zaterdag 19 juni 2010

Aan welke kant staan de vakbonden eigenlijk?

In oktober 2009 nog protesteerden de vakbonden heftig tegen de plannetjes van de Balkenbende en de werkgevers om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. Daarbij zou nog een regeling bedacht moeten worden voor mensen die zware arbeid verrichten (zie NRC/Handelsblad van 16 oktober 2009).


Terwijl (bijna) heel Nederland zich druk maakte om het wereldkampioenschap voetbal en sommigen ook nog avond na avond zaten te kijken naar de politieke debatten in verband met de parlementsverkiezingen van 9 juni, gingen de vakbonden stiekem met de werkgevers om de tafel zitten om alsnog gauw een AOW-akkoord uit te werken. Het resultaat liegt er niet om: de AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar (maar kan later nog hoger worden gesteld. Mensen mogen op een lagere leeftijd met pensioen gaan, maar dan krijgen ze (per jaar eerder) 6,5% minder AOW. Omdat men zijn pensioen eerder kan laten ingaan, is het niet meer nodig om een speciale regeling te maken voor mensen met zware beroepen. (FNV, 4 juni 2010). Gemakshalve vergeet de FNV dat juist degenen met de zwaarste beroepen vaak het laagst betaald zijn, zodat juist zij die 6,5% per jaar niet kunnen missen.

Wat de FNV niet vertelt is dat de AOW weliswaar waardevast wordt (dat wordt althans beloofd), maar dat in ruil daarvoor de speciale fiscale ouderenkorting komt te vervallen en dat bovendien (en dat al op korte termijn) de AOW-tegemoetkoming van enkele tientjes per maand ook wegvalt. Verder is afgesproken dat de pensioenpremies voor de werkgevers niet meer zullen stijgen. Dat betekent dus bij financiële problemen ofwel verlaging van het pensioen ofwel hogere premies voor de werknemers...

Gelukkig -denk je dan als (Abvakabo) FNV-lid- biedt de FNV ons de mogelijkheid om in een referendum te laten weten of we het wel of niet eens zijn met het akkoord. De brief waarin dit werd aangekondigd geeft aan dat "Binnen de Abvakabo FNV is afgesproken dat de resultaten van het referendum aan de bondsraad zal (sic!) worden voorgelegd. De bondsraad bepaalt of de Abvakabo FNV kan instemmen met het principeakkoord [...]." De
bondsraad beslist dus en nergens blijkt uit dat de uitslag van het referendum daarbij doorslaggevend is. Dat belooft niet veel goeds.

Ook de bevestiging die ik kreeg na mijn "
NEE"- stem geeft niet bepaald een prettig gevoel... Ik krijg althans het gevoel dat ze eigenlijk hadden willen zeggen: "U heeft Nee gestemd. Wat bent u toch een eikel, maar we zullen u in ieder geval toch maar bedanken voor uw stem (anders vertrouwt u het helemaal niet meer!)"...

Geen opmerkingen: