maandag 31 juli 2006

Binnenkort: toegang tot VS pas na vivisectie

Webwereld meldt vandaag dat de douane op Verenigdestaatse vliegvelden zonder dwangbevel of zelfs zonder gerede twijfel laptops van passagiers mogen doorzoeken.

Is dát nog eens goed nieuws voor clubs die zich met industriële spionage e.d. bezighouden: ze spelen een douane-pief wat geld toe en ze laten een copie maken van de ophoud van de harde schijf van de laptop. En waarom zouden ze er ook niet gauw wat kinderporno opzetten... of bestanden wissen of veranderen.

Niet natuurlijk dat dit helemaal onverwacht is: reizigers naar dat "Land of the Feebs" waren toch al aan de willekeur van de douane overgeleverd. Ook al was je in het bezit van een visum, dan kon je nog meteen terug op het vliegtuig gezet worden - je geld was je uiterlijk kwijt, maar je was in ieder geval niet te lang blootgesteld aan de enge Verenigdestaatse lucht.

Het is nu nog maar een kwestie van tijd, voordat iedere bezoeker van de VS op de operatietafel moet, waarbij alle botten opengemaakt worden om te kijken of er misschien microfilms in verstopt zijn - en het spreekt vanzelf dat je DNA onderzocht wordt of je misschien moslim-genen in je bloed hebt... En de daarop volgende fase is dat je hersens uitgelezen worden, waarna je een electroshock toegediend krijgt als er ook maar iets aangetroffen wordt dat enigszins wijst op twijfels aan de zegeningen van het kapitalisme.

zondag 30 juli 2006

Nieuwe Israelische moordpartij (met steun van Bush)

Vandaag zijn er in Zuid-Libanon weer meer dan 50 burgers gedood (meer dan de helft 20 kinderen), maar de Israeli's houden vol (bij monde van een kapitein Jakub Delal, geïnterviewd op BBC World Service) dat ze wel MOETEN aanvallen, WANT ze worden vanuit de betreffende regio aangevallen door Hezbollah, en ze MOETEN de Hezbollah "assets" (wat 'activa' betekent, maar voor hetzelfde geld bedoeld wordt voor verzetsstrijders) wel aanvallen. Ze hebben de burgers al dagen geleden gewaarschuwd dat ze moesten vluchten, en de verantwoordelijk voor de moordpartijen op burgers zijn volledig de verantwoordelijkheid van Hezbollah. Er wordt niet gereageerd op BBC-vragen over het oorlogsrecht of op de vraag waarom op auto's en vluchtelingen geschoten wordt. Het is allemaal de schuld van Hezbollah en de Israeli's schieten niet op vluchtelingen. ("We're not barbarians like the Arabs!" volgens een andere geïnterviewde Israeli). Het is Hezbollah dat burgers gebruikt als 'menselijke schilden' en het feit dat mensen zijn achtergebleven omdat ze ziek of gehandicapt zijn, omdat ze geen auto hebben of omdat er geen benzine beschikbaar is verdient kennelijk geen Israelisch commentaar.

De Verenigdestaatse handelsreizigster (Rijstcondoom) heeft gezien de situatie in Libanon haar reisschema omgezet, maar op diplomatiek terrein wordt 'grote vooruitgang geboekt'. Daar zullen de doden en hun nabestaanden blij mee zijn...

Overigens ook in de Gaza-strook zijn vandaag weer diverse mensen doodgebombardeerd door het Israelische leger...

vrijdag 28 juli 2006

Nog steeds kwaad!

Ja, ik ben nog steeds kwaad vanwege de reactie van die anonieme 'Ben' met zijn vergoelijkende toon over de oorlogszuchtige reactie van de Verenigde Staten op aanslagen, die ze zelf hadden kunnen voorkomen.

Ben zal dat ongetwijfeld niet weten, ik verwacht niet dat hij verder kijkt dan naar de koppen in de Telegraaf, maar al lang voordat de twee rampvliegtuigen zich in de "Twin Towers" boorden was bekend dat er iets mis mee was, dat ze een niet toegelaten koers volgden. Uit onderzoek is gebleken dat ze gemakkelijk onderschept hadden kunnen worden, maar om een of andere reden is dat niet gebeurd. Het zou mij niets verwonderen als het Verenigdestaatse régime dit een makkelijke manier vond om een 'oorlog tegen het terrorisme' te rechtvaardigen.

Intussen is Bush' oorlog nog steeds verre van gewonnen, maar worden in de Verenigde Staten, in de EU en op tal van andere plaatsen op de wereld de burgerrechten stelselmatig uitgehold of afgeschaft, omdat de diverse régimes maar al te graag meevreten uit de kapitalistische (momenteel eufemistisch 'neoliberaal' genoemd) ruif van Bush & kornuiten.

Tengevolge daarvan heeft bijv. het régime Balk ons opgezadeld met een legitimatieplicht en in het kader daarvan zijn intussen al duizenden bekeuringen uitgedeeld (waarvan een groot deel door de rechter als onterecht zijn bestempeld), maar terroristische aanslagen zijn er niet door verijdeld. Ook moeten 'verkeersgegevens' van het telefoon- en internetverkeer bewaard worden en het is de bedoeling dat onze paspoorten voorzien worden van een chip met onze 'biometrische' gegevens, ofschoon deze RFID-chips gemanipuleerd en de inhoud ervan vervalst kunnen worden, zoals blijkt uit een zeer leesbaar en lezenswaardig artikel in het augustus-nummer van het Duitse computerblad PC Magazin.

Diverse hielenlikkende régimes vinden het ook nodig om soldaten te dwingen hun leven te riskeren voor de 'oorlog' van Bush.

En dat (plus alle ellende die geheim gehouden wordt) hebben we alleen te danken aan het walgelijke beleid van Bush en zijn medeplichtigen, waarin sinds kort
ook Bea een actieve rol speelt, want door het goedkeuren van Balk III heeftt zij deze club minkukels de kans geboden om nog een jaar een begroting op te stellen, waarin geld gereserveerd kan worden voor Bush-geïnspireerde maatregelen.

"Wat had Amerika [?] dan moeten doen?"...

Ik kreeg vandaag een reactie op een van mijn stukjes over de ellende in Libanon van een verder anonieme 'Ben'. In plaats van het stukje gewoon achter het betreffende artikel te plakken, waar mogelijk niemand het nog ooit zou zien, wijd ik er -tot lering (en geen vermaak)- maar een nieuw artikeltje aan. De reactie luidt (spelfouten en stijl inbegrepen):
wat had Amerika dan volgens jou moeten doen na de aanslagen op het wtc? enwat had Israel moeten doen nadat er al honderden raketten waren afgeschoten (waar Israel maandenlang niet op heeft gereageerd ivm palasteinseoverheid), op israel endat er zonder aanleiding soldaten waren vermoord en gekidnapt? terwijl er aan vrede werd gewerkt?? Israel trekt zich totaal terug uit gaza wat zijn de palasteinen toen gaan doen?? en leiverd ben jij ooit wel eens in een moslim land geweest??
Dit stukje is een schoolvoorbeeld van een verdediging op basis van losse feitjes en kreten, zonder de achtergronden uit te diepen. Daarbij wil ik om te beginnen al verwijzen naar het gebruik van 'Amerika' in de betekenis van 'Verenigde Staten van Amerika'. Alleen die wijd verbreide gewoonte geeft al aan hoezeer de kolonialistische ideeën van de VS een stempel gedrukt hebben op het denken van alledag.

De aanslag op het WTC (en op het Pentagon, maar misschien heeft 'Ben' daar minder moeite mee -ik trouwens ook, want het Pentagon is het controlecentrum vanwaaruit de VS de hele wereld onder controle probeert te houden) was niet zomaar toevallig. Daaraan gingen lange jaren uitbuiting van de derde wereld vooraf. De aanslagen, laten we wel zijn, waren buitengewoon wreed en op geen enkele manier te rechtvaardigen. Maar om tengevolge daarvan het land Afghanistan binnen te vallen (en later -op basis van grove leugens- ook nog Irak en misschien binnenkort ook Iran nog) is geen gezonde reactie. Deze agressie heeft duizenden onschuldige doden opgeleverd en Al Q'aida is kennelijk nog steeds in staat om aanslagen te plegen - ondanks de holle beloften van Big Brother Bush dat hij Al Q'aida uit zou roken.

Bovendien is het eigenlijk (als het niet zo triest zou zijn dat het in het WTC enkele duizenden doden heeft opgeleverd) wel 'eigen schuld, dikke bult', want de VS hebben jaren eerder Al Q'aida juist getraind in guerrilla-technieken - en nu kregen ze dus een koekje van eigen deeg (alleen waren het weer onschuldigen die de slachtoffers werden en niet Bush en zijn bende van uitvreters). Ook cynisch in dezen is dat op 11 september (1973) met behulp van de CIA Augusto Pinochet een staatsgreep pleegde in Chili en daar jarenlang een wreed schrikbewind kon uitoefenen, dankzij de steun van de VS.

De VS hadden zich gewoon een beetje fatsoenlijk moeten gedragen in de wereld, en zich niet moeten opstellen alsof de hele wereld maar naar hun pijpen moet dansen. Een belangrijk punt daarbij is dat alles wat Israel uitvoerde bij voorbaat al de goedkeuring kreeg van de VS - ook zoiets zet kwaad bloed. Niet dat daardoor ook maar één terroristische aanslag te rechtvaardigen is, maar het zet deze wel in een ander perspectief.

Ik heb overigens de indruk dat 'Ben' zomaar wat losse indrukken bij elkaar flanst, want Israel heeft in de loop der jaren al heel wat mensen uitgemoord in de Palestijnse gebieden; Israel heeft niets gedaan tegen de Israelische nederzettingen in Palestijns gebied, ook al zouden die volgens afspraken ontruimd moeten worden. Israel heeft vanuit angst voor aanslagen een lange muur gebouwd, soms dwars door boomgaarden of woonwijken. Daar werden de Palestijnen ook niet blij van. En de Israelische soldaten die gekidnapt werden (volgens mijn woordenboek werden ze krijgsgevangen gemaakt) bevonden zich in een door Israel bezet gedeelte van Libanon.
Ik weet niet hoever je geheugen teruggaat, Ben, maar nadat de Palestijnse overheid met steun van de EU een haven gebouwd had in de Gaza strook, werd die door Israel vrolijk in puin gebombardeerd.

Al weet ik niet wat dit er verder mee te maken heeft (wat is trouwens een 'leiverd'? Als je 'lieverd' bedoelt, dan stel ik er geen prijs op zo aangesproken te worden!), maar ik ben inderdaad wel eens in een moslimland geweest - en daar heb ik met heel wat mensen gesproken. Eigenlijk was er nauwelijks verschil met Nederland: er liepen slimme en domme mensen rond, aardige mensen en hufters en er heersten vooroordelen, maar er waren ook tal van mensen die juist erg geïnteresseerd waren in andere meningen.

Misschien is het verhelderend voor 'Ben' en andere mensen die denken als hij om eens te vergelijken hoeveel doden er de afgelopen week in Israel gevallen zijn en hoeveel in Libanon; hoeveel schade er in beide landen is aangericht aan de infrastructuur; hoe krachtig en schadelijk de Israelische raketten zijn en die van Hezbollah (die qua doeltreffendheid meer beschouwd kunnen worden als opgevoerd vuurwerk dan als échte raketten)...

En tenslotte: nee, ik ben geen antisemiet, ik ben niet tegen enig volk of geloof (al vind ik wel dat godsdienst iets moet zijn tussen de gelovige en zijn/haar god). Ik ben vóór mensen en tegen uitbuiting.

donderdag 27 juli 2006

Christendom en betrouwbaarheid... en sport

Na het leugenachtige karakter van de nep-christelijke Balkenende, de oorlogszuchtige nep-christen Bush (die nog nooit gehoord schijnt te hebben dat zijn "Lord" juist tégen geweld is) en de Spaanse bisschoppenconferentie (die met bedrog en leugens de postfascistische Partico Popular helpt in zijn misselijke pogingen om de huidige regering dwars te zitten), hebben we nu weer de streng-christelijke (Amish?) wielrenner Floyd Landis (die de laatste Tour de France gewonnen zou hebben), die betrapt is op doping.

En dan zal ik het nu maar niet meer hebben over de RK priesters, die het gebod van naastenliefde zo actief me(e)n(d)en te moeten uitdragen dat ze kinderen verkracht(t)en...

Het is wel duidelijk dat het feit dat iemand gelovig is (beweert te zijn), geen enkele garantie is voor de waarde van een dergelijk persoon. Sterker nog: ik heb sterk de indruk dat juist degenen die de grootste bek opentrekken over hun god, dat alleen doen om te benadrukken hoe slecht niet-gelovigen zijn, om daardoor hun eigen zondige gedrag e verheimelijken. Zij benadrukken de splinter in het oog van de ander in de hoop dat die ander de balk in hun eigen oog niet ziet.

Een echte gelovige loopt niet te koop met zijn geloof, dat beleeft hij direct met zijn god. Jezus had het met betrekking tot schijnheilige fanatiekelingen over "witgepleisterde graven". Ik denk dat deze hypocrieten wel weten over wie ik het heb.

En dat massasport niks meer met sport te maken heeft, is denk ik voor iedereen wel duidelijk. Dat blijkt alleen al uit de enorme bedragen die er omgaan in de "sport"-wereld.

Electriciteitsbehoeften zekerstellen met atoomstroom?

Vergeet het maar! In een interessant commentaar werd vanmiddag door B5Aktuell (van de Bayerischen Rundfunk) aandacht besteed aan de problemen die door het warme weer in Duitsland ontstaan zijn. Het is daarbij gebleken dat juist de kerncentrales de grootste problemen hebben, omdat zij de grootste behoefte hebben aan koelwater - en dat is door het warme weer juist niet af te voeren. Wanneer het oppervlaktewater namelijk boven een bepaalde temperatuur is, mag er geen koelwater meer toegevoegd worden, omdat anders ernstige schade wordt toegebracht aan planten en dieren.

Daarnaast werd ook nog aandacht besteed aan de valse suggestie dat kernenergie een oplossing zou zijn bij een afnemende beschikbaarheid van aardolie en aardgas. Het is een illusie om te denken dat uranium in voldoende hoeveelheden beschikbaar is. Zelfs op dit moment is het al moeilijk om voldoende uranium te leveren aan de relatief weinige kerncentrales.

De boodschap van het commentaar was dat het dringend nodig is om zoveel mogelijk onderzoek te doen naar alternatieve energievormen.

Overal ellende (en steeds zitten de VS erachter!)

Je kunt het zo gek niet bedenken of de VS zitten erachter als het iets slechts is. Ik weet dat het eigenlijk geen nieuws is, want iedereen weet bijvoorbeeld dat de VS (en in slaafse imitatie daarvan de "beschaafde" westerse wereld) met een rotgang alle natuurlijke hulpstoffen aan het opstoken zijn.

Toch kon ik het niet laten om er weer maar eens op terug te komen, toen ik op mijn screensaver koppen van NOS Teletekst zag langskomen over:

• Twee Nederlandse soldaatjes die in Afghanistan zijn omgekomen toen hun helicopter neerstortte. Als het niet aan de VS gelegen had, hadden die soldaten niet in Afghanistan hoeven te zitten. Trouwens ook het Nederlandse régime is hieraan schuldig en eveneens alle leden van de Tweede Kamer die instemden met de 'vredesmissie', waarvan iedereen al kon weten dat er geen sprake zou zijn van een 'vredesmissie'. Minus-ter Kamp zou daarom beter (samen met al zijn medeplichtigen) ritueel zelfmoord kunnen plegen dan schijnheilig te verklaren dat hij meeleeft met familie, vrienden en collega's.

• Het Israelische leger dat zwaardere luchtaanvallen wil uitvoeren op Libanon, want bij gevechten op de grond zijn gisteren negen soldaatjes omgekomen - en dat kan natuurlijk niet: wel honderden burgers uitmoorden, maar soldaatjes mogen vooral niet lijden onder hun oorlogsmisdaden. Ook deze oorlog zou niet mogelijk zijn geweest als de VS niet onvoorwaardelijk achter het Israelische wanbeleid hadden gestaan (en nog staan).

• 25 of meer doden bij een aanslag in Bagdad. Dankzij de "vredespolitiek" van George Double-Me Bush en zijn medeplichtigen Blair, Balk en nog een stelletje andere minkukels moordt de ene helft van de Irakese bevolking de andere helft uit. Bush doet alsof hij het erg vindt, maar uiteraard wordt het voor hem met elke dode Irakees weer gemakkelijker om de macht helemaal naar zich toe te trekken. En ook om de Verenigdestaatse soldaatjes laat hij beslist geen traan. In zijn ogen moeten het losers zijn, anders zouden ze niet in het leger zitten...

woensdag 26 juli 2006

Bush snapt het helemaal (niet)

Mijn woorden over de opmerking van Rice waren nog niet droog, of ik hoorde op de Deutsche Welle dat Bush meer soldaatjes naar Irak gaat sturen, omdat vorige pogingen om de orde te herstellen niet gewerkt hebben. Dat zal wel logisch zijn voor een houwdegen als Bush...

Zou een electroshock zijn verstand (en trouwens ook dat van zijn hele ploeg meeëters) nog op gang kunnen krijgen of zouden ze zoveel zaagsel in hun houten koppen hebben zitten, dat ze spontaan in brand vliegen? Ook dat zou misschien niet zo'n slechte oplossing zijn...

Condo Rice pruttelt weer wat

Bush' reizende vertegenwoordiger, Condoompje Rijst, toert momenteel rond in het Midden-Oosten. In Jerusalem heeft ze daarbij een leuk klinkende, maar volstrekt nietszeggende, one-liner gedebiteerd: "It is time for a new Middle East (Het is tijd voor een nieuw Midden-Oosten)". [Washington Post]

Het klinkt alsof ze er serieus over heeft nagedacht, maar het is ongetwijfeld niet tot haar verstand -in ieder geval niet tot haar stembanden- doorgedrongen, dat er maar één goede oplossing is om het Midden-Oosten te verbeteren (dat lijkt me heel wat zinvoller dan vernieuwen). Wanneer Israel doorgaat met de boel platbombarderen, wordt het vanzelf een nieuw Midden-Oosten, omdat alles opnieuw moet worden opgebouwd.

Wat er moet gebeuren is heel simpel. De VS moeten hun onvoorwaardelijke steun aan Israel beëindigen. Zolang als Israel weet dat de VS altijd steun blijft bieden, is er geen enkel zicht op een verbetering van de situatie. En als het Rice écht te doen is om het welzijn van de mensen in het Midden-Oosten zou het ook wel prettig zijn als de VS en hun medeplichtigen zich meteen terugtrekken uit Irak. Na alle ellende die ze daar al hebben aangericht, kunnen ze het alleen nóg maar erger maken door nog langer te blijven...

dinsdag 25 juli 2006

Enge Bromsnorren!

De Spits meldt vandaag hoe een dappere koddebeier in Veendam (Groningen) met gevaar voor eigen leven een 3-jarige wildplasser een bon van € 75,00 in de maag heeft gesplitst. Volgens het berichtje was de moeder met haar kind onderweg toen de kleine plotseling 'moest'. De dappere veldwachter zag dit gebeuren en trok onvervaard zijn bonboekje.

Dit is iemand van de categorie "Regels zijn regels en regels moeten strikt opgevolgd worden". Ook wordt wel eens gezegd "Befehl ist Befehl" en dat zal in deze context niet vreemd zijn. Het zou mij niet verwonderen als het type mensen dat 1940-45 maar al te graag de nazi's terwille was (bijv. bij het opsporen van joden) van hetzelfde miserabele niveau was als deze enge Bromsnor.

De politie zal best je beste vriend zijn, maar er zijn onmiskenbaar ook enge beste vrienden...

maandag 24 juli 2006

Kortzichtig of gewoon héél dom?

Ik heb geen zin om veel woorden vuil te maken aan de onzin in de brief van L. van Brandwijk in de Metro van vandaag, waarin gemakshalve Jan Marijnissen wordt betiteld als maoïst, de SP als een terroristische organisatie en ikzelf als een nuttige idioot of een linkse wereldverbeteraar. Wat is er overigens mis met de wens de wereld te verbeteren? Nou?

Dezelfde L. van Brandwijk prijst Bush omdat hij "dictator Saddam uit Irak en de Taliban uit Afghanistan heeft verdreven".

Het is kennelijk voor veel mensen -en in elk geval voor L.- moeilijk om Verenigdestaatse propaganda te zien in het licht van de realiteit, want anders had L. geweten dat Sadam Hussein met behulp van de Britten en de VS aan de macht is geholpen en gehouden (totdat ze hem niet meer nodig hadden). De gifgassen die Sadam over Iran uitstrooide kon hij produceren dankzij in de VS gekochte chemicaliën.

Hetzelfde geldt min of meer voor de Taliban, die overigens -anders dan L. stelt- bij lange nog niet uit Afghanistan verdreven zijn. Die enge club is in eerste instantie driftig gesteund door de VS (waarbij de CIA hen instrueerde in guerrilla-technieken e.d.), omdat ze tegen de Sovjet-bezetting van Afghanistan waren, net als de VS. Toen de Sovjet-Unie verdwenen was, was de Taliban niet meer nodig, maar helaas was de Baliban-geest toen al uit de fles... en toen moest ineens de hele wereld de door de VS erin gegooide kastanjes uit het vuur halen.

Ik wil L. van Brandwijk aanraden zich eindelijk eens goed te informeren - en daar hoeft hij/zij geen linkse publicaties voor te lezen: ook NRC/Handelsblad, Trouw of Elsevier geven meer dan voldoende informatie voor een beetje meer inzicht! En intussen kan hij misschien het beste naar het ziekenhuis gaan om zijn oogkleppen operatief te laten verwijderen. Ik hoop dat dat vergoed wordt door zijn zorgverzekeraar...

Goed (eigenlijk: slecht) nieuws voor twijfelaars

Voor wie misschien twijfelt aan mijn gezonde verstand, omdat ik de afgelopen dagen al verscheidene malen verwezen heb naar de lange vinger van de Verenigde Staten in het huidige conflict (of liever: de huidige conflicten) rond Israel, kan ik verwijzen naar een artikel in Trouw van vandaag, waarin minder emotioneel dan ik dat doe in mijn weblog, maar daarom misschien ook wel meer overtuigend, Miriyam Aouragh en Pepijn Brandon aantonen waarom inderdaad Israel de huidige agressie alleen kan realiseren dankzij de steun en in het belang van de Verenigde Staten.

Aangezien ik dit artikel ten zeerste aanbeveel, hoop ik dat iedereen hier gaat klikken!

Politiek: alleen om de knikkers en niet om de burgers

Israel heeft eerst een groot gedeelte van Libanon platgebombardeerd, ten koste van een heleboel onschuldige mensenlevens, en nu is het Israelische régime bereid een 'vredesmacht' te accepteren in het grensgebied (meldt Trouw). Men is zeker bang dat er toch nog Hezbollah-strijders over zijn, en die moeten dan nu door die vredesmacht ontwapend worden.

Wat een dapper stelletje lafbekken. Ze zijn al net zo walgelijk als Bush in Irak: met een gruwelijke overmacht aan wapens een land aanvallen - en er dan nog niet in slagen de macht te behalen en te behouden. Nouja, niks nieuws onder de zon: in Vietnam ging het op dezelfde manier.

Ik hoorde trouwens zo'n 20 minuten geleden nog het ANP Nieuws op Arrow, waarin werd vermeld dat er weer Taliban strijders gedood waren. Als extra informatie werd vermeld dat de Taliban tot 2001 de macht hadden in Afghanistan, maar gemakshalve werd vergeten erbij te vermelden dat ze die macht te danken hadden aan de Verenigde Staten (overigens net zoals Sadam Hussein ook zijn macht te danken had aan de VS en Groot Brittannië, en dat hij aanvallen met gifgas kon uitvoeren in Iran dankzij door de VS geleverde chemicaliën!).

En zo zie je maar weer hoe politiek uiteindelijk gewoon een goor spelletje is, waar het om geld en macht gaat en mensen alleen geschikt zijn om andere mensen uit te moorden, of om hard te werken om de zakken te vullen van de opperpatsers...

zondag 23 juli 2006

De moordpartijen gaan gewoon door...

Ofschoon we toch gisteren duidelijk genoeg hebben aangegeven dat wij in Amsterdam (zo'n 2.000 mensen (volgens het NOS Journaal waren het er 1.500, dus het moeten er minstens 2.000 geweest zijn) en elders op de wereld vinden dat Israel moet ophouden met zijn hufterige aanvallen op de Libanese burgerbevolking (en trouwens ook in de Gaza-strook), is het duidelijk dat wij geen enkele invloed hebben op de primitieve agressie van Israel. En dat is ook niet te verwonderen, in aanmerking genomen dat degene die momenteel het meest structureel bezig is met moordpartijen (George Double-Me Bush) Israel steunt. Of, zoals zijn rondtrekkende vertegenwoordiger Condo Rijst, het zegt, omdat dit nog niet het moment is om de acties te staken. Het zal er wel op neer komen dat Big Brother Bush Israel toestemming geeft om door te gaan totdat alle Hezbollah-strijders uitgeschakeld zijn. Dat daarbij ook de hele Libanese bevolking zal zijn uitgeroeid, zal Bush en de Israelische premier Olmert worst (hondenworst? het kan bijna niet anders bij een dergelijk honds gedrag) zijn.

En o, o, o, wat zijn die Israeli's toch aardige mensen. In het TV-journaal mocht gisteravond (weet niet meer op welke zender) een Israelisch soldaatje zeggen dat zij er niets aan konden doen dat er burgers getroffen werden, want ze hadden duidelijk gewaarschuwd dat de burgers weg moesten omdat er militaire acties gevoerd zouden gaan worden. Ik geloof dat dit zowat het meest hypocriete is dat ik in mijn leven ooit gehoord heb. Van de ene kant, omdat veel mensen geen kant op kunnen, omdat ze geen auto's hebben en ze dus alleen maar te voet zouden kunnen vertrekken (naar de woestijn?). En van de andere kant omdat het ook walgelijk is om na een dergelijke dreigement te denken dat het dan gerechtvaardigd is om de schaarse bezittingen van die mensen plat te bombarderen.

Intussen was het een ingetogen demonstratie, waaraan zowel zelf-denkende joden als vertegenwoordigers van diverse andere bevolkingsgroepen deelnamen. Politiek heb ik alleen iets gemerkt van de SP, de Internationale Socialisten, Groenlinks, de NCPN en een of andere Marxistisch-Leninistische groepering; en natuurlijk van de DIDF, de Vereniging van onafhankelijke Turkse vakbonden.

Nadat we van het Beursplein naar het Museumplein getrokken waren, was daar nog een twee uur durende bijeenkomst met toespraken (met heel zinnige opmerkingen, waarvan 'de politiek' zich uiteraard niets aantrekt - de botte Nederlandse minus-ter van buitenlandse zaken Bot vindt waarschijnlijk dat hij meer dan voldoende blijk heeft gegeven van zijn betrokkenheid door zijn bereidheid Israel te vragen om burgerdoelen te ontzien...) en met de nodige muziek.

En bijna symbolisch voor de tranen die de hele wereld zou moeten huilen om de ellende die over de bevolking van Libanon, de Palestijnen, maar ook bijv. Irak en Afghanistan wordt gebracht, eindigde de middag met een vreselijke stortbui...

Binnenkort zullen we elkaar ongetwijfeld wel weer (moeten) treffen voor een nieuwe demonstratie, want het ziet er voorlopig nog niet naar uit dat de oorlogsmentaliteit van sommigen verdrongen wordt...
(foto's © 2006 by Dwarslezer)

vrijdag 21 juli 2006

Domme opmerking van stemcomputer-fabrikant!

Directeur Jan Groenendaal, directeur van de belangrijkste fabrikant van stemcomputers in Nederland, heeft in een interview bij Tros Radio Online (op 11 juli) verklaard dat het volgens hem niet nodig is om stemmen met stemcomputers beter controleerbaar te maken door voor elke electronisch uitgebrachte stem ook een afdruk van die stem op papier te leveren. Volgens deze slimbo neemt niemand de moeite om een kassabon van Albert Heijn te controleren, en daarom zal voor een print van een uitgebrachte stem volgens hem hetzelfde wel van toepassing zijn. (Nieuwbrief van Bits of Freedom van vandaag).

Wat mij betreft heeft deze man een tikkeltje gelijk: ik tel nooit een kassabon van Albert Heijn, maar dat komt alleen omdat ik nooit in winkels kom, die ook maar iets te maken hebben met de oplichtersbende van Ahold. Tenslotte was de nationale held Piet Heijn ook niet meer dan een ordinaire zeerover, die uit PR-overwegingen een deel van zijn buit aan het toenmalige Hollandse régime heeft afgestaan.

Daar staat tegenover dat ik in een andere supermarkt altijd in mijn hoofd de prijzen optel van de artikelen die ik in mijn mandje of winkelwagentje leg, afgerond op veelvouden van 10 cent. Als ik dan bij de kassa kom, hoef ik de bon niet meer na te tellen, omdat de eindprijs niet meer dan enkele centen mag schelen van hetgeen ik bij het winkelen zelf al berekend heb.

En hij vergist zich ook gruwelijk, wanneer hij denkt dat ik erop vertrouw dat een electronische stem goed verwerkt word. Netzogoed als ik verreweg de meeste politici wantrouw, wantrouw ik ook alles waarbij duidelijk is dat anderen een ander belang kunnen hebben dan ik.

Zie voor meer informatie over het voor een goede democratie zo belangrijke onderwerp als controleerbare verkiezingen de website van de vereniging "Wij vertrouwen stemcomputers niet".Aanval van gedeeltelijke en tijdelijke verstandsverheldering bij Bush?

Bush (George Double-Me) heeft gisteren te kennen gegeven dat hij zich kan voorstellen dat de Republikeinse Partij wordt gewantrouwd door Afro-Amerikanen (zo worden tegenwoordig gepigmenteerde Verenigdestaters genoemd, want "Black Is Beautiful" -wie herinnert zich Angela Davis nog?- kan tegenwoordig niet meer). (NRC/Handelsblad)

Vermoedelijk kon hij de eerlijkheid niet opbrengen om toe te geven dat niet alleen de zwarte Verenigdestaters, maar gewoonweg álle Verenigdestaters en zelfs de overgrote meerderheid van de wereldbevolking de pest hebben aan de Republikeinse Partij en dat ze met name Bush zelf maar al te graag zouden doorspoelen.

En aangezien deze indirecte massamoordenaar en oorlogsmisdadiger waarschijnlijk te dom is om in te zien wat voor een walgelijk stuk crapuul hij is, zullen wij dat keer op keer moeten aangeven. Bij dezen dus: Bush is een miserabel stuk ongeluk, die hetzelfde lot verdient (maar dan gemultiquadrateerd) dat hij de mensheid aandoet.

Morgen 13:00 in Amsterdam - We verwachten iedereen!

Mededeling in het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte:

Demonstratie zaterdag 22 juli
LUID DE NOODKLOK
Stop de oorlog tegen de Palestijnen
Stop de Israëlische aanvallen op Libanon en Gaza
Beursplein Amsterdam 13.00 uur

Tot de ondertekenaars behoren prominenten als oud-premier Dries van Agt, Mohamed Rabbae en Anja Meulenbelt.
Adam Keller, het gezicht van de Israëlische vredesbeweging Gush Shalom, is aanwezig om het andere geluid uit Israël te laten horen. Tevens spreken onder anderen parlementariërs Harry van Bommel (SP) en Farah Karimi (GroenLinks).
Tegelijk met de protestmars in Amsterdam zal ook wereldwijd worden gedemonstreerd tegen de oorlog, zoals in Griekenland en Groot-Brittannië.

Zie ook: http://www.internationalesocialisten.org

Aanvulling van Dwarslezer:
Gisteren, donderdag 20 juli, is in Spanje in Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza en diverse andere steden in Spanja al door vele duizenden gedemonstreerd met dezelfde eisen - met officiële steun van de sociaaldemocratische regeringspartij PSOE en met als spreker o.a. Gaspar Llamazares van de linkse partij Izquierda Unida.

Dictatuur der Nederlanden

In mijn jeugd werd op school onderwezen dat Nederland een democratie is, waarin de mensenrechten en de burgerrechten (waaronder de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting) een heel belangrijke rol spelen - en ik vrees dat dat nog steeds zo is (niet dat die een belangrijke rol spelen, maar dat dat nog steeds onderwezen wordt).

Wie dat ook nu nog steeds gelooft, moet toch dringend wakker worden, want zoals nu blijkt moet ook in Nederland de waarheid worden aangepast aan de wensen van het régime.

NRC/Handelsblad meldde afgelopen nacht (via zijn RSS-feed) dat het Nederlandse ministerie van oorlog wil dat de Nederlandse bevolking een 'realistisch beeld' krijgt van de oorlogsactiviteiten in Uruzgan (Afghanistan) van de daar gestationeerde Nederlandse soldaatjes. Het komt er daarbij op neer dat de "perceptie van de Nederlandse samenleving niet afwijkt van de realiteit", wat niet alleen een draak van een zin is, maar vooral blijk geeft van een vooringenomenheid die we in Europa sinds de tijd van Hitler-Duitsland niet meer gekend hebben. In die tijd werd dat de 'gelijkgeschakelde pers' genoemd: de pers was vrij om alles te berichten, maar uiteraard alleen voorzover als de nazi-censuur het ermee eens was.

Het is kennelijk de bedoeling om nu weer iets soortgelijks op te bouwen. Het principe is al eerder toegepast door de VS, waarbij ingebouwde ('embedded') journalisten achter de persvoorlichter rondgeleid worden over het oorlogsterrein en daarbij voorlichting krijgen conform het officiële standpunt.
Het Nederlandse ministerie van oorlog wil journalisten 1 of 2 weken laten meetrekken met de soldaten. Die korte termijn is ongetwijfeld bedoeld om te voorkomen dat de soldaten en de journalisten elkaar een beetje leren vertrouwen, want anders zouden de soldaten misschien wel eens een afwijkende, meer waarheidsgetrouwe mening kunnen laten horen.

De diepere bedoeling is natuurlijk dat op deze manier het TV-journaal (want laten we maar accepteren dat dat de belangrijkste bron van nieuwsgaring is van de massa's) vooral sprookjesachtige taferelen laat zien van soldaatjes die een krakkemikkerige Afghaanse auto van een inheemse boer uit een sloot takelen of die een kapot dak herstellen.
En wanneer dan door de Verenigdestaatse "bevrijders" (al dan niet met logistieke ondersteuning van de Nederlandse soldaatjes) weer eens een bruiloftsfeestje tot puin wordt geschoten, zijn er ongetwijfeld geen journalisten bij. En mochten er dan tóch - bijvoorbeeld via de BBC - berichten doordringen, dan kan het Nederlandse régime gemakkelijk beweren dat het allemaal niet klopt - anders hadden 'onze' journalisten het wel gemeld, want zij zijn immers ter plaatse om een 'realistisch beeld' te bieden...

donderdag 20 juli 2006

Leidt geld tot domheid?

Waarschijnlijk niet. Feit is wel dat het bezit van geld vaak samengaat met een asociale mentaliteit. Dat is uiteraard ook niet vreemd, wanneer we in aanmerking nemen dat veel van dit geld vergaard is door uitbuiting van anderen: door met aandelen te rotzooien (zoals niet zolang geleden nog leidde tot de nodige problemen in de Ahold-top), door te frauderen (bijv. het feit dat de Amsterdamse Noord-Zuidlijn nu al veel duurder gaat worden dan gepland, had iedereen al kunnen voorzien, omdat dit standaardprocedure is bij overheidsprojecten), door de gezondheid van anderen op te offeren (drugsdealers) of bijv. door mensen voor een minimaal inkomen te laten werken en dan hun producten voor grof geld te verkopen.

Hiervan gaf Tribune (het blad van de SP) in het juli/augustus-nummer een walgelijk voorbeeld: De "Teamgeits"-ballen van Adidas, die voor € 100 over de toonbank gaan, worden gemaakt door Thaise slaven (de Tribune noemt hen -ongetwijfeld formeel juist- arbeiders, maar dat vind ik niet duidelijk genoeg), die per dag de tegenwaarde van € 3,60 ontvangen, terwijl het bestaansminimum in Thailand (omgerekend) € 166,00 bedraagt.

Voorbeelden van het asociale gedrag van geldmagneten zijn o.a. het bezit van steeds grotere (en meer brandstofverspillende) auto's, steeds grotere, duurdere en protserige woningen, die van binnen en buiten fel verlicht worden, en (wat we deze laatste warme weken erg vaak zien) grote gazons die besproeid worden - ondanks alarmerende berichten over vermindering van de beschibare hoeveelheid drinkwater.

Deze mensen hebben grote gazons vol met gras, maar gras heeft de onhebbelijke gewoonte om niet gelijkmatig te groeien: het ene sprietje wordt kortom langer dan het andere. Helaas past dat niet in de saaie geest van deze mensen, dus worden alle sprietjes regelmatig onthoofd met grote stinkende maaimachines (bij voorkeur vroeg op de zaterdagochtend, want dan is het nog niet zo warm). Het nadeel daarvan is dan weer is dat al het water dat de grassprietjes met hun wortels dapper opzuigen er aan de bovenkant weer net zo vrolijk uitkomt en de sprietjes bruin worden, zeker bij warm weer.

Patsers hebben de neiging om kromme fouten op een kromme manier te corrigeren, en zo besluiten zij dus niet om het gras voortaan maar niet meer te maaien (of bijv. biljartlaken op 'hun' grond te leggen), maar besproeien ze het met kolossale hoeveelheden water. Omdat rijken erg gehecht zijn aan 'hun' geld, gebruiken ze geen duur leidingwater maar schaffen ze een eigen pompinstallatie aan, waarmee ze grondwater omhoogpompen om het in grote hoeveelheden te misbruiken voor de onthoofde grassprietjes. Opmerkingen over schaars water raken hen niet, 'want' dit is geen drinkwater en 'dus' heeft niemand er last van.
Het feit dat wij er wél last van hebben, omdat door hun gepomp de waterleidingbedrijven steeds meer moeite hebben om aan bruikbaar water te komen (waardoor voor ons de prijzen nóg meer verhoogd worden dan al gebeurt door het neoliberale wanbeleid van de EU en de Nederlandse régimes van de laatste jaren) is helemaal niet meer te bevatten voor deze lieden. Immers, als het écht niet goed zou zijn, had de 'regering' toch wel maatregelen getroffen?

zondag 16 juli 2006

Bush roert de oorlogstrommels

Hoorde zojuist in het nieuws op BBC World Service een stukje kots-opwekkend proza van George Double-Me Bush, dat ik hierna tussen neus en lippen vertaal, zodat niemand kan zeggen dat de oorlogszuchtige bedoelingen van Bush niet duidelijk zijn:

"De consensus lijkt [lijkt!] te groeien dat de wereld, om ervoor te zorgen dat wij [wij!] de vrede krijgen die we [wie is we/wij? Ik veronderstel Bush & kornuiten] willen, zal moeten erkennen dat er terroristische elementen zijn, die alles op alles zetten om de voortgang van democratie en vrede tegen te houden en daarom moeten wij daarmee afrekenen [hier kon ik twee woorden niet verstaan: niet door de slechte kwaliteit van de uitzending, maar door de erbarmelijke uitspraak van Big Brother]. Er zijn twee naties die erg betrokken zijn bij het tegenhouden van de voortgang van de vrede, en dat zou Iran zijn, en dat zou Syrië zijn [zou zijn?]."

Voor degenen die de originele tekst prefereren, heb ik deze opgeschreven aan de hand van een opname van de opmerkingen: "There seems to be a consensus growing that in order for us to have the peace we want, that the world is gonna have to recognize that there are terrorist elements, who are dedicated to stoppin' the advance of democracy and peace and therefore we must deal with those [I repeat [?]. There are two nation states that are very much involved with stoppin' the advance of peace, and that would be Iran, and that would be Syria."

zaterdag 15 juli 2006

Hoeveel is een Israëlische soldaat waard?

Zojuist hoorde ik in het nieuws op BBC World Service een domme opmerking van de stem van George Double-Me Bush, die beweerde dat de ellende in Libanon heel simpel opgelost kan worden. Het enige dat nodig is, is dat Hezbollah de wapens neerlegt. Misschien heeft Bush een erg eenzijdig blikveld, maar ik heb begrepen dat de beschietingen door Israel begonnen zijn en dat Hezbollah daarop gereageerd heeft.

Intussen zijn er
in Libanon al meer dan 80 doden gevallen, voor het merendeel burgers (op het nieuws van de Franse uitzending van RTL zijn daaronder -of daarnaast?- 18 levend verbrande burgers die probeerden te vluchten).

Een soldaat is dus kennelijk minstens 40 onschuldigen waard. Volgens mij is dit een oorlogsmisdaad van hetzelfde soort (zij het op dit moment op een andere schaal) als het bombardement op Rotterdam door de nazi's.

Intussen hoorde ik op het ANP Nieuws op Arrow dat het beschoten Israelische marineschip niet was getroffen door een onbemand vliegtuigje van Hezbollah, maar door een Iraanse raket. Betekent dit dat Hezbollah ook beschikt over Iraanse raketten, of is dit een propagandastunt (wellicht ingefluisterd door Bush, die maar al te graag Iran wil aanvallen) en moeten wij begrijpen dat deze raket door Iran is afgeschoten? Is het kortom een leugen in de categorie Iraakse massavernietigingswapens, als excuus om Iran binnen te vallen?

vrijdag 14 juli 2006

Sancties tegen Israel!

Het doet me deugd om te zien dat bij een enquête van Spits of de EU sancties tegen Israel moet opleggen 68% het daarmee eens is. Dat steekt schril af bij het stilzwijgen van de Nederlandse overheid. Vermoedelijk heeft die club nog steeds last van een schuldcomplex omdat (een aanzienlijk deel van) de Nederlandse overheid (en bevolking) tijdens de Tweede Wereldoorlog de nazi-bezetters zo vriendelijk geholpen hebben bij het uitroeien van de Joden.

Dat neemt allemaal echter niet weg dat Israel op dit moment volledig door het lint gegaan is (of -zoals de Libanese minister Naila Mouawad het veel te vriendelijk formuleert- 'disproportioneel' reageert).

Ik kan me bijna niet voorstellen dat ik jaren geleden voorzichtig hoopte dat er, dankzij de bemiddeling van Bill Clinton, toch een oplossing mogelijk zou zijn. Inmiddels is de situatie drastisch veranderd: Clinton is vervangen door de oorlogszuchtige (en kortzichtige) George Double-Me Bush, in Israel hebben Sharon en na hem Olmert er blijk van gegeven dat ze liever militair gelijk hebben (onverschillig hoeveel mensenlevens dat kost) dan te proberen om een menselijke en menswaardige oplossing te vinden.

De EU sputtert een beetje (met veel improvisatie is dat te zien als een protest tegen de Israelische agressiviteit), de Nederlandse overheid is met reces (dat mag je bij deze club wel 'recessie' noemen!) en George Double-Me vindt dat Israel het recht heeft om zicht te verdedigen tegen aanvallen. Me dunkt dat Libanon dan des te meer recht heeft om zich te verdedigen tegen de voorafgaande aanvallen...

Trouwens, als Israel zich mag verdedigen tegen aanvallen, waarom mogen de Irakezen dat dan niet? Maar dit momenteel even terzijde...

Véél zullen wij als burgers niet kunnen doen om de Israelische gevechtsdrang te beëindigen, maar we kunnen in ieder geval volgende week zaterdag, 22 juli, in Amsterdam op het Beursplein demonstreren. Klik voor meer informatie op de afbeelding rechtsboven - en breng zoveel mogelijk anderen mee die zich niet willen neerleggen bij enge machtsspelletjes!

Het moederschap onwaardig!

Vandaag publiceerde de Spits de nevenstaande foto, die ik zo veelzeggend vind, dat dit artikel zonder de foto minder 'spreekt', en daarom ben ik zo brutaal geweest een deel ervan over te nemen. *)

In de tekst onder de foto meldt de Spits dat Bush een hem uit het publiek aangereikte baby huilend teruggeeft. Dankt je de koekoek dat een baby gaat huilen met zo'n enge paljas voor zijn gezicht!

Ik weet natuurlijk niet of degene die hem de baby had overhandigd de moeder was of bijv. een oppas, maar ik vind dat er in ieder geval een wet moet komen die moeders onmiddellijk uit de ouderlijke macht ontzet wanneer ze hun kind aan een oorlogsmisdadiger overdragen. En een oppas die zulks doet, moet uiteraard voor de rest van haar leven verboden worden met kinderen om te gaan.

*) De foto is volgens Spits afkomstig van Reuters, maar daar kon ik hem helaas niet vinden (anders had ik hem kunnen dieplinken). Ik hoop daarom dat de rechthebbenden het mij vergeven dat ik bij wijze van citaat een deel van hun foto overgenomen heb.

Moorddadige zuinigheid

Gisteren is door de GGD in Amsterdam bekendgemaakt, dat de bron van de legionella-besmettingen in Amsterdam zich vermoedelijk bevindt in het Post CS-gebouw (o.a. Metro van vandaag). De vermoedelijke veroorzaker, een koeltoren bij het vroegere postkantoor naast het Centraal Station in Amsterdam, is "preventief" afgesloten.

De kans op besmetting is "klein" volgens de Metro, maar dat neemt niet weg dat er toch op dit moment al één persoon is overleden aan de gevolgen.

Wat gaat er nu verder gebeuren, nadat volgende week definitief is vastgesteld of dit daadwerkelijk de veroorzaker van de besmettingen is? Als dat het geval is, blijft het dan bij een 'sorry'? Of gaat er onderzocht worden hoe dit mogelijk is geweest? Of er misschien sprake is van achterstallig onderhoud? En op wiens last er bezuinigd is op het onderhoud? Het lijkt me toch wel dat de uiteindelijk verantwoordelijke minstens zwaar veroordeeld moet worden wegens 'nalatigheid de dood tot gevolg hebbend'. Ook één dode is er één te veel! Het moet je partner maar zijn.

Ik vind het trouwens wel een beetje misselijk om te spreken van "preventieve" afsluiting van de vermoedelijke bron, wanneer er al slachtoffers gevallen zijn. Dat lijkt mij eerder een posthume afsluiting...

Palestijnse agressie? Of toch Israelische terreur?

In het verleden heb ik nog wel eens geprobeerd wat dieper in te gaan op de ellende in het gebied van het voormalige Palestina, maar de zaak wordt helaas alleen maar gecompliceerder en mijn analytisch vermogen is niet voldoende om daar nog iets over te durven zeggen. En dat 'helaas' slaat dan op de steeds maar toenemende moordpartijen, niet op het feit dat ik het allemaal niet kan bevatten.

Gelukkig kreeg ik vandaag de link doorgestuurd van de blog van de (voor/door mij in ieder geval) bekende en gerespecteerde journalist Stan van Houcke. Ik zou dus iedereen graag naar zijn blog willen verwijzen voor een uitgebreide reeks stukjes en stukken over de ellende, die zich de afgelopen dagen opnieuw heeft uitgebreid naar Libanon, het land dat vroeger vooral bekend was van het cederhout dat er vandaan kwam. En ook voor de vele andere onderwerpen die hij aansnijdt, trouwens.

woensdag 12 juli 2006

Moorden gaat ongehinderd door

Het Nederlandse leger is in de stad Tarin Kowt (Afghanistan) in het kader van de Nederlandse vredesmissie (zo wordt die althans door het balkenkabinet genoemd) een legerkamp aan het opzetten, maar de vertegenwoordigers van Bush' wereldpolitie gaan rustig door met hun moordpartijen.

Zo meldde de Metro vandaag dat er afgelopen maandag weer meer dan 100 (honderd!) burgers "gedood of gewond geraakt" zijn door luchtaanvallen van "de coalitie onder leiding van de VS". In ieder geval 50 personen, waaronder vrouwen, kinderen en ouderen "vonden daarbij de dood" - en dat is een heel walgelijke formulering om te zeggen dat ze daarbij vermoord werden.

En ik kan je verzekeren dat er nog veel meer schoftenstreken uitgevoerd worden, die echter niet bekend worden. Alleen die oorlogsmisdaden, waarbij ooggetuigen zijn, halen de pers. Gezien de Verenigdestaatse oorlogspraktijk om alleen ingebouwde ('embedded') journalisten toe te laten zal dat niet vaak gebeuren.

Het kan niet anders zijn dan dat god niet bestaat, anders zou hij Bush en diens medeplichtigen allang op de meest afschuwelijke manieren gestraft moeten hebben!

MicroSchoftenstreek?

Iets anders kan ik er niet echt van maken. Op luttele maanden vóór de beschikbaarstelling van het nieuwe besturingssysteem van MicroSoft [MS] (als je tenminste uit mag gaan van de door dat bedrijf verstrekte informatie) trekt MS de stekker uit Windows 98, in die zin dat er geen veiligheidsupdates meer worden uitgebracht. Micro$oft roept mensen die nog steeds Windows 98 gebruiken op over te stappen op een nieuw besturingsprogramma.

MS kennende zullen ze daarmee niet bedoelen dat mensen maar moeten overstappen op Linux, al zou ik het een heel verstandige beslissing vinden.

Mij lijkt het eerder dat ze de gebruikers zó onder druk willen zetten (bang willen maken) dat deze alsnog gauw even de beurs trekken om voor een paar maanden Windows XP te kopen, en dan natuurlijk over een paar maanden ook maar meteen Windows Vista. En uiteraard moeten mensen met een oude computer ook maar meteen een nieuwe kopen, omdat ze anders Windows XP en/of Vista niet kunnen gebruiken.

Een misselijke streek, dat is het in ieder geval wel. Ik zie het al gebeuren dat mijn fietsenmaker mijn fiets met 3-versnellingsnaaf niet meer wil repareren, omdat er tegenwoordig fietsen zijn met 21 of meer versnellingen...

dinsdag 11 juli 2006

Goede actie van Gonggrijp!

In Webwereld van gisteren las ik een stukje dat mij toch weer een beetje blij maakte ondanks de ellendige politieke situatie in Nederland - Balk III is namelijk niet bepaald een leuk cadeautje vlak voor de zomervacantie.

Afgelopen donderdag verwees ik (in mijn artikel «'Democratisch' stemmen per stemcomputer?») naar een angstaanjagend bericht in de nieuwsbrief van Bits of Freedom over een onmiskenbaar geval van fraude met een stemcomputer, zoals die in Nederland zowat overal gebruikt worden.

Verhef je stem voor een controleerbare uitslag! - www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nlHet stuk in
Webwereld gaat over een actie van Rop Gonggrijp, de oprichter van XS4ALL. Klik voor meer informatie over deze belangwekkende actie op de afbeelding en vergeet niet om zoveel mogelijk deze actie te steunen. Het gaat tenslotte om niets minder dan onze vrijheid. Na vier jaar Balkende Ellende kan niemand er nog op vertrouwen dat we niet belazerd worden door politici. Het is dus zeer dringend nodig zoveel mogelijk te voorkomen dat ze zomaar wat aan kunnen rotzooien.

Het kan in dit verband geen kwaad om nog even te vermelden dat XS4ALL zich altijd erg heeft ingezet voor de burgerlijke vrijheden. Een van hun recente wapenfeiten is de overwinning van Karin Spaink tegen de enge Scientology-secte. De daarvoor gevoerde jarenlange procedures zouden zonder de steun van XS4ALL vermoedelijk niet mogelijk zijn geweest, ondanks de tomeloze en bewonderenswaardige inzet van Karin zelf.

maandag 10 juli 2006

¡Viva Zapatero!

Ik hoorde op een Spaanse radiozender tussen neus en wijsvinger dat het Vaticaan (zeg maar: de laatste dictatuur in Europa, die bovendien via haar zetbazen over de hele wereld haar nefaste invloed doet gelden) boos is, omdat de Spaanse premier, José Luis Rodríguez Zapatero, niet aanwezig was bij een mis (dat is het voor katholieken hoogste ritueel), die door de Roomse ayatollah Maledictus werd opgedragen.

Deze Maledictus heeft tijdens een toespraak ook de Spaanse bisschoppen (de lokale lange vingers van het Vaticaan) opgeroepen om op de bres te staan voor 'het' geloof, want de waarheid wordt volgens hem geweld aangedaan wanneer "het geloof wordt verbannen naar de privésfeer". (NRC/Handelsblad). Laat ik nou toch altijd gedacht hebben dat het RK geloof, net als tal van andere bijgeloven, van leugens aan elkaar hangt...

Als ik al niet erg te spreken zou zijn geweest over Zapatero, dan toch nu wel!

Schijnheilige hypocrieten!

Ja, ik weet dat de titel van dit stukje dubbel-op is, maar in dit geval is dat meer dan gerechtvaardigd.

Gisteren hoorde ik namelijk in een nieuwsuitzending op een of andere Nederlandse radiozender dat diverse politici verontwaardigd waren omdat het Nederlandse kabinet (Balk II) de Tweede Kamer verkeerd had voorgelicht over de missie in Uruzgan.

OK, de balkenclub heeft natuurlijk gelogen, maar dat is intussen even overbekend als het gegeven dat het bestaat uit een stelletje egocentrische en ondemocratische minkukels. Het balkenkabinet heeft gelogen...
Dat neemt echter niet weg dat óók de Tweede Kamer verantwoordelijk is voor wat voor ellende er dan ook over de Nederlandse soldaatjes wordt uitgestort. Tenslotte kon ik (en met mij tal van anderen die de moeite namen om informatie te vergaren) weten dat het een moeras van geweld en problemen zou worden voor de militairen. Zij hadden dus vanuit hun taak als volksvertegenwoordiger de verplichting om zich grondig voor te lichten, waarvoor zij ongetwijfeld over meer middelen en bronnen beschikken dan een simpele dwarslezer.


En dan krijgt diezelfde leugenachtige club van Bea (ik had bijna 'Bea..x' gezegd, maar dat heb ik toch maar ingeslikt, omdat het misschien wel strafbaar is) nog de opdracht om nog eens een jaar extra ellende over de Nederlandse samenleving uit te storten, omdat dit stelletje leeghoofden de na november te vormen regering alsnog gaat opzadelen met een sterfhuisbegroting.

donderdag 6 juli 2006

'Democratisch' stemmen per stemcomputer?

Bits of Freedom verwijst in haar nieuwsbrief van gisteren naar een onmiskenbaar (althans uiterst verdacht) geval van verkiezingsfraude bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. In het Brabantse dorpje Zeeland was namelijk in één stembureau een totaal van 181 voorkeursstemmen uitgebracht op G. te Meerman, die op 3 van de lijst van Zeelands Welzijn stond. In andere stembureaux kreeg hij respectievelijk 1, 3 en 7 stemmen. Pikant detail daarbij is verder dat G. te Meerman ook zelf zitting had in het betreffende stembureau.

Omdat bij het gebruik van stemcomputers achteraf niet onderzocht kan worden of de telling klopt (om de simpele reden dat nergens apart en controleerbaar wordt vastgelegd wie wat gestemd heeft) is in dit geval aan de kiezers gevraagd om anoniem te melden op wie ze hun stem hadden uitgebracht. Van de 1071 benaderde kiezers hebben er 957 gereageerd. Aangezien justitie de zaak nog steeds in behandeling heeft, kan worden afgeleid dat er een aanzienlijk verschil geconstateerd is - en dus dat de stemmen gemanipuleerd zijn.

Uit onderzoek van o.a. het Brabants Dagblad is gebleken dat het makkelijk genoeg is om de stemmachines te manipuleren. In dit geval is de manipulator door de mand gevallen, omdat hij de risico's verkeerd ingeschat heeft (of in de veronderstelling verkeerde dat hij razend populair was), maar een gehaaidere benadering zal waarschijnlijk nooit opvallen. Wanneer de vertegenwoordigers van bepaalde enge partijen op stembureaux bijvoorbeeld pak-weg per stembureau 10 stemmen vervalsen (en dan niet naar een voorkeursstem, maar naar de nummer 1 van hun lijst), dan wordt het CDA of de VVD (ik noem die partijen alleen maar bij wijze van voorbeeld...) met gemak de grootste partij van Nederland.
Gezien de manier waarop in de Nederlandse politiek gesjoemeld en geplot wordt, kunnen we er gevoeglijk van uitgaan dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Het moge duidelijk zijn dat het gebruik van stemcomputers het democratisch gehalte van Nederland nog verder omlaag haalt, en daarom moet er minstens een controlemogelijkheid worden toegevoegd. Zo zou bijv. de stemmer (M/V) na het indrukken van de gewenste knoppen een papieren strook moeten krijgen met daarop zijn stem. Nadat hij gecontroleerd heeft of dat inderdaad degene is op wie hij gestemd heeft en wat als zijn stem geregistreerd is, vouwt hij de strook dubbel en stopt hij die in een stembus. Na sluiting van de stemlokalen kan om te beginnen gecontroleerd worden of het aantal stroken overeenkomt met het aantal geregistreerde stemmen. En wanneer iemand (partij of kiezer) denkt dat er sprake is van een onjuiste uitslag, dan kan de electronische uitslag vrij simpel gecontroleerd worden aan de hand van de stroken (die dan niet bijv. 'per ongeluk' vernietigd moeten zijn: in dat geval zou de verkiezing overgedaan moeten worden).

woensdag 5 juli 2006

Onderwijshervorming in NL zeer succesvol...

... althans voor de neoliberalenkliek. Zoals in toenemende mate blijkt uit opiniepeilingen in Nederland lukt het steeds minder Nederlanders nog om zelf na te denken. Waarom zouden ze ook? Het is makkelijker om blind te varen op de instructies van ('democratisch' door 'ons' gekozen) politici, enge pausen en ayatollahs dan te proberen zélf te begrijpen waarom dingen lopen zoals ze lopen (of waarom niet).

Zo verwees de Metro gisteren naar een enquête van TweeVandaag, waaruit bleek dat Tita Toverkol, als ze een eigen kieslijst zou hebben, bij verkiezingen 'nu' 22 zetels zou verwerven. Hoe is het kotsverdomze mogelijk dat het Nederlandse volk niet in opstand komt tegen de clubs ellendelingen, die nu alweer een jaar of 15 de boel in Nederland aan het verzieken zijn? Waar is de mentaliteit van de Franse Revolutie gebleven (en dat zeg ik niet uit heimwee naar de guillotine, enge gluurders van de AIVD!)? In Frankrijk snapt het volk ook tegenwoordig nog dat het door de politieke uitvreters misbruikt wordt, maar in Nederland maken ze zich druk over wie er met foebballen wint en verder klagen ze over het warme zomerweer - net zoals andere jaren geklaagd wordt over het natte zomerweer...

Vandaag stonden er weer twee afschrikwekkende voorbeelden in de ingezonden-brieven-rubriek van de Metro, waaruit duidelijk blijkt dat het geen zin heeft voor de paar nog kritisch-denkende mensen, om ons nog druk te maken over de democratie in Nederland. Tegen zoveel domheid is simpelweg geen kruid gewassen (misschien zou kruit nog helpen!?).

Ik citeer even uit twee reacties op een brief van ene H. Lievelde uit Amsterdam van gisteren, waarop ik zelf (zie mijn artikel "Toch niet zo'n slimme opmerking" van gisteren) ook al gereageerd had. Waar Lievelde het in ieder geval nog goed bedoelde, maar blijk gaf van naïveteit, geven de twee schrijvelaars van vandaag vooral blijk van een verregaande mate van hersenverweking tengevolge van lang aangehouden hersenspoeling.

Ruud Bruyns uit het (on)Leefbare bolwerk Rotterdam voorspelt wat voor plannetjes "links" heeft:

Ten eerste moet iedereen, zowel vaders als moeders, verplicht tot zijn 67ste gaan werken om de topzware verzorgingsstaat te kunnen blijven betalen.

Ten tweede worden alle kinderen, ongeacht hun intelligentieniveau, in de lang gekoesterde middenschool gedumpt, zodat iedereen gelijk wordt. Ten derde [hier vond Ruud een nieuwe alinea niet nodig] wordt de massale immigratie ondervangen door een spreidingsbeleid, waardoor het verschil tussen zwarte en witten [!] scholen 'opgelost' wordt, omdat op den duur alle scholen zwart zijn. Nederland [nog geen nieuwe alinea] wordt dus een soort multicultureel werkkamp, dat bijeen wordt gehouden door subsidies om de ergste excessen te zalven. Met een in het midden zwalkend CDA [nog steeds dezelfde alinea!] weet ik niet waar ik aan toe ben, maar ik weet in ieder geval zeker dat met de linkse [!] PvdA Nederland verandert in een collectieve nachtmerrie.

En ene J. van Tol uit Krommenie koestert in ieder geval nog de hoop dat werknemers niet dom zijn:

Het is vermakelijk om te zien hoe links krampachtig zijn uiterste best doet om het met impopulaire maatregelen bereikte zoet [deze J. slikt kennelijk het gelul van Zalm als 'zoete' koek] te gaan verdelen. Maar de werknemers zijn niet dom en zien dat er minder WAO'ers en bijstandtrekkers (oh, sorry, bijstandgerechtigden! [humor?]) zijn gekomen, waardoor hun sociale premies omlaag gaan, hetgeen onder links niet had gekund. Links wil, nadat de minima al ontzien zijn [wanneer was dat dan, J.?] de minima meer van het zoet laten profiteren. Die gaan er dus, als links het voor het zeggen heeft, bij elke dip in de economie dubbel op vooruit ten opzichte van de rest. Voor links is de door hen geschapen armoedeval nog niet groot genoeg. Een grove schande voor zich sociaal noemende partijen! [Onder wiens schrikbewind zijn de voedselbanken ontstaan, J.? Je wilt me toch niet vertellen dat de Balkenbende 'links' is?]

Ik onthoud me verder maar van commentaar, omdat ík ervan uitga dat mijn lezers nog wél zelf kunnen denken. Dat is een van de verschillen tussen 'links' en het neoliberale kapitalisme. Echt 'links' indoctrineert niet - waarbij ik dat 'echt' maar even toevoeg, omdat er anders beslist weer kwaadwillenden zullen beginnen te zeuren omdat ze het onderscheid niet zien -of wensen te zien- tussen communisten, socialisten (desnoods ook sociaaldemocraten) en anarchisten (in de ware zin van het woord, niet als synoniem voor terroristen) enerzijds en anderzijds rechtse dictaturen zoals die van Stalin en Mao, die alleen wat marxistische terminologie misbruikten om hun machtsspelletjes te legitimeren.

dinsdag 4 juli 2006

Toch niet zo'n slimme opmerking

In zijn (haar) ingezonden brief in de Metro van vandaag vindt H. Lievelde -volkomen terecht- dat Balkenende geen goede oplossing is voor Nederland. De conclusie dat 'wij linksen ons dit jaar niet meer de luxe van een klein-linkse stem kunnen permitteren' is echter erg naïef, om niet te zeggen dom.

Juist door de "taktische" PvdA-stemmers van vier jaar geleden zijn wij de laatste jaren geslachtofferd door de neoliberalen van CDA en VVD. Wanneer, zoals de peilingen indertijd gesuggereerd hadden, er links van de PvdA een sterke groei zou zijn geweeest van SP en GroenLinks, zou de boodschap veel duidelijker zijn geweest: wij willen écht links! De PvdA, die ongetwijfeld nog steeds een grote partij zou zijn geweest, zou hebben begrepen dat ze niet naar rechts, maar naar links moest kijken. Het totale aantal linkse stemmers (waarbij ik de PvdA dan gemakshalve, ofschoon niet terecht, bij links tel) zou nog steeds overweldigend zijn geweest, maar bij onderhandelingen met welke partij dan ook, zouden linkse eisen veel duidelijker tot uitdrukking zijn gekomen.

Wanneer, zoals Lievelde suggereert, 'links' weer massaal op de PvdA stemt, ligt niets een neoliberale coalitie van de DA-partijen (C- en PVDA) meer in de weg, en ik vrees dat er dan niet zoveel verschil zal zijn met de afgelopen jaren. Juist een duidelijke linkse voorkeur met vooral een sterke SP (want ook GroenLinks krijgt de laatste tijd enge neoliberale trekjes) zal Balkenende III kunnen voorkomen.

zondag 2 juli 2006

Bea heeft haar onvermogen nu overduidelijk en onweerlegbaar bewezen!

Sinds haar aantreden in 1980 heeft Bea al regelmatig blijk gegeven van haar gebrek aan inzicht (en dan heb ik het niet over de achterlijke dingen die ze elke keer op haar hoofd aanbrengt), maar vandaag heeft ze definitief laten zien dat ze geen flauw benul heeft van wat het Nederlandse volk nodig heeft.

Balk heeft al in twee desastreuze kabinetten de ene ramp op de andere gestapeld, waardoor hij niet alleen het herstel van de Nederlandse economie gefrustreerd heeft, maar ook een groot deel van het Nederlandse volk in de ellende (vernedering en armoede) heeft gestort.

En nu dan eindelijk dat balkenkabinet -uitsluitend door zijn eigen wanbeleid- is gevallen, presteert Bea het nog om die uitvretersclub de begroting voor 2007 te laten maken, waardoor een nieuwe regering, die na de voor november a.s. voorziene verkiezingen gevormd moet worden, nog een jaar gedwongen is het walgelijke wanbeleid van Balk uit te voeren. Hierdoor zal het nog moeilijker worden om in één regeerperiode de in de laatste paar jaren ingevoerde ellende in ieder geval terug te dringen. En zo kan daarna, over vier jaar, de conservatieve club van VVcDa weer makkelijk scoren bij het simpele kiesvee door te claimen dat de zittende regering er niks van gebakken heeft.

WEG MET BEA EN HAAR HELE ENTOURAGE. Ze hoeven van mij niet verbannen te worden of zo, maar het is wel meer dan dringend nodig hun alle macht en privileges te ontmenen (zoals bijvoorbeeld de illegale parkeervergunningen voor het gezin Van Vollenoren). Hun rijkdommen zijn weliswaar bij elkaar gestolen in de koloniale tijd, maar dat is intussen allang 'verjaard', dus wat mij betreft moeten ze maar zien dat ze daarvan de eindjes aan elkaar knopen.

Het is kotsverdomze al erg genoeg dat we de laatste decennia door ellendelingen ge(wan)regeerd zijn, maar als zo'n club dan eindelijk valt (en het heeft nondejus lang genoeg geduurd voordat het zover was) hebben we nét geen behoefte aan een of andere symbolische ceremoniële figuur die de ellende toch nog even prolongeert!

Het is jammer dat het Nederlandse volk in zijn grote meerderheid zo slaafs is, want dit is een uitmuntend moment voor een revolutie. Wat mij betreft natuurlijk zonder geweld. Het zou voldoende moeten zijn als Bea zou inzien dat ze haar tijd als koningin meer dan gehad heeft en dat ze moet aftreden, omdat het tijd wordt voor een eigentijdse regeringsvorm in Nederland: een republiek dus. Tenslotte zijn de zogenaamde Oranjes na de Franse tijd ook alleen maar aan de macht gekomen door de buitenproportioneel grote macht van een groepje "aristocraten" (waarbij je van mij mag aannemen dat dat 'aristo(s)' hier niet de oorspronkelijke betekenis uit het Grieks heeft) en niet omdat het volk het wilde...

zaterdag 1 juli 2006

de Volkskrant is de Volkskrant niet meer...

Tot mijn ontsteltenis las ik vandaag op tal van plaatsen dat Jan Blokker de Volkskrant gaat verlaten. Het had iets te maken met minder ruimte voor hem in de Boekenbijlage van de Volkskrant.

Gelukkig gaat hij naar NRC/Handelsblad en nrc.next, die ik ook lees, maar het is toch een hele gebeurtenis. In alle perioden van mijn leven (vanaf halverwege de jaren 1960, toen ik de Volkskrant begon te lezen) was hij erbij met zijn scherpe schetsen van bepaalde (wan)toestanden in de maatschappij. Het zal wennen zijn...

Jan Blokker wens ik natuurlijk het allerbeste toe bij zijn nieuwe baas. Ik twijfel er niet aan dat zijn kwaliteit dezelfde zal blijven - maar het blijft even slikken...

Hoe zat dat ook weer met die monarchie?

Wanneer ik weer eens een lans brak voor een republiek, kreeg ik steevast te horen dat ik me niet zo druk moest maken. De koning(in) had immers een louter ceremoniële functie en met een president liep je net zoveel risico op ellende.

Vandaag is weer eens duidelijk gebleken dat de koning(in) helemaal niet zo machteloos is. Het is voor haar (ik beperk me maar tot hare koninklijke Bea) maar al te gemakkelijk om te profiteren van haar status, en dan verwijs ik niet eens naar de superdeluxe bijstandsuitkering die zij en een deel van haar familie (zonder sollicitatieplicht!) uit onze zakken ontvangt, maar ook bijv. aan het feit dat zowat het halve Nederlandse leger kan worden ingezet wanneer haar strontmasjientje zich vastgevreten heeft in een konijnenhol.

Vandaag kwam weer een ander (en nog veel enger) aspect van haar macht aan de oppervlakte. Zij heeft de mogelijkheid om te beslissen over de rol die de rottende massa van het balkenkabinetje kan spelen. Zij kan Balk zijn ontslag geven, waarna zijn clubje uitvreters alleen nog maar ('demissionair') mag zorgen voor de afhandeling van lopende zaken, maar geen nieuwe zaken meer mag aanpakken (oftewel de boel niet meer verder mag verzieken). Ze heeft het echter ook in de hand om de balkenbende als 'rompkabinet' (het heet écht zo, terwijl het woord toch eigenlijk 'rampkabinet' zou moeten luiden) gewoon door te laten gaan met het uitbuiten van de Nederlandse bevolking.

Ik heb voor de zekerheid nog even gekeken op NOS Teletekst en op diverse RSS-Feeds, maar Bea houdt de spanning er wel in: er is nog helemaal geen nieuws over wat er volgens Bea moet gebeuren. Eerlijk gezegd kan ik absoluut niet inschatten wat ze gaat beslissen. Van haar moeder had ik altijd wel het gevoel dat ze een sociale inborst had, maar bij iemand die zich met 'majesteit' (nee, niet 'saaie meid'!) wil laten aanspreken, heb ik ernstige twijfels.

Als deze monarchie dus écht een louter ceremoniële functie heeft, wordt het hoog tijd om de hele club te ontslaan. Nu, tout de suite, de inmediato, meteen! Voor de dombi die zo graag zwijmelen bij prinsjes en prinsesjes (hoe lelijk ze ook keer op keer weer uit de luiers komen) kan dan nog -voor het laatst- een fotosessie gehouden worden, waarna Privé, Story en al die andere papierverspillers af en toe weer eens een artikeltje kunnen wijden aan het anachronisme van een boven de wet gestelde monarchie. De club zelf kan tot in lengte van dagen leven van de in de koloniale tijd bij elkaar gegraaide bezittingen - en als ze dat niet voldoende is, dan kunnen ze altijd nog gaan werken, zoals gewone mensen.