zondag 29 november 2009

Washington past een document van de US Air Force over het militair accoord met Colombia aan om de bedoeling daarvan te verhullen

Het volgende artikel publiceerde Eva Golinger op 27 november 2009 op haar blog «Postcards from the Revolution»

In een expliciete poging om de militaire doelstelling van Washington in Zuid-Amerika te verhullen werd een document van de US Air Force, dat in mei 2009 aan het Congres was voorgelegd, gewijzigd en op 16 november 2009 opnieuw gepubliceerd. Het officiële document van de US Air Force, dat door mij op 4 november hier [op «Postcards from the Revolution»] geopenbaard en aan de kaak gesteld werd, rechtvaardigde een verzoek om een bedrag van 46 miljoen dollar voor het verbeteren van de militaire installaties in een van de zeven bases die Washington zal bezetten op grond van het militaire accoord dat op 30 october tussen Colombia en de Verenigde Staten gesloten werd. [Zie mijn artikel Wanneer begint de aanval op Latijns-Amerika van 11 november]. Het gewijzigde document heeft alle vermeldingen van oorlog en militaire operaties in de regio weggehaald, evenals agressieve taal gericht tegen de buren van Colombia, Venezuela en Ecuador. De bedoelingen van Washington blijven echter ongewijzigd.

Het originele document van mei 2009 van de
US Air Force benadrukte het belang van de militaire basis in Palanquero (Colombia) om "militaire operaties op alle niveaux" in Zuid-Amerika te kunnen realiseren. Het oorspronkelijke document specificeerde ook de noodzaak van de investering van 46 miljoen dollar voor de verbetering van het vliegveld, hellingen en andere essentiële installaties op de basis, die zo zou worden veranderd in een "Coöperatieve Veiligheidslocatie"(CSL) voor militaire missies van de VS in de regio.

Het originele US Air Force document van mei 2009:
"De stichting van een Coöperatieve Veiligheidslocatie (CSL) in Palanquero ondersteunt de Theaterpositie-strategie van COCOM (Command Combatant) het beste en toont onze betrokkenheid bij deze relatie. De ontwikkeling van deze CSL biedt een unieke gelegenheid voor operaties op alle niveaux in een kritieke subregio van ons halfrond, waar de veiligheid en de stabiliteit voortdurend bedreigd worden door met drugsgeld gefinancierde terroristische opstanden, anti-VS regeringen, structurele armoede en steeds terugkerende natuurrampen
. "

In het document van de
US Air Force van 16 november 2009, dat onder de titel "Addendum ter aanduiding van de voorwaarden van het Accoord voor Defensieve Samenwerking tussen de VS en Colombia" aan het Congres werd verzonden, is de oorspronkelijke controversiële taal gewijzigd door de belangrijke termen en verwijzingen te verwijderen die in de regio tot grote zorg hadden geleid. Het document van de Air Force van 16 november maakt geen melding van de stichting van een Coöperatieve Veiligheidslocatie (CSL) in Palanquero (Colombia), maar verwijst consequent naar Palanquero als een "locatie", en handhaaft de oorspronkelijke bedoelingen. Bovendien is het begrote bedrag met amper 3 miljoen verlaagd tot 43 miljoen dollar, waaruit blijkt dat het originele project bijna voor 100% intact is gebleven. Het Congres had het oorspronkelijke verzoek van het Pentagon van afgelopen voorjaar gehonoreerd op voorwaarde van de definitieve ondertekening van het militaire accoord tussen de VS en Colombia, dat op 30 october gesloten is. Het document van de US Air Force van 16 november doet echter een duidelijke poging om de oorspronkelijke bedoelingen te verhullen door het verwijderen van de provocerende taal over "militaire operaties op alle niveaux in een kritieke subregio ... waar de veiligheid en de stabiliteit voortdurend bedreigd worden door ... anti-VS regeringen..." Die taal ontlokte onmiddellijk zorg en beschuldigingen ten aanzien van Washington's bedoelingen om Colombia te gebruiken als een springplank voor aanvallen op landen als Venezuela, die door velen ten onrechte als "anti-VS" worden beschouwd.

Het gewijzigde US Air Force-document van 16 november 2009:
"Dit project in Palanquero ondersteunt de Theaterpositie-strategie van COCOM (Command Combatant) het beste en toont onze betrokkenheid bij deze relatie [met Colombia]. De ontwikkeling van dit project biedt een unieke gelegenheid om een belangrijke partner te steunen in een regio op het westelijk halfrond, waar de veiligheid en de stabiliteit voortdurend bedreigd worden door met drugsgeld gefinancierde terroristische opstanden, structurele armoede en steeds terugkerende natuurrampen
. "

Het originele document van de
US Air Force identificeerde Palanquero als de perfecte plaats voor de globale Verenigdestraatse mobiele strategie, omdat die "toegang biedt tot het hele Zuid-Amerikaanse continent".

Het originele document uit mei 2009 van de US Air Force:
Palanquero is zonder enige twijfel de beste locatie in Colombia om te investeren in de ontwikkeling van infrastructuur. Zijn centrale ligging ligt binnen het bereik van ... operatiegebieden ... zijn geïsoleerde ligging maximaliseert de Operationele Veiligheid (OPSEC) en de Troepenbescherming, terwijl hij het militaire profiel van de VS minimaliseert. Het is de bedoeling de bestaande infrastructuur zoveel mogelijk te gebruiken en aan te passen om zo de mogelijkheden voor de VS om snel op crises te reageren te verbeteren en aldus tegen minimale kosten de toegang tot en aanwezigheid in de regio te waarborgen. Palanquero ondersteunt de mobiliteitsmissie door toegang te bieden tot het volledige Zuid-Amerikaanse continent met uitzondering van Kaap Hoorn..."

Het aangepaste document van 16 november 2009 schrapt alle verwijzingen en uitdrukkingen met betrekking tot de "mobiliteitsmissie" en "toegang tot het volledige Zuid-Amerikaanse continent". De globale mobiliteitsstrategie blijft echter de officiële militaire politiek en defensie-strategie van het Pentagon, die blijkt uit het witboek "Global en Route Strategy" van het Lucht Mobiele Commando van de
US Air Force, en uit de begin 2009 ingezonden begrotingsaanvraag en -rechtvaardiging van het Pentagon. Beide documenten verwijzen specifiek naar de urgentie en de noodzaak van het in bezit nemen van de basis Palanquero in Colombia om de globale mobiliteit voor Verenigdestaatse militaire operaties en missies te waarborgen.

Het aangepaste document van 16 november 2009 van de
US Air Force verwijdert bovendien alle oorspronkelijke verwijzingen naar spionage-, bewakings- en verkenningsoperaties die vanaf de basis in Palanquero zouden worden uitgevoerd. Bovendien zijn alle verwijzingen naar "regionale toegang", "theaterveiligheidssamenwerking" en "het vermogen tot expeditie-oorlogen" in de regio verwijderd.

Het originele document van mei 2009 van de US Air Force:
De ontwikkeling van deze CSL zal het tussen de VS en Colombia gesmede partnerschap bevorderen en is in het belang van beide naties... Onze aanwezigheid zal ook ons vermogen verbeteren voor spionage-, bewakings- en verkenningsmissies (ISR), ons mondiale bereik verhogen, onze logistieke behoeften ondersteunen, onze partnerschappen verbeteren, de theaterveiligheidssamenwerking verbeteren en ons vermogen tot het voeren van expeditie-oorlogen uitbreiden."

Het aangepaste van US Air Force van 16 november 2009:
"De toegang tot Colombia zal het strategisch partnerschap van het land met de Verenigde Staten bevorderen. Palanquero is zonder enige twijfel de beste locatie om te investeren in de ontwikkeling van infrastructuur in Colombia. Zijn centrale ligging ligt binnen het bereik van operatiegebieden voor de strijd tegen het drugsterrorisme; de start- en landingsbaan en de bestaande faciliteiten van het vliegveld zullen de bouwkosten verminderen; zijn geïsoleerde ligging maximaliseert de Operationale Veiligheid (OPSEC) en de Troepenbescherming, terwijl zij het Amerikaanse militaire profiel minimaliseert. Het is de bedoeling de bestaande infrastructuur zoveel mogelijk te gebruiken om zo de mogelijkheden voor de VS om snel op crises te reageren te verbeteren en zo tegen minimale kosten de toegang en de aanwezigheid te waarborgen. De taxibaan en de aan- en afvoerfaciliteiten zijn gebrekkig en beperken in hun huidige opzet de operationale mogelijkheden van deze locatie in ernstige mate. Bovendien moeten de operationele en ondersteunende faciliteiten worden uitgebreid om een breed scala van vliegtuigen te kunnen bedienen, die bij de wederzijds overeengekomen activiteiten betrokken kunnen zijn."

Ondanks de aanpassingen in het document van de
US Air Force meer dan zes maanden nadat het origineel naar het Congres gestuurd was, blijven de bedoelingen achter het militair accoord tussen de VS en Colombia dezelfde. Er bestaat geen bewijs voor een wijziging in de globale mobiliteitsstrategie van het Pentagon - het is officieel beleid dat is opgenomen in de huidige Globale Defensiepositiestrategie. De militaire basis in Palanquero, Colombia, is in verschillende documenten van het Pentagon meerdere malen vermeld als de perfecte locatie - een unieke kans - om toegang tot het hele Zuid-Amerikaanse continent te waarborgen, en daarbij "militaire acties op alle niveaux" in Latijns-Amerika mogelijk te maken.

Washington kan proberen om de taal te ontdoen van verwijzingen naar oorlogsbedoelingen, spionage en militaire operaties in Latijns-Amerika, maar de VS kunnen de waarheid niet laten verdwijnen. Het originele document van mei 2009 van de
US Air Force blijft de hoofdrechtvaardiging achter het militaire accoord tussen de VS en Colombia.

Het originele document van de US Air Force van mei 2009 is hier beschikbaar:
http://www.centrodealerta.org/documentos_desclasificados/original_in_english_air_for.pdf


Het gewijzigde document van de US Air Force van 16 november 2009 is hier beschikbaar:
http://www.centrodealerta.org/noticias/ultima_hora_washington_alte.html

Geen opmerkingen: