zaterdag 31 maart 2001

Volkskrant propagandablaadje voor de monarchie?

Gewelddadig treffen tussen Palestijnen en Israelis (Avui, Le Monde), recessie in de USA (Libération), Ericsson wereldleider in telecommunicatie (Dimineata), RealNetworks onderhandelt met muziekindustrie (La Vanguardia), nieuwe ETA-dreigementen tegen voetballer Lizarazu (Le Monde), enz., maar de Volkskrant besteedt (afgezien van een klein hoekje voor de arrestatie van Milosevic, waarvan diverse kranten foto's publiceren) de eerste drie bladzijden van de zaterdageditie aan de verloving van een jongeman met dubieuze voorouders (koloniaal verleden) met een meisje met dubieuze voorouders.

Of is dit alles misschien een handige PR-truuk om de aandacht af te leiden van de bijna tot een volksopstand uitgroeiende reacties op het nodeloos en nutteloos vermoorden van dieren, omdat het Nederlandse régime het voor de vleesexport niet verantwoord vindt om ze te laten inenten? En als er dan iemand is die middels een spandoek de puntjes op de i zet, wordt haar dat onmogelijk gemaakt. Totzover de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting.

donderdag 22 maart 2001

To kill or not to kill...

Zou iemand misschien eindelijk eens uit kunnen leggen, waarom dieren preventief vermoord moeten worden, wanneer ze alleen het risico lopen ziek te worden (en daarvan in verreweg de meeste gevallen weer genezen)? Wat voor (economische?) belangen zitten hier achter? Het is duidelijk -dankzij een verhelderend artikel in de Volkskrant van enkele dagen geleden- dat er voor mensen geen risico zit in het eten van vlees van een dier dat mond- en klauwzeer gehad heeft.

Dan heb ik het natuurlijk nog niet over de vraag of deze gedode dieren nu niet beter af zijn, dan wanneer ze nog een tijd langer moeten wachten voordat ze ten behoeve van de vleesetende mens uiteindelijk toch nog gedood worden, en of het eten van vlees uiteindelijk wel zo gezond is voor de mens.

Misschien is dit wel een mooi moment voor een Brede Maatschappelijke Discussie over de veehouderij, en misschien nog veel meer over de vermeende noodzaak van het eten van vlees en over de minstens even volwaardige alternatieven. Door minder vlees te eten kan uiteindelijk ook een geweldige bijdrage geleverd worden aan het bestrijden van honger in de wereld. Wellicht kan de koningin hier eens enkele wijze woorden over zeggen...

woensdag 21 maart 2001

Kan het Centraal Planbureau wel rekenen?

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zouden hoge lonen (en hoge olieprijzen) leiden tot verminderde economische groei. Ik weet niet op last van wie ze dit soort tendentieuze uitspraken doen, maar wanneer ik zie hoe de winstcijfers van bijv. banken en Shell stijgen, vind ik het een schandalige uitspraak. Volgens mij komt de economische groei juist onder druk te staan door de ongebreidelde groei van de winstcijfers. Over de hoge olieprijzen kunnen we kort zijn: een winsttoename van 50% bij Shell is m.i. een afdoende verklaring voor de hoge olieprijzen; en dan zie ik net op Teletekst dat de benzine weer 3 cent duurder wordt, ik bedoel maar...

Tot op heden is er voor heel veel mensen nog steeds geen sprake van loonsverhoging, maar van loonsontlaging (immers minder dan de toename van de inflatie en andere kosten, zoals hogere BTW, nu vast "aanpassing" van prijzen ivm introductie Euro volgend jaar). Bovendien vraag ik me af of het CPB er wel rekening mee houdt dat lagere lonen ook leiden tot minder omzet in de handel en dus tot minder winst, enz.

Ik wens de calculators van het CPB veel wijsheid - dat wordt onderhand wel tijd! En misschien kan een degelijke rekencursus ook geen kwaad...

dinsdag 6 maart 2001

Geneuzel van een RK opperhoofd

De Volkskrant (niet voor niets het vroegere "Volksdagblad voor katholiek Nederland") publiceert vandaag een veelzeggend interview met bisschop Simonis.

Afgezien van Simonis' eenzijdige mening dat "bij scheiding van kerk en staat (...) de staat zich niet bemoeit met interne kerkelijke zaken", daarbij vergetend dat dan ook de kerk niets te maken heeft met de staat, vraag ik mij in alle ernst af hoe hij wil dat de regering dan toch weer rekening houdt met religie en levensbeschouwing. Hoe komt hij erbij om ervan uit te gaan dat dit christelijke (RK?) normen en waarden zullen zijn, in het huidige Nederland, met (bijv.) zijn vele moslims en nietgelovigen.

Wat is trouwens de zin van dit interview, wanneer Simonis zelf al zegt waar het om gaat: "Dat sommige mensen zo gek (!) zijn wel te geloven, moeten ze zelf weten (...)"? Dat is precies waar het om draait: Bij scheiding van kerk en staat mag de regering gelovigen niet -onnodig- hinderen in het beleven van hun geloof, maar ook geen levensovertuiging opdringen. Verder moet iedereen zelf maar zien wat hij/zij wel of niet gelooft!

Simonis haalt trouwens wel even een fris voorbeeld aan (Bush): die is dan wel heel vroom (schijnheilig?), maar doet bijv. niets om het ongebreidelde wapenbezit in de USA te beperken, en geeft de naastenliefde ook niet bepaald een hoge prioriteit in zijn plannetjes...

zaterdag 3 maart 2001

En dan nu de échte oorzaken!

Het is natuurlijk heel goed dat er weer eens aandacht besteed wordt aan het grote aantal verongelukte fietsers, ik vroeg me al af of de jaarlijkse aanval van nationale verontrusting er dit jaar bij in zou schieten. Ook is het natuurlijk geweldig om de fietsers op hun eigen verantwoordelijkheden te wijzen: goede verlichting: vooral die leuke (leuke?) reclamespotjes op TV van fietsende schemerlampen zullen het verkeer beslist veel veiliger maken. Toch?

En dan nu tijd voor échte maatregelen: de modemafia wordt verantwoordelijk gesteld voor de slechte zichtbaarheid van fietsers. Het is immers de modemafia die ieder jaar opnieuw voorschrijft dat vooral in de winter donkere kleding gedragen moet worden.

Daarnaast wordt nu eindelijk eens werk gemaakt van het terugdringen van te snel rijdende automobilisten en het aanpakken van bedronken automobilisten. Fietsverlichting zal beslist een factor zijn, maar als ik me de reclamecampagnes van jaren geleden (retroflectoren achter op de fiets, op de trappers en op de wielen) zouden fietsen zelfs zonder verlichting goed zichtbaar moeten zijn. De oorzaak moet dus elders liggen: onverantwoordelijk automobilisme! Want waarom wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij fietsers (in een groot aantal gevallen nog niet volwassen scholieren) en niet bij de potentieel veel dodelijkere automobilist?