vrijdag 21 september 2001

Terrorisme ontstaat door domme politici

Dat George "double-me" Bush niet verder komt dan een rechtlijnige indeling van de wereld in terroristen en goeden, verbaast me niet. Het is natuurlijk wel erg gemakkelijk om de zaak zo te simplificeren, want zo hoeft hij zich niet af te vragen hoe mensen tot dit soort terroristische wanhoopsdaden te komen; of het misschien niet de houding van de USA (d.w.z. van het kapitalisme) in de wereld is die geleid heeft tot een hoop armoede, ergernis en naijver; of het niet de armoede in grote delen van de wereld is, waardoor extreme ideeën (of dat nu fundamentalisme of anders heet) een dankbare voedingsbodem krijgen, waardoor mensen die toch niets te verliezen hebben, bereid zijn hun leven op te offeren.

Bovendien is het zo wel érg gemakkelijk om de eigen verantwoordelijkheid over het hoofd te zien. Zonder steun van de USA aan Bin Laden en aan de Taliban in het verleden zouden de aanslagen van 11 september wellicht niet plaatsgevonden hebben. Maar uiteraard had de VS daar goede redenen voor: de "Russen" moesten immers uit Afghanistan weg!

Trouwens: was de staatsgreep in Chili op die andere 11 september (1973) niet door de USA geïnspireerd? Over terrorisme gesproken! En is het niet onder auspiciën van de USA dat Cuba al tientallen jaren uitgehongerd wordt? Of wat te denken van de verantwoordelijkheid van de bewapeningsindustrie, die maar al te gretig het meest moorddadige wapentuig verkoopt aan wie ervoor wil betalen?

Kennelijk is het allemaal veel simpeler: een "oorlog" tegen een onzichtbare vijand moet alles oplossen. En het ergste is nog dat overal regeringen en burgers de simplistische oorlogsrethoriek en het tromgeroffel van Bush zonder bedenken overnemen. Maar wie wil er dan ook voor terrorist worden uitgemaakt ("Who is not with us, is with the terrorists" zoals George "double-me" het donderdagavond in het Congres formuleerde)?

donderdag 13 september 2001

Is de aanslag wel door of namens Bin Laden gepleegd?

Met stijgende verbazing volg ik de ontwikkelingen in de VS, en ik kan niet verhinderen dat ik vanaf gisteren steeds terug moet denken aan het gemak waarmee in 1963 meteen Lee Harvey Oswald als schuldige uit de goochelhoed getoverd werd, die later met evenveel gemak al snel door een onderwereldfiguur koudgemaakt werd, mogelijk om te voorkomen dat hij dingen zou zeggen die anderen (hoger geplaatsten) in verlegenheid zou brengen.

Ook moet ik denken aan de film "Casablanca" (Michael Curtiz), waarin tegen het eind Rik (Humphrey Bogart) de Duitse officier doodschiet, waarna het hoofd van politie tegen zijn ondergeschikten zegt "Round up the usual suspects". Het komt mij kortom heel erg voor alsof er al een draaiboek klaarlag voor een grootschalige terroristische aanslag.

Ook het feit dat een auto wordt gevonden met een Arabischtalig handboek voor de bediening van een Boeing vind ik wel heel erg "toevallig". Valt dit wellicht onder het begrip "deus ex machina" om de schuld wat gemakkelijker op Bin Laden te kunnen schuiven?

Er wordt ook gezegd dat de schuldigen vliegopleidingen in de USA of Europa gehad hebben, waaruit dus mag worden geconcludeerd dat ze in elk geval de Engelse terminologie op dit gebied zouden moeten kennen. Waarom hadden ze dan een Arabischtalig handboek nodig? Ongetwijfeld was het gemakkelijker aan een Engelstalig exemplaar te komen.

Houd mij te goede, ik heb geen enkele sympathie voor Bin Laden, noch voor welke andere extremist ook (of het nu een neofascist is, een fundamentalist of een "potenrammer"), maar de zaken moeten wel een beetje zuiver blijven. Ook het commentaar dat ik links en rechts hoor, dat "subtiel" suggereert dat als Bin Laden dan hiervoor niet schuldig is, hij in ieder geval toch nog moet boeten voor o.a. de aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Nairobi en ... (naam vergeten). Mensen die zo redeneren, zijn niet ver verwijderd van het fanatisme van de plegers van de recente aanslagen, of van de bomaanslagen in bijv. Jerusalem (vind ik tenminste).

Persoonlijk vraag ik me heel ernstig af of het wel zo vanzelfsprekend is dat deze aanslagen georkestreerd zijn door Bin Laden. Het ligt vermoedelijk wel heel gevoelig voor de USA, dat zich tenslotte maar al te graag afficheert als "the Land of the Free", maar waarom zou er geen binnenlandse vijand zijn, zoals Timothy McVeigh (?) met zijn aanslag in Oklahoma?

Er zijn in de USA krachtige rechtse, conservatieve, nationalistische milities die banden hebben met het reguliere leger (en er misschien zelfs deel van uitmaken?). Een aantal maanden geleden werd door een van die groepen vanuit Kentucky een kortegolfzender geëxploiteerd, die ook hier in Europa ontvangen is (niet door mijzelf overigens). Deze mensen moeten via hun contacten met ideologische verwanten in het leger en in de politiek gemakkelijk aan de informatie kunnen komen die nodig is voor dit soort aanslagen, en mogelijk beschikken ze zelfs over een communicatienetwerk, dat zich onttrekt aan controle van de CIA.

Mogelijk (waarschijnlijk?) bevinden zich onder hen ook mensen die in staat zijn een stukje te vliegen in een Boeing en die fanatiek genoeg zijn om een zelfmoordaanslag te plegen (er zullen ook daar Hermannen Brood rondlopen!)

Het is namelijk ook opvallend dat er in de telefoontjes van passagiers uit de gekaapte vliegtuigen nooit sprake is van bepaalde (ethnische) kenmerken van de kapers (het zou heel gemakkelijk zijn om ze te omschrijven als "Arabs" of wat dan ook), wat er dus ook niet op lijkt te wijzen dat er sprake zou zijn van mensen met een Arabische achtergrond. Of het moet natuurlijk zo zijn dat gesprekken waarin dit wel het geval is "in het belang van het onderzoek" niet zijn vrijgegeven. Dat is echter ook weer niet zo waarschijnlijk, want waarom worden dan zelfs de namen van de verdachten wel gepubliceerd (in de Spits van vanochtend)?

Tenslotte kan het natuurlijk ook zijn dat er in de USA wel degelijk rekening gehouden wordt met deze milities, maar dat dit achter een rookgordijn onderzocht wordt om hen niet te alarmeren. Verder is het natuurlijk ook in het belang van de geloofwaardigheid van George W. Bush om snel resultaten te boeken. Het is alleen te hopen dat hij zich niet laat meeslepen door het volkssentiment, waarover ik vanmorgen in de Spits las ("94% van de Amerikanen is voorstander van militaire acties"; "ruim 80% is voor militair geweld, zelfs als dit leidt tot een nieuwe oorlog". - Jaja, de Amerikanen hebben het altijd voor elkaar gekregen hun oorlogen elders uit te vechten...).

Overigens, afgelopen dinsdag in de vooravond (Nederlandse tijd) hoorde ik op CNN een of andere senator zeggen dat dit het gevolg was van de bezuinigingen op het leger, en dat hij hoopte dat dit de ogen van de regering zou openen. Misschien was die generaal ook wel lid van die rechtse milities...