zaterdag 14 november 2009

Komkommertijd bij De Pers...

In andere kranten merk ik er weinig van, en er lijkt ook meer dan genoeg nieuws te zijn, maar bij De Pers is de inspiratie kennelijk weer eens opgedroogd. In plaats van tijd en ruimte te besteden aan bijv. de economische crisis in de kapitalistische wereld, de door de Colombiaanse president ongrondwettelijk toegestane invasie van Zuid-Amerika door de VS, de Somalische 'piraten' (hoe goed zou het niet zijn om eens grondig te analyseren waar deze 'piraterij' vandaan komt en hoe deze vrij plotseling is ontstaan), de ons dictatoriaal opgelegde Europese 'grondwet' (ook al heet hij dan anders), werden er op 11 november maar liefst twee opvallende artikelen gewijd aan de 'rijkdom' van de SP: Socialistische Partij rijker dan ooit (op de voorpagina) en SP spekt de partijkas met veertig miljoen (over twee bladzijden, 4 en 5).

In het artikel ontbreekt verder welke nuance dan ook. Er wordt niet vermeld hoeveel geld andere partijen in kas hebben, noch waar dat vandaan komt. Hoeveel krijgt de VVD bijvoorbeeld vanuit het bedrijfsleven? Of de andere 'liberale' partij D66? Of de nieuw-neoliberale PvdA en GroenLinks met hun misleidende en misplaatste namen? Hoeveel krijgt het CDA van de zwart- en andersgekouste alleluja-sectes?). Alleen van het zwalkende partijtje D66 wordt, bij monde van partijvoorlichter Roy Kramer, nog iets suggestiefs vermeld: "Ik schat dat het campagnebudget van de SP tig keer zo hoog is als dat van ons." Wat die opmerking impliceert is echter volstrekt onduidelijk. Dat de SP 'tig' (hoeveel is dat? 1/3?, 12?) keer zo veel geld in haar campagnes steekt als D66! En waar komt dat door? Dat staat er niet bij: misschien rijden de D66-ers wel dikke auto's uit de partijkas... Bovendien ben ik ervan overtuigd dat alle SP-leden achter de campagnes van hun partij staan.

Wat is er dus aan de hand? Er is maar één verklaring:
De Pers houdt niet van de SP, en dus moet er met regelmaat weer tegen die partij worden aangetrapt, zoals ik hier al vaker gesignaleerd heb. Wat voor onzin en nietszeggende teksten daarvoor geschreven en gedrukt worden doet absoluut niet terzake, als er bij het Nederlandse kiesvee maar een verdacht sfeertje om de SP blijft hangen.

Ik heb overigens zelf ook wel bezwaren tegen de SP, want ik vind het bijvoorbeeld heel kwalijk dat de partij niet eist dat de monarchie verdwijnt, de partij eist niet dat Nederland uit de NAVO stapt en dat alle in Nederland opgeslagen Verenigdestaatse wapens worden vernietigd.

De Pers houdt de stemmingkwekerij echter liever op rioolbladniveau. Dat zegt echter niets over de SP, maar alles over De Pers.

Gelukkig weten de partijleden wel beter! Die weten dat de SP zich consequent verzet tegen de uitverkoop van de Nederlandse samenleving; dat de partij zich wél druk maakt om de arbeiders die door de crisis in de kou blijven staan en om degenen die door hun slechte gezondheid of ouderdom zorg nodig hebben en zich blijft verzetten tegen de onzalige AOW-plannetjes van de Balkenbende, die dankzij de crisis de kans schoon gezien heeft om oude plannetjes opnieuw uit de kast te halen en door te drukken, ofschoon de drie coalitiepartijen in hun verkiezingsprogramma's uitdrukkelijk hadden aangegeven dat ze niet aan de AOW-leeftijd van 65 jaar zouden komen.

Ook in het 'Beleidsprogramma' van Balkenende IV wordt nog nadrukkelijk uitgegaan van een pensioenleeftijd van 65 jaar (zie rechts). In de Nieuwspraak van de Balkenbende heet het 'veranderd inzicht', maar bij gewone mensen heet dit nog steeds 'liegen', 'bedriegen' of 'kiezersbedrog'.

Geen opmerkingen: