vrijdag 27 januari 2006

Weer zo'n nutteloos artikeltje!

"Biologische groente is niet gezonder" (Metro 27 januari) volgens een onderzoek van de Consumentenbond, omdat in biologische groenten "nauwelijks meer 'gezonde' stoffen dan (had hier misschien 'als' moeten staan?) vitaminen, mineralen en antioxidanten zitten."

Wat ik mis in het artikeltje is of er misschien in de biologische groenten ook evenveel mest, insecticiden en andere rotzooi zit als in 'gewone groenten'. Ik mag hopen dat de Consumentenbond dat toch wel onderzocht heeft, en het was dan ook wel zo prettig geweest als dat in het artikeltje vermeld was, waardoor mensen écht iets aan de informatie zouden hebben.


Wat ik me in ieder geval zonder meer afvraag is of de Consumentenbond ook naar de verschillen voor het milieu gekeken heeft. Het lijkt me toch een belangrijk verschil of er voor de teelt van groenten al dan niet gul met gif gespoten wordt. Maar dat wordt dus kennelijk in de groenten niet aangetoond en dus is er niks aan de hand...

Is er nog hoop voor Nederland?

Is dat eigenlijk nog wel een vraag? In hoeverre kun je het Nederlandse régime nog democratisch noemen? Ze zijn inderdaad volgens de daarvoor gestelde regeltjes gekozen en aan de macht gekomen, maar daar houdt het dan qua democratisch gehalte ook helemaal mee op.

Die ene Surinaamse mevrouw werd na 9 uur "werk" met een luxe wachtgeldregeling afgedankt, omdat ze gelogen had over haar oorlogsverleden bij Bouterse, maar de drie partijen die momenteel in Nederland aan de touwtjes menen te mogen trekken, zitten ondanks al hun leugens (ik noem er maar één: vóór de verkiezingen hadden de drie partijen beloofd dat de kerncentrale in Borssele in 2013 gesloten zou worden, maar intussen hebben ze alledrie beslist dat het kreng tóch tot 2033 in werking blijft) nog steeds stevig in die vreselijk lelijke blauwe stoelen en ze worden op geen enkele manier gestraft voor hun bedrog.

Het is dan ook geen wonder dat ze Nederland in navolging van het voorbeeld van hun Big Brother Bush steeds meer in een politiestaat aan het veranderen zijn, zogenaamd om het terrorisme te bestrijden -en dat dan omdat George Double-Me dat zo wil-, maar in feite alleen om de burgers steeds meer te kunnen onderdrukken. Daarvoor werd de legitimatieplicht ingevoerd, zogenaamd om de openbare orde te beschermen, maar de eerste slachtoffers waren enkele meisjes met een kapot achterlicht die geen ID bij zich hadden. O, o, o, wat liep die openbare orde toch een gevaar!

Voorlopig worden in Nederland nog niet -zoals in de V.S.- stiekem telefoongesprekken afgeluisterd (laat ik liever zeggen, dat we er in ieder geval nog niets over gehoord hebben), maar het is wel de bedoeling dat alle gegevens van telefoon- en internetverkeer gedurende een behoorlijke tijd bewaard moeten worden, en het ergste is dat veel mensen niet eens beseffen dat dit maar eerste stapjes zijn in de richting van een jodenster of een roze driehoek (onder het motto: "Als je niks te verbergen hebt, hoef je je daar toch niet druk over te maken?").

De pogingen tot 'verdeel en heers' zijn overigens al lang zichtbaar: Turken en Marokkanen worden steeds meer vooral als moslims gezien, en "iedereen" weet inmiddels dat moslims terroristen zijn [voor de duidelijkheid: dat is NIET MIJN MENING], en nu begint minus-ter Verdonk de verschillen nog eens meer te benadrukken door de aandacht te vestigen op mensen die geen Nederlands spreken.

In België heb je een club die "Eigen volk eerst" schreeuwt. Daarop heeft (had althans) het Nederlandse régime kritiek, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat in Nederland de diverse bevolkingsgroepen heel wat meer tegen elkaar uitgespeeld worden (en zich ook tegen elkaar laten uitspelen!) dan in België.

Zo lees ik vandaag in de Metro dat minus-ter Donner heeft gemeld dat "Nederland twee haatzaaiende satellietzenders uit het buitenland [heeft] laten blokkeren". Hij betreurt het dat die zenders misschien nog via het Internet te bekijken zijn, maar volgens Dommer moet dit probleem "in EU-verband [...] worden aangepakt".

Jaja, wel een grote bek wanneer in China en Iran bepaalde Internet-sites geblokkeerd zijn, maar intussen wél vinden dat dat eigenlijk in de EU ook zou moeten kunnen.

Het Nederlandse régime begint dus toch wel steeds meer kenmerken van een totalitait régime te vertonen. Hoe lang zal het nog duren voordat Balk & Co. hun ware gezicht écht durven laten zien? Misschien een staatsgreep vóór de volgende verkiezingen?

donderdag 26 januari 2006

Nieuwe verspelling!

Kennelijk is het écht moeilijk om het juiste woord te gebruiken! In het artikeltje «Consumentenbond: NS zet vaker bussen in» in de Metro van vandaag wordt melding gemaakt van "verstoringen op het spoor".

Beste mensen (en dat geldt ook voor de omroepstem van het GVB in Amsterdam en voor de systeembeheerders op mijn werk), van een verstoring is pas sprake wanneer daar een bewuste actie van iemand aan vooraf gaat: een treinmachinist wordt gegijzeld door een woedende treinreiziger, er staat een terrorist met een kanon op de rails, of een ontslagen werknemer heeft de hoofdcomputer opgeblazen. Als er dus daadwerkelijk sprake zou zijn van een verstoring, moet de schuldige opgepakt worden.

En wanneer er sprake is van een seinstoring, gladde blaadjes met vierkante wielen op de rails of gebroken bovenleidingen, of wanneer de computer plat ligt vanwege een bug, dan is er gewoon sprake van een storing, zónder "ver-" ervoor...

Het kan trouwens nóg erger: eergisteren was mijn trein naar huis uitgevallen vanwege een verstremming bij Wormerveer. En dat zei de conducteur zonder verblikken of verblozen...

woensdag 25 januari 2006

Toch nog iemand blij met de Zorgverziekingswet

Ik hoorde tenminste zojuist (14:00) in de nieuwsuitzending op Arrow Classic Rock dat de reclame-omzet op de TV-zenders verleden jaar met 10% gestegen is en dat kwam vooral door de zorgverzekeraars die mensen probeerden te lijmen.

Zover als ik het echter kan beoordelen, aan de hand van gesprekken met talloze mensen in binnen- en buitenland, zijn de reclame-clubs dan ook de enigen die hiervan profiteren. Voor de bevolking van Nederland (en in het buitenland wonenden met bijv. een Nederlands pensioen) is het bittere ellende; hoge premies en onzekerheid over hun toekomstige gezondheids(zorg).

In dit soort situaties hoop ik dan toch nog stiekem dat er nog ergens een rechtvaardige god is, die minus-ter Hoogervorst na zijn dood onverbiddelijk naar de hel verwijst wegens zijn hooghartige en arrogante houding met als dieptepunt de door hem met vuur en zwaard verdedigde Zorgverziekingswet!

maandag 23 januari 2006

Verdomd als Verdonk niet weer iets bedenkt...

Jaja, het boegbeeld van de christelijke mentaliteit van het Nederlandse kabinetje heeft weer iets nieuws bedacht om de hele club nog belachelijker te maken. Op diverse plaatsen heb ik vandaag gehoord dat minus-ter Verdonk bedacht heeft dat op straat voortaan iedereen maar Nederlands moet praten. Achteraf blijkt dat dat geen wet moet worden, maar wel hoopt ze dat ze met haar gebazel een duidelijk signaal heeft afgegeven.

Inderdaad, een duideljk signaal! Dit kabinet lult op alle mogelijke manieren over integratie, over samen-leven en dergelijke, maar het enige wat het constant doet is de afstand tussen groepen met een verschillende ethnische achtergrond vergroten: moslims worden steeds vaker, en bijna automatisch, met terroristen verward en - alsof het al niet walgelijk genoeg is - de groep niet-gewensten wordt nu ook nog eens
uitgebreid met iedereen die geen Nederlands spreekt op straat.

Hoe wil mevrouwtje Limburgers aan het verstand brengen dat ze geen Nederlands spreken, of Friezen? Wil ze misschien ook toeristen eerst een basis-examen Nederlands afnemen voordat ze Nederland in mogen? En hoe moet het trouwens met het kak-accent van VVD-corifeeën als Hans Wiegel?

Ze verwacht toch zeker niet dat ik Nederlands ga spreken met iemand van niet-Nederlandse afkomst, ook al spreekt deze Nederlands, wanneer ik zijn/haar taal goed beheers? Ik was graag bereid om daar een proces-verbaal voor te riskeren.

Balk & Co hebben veel commentaar op het Vlaams Blok en andere extreem-nationalistische clubs, maar uiteindelijk doen ze er zelf ook van alles aan om het onderscheid tussen "wij" en "zij" te benadrukken.
Misschien is het een ideetje om hen naar (bijv.) L'Alfaz del Pí (in de Spaanse provincie Alacan [Alicante]) te sturen. In die plaats is meer dan de helft van de bewoners van niet-Spaanse oorsprong. Misschien kunnen ze eens proberen om de daar woonachtige Nederlanders te bewegen om op straat voortaan Spaans (of Catalaans/Valenciaans) te spreken. Benieuwd hoe lang het duurt voordat ze met een gebroken neus in de goot liggen...

vrijdag 20 januari 2006

Soort zoekt soort! Of toch niet?

Dick Cheney (vice-president van de VS) heeft naar aanleiding van het aanbod van Bin Laden (overleg over beëindiging van de vijandelijkheden, anders komen er nieuwe aanslagen in de VS) dapper gereageerd door te stellen dat de Verenigdestaatse regering niet met terroristen onderhandelt. (nieuwsuitzending van Radio Nacional de España van enkele minuten geleden)

Vreemd, heel vreemd. En niet in de laatste plaats omdat Cheney himself in het verleden zonder (zichtbare) wroeging onderhandelde met Sadam Hussein, die de laatste jaren toch ook als een van de grote terroristen wordt beschouwd (althans door Bush & Co.) en die zich ook in de tijden van de vriendschap met Cheney ongestraft aan de meest walgelijke praktijken overgaf...

donderdag 19 januari 2006

Toch wel gul die directeuren!

Uit onderzoek van het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (nooit van die club gehoord overigens!) blijkt dat Nederlandse directeuren van mening zijn dat ministers, staatssecretarissen en kamerleden meer geld zouden moeten krijgen. Het inkomen van de minister-president zou bijv. van € 130.000 naar € 150.000 (volgens 44% van de respondenten zelfs naar € 225.000) omhoog moeten. (Metro van vandaag)

Jaja, dat vinden ze natuurlijk allemaal omdat de verantwoordelijkheid van de betreffende politici zo groot is. Of zou het misschien zo zijn dat ze vrezen dat hun eigen luxe inkomens afgeroomd gaan worden omdat ze zoveel meer achteroverdrukken dan politici?

Eerlijk gezegd vind ik dat directeuren van het tegenwoordige type afgeschaft moeten worden (en commissarissen al helemaal) en wat het armzalige clubje in Den Haag betreft (de enkele goede politici niet te na gesproken): die moeten boete na boete krijgen voor hun wanprestaties.

Verenigdestaats recht in Nederland

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren een wetswijzing gesteund, waarmee minus-ter De Geus de bewijslast bij seksuele intimidatie naar de beschuldigde partij verplaatst. (Metro van vandaag)

Het is maar al te duidelijk te merken dat Balk en een groot deel van het Balkenkabinetje blind idolaat zijn van het 'Land of the Free', waarin het tenslotte al sinds jaar en dag zo is dat iedereen schuldig is totdat hij het tegendeel kan bewijzen. In beschaafde landen, zoals Nederland, was het altijd andersom, maar de laatste tijd zien we ook in Nederland (overigens ook in de rest van de EU) de situatie steeds meer verschuiven. Zo zijn we in het Openbaar Vervoer bij voorbaat schuldig wanneer we geen geldig kaartje kunnen tonen. We kunnen eventueel de boete terugkrijgen, maar dan moeten we wel zélf kunnen aantonen dat we niet schuldig zijn (en dat is dan 'schuldig' volgens de definitie van de OV-bedrijven).

Ook het Europees Parlement gaat er bij voorbaat van uit dat we ons schuldig kunnen maken aan terrorisme en heeft daarom ook goedgevonden dat gegevens over al ons telefoon- en internetverkeer opgeslagen moeten worden.

Voor een verbeterde dienstverlening (natuurlijk!)

In de plannen die de NS voor 2007 heeft moet er nogal wat veranderen in de dienstregeling. Zo is het de bedoeling dat het aantal sneltreinen verminderd wordt. In plaats daarvan moeten er meer intercity-treinen gaan rijden, en die gaan dan stoppen in de plaatsen waar geen sneltreinen meer stoppen. (Trouw van vandaag) Volgens mij komt het er dan op neer dat de intercity's komen te vervallen en dat de sneltreinen voortaan intercity genoemd worden...

Het begint er steeds meer op te lijken dat het leggen van rookgordijnen wordt verheven tot nationale kunst. De Zorgverziekingswet is daarvan een duidelijk voorbeeld en ook de waarschuwingen de afgelopen dagen dat onze salarisstrook over januari niks zegt over onze koopkracht. Heel gehaaid: mensen die er deze maand netto op achteruit gaan, vertrouwen erop -althans dat hoopt de (wan)politiek- dat het in de loop van het jaar toch beter gaat (wat natuurlijk niet zo is). En mensen die er netto op vooruit gaan, herinneren zich de waarschuwing misschien nog wel een beetje, maar zijn toch blij dat ze meer geld overhouden. Geen van beide groepen zal dus protesteren, voordat het aan het eind van het jaar duidelijk is, dat ze (wij) allemaal verneukt zijn...

woensdag 18 januari 2006

¡Viva Zapatero!

Klein citaatje uit de Barcelonese krant La Vanguardia van vandaag, waarin gisteren een verslag stond van een bezoek dat de Spaanse premier, José Luis Rodríguez Zapatero, had gebracht aan een middelbare school in Jaén.

Op een gegeven moment vroeg een leerling naar zijn standpunt inzake de Verenigde Staten en in zijn antwoord erkende Zapatero dat de terugtrekking van de Spaanse troepen uit Irak een diepe en moeilijk te helen wond had veroorzaakt in zijn relatie met George W. Bush, maar hij vermeldde daarbij tevens dat het de beslissing was waarvan hij het meeste genoten had.

Wie wordt er beter van de 'bewaarplicht'?

Ik bedoel natuurlijk de onlangs door het Europees Parlement goedgekeurde bewaarplicht van gegevens betreffende het internet- en telefoonverkeer.

Volgens de enge club van Bush & Kornuiten was het (in strijd met de Verenigdestaatse wet, en dat op persoonlijke aanwijzingen van opperhoofd Bush) afluisteren van telefoongesprekken in de VS van 'vitaal' belang in de strijd tegen het terrorisme en volgens Dick Cheney zijn zo zelfs 'duizenden levens' gered.

Anonieme FBI-medewerkers hebben echter gemeld dat de tips een hoop nutteloos materiaal (vaak ook nog over onschuldige burgers) hebben opgeleverd, waardoor tijd verspild werd die veel nuttiger besteed had kunnen worden...

Generaal Michael Hayden, een van de hoogste spionageboeren in de VS ziet het allemaal heel anders: "Ik kan met absolute zekerheid zeggen dat we dankzij dit programma informatie hebben gekregen die anders niet beschikbaar zou zijn geweest". (New York Times van gisteren). Zo zullen ze ongetwijfeld veel te weten zijn gekomen over de afspraakjes die mensen maakten om samen naar de film of uit eten te gaan. Inderdaad: informatie "die anders niet beschikbaar was geweest".

Het moge duidelijk zijn: wanneer het daadwerkelijk afluisteren van gesprekken al niks oplevert, wat moeten dan de onvoorstelbare hoeveelheid verkeersgegevens opleveren? Een hoop geld voor leveranciers van zwaar computermateriaal en hogere kosten voor iedereen die van het internet gebruik maakt? Plus uiteraard een verdere aantasting van onze burgerlijke vrijheden...

maandag 16 januari 2006

Europese régimes medeplichtig aan CIA-streken

Dick Marty, hoofd van de commissie die voor de Raad van Europa de streken van de CIA (geheime gevangenissen en vluchten) heeft onderzocht, heeft laten weten dat de Europese regeringen al sedert twee of drie jaar hiervan op de hoogte zijn. Hij geeft aan het "schokkend" te vinden hoe passief de regeringen daarmee omgegaan zijn en hij bekritiseert de "schijnheiligheid" van de EU-landen ten opzichtige van de "onaanvaardbare" handelwijze van de VS sedert hun 11 september [ik wil niet nalaten nog even te herinneren aan 11 september 1973, toen Pinochet met de hulp van (alweer) de CIA de wettige regering van Salvador Allende omverwierp].

Het wordt tijd, vindt Marty, dat Europa beslist of het de illegale activiteiten van de geheime diensten van de VS nog langer wil tolereren. (El Periódico van vandaag)

Wat doet een Bush in het nauw?

Dat is op dit moment niet alleen een interessante vraag, maar vooral ook een erg dringende.

Immers, toen een tijdje geleden Hugo Chávez tot president van Venezuela gekozen was, heeft het Verenigdestaatse régime besloten hem zoveel mogelijk dwars te zitten. Het is kennelijk geen bepaald gerustgestellende gedachte voor het controlecentrum van het neokoloniale kapitalisme, wanneer links en rechts, op democratische wijze, presidenten en/of regeringen worden gekozen die niet zo blind achter de kapitalistische idealen aanhobbelen als de régimes van Tony Blair en Balkenende.

Nog niet zo lang geleden is in Bolivia de socialist Evo Morales tot president gekozen en gisteren is in de tweede ronde in Chili de socialiste Michelle Bachelet tot president gekozen. Een pikante bijzonderheid is nog dat zij een direct slachtoffer is geweest van het door de VS gesteunde régime van Augusto Pinochet.

Op deze manier is in een paar jaar tijd de invloed van de VS - althans op regeringsniveau - in Latijns-Amerika drastisch gedaald. Vandaar dan ook mijn vraag in de titel, want ik verwacht niet dat George Double-Me flexibel en/of intelligent genoeg is om te beseffen dat hij niet bepaald populair is...

vrijdag 13 januari 2006

Uiteraard gaat er toch Nederlands kanonnevlees naar Afghanistan!

In NRC/Handelsblad lees ik vandaag dat het kabinet heeft besloten om toch te voldoen aan het verzoek van Bush om soldaten ('een militaire missie' heet dat, dat klinkt meteen een hoop minder oorlogszuchtig) naar Afghanistan te sturen.

Balk heeft een nieuwe conceptbrief gestuurd, waarmee D'66 minder moeite zal hebben (wordt verwacht), en zo komt alles toch nog goed: de zijwindgevoelige Dom66 kan zonder gezichtsverlies (voorzover als die partij natuurlijk nog een gezicht heeft) akkoord gaan met de oorlogspolitiek van Bush' slaafjes Balk & kornuiten en het risico van vervroegde verkiezingen is weer even vooruit geschoven.

En wat voor Balk natuurlijk erg belangrijk is: Bush (Praise the Warlord! Hell-ay-looyah!) zal hem nog wel eens een keertje willen ontvangen.

Het Jeugdjournaal had eerder vanavond heel objectief een schoolklas, waarvan de helft van de leerlingen uit kinderen van Afghaanse afkomst leek te bestaan, gevraagd wat die ervan vonden. De meerderheid vond dat hulp aan de Afghaanse bevolking hard nodig is en dat er dus geholpen moest worden. Uit de opmerkingen van de kinderen bleek niet dat ze duidelijk geïnformeerd waren over welk deel van Afghanistan het betrof... Heel taktisch werd overigens ook nog een jongen getoond die toch wat twijfels had.

Bush destabiliseert Latijns-Amerika

Spanje heeft van de VS te horen gekregen dat de 12 aan Venezuela verkochte vliegtuigen niet voorzien mogen zijn van Verenigdestaatse technologie, omdat (ik citeer uit mijn hoofd, want ik heb het nieuws net op Radio Nacional de España gehoord) "Hugo Chávez de stabiliteit in Latijns-Amerika heeft gedestabiliseerd".

Mogen we even herinneren aan de al decennia durende boycot van Cuba, aan de door de CIA (met goedkeuring van 'Tricky Dicky' Richard Nixon en Henry Killinger) uitgelokte en gesteunde staatsgreep in Chili, aan de niet al te stiekeme steun aan de Venezolaanse oppositie?

Mogen we verder ook nog even herinneren aan de manier waarop de VS o.a. Irak, Iran, Noord-Korea (niet die dat landen nou bepaald frisse régimes hebben) in de ellende of tenminste onder druk zet, of bijv. Afghanistan, waar ze zelf de basis gelegd hebben voor de macht van Al Q'aida en de Taliban (ik weet dat ik hier vaak op terugkom, maar het belang van dit feit kan dan ook nauwelijks voldoende benadrukt worden).

Daarnaast wordt door het Verenigdestaatse régime ook nog eens gezorgd voor de nodige spanningen in Europa door de voortdurende druk die wordt uitgeoefend op de Europese regeringen om deel te nemen aan de Verenigdestaatse militaire avonturen, waarbij uiteraard het tegen elkaar uitspelen van het "oude Europa" -het deel dat genoeg heeft van militaire machtsspelletjes- en het "nieuwe Europa" -het voormalige 'oostblok', dat maar al te graag mee wil delen in de zegeningen van het kapitalisme- (ze beseffen nog niet dat het kapitalisme werkelijk geen paradijs is) met man en rat wordt uitgeoefend...

Kortom, als er één natie is die zorgt voor instabiliteit in de wereld, dan is het wel de VS!

donderdag 12 januari 2006

Afleidingsmanœuvre van Bush?

Wat is George Double-Me van plan met zijn geblaat over de kernproeven van Iran? Is hij bang dat de op basis van zijn leugens (en in zijn opdracht) in Irak gevoerde aanvals- en bezettingsoorlog de publieke opinie in de VS (en de rest van de wereld) te negatief beïnvloedt? Is hij soms door zijn partij op het matje geroepen, omdat de vrees bestaat dat de partij de volgende verkiezingen zal verliezen?

Het blijft van de andere kant een vreemde zaak dat een land met veel aardolie suggereert kernenergie nodig te hebben voor zijn energievoorziening...

woensdag 11 januari 2006

Typisch gevalletje onnieuws!

De Metro maakt vandaag melding van het feit dat ruim een derde van de inwoners van Amsterdam "wel eens voor één nachtje met iemand" seks heeft. Ik denk dat heel wat mensen met een vaste relatie eens voor één nachtje seks heeft met zijn partner, en dan misschien weer een tijdje niet. De kop van het betreffende artikeltje (Amsterdam heeft vaker onenightstand) suggereert iets anders.

Nog afgezien van de wanstaltelijke spelling (voor "one night stand") heb ik die term nooit begrepen. Zou "one night lay" niet veel waarschijnlijker zijn?

dinsdag 10 januari 2006

Mooi begin voor een betere samenleving

Volgens een bericht in Trouw van vandaag verdwijnen er in Zeeuws-vlaanderen banen door de Zeelandtunnel.

Dat is natuurlijk heel lullig voor degenen die nu zonder werk komen zitten en die er door de steeds asocialer wordende sociale voorzieningen in NL behoorlijk op achteruit kunnen gaan.

Bij een heel goed resultaat van de verkiezingen in 2007 zou dit anderzijds een geweldig mooie gelegenheid zijn om eindelijk eens werk te maken van het welzijn van de bevolking. Immers: werkloosheid is niet de schuld van de werkloze arbeiders, maar van de maatschappij, die enerzijds aan het bedrijfsleven de kans geeft arbeiders te weinig uit te betalen om hun werk eerlijk te belonen, en anderzijds geen moeite doet om de werktijd eerlijk te verdelen. Wanneer de ene helft van de arbeiders werkloos is en de andere helft 40 uur per week werkt, is het dan niet voor de hand liggend om de werkweek te verkorten tot 20 uur, zodat iedereen betaald werk kan vinden en toch nog voldoende vrije tijd overhoudt om van het leven te genieten.

In plaats daarvan zit het neoliberale clubje van Balk en Zalm maar steeds te zeuren over vergrijzing en verlenging van de werktijd en nemen onder deze club de verschillen tussen de inkomens van werkers en verspillers (managers e.d.) ook nog eens sterk toe.

Waarom zou een directeur die probeert om (al dan niet met gemanipuleerde faillissementen en andere truukjes) zoveel mogelijk arbeiders in de ellende te storten, recht hebben op een 100x (ik noem maar wat) hoger inkomen per uur dan een arbeider die zich uit de naad werkt? En dat terwijl arbeiders statistisch gezien toch al een lagere levensverwachting hebben dan plofkoppen (zeg maar: VVD-aanhangers).

Misschien de VVD uitboedelen?

Volgens de VVD-fractie in de Tweede Kamer kan de publieke omroep helemaal weg. "Volstaan kan worden met publieke financiering van bepaalde nuttige programma's, die kunnen worden uitgezonden door commerciële kanalen en media." Aldus een artikel in het VVD-blad Liberaal Réveil [Sommeil zou volgens mij beter zijn voor de mensheid!] van vandaag. (NRC/Handelsblad van vandaag)

Ik zie het al helemaal voor me: Een serieus (dus automatisch kritisch) programma over het oorlogszuchtige gedrag van de VS in Irak, om het kwartier onderbroken door reclame van o.a. het Ministerie van Oorlog (Landmacht en soortgelijke spannende clubjes voor stoere jongeren); of een programma over de verspilling in de consumptiemaatschappij, onderbroken door reclames met onwaarschijnlijk articulerende trutjes die zinloze producten aanprijzen die de ouderdom zouden tegenhouden, of aankondigingen over programma's met dombo's die met stinkende auto's en motoren Afrika (nog verder) in puin rijden. Gelukkig zijn er regelmatig van die dombo's die ook zichzelf in de prak rijden...

Eigenlijk heb ik een véél en véél beter plan: de VVD kan gerust opgeheven worden en met geld uit de VVD-kas kunnen dan bepaalde nuttige programmapunten worden overgenomen door andere conservatieve partijen, zoals CDA en D'66 (en misschien ook wel GroenLinks of PvdA). Het scheelt in ieder geval weer een blaaskakenclub; daarvan zijn er toch al te veel!

En hoeveel jeugdloonverlies sedert het aantreden van Balk?

De sufferdjes van vandaag (Metro en Spits) maken melding van het feit dat jongeren de laatste 5 jaar 8% van hun brutoloon verloren hebben (inflatie-gecorrigeerd veel meer).

Of de kop deugt niet, of de tekst van het artikeltje (afkomstig van het ANP) is bijzonder onzorgvuldig. Daarin wordt namelijk gesteld dat in 2001 werknemers tussen 15 en 30 in 2001 gemiddeld een bruto uurloon ontvingen van € 11,00. "Vorig jaar daalde dat tot € 10,11", en dat suggereert dat het verlies van 8% uit de kop helemaal in 2005 ontstaan is.

Het zou mij heel interessant lijken om te weten hoeveel de verlaging per jaar bedragen heeft. Het zou mij geenszins verbazen wanneer de verlaging grotendeels ontstaan is sedert het aantreden van het tragikomische duo Zalm en Balk.

Overigens: véél belangrijker dan het brutoloon zijn het nettoloon en vooral de koopkracht. Het lijkt mij heel waarschijnlijk dat met name de koopkracht van de betreffende groep een veelvoud van 8% is gedaald, net zoals overigens voor de meeste andere mensen...

Vandaag meldde NRC/Handelsblad (zoals te verwachten in een artikel met wat meer diepgang) dat het koopkrachtverlies van jongeren zo'n 15% zou bedragen, overigens ook over dezelfde periode 2001-2005.

Land of the free? Their ass!

De natie die zo'n grote bek heeft als het gaat over de mensenrechten, probeert zelf op allerlei manieren door chantage en omkoping zijn zin te krijgen.

Zomaar twee voorbeeldjes, die ik al voor vandaag al vóór 07:00 in de trein las in de Metro:

Paul Bremmer III (een voormalig Verenigdestaats diplomaat) heeft gedreigd dat de Nederlandse belangen in de VS schade zullen ondervinden, wanneer Nederland niet wil meedoen aan de oorlog die de VS in Afghanistan aan het voeren zijn. Jaap de Hoop Scheffer (voormalig Nederlands politicus, die nu de baas is van de NATO, de door de VS gedomineerde oorlogmachine) heeft daarom het Nederlandse régime nogmaals opgeroepen toch kanonnevlees ("troepen" zegt Jaap de Opschepper) beschikbaar te stellen.

Ook Jordanië heeft zich laten chanteren. Eergisteren is daar een wet aangenomen die uitlevering van Verenigdestaters aan het Int'naal Strafhof in 's Gravenhage verbiedt. Een half jaar geleden had het Jordanse lagerhuis nog tegen deze wet gestemd, mede onder invloed van mensenrechtenorganisaties. Washington heeft echter gedreigd de hulp stop te zetten aan landen die meewerken met het Int'naal Strafhof en aangezien Jordanië voor 2006 rekent op een steun van 333 miljoen dollar, hebben ze heel pragmatisch besloten dat oorlogsmisdadigers en andere Verenigdestaters boven de wet staan.

Zo zou het ook in NL moeten kunnen!

Gisteren meldde ik al dat in Spanje een overtreder van het rookverbod gearresteerd werd, omdat hij na opdracht daartoe van een politie-agent weigerde zijn sigaret te doven. Hij is inmiddels door de rechter veroordeeld tot een boete van € 240,00. (El Periódico van vandaag).

Nadere details uit het artikel van vandaag: betrokkene zat in een horeca-gelegenheid aan een snelweg te roken op een plaats waar dat niet was toegestaan. Een politie-patrouille verzocht hem in een voor rokers bestemd gedeelte te gaan zitten, dan wel zijn sigaret te doven. Omdat hij niet voldeed aan diverse verzoeken, is hij aangehouden - met het bovenvermelde resultaat.

maandag 9 januari 2006

Zó kan het ook (in Spanje tenminste)

Zojuist hoorde ik in de nieuwsuitzending van Radio Nacional de España dat vandaag voor het eerst een overtreder van het sinds 1 januari 2006 geldende rookverbod is gearresteerd. Een politie-agent suggereerde de viespeuk zijn sigaret uit te maken, maar deze weigerde dat, waarop hij gearresteerd is.

Dat is tenminste duidelijk en heel wat doeltreffender dan het halfslachtige gedoe in Nederland, waar (in ieder geval op het NS-Station Amsterdam-Centraal) overal naar willekeur gerookt wordt. Het enige wat ik daar merk van het al enkele jaren geldende rookverbod is dat regelmatig door de dominee van dienst wordt omgeroepen dat dit "een rookvrij station" is. Tabaksjunks trekken zich daarvan niets aan en NS-personeel en spoorwegpolitie op de perrons doen of ze niets merken: ze kijken altijd (toevallig?) de andere kant op en vermoedelijk zijn het zelf rokers, waardoor ze de gore walm niet ruiken...

Sinds wanneer is NL eigenlijk onderdanig aan de belangen van de VS?

Ja, dat zou ik nu toch wel eens duidelijk en formeel willen weten. Hoe komt het eigenlijk dat het huidige Nederlandse régime zo blind naar de pijpen van George Double-Me danst?

Toegegeven, de diverse Nederlandse regeringen zijn sedert de Tweede Wereldoorlog trouw dankbaar geweest voor de bevrijding van Nederland van de bezetting door de nazi's, waarbij overigens gemakshalve vergeten wordt dat zonder het Rode Leger van de USSR de oorlog wel eens heel anders had kunnen aflopen.

Ten tijde van de oorlog in Korea zijn daar ook Nederlandse soldaten ingezet maar voor Vietnam had de Nederlandse overheid daar kennelijk niet zo'n behoefte aan, misschien als wraak omdat de VS ondanks eerdere beloften Nederland niet steunde in de Nederlandse kolonie Nieuw-Guinea (of misschien natuurlijk omdat helemaal niet om Nederlandse hulp werd gevraagd).

De laatste jaren is het echter wel bar en boos. De VS vindt dat er maar hulp geboden moet worden (en wát voor hulp!) in het voormalige Joegoslavië, de VS vindt dat Nederland maar mensen naar Irak moet sturen en de clubs van Wim Kots en Balk gaan daar maar al te graag op in. Onder invloed van verzet van de kiezers wordt nog halfslachtig toegezegd dat de soldaatjes in Irak niet bij gevechtsacties ingezet zullen worden.

Onlangs heeft Big Brother Bush om Nederlandse soldaten gevraagd voor Afghanistan (vermoedelijk omdat ze dan hun eigen soldaten in Irak kunnen laten doodschieten door Iraakse verzetsstrijders) en de club van Balk en Zalm heeft daar wel oren naar (lekker slijmen natuurlijk). Het probleem is alleen dat coalitiepartner D'66 bezwaar maakt, omdat het wel duidelijk dat er in Afghanistan wel degelijk sprake zal zijn van gevechtsacties. Het is te hopen dat de sterk zijwindgevoelige Dom'66 deze keer een poot stijf zal houden...

En afgelopen nacht is dan ook met man en macht begonnen met de ontruiming van het bos bij Schinveld, dat al een tijd bezet werd door GroenFront, een breed door de plaatselijke bevolking gesteunde actiegroep, die wilde voorkomen dat een flink stuk van het bos gekapt zou worden ten behoeve van een NATO-vliegveld in Duitsland (Brabants Dagblad van vandaag). De daar gestationeerde AWACS-vliegtuigen dateren nog uit de Koude Oorlog en zijn nu volstrekt overbodig, maar Big Brother Bush laat ze nu de plaatselijke bevolking terroriseren voor de strijd tegen het terrorisme. Zolang als dat bos er ligt kan dat vlieg-tuig namelijk niet vlak over de huizen van Schinveld vliegen. En ook hier loopt het Nederlandse régime weer blind aan het handje van de machtspolitiek van de VS.

Zijn er eigenlijk al onderhandelingen gaande om Nederland stilletjes als 52e staat toe te voegen aan de VS, net zoals Puerto Rico stiekem ingepikt is (en zoals het ongetwijfeld ook de bedoeling is Cuba 'over te nemen' zodra Fidel Castro dood is).
Tenslotte ligt Hawaii ook niet bepaald in Amerika, en wanneer Turkije (dat in Azië ligt, op een klein stukje na) bij de EU wil komen lijkt me dat niet onoverkomelijk (Dat is trouwens net zo vreemd als de deelname van de -eveneens Aziatische- natie Israel aan het Eurovisie Songfestival.)

Misschien is Balk daarom wel zo slaafs jegens Bush, in de hoop op een paar kruimels uit de ruif van de olieboeren zodra ons knikkerlandje door de wereldbaas geconfisqueerd is... - En ik maar denken dat hij puberaal behaagziek was.

zondag 8 januari 2006

Femke Halsema toch niet helemaal onnozel

Bij een bijeenkomst van de JOVD (de jongerenclub van de VVD) heeft Halsema eergisteren pittig op de vingers van Woutertje Bos getikt. Ze verweet hem o.a. dat hij kiest voor 'behaagziek leiderschap', waarbij ze erop wijst dat hij bang is "betrapt te worden op een politieke koers" en daarom "kiest hij voor een grijs middenkabinet. Met Bos op naar Balkenende III". (NRC/Handelsblad van gisteren)

Het zou alleen prettig zijn als ze zelf ook eens wat zorgvuldiger was met het kiezen van haar vrienden. Haar recente pleidooien voor het loslaten van socialistische idealen geven ook niet bepaald het beeld van iemand die opkomt voor sociale rechtvaardigheid.

Spijkerslager komt in de buurt...

NRC/Handelsblad bood gisteren een artikel, waarin werd gemeld dat Britse vrouwen verleden jaar meer dan £ 7,000,000,000.00 (7 miljard pond sterling, dik 10 miljard euri!) hebben uitgegeven aan kleding en andere modezooi die ze nooit zullen dragen. Bij Britse vrouwen zouden gemiddeld 14 (bij mannen 9) kledingstukken in de kast liggen die ze al een jaar niet gedragen hebben.

Ik denk dat ik er wel trots op mag zijn dat ik NIKS in mijn kast heb liggen dat ik afgelopen jaar niet gedragen heb, of het moeten al oude afgedragen T-shirts zijn, die ik niet weggooi omdat ze nog te gebruiken zijn als ik met een schilderklusje bezig ben (nee: geen zwartwerk, gewoon in mijn eigen huis!).

Het begint er dus op te lijken dat er tegenwoordig ook op 'hoger' niveau (de Britse gegevens zijn afkomstig uit een onderzoek van verzekeraar Churchill) pogingen worden gedaan om de spijker op de kop te slaan.

Uiteindelijk tonen deze cijfers alleen aan dat het consumisme desastreus is: grondstoffen worden zonder enige noodzaak verspild en mensen worden opgeroepen (en stinken daar met open ogen in) om hun zuurverdiende geld uit te geven aan nodeloze zaken.

Het neoliberale verhaaltje dat deze verspilling nodig is om de economie aan het draaien te houden om de welvaart te kunnen handhaven is niet moeilijk door te prikken: de 'winsten' komen vooral ten goede aan de nutteloze couponknippers (aandeelhouders) en de veelal incapabele managers. Dat is ook de reden waarom de tegenstelling tussen armen en rijken steeds groter wordt, waardoor overal in Europa steeds meer mensen op of onder de armoedegrens leven.


Er is maar één oplossing om de welvaart voor iedereen te verbeteren: weg met het consumisme, weg met de wegwerpmaatschappij, weg met de technocratische neoliberale internationale. Om te beginnen kan er best wat meer weggehaald worden bij de 'rijken', hun welvaartsniveau zal er niet door dalen: er is alleen een theoretisch verschil tussen per dag 10 of 12 flessen whiskey drinken...

Als een van de eerste stappen moet het onderwijs drastisch verbeterd worden - en dat is geen verwijt aan de leerkrachten, maar wél aan de Nederlandse overheid die geen flauw benul heeft van haar verantwoordelijkheden.
Voorbeelden te over, maar ik zal me beperken tot twee uitspraken van onderwijsminus-ter Maria van der Hoeven, die vond dat buitenlanders maar naar het Belgische kinderprogramma Tik Tak moesten kijken om Nederlands te leren (terwijl in dat programma niet één woord gezegd wordt) en die vindt dat "wiskunde [...] geen garantie [biedt] voor het kunnen rekenen". (Een Nederlandse minus-ter hoeft kennelijk ook geen zorgvuldig Nederlands te kunnen spreken).
Onderwijs moet mensen leren zelfstandig te denken, moet hen leren door onzin heen te prikken, zodat ze ook niet meer het slachtoffer kunnen worden van misleidende reclame.

Aangetaste hersenen geen probleem, toch?

Zojuist hoorde ik in de nieuwsuitzending op Arrow Classic Rock dat het nog niet zeker was dat de Israelische premier Ariel Sharon zonder problemen uit zijn coma zou komen, omdat zijn hersenen mogelijk aangetast zouden kunnen zijn door de geleden hersenbloedingen.

Ik wil natuurlijk niet gemeen overkomen, maar ik zou er toch op willen wijzen dat hij niet de eerste premier of president hoeft te zijn die met (al dan niet aangeboren) beperkte hersencapaciteiten de leiding heeft over een natie. De meeste van de lezers van mijn weblog zullen geen moeite hebben om daarvan enkele voorbeelden te kunnen bedenken...

zaterdag 7 januari 2006

Femke Halsema ontmaskerd

Wie nog dacht dat Femke Halsema (van Oen Link) socialistisch of minstens links was, moet nu toch beter weten. Ze is namelijk door de JOVD (de jongerenclub van de VVD) uitgeroepen tot 'liberaal van het jaar'. (NRC/Handelsblad van vandaag). En iedereen die de Nederlandse politiek een beetje volgt weet dat daar 'liberaal' (zij het volstrekt ten onrechte) synoniem is met 'conservatief'.

Het moge duidelijk zijn dat iedereen die nu nog op Oen Link stemt ofwel vreselijk dom is, ofwel zo conservatief is dat hij/zij nog steeds niet doorheeft dat die partij niets meer overgehouden heeft van de erfenis van de erin opgegane partijen PSP, CPN en PPR.

vrijdag 6 januari 2006

Nieuwe Franco in Spanje?

Eerder vandaag heeft tijdens een belangrijke bijeenkomst de opperbevelhebber van de Spaanse landmacht, luitenant-kolonel José Mena, in niet mis te verstane bewoordingen te kennen gegeven dat het leger de grondwettelijke plicht heeft om in te grijpen wanneer het nieuwe Estatut de Catalunya in strijd met de grondwet zou worden ingevoerd. Hierbij maakte Mena nog apart melding van het feit dat de grotere betekenis van het Catalaans daarin hem erg dwars zit. Terwijl de meeste politieke partijen de opmerkingen krachtig aanvielen, kwam de fascistoïde Partido Popular niet verder dan aangeven dat dit soort opmerkingen in de huidige politieke context onvermijdelijk is. (nieuwsuitzending om 23:00 van Radio Nacional de España).

Voorlopig lijkt het erop dat deze enge legerpeer, die in de loop van dit jaar gepensioneerd zou worden, afgezet zal worden, maar het is te hopen dat ook verder onderzocht wordt wie zijn medestanders zijn.

Toen in de jaren 1930 duidelijk was geworden dat Franco het niet eens was met de politieke situatie in Spanje, werd hij (nog steeds in functie van generaal) 'verbannen' naar de Canarische Eilanden, maar hij bleef contact houden met talloze medestanders in Spanje, zoals de naar Mallorca 'verbannen' Goded, generaal Mola en talloze anderen die in Spanje alle gelegenheid hadden om een staatsgreep voor te bereiden. Op deze manier was deze niet te vermijden en in 1936 vond hij dan ook plaats, met als gevolg de bloedige en wrede Burgeroorlog (1936-1939), waarvan de gevolgen nog tot 1976 aan den lijve ondervonden werden. Helaas zijn er in Spanje nog steeds talloze mensen die Franco's fascistische ideeën aanhangen, zoals zijn politieke erfgenamen (de Partido Popular), de kerkelijke hiërarchie (met het landelijke radiostation COPE van de Spaanse bisschoppenconferentie) die zoals altijd aan de verkeerde kant staat, en natuurlijk de grote slecht opgeleide massa's, die hun vrije tijd volledig besteden aan brood en spelen (foebbal, stierenvechten, soaps). Een 'fraai' voorbeeld van de houding van de RK kerk is het gelukstelegram van paus Pius XII, dat deze aan Franco zond na de fascistische overwinning: "Met ons hart naar de Heer gewend, danken wij oprecht, samen met Uwe Excellentie, voor gewenste overwinning katholiek Spanje".

En ook bij Franco kwamen we het Statuut van Catalonië al tegen, evenals het gebruik van het Catalaans (en het Baskisch). Op 5 april 1938 (een jaar voor het einde van de Burgeroorlog) ontbond Franco (formeel: de door hem op 30 januari 1938 ingestelde regering van Spanje) bij wet het genoemde Statuut, terwijl op 21 mei 1938 het Castilliaans (gemeenlijk aangeduid als "Spaans") de enige officiële taal van Spanje werd, waarbij tevens het openbare gebruik van het Catalaans en het Baskisch verboden werd.

Wie niet zoals minus-ter Zalm vindt dat het verleden geen betekenis heeft, kan uitvoerige informatie vinden over de Spaanse Burgeroorlog in het al in 1961 uitgegeven boek The Spanish Civil War van Hugh Thomas, in 1976 in het Spaans uitgegeven (met aanvullingen) als La guerra civil española, lange tijd het standaardwerk.
In 1982 werd door Antony Beevor een ander standaardwerk gepubliceerd onder dezelfde titel, waarvan in 2005 een Spaanstalige versie verscheen (La guerra civil española), waarvoor gebruik gemaakt werd van gegevens die bekend waren geworden door vrijgegeven archieven in Moskou.