donderdag 9 november 2006

Weer halve waarheid verabsoluteerd!

De Stichting Hersentumor.nl laat weten dat de hersentumoren bij twee leerlingen en een docent niet veroorzaakt kunnen zijn door de UMTS-mast op de P.J. Troelstraschool in Amsterdam.

Ter ondersteuning van die bewering wijst de stichting erop dat de omstreden straling van de mast van dezelfde soort 'laag energetische elektromagnetische straling' is als die van magnetrons.

Nog afgezien van het feit dat magnetrons zorgvuldig afgeschermd zijn om te voorkomen dat straling buiten het apparaat komt (en dat kan bij UMTS-masten natuurlijk niet, want dan hebben ze geen nut) geeft de stichting zelf aan dat ze eigenlijk helemaal niet weet waar ze het over heeft. Immers [vet van mijn hand]: "
Geen enkel bij ons bekend onderzoek heeft aangetoond dat een statistisch verband bestaat tussen het gebruik van mobiele telefoons of umts-masten enerzijds en het ontstaan van hersentumoren anderzijds". (het Parool)

Op 15 en 16 september (in
UMTS - of: Rampenrégime in Nederland. Hoe lang nog? resp. UMTS (vervolg) - Of: hoe we belazerd worden door onze regering) heb ik al aangetoond dat de onderzoeken die staatssecretaris Van Geel gebruikt om aan te tonen dat UMTS-masten niet schadelijk zijn volstrekt ontoereikend zijn, o.a. omdat in deze onderzoeken nooit gezocht is naar het verband tussen UMTS-straling en tumoren én in deze onderzoeken nog diverse voorbehouden gemaakt worden.
Bovendien dekt de stichting zich nog verder in door zich te beperken tot "bij ons" bekende onderzoeken. Dat wijst er volgens mij op dat ze zelf geen serieus onderzoek gedaan hebben, maar zich gewoon verschuilen achter of zich baseren op de beslissing van Van Geel.
De bewering van de stichting stelt bovendien niet dat er geen verband ís, maar dat dat niet is aangetoond (en dus wel degelijk kan bestaan).

En op dit soort halfslachtige, versluierende en wollige beweringen worden dus tegenwoordig beslissingen gebaseerd.

Het volledige persbericht van de Stichting gaat nog verder: "De berichtgeving [...] in allerlei media is niet gebaseerd op feitelijk wetenschappelijk onderzoek of een werkelijk geconstateerd verband". Zoals ik hierboven al opgemerkt heb, is juist de Stichting niet bepaald wetenschappelijk bezig met haar halfslachtige bewering. Deze opmerking is dus minimaal een voorbeeld van een pot die de ketel verwijt zwart te zijn.

Het persbericht verwijst naar het in september door mij al aangehaalde TNO-onderzoek, dat nu "zorgvuldig herhaald [is] in Zwitserland, en daar kwam helemaal niets uit". Dit is een kolossale leugen, want uit het onderzoek in Zwitserland (ook door mij in september al besproken) zijn wel degelijk conclusies aan te halen:
"Met betrekking tot de cognitieve functies [kon] geen consistente invloed van de UMTS-straling [...] worden aangetoond." Van Geel beweert dat er "geen aanwijzingen" zijn, en dat is heel iets anders dan "geen consistente invloed".
en:
"Deze resultaten staan echter slechts een conclusie toe over het verband tussen een korte blootstelling aan het signaal van een UMTS-basisstation en de onmiddellijke beïnvloeding van het welbevinden of de cognitieve vaardigheden. Er kunnen geen conclusies getrokken worden over het gezondheidsrisico door UMTS-telefoons of door een langdurige, chronische bestraling met UMTS-basisstations." (door mijzelf vertaald uit de Duitse samenvatting van het betreffende onderzoek).
Ik zou wel eens willen weten wat voor belang Hersentumor.nl heeft bij UMTS-masten. Krijgen ze bijv. donaties van Vodafone, KPN of andere telefoonproviders. Hoe kan anders een stichting, wier naam suggereert zich in te zetten voor het voorkomen van hersentumoren, zich op een dergelijke onwetenschappelijke manier lenen voor het misleiden van de bevolking?

Hersentumor.nl is (volgens haar eigen website) bij het opzetten belangeloos geholpen door o.a. Invision. Dit bedrijf is (volgens haar website) in 1993 gestart. In de loop van de jaren heeft Invision zich gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en integratie van digitale communicatiemiddelen binnen marketing, sales en communicatie van organisaties. Belangeloos?

Andere belangeloze ondersteuners zijn Rituals (cosmetica e.d.), Monique Vinke (gespecialiseerd in kinderfotografie) en Van Beuzekom (drukkerij). Bij die drie laatste bedrijven heb ik geen verband kunnen vinden, maar gezien het gemak waarmee Hersentumor.nl zich baseert op niet aangetoonde (maar daardoor niet bewezen afwezige) statische verbanden veronderstel ik dat ze het me zal veroorloven dat verband toch niet te willen uitsluiten.

Op de site van Hersentumor.nl heb ik geen informatie gevonden de huidige financiering, dus die vraag zou ik eigenlijk ook nog wel graag beantwoord hebben.

Geen opmerkingen: