donderdag 3 juni 2010

Demonstratie 4 juni is op het MUSEUMPLEIN!!!

De voor morgen in Amsterdam geplande demonstratie vindt niet plaats op de Dam, zoals in eerste instantie was aangekondigd, maar op het Museumplein. De aanvangstijd blijft 18:00. Zie hieronder het laatste persbericht van het Nederlands Palestina Komitee:

AMSTERDAM, MUSEUMPLEIN, 18 UUR MANIFESTATIE/DEMONSTRATIE VOOR GAZA

Verklaring over de Israëlische aanval op humanitair hulpkonvooi

Amsterdam, 3 juni 2010

Onderstaande organisaties en personen veroordelen de gewelddadige aanval van Israël op zes schepen van het konvooi van de Gaza Vrijheidsvloot dat 10.000 ton humanitaire goederen naar Gaza wilde brengen. De argumenten van premier Netanjahoe dat Israël alle toevoer naar Gaza wil controleren op wapens en dat de Israëlische commando’s uit zelfverdediging handelden noemen wij leugenachtig.

De aanval op het konvooi vond plaats in internationale wateren en daar geldt het internationaal zeerecht. Volgens dat recht is de zee vrij. Een blokkade kan alleen door de VN-Veiligheidsraad worden ingesteld en dat is hier niet het geval. Israël heeft eigenmachtig Gaza tot ‘vijandig gebied’ verklaard en controleert elke toegang tot de Gazastrook. Zowel over land als over zee en door de lucht. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het Israelische optreden is te kwalificeren als piraterij van de ergste soort. Niets rechtvaardigt het bloedvergieten en het moorddadig geweld dat vele slachtoffers heeft gemaakt onder vreedzame activisten: negen doden en een groot aantal gewonden.Wij sluiten ons aan bij de eis van Richard Falk, de speciale VN-rapporteur inzake de Mensenrechten in de Palestijnse Gebieden die heeft verklaard dat de Israëliërs die verantwoordelijk zijn voor deze actie, inclusief de politieke leiders die de opdracht hebben gegeven, strafrechtelijk moeten worden vervolgd.

1 – Israel moet alle ontvoerde ruim zeshonderd activisten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten en hen met alle humanitaire goederen en de schepen van de Vrijheidsvloot laten doorvaren naar Gaza.
2 - Er moet een onafhankelijk internationaal onderzoek komen naar door Israel in open zee veroorzaakte gewelddadige gebeurtenissen; verantwoordelijken moeten worden berecht.

3 - Opheffing van de blokkade van Gaza.


Namens de organisaties: HTIB, TICF, DSDF, HTKB, HTIKB, HAK-DER, HTSKF, SICN, UETD, EMCEMO, AMF, Milli Görüs.


Wij willen u allen uitnodigen op 4 juni 2010 voor een manifestatie tegen de Israëlische aanval op het humanitair hulpkonvooi op het Museumplein, Amsterdam. De manifestatie begint om 18:00 uur. Komt allen!

Contactpersoon: Mustafa Ayranci, tel. 020 – 622 18 20 of 06 222 02 879


Dit bericht wordt mogelijk nog nader aangepast.

Er zijn morgen, 4 juni, ook demonstraties in den Haag en Almere. Zie hiervoor eveneens het persbericht van het Nederlands Palestina Komitee.

Geen opmerkingen: