vrijdag 26 augustus 2022

Extra tuin bij Micro$oft?

Ik kreeg net een leuk klinkend en suggestief reclame-mailtje van deMicro$oft Store, dat me de aanschaf van "oppervlakte" voorspiegelde. Ik zag al meteen een extra stuk tuin in mijn gedachten, waarop ik zelf groente en fruit zou kunnen verbouwen, om zo toch nog wat betaalbare, en niet geïnsecticidificeerde groente en fruit te verbouwen.

Helaas bleek het - in modern Nederlands gestelde mailtje ("Koop nu jouw Surface met Microsoft Complete") iets heel anders te behelzen.

Help mee om Mark Rutte aan zijn belofte te houden!

De volgende oproep heb ik ontvangen van De Goede Zaak. Ik vind dat jullie deze petitie ook moeten ondertekenen (anders zou ik hem uiteraard niet hebben doorgestuurd)!


Beste,

Terwijl de stikstofcrisis en het opvangdrama in Ter Apel het nieuws domineren, dreigt er op de achtergrond een klimaatbelofte te worden gebroken. Tijdens de klimaatconferentie COP26 in november deed Mark Rutte namens Nederland de belofte om uiterlijk eind 2022 te stoppen met internationale investeringen in de fossiele industrie. Deze zogenaamde ‘Glasgow-verklaring’ was een grote overwinning in de strijd tegen de klimaatcrisis. Maar nu, met nog maar 4 maanden te gaan, krabbelt het kabinet langzaam terug.

Want terwijl het kabinet beloofde om voor de zomer met een plan te komen over de uitvoering van de Glasgow-verklaring, is dat plan er nog steeds niet. [1] Bovendien dreigen er uitzonderingen te worden toegestaan, waardoor er toch nog in fossiele brandstoffen in het buitenland kan worden geïnvesteerd. [2] Dat mogen we niet accepteren, want dat was niet de afspraak! 

Het kabinet heeft nog maar 4 maanden om haar belofte na te komen en te stoppen met investeringen in fossiele projecten in het buitenland. De komende maanden moeten we dus de druk op de ketel houden, om het kabinet aan zijn woord te houden. Om te beginnen laten we met een petitie zien dat we de toezeggingen van Mark Rutte in Glasgow vorig jaar niet zijn vergeten! Laat jij je stem horen, door de petitie te tekenen? 

Achter de schermen is de afgelopen maanden keihard gelobbyd door grote bedrijven om de toezegging van het kabinet af te zwakken. Bedrijven doen dit omdat veel van hun fossiele projecten zonder overheidssteun niet van de grond zouden komen. Maar dat is precies het punt! Door te stoppen met fossiele investeringen in het buitenland, krijgen projecten voor duurzame energie de ruimte. Dat is goed voor de planeet en goed voor de onafhankelijkheid en duurzame ontwikkelingen van landen in het globale Zuiden. 

De tijd dat de winst van grote bedrijven belangrijker is dan ons klimaat of de ontwikkeling van armere landen is voorbij. Vanaf 1 januari 2023 mag er geen cent publiek geld meer naar fossiele projecten in het buitenland. Dat was de afspraak. We accepteren geen uitstel of uitzonderingen op die belofte. Teken nu de petitie, om te laten horen dat jij er net zo over denkt! 

Het is geen toeval dat de regering pas vlak voor voor het politieke reces kwam met dit uitstel van haar belofte. Zo heeft de Tweede Kamer pas na de zomer weer de kans om officieel te reageren. Dat moment is nu bijna aangebroken. Laten we er samen voor zorgen dat dit onderwerp niet van de radar verdwijnt. 

Met strijdbare groet,

Jesse van DeGoedeZaak

[1] Op de laatste dag voor het politieke reces werd in een Kamerbrief aangekondigd dat het beleid voor uitvoering van de Glasgow-verklaring wordt uitgesteld tot na de zomer. Via deze link lees je het volledige besluit. 

[2] Uit deze recente Beleidsnota van het Ministerie van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking blijkt dat de overheid een uitzondering op de Glasgow-verklaring wil maken voor investeringen in fossiel als de energievoorziening in het geding is. Door dit niet verder te definiëren, bestaat er een risico dat dit misbruikt wordt om door te gaan op de oude, fossiele, voet.