donderdag 31 december 2009

Oliver North en de vieze zaakjes van de oorlog (overgenomen uit CubaDebate)

Het volgende artikel, van de hand van Eliades Acosta Matos, stond gisteren in CubaDebate:

Na de landing op 22 juni 1898 op het strand van Daiquiri in het oosten van het eiland [Cuba], nadat de Cubaanse troepen de Spaanse troepen uit het gebied verdreven hadden, begon het vijfde legerkorps van de Verenigde Staten een rampzalige grondcampagne, die gedoemd was een van de meest vernederende nederlagen te worden.

Cavalerie-troepen moesten te voet vechten omdat hun paarden niet verscheept waren; vaste artillerie werd in de strijd niet gebruikt, omdat niet bekend was in welk van de bijna 50 schepen van het konvooi die zich bevond; er werd gebruik gemaakt van verouderde geweren en granaten met zwart kruit dat door rook de locatie van de strijders verried; er was een chronisch tekort aan voedsel en medicijnen die nooit gelost waren; er was nauwelijks samenhang tussen de soldaten en de commandanten en er werd nóg slechter leiding gegeven door de onkundige generaal Shafter, die door zijn obesiteit het bed moest houden; de soldaten gingen onder de brandende tropenzon gekleed in dikke winteruniformen, en ze werden gehinderd door zwermen toeristen, buitenlandse militaire waarnemers, fanfares en 130 verslaggevers, die de opmars belemmerden en tot overmaat van ramp door een felle Spaanse tegenstand die alleen al bij de gevechten op 1 juli in San Juan en El Caney 10% van alle expeditietroepen uitschakelde door hen te verwonden of te doden.

Maar omdat de dappere Spaanse soldaten in de belegerde stad aan hun lot waren overgelaten, konden de troepen van Shafter, mede door de onschatbare hulp van de Cubanen, de capitulatie van hun vijanden afdwingen en trokken ze op 17 juli de stad binnen, nadat ze dat hun bondgenoten verboden hadden. En toen de Noordamerikaanse vlag op het stadhuis werd gehesen, leek het alsof het startschot was gegeven voor een georkestreerde marathon van een zwerm vraatzuchtige handelaars, overvallers en allerlei soorten gewone dieven, van op West Point afgestudeerde generaals tot Teddy Roosevelt's
Rough Riders, die niet de opdracht hadden om de Cubanen de vrijheid te brengen, maar om zoveel mogelijk krijgsbuit bij elkaar te vegen.

Bij die vieze oorlogszaakjes werden de laatste eigendommen van de inwoners van Santiago afgepakt door hen gouden horloges, sierkammen, mantilla's en juwelen te laten ruilen voor koeken en blikken conserven, die hen behoedden voor een wisse dood en die verondersteld werden "humanitaire hulp" te zijn. De handelswaar van winkels en juwelierszaken onderging hetzelfde lot, evenals de eigendommen van de Spaanse regering, waaronder banken, kunstwerken, wapens en zelfs de schors van de kapokboom, in de schaduw waarvan de wapenstilstand getekend werd. Alles werd bestemd voor koop, verkoop en ruilhandel. Zo stelden de kleine visjes van de school vissen van het Imperium zich schadeloos voor hun leed en verwondingen. En het is logisch, dat de grote stukken van het conflict meegenomen werden door de grote haaien, de grote opstokers en profiteurs van de oorlog die geen voet gezet hadden op het slagveld en de verschrikkingen ervan niet ondergaan hadden.

Ik kan niet anders dan denken aan die vieze immorele zaakjes, die bijna elke oorlog aan het draaien houden, met name de imperialistische oorlogen, en die zich alleen in Irak al geuit hebben in de plundering van paleizen, musea, bibliotheken en archeologische locaties, in de handel in sigaretten, brandstof en wapens, in een opleving van prostitutie, de illegale verkoop van alcoholische dranken en drugs, waardoor de waanzin dezelfde niveaux bereikte als Curzio Malaparte die beschreven heeft in zijn romans over het Italië van na de Tweede Wereldoorlog, tijdens de bezetting van het land door de troepen van de Amerikaanse "bevrijders". En dat is natuurlijk niets nieuws, met uitzondering van het raffinement en de diepte van de ontbering en het niveau en de omvang van de betrokkenheid van de gecorrumpeerden, temeer daar een groot deel van de oorlog is geprivatiseerd, waarbij de deelnemers zelf zich niet eens houden aan de meest elementaire gedragsregels.

Iemand die zich volledig gestort heeft op het zwemmen en vissen in deze woeste en stinkende wateren van de twee door de VS in Irak en Afghanistan gevoerde oorlogen, die dagelijks méér dan 400 miljoen dollar uit de begroting van het land kosten, is de visionaire fanatiekeling met de codenaam "The Hammer", die voor zijn verbaasde medeburgers in beeld kwam bij de hoorzittingen over het Iran-Contra schandaal in het tijdperk van Ronald Reagan. In feite hoefde het niemand te verbazen dat luitenant-kolonel Oliver North van de Navy en hoge functionaris in de Nationale Veiligheidsraad, die het illegale netwerk had bedacht en georganiseerd voor het financiëren van de Contra's in Nicaragua, waarmee wapens gekocht werden met de opbrengst van de cocaïnehandel in de Verenigde Staten, nu opnieuw opduikt met een kerst-initiatief waarmee hij ongetwijfeld niet weinig zal opstrijken ter compensatie van zijn patriottische inspanningen.

Townhall Com, het elektronische portaal dat door de ideologen van het neoconservatisme gebruikt wordt om oorlog te voeren tegen de regering van Obama, om wetenschappers in discrediet te brengen die de verslechtering van het milieu aan de kaak stellen, om TV-series aan te vallen, waarin het Amerikaanse volk een stem krijgt, of die gewoon iedereen belasteren door middel van de hysterische kreten van Ann Coulter of Michelle Malkin, is het kanaal dat Mr. Hammer nu gebruikt om met kerstspreuken en met zijn onmiskenbare glimlach van gehaaide handelsreiziger een aanslag te plegen, niet op de Sandinisten of de volgelingen van de Iraanse Revolutie, maar... op de zakken van de Noordamerikaanse burgers.

De op 25 december gepubliceerde "Kerstboodschap van luitenant-kolonel Oliver North", is alleszins de moeite waard en moet, op zijn eigen mérites, opgenomen worden in elke encyclopedie op het gebied van oplichting. Hij is gericht aan "lieve Amerikaanse patriotten", zoals hij degenen aanspreekt die hij als zijn vaste lezers beschouwt, en hij begint met het verhaal van luitenant Dan, die bij een explosie in de buurt van Kandahar aan de grens met Pakistan zijn benen verloor, en van wiens heldenmoed North zelf getuige was, tijdens een van zijn 16 nieuwsmissies voor de rechtse TV-zender Fox News om "de oorlog tegen het radicaal-islamitische terrorisme in beeld te brengen." Dit verhaal is een beetje onaangenaam voor het geheimzinnigdoende Pentagon, waarvan in de laatste drie maanden, alleen al in Afghanistan, meer dan duizend Noordamerikaanse soldaten gewond zijn geraakt, terwijl er nog twaalf duizend aan het revalideren zijn in de zogenaamde Warrior Transition Units op de militaire bases. Na zijn toekomstige slachtoffers hiermee voorbereid te hebben, springt North in de ring en gaat hij, zonder een spoor van wroeging, vrolijk met de schaal rond.

"Zij en hun gezinnen die enorme offers voor ons gedaan hebben", schrijft deze neocon-versie van de Kerstman, "... zijn helden die hun huis en haard verlaten hebben en risico's lopen om ons land veilig, sterk en vrij te houden." Vergeleken met deze bewijzen van de onbaatzuchtigheid van hetzelfde leger, dat een oorlog voert als die in Irak, waarbij al meer dan 1,3 miljoen doden gevallen zijn, heeft het geen enkele betekenis dat de gewone Amerikaanse burger, in zijn gerieflijke woning bij het vuur in de open haard en naast zijn kerstboom, een beetje zijn portefeuille uitknijpt om met een patriottische gebaar "belastingvrij gulle giften in contanten" te doen door, zoals deze voorbeeldige filantroop voorstelt, geschenken te kopen en deze aan soldaten en hun gezinnen te sturen. De omzet en de winst kan geschat worden aan de hand van de gegevens van dezelfde, vorig jaar uitgevoerde, transactie: meer dan 5 duizend zendingen via de Freedom Alliance, waarvan North, toevallig, de oprichter en ere-voorzitter is.

Zou het iemand verbazen dat we nu, na de toespraak van president Obama in Oslo bij het in ontvangst nemen van de Nobelprijs voor de Vrede, die de definitieve capitulatie markeert van het liberaal-burgerlijke pacifisme voor de cynische redenen van het oorlogszuchtige militaristische Imperium, Mr. Hammer zien opduiken als president van een multinationaal luchtvrachtbedrijf, van het type Federal Express of DHL, dat dan het monopolie krijgt om protserige snuisterijen te sturen naar de soldaten die "in de donkere hoeken van de planeet" aan het vechten zijn?

Dat zou ook niet iets nieuws zijn, maar een waardige terugkeer naar zijn eigen creatieve afkomst. Een nieuwe activiteit voor iemand die belastinggeld van zijn medeburgers gebruikte om tuig als Michael Palmer, de Koning van de Marihuana, te betalen voor het bieden van "humanitaire hulp" aan de Contra's, of die in 1984 cynisch aan twee functionarissen van de DEA voorstelde om een in beslag genomen vliegtuig en anderhalf miljoen te overhandigen aan het drugskartel van Medellín, ter ondersteuning van de heilige zaak van de vrijheid in Midden-Amerika.

Het is de moeite waard terug te denken aan de voorgeschiedenis van deze schaamteloze kampioen, die na het Iran-Contra schandaal, zelfs het lef had om zich in Virginia verkiesbaar te stellen voor een senaatszetel. Dat is nodig om de winstmogelijkheden, de schijnheilige zelfingenomenheid en het valse patriottisme te begrijpen van zijn nieuwste kerstliedjes. "Al deze geheime operaties", die in oktober 1996 door Peter Kornbluh, hoofdanalist van het National Security Archive, aan de kaak gesteld werden bij zijn getuigenis tijdens een hoorzitting van het Congres, gewijd aan het onderzoek naar schimmige buitenlandse vijanden, "zijn weer teruggekeerd naar hun thuisbasis om de Amerikaanse burgers lastig te vallen, wier veiligheid zogenaamd beschermd werd... Deze schandalen bieden ons de mogelijkheid om het Noordamerikaanse volk zichzelf te laten beschermen tegen zijn beschermers. "

Duidelijkheid over toestand in Iran (Met dank aan ons nationale geweten, Hans van Baalen)

We mogen Hans van Baalen toch wel dankbaar zijn voor zijn steeds duidelijke en overtuigende analyse. Zoals hij onlangs meteen wist hoe de situatie in Nicaragua en Honduras was (zie bijv. mijn artikelen Het liberalisme en het fascisme, twee handen op één (onsmakelijke) buik van 15 november dit jaar en Holle baalen klinken het hardst van 24 november), zo riep hij ons gisteren in NRC/Handelsblad op om de "volksopstand in Iran" te steunen.

Hij stelt o.a. dat het "geweld tegen onschuldige burgers [...] ontoelaatbaar" is. Hij vindt ook dat Obama moet protesteren tegen het "geweld tegen vreedzame demonstranten". Obama zou ook moeten zeggen "Ik ben een Iraniër".

Tot op heden wist ik nog niet precies hoe ik de protesten in Iran moest interpreteren, maar aangezien Van Baalen met zijn conservatieve, kapitalistische oogkleppen altijd de foute kant kiest, kan het niet anders dan dat de "vreedzame demonstranten" tot dezelfde categorie horen als bijv. de volgelingen van staatsgreeppleger Roberto Micheletti in Honduras.

Het moet dan dus wel zo zijn, zoals ik voorzichtig vreesde, dat deze "onschuldige burgers" zich hebben laten opstoken door de uitzendingen van de Verenigdestaatse propagandazender Radio Farda, of door andere op Iran gerichte uitzendingen van kapitalistische zijde. Tenslotte is die taktiek al tientallen jaren gevolgd door Radio Free Europe en Radio Liberty naar Oost-Europa, door Radio Free Asia naar Azië, de Voice of America naar bijna de hele wereld, Radio Martí naar Cuba, enz. (en vóór 1990 uiteindelijk ook, zij het minder succesvol, door zenders uit bijv. het Sovjet-blok, China, Albanië).

Overigens denk ik dat er elders nog véél meer "onschuldige burgers" door geweld getroffen worden, ook door Nederlands geweld. Denk bijvoorbeeld aan onschuldige Afghaanse burgers, die door Nederlandse militairen vermoord worden, maar ook aan "vreedzame demonstranten", die bijv. bij G8- en G20-conferenties, of onlangs nog bij de klimaattop in Denemarken met geweld worden aangepakt en opgesloten. Daar had Van Baalen zich eerst wel eens druk over mogen maken.

Tenslotte vind ik zijn opmerking over "Ik ben een Iraniër" toch wel een beetje dom voor iemand van zijn intelligentie. Toen Kennedy "Ich bin ein Berliner" zei, was het volstrekt duidelijk over welke Berlijners hij het had: over de Berlijnse burgers. Als Obama echter zijn advies opvolgt, is het maar zeer de vraag welke Iraniërs zich aangesproken voelen: de demonstranten, de regering van Ahmadineyad, of misschien zelfs de Iran ontvluchte aanhangers van de Shah...

woensdag 30 december 2009

Nieuwe acties in de anti-communistische campagne in Spanje en Europa (Communiqué van de Communistische Partij van de Volkeren van Spanje)

Communistische Partij van de Volkeren van Spanje (PCPE).
Uitvoerend Comité

Nieuwe activiteiten in de anti-communistische campagne in Spanje en Europa

Met het oog op de laatste berichten over de wens van de "Koninklijke Spaanse Academie" (RAE) om de term "totalitarisme" op te nemen in de definitie van het communisme en over pogingen om de Communistische Partijen van Bohemen en Moravië buiten de wet te stellen, evenals andere soortgelijke in Roemenië, Polen en andere voormalige socialistische landen uitgevoerde voorstellen, VERKLAART het Uitvoerend Comité van de Communistische Partij van de Volkeren van Spanje als volgt:

Het voorstel van enkele leden van de RAE, die verantwoordelijk is voor het woordenboek van de Spaanse taal, om in de definitie van het begrip "communisme" een verwijzing op te nemen naar zijn "totalitaire" karakter, past ongetwijfeld in de verwoede anti-communistische campagne van de ideologische en politieke centra van de bourgeoisie, voornamelijk in Europa, die erop gericht zijn communistische ideeën te criminaliseren en deze gelijk te stellen met fascisme en nazisme.

Wij zijn fel gekant tegen elke poging om het communisme en het nazifascisme aan elkaar te koppelen en gelijk te schakelen, we veroordelen het reactionaire klasse-karakter, en de vijandige houding jegens de arbeidersklasse van al die leden van de "Koninklijke Spaanse Academie" die deze nieuwe poging om de geschiedenis te verdraaien, om de socialistische opbouw in de XXe eeuw te belasteren en die de intimidatie-campagne tegen de belangrijkste vijand van het kapitalisme -het communisme- nog verder willen uitbreiden, bevorderen en ondersteunen, of die zich daar niet tegen verzetten.

In een tijd waarin de crisis van het kapitalisme de historische grenzen van dit verouderde uitbuitingssysteem blootlegt, wordt er nog heviger campagne gevoerd tegen de communistische ideeën die het proces van de socialistische opbouw in de 20e eeuw in vele landen in Europa en de rest van de wereld ondersteunden, en waarvan de successen en de sociale verworvenheden de superioriteit aantoonden van een model dat niet was gebaseerd op de uitbuiting van de mens door de mens. Na de vaststelling dat het kapitalisme geen oplossing biedt voor de problemen van de overgrote meerderheid van de bevolking, wil de bourgeoisie niet toestaan dat de communistische ideeën opnieuw het bewustzijn van de werkende klasse bereiken, en daarom ontketent zij een woeste campagne op ideologisch en juridisch vlak om het communisme te criminaliseren.

Wij eisen de volledige geldigheid van de communistische ideeën, van de opbouwprocessen van het socialisme in de twintigste eeuw, de volledige toepasbaarheid van de leninistische ideologische en organisatiecriteria , de rol van de arbeidersklasse als revolutionair subject en het eigen revolutionaire karakter van het liquidatieproces van het kapitalisme en de vestiging van het socialisme en het communisme.

De pogingen die momenteel in Spanje gedaan worden, deze keer op het ideologische vlak, maar morgen -als we niet krachtdadig genoeg reageren- op het politieke vlak, vooral als we al het verachtelijke precedent in aanmerking nemen van het buiten de wet stellen van organisaties van het Baskische volk, zijn eerder al uitgetest door de burgerlijke regeringen van veel voormalige Europese socialistische landen. Het meest recente geval is dat van de Tsjechische Republiek, waar verschillende senatoren, zonder inachtneming van het noodzakelijke quorum of zelfs van de burgerlijke wetgeving, de regering hebben gevraagd om het proces op te starten waarmee de Communistische Partij van Bohemen en Moravië, de derde politieke macht van het land, buiten de wet gesteld kan worden, daarbij de procedure volgend van een paar jaar geleden tegen de Unie van de Tsjechische Communistische Jeugd (KSM).

De aanval op de CPBM is uitsluitend gebaseerd op de subjectieve beoordeling van haar marxistische positie, en betekent voor ons een aanval op alle communisten, alle arbeiders, op alle anti-fascisten die in dat land, in ons land en in heel Europa het fascisme en het nazisme hebben bevochten.

Ook in andere landen (Polen, Roemenië) zijn de communistische symbolen al buiten de wet gesteld en zijn er wetten gemaakt die specifiek bedoeld zijn om de activiteiten van communistische organisaties te bemoeilijken of te criminaliseren, en dat alles met de steun van de organisaties die het Europese monopoliekapitaal dienen, zoals de EU, de OVSE en de Raad van Europa, die een ideologische dekmantel bieden voor deze onrechtmatigheden.

Tegen deze achtergrond roept het Uitvoerend Comite van de PCPE op:

- Om alle mogelijke protest- en mobilisatie-acties op te zetten tegen de poging van de RAE om de geschiedenis te vervalsen en het communisme gelijk te stellen met het fascisme en nazisme.

- Om bij de ambassades en consulaten van de Tsjechische Republiek in Spanje solidariteisacties te voeren met de Tsjechische communisten.

- Om op alle fronten de ideologische strijd te intensiveren teneinde deze nieuwe acties in het kader van het grofste anti-communisme te ontkrachten. door de defaitistische, reformistische en opportunistische standpunten binnen linkse organisaties te bestrijden, evenals manipulaties en aanvallen uit gauchistische kringen en andere elementen, die met een zogenaamd "socialistische" rhetoriek beogen de burgerlijke ideologische posities te versterken.

Uitvoerend Comité
Communistische Partij van de Volkeren van Spanje (PCPE)
Madrid, 22 december 2009.

DNA-test voor Máxima?

De Galicische krant La Voz de Galicia publiceerde gisteren een artikel over een DNA-test, die op last van de rechter uitgevoerd wordt op de geadopteerde kinderen van Ernestina Herrera de Noble, eigenares van de Argentijnse krant Clarín. Op die manier kan vastgesteld worden of het gaat om kinderen van mensen die tijdens de dictatuur van Videla (1976-1983) verdwenen zijn, zoals de Grootmoeders van de Plaza de Mayo veronderstellen.

Op grond van een verleden maand door het Argentijnse Congres goedgekeurde wet moet het gerecht DNA-monsters laten onderzoeken, zodra er twijfel bestaat of iemand een kind is van een verdwenen slachtoffer van de dictatuur.

Misschien zou het ook een goed idee zijn om via haar DNA te laten onderzoeken of Máxima wel een dochter is van Jorge Zorreguieta, althans van zijn echtgenote. Gesteld dat zij ook een van die gestolen kinderen zou zijn (Zorreguieta verkeerde tenslotte in een gunstige positie om daar desgewenst voor in aanmerking te komen), dan is Nederland verlost van het stigma van een toekomstige koningin, die dochter is van een medeplichtige van een onmenselijke dictatuur. Ook hoeft Beatrix dan geen moeite meer te doen om de man de hand boven het hoofd te houden en kan hij in Argentinië zonder het risico van een diplomatieke rel voor het gerecht gedaagd worden.

dinsdag 29 december 2009

President beschuldigt Colombia van het voorbereiden van valse bewijzen tegen Venezuela (overgenomen van Radio Nacional de Venezuela)

Het volgende artikel verscheen gisteren op de website van Radio Nacional de Venezuela:

De Venezolaanse machthebber heeft de Colombiaanse-Amerikaanse strategie aan de kaak gesteld, die gericht is op het leveren van bewijs voor de vermeende aanwezigheid van FARC-guerrillastrijders in Venezuela, om daarmee een gewapende aanval tegen het land te rechtvaardigen.

Prensa Web RNV/Telesur

De president van de Republiek, Hugo Chávez, beschuldigde afgelopen maandag de regering van Colombia ervan, met de steun en instructies van de Verenigde Staten een vervalst bewijs tegen Venezuela aan het voorbereiden te zijn, waarmee een militaire aanval gerechtvaardigd kan worden.

"Ik heb de bewijzen, we hebben de bewijzen dat de regering (van Colombia), opgeleid en ondersteund door (de Verenigde Staten) een vervalst bewijst aan het voorbereiden is (...) en daarmee maken ze de weg vrij voor een aanval op Venezolaans grondgebied, door het nabouwen van een kamp, een vals bewijs", zei Chávez.

De president verklaarde dat het de bedoeling is om de publieke opinie ter plaatse en wereldwijd te laten geloven dat Venezuela de aanwezigheid van kampen van de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) op zijn grondgebied ondersteunt, waarmee het bewijs geleverd moet worden op grond waarvan de aanval kan worden gerechtvaardigd.

"Het zou geenszins vreemd zijn dat degenen die in Colombia zo veel mensen doden, ik weet niet welke of hoeveel mensen zouden doodmaken om die naar Venezolaans grondgebied over te brengen (...) daar enkele hutten te bouwen, een geïmproviseerd kamp (...) dat ze dan zeggen 'daar is het kamp'", waar ook wapens en propagandistische folders aanwezig moeten zijn.

Chávez waarschuwde in dit verband dat sedert enkele weken deze strategie in werking is getreden via een "woordenoorlog", waarin Venezuela beschuldigd wordt van het verbergen van FARC-leiders en hun kampen, hetgeen ronduit ontkend werd door de leider van de Bolivariaanse Revolutie.

"Het is absoluut onwaar en we hebben dat niet één maal, maar verscheidene malen aangetoond (...). Ik wijs er nogmaals op dat onze regering de aanwezigheid van onverschillig welke gewapende macht in ons land niet steunt of toestaat, die niet zal ondersteunen noch toestaan, afgezien van de roemruchte Bolivariaanse Strijdmacht en de Venezolaanse volksmilities", benadrukte hij.

"Hopelijk overheerst in de Colombiaanse regering het gezonde verstand (...) in Colombia komen de bevelen niet meer uit Bogotá, maar uit Washington", voegde hij daaraan toe.

Hij legde uit dat deze samenzwering niet alleen bedoeld is om een eind te maken aan de Bolivariaanse Revolutie, maar ook aan de in verscheidene Latijnsamerikaanse landen geïnitieerde veranderingsprocessen.

"De regering van Colombia, die zich aan het veranderen is in een instrument van de VS, is van plan in Venezuela een chaos te creëren, waarmee niet alleen de Revolutie in Venezuela tot staan kan worden gebracht, maar de Revolutie in Latijns-Amerika," benadrukte hij.

Als valse bewijzen worden in Colombia beschouwd de moorden op burgers door de ordekrachten, die hen later presenteren als in de strijd gedode guerrillastrijders, met de bedoeling aan te tonen dat het door de Colombiaanse president Álvare Uribe gestimuleerde programa voor Democratische Veiligheid succes heeft.

Vertaling: Dwarslezer

En zoiets (FNV) durft zich vakbond te noemen?

Na het gezwalk van Agnes Jongerius van 1½ week geleden -ze zou niet gezegd hebben wat ze wel degelijk gezegd heeft- (zie mijn artikel Weer eens verraden door de vakbonden... (?) van 24 december), heeft de FNV, bij monde van Jan Berghuis, bestuurder van FNV Bondgenoten, weer een leuke suggestie gedaan. Volgens hem zouden werkgevers en werknemers het wel zien zitten om arbeiders met een laag inkomen (dat valt schandalig genoeg meestal samen met zware beroepen) nog op hun 65e in aanmerking te laten komen voor hun AOW. In de woorden van Berghuis: "Als ik dat plan bespreek met werkgevers, dan hoor ik goede berichten" (wat dat dan ook moge betekenen). (Brabants Dagblad, vandaag).

Dat de werkgevers het wel zien zitten, daar maar ik me niet druk over. Die zullen wel berekend hebben dat het voordeliger voor hen is die mensen eerder te laten pensioneren, dan rekening te moeten houden met veel afwezigheid door ziekte en/of ze zullen geen zin hebben om licht werk te zoeken voor die ouderen.

Hoe Berghuis echter tot de conclusie komt dat de werknemers het met zijn plannetje eens zijn, is me volledig duister. Met welke werknemers heeft hij het daarover gehad? En hoe heeft hij zijn vragen geformuleerd? Misschien heeft hij aan enkelen met een laag inkomen wel gevraagd, of ze het ermee eens zijn dat ze, op grond van hun lage inkomen, op hun 65e met pensioen kunnen. Ja, natuurlijk. Of is hij misschien uitgegaan van de fictie dat de vakbond de (alle) werknemers vertegenwoordigd en dat, als de vakbond vóór is, dus ook de werknemers vóór zijn?

Als de FNV niet ál zijn leden wil kwijtraken, wordt het hard tijd dat ze zich eindelijk eens als een vakbond gaat gedragen. In de geschiedenis zijn tal van voorbeelden te vinden (óók in Nederland), en in andere landen zijn er nog steeds vakbonden die wél weten wat hun taak is. Niks slijmen met de kapitalistische werkgevers en regenten. Een duidelijk standpunt innemen, eisen stellen en als die niet, eventueel met minimale aanpassingen, geaccepteerd worden, actie voeren, met of zonder toestemming van de rechter!

maandag 28 december 2009

Arend-Jan Boekestijn was mijn held - maar slechts héél eventjes...

Het verdient tenslotte respect om je niet te houden aan belachelijke regeltjes uit het feodale verleden, zoals dat je niet mag praten over wat je in je functie als Tweede-Kamerlid bespreekt met een mevrouw, die grof betaald wordt uit onze zak om als staatshoofd handtekeningen te zetten en twee keer per jaar stukjes tekst voor te lezen: de ene keer (in september) uit de koker van de eerste minister van dienst en dan nog een keer (eind december) uit haar eigen inspiratie. Die eigen toespraak gaat dan altijd over haar eigen bijbelse bijgeloof en dan ook nog een paar gemeenplaatsen over naastenliefde en solidariteit...

Hare Koninklijke Bea had, volgens Boekestijn, in het betreffende gesprek te kennen gegeven dat ze niet gelukkig was met de manier waarop in de Tweede Kamer gedebateerd werd, een zaak waarover het Nederlandse volk toch ook wel geïnformeerd zou mogen worden, dunkt mij. Helaas, hij had dit niet mogen vertellen, en bood dan ook prompt zijn excuses aan mevrouw aan en stapte uit de Tweede Kamer - en hield daarmee weer op mijn held te zijn. (NRC, 18 november 2009).

Eerder was het haar ook al in het verkeerde keelgat geschoten dat een uitspraak van haar (op 27 november 1999) over de Nederlandse pers (waarin volgens haar "de leugen regeert") openbaar gemaakt was. (zie NRC van 29 november 1999). Zie ook mijn artikel Wie is hoger: God of Beatrix van 30 november 1999.

Het wordt juist dringend tijd dat er een einde komt aan alle geheimhoudeij en dat er grondig openheid gegeven wordt over het reilen en zeilen binnen de monarchie. Het kan niet zo zijn dat Bea er zomaar van alles uit 'flapt', en degenen die zich daarmee aangevallen voelen, maar een keertje diep moeten slikken. De opmerking dat in de Nederlandse pers "de leugen regeert" had ze tenslotte ook maar 'min of meer bij toeval gedaan' (Volkskrant, 30 november 2009). Verder beledigt ze ieder jaar de in haar kersttoespraak de intelligentie van de talloze Nederlandse atheïsten en dit jaar permitteerde ze zich ook nog een mening buiten over het gebruik (en de gebruikers) van het Internet (Brabants Dagblad van vandaag), waaruit blijkt dat ze dingen zegt waar ze geen verstand van heeft. Het is niet erg dat er geen verstand van heeft, maar dan moet ze die onderwerpen gewoon voor de koffietafel bewaren!

Meer openheid dus over alles wat met het staatsrechtelijke gedeelte van haar activiteiten en die van haar voorouders als formele heersers over Nederland te maken heeft. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat ze een bevriend schrijver (Fasseur) toestemming geeft om bepaalde geheimgehouden stukken in te zien en daaruit een boek te destilleren dat Bea's vader Bernhard moet proberen te rehabiliteren, terwijl andere historici zich moeten behelpen met stukken die ze links en rechts vinden - waarna meneer Fasseur dan de vrijheid meent te mogen nemen die andere schrijvers te beledigen. De door hem "geconstateerde" onjuistheden zouden aangetoond of ontkracht kunnen worden, wanneer de Wet Openbaarheid van Bestuur ook van kracht zou zijn voor de koninklijke archieven - of er zou dan juist aangetoond kunnen worden dat het boek van Fasseur niet meer is dan geschiedvervalsing.

Meer openheid ook over de financiële truukjes van de diverse familieleden van Bea, en over de onroerende avonturen van de gedoodverfde toekomstige koning van Nederland, Willem A., en over de betrokkenheid daarbij van Balkenende, die ons in dat verband voor de gek heeft gehouden (zie o.a. Trouw van 21 november 2009). Dat nog afgezien van het feit dat het natuurlijk belachelijk is dat hij het er maar steeds over heeft dat "privé-investeringen van de Oranjes tot het privédomein behoren". Ik zou wel eens willen weten hoe dat te rijmen valt met het gegeven dat die privé-investeringen gedaan worden met geld dat uit de zakken van de Nederlandse bevolking komt. Kijk voor de aardigheid eens naar wat foto's van -zoals de Argentijnse krant 23con het op 28 juli dit jaar noemde- "het paradijs waar prinses Máxima uitrust". Denk dan nog eens aan de oproepen van Beatrix over "solidariteit"...

Ook meer duidelijkheid over de manier waarop Edwin de Roy van Zuidewijn is gedwarsboomd (en belachelijk gemaakt) door Beatrix en Balkenende (en een groot deel van de Nederlandse pers) en waarbij Beatrix duidelijk haar boekje te buiten ging door de Nederlandse geheime dienst onderzoek te laten doen naar zijn geschiktheid als echtgenoot van haar nichtje (zie Een Vandaag van 10 november 2009, De Pers van 11 november 2009 en NRC/Handelsblad van 18 november 2009).

Dan zouden we bijv. ook meer te weten komen over de betrokkenheid van prins Bernhard bij de poging tot een staatsgreep in Indonesië (liever: over de mate van zijn betrokkenheid), waarover mr. drs. H.F. Veenendaal en mr. J.P.W. Kelder onlangs een zeer interessant boek gepubliceerd hebben: ZKH (uitgeverij Gopher B.V. Amsterdam, ISBN 9789051796797).

Om te eindigen wil ik nog een alinea aanhalen uit een column van Youp van 't Hek (NRC van 21 november 2009), waarvan ook de rest zeer lezenswaardig is:
[...]
Wel leuk dat die hockeybal Boekestijn dat wel gedaan heeft [uit het paleis klappen]. Want dan hoor je wat de koningin zoal vertelt. Ze had het over de hypecultuur op het Binnenhof en dat de Kamerleden te snel een spoeddebat aanvragen. Ik zou daar als democratisch gekozen parlementslid onmiddellijk een spoeddebat over aanvragen. Ik zou de minister-president vragen of hij deze mevrouw onmiddellijk tot de orde wil roepen. Omdat zij zaagt aan de wortels van de democratie. Zij moet zich helemaal niet met het parlement bemoeien. Het is de bedoeling dat het parlement zich met de regering, dus met haar, bemoeit. Ze moet stilzwijgend afwachten wat wij van haar doen en laten vinden en niet zo’n grote mond hebben. Rustig afwachten wat de Kamer doet. Dat is een democratie. En spoeddebatten horen daar bij!
[...]

Protest in Puerto Rico tegen het FBI (overgenomen artikel)

Het volgende artikel komt uit CubaDebate van 24 december 2009:

Tientallen mensen zijn vandaag samengekomen bij het gebouw van de federale regering in Hato Rey, San Juan (Puerto Rico), de meeste van hen met de vlag van hun land in de hand, om ter gelegenheid van de viering van de "Dag van de Vlag" te protesteren tegen het FBI.

De muziek van Andrés Jiménez zorgde voor de juiste sfeer voor de door de Nationale Onafhankelijkheidsbeweging Hostosiano (MINH) georganiseerde activiteit.

De activiteit zal worden opgedragen aan Juan Mari Brás, die om medische redenen niet aan de activiteiten zal kunnen deelnemen, maar die een boodschap heeft opgenomen, die bij het vallen van de avond vertoond zal worden.

Bovendien zal de MINH proberen een formele kennisgeving voor het FBI te overhandigen aan een vertegenwoordiger van de federale overheid.

De klacht is ondertekend door 10 advocaten van de onafhankelijkheidsorganisatie en is gericht tegen de Verenigde Staten, hun president Barack Obama, het FBI en de regering van de vrij-geassocieerde staat Puerto Rico, vertegenwoordigd door Luis Fortuño.

In de klacht wordt o.a. openbaarmaking geëist van alle bekende informatie over een complot in de jaren 1970 om Mari Brás te doden en verder dat alle federale medewerkers bekend worden gemaakt die ingezet zijn tegen onafhankelijkheidsstrijders (en dat hun activiteiten onderzocht worden), met inbegrip van de zaken betreffende Albizu Campos, de Cerro Maravilla en de moorden op Carlos Muñiz Varela, Antonio Mari Pesquera en Filiberto Ojeda Ríos.

Ook wordt geëist dat de vervolging van de onafhankelijkheidsbeweging wordt beëindigd, dat de nog in federale gevangenissen opgesloten politieke gevangenen worden vrijgelaten, dat federale en politie-agentschappen in Puerto Rico worden ontmanteld en teruggetrokken en dat het Puertoricaanse volk een schadeloosstelling krijgt "voor de tijdens meer dan 100 jaar kolonialisme, misbruik en onderdrukking veroorzaakte schade"…

(Met informatie uit
El Nuevo Dia, Puerto Rico)Vertaling: Dwarslezer

zondag 27 december 2009

Zelaya: "Aardolie in Honduras was oorzaak van de staatsgreep" (overgenomen artikel)

Het volgende artikel verscheen gisteren in CubaDebate:

Een van de oorzaken van de staatsgreep in Honduras op 28 juni dit jaar was de aanwezigheid van aardolie in het deel van de Caraïbische Zee onder jurisdictie van Honduras, zoals de afgezette president Manuel Zelaya vandaag verklaarde.

In een verklaring aan Radio Globo, gaf Zelaya aan dat hij eraan twijfelt of de gekozen president van Honduras, Porfirio Lobo, die op 27 januari a.s. de macht zal overnemen, de moed zal hebben om het door zijn [Zelaya's] regering uitgevoerd onderzoek naar aardolie voort te zetten.

“Ik had opdracht gegeven om al het onderzoek naar aardolie uit te voeren, er is aardolie in Honduras en dat was een van de oorzaken van de staatsgreep. Ze zeiden dat ik die aardolie aan Hugo Chávez (de president van Venezuela) zou geven, en dat terwijl Hugo Chávez meer olie heeft dan wie dan ook", zei hij.

Toch bevindt zich onder de overeenkomsten die Zelaya met Chávez sloot, toen hij zich in augustus 2008 aansloot bij ALBA (het Bolivariaans Alternatief voor de Amerika's) er een volgens hetwelk Venezuela onderzoek zou doen naar aardolie in het Caraïbisch gebied.

Zelaya was van mening dat Lobo ook niet de moed zal hebben om de luchthaven Palmerola om te vormen tot een burgerluchthaven. Als hij dat zou doen, zou het de beste luchthaven van heel Midden-Amerika zijn, die niet alleen Honduras zou bedienen, maar ook Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, en bovendien de Dominicaanse Republiek.

Palmerola is een in de jaren 1980 door de Verenigde Staten voor een bedrag van 30 miljoen dollar in het centraal gelegen departement Comayagua gebouwde militaire basis, op ongeveer 50 kilometer ten noorden van de hoofdstad.

Zelaya verzekerde in 2008 dat hij 21 miljoen dollar zou bestemmen voor de omvorming van Palmerola tot een burgerluchthaven.

Lobo van zijn kant zei, nadat hij de algemene verkiezingen van vorige maand had gewonnen, dat Palmerola voor hem geen prioriteit had, maar dat hij de armoede, het onderwijs, de voeding en andere problemen wilde oplossen in het land, dat een van de armste landen van Latijns-Amerika is.


Overgenomen met toestemming van CubaDebate; vertaald door Dwarslezer.

donderdag 24 december 2009

Weer eens verraden door de vakbonden... (?)

Op 18 december meldde het Nederlands Dagblad dat de FNV zich neerlegt bij verhoging van de AOW-leeftijd. FNV-voorzitter Agnes Jongerius laat in dit verband weten dat "Als een meerderheid van het parlement kiest voor een verhoging van de AOW-leeftijd, heb je je daar bij neer te leggen. Maar we gaan niet akkoord met de wijze waarop het kabinet de maatregel wil doorvoeren".

Alle beloften ten spijt, is ons dus weer eens een wortel voorgehouden. Het is niet de eerste keer - helaas.

Ruim 30 jaar geleden vergat de FNV haar maatschappelijke verantwoordelijkheid al door de plannen van Urenco voor een ultracentrifuge-fabriek in Almelo te steunen, ondanks de protesten in verband met de zeker indertijd omstreden kernenergie, maar ook ondanks de mogelijkheid dat bij het ultracentrifugeren vrijkomend plutonium in handen zou kunnen komen van mensen/regeringen die het zouden kunnen gebruiken voor kernbommen of voor de veel simpeler te produceren "vuile bommen". Zogenaamd omdat die plannen goed zouden zijn voor de werkgelegenheid in een streek die in een recent verleden was geconfronteerd met de decimering van de textielindustrie. De FNV had niet eens de moeite genomen om te zoeken naar andere mogelijkheden voor het scheppen van werkgelegenheid. (Leeuwarder Courant, 25 januari 1978).

Ook het NVV, de "socialistische" voorganger van de FNV (in 1976 ontstaan uit een fusie van het "katholieke" NKV en het NVV) had bepaald geen brede kijk op de maatschappij, want toen, na de invoering van de WAO (in 1967) de mogelijkheid onderzocht werd om de uitkering van voordien al arbeidsongeschikten (wier uitkering was gebaseerd op het minimumloon) op het peil te brengen van de WAO-uitkering (van 70% van het laatst genoten loon, verzette het NVV zich daartegen, "omdat dan de WAO-premie omhoog zou moeten. Dat vonden hun werkende leden niet leuk". Het kwam uiteindelijk toch nog goed, met dank aan de christelijke regering van dienst... (Marcel van Dam, Niemands Land, 2009, blz. 97).

Wat de beweegredenen van de leiding van de FNV (over het gristelijke CNV maak ik me nóg minder illusies) zijn, is me niet helemaal duidelijk, maar het is natuurlijk best mogelijk dat de leiders, net als de neoliberale politici, zich meer druk maken over hun latere carrière in de politiek en/of het bedrijfsleven - denk maar aan Wim Kok, die formeel bevestigde dat de PvdA zich van zijn ideologische veren moest ontdoen (en dat in feite al op veel punten gedaan had).

Steeds opnieuw blijkt dat vakbonden vooral gebruikt worden om de arbeidersklasse in het gareel te houden. De procedure is simpel: de ondernemers, daarbij trouwhartig gesteund door het neoliberale régime in Den Haag, maken een zeer ernstige verslechtering van de arbeidsvoorwaarden bekend, de vakbonden reageren verontwaardigd en organiseren acties. Die acties hebben min of meer succes en de plannen van de ondernemers worden gedeeltelijk teruggedraaid. De vakbond aait zich over zijn bolletje en claimt de overwinning, terwijl de ondernemers zich blij in de handen wrijven, omdat ze in eerste instantie (uiteraard) meer geëist hadden dan ze zelf wilden. En dankzij de vakbonden zijn er geen grootschalige acties of stakingen geweest. Zo zorgen de vakbonden ervoor dat de plannen van de Neoliberale Internationale zonder grote problemen doorgedrukt kunnen worden.

Ondanks het feit dat een groot deel van het middenkader van de FNV nog steeds nauw betrokken is bij de strijd van de arbeidersklasse voor een rechtvaardigere maatschappij, lukt het kennelijk niet om ervoor te zorgen dat het eindelijk een échte vakbond wordt, dóór en vóór de arbeiders, niet bereid tot compromissen: als het kapitalistische régime niet wil buigen, moet het maar barsten, met alle gevolgen van dien, vooral voor de nutteloze zakkenvullers.

Dat is uiteindelijk ook wat gesuggereerd wordt op de website van de FNV:
De FNV is er voor iedereen: jong en oud, werknemers, zelfstandigen, mensen met een uitkering en gepensioneerden.
en:
De FNV zorgt voor een goede cao. Dat is een collectief contract dat de bond namens u en uw collega’s afsluit met de werkgever, een goed loon, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, vermindering van werkdruk enzovoorts, Kortom, alle zaken die met werk en inkomen te maken hebben.
In de statuten van de FNV wordt dat nog verder uitgewerkt. Deze beginnen met:
De FNV werkt vanuit idealen als gelijkwaardigheid, solidariteit, vrijheid van meningsuiting, rechtvaardigheid en duurzaamheid.
Alleen al die eerste zin is meer dan voldoende om te constateren dat de FNV in slaap gesukkeld is en het spoor méér dan bijster is. Het is dus hoog tijd dat de FNV wakker wordt, en als dat niet spontaan lukt, zullen wij (dus: jong en oud, werknemers, zelfstandigen, mensen met een uitkering en gepensioneerden) de FNV wakker moeten schudden (of slaan of trappen?).
Dat kan al eenvoudig door een boze brief aan de FNV te sturen, bijvoorbeeld aan mevrouw Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV (Postbus 3010, 2700 KT Zoetermeer).

Maar... misschien heeft de FNV toch ook wel begrepen dat acceptatie van de AOW-plannen van de Haagse bluffers onder leiding van Balkenende, Bos en Donner niet goed zijn voor de toekomst van de FNV (en dus -maar misschien is dat een beetje gemeen- voor de eigen toekomstplannen van de vakbondsleiding), want in een vandaag ontvangen nieuwsbrief trof ik links aan naar een artikel met de titel FNV staakt AOW-verzet NIET (van 20 december), een brief aan de leden (ook van 20 december, die ik zelf overigens nog niet ontvangen heb!) en een artikel van vandaag met de titel FNV vindt Donners flankerend AOW-beleid "drie keer niks". Het interview in het Nederlands Dagblad zou verkeerd geïnterpreteerd zijn...?

Misschien moeten we dus nog even (maar niet te lang!) kijken wat de FNV van plan is, maar het moge in ieder geval duidelijk zijn dat WIJ wakker moeten BLIJVEN!

maandag 21 december 2009

Goed initiatief in Spanje: oproep tot boycot van de kersttoespraak van de koning

Eergisteren in KaosenlaRed gepubliceerde oproep:

Een koning die een kind is van de dictatuur, die bang is voor een democratie die hem zijn troon van "bon vivant" zou kunnen afnemen, die profiteert van het resultaat van onze inspanningen door zich meester te maken van onze belastingen. Een koning die ons met handen en voeten bindt om door te kunnen gaan met de wet van "gebonden en stevig gebonden".

Onder hen die het werk van de duivel zien in het Estatut van Catalonië, de volksraadplegingen, het zelfbestuur en het recht om zelf beslissingen te nemen, bevinden zich degenen die hun zegen gaven aan deze monarch. Een vorst die in zijn eigen toekomstig belang bijeenkomsten van de ministerraad van Franco voorzat, en die zijn monarchie oplegde aan de nabestaanden van hen die op democratische wijze zijn grootvader Alfonso afzetten en die streden tegen het fascisme.

Het is geen toeval dat in dezelfde week van de volksraadplegingen over de onafhankelijkheid [in Catalonië] de kleine Borbón een bezoek bracht aan Girona als de heer die zijn grondgebied komt inspecteren. Geen enkele koning wil dat zijn koninkrijk uiteenvalt en daarom is deze monarchie dan ook een hindernis voor de wensen van de volkeren die in de staat Spanje wonen. We moeten ervoor zorgen dat ze weten dat we hen niet willen, en daarom roepen we iedereen op om deel te nemen aan een groot fluitconcert op het tijdstip van zijn kersttoespraak, om ons zo te voegen bij andere soortgelijke initiatieven die in de hele Spaanse staat van diverse zijden zijn genomen.

Alle antimonarchisten, maak lawaai tegen een franquistische kroon.

WEG MET DE BORBONS!!!

http://xarxaredesareredantimonarkika.blogspot.com/


In verscheidene andere media (zoals
La República. Insurgente en Vieiros) zijn oproepen verschenen om deel te nemen aan of informatie over deze initiatieven: hetzij met een fluitconcert of met een concert van pannendeksels zolang als de kersttoespraak van koning Juan Carlos duurt.
(tekening: Carlos Tena)


[vertaling: Dwarslezer]

Beetje volledige informatie graag, oh kwaliteitskrant!

Op 18 december dit jaar publiceerde NRC/Handelsblad een artikeltje van enkele regels, waarin werd verwezen naar een toespraak van de Venezolaanse president Hugo Chávez op de milieu-top in Kopenhagen. In feite werd in het artikeltje alleen vermeld dat de Nederlandse regering de Verenigde Staten helpt bij de voorbereidingen van een invasie van Venezuela, door de VS toe te staan hun militaire aanwezigheid op de Nederlandse Antillen uit te breiden.

Het betreffende fragment van de toespraak luidt:

Wat er nu aan de hand is in Latijns Amerika [het gegeven dat veel landen zich afkeren van de VS - Dwarslezer] is niet gering, daarom slaat het Imperium in razernij toe en op dit moment vallen, zoals Fidel zegt, de klauwen van het Imperium opnieuw aan vanachter het Afroamerikaanse gezicht van president Obama. Wij zullen ons verzetten en we zullen ons niet alleen verzetten, maar we zullen de klauwen van het Imperium vernietigen. Op dit eigenste moment is het Imperium bezig Colombia te vullen met militaire bases, is het de militaire bases in de Caraïbische Zee aan het uitbreiden, op Aruba en Curaçao. Het is nodig dat iedereen weet dat Aruba, Curaçao en Bonaire daar liggen, drie eilanden binnen de territoriale wateren van Venezuela, maar die nog steeds onder het koloniaal bewind staan van het Koninkrijk der Nederlanden.

Het is goed om dit te weten, dat Europa weet dat het Imperium deze eilanden, vooral Aruba en Curaçao, tot de tanden aan het bewapenen is, ze vult met oorlogsvliegtuigen en met CIA-spionnen en met moordenaars van de Noord-Amerikaanse geheime diensten, met spionagevliegtuigen en met oorlogsschepen. [...]

Het Koninkrijk der Nederlanden moet in aanmerking nemen dat deze gebieden, die al lang onafhankelijke staten zouden moeten zijn, net zoals de Islas Malvinas [Falkland Islands - Dwarslezer] al aan de Republiek Argentinië hadden moeten zijn teruggegeven, het moet weten dat het yankee-Imperium Aruba en Curaçao aan het bezetten is. Deze eilanden liggen op slechts enkele kilometers van de Venezolaanse kusten. Ik leg de vinger op het Koninkrijk der Nederlanden, ik beschuldig het Koninkrijk der Nederlanden ervan agressie tegen Venezuela aan het voorbereiden te zijn. Het Koninkrijk der Nederlanden is lid van de EU en ik zou graag willen weten wat de Europese Unie hiervan vindt. [vertaling door Dwarslezer.)

De volledige tekst van deze toespraak is te vinden in CubaDebate van 17 december 2009.

Het zou NRC/Handelsblad gesierd hebben als in het artikel niet alleen vermeld was dat de Verenigde Staten inderdaad militair aanwezig zijn op Aruba en Curaçao, maar ook dat Washington in 2008 de in 1950 'opgeheven' Vierde Vloot weer uit de mottenballen gehaald heeft en dat deze zich in de Caraïbische Zee ophoudt, dat de Verenigde Staten ook de beschikking hebben over militaire bases in Honduras en Panamá (op korte afstand van Venezuela) en dat onlangs een overeenkomst gesloten is tussen Colombia en de V.S., waardoor Washington de beschikking krijgt over nog eens zeven militaire bases in Colombia, buurland van Venezuela. Zie voor meer informatie hierover mijn artikel Wanneer begint de aanval op Latijns-Amerika? van 11 november dit jaar.

donderdag 17 december 2009

En NOU stoppen, nondedju!

Je vraagt je af waar die alleluya-freaks het geld vandaan halen, maar het is weer zover: de reclameborden op de stations worden weer eens ontsierd met onzinteksten die ons oproepen om niet te vloeken (ze zijn althans afkomstig van de Bond tegen het Vloeken).

Hoe lang duurt het nog voordat dit stelletje kwezels begrijpt dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking niet in hun of een andere god gelooft? En een groot gedeelte van hen die er nog wel in geloven doen dat alleen nog maar omdat ze in hun jeugd op misdadige wijze gehersenspoeld zijn met angst voor de eeuwige verdoemenis. In feite geloven die dus ook niet in een god.
Uitgaande van de definitie van vloeken als het uitspreken van godslasterende woorden kunnen al deze mensen dus niet eens vloeken.

Ik vind dus dat het, godverdomme, intussen méér dan goed geweest is met al dat gezeur over 'vloeken'.

Misschien kunnen al deze fijne mensen zich nu eens richten op alle zogenaamd christelijke politici die zich vergrijpen aan de mensenrechten: oorlogen (Balkenende, Middelkoop, Bush, Blair) of sociale zaken (Donner), enz.


Bovendien -maar mensen die nog steeds hun hele leven (en dat van de rest van de mensheid) dwingend volgens een oud sprookjesboek willen laten verlopen, hebben vermoedelijk ook een afwijkende logica- klopt er geen barst van de tekst op hun posters. Misschien kan het heel verlossend werken om het zelf eens uit te proberen. Doe het maar eens. Zeg maar eens 'godsakker' of zoiets. Je zult zien dat er niks breekt. Van de andere kant: als er iets breekt, als je bijvoorbeeld een glas kapot laat vallen, dan is het heel gewoon dat er een krachtterm valt (want je kunt alleen bij oprecht gelovigen spreken van een vloek). De tekst moet dus luiden: "Als er iets breekt, valt er een vloek".

Misschien kunnen ze nog geld terug krijgen van de ontwerper vanwege de absurde formulering...

maandag 7 december 2009

Valse zorg (overgenomen artikel van «Rode Morgen»)

Het volgende commentaar werd gepubliceerd in het nummer van december 2009 van Rode Morgen:

Het zijn de monopolieconcerns die overal in Europa ijveren voor verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Ze willen meer werklozen om zo de arbeidsvoorwaarden te kunnen drukken. Ze willen besparen op de pensioenpremies. Ze willen minder sociale uitgaven vanuit de staatskas, zodat er meer voor hen te roven overblijft.

Met wetenschappers en media wordt getracht de werkende mensen een rad voor ogen te draaien: de vergrijzing zou onbetaalbaar worden, de jeugd kan niet met dit soort lasten worden opgezadeld, et cetera.

Maar de vergrijzing is prima te betalen uit de jaarlijkse groei van de productiviteit van de werkende mensen. In elke sector, in elk bedrijf en instelling kunnen de werkers uit eigen ervaring aangeven, hoe er jaar na jaar meer gedaan wordt met minder mensen. Automatisering, computers, verhoging van de werkdruk en flexibilisering: steeds meer productie met minder mensen. Het is niet zo dat de vergrijzing onbetaalbaar is, maar dat de monopolies de vruchten van deze hogere productiviteit voor zichzelf willen houden.

En dan die bezorgdheid om de jeugd.

In elk land waar de AOW-leeftijd wordt verhoogd, blijkt juist de jeugd daar de dupe van te zijn: vooral de jongeren moeten langer doorwerken.

Jongeren worden nu door het monopoliekapitaal al zodanig afgeknepen, dat het opbouwen van een toekomst onmogelijk wordt gemaakt. Als jongere moet je tegenwoordig werken voor een fooi: als stagiaire met een minimale stagevergoeding, met behoud van uitkering in een participatiebaan, tegen minimum jeugdlonen, of in loonschalen speciaal voor jongeren.

En na de stage of participatiebaan wacht er hooguit een jaarcontract of een uitzend- of oproepbaan. Tegen de tijd dat de jongere op grond van de CAO of de wet een vaste baan moet krijgen, wordt hij of zij aan de kant geschoven om een nieuw blik open te trekken. En deze praktijk wordt geleidelijk tot de hele werkende bevolking uitgebreid.

Die bezorgdheid voor de jeugd is een en al gehuichel. Als je je echt bezorgd maakt over de toekomst van de jeugd, dan bind je de strijd aan voor:

• Gelijk loon voor gelijk werk en vaste banen voor jongeren!Een jaarabonnement voor de
Rode Morgen kost € 6,80, een steunabonnement € 11,35 voor twaalf nummers. Ook kun je een gratis proefabonnement nemen van drie nummers. Mail aan de redactie van Rode Morgen.

zondag 6 december 2009

Klimaatverandering en klimaatoorlogen (overgenomen artikel)

Het volgende artikel, van Jorge Luis Ubertalli *), werd gisteren gepubliceerd in CubaDebate:

Vijfenzeventig wereldleiders zullen van 8 tot 18 december in Kopenhagen (Denemarken) bij elkaar komen om deel te nemen aan een VN-Topconferentie over de klimaatverandering. De Verenigde Staten, die 25% van de "broeikasgassen" op aarde uitstoten, wilden niet bevestigen dat Barack Obama bij deze gebeurtenis aanwezig zou zijn, ofschoon hij zich, onder druk van de rest van de wereld, verplicht had om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarmee lijkt hij te breken met de voor het klimaat dodelijke politiek van zijn voorganger, George W. Bush, die samen met zijn Australische ambtsgenoot nooit de afspraken van het Protocol van Kyoto uit 1997 wilde aanvaarden.

Afgezien van de uitstoot van de bekende gassen, die verantwoordelijk zijn voor de veranderingen in het klimaat van de wereld, startten de V.S. in het begin van de jaren 1980 op instigatie van het Pentagon, het "High Frequency Active Auroral Research Program" (HAARP), dat bedoeld is om in het kader van de "klimaatoorlog" de wereldtemperatuur te veranderen.

Zorg en rampen
De bijeenkomst in Kopenhagen zal plaatsvinden in het kader van een rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) van de Verenigde Naties, dat bevestigt dat de temperatuurstijging in 2100 met 7°C toegenomen kan zijn, waardoor het zeepeil met meer dan 60 meter verhoogd zou zijn. Daarbij wordt in aanmerking genomen de positie van de VS-Senaat, die wil voorstellen de klimaatverandering (vermindering van uitstoot) pas in 2010 te bespreken en de zorg van de Europese Unie in verband met het "aanbod" van de VS en China met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen. Zoals al voorspeld wordt is de bijeenkomst al gedoemd te mislukken en lijkt erop dat er pas in 2010, wanneer de volgende topconferentie in Mexico zal plaatsvinden, iets nieuws te melden zal zijn.

Intussen is het meer dan waarschijnlijk dat de grootste vervuilers in de VN geen rekening zullen houden met de positie van de ALBA-landen (Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Martinique en Barbuda), die bij de laatste topconferentie in Cochabamba besloten een document aan te bieden over de Verdediging van Moeder Aarde, netzomin als met de voorstellen over vermindering van de uitstoot, zoals geschetst bij de laatste topconferentie van de FAO, enkele dagen geleden in Rome.

Evenmin zal er rekening worden gehouden met de beschuldigingen van Afrika, het werelddeel dat meer dan enig ander continent onderworpen is aan de klimaatveranderingen. Daar worden meer dan 70 miljoen mensen bedreigd door droogte en overstromingen, evenals 30% van de kust-infrastructuur. De leden van de de bij de Afrikaanse Unie aangesloten landen hebben al besloten om in Kopenhagen bij de rijke landen een ondersteuning te vragen van 67 tot 300 miljard dollar om de kritieke situatie van het continent te verlichten. "Afrika is het continent dat het minst verantwoordelijk is voor de klimaatverandering, maar het lijdt het meest onder de gevolgen ervan," liet Nick Nutall, de woordvoerder van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), drie jaar geleden weten. Sedertdien is er niets of weinig gedaan. De armen zijn altijd de dupe van de roofzuchtige kapitalistische orgieën.

HAARP
Terwijl de Secretaris-Generaal van de VN, Ban Ki-moon, momenteel bezig is de rijke landen te vragen om de komende 3 jaar 30 miljard dollar te investeren in de arme landen om de gevolgen van de klimaatwijziging te bestrijden, blijft een "zwarte dageraad", in het begin van de jaren 1980 in de VS opgestart, gewoon bestaan. Als onderdeel van het door Ronald Reagan en zijn Pentagon-haviken ontworpen militaire project met de officiële naam SDI (Strategic Defense Initiative) en bijgenaamd "Star Wars", werd in de context van de macht over de ruimte en manipulatie van het "klimaat" het "High Frequency Auroral Research Program" (HAARP) opgericht in Gukoma (Alaska) en uitgevoerd door de US Navy en de US Air Force in het kader van "een nieuwe generatie van geavanceerde wapens". Admiraal Carlile Trost (hoofd van Marine-Operaties in 1988), generaal John Piotrowski (een jaar daarvoor hoofdcommandant van het US Space Command), en generaal Colin Powell waren, blijkens verschillende in het begin van de jaren 1980 gepubliceerde werken, enkele van de "ouders" van deze creatie.

”Zoals Dr. Rosalie Bertell op 23 november 2000 schreef in de Britse Times, 'zijn wetenschappers in de Verenigde Staten aan het werken aan klimaatsystemen als potentiële wapens'," schreef deze auteur in april 2001 in het plaatselijke tijdschrift En Marcha van de Asociación Judicial de Buenos Aires (AJB). "De methodes omvatten o.a. het versterken van onweer en het omleiden van stoomstromen in de aardatmosfeer om zo gericht droogte of overstromingen te veroorzaken."

De wetenschapster voegde daaraan toe dat HAARP 'deel uitmaakt van een geïntegreerd wapensysteem dat potentieel verwoestende ecologische gevolgen heeft', ofschoon het aan het publiek is gepresenteerd als een programma 'voor wetenschappelijk en academisch onderzoek'. Nog steeds volgens Bertrell, bestond het project uit het opwekken van grote hoeveelheden energie, gelijk aan die van een atoombom, waar ook ter wereld, door middel van bundels laserstralen en deeltjes. En als hoogtepunt: "het programma zal waarschijnlijk aan het publiek 'verkocht' worden als een ruimteschild tegen gewapende aanvallen op het nationale grondgebied, of -voor de meest naïeven- als een systeem om de ozonlaag te herstellen".

Al aan het einde van de jaren 1990, had de Zweedse vertegenwoordigster in het Europees Parlement, Maj Britt Theorin, in een bijeenkomst in Brussel vragen gesteld over het betreffende programma, waarop het Europees Parlement in een motie voor een resolutie zich beklaagde over de geringe bereidheid van de VS, om "aan het publiek bewijzen te leveren over de risico's van HAARP voor het milieu en voor het publiek."

Meer dan vijftien websites brachtten in 2007 dit programma in verband met experimenten ten aanzien van klimaatverandering door middel van wijzigingen in de ionosfeer. In Venezuela beschuldigden organisaties indertijd HAARP als veroorzaker van de overstromingen eind jaren 1990.

Het tijdschrift Fusión bracht in 2003 HAARP in verband met de klimaatverandering door de Niño, die tot op heden Bolivia teistert. Op dit moment treft dit verschijnsel ongeveer 10.000 Boliviaanse gezinnen. Hagel, vorst, droogte en krachtige regen wisselen elkaar af en ondermijnen daardoor het menselijke leven en de natuur. De "Nationale Raad voor Vermindering van Risico's, Zorg bij Rampen en Noodsituaties" (CONARADE) heeft al 3 miljoen dollar (van de beschikbare 6,6 miljoen) geïnvesteerd voor de ondersteuning van de getroffen families en gebieden.

Er wordt gesproken over klimaatverandering, maar zonder daarbij rekening te houden met de klimaatoorlog, die het product is van het oorlogsklimaat waarin de oorlogszuchtige Noordamerikanen leven teneinde hun wereldhegemonie te bloed en te zwaard te handhaven... en met overstromingen, droogte en andere rampen.

Obama zou niet alleen naar Kopenhagen moeten komen om de positie van zijn land te definiëren ten aanzien van de vermindering van de uitstoot, maar ook om uit te leggen wat de bedoeling is van HAARP en waarvoor dat programma, die zwarte parel van het Pentagon in de oceaan van de barbarij, is opgezet.

*) De auteur van dit artikel, Jorge Luis Ubertalli, is een Argentijns journalist en schrijver, en medewerker van Prensa Latina.

Artikel overgenomen met toestemming van CubaDebate en vertaald door Dwarslezer.
Foto: Saketvora (Flickr.com)

zaterdag 5 december 2009

De Nederlandse ON-welvaartsstaat

Op 20 november dit jaar zond de VARA de documentaire «De onrendabelen» uit van Hans Heijnen (op initiatief van Marcel van Dam) over de verzieking van de Nederlandse samenleving, de steeds groter wordende scheiding tussen de rijken en de armen en de toename van de armoede in Nederland, ofschoon deze nu veel onzichtbaarder is dan zo'n 50 jaar geleden. Zie voor een nadere toelichting de site van de VARA en bekijk de documentaire door hieronder op de afbeelding te klikken:De Hondurese 'verkiezingen' van 29 november (video van The Real News)


More at The Real News

De jeugd heeft de toekomst - en sommige jongeren verdienen het om onze gefossiliseerde 'democratie' bij de hand te nemen...

Enkele dagen geleden werd in Madrid, in het Spaanse Congres, de volledige Spaanse Grondwet (die op 6 december 1978 definitief werd goedgekeurd) voorgelezen door studenten uit Madrid en verschillende andere delen van Spanje. Enkelen hunner maakten van de gelegenheid gebruik om de aandacht te vestigen op de verschillen tussen de bedoelingen van de grondwet en de sociaal-politieke realiteit van Spanje.

Na lezing van artikel 28, dat verwijst naar de vakbondsrechten en het stakingsrecht, meldde de student Javier Borderías Villalón dat hij "pijn en schaamte" voelde, omdat de vakbonden, in plaats van te doen wat ze in de huidige situatie zouden moeten doen, zich "uitsluitend [bezighouden] met stroop om de mond van de Minister-President smeren".Het is betreurenswaardig dat het persbureau EuropaPress het applaus weggeknipt heeft dat de student kreeg na zijn opmerking.

Even later probeerde een andere student nog te verwijzen naar de Spanjaarden die, zoals zijn grootvader, "Spanje hadden moeten verlaten door politieke of economische omstandigheden".

Beide studenten kregen een tik op de vingers van de eerste vice-president van het Congres, de (zogenaamd) socialistische Teresa Cunillera (La Vanguardia, gisteren), officieel ongetwijfeld omdat de betreffende opmerkingen niet in het programma stonden, maar in werkelijkheid natuurlijk omdat het niet toelaatbaar is dat (voor de regering van dienst) onwelgevallige waarheden worden vermeld...

dinsdag 1 december 2009

Wat is het Spaans toch een moeilijke taal...

Ofschoon ik -zoals mijn moeder placht te zeggen- al vóór mijn geboorte Spaans sprak, vraag ik me soms toch af of het misschien mogelijk is dat ik na al die jaren nog steeds de taal niet voldoende beheers om te begrijpen wat politici ons vertellen. Je zou immers denken dat politici, die zich niet richten tot een super-opgeleide, super-intelligente élita, maar tot het hele volk, zich in duidelijke taal uitdrukken om te voorkomen dat hun officiële verklaringen tot misverstanden zouden kunnen leiden. Als dat zo is, is er maar één conclusie mogelijk: alles is vergeefs geweest, mijn studie heeft bar weinig zin gehad.

Ik verklaar me nader: na de afgelopen zondag door het dictatoriale régime van de Verenigdestaatse marionet Roberto Micheletti in Honduras georganiseerde electorale klucht, heeft de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Miguel Ángel Moratinos verklaard dat de Spaanse regering "de verkiezingen niet erkent [...]. maar ze ook niet negeert". (Página 12, ayer).

Ik ben het er volledig mee eens dat Madrid het resultaat van deze vernederende "verkiezingen" niet wil erkennen, niet alleen omdat meer dan de helft van de kiezers er niet aan heeft deelgenomen, maar op de eerste plaats omdat in de in Honduras heersende sfeer van gewelddadigheid en intimidatie geen sprake kan zijn van "democratische verkiezingen".

Wat ik daarentegen volstrekt niet begrijp is het bijna theologische woordgegoochel van iets niet negeren dat men niet erkent. Dat is net zoiets als zeggen dat god niet bestaat, maar dat je je toch aan de tien geboden moet houden om te voorkomen dat je na je dood in de hel terechtkomt... Absurd!

maandag 30 november 2009

Honduras - wat nu?

Het Hondurese volk heeft zich uitgesproken en overweldigend de door dictator Roberto Micheletti uitgeschreven verkiezingen geboycot. In berichten van de Hondurese radiozenders Radio Globo en Radio Progreso wordt gesproken over 60 of 65% van de kiesgerechtigden die thuis zijn gebleven, waardoor het resultaat niet geldig zou zijn. Ongetwijfeld zouden zich nog meer mensen van stemming onthouden hebben zonder de druk en dreigementen van het illegale régime van Micheletti: ambtenaren en werknemers van bepaalde bedrijven zouden ontslagen worden, wanneer ze vandaag niet kunnen aantonen -door middel van de speciale inkt op een vinger- dat ze gestemd hebben.

De Nationale Verzetsbeweging heeft voor vandaag opgeroepen tot een grote protestmars om nog eens extra duidelijk te maken dat het Hondurese volk de baas is en moet zijn in het land.

Nicaragua en El Salvador hebben gisteren -nog steeds volgens informatie van Radio Globo en Radio Progreso- hun landgrenzen met Honduras gesloten.

De vraag is echter wat de rest 'het buitenland' zal doen. De Verenigde Staten zullen, samen met hun onafscheidelijke broeder in de misdaad Israel, en met de marionettenregeringen in Panamá, Peru en Colombia het resultaat van deze 'verkiezingen' erkennen. De rest van de Latijns-Amerikaanse naties heeft al bevestigd dat ze dat niet zullen doen.

De Europese Unie heeft het régime van Micheletti niet erkend, maar het is de vraag of zij (onder druk van Washington?) wellicht alsnog van mening zal veranderen. Misschien met het excuus dat de bevolking van Honduras niet het slachtoffer mag worden van een politieke beslissing - een argument dat overigens niet werd gebruikt toen op last van Washington Irak moest worden geboycot, of ten opzichte van de israelische misdaden jegens het Palestijnse volk.

Het is hoe dan ook duidelijk dat het Hondurese volk niet bereid is te leven onder een dictatuur...

zondag 29 november 2009

Meer duidelijkheid over Afghanistan-oorlog

Het was natuurlijk leuk geweest voor het Verenigdestaatse kolonialisme wanneer in de 'Oorlog tegen het Terrorisme' Afghanistan zonder slag of stoot bezet had kunnen worden, maar het is allemaal niet zo eenvoudig als Washington in al zijn simpelheid dacht - je zou veronderstellen dat ze iets geleerd hadden van Vietnam...

Het is maar goed voor het régime van Bush 3 Obama, dat de nieuwe Duitse minister van oorlog, Karl-Theodor zu Guttenberg, zich voorgenomen heeft in duidelijke taal te spreken - en dat ook doet.

Bij zijn eerste bezoek in zijn nieuwe functie aan Washington heeft hij aangegeven dat het geen zin heeft om vast te houden aan het "romantische idee van democratisering van het hele land naar westelijk voorbeeld". Naar zijn mening is het veel beter om het probleem geregionaliseerd te benaderen. Daarmee bedoelt hij dat men zich steeds moet concentreren op één regio. Zodra die volledig gestabiliseerd is, moet het bestuur worden overgelaten aan Afghanen en kan een aangrenzende regio aangepakt worden. (Welt Online, 20 november 2009)

Het blijft in eerste instantie natuurlijk de vraag of Washington bereid zal zijn het huidige beleid (van massale inzet van grof geweld) te laten varen, maar áls het Pentagon bereid zou zijn het Duitse idee uit te voeren, durf ik nu al te wedden dat de gestabiliseerde regio's (gesteld dat deze benadering wél werkt) toevallig allemaal liggen op en langs het traject dat al jaren geleden gepland werd voor de aanleg van pijpleidingen...

Dringende boodschap voor Barack Obama

Washington past een document van de US Air Force over het militair accoord met Colombia aan om de bedoeling daarvan te verhullen

Het volgende artikel publiceerde Eva Golinger op 27 november 2009 op haar blog «Postcards from the Revolution»

In een expliciete poging om de militaire doelstelling van Washington in Zuid-Amerika te verhullen werd een document van de US Air Force, dat in mei 2009 aan het Congres was voorgelegd, gewijzigd en op 16 november 2009 opnieuw gepubliceerd. Het officiële document van de US Air Force, dat door mij op 4 november hier [op «Postcards from the Revolution»] geopenbaard en aan de kaak gesteld werd, rechtvaardigde een verzoek om een bedrag van 46 miljoen dollar voor het verbeteren van de militaire installaties in een van de zeven bases die Washington zal bezetten op grond van het militaire accoord dat op 30 october tussen Colombia en de Verenigde Staten gesloten werd. [Zie mijn artikel Wanneer begint de aanval op Latijns-Amerika van 11 november]. Het gewijzigde document heeft alle vermeldingen van oorlog en militaire operaties in de regio weggehaald, evenals agressieve taal gericht tegen de buren van Colombia, Venezuela en Ecuador. De bedoelingen van Washington blijven echter ongewijzigd.

Het originele document van mei 2009 van de
US Air Force benadrukte het belang van de militaire basis in Palanquero (Colombia) om "militaire operaties op alle niveaux" in Zuid-Amerika te kunnen realiseren. Het oorspronkelijke document specificeerde ook de noodzaak van de investering van 46 miljoen dollar voor de verbetering van het vliegveld, hellingen en andere essentiële installaties op de basis, die zo zou worden veranderd in een "Coöperatieve Veiligheidslocatie"(CSL) voor militaire missies van de VS in de regio.

Het originele US Air Force document van mei 2009:
"De stichting van een Coöperatieve Veiligheidslocatie (CSL) in Palanquero ondersteunt de Theaterpositie-strategie van COCOM (Command Combatant) het beste en toont onze betrokkenheid bij deze relatie. De ontwikkeling van deze CSL biedt een unieke gelegenheid voor operaties op alle niveaux in een kritieke subregio van ons halfrond, waar de veiligheid en de stabiliteit voortdurend bedreigd worden door met drugsgeld gefinancierde terroristische opstanden, anti-VS regeringen, structurele armoede en steeds terugkerende natuurrampen
. "

In het document van de
US Air Force van 16 november 2009, dat onder de titel "Addendum ter aanduiding van de voorwaarden van het Accoord voor Defensieve Samenwerking tussen de VS en Colombia" aan het Congres werd verzonden, is de oorspronkelijke controversiële taal gewijzigd door de belangrijke termen en verwijzingen te verwijderen die in de regio tot grote zorg hadden geleid. Het document van de Air Force van 16 november maakt geen melding van de stichting van een Coöperatieve Veiligheidslocatie (CSL) in Palanquero (Colombia), maar verwijst consequent naar Palanquero als een "locatie", en handhaaft de oorspronkelijke bedoelingen. Bovendien is het begrote bedrag met amper 3 miljoen verlaagd tot 43 miljoen dollar, waaruit blijkt dat het originele project bijna voor 100% intact is gebleven. Het Congres had het oorspronkelijke verzoek van het Pentagon van afgelopen voorjaar gehonoreerd op voorwaarde van de definitieve ondertekening van het militaire accoord tussen de VS en Colombia, dat op 30 october gesloten is. Het document van de US Air Force van 16 november doet echter een duidelijke poging om de oorspronkelijke bedoelingen te verhullen door het verwijderen van de provocerende taal over "militaire operaties op alle niveaux in een kritieke subregio ... waar de veiligheid en de stabiliteit voortdurend bedreigd worden door ... anti-VS regeringen..." Die taal ontlokte onmiddellijk zorg en beschuldigingen ten aanzien van Washington's bedoelingen om Colombia te gebruiken als een springplank voor aanvallen op landen als Venezuela, die door velen ten onrechte als "anti-VS" worden beschouwd.

Het gewijzigde US Air Force-document van 16 november 2009:
"Dit project in Palanquero ondersteunt de Theaterpositie-strategie van COCOM (Command Combatant) het beste en toont onze betrokkenheid bij deze relatie [met Colombia]. De ontwikkeling van dit project biedt een unieke gelegenheid om een belangrijke partner te steunen in een regio op het westelijk halfrond, waar de veiligheid en de stabiliteit voortdurend bedreigd worden door met drugsgeld gefinancierde terroristische opstanden, structurele armoede en steeds terugkerende natuurrampen
. "

Het originele document van de
US Air Force identificeerde Palanquero als de perfecte plaats voor de globale Verenigdestraatse mobiele strategie, omdat die "toegang biedt tot het hele Zuid-Amerikaanse continent".

Het originele document uit mei 2009 van de US Air Force:
Palanquero is zonder enige twijfel de beste locatie in Colombia om te investeren in de ontwikkeling van infrastructuur. Zijn centrale ligging ligt binnen het bereik van ... operatiegebieden ... zijn geïsoleerde ligging maximaliseert de Operationele Veiligheid (OPSEC) en de Troepenbescherming, terwijl hij het militaire profiel van de VS minimaliseert. Het is de bedoeling de bestaande infrastructuur zoveel mogelijk te gebruiken en aan te passen om zo de mogelijkheden voor de VS om snel op crises te reageren te verbeteren en aldus tegen minimale kosten de toegang tot en aanwezigheid in de regio te waarborgen. Palanquero ondersteunt de mobiliteitsmissie door toegang te bieden tot het volledige Zuid-Amerikaanse continent met uitzondering van Kaap Hoorn..."

Het aangepaste document van 16 november 2009 schrapt alle verwijzingen en uitdrukkingen met betrekking tot de "mobiliteitsmissie" en "toegang tot het volledige Zuid-Amerikaanse continent". De globale mobiliteitsstrategie blijft echter de officiële militaire politiek en defensie-strategie van het Pentagon, die blijkt uit het witboek "Global en Route Strategy" van het Lucht Mobiele Commando van de
US Air Force, en uit de begin 2009 ingezonden begrotingsaanvraag en -rechtvaardiging van het Pentagon. Beide documenten verwijzen specifiek naar de urgentie en de noodzaak van het in bezit nemen van de basis Palanquero in Colombia om de globale mobiliteit voor Verenigdestaatse militaire operaties en missies te waarborgen.

Het aangepaste document van 16 november 2009 van de
US Air Force verwijdert bovendien alle oorspronkelijke verwijzingen naar spionage-, bewakings- en verkenningsoperaties die vanaf de basis in Palanquero zouden worden uitgevoerd. Bovendien zijn alle verwijzingen naar "regionale toegang", "theaterveiligheidssamenwerking" en "het vermogen tot expeditie-oorlogen" in de regio verwijderd.

Het originele document van mei 2009 van de US Air Force:
De ontwikkeling van deze CSL zal het tussen de VS en Colombia gesmede partnerschap bevorderen en is in het belang van beide naties... Onze aanwezigheid zal ook ons vermogen verbeteren voor spionage-, bewakings- en verkenningsmissies (ISR), ons mondiale bereik verhogen, onze logistieke behoeften ondersteunen, onze partnerschappen verbeteren, de theaterveiligheidssamenwerking verbeteren en ons vermogen tot het voeren van expeditie-oorlogen uitbreiden."

Het aangepaste van US Air Force van 16 november 2009:
"De toegang tot Colombia zal het strategisch partnerschap van het land met de Verenigde Staten bevorderen. Palanquero is zonder enige twijfel de beste locatie om te investeren in de ontwikkeling van infrastructuur in Colombia. Zijn centrale ligging ligt binnen het bereik van operatiegebieden voor de strijd tegen het drugsterrorisme; de start- en landingsbaan en de bestaande faciliteiten van het vliegveld zullen de bouwkosten verminderen; zijn geïsoleerde ligging maximaliseert de Operationale Veiligheid (OPSEC) en de Troepenbescherming, terwijl zij het Amerikaanse militaire profiel minimaliseert. Het is de bedoeling de bestaande infrastructuur zoveel mogelijk te gebruiken om zo de mogelijkheden voor de VS om snel op crises te reageren te verbeteren en zo tegen minimale kosten de toegang en de aanwezigheid te waarborgen. De taxibaan en de aan- en afvoerfaciliteiten zijn gebrekkig en beperken in hun huidige opzet de operationale mogelijkheden van deze locatie in ernstige mate. Bovendien moeten de operationele en ondersteunende faciliteiten worden uitgebreid om een breed scala van vliegtuigen te kunnen bedienen, die bij de wederzijds overeengekomen activiteiten betrokken kunnen zijn."

Ondanks de aanpassingen in het document van de
US Air Force meer dan zes maanden nadat het origineel naar het Congres gestuurd was, blijven de bedoelingen achter het militair accoord tussen de VS en Colombia dezelfde. Er bestaat geen bewijs voor een wijziging in de globale mobiliteitsstrategie van het Pentagon - het is officieel beleid dat is opgenomen in de huidige Globale Defensiepositiestrategie. De militaire basis in Palanquero, Colombia, is in verschillende documenten van het Pentagon meerdere malen vermeld als de perfecte locatie - een unieke kans - om toegang tot het hele Zuid-Amerikaanse continent te waarborgen, en daarbij "militaire acties op alle niveaux" in Latijns-Amerika mogelijk te maken.

Washington kan proberen om de taal te ontdoen van verwijzingen naar oorlogsbedoelingen, spionage en militaire operaties in Latijns-Amerika, maar de VS kunnen de waarheid niet laten verdwijnen. Het originele document van mei 2009 van de
US Air Force blijft de hoofdrechtvaardiging achter het militaire accoord tussen de VS en Colombia.

Het originele document van de US Air Force van mei 2009 is hier beschikbaar:
http://www.centrodealerta.org/documentos_desclasificados/original_in_english_air_for.pdf


Het gewijzigde document van de US Air Force van 16 november 2009 is hier beschikbaar:
http://www.centrodealerta.org/noticias/ultima_hora_washington_alte.html