zondag 15 november 2009

Het liberalisme en het fascisme, twee handen op één (onsmakelijke) buik

Gisteren werd door de Nederlander Hans van Baalen, voorzitter van de Liberale Internationale, Roberto Micheletti, de leider van de staatsgreep tegen de wettige regering van Honduras van president Manuel Zelaya, tot vicevoorzitter van die organisatie benoemd. Dit ondanks het feit dat, afgezien van de régimes in Washington en in Tel Aviv, de internationale gemeenschap het régime van Micheletti (bijgenaamd Goriletti) niet erkend heeft.

Van Baalen is ook een notoir lid van de Nederlandse conservatieve partij VVD [voor wie dat vergeten was, die afkorting betekent Volkspartij voor Vrijheid en Democratie - zo zie je maar hoe weinig betekenis de namen van veel politieke partijen hebben
]. Tot enkele maanden geleden zat hij voor die partij in de Nederlandse Tweede Kamer, en sinds kort vertegenwoordigt hij het conservatieve gedachtengoed in het Europees Parlement.

Ofschoon de internationale gemeenschap de voor 29 november dit jaar geplande algemene verkiezingen niet wil erkennen zolang als Manuel Zelaya niet in zijn functie is hersteld, gaat de Liberale Internationale -alsof er niets aan de hand is- waarnemers sturen naar die verkiezingen, ongetwijfeld om een schijn van rechtmatigheid en wettelijkheid te geven aan de pogingen van Micheletti om zijn dictatuur te versterken.

Hier nog enkele parels uit de mond van Van Baalen tijdens een persconferentie in Tegucigalpa:

“Dankzij zijn moed heeft president Micheletti het mogelijk gemaakt dat het proces van een democratische presidentsverkiezing [...] op 29 november kan plaats vinden. Dat is een enorme en dappere daad ten gunste van de democratie".

“Mijn organisatie zal waarnemers zenden naar de presidentsverkiezing van 29 november, want de vrije en transparante verkiezingen en de daarop volgende benoeming van een nieuwe president zullen het proces van de terugkeer naar de grondwettelijke orde in Honduras voltooien."

Hij gaf ook te kennen ervan “overtuigd [te zijn] dat de Europese Unie en andere landen in de wereld de vrije en rechtvaardige verkiezing van een nieuwe president in Honduras zullen erkennen." Daarnaast bekritiseerde hij de OAS (de Organisatie van Amerikaanse Staten), omdat die "rechtstreeks partij had gekozen voor ex-president Zelaya" in plaats van hem te adviseren "niet te proberen de Grondwet illegaal te wijzigen".

Het dictatoriale régime van Micheletti had Van Baalen toestemming gegeven Zelaya te bezoeken, die al sedert 21 september belegerd wordt in de Braziliaanse ambassade in Tegucigalpa. Zo zou hij aan het Europees Parlement "een goed en objectief verslag [kunnen uitbrengen] over de situatie in Honduras".
[foto: Flickr.com]

Geen opmerkingen: