woensdag 30 juni 2010

Wie beschermt ons tegen de schoftenstreken van het neoliberalisme?

Er zullen nog maar weinig mensen zijn die niet zien hoe het neoliberalisme een einde aan het maken is aan de rechten van de arbeidersklasse, waarvoor wijzelf en onze ouders zo veel offers en inspanningen geleverd hebben. In plaats van ons rechtmatig te laten genieten van de opbrengst van onze arbeid, worden onze salarissen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, gezondheidszorg en sociale rechten verlaagd en afgebroken. En die werkloosheid is niet aan onze eigen fouten te wijten, maar aan de structurele fouten in het kapitalisme.

Laten we ons niet voor de gek laten houden. Het ergste van de crisis is nog niet voorbij, en als er al kleine verbeteringen te zien zijn, betreft het alleen denkbeeldige (en vooral gemanipuleerde) verbeteringen, bijvoorbeeld door gegoochel met de cijfers, zogenaamd "creatief boekhouden".

We moeten ook onze aandacht niet laten afleiden door alle televullis, door de voetbal-, tennis- en wielrencircussen, en ons niet laten belazeren door de gemanipuleerde TV-journaals. Ze willen ons laten geloven dat bijv. de woedende Griekse arbeiders alleen luilakken zijn en anarchisten (en anarchisten, dat hebben we keer op keer gehoord, zijn niets anders dan 'terroristen'. Dat is nóg een van die leugens van de systematische desinformatie in onze 'democratieën'; 'democratieën', waarin de rijke minderheid het lot en het leed bepaalt van de enorme meerderheid van de arbeidersklasse). Of bijv. nu, wanneer de metro in Madrid volledig plat ligt door een algemene staking, die georganiseerd is zonder [!] de steun van de vakbonden, krijgen we alleen commentaren te zien van voorbijgangers die meer reistijd kwijt waren om op hun werk te komen, zonder dat wordt stilgestaan bij het onrechtvaardige en het onmenselijke van de 'bezuinigingsmaatregelen' van het régime van dienst.

Het zijn juist de arbeiders van de Madrileense metro, de Baskische en Franse arbeiders en bijv. de Nederlandse vuilnisophalers die -zonder de steun van de reformistische vakbonden (die, áls ze de acties van de arbeiders al steunen, dat pas op het laatste moment doen als ze begrijpen dat ze hun controle over de arbeiders aan het verliezen zijn)- ons verdedigen tegen het misbruik van de Europese Unie, die ondanks haar mooie woordjes zich alleen bezorgd maakt om de belangen van het bedrijfsleven; deze EU die tientallen miljarden euro's aan de banken cadeau geeft, die rechtstreeks zijn gestolen uit de zakken van de arbeiders, die op hun beurt steeds meer worden teruggeschopt naar hun middeleeuwse slavenbestaan.

Wie nog steeds niet begrijpt hoe belangrijk de arbeidersacties zijn, zou de opmerkingen moeten lezen (in het Spaans!) van collega-blogger Rebeldes en la Estrella de la Muerte in zijn artikel Huelga de Metro, a ver si la peña se entera [Metro-staking, hopelijk begrijpt de massa het nu] van gisteren.

Laten we voor eens en voor altijd een eind maken aan de neoliberale dictatuur van de Europese Unie en van de régimes van haar lidstaten. Wanneer we vandaag de leugens van hun gelijkgeschakelde pers blijven geloven, kan het morgen al te laat zijn. Het is zaak dat we begrijpen wat er in de échte wereld gebeurt, de misbruiken, de eenzijdige "bezuinigingen" (verlaging van salarissen, uitkeringen en pensioenen voor de arbeiders, en astronomische verhogingen van de bonussen van de 'stropdassen' van het bedrijfsleven) en we moeten niet langer de leugens accepteren of -wat nog erger is- de verdraaide en gemanipuleerde waarheden van de massamedia, die niets anders doen dan herhalen wat ze horen van their "master's voice", de stem van de kapitalistische internationale.


Deze tekening is van de hand van de Nederlandse politieke tekenaar Albert Hahn. Hij maakte die ter gelegenheid van de spoorwegstaking van 1903 en deze heeft nog niets van zijn oorspronkelijke betekenis verloren.

Het is precies zoals het onderschrift zegt. Wij, werknemers, kunnen met onze eigen kracht alles bereiken, zolang als we maar solidair zijn met elkaar, zolang als we maar begrijpen wat er in de wereld aan de hand is en hoe wij misbruikt worden.

Op tijd de waarheid kennen... [Overpeinzing van Fidel van 27 juni 2010]

Havana, 27 juni 2010

Bij het schrijven van elk van mijn vorige bespiegelingen over een humanitaire crisis die steeds dichterbij komt, besefte ik mijn voornaamste plicht: het informeren van ons volk.

Vandaag voel ik me wat rustiger dan zesentwintig dagen geleden. Met het ontwikkelen van de situatie kan ik de informatie nog eens herhalen en met binnen- en buitenlandse informatie verrijken.

Obama heeft beloofd, dat hij op 2 juli de kwartfinales zal bezoeken, als het team van zijn land die fase weet te bereiken. Hij weet waarschijnlijk beter dan wie dan ook, dat de kwartfinales niet gespeeld zullen worden vanwege zeer ernstige ontwikkelingen die zullen plaatsvinden voordat het zover is; of hij zou dat tenminste dienen te weten.

Vrijdag, 25 juni j.l., publiceerde een internationaal persbureau, dat bekend staat vanwege zijn aandacht voor details een verklaring van de “…Commandant-Zeemacht van het elitekorps van de Hoeders van de Islamitische Revolutie, Generaal Ali Fadavi…,” die waarschuwde “dat wanneer de VS en zijn bondgenoten in internationale wateren Iraanse schepen zullen gaan inspecteren “zij de gevolgen daarvan in de Perzische Golf en in de Straat van Hormuz zullen ondervinden”.

De informatie is afkomstig van het locale Iraanse nieuwsagentschap Mehr.

Volgens het persbericht, berichte genoemd persbureau dat “Fadavi er aan toevoegde dat ‘de Zeemacht van de Hoeders van de Revolutie recent honderden schepen heeft uitgerust met raketwerpers.’”

De informatie, die bijna tegelijkertijd, of misschien iets eerder, verscheen met wat Granma publiceerde, geleek op bepaalde punten exact op mijn overpeinzing van donderdag, 24 juni, die op de 25ste in Granma stond.

Die co-incidentie kan gemakkelijk worden verklaard door logische redenering. Ik wist niets van wat het Iraanse agentschap had gepubliceerd.

Ik twijfel er absoluut niet aan, dat, zodra de Amerikaanse en Israëlische oorlogsschepen zijn aangekomen - naast de overige oorlogsschepen die al voor de Iraanse kust patrouilleren - en zij het eerste Iraanse koopvaardijschip proberen te inspecteren, er een regen van raketten in beide richtingen zal losbarsten. Precies op dat moment zal de verschrikkelijke oorlog uitbreken. Het is niet te voorzien hoeveel schepen en van welk land, naar de kelder zullen gaan.

Tijdig de waarheid te kennen is van het grootste belang voor ons volk.

Het maakt niet uit dat bijna iedereen, misschien wel 99,9% of meer van mijn landgenoten, instinctmatig de hoop koestert, en met mij wensen, dat ik het mis heb. Ik heb met mensen in mijn omgeving gesproken, en ik heb ook veel nieuws toegestuurd gekregen van vele nobele, onzelfzuchtige en hard werkenden mensen, die mijn Bespiegelingen hebben gelezen, en mijn gedachtengang in het geheel niet bestrijden, integendeel zij slikken het, zij het met een brok in de keel; echter, zij wijden hun energie liever aan het werk waarmee ze bezig zijn.

Dat is precies wat we van onze landslieden verwachten. Maar het zou erger zijn, onverwacht te worden overvallen door ernstige gebeurtenissen, zonder de voortekens daarvan te hebben gezien. Dan zou er verwarring en paniek ontstaan en dat zou ons heroïsche Cubaanse volk onwaardig zijn, dat al eerder bijna het doelwit was van een massale kernaanval in oktober 1962, en toch geen seconde aarzelde zijn plicht te vervullen.

Onze dappere strijders en de militaire commandanten van onze Revolutionaire Krijgsmacht, die deelnamen aan heroïsche internationale missies, vielen bijna ten slachtoffer aan kernaanvallen op de Cubaanse troepen, ontplooid langs de zuidelijke grens van Angola, toen het Leger van de racisten van Zuid-Afrika—toentertijd gepositioneerd langs de grens van Namibië—was verdreven na de slag bij Cuito Cuanavale.

Het Pentagon voorzag, met toestemming van de President van de VS, de racisten van Zuid-Afrika via Israël met 14 kernbommen, krachtiger dan de bommen geworpen op de steden Nagasaki en Hiroshima in Japan, zoals vermeld in vorige Bespiegelingen.

Ik ben noch profeet noch waarzegger. Niemand had mij verteld wat er zou gaan gebeuren. Het was slechts de vrucht van wat men tegenwoordig logisch nadenken noemt.

Wij zijn noch nieuw in dit gecompliceerde vraagstuk, noch zijn we bemoeizuchtig.

Het is mogelijk om te voorspellen wat er zal gebeuren in de rest van Portugees en Spaanssprekend Amerika in de post-nucleaire crisis.

Onder zulke omstandigheden kan niet gesproken worden van kapitalisme of socialisme. Er zal een fase aanbreken van beheer van de voorhanden zijnde goederen en diensten in dit deel van het continent. Zeker, elk land zal bestuurd blijven worden door hen die vandaag aan het hoofd van de regeringen staan, sommige bijna socialistisch en andere euforisch over de opening van de wereldmarkt voor brandstoffen, uranium, koper, lithium, aluminium, ijzer en andere metalen, die gestuurd worden naar de ontwikkelde en rijke landen, die plotseling zal verdwijnen.

Een overvloed aan voedsel, die nu geëxporteerd wordt naar die wereldmarkt, zal ook abrupt verdwijnen.

Onder deze omstandigheden zullen de meest noodzakelijke bestaansmiddelen: voedsel, water, brandstof en de grondstoffen die in het halfrond zuidelijk van de VS gevonden worden, net voldoende zijn om nog iets van de beschaving, wier onbeteugelde vooruitgang de mensheid deze ramp heeft gebracht, te bewaren.

Maar er blijven nog wat onzekerheden. Zullen de twee machtigste kernmachten, de VS en Rusland, in staat blijken hun kernwapens niet tegen elkaar in te zetten?

Er is echter geen twijfel aan, dat vanuit Europa de kernwapens van Groot-Brittannië en Frankrijk, geallieerd met de VS en Israël, —dezelfden die enthousiast voor de sancties stemden, die uiteindelijk de oorlog zullen ontketenen — het Russisch territorium bedreigen, alhoewel dit land en China alles gedaan hebben wat mogelijk was om het conflict te voorkomen.

De economie van de supermacht zal als een kaartenhuis instorten. De Amerikaanse maatschappij is allerminst voorbereid op het doorstaan van een catastrofe als die welke het imperium heeft gecreëerd op hetzelfde territorium waar zij is ontstaan.

Wij weten niet wat het effect van de kernwapens, die onvermijdelijk in verschillende delen van de wereld in zeer grote aantallen zullen ontploffen, zal zijn op het milieu.

Als ik daarover iets zou zeggen, zou dat pure science fiction zijn.
Fidel Castro Ruz

[Nederlandse tekst van Raek.nl (met enkele kleine aanpassingen van Dwarslezer); zie voor de originele tekst Cubadebate.]

Ik wou dat ik me vergist had [Overpeinzing van Fidel van 24 juni 2010]

Havana, 24 juni, 2010

Als dit morgen, vrijdag, in Granma verschijnt, dan ligt 26 juli, de dag dat wij vieren de eer te hebben weerstand te bieden aan imperialistische aanvallen, nog ver, hoewel slechts 32 dagen, in het verschiet.

Diegenen, die iedere stap van de grootste vijand van de mensheid — het imperialisme van de VS, een combinatie van miserabele materiële belangen en verachting en onderschatting van de andere volkeren op deze planeet — controleren, hebben alles tot ver achter de komma berekend.

In de Reflection van 16 juni schreef ik: “De duivelse berichten verschijnen beetje bij beetje tussen die van het nieuws over de Voetbal World Cup, zodat niemand het merkt.”

De spanning rond deze beroemde sportwedstrijd bereikt haar toppunt. Gedurende twee weken hebben de beste teams uit 32 landen met elkaar gewedijverd om in de kwart-, de halve- en de finale te komen.

Het enthousiasme neemt constant toe en vangt de aandacht van miljoenen, misschien zelfs miljarden mensen over heel de wereld.

Maar het is de vraag, hoevelen weten dat sedert 20 juni oorlogsschepen van de VS, waaronder het vliegkampschip Harry S. Truman, begeleid door een of meer kernonderzeeërs en andere schepen met kernraketten aan boord en met kanonnen die veel zwaarder zijn dan die van de oude slagschepen uit de Tweede Wereldoorlog, via het Suezkanaal naar de Iraanse kust zijn opgestoomd.

Deze beweging van zeestrijdkrachten van de Yankees wordt begeleid door Israëlische oorlogsschepen, met eenzelfde geavanceerde bewapening, bedoeld om elk schip, dat voor de Iraanse economie noodzakelijke handelswaar van of naar Iran vervoert, te controleren.

Naar aanleiding van een voorstel van de VS, ondersteund door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, heeft de VN Veiligheidsraad een resolutie aangenomen, waartegen door geen van de vijf daartoe gerechtigde landen een veto is ingebracht.

Een nog strengere resolutie werd aangenomen door de Senaat van de VS.

Weer later werd een derde, zelfs nog strengere, resolutie aangenomen door de lidstaten van de Europese Gemeenschap. Dit alles voltrok zich voor 20 juni, hetgeen de Franse President, Nicolas Sarkozy, die hoopt via onderhandelingen met Iran het ergste te kunnen voorkomen, aanzette tot een reis naar Rusland, om—volgens persberichten—het staatshoofd van dat machtige land, Dimitri Medvedev, te ontmoeten.

Nu is het gewoon afwachten wanneer de Amerikaanse en Israëlische zeestrijdkrachten zich zullen voegen bij de vliegdekschepen en andere oorlogsschepen van de VS, die reeds in de regio patrouilleren en in actie zullen komen voor de kusten van Iran.

Het is nog erger, dat, net als de VS, Israël—de gendarme van de VS in het Midden-Oosten—over de modernste, door de VS geleverde gevechtsvliegtuigen en geavanceerde kernwapens beschikt, waardoor het in termen van vuurkracht de zesde kernmacht ter wereld is geworden en één van de acht van dergelijke landen is waartoe ook India en Pakistan behoren.

De Sjah van Iran werd in 1979 zonder een schot, door Ayatollah Ruhollah Khomeini omver geworpen. Maar toen ontketenden de VS tegen dat land een oorlog met chemische wapens, die het aan Irak leverde tegelijk met de informatie noodzakelijk voor de legeronderdelen van dit land; deze wapens werden ingezet tegen de Hoeders der Revolutie. Cuba weet dit, omdat, zoals we al eerder gezegd hebben, ons land toentertijd voorzitter was van de Beweging van Ongebonden Landen. We zijn zeer goed op de hoogte van de schade die toen is toegebracht aan de bevolking. Mahmoud Ahmadinejad, het huidig staatshoofd van Iran, was chef van het zesde leger van de Hoeders der Revolutie en chef van de Korpsen van de Hoeders in de westelijke provincies, die de grootste last van de oorlog te dragen hadden.

Nu, in 2010, eenendertig jaar later, onderschatten zowel de VS als Israël de een miljoen man waaruit de Strijdkrachten van Iran bestaan en hun gevechtskracht op de grond alsook die van de lucht-, zee- en landstrijdkrachten van de Hoeders der Revolutie.

Deze strijdkrachten bestaan uit 20 miljoen, van de 70 miljoen in dat land levende mensen, door hun verschillende gewapende organisaties geselecteerde en systematisch opgeleide mannen en vrouwen tussen de 12 en 60 jaar.

De regering van de VS had een plan uitgewerkt voor de promotie van een op kapitalistisch consumentisme gebaseerde politieke beweging, die tweespalt zou moeten zaaien onder de Iraniërs en de regering zou moeten omverwerpen.

Die hoop is nu ijdel. Het is eenvoudig belachelijk te denken, dat de oorlogsschepen van de VS samen met Israëlische strijdkrachten op sympathie zouden kunnen rekenen van ook maar een enkele Iraanse burger.

Aanvankelijk dacht ik, bij het analyseren van de huidige situatie, dat het conflict zou starten op het Koreaanse schiereiland, waar de tweede Koreaanse oorlog zou uitbreken, en dat direct daarop een andere oorlog zou beginnen; die van de VS tegen Iran.

Nu zien we een draai de andere kant op: de oorlog tegen Iran zal meteen ook die in Korea ontketenen.

De leiding van Noord Korea, die beschuldigd is van het tot zinken brengen van de ‘Cheonan’ en die maar al te zeer weet, dat genoemd schip tot zinken is gebracht door een mijn, die door de geheime diensten van de Yankees op de romp daarvan werd aangebracht, geen seconde voorbij zal laten gaan om in actie te komen zodra Iran wordt aangevallen.

Het is gewoon eerlijk dat voetbalfans plezier beleven aan de wedstrijden van deze World Cup. Ik vervul gewoon mijn plicht om ons volk te informeren, omdat ik veel aan onze jonge mensen denk, vol van leven en verwachting, speciaal onze prachtige kinderen, zodat de ontwikkelingen hen niet voor verrassingen zullen stellen.

Het is pijnlijk om te denken aan de dromen die menselijke wezens koesteren en de wonderbaarlijke dingen die zij gewrocht hebben in de nauwelijks paar duizend jaar.

In deze tijd, waarin de meest revolutionaire dromen uitkomen en ons vaderland goed op weg is naar herstel, zou ik willen het bij het verkeerde eind te hebben.
Fidel Castro Ruz

[Nederlandse tekst overgenomen van Raek.nl, zie voor de originele tekst CubaDebate.]

zaterdag 26 juni 2010

Dinsdag 29 juni Manifestatie tegen bezuinigingsplanen Klink op het plein in Den Haag Tijd: 15.00 uur

SCHUIF PUINHOPEN VAN KLINK NIET OP ONS BORDJE

De botte bezuinigingen van Klink verschuiven de rekening van de zorg naar de patiënt. Klink vergeet dat zorg een behoefte is, geen keuze. Hij legt de rekening bij chronisch zieken, ouderen, jongeren en gehandicapten, dat is oneerlijk. Om 16.00 uur begint het debat hierover tussen minister Klink en de Kamer.

Ouderen en gehandicapten zwaar getroffen
De voorgestelde bezuinigingen van het demissionaire kabinet treffen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten onevenredig zwaar. Het verhogen van de eigen bijdragen voor mensen die in een instelling wonen en het verwijderen van loophulpmiddelen uit het pakket raakt hen het hardst. Met een rollator kunnen ouderen langer thuis wonen en vermindert de kans op vallen. Een heup herstellen is duurder dan een rollator verstrekken.

Bezuinigen kost uiteindelijk meer dan het oplevert
Voor logopedie, ergotherapie en dieetadvisering komt een eigen bijdrage van 10 euro per behandeling. Voor fysiotherapie komen niet 9 maar 12 behandelingen voor eigen rekening. En voor de psychische zorg (GGZ) in de tweede lijn moet straks 80 tot 175 euro worden bijbetaald. De nieuwe eigen bijdragen zijn niet inkomensafhankelijk en zullen de mensen met lage inkomens hard treffen. Dit zal ertoe leiden dat mensen af zullen zien van zorg, waardoor de uiteindelijke schade veel groter is en de kwaal verergert.

Ook jongeren zijn de pineut
Kinderen die logopedie of ergotherapie nodig hebben om beter vooruit te kunnen op school, moeten fors bijbetalen. Het schrappen van de gratis tandzorg voor jongeren tussen 18 en 22 jaar leidt in de toekomst tot grotere gebitsproblemen. Indien anticonceptiemiddelen niet meer worden vergoed (vanaf 21 jaar) kan dat leiden tot een toename van ongewenste zwangerschappen en abortussen, en zal het gebruik van de morning after pil toenemen.

Help me deze ontwikeling te keren
De zorg kan efficiënter en goedkoper. Pak de bureaucratie en topsalarissen aan en stop met de marktwerking die de zorg alleen maar duurder maakt. Het schrappen van zorg en hulpmiddelen, plus de eigen bijdragen brengen de toegankelijkheid van zorg in gevaar en zijn daarom oneerlijk en ongewenst. Laten we met z’n allen een vuist maken. Kom daarom 29 juni naar Den Haag (en breng vooral rollators of kinderwagens mee).

Meer info:
Erik Maassen, emaassen@sp.nl, 06 38 537 819
Renske Leijten, rleijten@sp.nl

zondag 20 juni 2010

Zó komen dus al die leugens in de krant...

In mijn jeugd leerde ik al dat enquêtes aan de hand van gemanipuleerde cijfers de waarheid verdraaien: door de antwoorden op suggestieve vragen ("u vindt toch ook dat ...., nietwaar?") naar willekeur selectief te combineren en te gebruiken (misbruiken) is dat niet bijster moeilijk. Zo kreeg ik onlangs de vraag voorgelegd (na enkele andere vragen die ik kennelijk niet naar wens beantwoordde): "Maar vindt u dan niet dat de regering in deze crisistijd moet bezuinigen?" Het goede antwoord luidt uiteraard: "Nee, de beschikbare middelen moeten alleen anders en beter besteed worden."

Er is echter met enquêtes nog meer aan de hand. De Belgische krant Het Belang van Limburg maakte op 16 juni bekend dat het Vlaamse 'onderzoekbureau' Data Driven al sedert een jaar regelmatig fictieve enquêtes publiceert, die bovendien een aantal malen in de Belgische pers worden overgenomen.

Als we ervan uitgaan dat, net als bij andere misdrijven, meestal niet meer dan het topje van de ijsberg ontdekt wordt, dan verklaart dit meteen hoe het mogelijk is dat uit Nederlandse "enquêtes" steevast blijkt dat -bijvoorbeeld- een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking achter de monarchie zou staan...
Ik dacht altijd dat daarbij rare vragen gesteld werden, zoals "Vindt u ook niet dat er in Nederland best eens een president gekozen zou kunnen worden die het slechter doet dan Beatrix", waarbij een antwoord als "dat zou best kunnen" wordt geïnterpreteerd als voorstander van de monarchie... Het blijkt allemaal nog veel simpeler te zijn om het volk te misleiden.

Daarom dan nu eindelijk eens een écht betrouwbaar onderzoek graag! Bijvoorbeeld door middel van een referendum.

zaterdag 19 juni 2010

Aan welke kant staan de vakbonden eigenlijk?

In oktober 2009 nog protesteerden de vakbonden heftig tegen de plannetjes van de Balkenbende en de werkgevers om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. Daarbij zou nog een regeling bedacht moeten worden voor mensen die zware arbeid verrichten (zie NRC/Handelsblad van 16 oktober 2009).


Terwijl (bijna) heel Nederland zich druk maakte om het wereldkampioenschap voetbal en sommigen ook nog avond na avond zaten te kijken naar de politieke debatten in verband met de parlementsverkiezingen van 9 juni, gingen de vakbonden stiekem met de werkgevers om de tafel zitten om alsnog gauw een AOW-akkoord uit te werken. Het resultaat liegt er niet om: de AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar (maar kan later nog hoger worden gesteld. Mensen mogen op een lagere leeftijd met pensioen gaan, maar dan krijgen ze (per jaar eerder) 6,5% minder AOW. Omdat men zijn pensioen eerder kan laten ingaan, is het niet meer nodig om een speciale regeling te maken voor mensen met zware beroepen. (FNV, 4 juni 2010). Gemakshalve vergeet de FNV dat juist degenen met de zwaarste beroepen vaak het laagst betaald zijn, zodat juist zij die 6,5% per jaar niet kunnen missen.

Wat de FNV niet vertelt is dat de AOW weliswaar waardevast wordt (dat wordt althans beloofd), maar dat in ruil daarvoor de speciale fiscale ouderenkorting komt te vervallen en dat bovendien (en dat al op korte termijn) de AOW-tegemoetkoming van enkele tientjes per maand ook wegvalt. Verder is afgesproken dat de pensioenpremies voor de werkgevers niet meer zullen stijgen. Dat betekent dus bij financiële problemen ofwel verlaging van het pensioen ofwel hogere premies voor de werknemers...

Gelukkig -denk je dan als (Abvakabo) FNV-lid- biedt de FNV ons de mogelijkheid om in een referendum te laten weten of we het wel of niet eens zijn met het akkoord. De brief waarin dit werd aangekondigd geeft aan dat "Binnen de Abvakabo FNV is afgesproken dat de resultaten van het referendum aan de bondsraad zal (sic!) worden voorgelegd. De bondsraad bepaalt of de Abvakabo FNV kan instemmen met het principeakkoord [...]." De
bondsraad beslist dus en nergens blijkt uit dat de uitslag van het referendum daarbij doorslaggevend is. Dat belooft niet veel goeds.

Ook de bevestiging die ik kreeg na mijn "
NEE"- stem geeft niet bepaald een prettig gevoel... Ik krijg althans het gevoel dat ze eigenlijk hadden willen zeggen: "U heeft Nee gestemd. Wat bent u toch een eikel, maar we zullen u in ieder geval toch maar bedanken voor uw stem (anders vertrouwt u het helemaal niet meer!)"...

zondag 13 juni 2010

Er wordt ook nog zinnig nagedacht (héél soms)

... zoals op 9 mei dit jaar in het Europese Parlement (helaas kreeg ik deze informatie pas gisteren toegestuurd), waar Daniel Cohn-Bendit de Europese Commissie en het Europarlement de mantel uitveegde vanwege hun walgelijke houding ten opzichte van Griekenland. Van de ene kant eisen ze dat Griekenland op zeer korte termijn zijn economie op orde heeft, en van de andere kant worden er voor miljarden wapens verkocht aan Griekenland en moet Griekenland duur geld lenen van andere landen die het goedkoop geleend hebben. Zoals Cohn-Bendit tegen zijn gehoor zegt: "Vous êtes complètement fous! (U bent helemaal gek!)"Neem vooral de tijd om door te denken over de woorden van deze man, want hij verwijst alleen naar de huidige Europese eisen aan Griekenland, maar de crisis in Griekenland (en in de rest van de Europese Unie en de wereld) is natuurlijk ook niet uit de lucht komen vallen. Denk na, en blijf nadenken. Geloof niet zomaar wat politici zeggen of wat de kranten schrijven, en helemaal niet de fragmentarische nieuwsberichten van de TV-journaals... Laat je televisie eens een avond uit en lees in plaats daarvan een goed boek!

donderdag 10 juni 2010

Kiezersbedrog? Ik noem het contractbreuk!

Geert Wilders heeft de afgelopen tijd bij voortduring verkondigd dat hij bij gesprekken over een nieuwe regeringscoalite over al zijn programmapunten wilde praten, maar dat één onderwerp voor hem een 'breekpunt' vormde. Er zou niet getornd kunnen worden aan de AOW-leeftijd. De PVV wilde deze pertinent op 65 houden. (Leeuwarder Dagblad, 22 februari 2010)

De stembureaux waren echter nog maar enkele uren dicht, de stemmen waren nog maar nauwelijks geteld, en Wilders had begrepen dat hij een groot aantal zetels verworven had, of hij gaf te kennen dat hij nu toch wel bereid was over de AOW-leeftijd te praten, als dat nodig was om tot een coalitie te kunnen toetreden. (NRC/Handelsblad, vandaag)

Job Cohen, wiens partij al heel wat ervaring heeft met draaikonterij, reageerde door Wilders "kiezersbedrog" te verwijten. (Trouw, vandaag)

Ik zou het liever 'contractbreuk' noemen. Een groot aantal PVV-stemmers heeft zich ongetwijfeld laten overhalen op de PVV te stemmen, juist vanwege dit harde standpunt. Wilders heeft nu dankbaar de stemmen van deze "nuttige idioten" geïncasseerd en gooit nu de belangen van deze mensen bij het grofvuil. Hij zal het ongetwijfeld bij de volgende verkiezingen merken (ik hoop tenminste dat deze ezels zich geen tweede keer aan dezelfde steen zullen stoten), maar voorlopig heeft hij met zijn bedreigerij toch maar mooi 24 zetels binnengesleept, waarmee hij zijn steentje zal kunnen bijdragen aan de verdere afbraak van de Nederlandse samenleving.

Wie durft het aan om deze oplichter voor de rechter te slepen en te eisen dat de PVV-stemmen ongeldig worden verklaard?...

woensdag 9 juni 2010

Toch raar van die Partij voor de Dieren...

... ik bedoel dat het er voorlopig zelfs op lijkt dat ze van de twee zetels van de vorige verkiezingen er nog maar één overhouden... als je in aanmerking neemt dat uit de voorlopige uitslagen overduidelijk blijkt dat Nederland grotendeels bevolkt is door stomme ezels, vieze varkens en misselijke ratten (en kiesvee natuurlijk). Je zou verwachten dat de PvdD meer dan de helft van het aantal zetels zou krijgen...

Wilders heeft het licht gezien!

Metro citeert vandaag Wilders, die kennelijk in het lijsttrekkersdebat van gisteravond te kennen heeft gegeven met het regeringsvliegtuig naar Israel te gaan en dan hard toe te steken. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat deze man nog eens zou beseffen hoe wreed het Israelische régime is, maar het is dan toch gebeurd! Wat hij wil gaan doen is wel een beetje gewelddadig, maar dat past bij zijn altijd extreme politieke standpunten...

Wie ook iets wil doen om het Israelische régime aan zijn verstand te brengen dat we geen clementie meer met zijn moorddadige politiek hebben, kan dat op een minder gewelddadige manier doen, door voortaan geen Israelische producten meer te kopen. Je hoeft daarvoor alleen maar op de streepjescode te letten. Alles wat begint met "7 290" gewoon in de winkel laten staan of, als je wat verder wilt gaan, de bedrijfsleider van de winkel vragen voortaan geen Israelische producten meer in te kopen.

donderdag 3 juni 2010

Demonstratie 4 juni is op het MUSEUMPLEIN!!!

De voor morgen in Amsterdam geplande demonstratie vindt niet plaats op de Dam, zoals in eerste instantie was aangekondigd, maar op het Museumplein. De aanvangstijd blijft 18:00. Zie hieronder het laatste persbericht van het Nederlands Palestina Komitee:

AMSTERDAM, MUSEUMPLEIN, 18 UUR MANIFESTATIE/DEMONSTRATIE VOOR GAZA

Verklaring over de Israëlische aanval op humanitair hulpkonvooi

Amsterdam, 3 juni 2010

Onderstaande organisaties en personen veroordelen de gewelddadige aanval van Israël op zes schepen van het konvooi van de Gaza Vrijheidsvloot dat 10.000 ton humanitaire goederen naar Gaza wilde brengen. De argumenten van premier Netanjahoe dat Israël alle toevoer naar Gaza wil controleren op wapens en dat de Israëlische commando’s uit zelfverdediging handelden noemen wij leugenachtig.

De aanval op het konvooi vond plaats in internationale wateren en daar geldt het internationaal zeerecht. Volgens dat recht is de zee vrij. Een blokkade kan alleen door de VN-Veiligheidsraad worden ingesteld en dat is hier niet het geval. Israël heeft eigenmachtig Gaza tot ‘vijandig gebied’ verklaard en controleert elke toegang tot de Gazastrook. Zowel over land als over zee en door de lucht. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het Israelische optreden is te kwalificeren als piraterij van de ergste soort. Niets rechtvaardigt het bloedvergieten en het moorddadig geweld dat vele slachtoffers heeft gemaakt onder vreedzame activisten: negen doden en een groot aantal gewonden.Wij sluiten ons aan bij de eis van Richard Falk, de speciale VN-rapporteur inzake de Mensenrechten in de Palestijnse Gebieden die heeft verklaard dat de Israëliërs die verantwoordelijk zijn voor deze actie, inclusief de politieke leiders die de opdracht hebben gegeven, strafrechtelijk moeten worden vervolgd.

1 – Israel moet alle ontvoerde ruim zeshonderd activisten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten en hen met alle humanitaire goederen en de schepen van de Vrijheidsvloot laten doorvaren naar Gaza.
2 - Er moet een onafhankelijk internationaal onderzoek komen naar door Israel in open zee veroorzaakte gewelddadige gebeurtenissen; verantwoordelijken moeten worden berecht.

3 - Opheffing van de blokkade van Gaza.


Namens de organisaties: HTIB, TICF, DSDF, HTKB, HTIKB, HAK-DER, HTSKF, SICN, UETD, EMCEMO, AMF, Milli Görüs.


Wij willen u allen uitnodigen op 4 juni 2010 voor een manifestatie tegen de Israëlische aanval op het humanitair hulpkonvooi op het Museumplein, Amsterdam. De manifestatie begint om 18:00 uur. Komt allen!

Contactpersoon: Mustafa Ayranci, tel. 020 – 622 18 20 of 06 222 02 879


Dit bericht wordt mogelijk nog nader aangepast.

Er zijn morgen, 4 juni, ook demonstraties in den Haag en Almere. Zie hiervoor eveneens het persbericht van het Nederlands Palestina Komitee.

woensdag 2 juni 2010

Gaza: onderzoek de aanval, stop de blokkade

De dodelijke Israëlische aanval op de vloot met humanitaire hulp voor Gaza heeft wereldwijd tot protesten geleid. Deze keer kunnen we geen genoegen nemen met wat woorden van onze leiders. Het is tijd voor daden.


Deze petitie zal worden overhandigd aan de VN en wereldleiders zodra er 200.000 ondertekenaars zijn -- teken en doe mee aan de wereldwijde roep om waarheid, verantwoording, en gerechtigheid voor Gaza!

Meer lezen... »

Vrijdag 4 juni, 18:00 uur, op de Dam in Amsterdam...

Mededeling van het Nederlands Palestina Komitee:

LANDELIJKE DEMONSTRATIE VOOR GAZA OP DE DAM, VRIJDAG 4 JUNI


De demonstratie wordt georganiseerd door Turkse en Marokkaanse organisaties in Nederland, ism met autochtone Nederlandse waaronder het NPK.

De organisatoren stellen vier eisen:

1) Ten eerste moet Israël alle aangehouden activisten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten
2) Ten tweede dient Israël alsnog alle humanitaire goederen toe te laten tot Gaza.
3) Ten derde moet er een onafhankelijk internationaal onderzoek komen, naar de gewelddadige gebeurtenissen en moeten verantwoordelijken voor de rechter worden gebracht.
4) Ten vierde: opheffing van de blokkade van Gaza.

Namens de organisaties: HTIB, TICF, DSDF, HTKB, HTIKB, HAK-DER, HTSKF, SICN, UETD, EMCEMO, AMF.

Zie voor meer informatie op de site van het Nederlands Palestina Komitee.