dinsdag 28 november 2017

Catalonië (14) - FC Barcelona (Barça) en de Catalaanse onafhankelijkheid

Een groep leden en volgers van FC Barcelona hebben besloten een Commitée ter Verdediging van de Republiek (CDR) op te richten, omdat zij denken dat het "nodig is om actieruimte te creëren voor de democratie, voor de vrijheid en voor onze [de Catalaanse] instellingen", en in die zin hebben ze aangekondigd dat "wij erg spoedig onze eerste acties zullen communiceren". (Zie PerCatealunya.cat.)

Dit hebben ze gemeld in een communiqué, waarin ze uiteenzetten dat dit CDR zal zijn "een ruimte voor mobilisatie, opgebouwd vanuit de in onze club ingebouwde pluraliteit en steunend op de waarden die zo diep geworteld zijn in FC Barcelona; een ruimte om te werken aan alles waarin we geloven en dat niet gescheiden kan worden van ons leven als Barcelonisten".

De initiatiefnemers hebben uitgelegd dat het gaat om een open ruimte en daarom nodigen ze "elke groep, vriendenclub, platform, lid van de club of uit de omgeving van de club of uit het land uit, met het doel om dit CDR te versterken en te voorzien van een ruggegraat, parallel aan de institutionele actie van de Club als eenheid, de democratische burgerziel, betrokkene bij de Catalaniteit van FC Barcelona".

zaterdag 25 november 2017

Catalonië (13) - Corruptie in Spanje (en Catalonië)

De Belgische publicatie Doorbraak bood gisteren een kijkje in de vuile politiek van het postfranquistische régime tegen Catalonië, maar bijv. ook tegen het gemeentebestuur van Madrid, dat "in handen" is van Podemos… Alles om anti-PP-partijen te kleineren en uit te schakelen (waarbij leugens niet geschuwd worden) en de eigen misdaden onder de horizon te houden.

In Catalonië zijn ook diverse corruptiezaken geweest, die ten volle uitgemolken werden door de media (en de door de postfascistische centrale overheid en de door diezelfde overheid beheerste rechterlijke macht in de Spaanse staat), terwijl speciale wetgeving is ingevoerd om een aanzienlijk deel van de centralistische corruptiezaken geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van vervolging.

dinsdag 21 november 2017

Hoezo, "stijgende levensverwachting"

Veel gezeur over verder stijgende levensverwachting, maar wie gelooft in kotsnaam dat met de steeds minder betaalbare gezondheids- en andere zorg dat inderdaad het geval is? Nog afgezien van de mensen wier leven geacht wordt "voltooid" te zijn, en die mogelijk door alle propaganda bereid zijn zichzelf te laten euthaniseren?

En dan heb ik het nog niet over de ellende waarin steeds meer mensen terechtkomen, die nog langer zonder fatsoenlijke uitkering moeten rondkomen bij toenemende werkloosheid en bijv. hun zorgpremie niet meer kunnen betalen en daardoor steeds dieper in een schuldenspiraal terechtkomen? Alsof daar de jongeren niet "de dupe" zullen zijn, als ze hun oudere familieleden in leven proberen te houden?

Het probleem is niet de fictieve toename van de levensverwachting, maar het feit dat de Haagse Hufters op allerlei manieren het beschikbare geld over de balk gooien naar nuttelozen die kennelijk gerust voor Dagobert Duck mogen spelen van het geld van de arbeiders, daarbij geholpen (tengevolge van slechte voorlichting en gemanipuleerd nieuws) door de stemmers die hun "democratische" rechten bij verkiezingen verspillen...

dinsdag 14 november 2017

Catalonië (12) - "Objectieve" pers in de Spaanse staat

Interessante vergelijking (door Público van gisteren) van voorpagina's van diverse Spaanse kranten, die aantonen hoe "objectief" en "betrouwbaar" die kranten zijn. Een stukje naar onder zijn twee series foto's geplaatst: de bovenste vier hebben betrekking op de demonstratie van afgelopen zaterdag (volgens de politie 750.000 demonstranten), waarbij door de foto's de indruk gewekt wordt dat er maar enkele mensen aan de demonstratie deelnamen. Dit betrof een demonstratie die opriep voor de invrijheidstelling van de Catalaanse "politieke gevangenen".

De onderste serie foto's (van dezelfde kranten) betreft de demonstratie van 9 oktober "tegen het separatisme en vóór de grondwet", waaraan 350.000 mensen deelnamen (ook volgens de politie).

Vergelijk ook de foto die bijna bovenaan het artikel links staat van de demonstratie voor de vrijlaging van de politieke gevangenen, en de foto's onderaan van de demonstratie op 9 oktober, die duidelijk veel minder mensen laat zien dan de foto linksboven.

zaterdag 11 november 2017

Catalonië (11)

Een interessant artikel in Ara van vandaag over een -eveneens interessant- artikel in de Washington Post van gisteren, over hoe de geest van dictator Franco nog steeds rondwaart in Spanje...

En nog een artikel uit de New York Times van 8 november over de situatie in Catalonië. Hierin wordt aangegeven dat de spanning binnen het Catalaanse onafhankelijkheidsblok voor een aanzienlijk deel te wijten is aan de korte tijd die er is voor overleg over samenwerking tussen de partijen. Bij de vorige verkiezingen is veel tijd over dat overleg heengegaan, terwijl Rajoy er nu voor gezorgd heeft dat daar maar nauwelijks enkele weken tijd voor is, omdat al ruim voor de verkiezingsdatum de kieslijsten ingediend moeten zijn…

vrijdag 10 november 2017

Catalonië (10)

De voorzitter van het Catalaanse parlement, Carme Forcadell en vier andere leden van het "Parlament" mogen uit de gevangenis tegen een borgsom van € 150.000 (Forcadell) en € 25.000 voor elk van de vier anderen.

Daarnaast heeft de rechter geweigerd de eis van het Openbaar Ministerie (6,2 miljoen €€ voor de president, vice-president en ministers te honoreren, omdat er geen aanwijzingen zijn die dit bedrag rechtvaardigen, al zou dat later wellicht nog vastgesteld kunnen worden…

Zie voor meer bijzonderheden Público van gisteren.

woensdag 8 november 2017

Caatalonië (9) - Verdere dictatoriale stappen in Spanje

Rechter Carmen Lamela begint morgen aan de beslaglegging van de bezittingen van de Catalaanse president Carles Puigdemont en de 13 Catalaanse ministers, voor een bedrag van in totaal 6.2 miljoen Euro. Dit bedrag is hetgeen de Catalaanse regering (Generalitat) begroot had voor "verkiezingsprocessen". 

Volgens de door de krant Ara (zie het artikel Lamela comencarà demà a embargar béns [...] van gisteren) geraadpleegde advocaten zal deze actie niet uitgevoerd kunnen worden, omdat de betrokkenen nog niet gehoord zijn.

Bovendien zijn er -volgens accountant-generaal Rosa Vidal Planella van de Generalitat- slechts financiële verplichtingen aangegaan ten bedrage van € 25.521,34, een deel van het in totaal begrote bedrag van 6,181 miljoen, en daarvan is slechts een bedrag van € 19.368,68 daadwerkelijk verschuldigd.

dinsdag 7 november 2017

Catalonië (8) - Versterking van de fascistische "democratie" in Spanje

Nadat het fascistische régime van Mariano Rajoy ("Franco 2.0") met zoveel "succes" de Catalaanse financiën (o.a.) in handen heeft genomen, heeft de Spaanse minister van Financiën Montoro (ook PP uiteraard) nu ook de financiën van Madrid onder curatele gesteld. Omdat het kan, vermoedelijk!

En zo gaan ze door totdat de fascistische dictatuur in heel Spanje opnieuw is ingevoerd. Hopelijk ben ik te pessimistisch, maar ik heb niet veel vertrouwen in de volgendende stappen van Rajoy & kornuiten.


Oja, de gemeente Madrid is in handen van Podemos, en dat is uiteraard niet naar de zin van het PP-régime! De autonome regio Madrid is "veilig" in PP-handen (sinds 1995). 


Zie hierover ElDiario.es van 7 november 2017.

woensdag 1 november 2017

Catalonië (7) - "Democratische" dictatuur in Spanje

Nog een duidelijk voorbeeld van hoe "democratisch" het post-franquistische Spanje van Mariano Rajoy is: twee jongeren uit Lleida, die op Facebook kritiek geuit hadden op het gewelddadige politie-optreden op 1 oktober, zijn opgepakt omdat ze opgeroepen zouden hebben tot haat… (Zie Nació Digital van 1 november 2017).