woensdag 21 maart 2001

Kan het Centraal Planbureau wel rekenen?

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zouden hoge lonen (en hoge olieprijzen) leiden tot verminderde economische groei. Ik weet niet op last van wie ze dit soort tendentieuze uitspraken doen, maar wanneer ik zie hoe de winstcijfers van bijv. banken en Shell stijgen, vind ik het een schandalige uitspraak. Volgens mij komt de economische groei juist onder druk te staan door de ongebreidelde groei van de winstcijfers. Over de hoge olieprijzen kunnen we kort zijn: een winsttoename van 50% bij Shell is m.i. een afdoende verklaring voor de hoge olieprijzen; en dan zie ik net op Teletekst dat de benzine weer 3 cent duurder wordt, ik bedoel maar...

Tot op heden is er voor heel veel mensen nog steeds geen sprake van loonsverhoging, maar van loonsontlaging (immers minder dan de toename van de inflatie en andere kosten, zoals hogere BTW, nu vast "aanpassing" van prijzen ivm introductie Euro volgend jaar). Bovendien vraag ik me af of het CPB er wel rekening mee houdt dat lagere lonen ook leiden tot minder omzet in de handel en dus tot minder winst, enz.

Ik wens de calculators van het CPB veel wijsheid - dat wordt onderhand wel tijd! En misschien kan een degelijke rekencursus ook geen kwaad...

Geen opmerkingen: