zondag 7 november 2010

Nieuwe schofterige kletspraatjes van de SuperRat...

Na de stommiteiten die NAZInger gisteren uitkraamde in Santiago de Compostela (zie mijn vorige artikel), heeft de Rat van Rome vandaag nieuwe leugens uitgeslagen in Barcelona, waarbij op de eerste plaats mijn oog viel op het feit dat "de Kerk zich verzet tegen alle vormen van ontkenning van het menselijk leven (...)" (La Vanguardia, vandaag).

Ze veranderen kennelijk nogal gemakkelijk van mening daar in Rome, en dan te denken dat ze beweren de eeuwige waarheid van hun god te vertegenwoordigen, althans volgens hun eigen interpretatie van hun heilige sprookjesboek, de bijbel, die zichzelf overigens op tal van plaatsen al tegenspreekt. Het is maar wat je waarheid noemt!

Is hij soms vergeten hoe de Spaanse Conquistadores in Zuid-Amerika miljoenen mensen vermoord hebben met het excuus van de verspreiding van het ware, apostolische en katholieke, geloof; of hen die vielen onder de valse en belachelijke beschuldigingen van de Inquisitie, waarvan Maledictus XVI in het verleden zelf directeur was; of van hen die uitgemoord werden met wapens, die eerder door priesters en bisschoppen gezegend waren, zoals in de Spaanse Burgeroorlog, of onder de dictatuur van Augusto Pinochet in Chili, of door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog met de stilzwijgende goedkeuring van paus Pius XII?

Bij een demonstratie tegen het bezoek van de paus aan Barcelona viel vandaag in ieder geval een erg duidelijke leus op: "een kerk die verlicht is er een die brandt" (La Vanguardia, hoy).

Opgepast! Rat aan het woord!

Het is niet erg waarschijnlijk dat iemand niet gehoord heeft dat Paus RAT (ook wel 'NAZInger' bijgenaamd) zich in Spanje bevindt. Vandaag is hij een uur of 8 in Santiago de Compostela geweest en morgen is hij een hele dag in Barcelona. (muurschildering, die enkele dagen geleden gefotografeerd werd in Santiago de Compostela op Carricova / Rúa de San Pedro, en ongetwijfeld allang weer ondergeschilderd is. De tekst betekent: "Verstop je kinderen. De paus komt eraan.").

In zijn preek in de kathedraal van Santiago verweet hij ons, Europeanen dat wij sinds de 19e eeuw god beschouwen als «de antagonist van de mens en de vijand van diens vrijheid ». [Hij zal niet voor mij gesproken hebben, noch voor vele andere atheïsten, want voor ons is die god een niet-bestaande entiteit, en dat zou hij voor ieder intelligent mens moeten zijn]. Vervolgens stelde hij een enorme serie absurde vragen, die beslist door zijn priesters als 'mystiek' en door de gelovigen als 'zeer diep' beschouwd werden.
Voor mensen met een sterke maag (en die Spaans begrijpen) biedt El Mundo vandaag de volledige tekst van deze preek van de hoofdman van de wereldwijde bende van kindermisbruikende travestieten.

Eerder al had hij, op het vliegveld van Santiago de Compostela, zijn zorg uitgesproken over het feit «dat in Spanje ook een laïcisme [lekendom], een anticlericalisme, een krachtige en agressieve secularisatie is ontstaan, zoals we die in de jaren 1930 zagen. En deze discussie, deze confrontatie tussen geloof en moderniteit presenteert zich nu opnieuw erg levendig in Spanje.» (La Vanguardia, vandaag).

Deze schaamteloze lijkt de honderden duizenden vergeten te zijn die gedurende de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) en in de daarop volgende bijna veertig jaar onder dictator Franco (die altijd de steun van het Vaticaan had) vermoord werden omdat ze beschouwd werden als 'communisten', 'ongelovigen' en 'vrijmetselaars'. Maar ja, waarom zou deze ex-directeur van de Inquisitie (tegenwoordig verstopt onder de schuilnaam "Congregatie voor de Geloofsleer") zich druk maken over die doden, terwijl de Inquisitie er geen moeite mee had om in het verleden van de bloeddorstige RK secte duizenden en duizenden 'ketters' en 'heksen' te martelen en te vermoorden. Die club heeft wel de mond vol van liefde, maar kiest toch steeds de zijden van de moordenaars.

Anderzijds merk ik helaas maar bar weinig van dat laïcisme, dat anticlericalisme en die secularisatie in Spanje. Een onbegrijpelijk detail is bijvoorbeeld dat een groot deel van de kosten van het bezoek van de paus (voor de acht uur in Santiago alleen al wordt -officieel- een getal genoemd van 3 miljoen euro!) betaald wordt door de Spaanse en regionale overheid (d.w.z. geroofd uit de van de belastingplichtigen geïncasseerde gelden) van deze -formeel- lekenstaat.

Een ander duidelijk bewijs van het gebrek aan laïcisme in Spanje was het verbod (door drukkerij  Jiménez Godoy) van de hiernaast weergegeven voorpagina van het blad Retranca. Net zoals in de 'goede oude tijd' van Franco, toen Manuel Fraga Iribarna Minister van Censuur was (voor de argeloze burgers: "van Informatie en Toerisme"; ik zou in ieder geval zeggen 'van Desinformatie'). De tekst in de ballon betekent "Niks geen wonder van broden en vissen, no shit! Ik zorg dat er bankbiljetten op me regenen."

Ik denk eerder dat dit figuur bang is dat zijn georganiseerd bijgeloof zonder volgelingen komt te zitten, en hij en zijn medeplichtigen dus zonder inkomsten...

zondag 3 oktober 2010

Obama snapt er geen bal van...


Het is natuurlijk heel vervelend als je wordt beschuldigd van iets, waarvan je niet kunt bewijzen dat je het niet gedaan hebt. Dat overkwam het régime van de Verenigde Staten ruim een week geleden, toen de Iraanse president Mahmoud Ahmadineyad zei dat de regering van de VS achter de aanslagen van 11 september 2001 zat (NRC, 24 september 2010). In werkelijkheid zei hij in zijn toespraak (lees hier de volledige tekst, in het Engels) tot de 65e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties letterlijk:
Bij het identificeren van degenen die verantwoordelijk waren voor de aanval, waren er drie standpunten:
1. Dat een erg machtige en complexe terroristische groep, die in staat was alle lagen van de Amerikaanse geheime dienst en veiligheid te omzeilen, de aanval uitvoerde.
Dit is het hoofdstandpunt, dat wordt aangevoerd door Amerikaanse politici.
2. Dat sommige sectoren binnen de VS-regering de aanval op poten gezet hebben om de teruglopende Amerikaanse economie en de greep op het Midden-Oosten te herstellen en om ook het Zionistische régime te redden.
De meeste Amerikanen evenals andere landen en politici zijn het eens met dit standpunt.
3. Hij werd uitgevoerd door een terroristische groep, maar de Amerikaanse regering ondersteunde en profiteerde van de situatie.
Dit standpunt heeft kennelijk minder voorstanders.
[vertaald door Dwarslezer]
Men hoeft voorwaar niet heel intelligent te zijn om twijfels te hebben bij diverse van de zogenaamde bewijzen, die worden aangevoerd om aan te tonen dat de aanval volstrekt onverwacht uitgevoerd werd door 19 terroristen. Zie hierover o.a. mijn artikel Zijn wij de bedrogenen of zij? van 18 november 2007. En anders zijn er nog talloze verwijzingen te vinden via o.a. de volgende websites:
- www.waarheid911.nl
- het Journal of 9/11 Studies;
- Truth & Lies of 9/11 (diverse video's en films);
- September 11 News.com;
en nog een heleboel andere sites...

Een heel interessant boek in dit verband is ook A Pretext for War van James Bamford uit 2004, die aan de hand van o.a. gedeclassificeerde documenten een duidelijke link legt met Paul Wolfowitz, een van George Bush' vertrouwelingen, Richard Perle, Doug Feith, L. Marc Zell, en talloze anderen (waaronder diverse zionisten), die al in de jaren 1990 probeerden om president Clinton over te halen om voor Israel Sadam Hussein af te zetten en daartoe Irak aan te vallen. Clinton ging daar niet op in, maar met George W. Bush hadden ze minder moeite.

Of denk anders eens over wat collega-blogger Alles Schall und Rauch zo'n twee jaar geleden schreef: 
De meest absurde 9/11-samenzweringstheorie van allemaal is de officiële versie van de VS-regering, dat een zieke Bin Laden uit een hol in Afghanistan met zijn 19 amateurs de beste en de duurste luchtmacht ter wereld uitschakelde en Amerika aangevallen heeft.
En wie geïnteresseerd is in nog een pikant detail: voor het onderzoek naar de avontuurtjes van Bill Clinton en Monica Lewinsky werd in totaal 47 miljoen dollar uitgegeven (zie hierover een artikel van Associated Press van 2 october 1999 - het is wel zaak het hele artikel te lezen, want de kop is erg misleidend), terwijl voor het onderzoek naar de aanslagen op 11 september 2001 door de '9/11 Commission' slechts 15 miljoen dollar uitgetrokken werd (zie de site van de National Commission on Terrorist Attacks upon the United States).

Dat Ahmadineyad een oproep doet aan de Verenigde Naties om de aanslagen van 11 september 2001 te onderzoeken, is gezien de slapjanusheid waarmee het onderzoek door het Verenigdestaatse régime zelf is uitgevoerd, ten volle gerechtvaardigd, zeker in aanmerking genomen de gevolgen van deze aanslagen en de op grond van het 'onderzoek' gerechtvaardigde en gevoerde oorlogen, die intussen al honderdduizenden doden en nog veel meer gewonden veroorzaakt hebben - zeker als we al die oorlogsslachtoffers afzetten tegen de afgerond 3.000 slachtoffers van de aanslagen op 11 september 2001 (2.766 in New York volgens officiële cijfers van de VS-regering, en waarschijnlijk nog enkele slachtoffers in het Pentagon).

Als Barrack 'No, We Cannot' Obama met zijn mond vol tanden staat en niets anders weet te zeggen dan dat Ahmadineyad "schandalig en beledigend" was (Trouw, 24 september 2010), is dat niets anders dan een overtuigend gebrek aan tegenargumenten. Overigens is het alleszins te rechtvaardigen dat Ahmadineyad "beledigende" en hatelijke termen gebruikt, gezien de manier waarop de Verenigde Staten zijn land onder druk zet en bedreigt met militaire actie; terwijl de enige echte schurkenstaat in het Midden-Oosten, Israel, ongestraft kan verder gaan met het bezetten van Palestijns gebied en het vernederen, uithongeren en vermoorden van Palestijnen.
Het feit dat Catherine Ashton, hoofd van de Europese diplomatie bij de VN, de woorden van Ahmadineyad "onaanvaardbaar" vindt (Público, 24 september 2010) en dat vertegenwoordigers van diverse medeplichtigen van de Verenigdestaatse koloniale politiek (waaronder uiteraard Nederland) de zaal verlieten (NRC, 24 september 2010), is niets anders dan een slaafse steunbetuiging aan Barrack 'No Change' Obama.


Het kan trouwens ook geen kwaad om de hele anti-moslim-hetze in West-Europa te zien als een rechtstreeks gevolg van de aanslagen op 11 september 2001. Of, zoals Erik de Ruijter op 2 oktober in Trouw schreef in een reactie op een artikel over de strafzaak tegen Geert Wilders: "Onderzoek 9/11 als je Wilders wilt ontmantelen. De hele (wegkijk)politiek is schuldig aan deze ramp: www.waarheid911.nl."

zaterdag 2 oktober 2010

Een obsceen streven (column van Luuk Koelman)

Getallen en mensenlevens, ze zijn soms lastig te begrijpen. Zo wil minister Klink van Volksgezondheid de 'vermijdbare sterfte' bij pasgeborenen terugdringen.

Dat heeft een commissie van wijze mannen hem aangeraden. In Nederland sterven jaarlijks 17.000 baby's tijdens of kort na de bevalling. Vierhonderd van hen overlijden 'vermijdbaar', oftewel onnodig. Vraag ik me toch af: welke minister van Volksgezondheid heeft een commissie nodig die hem adviseert de vermijdbare sterfte bij pasgeborenen terug te dringen? Moet de brandweer worden geadviseerd zoveel mogelijk mensenlevens te redden?

Lees hier de volledige tekst van deze column, op 30.09.2010 gepubliceerd in Metro.

vrijdag 1 oktober 2010

Was het slechts een droom?


Afgelopen nacht droomde ik over Adolf Hitler, die tegelijk zowel Barack "No Change" Obama was, als George "War" Bush. Hitler had net Oostenrijk geannexeerd (dat echter op de plaats van Colombia lag), en daarna Tsjecho-Slowakije bezet (dat op de plaats van Honduras lag). Ik zag de Europese Unie, die Chamberlain afvaardigde naar München (dat de hoofdstad bleek te zijn van de VS). Na terugkeer van zijn gesprek met Hitler/Obama/Bush zei hij echter niet -zoals ik eigenlijk verwachtte- dat we niet bang hoefden te zijn voor oorlog, maar dat Tsjecho-Slowakije/Honduras zijn interne problemen zelf moest oplossen. Daarna werd de hoofdstad van Polen, Quito, overvallen, maar er werd niet eens de oorlog verklaard aan de hoofdschuldigen in Berlijn/Washington, er werd alleen steun betuigd aan de Poolse president Rafael Correa...

Gelukkig bleek het vanmorgen niet veel meer te zijn geweest dan een gruwelijke nachtmerrie. Correa is nog steeds de president van Ecuador.

Toch is wat er gisteren gebeurd is in Ecuador ook een duidelijke waarschuwing. Deze keer is het de door Washington geleide fascistische bendes niet gelukt de macht in handen te krijgen, evenmin als in 2002 in Venezuela. In Honduras lukte het verleden jaar echter wel (met de nadrukkelijke morele steun van o.a. de Nederlandse VVD-er Van  Baalen en anderen van zijn soort), en de Washingtonse huurmoordenaars zullen hun inspanningen verdubbelen, omdat de kapitalistische bendes van de VS (met steun van de EU en Israel) vinden dat zij het exclusieve recht hebben op de grondstoffen van de hele wereld.

Het is werkelijk tijd dat iedereen NU écht wakker wordt, en zich daarna niet omdraait om verder te slapen, maar zich de ogen uitwrijft en beseft dat de wereld in groot gevaar is, niet alleen om helemaal onderworpen te worden aan de kapitalistische belangen van de Washingtonse mafia, maar zelfs om volledig vernietigd te worden door het militaire geweld dat de VS menen te mogen gebruiken.

vrijdag 24 september 2010

Een vakbond moet je kunnen vertrouwen...


Dat zou je tenminste denken...

Helaas is dat bij de FNV beslist niet het geval. Die vakbondsfederatie blies verleden jaar hoog van de toren en verkondigde aan iedereen die het wilde horen, dat zij zich niet neer zou leggen bij plannetjes van de Balkenbende om de AOW-leeftijd te verhogen.

Al op 18 december meldde het Nederlands Dagblad echter dat de FNV toch bereid was zich neer te leggen bij een beslissing van het parlement om de pensioenleeftijd te verhogen... Zie hierover mijn artikel Weer eens verraden door de vakbonden.. (?) van 24 december 2009. Hoezo zich neerleggen? Je zou van échte vakbonden mogen (moeten!) verwachten dat ze akties voorbereiden en coördineren om de economie van het land plat te leggen. Helaas... de vakbond legt zich braaf neer bij een eventuele beslissing van een stelletje (grotendeels) kletskousen, die zogenaamd democratisch (*) door ons gekozen zijn...

In juni dit jaar bleek ineens dat de vakbonden met de werkgevers gauw een AOW-accoord bij elkaar gesmoesd hadden, waarbij gemakshalve de FNV in haar persbericht niets meldde over bijv. het laten vallen van de speciale fiscale ouderenkorting. Wél zullen de pensioenpremies voor de werkgevers niet meer stijgen (leuk voor de aandeelhouders en andere nuttelozen der maatschappij), maar ook hier heeft de FNV-leiding waarschijnlijk meer aan de eigen carrière zitten denken dan aan de belangen van hun leden, de arbeiders.
In een poging dit bij elkaar gekonkelde accoord toch nog te legitimeren, werd gauw een referendum bij elkaar geflansd (zie mijn artikel Aan welke kant staan de vakbonden eigenlijk? van 19 juni 2010).

Zoals ik op 2 juli dit jaar al concluceerde (in mijn artikel Is dit democratie, fraude, of gewoon misbruik maken van de domheid van het volk?) nam slechts een klein deel van de FNV-leden (uiteraard, want de massa had het veel te druk met de zomercircussen van het voetbal-WK, de Tour de France, Wimbledon, enz.) deel aan het referendum, namelijk "bijna 160.000" van de "bijna 1,4 miljoen leden", waarvan "een zeer ruime meerderheid van 80%" het met het accoord eens was , dat komt dus neer op steun van slechts 9,14% van het totale ledenbestand, (controleer mijn berekening maar in mijn artikel van 2 juli).

Desondanks durft de FNV vol te houden dat de meerderheid van haar leden het eens is met de AOW-plannetjes van de FNV en de werkgevers. In het vakbondsblad platform A van deze maand staat op bladzijde 44 letterlijk, aan het begin van het artikel waarmee het gekonkel gerechtvaardigd moet worden:
Vakcentrale FNV stemt in met het akkoord dat werknemers [werknemers? hiermee wordt gesuggereerd dat de FNV de werknemers vertegenwoordigt...] en werkgevers sloten over het aow-pensioen. De vakbond luistert daarmee naar een ruime meerderheid van haar leden.
Tachtig procent van hen stemde tijdens het ledenreferendum positief op het onderhandelaarsakkoord. Alleen ouderenbond ANBO en de bond voor zeevarenden (Nautilus) stemden tegen.
Wat doet de FNV dan wel? Nou, zij maakt zich bijvoorbeeld druk over de manier hoe mensen eruit zien (op bladzijden 40 en 41 van hetzelfde blad). Dat uiterlijk moet vooral gekenmerkt zijn door "schone kleding; lange broek; gesloten schoenen; zwart, grijs, wit, blauw; onopvallend; korte én lange mouw [? bedoelen ze misschien 'óf'?]; professioneel". Het valt nog mee dat er niet geëist wordt dat iedereen een blauw hemd en een speldje van de PvdA moet dragen, of misschien wel van een nóg engere club. Je moet ook letten op "overtollige beharing". Wat is dat? moet ik voortaan mijn armen scheren, mijn borst ontharen? Mag een skinhead wel? Of gaat het over vrouwen met kolossale bossen permanent? Of bedoelen ze soms de ongeschoren kinnen, zoals die van Ruud L. en dat soort volk?

Waar gaat dit eigenlijk over? Ik zou denken dat mensen hun werk goed moeten doen: vakkundig, vriendelijk, geduldig en eerlijk. Hoe ze er verder uitzien, lijkt me iets van de werknemer zelf. De enige eis die, vind ik, gesteld mag worden, is dat de werknemer en zijn/haar kleding schoon en verzorgd zijn. Pas als iemand het in zijn hoofd zou halen om zich extreem te kleden - bijv. topless (M/V) - kan ik me voorstellen dat men zich daaraan stoort, en dan kan daar over gesproken worden.
Is het niet al droevig genoeg dat er heel veel bedrijven zijn, die meer waarde hechten aan de 'representatieve' kleding van hun personeel (uniform, stropdas, halsdoek, enz.) dan aan de feitelijke dienstverlening van het bedrijf? Met volgens de dresseercode gekleed personeel, maar bijv. een erbarmelijke service bij problemen.
Van vakbonden zou je moeten mogen verwachten dat ze opkomen voor de belangen van hun leden en dat ze juist aandacht zouden besteden aan de kwaliteit van de verrichte arbeid en niet aan de manier waarop een werknemer zich kleedt.

Wanneer krijgen we weer eens een vakbond,die écht voor de belangen van de arbeiders opkomt, en die partij durft te kiezen tegen de kapitalistische uitbuiting? Van de FNV of de CNV hoeven we dat niet te verwachten, dat is met name vanaf 1970 wel gebleken.

(*) Democratisch betekent in de praktijk dat de grootste groep zijn wil door kan drukken. Het is daarbij van geen enkel belang of die grootste groep wel weet waarover het allemaal gaat. Als toevallig die grootste groep voortdurend misleid wordt door de gelijkgeschakelde pers en de gemanipuleerde nieuwsbulletins op de TV is dat jammer, maar volgens de 'democratische' regeltjes bepaalt de meerderheid desondanks wie ons mogen uitbuiten en uitpersen...

En hoe het werkt als er onverhoopt toch nog eens een linkse meerderheid verkiezingen zou winnen, wordt duidelijk uitgelegd in de inleiding bij een nieuw boek (El orden de El Capital. Por qué seguir leyendo a Marx [De orde van Het Kapitaal. Waarom we Marx moeten blijven lezen]) van Carlos Fernández Liria en Luis Alegre Zahonero:
Telkens als links de verkiezingen won en probeerde links te blijven, werd de grondwettelijke orde door een staatsgreep uitgeschakeld (Spanje, 1936; Guatemala, 1954; Indonesië, 1965; Chili, 1973; Haïti, 1991; en nog een hele reeks andere voorbeelden). Dat is wat ik noem "de pedagogie van het miljoen doden": elke veertig jaar ongeveer wordt bijna iedereen uitgemoord en vervolgens mogen de overlevenden hun stem uitbrengen. Dat is wat men gewoonlijk kent als "democratie".[vertaald door Dwarslezer]

zondag 19 september 2010

Beschaving op z'n Verenigdestaats...


Wie de geschiedenis een beetje volgt - o.a. Vietnam, Irak (Abu Ghraib, "massavernietigingswapens"), Guantánamo, geheime foltercentra van de CIA, staatsgrepen in Panamá, Chili, Venezuela, Honduras en mislukte pogingen tot staatsgrepen in Cuba - weet dat de Verenigde Staten niet te vertrouwen zijn. Zodra het in hun belang is (en dat is iets al héél gauw), vertrappen ze zonder de minste moeite al hun 'christelijke' principes en al hun gezeur over 'mensenrechten'. Vergeet trouwens in dit verband ook niet de oorlogsmisdaden van de Israelische VS-marionetten (of opdrachtgevers?) in Palestina. 

Gisteren informeerde de Washington Post over een peloton Verenigdestaatse soldaten dat, na wekenlange voorbereiding, voor de lol op Afghaanse burgers schoot. De moordpartijen begonnen op 15 januari dit jaar en duurden verscheidene maanden. Daarbij zouden zelfs een schedel en botten van de slachtoffers 'buitgemaakt' zijn. De vader van een van de soldaten heeft, volgens het artikel, diverse keren het Leger proberen te informeren, maar werd nooit serieus genomen.

Uiteraard zal het régime van Barack "No Change" Obama deze oorlogsmisdaden "tot op de bodem" laten uitzoeken, en misschien zullen er zelfs nog wel een paar soldaten met een lage rang gestraft worden. De hoofdschuldigen en -verantwoordelijken (zoals Rumsfeld, Cheney, Bush, Wolfowitz, Tony Blair, Barack "No We Cannot" Obama) blijven uiteraard hoe dan ook buiten schot.

Ondanks het feit dat het laatste (?) Balkenbende-régime viel omdat het niet bereid was om conform de (overigens al een keer eerder verkrachte) afspraken vóór het eind van 2010 alle Nederlandse soldaten uit Afghanistan terug te trekken, zitten het christenfundamentalistische CDA en de neoconservatieve VVD toch al weer stiekem plannetjes te maken om een nieuwe 'missie' naar Afghanistan goed te keuren. (NRC/Handelsblad, 17 september 2010). Waarom ook niet? Ook Nederland heeft een ruime ervaring met oorlogsmisdaden en koloniale oorlogen, o.a. in Indonesië tot 1947/1949. En Balkenende stak bij de Algemene Beschouwingen in 2006 niet onder stoelen of banken dat hij grote bewondering had voor de prestaties van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) uit de 17e en 18e eeuw.

vrijdag 17 september 2010

En waarom niet ook de personen van monarchale status?


Gisteren meldde het Belgische dagblad De Standaard dat nog deze eeuw de Keizerspinguïn (Aptenodytes forsteri) zal uitsterven.

Als de mensheid het al voor elkaar krijgt dat deze diersoort verdwijnt (door de opwarming van het klimaat, volgens het artikel in De Standaard), dan lijkt me dat men zich nu des te dringender zou moeten inspannen om de monarchieën te doen uitsterven, de keizers en koningen en alle andere leden van die soort. Het voordeel voor dezen is dat ze als personen gewoon kunnen blijven leven. Ik ben al tevreden als ze veranderen in min of meer 'normale' mensen. De oplossing van de Russische en de Franse Revolutie is volgens mij niet noodzakelijk. [foto © 2010 Dwarslezer/Entrelector]

In Nepal hebben we kunnen zie hoe weinig het kost om een monarchie af te zetten en een republiek uit te roepen (Haarlems Dagblad, 28 mei 2008). Goed voorbeeld!, zou ik zeggen.

Het is zeker dat het voor veel lieden uit deze klasse, die nooit hebben leren werken, moeilijk zal zijn om een fatsoenlijke baan te vinden in deze crisistijden, maar van de andere kant hebben hun families in de loop der tijden met hun feodale activiteit (passiviteit?) zoveel geld vergaard, dat ze tijd te over hebben om een beroep te leren op het niveau van hun intellectuele capaciteiten en van hun intelligentie.

maandag 16 augustus 2010

Nieuw bewijs van anti-Baskisme in Madrid


Zoals iedereen die een beetje de situatie in Spanje volgt weet, heeft het Madrileense régime (of het nu geleid wordt door de nep-socialistische PSOE of door de post-fascistische PP) bar weinig op met het eigen karakter van de Baskische bevolking van Baskenland, en al zeker niet met het Baskische onafhankelijkheidsstreven. Met de regelmaat van de klok wordt er buitenproportioneel opgetreden tegen Basken, onverschillig of het om volwassenen gaat of om schoolkinderen. Het is zelfs zo opvallend dat de voorzichtige mensenrechtenclub Amnesty International er regelmatig melding van gemaakt.

Vandaag kwam ik erachter dat er weer een nieuwe anti-Baskische maatregel genomen is vanuit het centrum van het Spaanse "rijk". In het verleden bood de Spaanse wereldomroep, Radio Exterior de España, enkele malen per dag nieuwsbulletins voor de Baskische, Catalaanse en Galicische luisteraars (in het Baskisch, Catalaans en Galicisch). Vandaag (14:45 Nederlandse zomertijd) hoorde ik die uitzending weer eens, maar nu bleek er een en ander gewijzigd te zijn in het beleid: het deel voor de Baskische luisteraars bood wel nieuws uit Baskenland (uiteraard met verwijzingen naar het terrorisme van ETA), maar -afgezien van een groet in het Baskisch aan het begin en het eind van het bulletin- volledig in het Castilliaans ("Spaans"). De bulletins voor Catalanen en Galiciërs waren echter wél in het Catalaans en Galicisch.

Het is mogelijk dat iemand zich vandaag 'vergist' heeft (ik luister niet erg vaak naar deze uitzendingen), het is mogelijk dat de enige omroeper die Baskisch spreekt ziek is (of wellicht gearresteerd wegens veronderstelde ETA-sympathieën?), maar het lijkt mij eerlijk gezegd eerder een simpele anti-Baskische maatregel, misschien bedoeld om het de Spaanse geheime dienst mogelijk te maken na te gaan of er geen pro-ETA boodschappen worden verstopt tussen de voor niet-Basken niet of moeilijk te verstane berichten (Catalaans en Galicisch kunnen ze met enige inspanning nog wel verstaan).

Of gaat het gewoon om nóg een maatregel om de Basken te vernederen, door te suggereren dat hun taal minder waarde heeft dan de andere officiële talen van de Spaanse staat?

zondag 8 augustus 2010

En dan nu op naar de échte crisis!...


Wouter Bos had een paar jaar geleden mooi praten over het gegeven dat Nederland niet veel last zou hebben van de crisis (klonk trouwens niet bepaald solidair met de bevolking van andere landen voor iemand die zich 'socialist' noemt), omdat de Nederlandse economie gezond was en we grote reserves hadden (zie mijn artikel En zo zie je hoe mensen zijn... van 18 februari 2009), maar we weten intussen allemaal dat hij, zoals we van hem gewend zijn, uit zijn nek stond te lullen... 

De crisis sloeg ook in Nederland toe, met dank aan een groot deel van het Nederlandse bankwezen, dat vrolijk meedeed met de handel in waardeloos papier, onder het "toeziend" oog van de centrale Nederlandse bank, de Nederlandsche Bank. Het Nederlandse régime dacht dat het de problemen wel kon oplossen door een paar scheepsladingen geld in die banken te storten (geld dat, zoals te verwachten is in een kapitalische 'samenleving', uiteraard door de arbeidende klasse opgehoest moet worden), ofschoon iedereen weet dat je geen gaten kunt vullen door elders nieuwe gaten te laten ontstaan.

Desondanks hebben we de afgelopen maanden op diverse momenten dappere verhalen gehoord over een groei van de economie, ook al kwam dan die groei te laat voor de bevolking van met name Griekenland en Spanje (en ongetwijfeld binnenkort ook voor die van Nederland).

Vandaag bevestigde de pers (zie bijv. NRC/Handelsblad en Trouw van vandaag) dat volgens de OESO (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) de opleving van de economie alweer voorbij is. Ook de New York Times meldde gisteren weinig optimistische gegevens over de toestand van de Verenigdestaatse economie. De enige die nog wel optimistische geluiden laat horen is de ECB, de Europese Centrale Bank (zie de Volkskrant van 5 augustus 2010), maar die heeft ofwel even weinig zicht op de werkelijkheid als haar Nederlandse tegenhanger, de Nederlandsche Bank, of hanteert een heel andere agenda (dezelfde als het IMF, die de arbeidende klasse weer terug wil brengen naar de semi-slavernij aan het begin van de 20e eeuw). Daarvoor moeten de arbeiders overtuigd worden dat het goed gaat met de economie, als "we" er samen even de schouders onder zetten... Samen, dat wil zeggen de arbeiders, want de nuttelozen van de maatschappij (aandeelhouders e.d.) blijven intussen gewoon hun zakken vullen: het maakt hun niets uit of het geld uit de te duur verkochte producten van de industrie komt, of van de gul door Wouter Bos ter beschikking gestelde steungelden...

Nóg is het echter niet te laat. Velen hebben zich voor de gek laten houden door de verkiezingsbeloften van de PvdA, of misschien zelfs van de xenofobe PVV; velen hebben ook hun zorgen verdronken voor de TV met de beelden van het wereldkampioenschap voetbal, en/of van de Tour de France, maar we kunnen nog steeds (en moeten nu!) in actie komen. Net zoals de buffels in het filmpje dat ik op 29 juli bij mijn artikel Een les voor het Nederlandse volk! plaatste, kunnen we het Nederlandse régime zijn plaats wijzen.

De eerste gelegenheid daarvoor komt op 29 september. Dan organiseert de Europese Vakbondsfederatie ETUC daar een internationale demonstratie onder het motto "NEE tegen bezuinigingen, prioriteit voor banen en groei!" (*) - "omdat bezuinigingsmaatregelen Europa in recessie kunnen [kunnen? - Dwarslezer] brengen en resulteren in zelfs meer werkloosheid." Ook in Nederland wordt voor die demonstratie busvervoer naar Brussel voorbereid. Zorg er dus voor dat je die datum alvast reserveert!
Zie hier voor meer informatie. Nadere bijzonderheden zullen hier t.z.t. ook worden gemeld.
Voor 29 september zijn ook in andere landen acties gepland, bijv. in Griekenland en Spanje algemene stakingen.

De volgende gelegenheid is op zaterdag 23 october a.s., wanneer in Den Haag door het nieuwe platform Rekening retour een demonstratie wordt georganiseerd onder het motto "Wij gaan de crisis niet betalen!" Klik hier voor meer informatie en reserveer ook deze datum alvast in je agenda!


(*) Ik ben het overigens alleen eens met de strijd tegen de bezuinigingen, en niet met de 'prioriteit voor banen en groei'. Die gaat nog steeds uit van een kapitalistische maatschappij. Juist een tijd als deze biedt een uitgelezen gelegenheid om de maatschappij radicaal te veranderen in een sociale, menselijke, solidaire en milieuvriendelijke wereld.

zaterdag 7 augustus 2010

"Damage control"? In ieder geval wéér een PvdA-leugen

Volgens de PvdA was een rechtse regering in Nederland niet te voorkomen. (Volkskrant, vandaag).

In strikte zin heeft de partij daar natuurlijk gelijk in, want in Nederland is er maar één parlementaire partij die nog linkse ideeën heeft, ofschoon ook die partij (ik bedoel de SP) helaas steeds meer reformistisch en steeds minder revolutionair wordt.

Maar verder is het natuurlijk klinkklare onzin wat de Partij van de Arbeid Achterbaksheid beweert. Als Job Cohen gewoon zijn woord gehouden had en gestreefd had naar een "zo progressief mogelijk kabinet" (zie mijn artikel Nog meer electorale contractbreuk... van 1 juli dit jaar), zou hij minstens geprobeerd hebben om samen met de SP te praten over een coalitie. Dan was er nog wel een rechtse club uitgekomen, maar in ieder geval niet de fascistoïde-conservatieve club die nu lijkt de touwtjes in handen te gaan krijgen.

De domkoppen die dachten dat ze door "strategisch" op de PvdA te stemmen de PVV uit het régime zouden kunnen houden, krijgen in ieder geval wat ze verdienen: ze worden bedrogen door de PvdA. Dat hoeft hen uiteraard, sinds Wim Kok Kots de ideologische veren van de PvdA afschudde, niet te verbazen, maar ze blijven toch maar in de leugens en valse beloften van de neoconservatieve PvdA geloven. Hoeveel domheid past er in éen kiezer?


Een troost hebben we (hopelijk). Het schijnt behoorlijk te rommelen in het christenfundamentalistische CDA, waarvan veel leden bezwaar hebben tegen een coalitie met de PVV (Volkskrant, 16 juni 2010), dus misschien valt die partij eindelijk eens zover uit elkaar dat ze bij volgende gelegenheden de kiesdrempel niet meer haalt. En misschien mogen we het nog meemaken dat de PVV-parlementariërs binnenkort vechtend over de straat rollen, zoals gebeurde met de LPF in de eerste Balkenbende.

zaterdag 31 juli 2010

(On)natuurlijke aardbeving in Iran vanochtend...


Gisteravond hoorde/zag ik op mijn communicatie-ontvanger een vreemd, pulserend signaal met een erg grote bandbreedte (20 kHz). De centrale frequentie van 13.900 kHz en ik ontving het signaal vanaf ± 23:00 UTC (01:00 Nederlandse zomertijd) tot minstens twee uur later, toen ik ging slapen. Zie hieronder hoe het signaal eruit zag - het beeld is niet erg duidelijk, en het geluid valt helaas weg onder het geluid van de regen op mijn balkon - maar duidelijk is in ieder geval wel het pulserende karakter te herkennen. Ook is te zien dat het signaal van redelijk ver kwam: de "gaten" in de stroom lijnen zijn te wijten aan fading (het gevolg van bewegingen in de ionosfeer die de signalen naar de aarde terugkaatst).

Navraag bij mij bekende hobbyisten heeft me tot op heden slechts één reactie opgeleverd: mogelijk betreft het OTHR ("Over the Horizon Radar"). Dat is ook een van de beweerde taken van het project HAARP in Alaska.


HAARP, dat direct en/of indirect door het Verenigdestaatse leger wordt geëxploiteerd, wordt door velen echter ook gezien als een wapen, waarmee het klimaat veranderd kan worden, dat telecommunicaties kan verstoren en aard- en zeebevingen kan veroorzaken. Zie hierover het artikel van collega-blogger Alles Schall und Rauch (al van 29 mei 2008), door mij vertaald en op 17 januari dit jaar gepubliceerd als Bestaat er een aardbevingswapen. Zie in deze context ook mijn artikel VS schuldig aan aardbeving in Haïti? Helemaal niet zo onmogelijk! van 20 januari dit jaar.

Vanmorgen vond er in Iran (het land dat al sedert jaren onder druk gezet wordt door de VS en Israel) een aardbeving plaats van 5,8 op de schaal van Richter. Dit gebeurde om 06:52 UTC, dus slechts.enkele uren nadat ik op 13.900 kHz die vreemde signalen gehoord/gezien had. 
Bij deze aardbeving raakten 170 mensen gewond en er werden ongeveer 16 dorpen vernield (PressTV, vandaag). Toen ik vanmorgen opstond was het signaal verdwenen en tot op dit moment is het niet opnieuw verschenen...

Het is uiteraard moeilijk een oorzakelijk verband aan te tonen tussen de vreemde signalen en deze matige aardbeving (althans in vergelijking met andere aardbevingen), maar bij geheimzinnige projecten, die ook nog eens geëxploiteerd worden door het leger van een land dat niet vies is van valse-vlag-operaties en oorlogen op basis van leugens, valt dit niet uit te sluiten.

Mocht er iemand zijn die me meer kan vertellen over het mysterieuze signaal, dan hoor ik dat graag!

Verplichte lectuur voor wie "toch niks te verbergen" heeft...


Een van mijn vrienden tipte me over het nieuwe boek van Vrij Nederland-redacteur Rudie Kagie, dat de niet mis te verstane titel «Privacy» voert en dat gewijd is aan de aanslagen door de overheid op onze privacy. Zoals de achterflap van het boek aangeeft:
Na de terroristische aanslagen op 11 september 2001 stelden Amerikaanse autoriteiten dat 'veiligheid boven privacy gaat'. Sindsdien won het idee terrein dat in principe iedereen verdacht is, ook in West-Europa. De geavanceerde opsporingstechnologie was aanvankelijk bedoeld om zware criminaliteit te traceren. Inmiddels blijken cameratoezicht, biometrie, bodyscans, controle van internet en telefonie, datamining, door radiogolven gestuurde chips en andere vondsten effectief gereedschap om 16,5 miljoen Nederlanders mee in de gaten te houden.
In hoog tempo werden maatregelen doorgedrukt die de overheid, het opsporingsapparaat en het bedrijfsleven inzicht geven in het denken, doen en laten van burgers. De vraag wat de risico's zijn als gegevens worden misbruikt, is allang niet hypothetisch meer.
In eerste instantie vroeg ik me af of het voor mij wel zin zou hebben om het boek aan te schaffen, omdat ik in de loop der jaren, zoals mijn vaste lezers weten, steeds achterdochtiger geworden ben en ik in het boek geen echte verrassingen verwachtte aan te treffen.

Grote verrassingen trof ik inderdaad niet aan, maar wel een duidelijk overzicht van de talloze en steeds uitgebreidere mogelijkheden die de "overheid" heeft om ons te controleren, denk alleen maar aan het "burgerservicenummer", dat in werkelijkheid "burgerbespioneernummer" zou moeten heten, want het levert óns geen enkel voordeel op, tenzij wanneer de overheid dat wil (bijvoorbeeld dat je geen aanspraak kunt maken op bepaalde diensten als je dat nummer niet  kunt laten zien).

Bovendien bevat het boek vele voorbeelden, die duidelijk laten zien tot welke ernstige consequenties de overheidsmaatregelen kunnen leiden voor individuele burgers, óók voor mensen die nooit iets verkeerd gedaan hebben. Door misbruik door een derde kunnen ook wij, jullie en ik, het slachtoffer worden van een "misverstand", dat de rest van ons leven kan verwoesten.

Eigenlijk heb ik bij dit boek maar drie kanttekeningen:
 1. Op bladzijde 32 verwijst Kagie naar een gebeurtenis in 2005, toen het Openbaar Ministerie alle beschikbare informatie opvroeg over mensen die op een bepaalde dag tussen 22:00 en 24:00 in een deel van Rotterdam (waar toen de OV-chipkaart al gebruikt werd) de metro gebruikt hadden. Hij meldt hierbij wél dat de Hoge Raad uiteindelijk besliste dat het Openbaar Ministerie de foto's niet had mogen opeisen, maar geeft niet aan dat de uitspraak van de rechter alleen sprak over de foto's en niet over de eveneens opgevraagde naam- en adresgegevens. Zie daarover mijn artikel En dan moeten we nu zeker blij zijn? (In onze serie "Nederland Politiestaat") van 1 september 2009).
 2. Ook over de OV-chipkaart meldt de schrijver (op bladzijde 200) dat "Wie anoniem wil reizen, [...] met de OV-chipkaart meer [betaalt] dan de abonnementhouder die in ruil voor korting een stukje privacy inlevert". Dit suggereert (en dat is natuurlijk wat de OV-bedrijven ons willen doen geloven!) dat het mogelijk is anonieme kaarten te kopen. Dat kan inderdaad, bij enkele "GVB Tickets & Info"-loketten, mogelijk contant, maar reizigers die niet speciaal naar een dergelijk loket willen zijn toch verplicht de kaart bij een automaat te kopen, met een -bepaald niet anonieme!- pinpas, óf in de tram of bus een extra-dure chipkaart met een geldigheid van één uur (voor € 2,60!).
 3. En dan nog een taalkundige fout, eigenlijk het enige dat mij, als taalkundige, werkelijk stoorde in het boek: op bladzijde 128 gebruikt Kagie in regel 11 het woord "mits" in plaats van "tenzij", waardoor de betekenis van de betreffende zin ineens verandert. Deze zin moet gelezen worden: "Als regel worden die gegevens vertrouwelijk behandeld, tenzij 'bepaalde, beperkte omstandigheden' aanleiding geven om daarvan af te wijken."
Iedereen die zich ook maar een beetje afvraagt wat de zin is van allerlei overheidsmaatregelen, kan niet om dit boek heen. En eigenlijk zouden zeker degenen, die zich niet daarover verwonderen, omdat ze immers "niets te verbergen" hebben, juist dit boek moeten lezen. Iedereen heeft immers wel eens iets te verbergen, en dat hoeft beslist geen misdaad of een overtreding te zijn. Denk maar aan de beelden uit een parkeergarage, die leidden tot een (vervroegde?) breuk tussen Jan Smit en Yolanthe Cabau van Kasbergen (zie de Volkskrant van 20 mei 2009).

Je kunt het boek gewoon in je plaatselijke boekhandel kopen, maar ook bij de Webwinkel van Vrij Nederland.

  donderdag 29 juli 2010

  Een les voor het Nederlandse volk!


  Regelmatig hoor ik mensen zeggen dat het "toch" geen zin heeft om te protesteren tegen maatregelen van de Nederlandse "overheid" of die van de Europese Unie. En inderdaad, als iedereen lekker niks doet, gebeurt er niks. Dat het echter wel degelijk zin heeft om zelf de touwtjes in handen te nemen, bewijst het onderstaande filmpje van Youtube.

  Ter verduidelijking van de gebeurtenissen van het filmpje, wijs ik er volledigheidshalve nog op dat veel Nederlandse overheids- en andere instanties een leeuw in het wapen hebben staan. De leeuw vertegenwoordigt dan ook, net als in het filmpje de overheid. De andere partij in het filmpje bestaat uit een enorme kudde buffels (het volk), die echter altijd gehoord hebben dat leeuwen zo sterk zijn dat er niets tegen te beginnen is (net zoals Nederlanders bang zijn voor de zogenaamde "overheid"). Als de leeuwen dan ook op de buffels afrennen, nemen deze van schrik de poten. De leeuwen slagen er echter in een buffelkalf te grijpen en willen dat oppeuzelen. Ook dat doet maar al te zeer denken aan de Nederlandse "overheid", die zich het liefst vergrijpt aan de zwaksten in de maatschappij (de zieken, de bejaarden, arbeidsongeschikten, werklozen - en niet te vergeten de immigranten).
  Toch was de vangst van het buffelkalf door de leeuwen uiteindelijk de druppel die de buffels wakker schudde. Ze kwamen in groten getale terug, zij het nog steeds bangig, en vielen de leeuwen aan. Zie bijvoorbeeld hoe een minister op de hoorns genomen wordt en in een baan om de aarde wordt geslingerd. De leeuwen kunnen eigenlijk niet goed geloven dat de buffels niet bang meer zijn voor hen, maar zien uiteindelijk toch ook in dat ze maar beter weg kunnen sluipen. Het is te hopen (dat is helaas niet meer te zien op het filmpje) dat de buffels nu geleerd hebben, dat ze samen elke onderdrukker de baas kunnen.


  Dit is wat de Nederlandse bevolking (en die van talloze andere landen, binnen en buiten de Europese Unie) moet doen, in navolging van de buffels uit dit filmpje. De "overheid" belagen en die uiteindelijk naar huis sturen, als ze geen rekening willen houden met de belangen van het volk. 

  Tenslotte is de "overheid" er voor de bevolking (het Latijnse woord "minister" betekent niet voor niets "dienaar"!- zie nevenstaande stukje uit mijn Schoolwoordenboek Latijn-Nederlandsch, Sneek, jaar onbekend), en niet de bevolking voor de "overheid" of voor de zakkenvullers van het kapitalistische bedrijfsleven. De Griekse bevolking heeft het allang begrepen, nu de rest van de wereld nog.

  dinsdag 27 juli 2010

  Wat een stelletje kontkruipers daar in Brussel...


  ... om zomaar slaafs de oorlogszuchtige Verenigde Staten te volgen in hun maatregelen tegen Iran, die zelfs nog verder gaan dan de in de VN-resolutie opgenomen sancties. (NRC van gisteren). Het moet intussen toch iedereen wel duidelijk zijn dat het niet gaat om de mogelijke kernwapens die Iran ooit zou kunnen bouwen, maar uitsluitend over de Iraanse aardolie-voorraden.

  Tenslotte heeft Iran het Non-Proliferatieverdrag ondertekend en heeft het land de laatste eeuwen nog nooit een ander land aangevallen.
  Israel bezit daarentegen al sedert jaren kernwapens, heeft het Non-proliferatieverdrag niet ondertekend en veegt al decennialang zijn billen af met alle VN-resoluties. Toch blijven de Verenigde Staten dit, even oorlogszuchtige, land blind steunen... En wat de betrouwbaarheid van Israel betreft hoeven we alleen maar te denken aan de bezetting van een groot deel van Palestina na de formele aanvaarding in 1947 van de VN-plannen voor het opdelen van Palestina. Deze bezettingsoorlog gaat nog steeds door in het in 1947 aan de Palestijnen toegewezen gebied, ondanks de zogenaamde druk van de VS om de verdere bezetting en opdeling van Palestina te beëindigen.

  Overigens, misschien is het wel helemaal niet zo dat de Brusselse machtswellustelingen zo trouwhartig de VS volgen in hun benzine-oorlog... Misschien is de EU wel gewoon een medeplichtige aan het VS-kolonialisme. In feite doet de EU al vele jaren volgzaam mee aan alle koloniale oorlogen en andere avonturen van de VS...

  De door de VS (en hun medeplichtigen) gevoerde politiek volgt precies hetzelfde scenario als indertijd de bezettingsplannen voor Irak: Irak zou banden hebben met Al Q'aida (leugen), Irak zou massavernietigingswapens hebben (leugen) en als aanvullend excuus werd nog beweerd dat Irak voortaan een democratie zou zijn (voorlopig ook nog steeds een leugen, en áls het ooit eens waarheid wordt, zal dat niet komen door de inspanningen van de VS en consorten).

  Net zoals de Iraakse massvernietigingswapens indertijd zó goed verborgen waren dat niemand ze kon vinden, zijn ook de door Washington steeds genoemde geheime Iraanse plannen voor de productie van kernwapens, zijn die plannen kennelijk zo geheim, dat ook niemand ze kan vinden...

  Na grondig onderzoek door mijn medewerkers is overigens vastgesteld dat er tussen Obama en Netanyahu zeer geheime afspraken zijn om na overwinning van Iran door de VS-oorlogsmachine daarvan een onvruchtbaar gedeelte af te splitsen, waarheen Israel alle nog levende Palestijnen kan deporteren. Het is overigens nog maar zeer de vraag, óf een dergelijke oorlog ooit gewonnen zal kunnen worden (Remember Vietnam, Remember Afghanistan, Mr. Obama!).
  Deze plannen zijn ZÓ geheim dat ook ik ze nog niet heb kunnen ontdekken, maar dat ze bestaan is zeker!

  zondag 25 juli 2010

  De slachtoffers van de kapitalistische crisis kunnen gerust zijn...


  Echt, heus waar! We kunnen weer rustig ademhalen, want koning Juan Carlos vraagt Sint Jacob (Santiago) om een oplossing voor de crisis... (Noticias de Navarra van vandaag).

  Het internationale kapitalisme heeft deze gruwelijks crisis veroorzaakt (zoals zovele crises in het verleden en ongetwijfeld nog een boel in de toekomst) en de franquistische koning "van alle Spanjaarden" (en "trouw aan de beginselen van de [fascistische] Beweging") denkt dat een personage uit de mythologie van Paus Rat de kastanjes voor ons uit het vuur zal (kunnen/komen) halen.


  Als hij geen betere oplossingen kan bedenken, denk ik dat hij maar beter een hobby kan zoeken en de politiek voortaan maar beter kan overlaten aan de politici (en alsjeblieft van betere kwaliteit dan die van de neoliberale PSOE en de post-fascistische PP).

  woensdag 21 juli 2010

  Hoe konden wij onder de indruk raken van dit soort geneuzel?

  Het onderstaande is een fragment uit een schrijfsel van pastoor J.J.M. Brouwers, kerkelijk goedgekeurd in 1955, blijkens het voorwoord bedoeld als boek voor "vader en moeder [...], waarin [...] alles bijeenverzameld [...], wat betrekking heeft op mijn gezin", "niet alleen [...] over huiselijke gebruiken en ligurgische viering of uitsluitend over huwelijk en opvoeding, doch waarin we nu eens alles kunnen vinden over het huiselijk en godsdienstig, maatschappelijk en kerkelijk leven van het gezin".
  Aldus het voorwoord.

  Vrees niet, beste lezer, ik zal niet het hele boek (dat luistert naar de naam «Tempel van het gezin») van ruim 600 bladzijden gaan opvoeren. Aan de eerste alinea's van het eerste deel van het eerste hoofdstuk hebben we meer dan genoeg om een indruk te krijgen van de opgeklopte lucht waarmee wij (ikzelf ook, ik moet het toegeven) in onze jeugd geïndoctrineerd werden).

  "I. DE DRIEEENHEID
  OERBEELD VAN HET GEZIN

  HET LIEFDELEVEN IN GOD

  Het geloofsleven begint met een geheim, zoals alle leven met een geheim begint.
  Wemelt het heelal niet van onbegrepen krachten, waarvan vele wellicht nooit ontsluierd zullen worden? Is de oorsprong van de mens en zijn bestaan niet een mysterie? Hoe groeit hij uit de donkere moederschoot naar het licht; hoe ontwikkelt zich dat wonderbare weefsel tot een mensenkind?
  Er is niets schoons, niets zoets, niets groots in het leven of het is omgeven van geheim. De verhevenste gevoelens der mensheid, de ontroering voor het schone, de heilige eerbied voor de held en de heilige, de kiese schroom, de kuise vriendschap en liefde van twee minnende harten die elkaar slechts aarzelend naderen, de reine onschuld van het kind, ze zijn doorhuiverd van geheim.
  God is vól geheim. Andere ware hij niet de ene, volkomen God die ieder bevattingsvermogen oneindig te boven gaat. God is het Geheim, de afgrond van het ontoegankelijk licht (I Tim. 6, 16). Hij is de Ondoorgrondelijke, de Onvergelijkelijke, de geheel Andere. Ik ben die is, gij zijt die niet is, zo openbaarde Hij zich aan zijn uitverkorene, de H. Catharina van Siëna. Hij is de eindeloos Heilige: van een overweldigende brandende reinheid, die zelfs niet de zweem van een smet toelaat. Hij is de oneindig Grote bij wie alle volkeren in het niet verzinken.

  Zie, de volkeren zijn als een drup aan de emmer, niet meer als een stofje op de balans;
  zie de eilanden wegen niet zwaarder dan een korreltje zand...
  Alle naties zijn als niets voor zijn aanschijn, nog minder voor Hem dan leegte en lucht.
  (Is. 40, 15-17)

  [meneer Brouwer heeft gemakshalve vers 16 weggelaten, zonder dat te vermelden - Dwarslezer]

  Maar hoe hoog Hij ook staat, Hij trekt allen en alles naar zich op; de Grootheid wordt Liefde, de Algrote wordt de Algoede, Hij opent zijn Hart en wordt Vader. Liet Hij niet neerschrijven door zijn liefste leerling Johannes: God is Liefde (I Joan. 4, 8)? Zo volkomen waar is dit, dat al zijn wilsuitingen herleid kunnen worden tot die ene en enige: de Liefde. Zelfs Gods rechtvaaridgheid is tenslotte, goed begrepen, een andere naam voor zijn goedheid. De liefde overstraalt als de zon al het andere. Onze God, die ons bezielt, heeft een naam, uitstralend boven àlle namen: Liefde.

  Gods liefde: dit woord heeft een diepere zin dan de mens gewoonlijk denkt. De kleine mens pleegt in zijn zelfzucht al het goede van god op zijn eigen persoontje te betrekken. Doch God is niet enkel liefde ten opzichte van ons. Vóór alles is Hij Liefde in Zichzelf. Zijn wezen zelf is liefdesgeheim. Liefde verlangt naar gemeenschap; ze wil haar geluk met anderen delen; ze zoekt zich uit te storten in een andere beminde. Welnu: in God bestaat een eenheid en in God bestaat een gemeenschap. Hij is een en toch drie, één God in drie personen. Het wondere geheim van Gods liefdewezen bestaat hierin: De liefdeseenheid van deze Drie is zo onweerstaanbaar machtig en onovertroffen groot, dat ze alle Drie tezamen een enkel Wezen, een enkele Goddelijke Natuur uitmaken. Inniger band heeft de liefde nooit gesmeed en kan ze ook niet smeden. Het is het geheim van een liefde zoals die alleen in een oneindig wezen mogelijk is.

  Het hoogste waarnaar de liefde streeft, het opperste dat ze bereiken kan, is de eenwording, de algehele gelijkwording aan elkander, de volstrekte eenheid. Welnu, dat vinden we bij God in de eenheid der drie goddelijke Personen. Dit is met andere woorden het mysterie der Allerheiligste Drie-eenheid, het liefdegeheim in God zelf: de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. [...]"

  ... en dan nog enkele regels uit het volgende onderhoofdstukje ...

  "DE OPENBARING VAN HET GEHEIM

  In het Oud Verbond werd het geheim der Drieëenheid slechts vaag aangeduid. Toen werd vooral de nadruk gelegd op Gods volstrekte eenheid van wezen.
  Wel waren er hier en daar aanwijzingen in de richting van Drie Personen. In de aanvang zweeft de Geest bevruchtend over de wateren van de chaos. De oud-testamentische priesterzegen met zijn drievoudige heilwens wijst, ook in de woorden zelf, op de Drie Personen (Num. 6, 22-23). De Goddelijke Wijsheid wordt voorgesteld, als ware zij een persoon.
  [Ook hier vergist meneer Brouwers zich. Het moet zijn: Num. 6, 24-26:
  De Heere zegene u en behoede u!
  de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
  de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede! 
  - Dwarslezer]

  Al deze begrippen bereidden de zielen langzamerhand voor op een hogere openbaring. Toen kwam de Zoon zelf en sprak klare taal. De volheid der tijden brak aan en de Godszoon zelf ging de sluier opheffen. [...]"


  Misschien zou het een goed idee zijn als degenen die zich nog als katholiek beschouwen (en dat geldt ook voor leden van andere christelijke secten) zich eens gingen afvragen wat voor vage en zinloze teksten zij prevelen in hun "gebeden", wat voor gebazel zij bij elke kerkdienst van hun voorganger, dominee of pastoor te horen krijgen, zodra het over god gaat.

  Met name de katholieken zouden er goed aan doen de levens van de kerkelijk goedgekeurde "heiligen" te bestuderen. Hoeveel van de "verschijningen", zoals van Bernadette Soubirous, van Theresia van Ávila of van de herderskinderen Lúcia, Francisca en Jacinta (in Fatima) zouden tegenwoordig niet behandeld worden in een psychiatrische kliniek, zonder dat iemand dat vreemd vindt. Hoevelen zouden hun buurman serieus nemen als die verteld dat hij achter in zijn tuin verschijningen heeft van de heilige maagd Maria?
  Probeer bijvoorbeeld ook eens heiligenlevens als «De harp van Sint Franciscus» (uit 1932) van Felix Timmermans te lezen en daar serieus onder te blijven...


  P.S.: Misschien kunnen redacteurs van wellness-tijdschriften ook nog inspiratie vinden in deze verzameling holle frazen. Gezien het grote aantal katholieken in de jaren 1950, moeten er links en recht nog talloze exemplaren bestaan...

  Een (bittere) lach, maar vooral dikke tranen door de absurditeiten en stommiteiten van de katholieke kerk

  Een Nederlandse pastoor, die eens ooit iets gelezen had over PR, had begrepen dat je truukjes moet bedenken om gelovigen te lokken als de kerken leeglopen. Met succes, want zijn kerk zit altijd vol, en niet alleen met gelovigen uit zijn eigen parochie, maar zelfs uit andere dorpen tot op kilometers afstand (Zie het Nederlands Dagblad van 16 juli). Zo had hij voor 11 juli, in verband met de finale van het wereldkampioenschap voetbal het idee gekregen om het altaar te versieren met een goal en een bal en met veel oranje, de kleur die door Nederlandse sporters wordt misbruikt bij internationale kampioenschappen. Hij droeg zelfs een oranje kazuifel (zie bijv. de foto in de Volkskrant van 15 juli). De bisschop van zijn bisdom vond het niet leuk en schorste hem, omdat hij - volgens het communiqué van het bisdom van 15 juli - "onvoldoende recht [had] gedaan aan de heiligheid van de eucharistie", waarmee zijn gelovigen het dan weer niet eens zijn.
  Het standpunt van de bisschop is logisch, want het maakt nogal wat verschil of je plechtige missen opdraagt tot meerdere eer en glorie van dictators als Franco en Pinochet of als je de wapens zegent van soldaten die zich gaan opofferen in koloniale oorlogen, of je anderzijds op het niveau plaatst van het gepeupel en de goddelijke zegen vraagt voor de 'nationale' voetbalploeg...

  Iets anders, en héél anders, is dat het Vaticaan -zoals een kop in het Diario Crítico van 16 juli meldt- "kindermisbruik en sexueel misbruik gelijk [stelt] aan priesterwijding van een vrouw" (zie hierover ook de Volkskrant van dezelfde datum). Het beschouwt de drie misdaden -in de nieuwe versie van het document "De delicta graviora" uit 2001- als van gelijke zwaarte, namelijk "zeer ernstige misdaden" ('gravissimi') . Van dezelfde zwaarte worden ook beschouwd misdaden als ketterij en apostasie (uittreden uit de kerk), waarmee zich de Congregatie voor de Geloofsleer (dat wil zeggen de 21e-eeuwse Inquisitie) rechtstreeks bezighoudt.

  In reactie op de verontwaardigde protesten van "progressieve katholieke sectoren" [over een 'contradictio in terminis' gesproken!], heeft de 'openbare aanklager' van de genoemde Congregatie aangegeven dat het weliswaar zowel bij het priesterschap voor vrouwen als bij kindermisbruik gaat om "zeer ernstige misdaden", maar dat die 'niet dezelfde mate van ernst' hebben, omdat kindermisbruik een "misdaad tegen de moraal" is en priesterwijding van vrouwen een "misdaad tegen een sacrament". (La Vanguardia, 17 juli 2010). Jaja, wat een gewauwel!...

  Deze Vaticaanse travestietenbende steunt al sedert meer dan duizend jaar gruwelijke misdaden, zoals de kruistochten, de inquisitie, de rechtvaardiging van de slavernij en -in recentere jaren- de steun aan nazistische en fascistische (waaronder franquistische) oorlogsmisdadigers en haar houding ten opzichte van AIDS. Bovendien blijft ze ononderbroken haar "gelovigen" oplichten en chanteren opdat zij maar "pelgrimstochten" maken naar haar eigen amusementsparken, zoals Lourdes (waar ze dan flesjes, weliswaar 'gezegend', modderwater kunnen kopen) of Fatima, en dat allemaal -uiteraard- ter verrijking van de kerk, die toch nog steeds suggereert de leer van Jezus Christus te volgen, die indertijd zei dat het "lichter [is] dat een kemel ga door het oog van eene naald, dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods inga" (Marcus, 10:25).

  En het ergste is dat niet alleen de arme slachtoffers van de in hun jeugd opgelegde indoctrinatie zich laten manipuleren door die Vaticaanse dictatuur, maar ook veel regeringen en régimes, zoals in Spanje, ongetwijfeld door de consequenties voor hun politieke toekomst door de reactie van de Spaanse katholieke kerk in het geval dat die regering voor eens en voor altijd zou besluiten zich op te stellen zoals het een land betaamt waar -zoals in Spanje- de kerk en de staat formeel gescheiden zijn.

  Enkele voorbeelden:
  • Het bezoek van paus Nazinger aan Santiago de Compostela in november dit jaar zal 4 miljoen euro kosten, geld dat uit de zakken komt van de belastingbetalers. Tegen dit bezoek kun je een petitie tekenen op het blog van Eu nom te espero! [= Ik zit niet op je te wachten!];
  • Na zijn bezoek aan Santiago, gaat hij ook nog even langs in Barcelona om de Sagrada Familia in te wijden. Ik heb nog niet kunnen ontdekken hoeveel dit bezoek de belastingbetalers zal kosten, maar als het in Santiago gaat om 4 miljoen voor een bezoek van 8 uur, dan hebben we al een idee van wat de bijna 24 voor Barcelona geplande uren gaan kosten, ook al zegt kardinaal aartsbisschop Lluís Martínez Sistach van Barcelona dat "dit bezoek niet duur [zal] uitvallen, want de Heilige Stoel heeft een sobere stijl" (Villaweb, 3 maart 2010). Misschien zal in "de details" die kardinaal Sistach -volgens La Información.com van eergisteren voor komende vrijdag aankondigt ook aangegeven worden hoeveel geld dit de belastingbetalers weer zal gaan kosten.
  • In augustus 2011 zal deze zelfde paus Maledictus ook de hoofdrol spelen in de Wereldjeugddagen in Madrid, die 50 miljoen euro gaan kosten. Ook al geeft de titel van een artikel in La República van 13 juli dit jaar dan aan dat 40 ondernemers [...] het bezoek van de Paus in 2011 [zullen] financieren, wordt in kleinere letters ook duidelijk gemaakt dat "de openbare diensten [...] 25 miljoen euro [zullen] uitgeven", dat wil zeggen de helft van de kosten.
  Maar als je dan denkt dat daarmee de subsidiëring van deze secte door de Spaanse staat eindigt, ga er dan maar even goed voor zitten, want -zoals op 14 mei dit jaar aangegeven door de blog «Las malas lenguas»- de belastingbetalers laten zich jaarlijks bovendien ten gunste van deze zwartrokkenclub nog het het volgende uit de zak stelen:
  • 252 miljoen euro ('vrijwillige' kerkbelasting);
  • 750 miljoen euros (wegens BTW-vrijstelling);
  • 600 miljoen euro (salarissen voor de hersenspoelers ['godsdienstleraren']).
  en dat in een tijd waarin de sociale uitkeringen en salarissen verlaagd worden, de sociale voorzieningen uitgekleed worden, en er elke dag meer mensen zonder werk op straat gezet worden.

  De situatie in Nederland is minder duidelijk, mede omdat er in Nederland meer 'belangrijke' godsdiensten zijn, zoals de gereformeerde, die hare koninklijke Bea jaarlijks inspireert bij haar eindejaarsvoorleesuurtjes.

  Dankzij artikel 23 (zesde lid) van de Nederlandse Grondwet wordt in ieder geval "de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd [algemeen vormend lager]  bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende [...] gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd." 
  Het zevende lid gaat nog verder met: "Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bedragen uit de openbare kas worden verleend."

  Dit betekent dus in ieder geval dat de katholieke hersenspoelers (en die van andere sectes) ook in Nederland door de belastingbetaler worden betaald.

  Dit misbruik ten dienst van enge sectes kunnen jullie, als je lid bent van deze sekte, zélf corrigeren. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is je uit te laten schrijven (niet bij de Burgerlijke Stand!). Velen zullen dat nog niet gedaan hebben, vanwege de rompslomp, of omwille van hun ouders of om 'wat de buren wel niet moeten denken'.
  Het is echter belangrijk om deze stap toch te nemen. Niet alleen omdat het al erg genoeg is om elke dag je koopkracht te zien dalen, maar ook en vooral omdat deze bendes misbruikmakende leeglopers gewoon doorgaan met zich te verrijken van ons steeds zuurder verdiende geld. De overheidssteun aan de diverse kerken is namelijk mede gebaseerd op het aantal officiële leden van deze 'verenigingen'.

  Meer informatie over hoe je je kunt uitschrijven als lid van de katholieke kerk en enkele andere kerkgenootschappen vind je hier. Belgische lezers kunnen hier nog informatie vinden.