donderdag 14 oktober 1999

Het Centraal Veronderstelbureau in actie...

Onze Haagse denktank (nouja, verondersteltank!) heeft het plannetje bedacht om het huurwaardeforfait voor huurders te laten meegroeien met de groei van de huizenprijzen, omdat woningeigenaars bij hogere hypotheken ook hogere rentebedragen in mindering zouden kunnen brengen bij hun belastingaangifte.

Het verhaal van het Centraal Planbureau klopt echter niet! De belastingbetaler kan bij zijn aangifte weliswaar rente van een hogere lening aftrekken, maar de "experts" vergeten de hogere prijs van de huizen te koppelen aan een steeds lager geworden rentepercentage. Men leent daarom wel een hoger bedrag, maar door het lagere rentepercentage is het af te trekken bedrag veel minder gestegen dan de waarde van hun huis. Het is daarom niet eerlijk om het huurwaardeforfait zonder meer met de huizenwaarde mee te laten stijgen. Om de huiseigenaars niet onnodig te duperen moet tenminste op een of andere manier ook het lager wordende rentepercentage verdisconteerd worden.

Het zal allemaal wel net zo gaan als bij de benzineprijzen: als de olieprijzen op de wereldmarkt stijgen gaan de prijzen aan de pomp meteen meer dan proportioneel omhoog, maar wanneer die wereldprijzen dan weer dalen, gaat de prijs aan de pomp pas na weken misschien enkele centen omlaag...