zaterdag 30 april 2022

Prijsexplosie is geen natuurwet (overgenomen uit Socialisme.Nu)

Door de explosieve stijging van de inflatie komen meer en meer mensen in de problemen. Zowel de inflatie als de kwetsbare positie van grote groepen mensen hebben echter structurele oorzaken. Van de regering, noch van werkgevers kan veel positiefs worden verwacht. 

Door Jeroen van der Starre (27 april 2022)

De inflatie steeg in maart van dit jaar door naar maar liefst 9,7 procent. Dat brengt steeds meer mensen in grote problemen. Volgens de Europese Centrale Bank volgt de historisch hoge inflatie slechts uit een reeks toevalligheden en is het een kwestie van tijd voordat die weer terugvalt. Daar is nogal wat op af te dingen. De inflatie begon op te lopen als gevolg van de leveringsproblemen die door de covidcrisis ontstonden. Daar kwam de blokkade van het Suezkanaal bovenop en nu de oorlog in Oekraïne, die niet alleen de brandstofprijzen, maar ook de voedselprijzen opstuwt. Daarnaast heeft de bitcoinbubble bijgedragen aan de schaarste aan grondstoffen voor chips, omdat crypto miners massaal grafische kaarten opkopen. Die problemen zullen naar verwachting zeker nog tot in 2023 aanhouden.

Daarbij kun je je afvragen in hoeverre deze gebeurtenissen eigenlijk toevallig zijn. De oplopende geopolitieke spanningen zijn een structureel gegeven in de periode waarin we leven, net als het ontstaan van nieuwe virussen en bijvoorbeeld misoogsten als gevolg van klimaatverandering. Schaarste biedt bovendien kansen voor speculanten, die de stijgende prijzen gretig aangrijpen, daarmee olie op het vuur gooien en zich zo verrijken aan de maatschappelijke ellende.

Neoliberalisme

De stijgende kosten van levensonderhoud treffen de armsten altijd het eerst en het hardst. De neoliberale politiek van de afgelopen decennia heeft hen doelbewust kwetsbaar gemaakt. Dat heeft twee kanten. Enerzijds heeft het neoliberale project op alle mogelijke manieren geprobeerd om de zelfverrijking van grote bedrijven te stimuleren. Daardoor werd de belastingdruk weggehaald bij bedrijven en vermogenden – die in Nederland niet of nauwelijks belasting betalen – en eenzijdig bij werkenden neergelegd. De rechten van werkenden werden afgeschaft of ingeperkt om de winsten te verhogen. Publieke diensten werden geprivatiseerd zodat er winst kon worden gemaakt. Ondertussen stegen de prijzen, zoals we op de woningmarkt of in het openbaar vervoer zien.

Zaken die de armen of de gemeenschap ten goede kwamen, zoals publieke zorg en een sociaal vangnet, moesten tot het minimum worden beperkt. Dat leidt ertoe dat mensen met een uitkering permanent moeten koorddansen om rond te komen en met het kleinste zuchtje wind omvallen. En dat het hele zorgsysteem bijvoorbeeld onmiddellijk in de problemen kwam bij de eerste de beste gezondheidscrisis.

Verdeel en heers

Ten tweede hebben neoliberale regeringen op allerlei vormen van verdeel-en-heerspolitiek toegepast. Daar zijn eindeloos veel voorbeelden van. Sociaal-economisch beschouwd hebben zij een belangenconflict tussen huurders en kopers gecreëerd en mensen met een koopwoning een belang in de steeds maar stijgende huizenprijzen gegeven. De inkomstenbelasting is oneerlijker geworden en indirecte belastingen zoals de btw zijn verhoogd, waardoor de belastingdruk niet alleen meer bij werkenden kwam te liggen, maar ook disproportioneel bij mensen met een laag inkomen werd neergelegd.

Daarnaast is een enorm terreurbewind opgetuigd. Bij de Belastingdienst en bijvoorbeeld in de bijstand werd de jacht op ‘fraudeurs’ geopend. Werklozen werden in dwangarbeidtrajecten geplaatst en moesten zich eindeloos verantwoorden, in de hoop dat dat tot ‘maatregelwaardige gedragingen’ en dus een korting op de uitkering leidde. Het doel daarvan was disciplinering: mensen aan de onderkant van de samenleving werden doelbewust in de ellende gebracht om als angstbeeld voor de rest te dienen. De neoliberale staat moest niet alleen zo goedkoop mogelijk zijn, maar ook actief optreden als wapen van de grote bedrijven in de klassenstrijd. Dat leidde tot een permanente oorlog tegen de armen. Het toeslagenschandaal heeft nog maar een topje van de ijsberg blootgelegd.

Compensatie

Op deze manier hebben de neoliberale regeringen ervoor gezorgd dat een grote groep mensen geen enkele reserve had (en ook niet mocht hebben), waardoor zij onmiddellijk in de schulden komen als gevolg van de inflatie. De reactie op die problemen is even typisch neoliberaal. Echte compensatie wordt pas met het oog op 2023 bekeken. De allerarmsten krijgen een beperkte tegemoetkoming voor de energiekosten. Daarnaast is er een generieke accijnsverlaging op brandstof doorgevoerd, die vooral een subsidie is voor autobezitters en daardoor in de eerste plaats terechtkomt bij de mensen die dit het minst nodig hebben. Het is dan ook niet verwonderlijk dat nu ook steeds meer mensen met een baan in de problemen komen. Werkende armen zijn in Nederland geen nieuw fenomeen, maar door de prijsexplosie is die groep ineens veel groter geworden. Dat onderstreept hoe groot de groep werkenden is die – vaak zonder het zelf goed door te hebben – eigenlijk al een hele tijd op het randje van armoede verkeerde.

Welke toekomstige generaties?

De regering is niet van plan noodsteun te geven en al helemaal niet om tot een structurele oplossing te komen. Rutte riep werkgevers op om hun personeel ‘als het kan’ meer te betalen, maar dat zullen ze niet vrijwillig doen. Dat weet de premier als voormalig manager bij Unilever als geen ander. Kaag beweerde dat zelfs compensatie voor de stijgende kosten niet mogelijk zou zijn zonder de kosten door te schuiven naar ‘toekomstige generaties’. Voor een bewindspersoon van een kabinet dat niets doet om de klimaatcrisis te lijf te gaan, maar wel wil inzetten op kernenergie en de Amelisweerd wil laten asfalteren is dat nogal een schaamteloze opmerking. Al is schaamteloosheid ook wel het handelsmerk van de cynische machtspolitica.

Bovendien is het eenvoudigweg niet waar. Zoals Arjen Lubach recent liet zien, heeft dit kabinet de belasting op vermogen nog verder verlaagd, terwijl alle regeringspartijen – leugenachtig als ze zijn – in hun verkiezingsprogramma beloofden om die juist te verhogen. Bovendien heeft Rutte zelf nagelaten om zelfs maar het minimale te doen om de stelselmatige onderbetaling aan te pakken. Ondanks de FNV Voor14- campagne, die een leefbaar minimumloon eist, weigerde de regering het minimumloon substantieel te verhogen. Wel wil de regering de AOW loskoppelen van het minimumloon, zodat vooral de armste ouderen straks nog verder achterblijven.

Graaicircus

Behalve de grote problemen waar de inflatie bij veel huishoudens toe leidt, valt nu ook de publieke sector verder uit elkaar. Afgelopen regeringen hebben er alles aan gedaan om misbruik te maken van het feit dat veel zorgwerkers en leerkrachten uit intrinsieke motivatie werken, door hun lonen zover mogelijk te drukken. Er wordt al jarenlang actiegevoerd voor een betere beloning en het terugdringen van de veel te hoge werkdruk. Het kabinet vond dat te duur. Wel werd de zorg verder vermarkt, waardoor allerlei zorgcowboys hun zakken konden vullen door te frauderen. Dat wil zeggen: niet te frauderen, want zoals de Algemene Rekenkamer in een kritisch rapport liet zien is dit soort zorgfraude meestal niet eens strafbaar.

In de covidcrisis probeerde de regering ervoor te zorgen dat de zorg steeds nét niet totaal overspoelde en liet zorgwerkers zo met de ellende zitten. Een voorziening voor zorgwerkers die longcovid opliepen – bijvoorbeeld omdat zij zich van de regering maandenlang niet mochten beschermen tegen het coronavirus – ontbrak volkomen. Ook leerkrachten werden aan hun lot overgelaten en onnodig aan het virus blootgesteld. Dat in die sectoren de personeelstekorten nu oplopen, mag niet verbazen. Zeker niet gezien het feit dat er geen einde in zicht is voor wat betreft onderbetaling en werkdruk.

Roer om

De desintegratie van de publieke sector en de grote problemen waar huishoudens in terechtkomen, zijn maar ten dele het gevolg van de hoge inflatie. De huidige crisis legt ook het gevolg van decennialang neoliberaal beleid bloot. Terwijl de publieke sector vrijwel volledig werd vermarkt en de meest schaamteloze zakkenvullerij door de allerrijksten werd gestimuleerd, werden werkenden doelbewust kwetsbaar gemaakt. De lonen werden gedrukt, de armsten gecriminaliseerd. Dat hardline neoliberalen als Kaag en Rutte nu geen poot uitsteken om de mede door hen veroorzaakte problemen te verhelpen, mag geen wonder heten.

Verandering moet worden afgedwongen door strijd en die moet zowel op het politieke als op het economische niveau worden gevoerd. Op dat punt wordt er echter door de vakbeweging en de linkse partijen verzaakt. Gezien de inflatie is de strijd om loonsverhogingen in cao’s nu heel erg belangrijk. Desondanks worden er nog altijd dramatisch slechte cao’s afgesloten met jarenlange looptijden.

Er is bijvoorbeeld een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de cao Jeugdzorg, dat door de FNV zeer positief wordt gepresenteerd. Het gaat echter om een cao met een looptijd van maar liefst drie jaar waarin het personeel 2 procent meer loon krijgt over 2021, 3 procent in 2022 en volgend jaar opnieuw 3 procent. Dat betekent dat het loon ver achterblijft bij de inflatie – ook al die in 2021. Hoe deze cao in reële termen uitpakt blijft de vraag, maar dat Jeugdzorgpersoneel er op deze manier al gauw zo’n 5 tot 10 procent op achteruit gaat is wel duidelijk. Dat is in deze tijd volstrekt onacceptabel en het feit dat de FNV dit aan haar leden durft voor te leggen is een grof schandaal. Het roer moet om. We moeten stoppen met het accepteren van onnodige verslechteringen, maar de strijd aangaan voor echte verbeteringen. De woondemonstraties gaven vorig jaar al een goed voorbeeld. Het wordt hoog tijd dat we daarop voortbouwen.

 

Op socialisme.nu is een creative commons CC BY-SA licentie van toepassing tenzij expliciet anders vermeld. Inhoud mag dus meestal herbruikt worden mits voorzien van naam en bronverwijzing.


vrijdag 29 april 2022

Koninginne- en koningsdag in Nederland, (en koninguitdag?)

Volgens een artikel in de Volkskrant van 27 april is een dag als de Nederlandse koningsdag "toch uniek, dat heeft geen enkel ander land." Dat wil ik wel geloven, want er is ook 'geen enkel ander land', dat met een koning als de "onze", al zijn er nog wel enkele andere die ook nog gebukt gaan onder een dergelijk middeleeuws verschijnsel.

Gelukkig maakte dezelfde Volkskrant dat gisteren goed met een geweldige column van Bert Wagendorp met de veelzeggende titel "Als niemand de ceo van de firma Oranje meer vertrouwt, komt eindelijk de republiek in beeld", want dan komen er "lastige vragen, met name over de enige reden waarom we de firma Oranje elk jaar met tientallen miljoenen subsidiëren: het ‘verbindend koningschap". 

Overigens stond in de NRC van gisteren ook een scherpe column van Marcel van Roosmalen onder de titel "Binnenskamers". Koningsdag is voor Marcel "de totale leegheid". En dat komt erg dicht bij hoe ik erover denk!

woensdag 27 april 2022

Hopelijk heeft Willem A. gelijk!

In verband met het beperkte vertrouwen waarop "onze" koning volgens de laatste peiling nog kan rekenen bij de Nederlandse bevolking, heeft hij vandaag in Maastricht te kennen gegeven: „Ik denk dat ik een langetermijnpositie heb in Nederland en de lange termijn zal bewijzen dat het allemaal in orde komt.” (zie de NRC van vandaag.)

Ik hoop dat hij dit niet fout ziet, en dat we -zelfs op korte termijn- al kunnen rekenen op de overgang naar de Republiek der Nederlanden!

dinsdag 26 april 2022

"Generatie D" volgens Marcel van Roosmalen

Volgens Marcel van Roosmalen -in zijn column in de NRC van 21 april  blijft "het leger [...] iets voor mensen die je kunt wijsmaken dat sneuvelen voor de goede zaak de hoogste vorm van leven is". Lees de column!

dinsdag 19 april 2022

Zo wekken de Oranjes toch nog een positieve indruk.

Enkele dagen geleden kreeg ik van EenVandaag een enquête over o.a. de Nederlandse monarchie, waarin onder andere de vraag " Wie van de onderstaande leden van het Koninklijk Huis is jouw favoriet?" met daarbij een hele lijst namen, maar zónder de optie "Niemand van deze lieden". De enige optie die ik eventueel nog zou kunnen aanklikken was "weet niet / geen mening", maar als ik dat aangeklikt had, zou ik onder de categorie Onbenullen vallen, en dus niet meetellen.

De deelnemers aan de enquête willen vermoedelijk toch meedoen (zonder iets te selecteren kun je niet verdergaan - trouwens als ze niet verdergaan tellen ze niet mee voor het resultaat) en gaan dan toch maar een van die groot-profiterende familie selecteren, waardoor blijkt dat 100% van de deelnemers toch op een of andere wijze Oranje-fan is - want wie wil tenslotte voor een Onbenul doorgaan.

Helaas ben ik vergeten een schermafdruk van de betreffende vraag te maken...

De zoektocht naar kanonnenvoer

In Nederland wordt in politieke kringen nagedacht over reactivering van de militaire dienstplicht. (zie de NRC van 14 dezer). Dat kan ik wel begrijpen, want naarmate het Nederlandse Ministerie van Oorlog (zogenaamd 'van Defensie') steeds meer met graagte deelneemt in kapitalistische neokoloniale oorlogen (mede door deelname in het Verenigdestaatse Vreemdelingenlegioen, de NAVO) zijn er steeds meer mensen nodig die daarvoor hun leven veil hebben: voor (de niet bestaande entiteit) god en (het fictieve) vaderland (wat betrekking heeft op de grootgraaiers en de vluchtgrage Oranjes), moeten er natuurlijk ook mensen zijn die hun leven stoer willen opofferen voor die ficties. Trouwens zolang als het gaat om beroepsmilitairen die dat risico willen lopen voor een leuk (?) inkomen, heb ik daar niet zoveel moeite mee.

Iets anders wordt het natuurlijk wanneer daarvoor (denk bijv. aan Indonesië en Korea) dienstplichtige militairen worden ingezet. Dat snappen ze in Den Haag kennelijk ook, dus nu wordt nagedacht over "vrijwillige dienstplichtigen". Wat daaronder precies verstaan wordt is me niet helemaal duidelijk, maar ik ben wél bang dat als die wordt ingevoerd werklozen (participatieslaven) gedwongen kunnen worden zich uiteindelijk te laten afslachten.

maandag 18 april 2022

Wat bedoelt de paus precies?

Paus Franciscus heeft opgeroepen tot vrede en verzoening, onder verwijzing naar het conflict tussen Rusland en Oekraïne. (Zie RTL-Nieuws van gisteren). Dit klinkt op zijn minst erg onduidelijk, maar eigenlijk vooral schijnheilig, want de RK kerk heeft na de eerste paar eeuwen van haar bestaan steeds vooral rekening gehouden met haar eigen belangen (uiteraard steeds begeleid met vrome preken!). Ik noem maar een paar voorbeelden, maar er zijn er uiteraard veel meer!

Denk aan de steun voor Franco (1936 en daarna), die in een bloedige burgeroorlog de wettige Spaanse republiek uitschakelde, en daarbij (en nog decennia daarna) "rooien" vermoordde, en tot ver in de jaren 1970 door RK nonnen kinderen van "rooien" liet stelen uit bijv. kraamklinieken (zie VRT Nieuws van 26.06.2018).

Of aan de RK Kerk die na de staatsgreep van Augusto Pinochet deze op alle mogelijke manieren steunde (zie de foto linksboven op pagina 5 van de Volkskrant van 20.09.1973).

En niet te vergeten de rol van Pius XII, die een uiterst begripvolle relatie had met Hitler. Ofschoon het Vaticaan na de val van het Derde Rijk erin slaagde niet beschuldigd te worden van medeplichtigheid aan de oorlogsmisdaden van het Derde Rijk, deinsde het er niet voor terug om na de oorlog tal van nazi's via Spanje naar Zuid-Amerika te laten ontsnappen via de Rattenlijn. Overigens werkte het Rode Kruis hier ook aan mee!

Ook in de Eerste Wereldoorlog koos de RK Kerk voor de kant van de legers in het eigen land (zie VRT-nieuws van 24.12.2014). Behalve kardinaal Mercier van Mechelen in België, die het dan ook aan de stok kreeg met het Belgische episcopaat.

Kortom, de RK Kerk (en haar opperhoofd de paus) kan zich beter onthouden van dit soort schijnheilige toespraken!

Energieboer VATTENFALL en zijn "7 Servicebeloftes"


 Op de site van Vattenfall wordt pontificaal beweerd dat ze "natuurlijk ook gewoon goede service" bieden en voor hun "klanten graag iets extra's". In hun "7 servicebeloftes" worden al hun inderdaad prachtig klinkende beloften nader uitgewerkt. De eerste luidt "Elk jaar voordeel voor klanten die blijven".

Een kennis van me, die het twijfelachtige genoegen heeft energie van Vattenfall af te nemen, kreeg vandaag een mail met de volgende inhoud:  

 

Dat is dus wat Vattenfall kennelijk verstaat onder goede service: ter compensatie van de gestegen energie-prijzen verlaagt de Roverheid de BTW op energie met 12%. Vattenfall krijgt dat geld en verrekent dat "automatisch op de jaarafrekening". Dat betekent dus dat de gewone energie-afnemers pas bij hun volgende jaarafrekening (bij mijn kennis is dat in april 2023!) de BTW-compensatie zullen ontvangen. Het lijkt me zeer waarschijnlijk dat Vattenfall intussen lekker rente int op het geld dat voor de consumenten bestemd is - en uiteraard zal die rentewinst niet aan de consumenten worden uitbetaald!

Overigens zijn in dit verband door Pieter Omtzigt op 15 maart al vragen gesteld aan de minister (D666) voor Klimaat en Energie, waarop deze pas op 4 april antwoordde. Zie hier de reactie van de minister, met daarna de vragen van Pieter Omtzigt en (daarin verwerkt) de -niet even duidelijke antwoorden van de minister.

Bij Vattenfall moeten deze vragen en antwoorden al bekend zijn geweest vóór hun kennisgeving van vandaag (zie boven) over de BTW-verlaging. En dat ofschoon het volgens de minister juist de bedoeling was dat "de aangekondigde maatregelen zo snel mogelijk bij de huishoudens terecht komen om de stijging van de energierekening te dempen".

de btw verlaging autom

De Belastingdienst is er voor de grootgraaiers!

 De Volkskrant meldt dat de Belasting per juli (dus over 3 maanden al!) een compensatie wil gaan uitkeren aan "vermogende spaarders" (dus door het kapitalistische systeem gelegitimeerde boeven), naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad van 24 december (4 maanden geleden).

Intussen wordt er bepaald geen haast gemaakt met een compensatie voor de talloze onschuldige slachtoffers van het walgelijke toeslagenschandaal, terwijl die slachtoffers veel meer leed is aangedaan dan de grootgraaiers ooit van hun leven gevoeld kunnen hebben. Lees in Wikipedia een overzicht van deze toeslagenaffaire.

De verantwoordelijken bij de Belastingdienst zullen wel vanaf de val van het rattenkabinet (Rutte IV) kunnen rekenen op leuke baantjes bij hun grootgraaiende vriendjes.

Het lijkt me overigens meer dan nodig dat politici (en andere functionarissen) persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de ellende die zij (vaak zelfs willens en wetens) veroorzaakt hebben.

Overigens, zouden de grootgraaiers zelfs gemerkt hebben dat er belasting ingehouden was in Box-3 - behalve op hun bankrekening? Denk daarbij aan gespuis zoals Lucian Grange van UMG (overigens pas sinds vorig jaar in Amsterdam genoteerd), die over verleden jaar 274,3 miljoen heeft gevangen.
Ik snap overigens niet hoe de Volkskrant dit soort grootgraaierij als "beloning" durft te omschrijving! Ook al is dat dan vermoedelijk gebruikelijk in die graaikringen...

zondag 10 april 2022

In hoeverre is de NAVO te vertrouwen?

Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO (de vanuit Washington bediende spreekpop, want het militair opperbevel van de NAVO zetelt altijd in het Pentagon in Washington) van de NAVO, heeft te kennen gegeven dat de NAVO fundamenteel getransformeerd moet worden, op grond van wat we nu zien, [...] "een nieuwe realiteit, een nieuwe norm voor de Europese veiligheid” (zie de NRC van vandaag).

Wat betekent dat nu, een "nieuwe realiteit"? We mogen nooit vergeten dat de NAVO, die in werkelijkheid het Vreemdelingenlegioen van de VS is, daarbij steeds uitgaat van de visie van Washington.
Dat was zo op 11 sepember 2001, waarbij in de VS -en ook in Nederland en elders- gejammerd werd dat de 'wereld nooit meer hetzelfde zou zijn', terwijl dat soort uitdrukkingen nooit gebruikt werd na bijv. de door de CIA georganiseerde staatsgreep in Chili op 11 september 1973, ofschoon daar uiteindelijk veel meer mensen vermoord werden dan de "zowat 2.000 mensen" die in New York bij en later tengevolge van de aanslagen gedood werden (zie VRT van 8 mei 2021). Hoeveel mensen werden in Vietnam, Afghanistan, Irak, Lybië en bij alle andere koloniale terroristische oorlogen van de VS vermoord? Moeten we de oorlogsmisdaden van de VS nu maar ineens vergeten omdat Putin' blijkt even oorlogszuchtig te zijn als de politiek van de VS?

En vergeten we daarbij niet dat de VS al ruim 2 eeuwen bezig zijn met koloniale oorlogen. Of waarom denk je anders dat de zuidelijke staten van de VS Spaanse namen hebben (Nevada, Colorado, Arizona, Texas, Florida, California), of een Franse naam (la Louisiane [Louisiana]), net als talloze steden (El Paso, Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas). Dit waren Spaanse (en een Franse) koloniën, die door de VS "bevrijd" werden, dus geannexeerd.

De achtereenvolgende Verenigdestaatse régimes spreken wel heel laatdunkend over landen met koloniën - als Nederland geen afstand had gedaan van Indonesië, was de Marshall-hulp aan Nederland voorbij gegaan (zie de Volkskrant van 28 mei 1997), maar als ze zich gehouden hadden aan de bijbelse opmerking "hij die zonder zonden is, hij werpe de eerste steen", dan hadden er nu geen Verenigde Staten bestaan, en was dat grondgebied misschien nog steeds bewoond door Indiaanse stammen!

En laten we niet vergeten dat president Biden in zijn uitspraken vóór en tijdens de Russische inval in Oekraïne ook bepaald provocerend was, net zoals de uitbreiding na de val van 'de Muur' van de NAVO tot in buurlanden van Rusland, ondanks eerdere toezeggingen dat niet te doen.
En ook de leveringen van wapentuig aan Oekraïne van de NAVO en diverse Europese landen impliceert een actieve bemoeienis met de oorlogshandelingen, waardoor Putin' in een aanval van woede ook eerder geneigd zou kunnen zijn om zijn doelen uit te breiden, naar West-Europa - niet naar de VS, want die hebben allerlei anti-raketwapens om zichzelf te beschermen, waardoor ze zich altijd gevrijwaard hebben van oorlogshandelingen op hun eigen grondgebied.

vrijdag 1 april 2022

Met dank aan het kiesvee dat voor Rutte IV gezorgd heeft!

Terwijl de Haagse Hufters van de Nederlandse Roverheid ons enkele maanden geleden nog stil probeerden te houden met (ongeloofwaardige) voorspellingen van een inflatie van ongeveer 2%, meldt het Financieele Dagblad vandaag dat de inflatie in Nederland intussen is opgelopen tot bijna 12%, een percentage dat we in de laatste 50 jaren niet meer gezien hebben.

Volgens Rutte en kornuiten is er kennelijk niets (of maar weinig) aan de hand, want alleen de mensen met de allerlaagste inkomens krijgen een fooitje van een paar honderd euro, een bedrag waarmee de gemiddelde grootgraaier zijn sigaar aansteekt.

En uiteraard wordt er al helemaal niet besloten om de prijzen te maximaliseren. Stel je voor, dan hoeft de club van Rutte in de toekomst niet meer te rekenen op leuke baantjes bij hun grootgraaiende kapitalistische  vriendjes.

En, lieve lezertjes, dat hebben we allemaal te danken aan het stomme Nederlandse kiesvee dat elke keer opnieuw, zonder nadenken blijft stemmen voor dezelfde prutsers, die soms ook nog wel eens niet frauderen...