liggen er prangende vragen. Vragen rond zorgvuldigheid, maar ook rond mogelijke misleiding en leugens. Vragen die het functioneren van de democratie raken, maar die de regering weigert te beantwoorden. Wij eisen dat zij dat alsnog doet, en wel nú, vóórdat op 22 november de huidige regeerperiode wordt afgesloten. Wij moeten weten op wie wij straks in vol vertrouwen onze stem kunnen uitbrengen.

Tussen 9 en 12 november spreken wij de verantwoordelijke politici hierop aan door middel van vier open brieven, waarin wij onze eisen motiveren en op openheid aandringen. U kunt ons daarbij steunen door de actie te ondertekenen en door zélf in actie te komen. Gezamenlijk zullen wij een ‘coalition of the willing’ vormen die zijn democratische rechten opeist. De vestiging van een democratie in Irak was onze regering een roekeloze oorlog waard. De vraag is nu wat onze democratie óns waard is.

dinsdag 14 november 2006

Minister van oorlog boos op Franse collega

De Nederlandse minus-ter van oorlog, Kamp, heeft ruzie met zijn Franse collega Michèle Alliot-Marie. Zij vindt dat de Europese veiligheid het beste beschermd kan worden vanuit de Europese Unie zelf.

Kamp (we mogen niet vergeten dat hij een minus-ter is uit het Nederlandse régime, dat aan de leiband loopt van de meest oorlogszuchtige natie ter wereld) vindt dat de Europese Veiligheid het meeste gediend is door "samenwerking binnen de NAVO [...], om zo ook de Verenigde Staten en Canada erbij te betrekken". En: "Samenwerken binnen de EU kan best, maar als versterking van de NAVO." (ANP, in de Volkskrant van gisteren)

Ik vermoed dat hij zo slim (nouja, soort van slim) is geweest om ook Canada te noemen om zijn propagandapraatje een beetje neutraal te laten klinken, maar iedereen die de laatste decennia de politiek volgt, weet dat de VS in feite de touwtjes van de NAVO in handen hebben. Zijn standpunt (en dat is ook het standpunt uit de terecht afgewezen ontwerptekst van de EU-grondwet) komt erop neer dat Europa zich militair ondergeschikt moet maken aan de VS.

Dat blijkt ook uit het tweede geciteerde zin, waarin hij niet minder stelt dan dat de EU moet dienen ter versterking van (dus als onderdeel van, en uiteindelijk ondergeschikt aan) de NAVO.

Voor wie de laatste jaren niet meer wakker geweest is: het militaire beleid van de VS, waarbij het Nederlandse schrikbewind van Balk & Zalm zich hielenlikkend heeft aangesloten, heeft niet alleen de veiligheid in Europa niet verbeterd, maar de terreurdreiging in Europa en elders in de wereld enorm vergroot. En aan zoiets willen deze Kamp en zijn medeplichtigen ons, Nederlanders en overigen Europeanen, dan uitleveren! Wat krijgt hij daarvoor? Dertig zilverlingen?

De beloften van Wouter B.

Tijdens de demonstratie enkele maanden geleden tegen het wanbeleid van Sibylla Dekker (huurliberalisatie) beloofde Wouter Bos dat hij ervoor zou zorgen dat de huurwet teruggedraaid werd als hij het na de komende verkiezingen voor het zeggen zou krijgen.

Hij heeft dit gisteren -zoals te zien was in het NOS-journaal- bevestigd: Als de huurwet niet teruggetrokken wordt "dan stappen we er niet in" (in een coalitie, bedoelde hij).

Mooi, dat is dan belofte één die hij nog steeds vasthoudt (al heb ik nog geen enkel idee over wat Woutertje daadwerkelijk gaat doen wanneer hem de kans geboden wordt om mee te regeren).

Er staat echter nog minstens één andere belofte van Bos open: het terug draaien van de Zorgverziekingswet - en daar heb ik hem de laatste tijd niet meer over gehoord...

Is er soms iemand die zich nog andere, inmiddels weggemoffelde, beloften van Bos herinnert? Graag even melden! We moeten wel zo goed mogelijk weten waar we ons op moeten voorbereiden, want eerlijk gezegd zie ik -afgaande op de natte-vinger-peilingen van nu- Bos nog best in staat tot handjeklap met Balkende Ellende, óók al krijgt hij alleen een ministerportefeuilletje.

maandag 13 november 2006

Minus-ter Zalm Zwamt nog steeds...

Afgelopen zaterdag meldde Zalm in een interview met De Telegraaf dat het kabinet alweer een financiële meevaller heeft, deze keer van maar liefst 1,7 miljard euri (toch nog heel wat minder dan wat de laatste jaren al is uitgegeven aan overbodige megalomane onzin. Volgens de zwammende mislukte vis met schaapachtig lachgedrag "blijkt dat het nog beter gaat dan verwacht". (ANP, zie o.a. Het Parool)

Vandaag meldt BN-De Stem echter dat het best eens zou kunnen tegenvallen met die meevaller, omdat het kabinet volgens jaar wellicht vele honderden miljoenen aan teveel betaald belastinggeld zou moeten terugbetalen. Hetzelfde gebeurde ook afgelopen jaar al.

Zalm zit er ongetwijfeld allemaal niet mee: nu kan hij namens het Balkenkabinetje mooi weer spelen met een dubieuze meevaller, en als er volgend jaar een andersoortig kabinet zit, kunnen VVD en CDA mooi vanuit de oppositiebankjes claimen dat de dan actieve regering te veel geld uitgeeft. Dat is wat je noemt eerlijke, althans eerlijk achterbakse politiek!

Spanje is nog lang niet verlost van de post-fascistische PP

De Partido Popular (PP), de rechtstreekse erfgenaam van de politiek van dictator Franco, valt sedert de vorige verkiezingen enkele jaren geleden vooral op vanwege het feit dat elke beslissing van de huidige regering aangevallen en aangevochten wordt - in verreweg de meeste gevallen uitsluitend de bedoeling het de regering zo moeilijk mogelijk te maken efficiënt te regeren.

Sinds gisteren wordt het milieu voor de kust van Galicië ook weer geteisterd door een beslissing van de PP van bijna vier jaar geleden. Toen besloot het PP-régime van Aznar namelijk om het in nood verkerende schip Prestige naar de open zee te slepen, daarbij volledig voorbijgaand aan adviezen van terzake kundiger instanties. Zoals te verwachten zonk het schip en verloor het daarbij bijna 77.000 ton ruwe aardolie.

De laatste tijd verschijnen er weer olievlekken in het betreffende gebied en volgens het Oceanografisch Instituut in Vigo zijn die "bijna met absolute zekerheid te wijten aan een scheur of aantasting" van het wrak. Omdat de vlekken al vanaf maart dit jaar opduiken is het uitgesloten dat ze afkomstig zijn van een illegale lozing. Het is, volgens de woordvoerder uit Vigo niet waarschijnlijk dat er belangrijke milieuschade zal ontstaan door deze olie.
(Voz de Galicia van vandaag)

Balkenende raakt het spoor nu werkelijk bijster!

Gisteren kon ik jullie dankzij de Tribune al melden waarom Balk het zo nodig vond om ten strijde te trekken om het balletjesprogramma Lingo te redden.

Vandaag hoorde ik weer een nieuwe stunt van hem op het ANP-nieuws op Arrow Classic Rock, tenzij ik écht heel iets verkeerds gehoord had. Onze mislukte Harry Potter-cloon zou maatregelen willen nemen tegen het steeds vroeger verschijnen van de Kerstman in winkels.

Ik geef toe, ook ik stoor me aan de steeds verdergaande Verenigdestatificering van Nederland (Kerstman, Halloween, Valentijnsdag), maar als de massa dat wil, soit. Ik hoef er niet aan mee te doen en in algemene zin kost al het geneuzel mij ook geen cent.

Verder hindert het mij natuurlijk niet als Balk privatiter valt over niet-Nederlandse feesten die alleen worden ingevoerd ten behoeve van de commercie, maar daar hoeft hij zich kotsverdomme toch als eerste minus-ter niet druk over te maken?

Laat hij zich maar druk maken over de Verenigdestatificering van Nederland op oorlogsgebied. Die invloed uit de VS ondersteunt hij van harte, terwijl die nu juist werkelijk funest is voor de mensheid.

Het wordt dringend tijd dat Balkende Ellende arbeidsongeschikt wordt verklaard, want hij is werkelijk niet geschikt voor wat hij nu alweer veel te lang doet. Het CWI vindt beslist een passend omscholingstraject voor hem, en anders kan hij met behoud van zijn bijstandsuitkering (eerst eigen geld opmaken!) beslist ergens met Nordic Walking-prikkers bij de plantsoenendienst terecht!

zondag 12 november 2006

Lingo en Balkenende

Wie vroeg zich niet, net als ik, af of Balk niets nuttigers te doen had dan zich druk te maken over het al dan niet voortbestaan van Lingo, nadat nog maar enkele maanden eerder onder aanvoering van Medya van der Laan de publieke TV helemaal op de schop was genomen ten koste van een hoop ellende.

Wanhoop niet meer, Tribune (het partijblad van de SP) van deze maand biedt de volledige verklaring en het blijkt heel eenvoudig een gewoon 'gevalletje belangenverstrengeling' te zijn:
  • presentatrice Lucille Werner heeft indertijd (zoals blijkt uit een 'spontane brief' die Balk in zijn onlangs gepubliceerde bundel aan haar heeft geschreven) van haar media-training gehad;
  • ze hielp mee om Balk te 'pluggen' op de 50PlusBeurs;
  • EN: haar oom Jos Werner is de CDA-senaatsvoorzitter.
Waaruit maar weer duidelijk blijkt dat de zogenaamde christenen van de club van Balk niets beter zijn dan andere mensen - of het zou natuurlijk zo moeten zijn dat de C (net als de D) van het CDA er gewoon voor de sier bij staat, en dat we échte christenen elders moeten zoeken. Bijv. bij de Christen-Unie of bij de SP!

Misschien een beetje nuanceren, ANP?

De Observer Music Monthly publiceert vandaag zijn 'gay weekly', waarin Elton John en Jake Shears van de Scissor Sisters uitleggen wat het betekent om homosexueel te zijn. Het volledig interview wordt gepubliceerd in de Observer.

Elton John vertelt daarin dat "Ik denk dat godsdienst altijd geprobeerd haat te projecteren op homosexuelen. [...] Maar er zijn zo veel christenen die ik ken en die homo zijn en die van hun godsdienst houden."

"Ik kan niet tegen welke soort racisme of godsdiensthaat dan ook. Er is zo veel fucking negativisme onder de mensen. Vroeger werden homosexuelen in een kast gestopt, maar nu doen ze dat met [bepaalde] mensen op grond van hun godsdienst. Wij als musici zouden juist moeten proberen de mensen bij elkaar te brengen."

"Vanuit mijn standpunt zou ik godsdienst volledig uitbannen, ook al heeft die sommige prachtige dingen, [...]. De werkelijkheid is dat georganiseerde godsdienst niet lijkt te werken. Mensen worden veranderd in haatdragende lemmings, bepaaldelijk zonder medeleven."

"De wereld stevent bijna af op een Derde Wereldoorlog en waar zijn nu de leiders van elke godsdienst? Waarom houden ze geen conclaaf; waarom komen ze niet bij elkaar?"

De Metro en bijv. het Algemeen Dagblad vatten dat -op last van het ANP- echter wel erg beknopt samen onder de kop Elton John bepleit verbod op religie (resp.: Elton John: 'verbod op religie') omdat deze 'geen ruimte [biedt] voor compassie en [aan]zet [...] tot haat tegen homoseksuelen". Ik kan me voorstellen dat iemand dat denkt, maar het is niet wat Elton John gezegd heeft, zoals uit de enkele bovenstaande citaten blijkt.

Ook ik vind dat veel godsdienstige genootschappen zich aan het genoemde schuldig maken, maar het gaat mij eerlijk gezegd toch nét iets te ver om godsdienst op zichzelf te verbieden. Het zou al heel wat zijn wanneer kerkgenootschappen verboden zouden worden (al lijkt het me bijvoorbeeld erg moeilijk om vanuit Groot-Brittannië -of Nederland- het Vaticaan te verbieden). Het zou al erg mooi zijn wanneer bijvoorbeeld het bijzonder onderwijs verboden zou worden, waardoor het voor de diverse religieuze secten onmogelijk zou worden om kinderen te indoctrineren.

Nog een belangrijke stap vooruit zou zijn om voor godsdienst niet langer een gulle uitzondering te maken in de (grond)wet.

Louis Sévèke vermoord door Saddam Hussein?

Uit een bericht in De Gelderlander van gisteren lijkt de oplossing van de moord op de activist Louis Sévèke nog niet dichterbij te zijn gekomen.

Misschien kan Balkenende met zijn ploeg de zaak oplossen. Zij wisten tenslotte enkele jaren geleden ook 'onmiskenbaar' zeker dat Saddam Hussein de beschikking had over massavernietigingswapens. Of misschien heeft Saddam Hussein het wel zelf gedaan. Tenslotte was hij in staat zijn massavernietigingswapens zo geweldig goed te verstoppen, dat ze tot op heden nóg niet gevonden zijn ondanks een overweldigende militaire inzet.

Wouter Bos op de Calimero-toer

Woutertje Bush heeft nu zijn toevlucht gezocht tot De Telegraaf, aldus citeerde gisteren de Volkskrant. Bos beweert namelijk [even een paar traantjes wegpinken] dat CDA en VVD hem "al drie, vier jaar kapot [proberen] te maken". Gelukkig is Woutertje een grote jongen: "Ik tracht me daar niet te veel van aan te trekken".

Wat een zielig mannetje is die Bos toch. Het is (voor de PvdA, niet voor de toekomst van een beter Nederland) te hopen dat ze de politicus met zijn lekkere draaikontje (niet mijn mening!) nog met een rotgang kunnen dumpen en dat ze nog een échte politicus in de aanbieding hebben, want anders zal de PvdA in de peilingen (en bij de verkiezingen?) nog wel meer zetels verliezen dan de laatste weken al het geval is.

Zo vrijheidslievend zijn de VS van Bush & Co.

Gisteren werd in de Veiligheidsraad een resolutie besproken, waarin Israel veroordeeld werd voor een aanval (de zoveelste) in de Gaza-strook, waarmee verleden week achttien burgers vermoord werden.

Helaas werd de resolutie afgewezen, omdat, John Bolton, de vertegenwoordiger van het régime van George Boef,vond dat de resolutie "bevooroordeeld tegen Israel en politiek gemotiveerd" was: "Deze resolutie biedt geen evenwichtige kenschetsing van de recente gebeurtenissen in Gaza, en bevordert ook niet de Israelisch-Palestijnse vrede waarnaar wij streven en waarvoor we ons volhardend inzetten". Verder onthielden Groot-Brittannië, Denemarken, Slowakije en Japan zich nog schijnheilig van stemming. (o.a. San Diego Union van vandaag)

Lezers die de politiek van de afgelopen decennia gevolgd hebben weten dat dit niets speciaals is. De VS hebben al talloze malen resoluties tegen Israel getorpedeerd met een veto. Niet dat het allemaal veel verschil maakt, want ook resoluties die het wel halen, worden door Israel met grote stampende laarzenvoeten getreden.

Waarom heeft Nederland geen fascistische partij?

Het zou mij niets verwonderen wanneer dat komt, omdat diverse 'politici' uitspraken doen van een dusdanig extremistisch gehalte, dat fascisten geen voet aan de grond kunnen krijgen.

Een duidelijke aanwijzing in die richting is een opmerking van Tita Toverkol afgelopen donderdag in het TV-programma Nova. Ze reageerde daarin op een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling. Die commissie had namelijk gesteld dat een school niet van een islamitische lerares mag eisen dat ze mensen een hand geeft.

Verdonk vond deze uitspraak "te gek voor woorden", en daarom vindt ze dat deze commissie maar moet worden opgeheven. Achteraf bezien valt het me nog mee dat Donner en Decker niet eisten dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid opgedoekt moest worden na het rapport over de dodelijke brand in de Schipholgevangenis.

Zo werkt democratie kennelijk in rechtse kringen. Er worden allerlei democratisch ogende en klinkende commissie ingesteld, maar zodra ze iets anders doen of vinden dan wat het régime van dienst wil moeten ze afgeschaft worden. Het valt nog mee dat Tita de leden van de commissie niet meteen de doodstraf wil geven. Balkende Ellende zou daar beslist begrip voor hebben!

En, Verdomd, als ik een keer met een van de huidige politici geconfronteerd zou worden zou ik hen ook geen hand willen geven en ik verzeker iedereen hierbij dat dat niet komt door een of ander goddelijk of ander voorschrift, maar alleen omdat ik mijn handen niet vuil wil maken aan onmenselijke mensen.

Begrijpt iemand het nog wel?

NRC/Handelsblad meldde eergisteren dat de botte Nederlandse minus-ter van Buitenlandse Zaken bij een bijeenkomst van de alumnivereniging Harvard Club of the Netherlands [is dat een verkeerd gespelde vereniging van aluminiumfabrikanten of een duur klinkende naam voor een studentencorpsje uit het land waar het Engels -en trouwens ook de mensenrechten- op gruwelijke wijze verkracht worden?] heeft laten weten dat het Europees Grondwettelijk Verdrag, dat verleden jaar bij referenda in Frankrijk en Nederland overduidelijk afgewezen werd door de respectievelijke bevolkingen, op belangrijke punten gewijzigd moet worden.

Zo moet -volgens de eerste alinea van het artikel in de krant- 'Europese symboliek, zoals grondwet, vlag en volkslied [...] worden geschrapt".

Ik snap er niets meer van. Waarvoor dient een "grondwettelijk verdrag" wanneer de grondwet moet worden geschrapt? En waarom zou een Europese vlag geschrapt moeten worden. Ik kan me niet herinneren bij het referendum ook maar één keer gehoord te hebben dat iemand tegen de ontwerptekst gestemd had omdat hij bezwaar had tegen de vlag. En dat geldt trouwens ook voor het Europese volkslied.

Of zou dat volkslied afgeschaft moeten worden omdat Bot zo simpel is dat hij vindt dat een samenwerkingsverband van verschillende naties geen 'volkslied' kan hebben omdat er verscheidene volkeren leven? Zou hij niet weten dat het in andere talen niet volkslied heet? Of zou het misschien een gevolg zijn van de nieuwe Realpolitiek van het 'vrije' Westen? Tenslotte kun je niemand wijsmaken dat het je bedoeling is dat "alle Menschen werden Brüder" wanneer je deelneemt aan oorlogen die op geen enkele wijze te rechtvaardigen zijn en wanneer je weigert een ander land (in concreto Israel) tot de orde te roepen wanneer dat land moedwillig burgers vermoordt?

Dat geldt dan toch alleen voor de landen die zich daaraan schuldig maken (inderdaad ook Nederland !) Misschien moeten we dan maar twee Europese volksliederen maken: een voor de vredelievende landen - en die mogen dan gewoon Beethoven's «Ode an die Freude» blijven gebruiken, en een voor de oorlogszuchtige landen (zoals Nederland, het Verenigd Koninkrijk), misschien iets als «We Will Rock You» van Queen?

Laten we er maar van uitgaan dat Berend Botje gewoon hoopt op deze manier nog wat extra stemmen te vergaren voor de parlementsverkiezingen van 22 november en dat de Nederlandse bevolking slimmer zal zijn dan hij en zijn partij denken.

Een roman, een goede roman, kan niet lang genoeg zijn, maar een goede grondwet moet kort zijn. Ik ken helaas niet genoeg grondwetten om dat met absolute zekerheid te kunnen stellen, maar voorzover als ik weet is de kwaliteit van een grondwet omgekeerd evenredig met zijn lengte. De grondwet van de VS (hoeveel fouten er ook door diverse regeringen van die natie begaan zijn) is veel degelijker en efficiënter dan het gedrocht dat 'Europa' ons verleden jaar met de steun van de neoliberale internationale door de strot wilde duwen. Een gerespecteerd journalist meldde zelfs dat de IJslandse grondwet nóg korter en nóg beter is dan die van de VS.

Daarom denk ik dan ook dat in eerste instantie -wanneer de Europese Unie al een grondwet nodig heeft- het idee van een mini-grondwet (van de Franse minister van binnenlandse zaken Nicolas Sarkozy) een nadere uitwerking verdient.

Ik hoop niet dat iemand het me kwalijk neemt dat ik hier niet verder wil uitleggen wat voor bezwaren er zijn tegen de afgewezen ontwerptekst. Wie daarover meer wil weten, kan daarover in mijn weblog in de eerste helft van 2005 volop informatie vinden.

zaterdag 11 november 2006

Niet alles is toegestaan [gastkolom]

Gelukkig is de aanblik van Amerika veranderd. Niet helemaal of radicaal maar het is een begin, vindt u niet? En natuurlijk moeten, beste lezers, oorlogen betaald worden (recentelijk via de stembus). De kortzichtigheid, de leugens, de willekeur, de misbruiken..., weet u het nog? Hetzelfde gebeurde in Spanje in maart 2004. Natuurlijk zijn er hier bepaalde mensen die het toen hadden over een complot.

En, of we het nou geloven of niet, de radicale acties van Bush en zijn volgelingen de laatste tijd hebben gevolgen gehad die zich vertaald hebben in de stembussen in de VS (en niet alleen daar). De preventieve oorlogen, het feit dat de regering martelingen toestaat en aanmoedigt, de verdwijning (om niet te zeggen de afwezigheid) van de rechten van gevangenen, het feit dat de macht van de president de rechtsprekende en de wetgevende macht overheerst, het gegeven dat de volgelingen en de fans van Bush de redders van de mensheid zouden zijn terwijl een vage vijand hen voor een onbepaalde tijd bedreigt... dat alles... al die parels zijn beëindigd met de conservatieve revolutie en met de neocons die met hun extravagante theorieën een Bush aanmoedigden, die elke dag steeds absurdere dingen uitkraamde.

Deze verkiezingsuitslag is - en we moeten ons niet laten misleiden door de euforie van het moment - geen volledige triomf van de democraten op de republikeinen. Nee, het is veeleer de ondergang van de regering van Bush en van zijn manier van politiek bedrijven. De kiezers hebben Rumsfeld, Bush, Rove willen straffen; ze hebben nee willen zeggen tegen een wrede, lange en niet doeltreffende oorlog. Ze hebben nee willen zeggen (dat was ook zo in Spanje) tegen een in dat land ongebruikelijke politieke radicalisatie naar rechts.

Het maakt geen verschil dat Bush nu in het openbaar zegt dat hij de zorg van de burgers voor de oorlog in Irak begrijpt, het maakt geen verschil dat hij bemoedigende boodschappen naar de soldaten stuurt en hun, vanaf zijn luie stoel in het Witte Huis, zegt dat hij hen niet in de steek zal laten. Gedurende de laatste twaalf maanden is de hoofdzorg van de Noord-Amerikaanse burgers de oorlog in Irak geweest; een zorg die Bush, tot aan deze mid-term verkiezingen, naast zich neer kon leggen.

Maar de zaken zijn veranderd omdat de burgers gesproken hebben door tegen Bush te stemmen; naast duizenden andere redenen omdat velen bang zijn dat Irak verandert in een ander Vietnam, waarvan veel burgers zich nog steeds herinneren dat het het langste conflict is geweest waaraan Noord-Amerika heeft deelgenomen, dat het hun eerste nederlaag was en een van de meest onverbiddelijke wanklanken die hun nationale trots vernederd heeft.

De kiezers hebben de periode Bush afgesloten, zij hebben (op overweldigende wijze en op de beste manier waarop dat op dit moment mogelijk is) via de stembus laten weten dat niemand die bij zijn verstand is, op dit moment nog kan volhouden dat de oorlog geen vergissing was, als er al geen sprake was van bedrog. Doet dit u ergens aan denken? Kunt u de parallellen ontdekken? Het gaat uiteindelijk om het eind van een bepaalde werkwijze, werkmethode, het gaat om het eind van de ongestraftheid in het leiderschap. Het kan niet, beste mensen; niet alles is toegestaan. Gelukkig hebben de daden nog consequenties. Bush (net zoals sommige van zijn maatjes al eerder) moet begrijpen dat de spelregels veranderd zijn.

En zelfs dan, met zijn grapjes als afscherming, probeerde hij zijn flagrante politieke vernedering te verhullen door te pronken met wat hij is: een domme, gewelddadige en labiele paljas met macho-trekjes (een toonbeeld van deugden, dat valt toch niet te ontkennen) toen hij verklaarde dat Pelosi (de komende voorzitter van het Huis van Afgevaardigden) zich teveel gehaast had om de maat te nemen voor de nieuwe gordijnen van haar kantoor en dat hijzelf haar een binnenhuisarchitect (een republikein, uiteraard) kon aanbevelen om haar te helpen. Wat een kudde politici, wat een schande.

Maar afgezien van de stomheid waarmee ik geslagen ben door het erfgoed van deze personages moet gezegd worden, dat nu het belangrijkste is dat de republikeinen de verkiezingen verloren hebben. Voel je vernederd, Bush met je hofhouding van volgelingen. Tussentijdse verkiezingen, ja; maar wél verloren!

©2006 by Cristina Caramés Espada, kolumniste bij de Diario de Ferrol; vertaald en gepubliceerd met toestemming van de schrijfster.