dinsdag 29 november 2022

Waarom bang voor China en niet voor de VS?

Het Brabants Dagblad publiceerde gisteren onder de kop 'Nederland [zich] onvoldoende bewust van dreiging [omdat] "China [...] machtigste land ter wereld [wil] worden"' een interview met hoge pieten van het NCTV [Nederlands Centrum voor Terrorisme en Veiligheid].  

Waarom zouden we daar nu bang voor moeten zijn? Nederland is tenslotte al ¾ eeuw actief de Verenigde Staten aan het helpen om het "machtigste land ter wereld" te worden en te blijven, waarvoor de Nederlandse roverheid er niet voor terugdeinst om actief deel te nemen aan de koloniale oorlogen van de VS, en daarvoor Nederlandse soldaten aan op te offeren...

Of is dat een soort van dankbaarheid, omdat de VS ons zogenaamd bevrijd hebben van de nazi-overheersing? Niemand weet dat kennelijk [of wil dat weten] dat de VS alleen aan die oorlog deelgenomen hebben, omdat ze bang waren dat de Sovjet Unie ook West-Europa zou bezetten, zodat de Verengdestaatse economie een belangrijk afzetgebied zou kwijtraken. We moeten daarbij niet vergeten dat de het VS-leger een groot deel van de Nederlandse bevolking tot de 'Hongerwinter' veroordeelde, omdat ze graag zo spoedig mogelijk naar het oosten wilden trekken om 'de Russen' daar tegen te houden.

Ook de uitbreiding van de NAVO naar Oost-Europa na de 'val van de muur', ondanks eerdere vage toezeggingen dat dat niet zou gebeuren, heeft daarmee te maken...

zaterdag 19 november 2022

Foebbal en de bijbel...

 Het Nederlands Dagblad, dat me steeds opnieuw bespamt met bijgelovige propaganda, wil me laten weten hoe godvruchtig de "oranje" voetballers (ik snap werkelijk niet waarom die ballenfrutters -en andere Nederlandse 'sporters'- de onechte naam van "ons" koningshuis voeren) zijn, want "zo uiten Oranjespelers hun geloof: 'Ik lees elke dag een halfuur uit de Bijbel". De formulering is duidelijk: ze lezen niet de bijbel, maar UIT de bijbel, waarin ze misschien een pornoblaadje verstopt hebben.

Van mensen die zich zó hard inspannen om miljoenen bij elkaar te schrapen, kan ik me nauwelijks voorstellen dat ze zich iets gelegen laten liggen, aan de leer van de min of meer hoofdpersoon van die bijbel (Jezus Christus).


zaterdag 5 november 2022

Nederland: "democratische" bananenmonarchie met staatscensuur

David Icke mag Nederland niet in! (NRC vandaag). Niet omdat hij een moordenaar zou zijn, of een oorlogsmisdadiger (zoals Verenigdestaatse presidenten, die desondanks in het verleden wel welkom waren in Nederland, waarvoor dan delen van het land afgegrendeld werden). Nee, het probleem is dat David Icke dingen beweert die in het "vrije" Westen niet op prijs gesteld worden.
Hij is zelfs gedurende twee jaar niet welkom in het hele Schengengebied! Het is namelijk "niet ondenkbaar dat de komst van David Icke bij de ‘Samen voor Nederland’ demonstratie zal leiden tot een verstoring van de openbare orde" (aldus meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie (enz.) in een (Nederlandstalige!) "brief" aan Icke).

Om misverstanden te voorkomen: Zowel David Icke als bijv. de Nederlandse "Gele hesjes", het zogeheten Forum voor Democratie en VirusWaarheid verkondigen talloze zaken, waar ik volstrekt niet achter sta (of die me vooral verbazen, zoals verhalen over reptielen of Corona-besmettingen via G5-zendmasten). maar censuur en gesloten grenzen helpen natuurlijk niet tegen besmettingen met waanideeën, netzomin als de bestrijding van nepnieuws - dat overigens niet perse NEP hoeft te zijn, maar gewoon wordt beschouwd als staatsgevaarlijk - omdat het bijvoorbeeld onwelgevallige feiten of meningen verkondigt tegen het neoliberalisme, de monarchie of het Verenigdestaatse kolonialisme...

De enige manier om dat soort dingen te bestrijden is een  bevolking die zelf kan nadenken en in staat is op eigen houtje het al dan niet neppe nieuws te onderzoeken en zelf te concluderen of bepaalde beweringen waar zijn, of zelfs maar gedeeltelijk op waarheid zouden kunnen berusten. Door bepaalde meningen te verbieden verdwijnen deze ideeën niet, maar zullen ze ondergronds verder woekeren.

Helaas, sinds de zogenaamde onderwijsvernieuwingen (lees: "-vernielingen") vanaf de jaren 1960 is er alles aan gedaan om juist te voorkomen dat de bevolking zelfstandig kan nadenken. Het Nederlandse onderwijs is in toenemende mate gericht op het creëren van trouwe consumisten, met een "carrière", waar ze trots op kunnen zijn (denk aan de indoctrinatie vanaf vóór de geboorte in Brave New World van Aldous Huxley: zie een samenvatting in Wikipedia). En alsof dit uitgeklede onderwijs (bovendom?) nog niet genoeg is om het analytische vermogen van de burgers te doen verdwijnen, worden alom "brood en spelen" op ons losgelaten via televisie (met inbegrip van Netflix e.d.) en bijv. sport-evenementen (waarin regelmatig het geld voor de deelnemers kennelijk belangrijker is dan het sporten zelf) of computerspelletjes, zodat mensen na hun vermoeiende baan of hun problemen [dat heet dan "uitdagingen" in modern Nederlands!] om met een te laag inkomen zichzelf en hun gezin in leven te houden hun resterende tijd verdoen met verstrooiing...