dinsdag 25 januari 2022

Leuk, die Vriendenloterij - of toch niet?

 Toevallig hoorde ik in een van die irritante reclameblokken op een commerciële TV-zender een reclame van de bovengenoemde loterij, die ik privatiter de "Vijandenloterij" noem, vanwege de talloze ongewenste (maar aan mij geadresseerde...) reclamepoststukken. 

Bij die reclame werd uitgelegd wat er allemaal voor geweldige prijzen te winnen zijn... Als klap op de vuurpijl zei het blondje van dienst "en iemand wint elke maand weer gegarandeerd een miljoen euro!" - letterlijk! 

Het heeft dus geen zin om aan die loterij mee te doen, want die maandelijkse prijs van een miljoen gaat elke maand naar die (onbekende) iemand!

maandag 17 januari 2022

Iedereen gelijk?

Gisteren hoorde ik dat een kennis van me beenmergkanker blijkt te hebben. Ze krijgt chemo, maar "een beenmergtransplantatie doen ze niet meer op haar leeftijd [71], dat vinden ze te duur" - aldus het bericht dat ik kreeg.

Ik vroeg me af of voor Hare Koninklijke Bea in een zelfde situatie een mergtransplantatie ook "te duur" zou zijn? Tenslotte staat duidelijk in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 


Of zou George Orwell toch gelijk hebben gehad in zijn Animal Farm, waarin de zeven geboden  waren vervangen door één enkel gebod:

Alle dieren zijn gelijk
maar sommige dieren zijn meer gelijk
dan anderen.

donderdag 6 januari 2022

Zijn ze nou écht van de pot gepleurd?

In een tijd waarin mensen van "het gas" afmoeten en we van alle kanten onder druk worden gezet om zo min mogelijk CO2 en andere rotzooi in het milieu te brengen, gaan luchtvaartmaatschappijen (zoals Lufthansa) vluchten uitvoeren zonder passagiers, omdat ze anders hun 'slots' kwijtraken (nee, geen 'sloten', zoals ik regelmatig hoor zeggen), waardoor ze dan later minder winst kunnen maken... (zie o.a. de NRC van vandaag).

Zijn die vliegboeren (of de clubs die die 'slots' beheren) nou werkelijk zo achterlijk, dat er kennelijk niemand op het idee komt om een crisis-oplossing te bedenken, waarbij de vliegboeren voor de duur van de crisis gewoon zonder daadwerkelijk te vliegen het normale tarief voor hun 'slots' betalen  - en ze dus die 'slots' niet kwijtraken?
Of ben ik dan werkelijk zo uitzonderlijk intelligent dat ik beter kan nadenken dan al die geldwolven? Die oplossing zou nochtans beter zijn voor het milieu en daarnaast ook financieel interessanter voor de vliegboeren: geen brandstof (ook al kunnen ze die, in ieder geval op Schiphol, ongelooflijk goedkoop tanken) en geen slijtage aan de vliegtuigen...

Trouwens ik vind het ook schandalig, schofterig (en met een dikke middelvinger naar het milieu en de mensheid) dat sommige grootgraaiers (zoals o.a. Elon Musk en Jeff Bezos -zie NRC van 20 juli 2021- miljoenen uitgeven om met een raket enorme hoeveelheden rotzooi in het milieu te brengen.
Het wordt tijd dat er een internationaal tribunaal komt voor milieu-misdaden! Daar kunnen dan deze milieubewusteloze grootgraaiers op passende wijze vervolgd worden.