woensdag 29 april 2020

Dood door schuld?

Mark Rutte en die cijfertjesgoochelaar van het RIVM kunnen wel mooie praatjes verkopen over zorgen voor de ouderen, maar intussen is dankzij het kromme overheidsbeleid de zogenaamde niet-acute zorgsector jarenlang stiefmoederlijk behandeld door het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) dat zorginstellingen beter moet voorbereiden op crisissituaties. Dat ROAZ krijgt echter kennelijk te weinig geld voor die taak en daarom is daar besloten om eerst te zorgen voor ziekenhuizen, GGDs en huisartsen, en pas in tweede instantie voor de verpleeg- en zorginstellingen. Dit blijkt uit het interview met crisisexpert Gert-Jan Ludden in de NRC van gisteren.

Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het enorme aantal overledenen in verpleeg- of zorginstellingen het gevolg is van het krenterige beleid van de Nederlandse Roverheid.

Zouden de kiezers bij de parlementsverkiezingen volgend jaar zich de vele blunders van de 30 jaar neoliberaal schrikbewind herinneren? Ik vrees van niet, want het Nederlandse onderwijs is de laatste decennia ook dusdanig verslechterd (ondanks de inspanningen van veel docenten!), dat veel mensen vergeten lijken te zijn hoe ze zelf na kunnen (moeten!) denken – en voorzover ze zelf nog na kunnen denken, verweken ze hun hersens met computerspelletjes (eh… -games in modern Nederlands) en met de talloze leeghoofdige programma’s op de TV…

dinsdag 28 april 2020

Maar als de VS gewild hadden...

Het opperhoofd van de Verengde Staten beweert dat China de hele wereld had kunnen helpen (zie NRC vandaag in zijn "Live-stream") als het land beter omgegaan was met het Corona-virus (Covid-19).

Als de Verengde Staten zich wat minder egocentrisch hadden opgesteld zou de hele wereld nu een "aards paradijs" zijn geweest. Denk maar aan de ellende die de VS (met hun Vreemdelingenlegioen, de NAVO) de laatste 75 jaar (maar ook daarvóór! - zij het onder de NAVO) in de hele wereld veroorzaakt hebben, waarvan ik maar enkele voorbeelden wil noemen, want anders gaat het al mijn ruimte bij Blogger kosten: de Vietnam-oorlog, de Koude Oorlog, de golfoorlogen, de invasies in landen als Irak en Libië, de blinde steun aan de schurkenstaat Israel, staatsgrepen in Chili (en diverse pogingen daartoe in Venezuela), de economische boycot tegen Cuba (en dat alleen omdat daar een misselijke dictator was afgezet - terwijl de VS zich altijd voordoen als voorvechters van democratie!), of de dreigementen tegen bijv. Iran. En dan noem ik ook nog maar even het voortdurende gestook via de radio, zoals door de Voice of America (gericht tegen régimes over de hele wereld), Radio Farda (tegen Iran), Radio Martí (tegen Cuba), Radio Free Europe en Radio Liberty (met name tegen landen in Oost-Europa), Radio Free Asia, ...

En begin nu niet weer met het excuus dat ze "ons" bevrijd hebben van de nazi's in 1944/1945, want dat was niet om óns te redden, maar om de kapitalistische belangen van de VS in Europa veilig te stellen, nadat grote Verengdestaatse bedrijven als Opel, Ford en Coca Cola gedurende de hele Tweede Wereldoorlog (ook nadat de VS zich officieel in die oorlog gemengd hadden) grote winsten gemaakt hadden in het Deutsche Reich. Een duidelijk bewijs daarvoor is dat ze niet rustig Europa van West naar Oost "bevrijdden", maar meteen begonnen met het vrijmaken van een corridor richting Berlijn, zodat ze zo snel mogelijk naar het Oosten konder doorstoten - tengevolge waarvan een deel van Nederland veroordeeld werd tot de zogenaamde Hongerwinter'.

zondag 26 april 2020

Vernietiging van Gernika (1937)

Vandaag is het 83 jaar geleden dat de Baskische stad Gernika (*) ter ondersteuning van Franco's staatsgreep in Spanje door de Luftwaffe zwaar gebombardeerd werd (was dit een generale repetitie voor het bombardement van Rotterdam in 1940?) Ter herinnering daaraan maakte Picasso zijn wereldberoemde schilderij.

BBC News wijdde hieraan een 'item', dat via YouTube beschikbaar is.

(*) De Baskische en officiële naam van de stad luidt Gernika, maaar dit is kennelijk nog niet ten volle doorgedrongen tot Wikipedia (en tal van andere organisaties en mensen, die het nog steeds over Guernica hebben).

zaterdag 25 april 2020

Weg met reclame!

Morgenavond om 22:35 uur wijdt de VPRO op NPO2 het programma Tegenlicht aan reclame en "hoe een toekomst zonder reclame eruit zou kunnen zien".

De VPRO zou de VPRO niet zijn zonder begeleidende informatie op internet. Dit is hier te vinden.
Vergeet ook niet om daarna ook nog even door te klikken en te kijken bij dertien argumenten tegen reclame.

Tenslotte wil ik ook nog even verwijzen naar mijn artikel Wat de mensheid nodig heeft is ONTGROEI! van 7 juli 2007.

Corona-steun voor bedrijven

De Volkskrant biedt vandaag een interessant opiniestuk over de bedrijven die wel of niet recht (zouden) moeten hebben op staatssteun, zoals KLM-Air France, en aan welke voorwaarden die bedrijven zouden moeten voldoen.

Ik zou daar nog enkele vorwaarden aan toe willen voegen:

1. Binnen de bedrijven die (uiteindelijk) uit onze zakken ondersteund worden, mag niemand een hoger inkomen (in welke vorm dan ook: salaris, aandelen, natura, enz) krijgen dan pak-weg de Balkenende-norm. Dat geldt uiteraard in de eerste plaats voor de grootgraaiers, maar in feite natuurlijk voor wie dan ook, die op een of andere manier inkomen verkrijgt [verwerft wil ik niet zeggen, want hoe hoger betaald, hoe minder inspanning er vaak in werkelijkheid gedaan wordt] bij het betreffende bedrijf.

2. In ieder geval totdat het hele bedrag van de steun terugbetaald is, wat mij betreft met (positieve!) rente), mogen geen bonussen of dividend worden uitgekeerd;

3. Bedrijven die bovenmatige bedragen (bijvoorbeeld boven de Balkenende-norm) uitkeren aan wie dan ook, leveren zoïzo geen "blijk van sociale rechtvaardigheid" en zijn derhalve automatisch uitgesloten van staatssteun.

vrijdag 24 april 2020

Chrome-gebruikers: opdateren!

Er zit, volgens een melding van Google, een lek in de browser Chrome (voor Windows, Linux en Mac). Verdere details zijn niet medegedeeld. Wél wordt geadviseerd de meest recente update te installeren (81.0.4044.113) te installeren. (Zie hierover het bericht van gisteren in com! professional.)

Corona-boetes

Heel terecht heeft de politie aan 15 jongeren een boete uitgedeeld, die in de Loonse & Drunense duinen een illegaal feestje aan het vieren waren. Elders in hetzelfde duingebied waren ook kampvuurtjes gestookt (zie het Brabants Dagblad van vandaag). Nog afgezien van het besmettingsgevaar voor mensen in de omgeving van deze jongeren (dat ze elkaar besmetten is wat mij betreft verder hun eigen risico), zouden die kampvuurtjes ook nog tot een nieuwe natuurbrand hebben kunnen leiden.

Sommige bekeuringen zijn ronduit walgelijk - zoals in Spanje (waar de eisen in het algemeen veel strenger zijn dan in Nederland), bijvoorbeeld van een man die een boete kreeg van € 601,00, omdat hij in een supermarkt een potje broodsmeersel -soort Nutella- was gaan kopen. Volgens de betreffende petten was dat geen essentiële levensbehoefte - maar in het geval uit de eerste alinea vind ik de boete alleszins terecht!

Corona-versoepeling?

Het is duidelijk dat een groot deel van de Nederlandse bevolking steeds minder de noodzaak wil (of kan) inzien van de door de overheid genomen maatregelen voor inperking van het besmettingsrisico van Covid-19. Of het nu gaat om een niet te stuiten behoefte aan popfestivals, kroegbezoek, bakken in de zon op het strand of voetbalwedstrijden (zouden liefhebbers van andere sporten wat verder denken dan hun neus lang is of zijn ze minder asociaal?), veel mensen vinden het welletjes en willen nu weer hun oude leven opvatten. De risico's voor hun oudere en kwetsbare medemensen zijn kennelijk minder belangrijk dan hun onderbuikse behoeften (links en -vooral- rechts heb ik fijntjes horen opmerken dat oude mensen toch ooit dood gaan...), waarbij het hun goed uitkomt dat het neoliberale Nederlandse régime uiteraard vooral gehecht is aan het voorkomen van de overgang naar een betere en meer solidaire/sociale, minder neoliberale samenleving.

Het ware goed wanneer deze mensen (en uiteraard de Haagse regentenkliek) eens wat meer zouden stilstaan bij de risico's van een te snelle versoepeling, zoals die door Belgische "experts" zijn geformuleerd.
Zie daarvoor bijvoorbeeld een artikel in de Belgische De Tijd van vanochtend. Hierin wordt ervoor gewaarschuwd dat een te snelle versoepeling zou kunnen leiden tot een toename van het aantal ziekenhuisopnames, waardoor de versoepeling weer zou moeten worden teruggedraaid. Dat is vervelend voor de mensen die genoeg hebben van de maatregelen, maar vooral voor de nieuwe slachtoffers!

donderdag 23 april 2020

Meer over de corona-app!

Wil je eindelijk eens duidelijke en diepgaande informatie over de app (in Nederland uit te spreken als "ep") die de Nederlandse overheid ons op wil leggen. Lees daar dan over in de Nieuwsbrief van vandaag van Bits of Freedom.

P.S. Als je donateur zou willen worden van Bits of Freedom, dan komt het toeval je te hulp: onderaan, bijna aan het eind van de Nieuwsbrief staat een link voor mensen die deze stichting willen ondersteunen.

Lezen: column van Sheila Sitsalsing

Gisteren stond er, onder de titel Eerst een totale lockdown eisen, dan stampvoeten om meer vrijheid wederom een uitstekende kolom van Sheila Sitalsing in de Volkskrant


Deze snijdt een aantal belangwekkende zaken aan, niet alleen de wankelmoedigheid van de Nederlandse bevolking (trouwens ook die van andere landen), maar ook bijvoorbeeld de plannetjes voor verdere diefstal (in Nieuwspraak 'bezuinigingen' en 'ombuigingen' of 'beleidsaanpassingen') voor de toekomstige politiek.


Sheila Sitalsing concludeert dan ook: "De zorgparagrafen in de aankomende verkiezingsprogramma’s worden zeer boeiende lectuur." En dat is meteen een dringend advies voor mijn lezers.

Overheidssteun? Maar voor wie?

Toen enkele weken geleden de Nederlandse 'regering' een Corona-steunregeling invoerde, werd daarbij gezegd dat die zo dringend was dat er niet al te veel voorwaarden gesteld moesten worden om te voorkomen dat de steun te laat kwam. Eigenlijk een enigszins vreemde redenering, want als normaliter andere regelingen nodig waren was er altijd een legertje "experts" bij de hand om alles goed te regelen. Na het debâcle van de huursubsidie-fraude, waardoor een hoop geld in Bulgarije terechtkwam, zouden ze daar toch wel op voorbereid hebben kunnen zijn. Temeer omdat de rekening van al die steun uiteindelijk op de schouders van de belastingbetalers (zeg maar de 99%, want de 1% betaalt tenslotte nauwelijks belasting).

Zo wil het 'oer-Nederlandse' bedrijf KLM [wat betekent oer-Nederlands? Misschien 'corrupt'? Dat maakt dan de VVD -met een Spaans aandoend verleden van corrupte politici- ook een 'oer-Nederlandse' partij.] nu ook een flinke schep geld. Net als trouwens het in Nederland bedachte bedrijf Booking.com, dat allang in de Verengde Staten zit, met als chantagemiddel dat anders het personeel op straat komt te staan.

Uit een artikel van gisteren in de Volkskrant (Voor wie is de coronasteun van de overheid? ‘Aandeelhouders zouden de eerste rekening moeten krijgen’) blijkt inderdaad dat er nogal wat mis gaat met die Corona-steun, en dat gevreesd mag worden dat die terecht gaat komen bij aandeelhouders (die ik zoïzo altijd 'nuttelozen van de maatschappij' noem) en buitenlandse investeerders.

Eerlijk gezegd begin ik me steeds meer af te vragen of de VVD (& hun coalitie-medeplichtigen) werkelijk niet stilgestaan hebben bij dit mogelijke [voor mensen die weten wat het neoliberalisme inhoudt onvermijdelijke] misbruik. Dan kun je dus inderdaad stellen dat Rutte 'het goed' doet, namelijk, zoals je van een neoliberale politiek verwacht: de belangen van de 1% behartigen.

De onderzoeksjournalisten van Follow the Money gaan vandaag in het artikel Champagne-, tabaks- en olieconcerns sluizen coronageld door naar aandeelhouders verder in op deze onsmakelijke situatie, maar dan op Europees vlak. De ECB (Europese Centrale Bank) suggereert dan wel heel vriendelijk (net als de Nederlandse 'regering') om het steungeld niet te gebruiken (misbruiken') voor de aandeelhouders en andere onfatsoenlijke doeleinden, maar heeft verder geen enkele mogelijkheid om daar maatregelen tegenover te stellen.

woensdag 22 april 2020

Wat is er toch in die Missourinezen gevaren?

Eerst kon ik mijn ogen nauwelijks geloven toen ik in de NRC en de Volkskrant las dat de Verengdestaatse staat Missouri een aantal Chinese ministeries en zelfs de Chinese Communistische Partij heeft aangeklaagd in verband met nalatigheid in verband met de door het Corona-virus veroorzaakte pandemie, doordat de ernst van het virus in eerste instantie geheim werd gehouden. Alsof de Verengde Staten niet voortdurend politiek voeren door middel van acties van hun geheime diensten en de waarheid over allerhande geheimzinnigheden niet constant achterhouden...

Bij nader inzien vind ik die aanklacht echter nog niet zo'n gek idee, want als de staat Missouri een dergelijke stap neemt (en meer Verengdestaatse staten lopen kennelijk ook rond met plannen in die richting), dan zullen ze er in Washington ongetwijfeld begrip voor (moeten) hebben wanneer allerhande landen (ik denk aan Iran, Irak, Pakistan, Libië, Chili en Grenada - om maar een paar namen te noemen uit een schier eindeloze lijst) een soortgelijke aanklacht indienen tegen welke Verengdestaatse regeringsfunctionarissen dan ook. Of de Sovjet-Unie, wier economie door de wapenwedloop tot aan de rand van de afgrond werd gebracht en wier bevolking daardoor tot een veel armoediger leven werd verplicht dan in een 'normale' situatie nodig zou zijn geweest. Of de economische boycot tegen Cuba, alleen omdat door de mensen rond Fidel Castro de dictator Fulgencio Batista afgezet was. Wat voor economische schade en menselijk leed is er door de Verengdestaatse politiek gedurende ruim 200 jaar wel niet aangericht...

Een gezamenlijke inspanning van alle benadeelde landen zou meteen een einde maken aan de pretenties en de macht van de grootste schurkenstaat ter wereld. Wie neemt als eerste de handschoen op?

maandag 20 april 2020

Woningsdag?

Als republikein houd ik me niet bezig met konings-of koninginnendagen [volgens de spellingsregels van de TaalCurie zou hier een tussen-N nodig zijn, omdat er geen meervoudsvorm met een eind-S (koningins) mogelijk is - niet dat ik me doorgaans overigens veel aantrek van de dictaten van de TaalCurie]. Af en toe vierde ik dan -om toch een beetje mee te doen- nog wel 'Corry Koningsdag', ofschoon ik haar niet onder mijn favoriete muziekartiesten reken.

Maar goed, dit jaar wordt er dus kennelijk geen koningsdag gevierd vanwege het Corona-virus [leuk dat Corona het Latijnse woord is voor kroon!]. In plaats daarvan zou er dit jaar een Woningsdag gevierd moeten worden. Dat is weer een gedrocht van een woord, van dezelfde categorie als indertijd het «Kroningslied», bij elkaar gefrutseld door de fine fleur van de Nederlandse muziek.

In eerste instantie wilde ik me dan nog wel bij dat wandrochtelijke woord neerleggen, omdat ik -naïviter- dacht dat het de bedoeling was om op 27 april eindelijk eens werk te gaan maken van woonvoorzieningen voor de 100.000-en mensen zonder eigen woning.

Helaas, dat was inderdaad erg naïef van me, want het is nu de bedoeling dat iedere Nederlander op een bepaald tijdstip in zijn/haar eigen huis (vermoedelijk met alle ramen en deuren open, zodat het hele land wordt ondergedompeld in een grauwdeken van wansmaak) het zogenaamde Nederlandse volkslied ten gehore gaat brengen.

Wat een wansmaak! Nederland heeft geen volkslied, sinds Wilhelmina «Wien Neerlands bloed» (overigens ook een draak van een zangstuk) heeft afgeschaft en vervangen door het 15-couplettige «Wilhelmus van Nassauwe», wat geen volkslied is, maar een quasi-persoonlijk loflied op de zogenaamde vader des vaderlands, Willem de Zwijger (wiens naam vermoedelijk ontstaan is omdat hij nauwelijks Nederlands sprak en dus maar zijn mond hield).

Het zou mooi zijn als er op het vastgestelde tijdstip niet-geïndoctrineerde mensen met open ramen en deuren de «Internationale» ten gehore zouden brengen.
Misschien is een waarschuwing dan echter wel op zijn plaats. Het zou me niet verbazen wanneer mensen die zulks doen aangehouden worden en na twee dagen met een slap excuus weer losgelaten worden, net zoals een aantal jaren geleden de twee mensen die het waagden bij een of andere oranje-getinte gelegenheid met een bordje tegen de monarchie waagden te lopen...

zaterdag 18 april 2020

Wat na de Corona-crisis? Een nieuwe crisis?

Gisteren sprak ik een vriendin die vreesde dat er naast het coronavirus nog iets anders aan het broeien is, wat door het régime Rutte onder de pet gehouden wordt.

Ikzelf denk niet zo ver, hoewel een neoliberaal natuurlijk nooit te vertrouwen is. Voorlopig denk ik echter dat we al genoeg te stellen (zullen) hebben met nieuwe uitbarstingen van hetzelfde virus (al dan niet gemuteerd).

Premier Rutte (van de VVD, de partij met de hoogste score aan frauderende politici) verschijnt regelmatig op de TV, waarbij hij met een -voor zijn doen- ernstig gezicht (zou hij daarvoor een speciale training hebben moeten volgen?) vertelt dat de regering steeds op grond van de nieuwste berichten van haar adviseurs en wetenschappers bepaalt welke stappen genomen (moeten) worden.

Wie zijn aandacht erbij kan houden en let op wat hij wérkelijk zegt, bemerkt dat hij het vooral heeft over de Nederlandse economie. En soms noemt hij dan ook nog even de ouderen die het meeste risico lopen. En vervolgens geeft hij dan ook nog gratuite complimentjes aan verpleegkundigen (al dan niet vrijwillig), die hun werk zonder afdoende beschermingsmiddelen moeten doen - en zonder adequate beloning! Én natuurlijk vindt hij het geweldig dat het enorme (en door de neoliberale wanpolitiek veroorzaakte!) tekort aan IC-bedden (voorlopig!) opgelost is.

Geen woord echter over de kapitale fouten die de laatste decennia gemaakt zijn door de diverse neoliberale coalities in Nederland, waarbij o.a. de zorgverzekering in handen is gekomen van privé-verzekeraars, die natuurlijk ook (en vooral!) de belangen behartigen van hun aandeelhouders en die elk jaar miljoenen over de balk gooien om klanten bij andere verziekeraars weg te lokken, en die intussen ettelijke miljarden aan "reserves" op de plank hebben liggen, terwijl desondanks de premies en andere verplichte "eigen" bijdragen gewoon door blijven stijgen. Dit ondanks de belofte van Hans Hoogervorst (ook van de VVD!) dat de gezondheidszorg dank zij de ZVW (Zorgverzekeringswet) goedkoper zou worden (voor wie dan?).

Ook vertelt Rutte niets over de stommiteit (zeg maar 'walgelijke lompiteit') om ziekenhuizen (zoals het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis) failliet te laten gaan...

Nee, de indruk moet gewekt worden dat de 'regering' al het mogelijke doet om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen.

En, ongelooflijk genoeg, heeft een groot deel van de Nederlanders dan ook nog de indruk dat Rutte het "goed" doet (wat dat 'het' dan ook moge zijn). En bij de volgende verkiezingen hoeven we dus niet te rekenen op een koerswijziging in de Nederlands politiek, want iedereen is alle leugens en valse beloften van de voorbije jaren allang weer vergeten.

De volgende crisis verwacht ik over enkele maanden (of weken?). Gezien de begaanheid van de Haagse Bluffers met de Nederlandse economie, zullen de huidige "afspraken" (Nieuwspraak voor 'eenzijdig opgelegde aanwijzingen') ongetwijfeld binnenkort versoepeld gaan worden. Het lijkt erop dat in mei (de) scholen weer open zullen gaan, waardoor dus weer nieuwe besmettingsmogelijkheden ontstaan. Ook de horeca "moet" weer open, en ik weet van diverse mensen dat er nu links en rechts weer feestjes gehouden worden (uiteraard zonder de 'sociale afstand' van 1½ meter).

Maar de overheid is voor onze veiligheid nu spionage-apps (spreek uit 'eps') aan het voorbereiden, waardoor in een paar weken de hele Nederlandse bevolking als potentieel besmet tot huisarrest veroordeeld zal worden... en die ze met kleine aanpassingen ook zullen kunnen aanpassen om ons op andere punten in de gaten te houden. Immers, als iets technisch mogelijk is, wordt het vroeg of laat ook toegepast (en blijft het ook toegepast worden!).

En al met al weten we niet eens of dit virus wel erger is dan een (misschien wat agressieve) griep-epidemie. Er worden op TV allerlei angstaanjagende getallen genoemd, maar die spreken elkaar zo vaak tegen dat ze geen enkele feitelijke betekenis hebben.

En tenslotte hebben we ons nu misschien ook nog voor te bereiden op een soort staatsgreep, waarvoor -hoe ongelooflijk ook- het Nederlandse parlement zich vrijwillig buitenspel heeft gezet. Zie hierover de column Hoe de Tweede Kamer zich buitenspel laat zetten in de coronacrisis van Thijs Broer) in Vrij Nederland van 17 dezer.

Kortom, nog genoeg zichtbare crises, zodat ik hoop dat voornoemde vriendin geen gelijk heeft. Het is zó allemaal al erg genoeg!