vrijdag 30 maart 2012

In Spanje is het al net zo erg als in Nederland

En uiteraard zijn er ook wel de nodige overeenkomsten: Spanje wordt geterroriseerd door het postfastische régime van Mariano Rajoy (van de Franco-erfgenamen van de Partido Popular), terwijl Nederland zucht onder het protofascistische régime dat formeel onder leiding staat van nep-liberaal Mark Rutte, maar in werkelijkheid naar de pijpen danst van de protofascist Geert Wilders.

Net als in Nederland wordt ook de Spaanse bevolking (die de laatste jaren overigens al veel meer voor de kiezen heeft gekregen dan de Nederlandse) getroffen door allerlei bezuinigingen en prijsverhogingen, terwijl ook in Spanje de hoofdschuldigen (bankiers en andere neoliberale nuttelozen) ontzien worden. Met bevolking bedoel ik in Spanje (net als in Nederland) de overgrote meerderheid van de inwoners, die met hard werk een dun belegde boterham bij elkaar kan verdienen, en niet degenen die hun handen alleen uit hun zakken halen om hun geld te tellen.


Gisteren hadden de Spaanse vakbonden een algemene staking georganiseerd, en bij demonstraties ter gelegenheid daarvan waren volgens de organisatoren meer dan 10 miljoen mensen op komen dagen - ofschoon het régime beweert dat er maar nauwelijks 800.000 mensen op de been waren gekomen.
De schatting van het régime is lachwekkend, want alleen in Barcelona moeten al tussen 800.000 en 900.000 deelnemers geweest zijn, en dat kan ook niet anders, want de hele Paseig de Gràcia in het centrum was geblokkeerd (zie video bij La Vanguardia van gisteren).
De Catalaanse regering gaat een plan voorbereiden om "stadsguerilla" te kunnen bestrijden - kennelijk begrijpt men daar dat dit nog maar het begin is van het verzet tegen de uitbuitingsplannen van het régime Rajoy (en uiteraard van de neoliberale mafia).

De -eveneens postfascistische- presidente van de (autonome) Madrileense gemeenschap, Esperanza Aguirre, beschuldigt de vakbonden ervan "anti-vaderlandslievend" te zijn, omdat ze van Spanje een nieuw Griekenland willen maken. (Público, vandaag).

Het is natuurlijk mogelijk dat Aguirre denkt dat de slachtoffers van de crisis de leugens van de klassevijand geloven, en het is zelfs mogelijk dat ze zelf zo dom is dat ze haar eigen verzinsels gelooft (op de foto bij het artikel in Público kijkt ze niet zo snugger uit haar ogen), maar wat ze zegt is uiteraard klinkklare onzin.

De trojka van de Europese Commissie, de ECB (Europese Centrale Bank) en het IMF (Internationaal Monetair Fonds) is druk bezig Griekenland te plunderen, net zoals Ierland, Portugal, Italië en Spanje. En over enkele jaren beginnen ze ook met de rest van de Europese Unie, of althans met de landen die zich bekeerd hebben tot de Euro (zoals, tegen de wil van het volk in, Nederland), want het einddoel kan alleen maar zijn een grote milieu-vernietigende productie-machine, die aan het draaien wordt gehouden door arbeiders die net genoeg loon krijgen om niet te verhongeren.

Misschien komt het zelfs nog eens ooit zo ver dat het slaafse Nederlandse volk massaal de straat opgaat, om de verantwoordelijke politici met pek en veren door de straten te dragen. Laat het snel gebeuren, voordat we allemaal uitgeroeid zijn...

donderdag 29 maart 2012

Waarom accepteren wij dit circus?

Waarom bestormt het Nederlandse volk niet in zijn totaliteit Den Haag, en dan met name (op dit moment) het Catshuis Kotshuis, waar de nepchristenen van het CDA, de nepliberalen van de VVD en de protofascisten van de PVV dag in dag uit nog meer geld aan het verspillen zijn met hun overleg (dure drink- en eetgelagen?), terwijl ze al maanden geleden wisten wat ze zouden gaan beslissen?

Denken die Haagse bluffers nu werkelijk dat wij geloven dat ze de juiste beslissing zullen nemen, omdat ze het doen voorkomen alsof ze zó veel tijd nodig hebben om tot een beslissing te komen? Ze hebben immers al lang afgesproken dat de schuldigen van de crisis (de banken) niet aansprakelijk gesteld zullen worden, en dat de kosten van de blijvende steun aan die banken ook niet voor rekening zullen komen van dat kleine deel van de Nederlandse bevolking dat niet weet wat aan te vangen met hun nog steeds groeiende vermogen.

Nee, het ligt al lang vast (maar ik veronderstel dat aan alle potentiële lekkers al duidelijk is gemaakt dat lekken met de dood gestraft zal worden) dat de enigen die Nederland aan het draaien houden (de arbeiders) of die in het verleden hun bloed en zweet hebben bijgedragen aan de Nederlandse economie (de werklozen en de gepensioneerden) nog verder uitgeperst zullen moeten worden.
En dat de werklozen, de arbeidsongeschikten, de zieken en nogmaals de gepensioneerden, dus degenen die niets (meer) bij kunnen dragen aan die economie en dus aan de winsten van de nuttelozen van de maatschappij (de aandeelhouders, speculanten en veel directeuren en managers) eigenlijk zo vlug mogelijk moeten verdwijnen. Daartoe moeten met andere woorden de uitkeringen steeds verder verlaagd worden, en moeten de bejaarden- en de gezondheidszorg onbetaalbaar worden gemaakt, zodat er uiteindelijk alleen nog een volk van slaven overblijft, dat naar willekeur voor een aalmoes (want het minimumloon zal ook wel -net als bijv. in Duitsland- verlaagd worden) tot dwangarbeid gedwongen kan worden.

maandag 26 maart 2012

De ene schurkenhand wast de andere...

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft, voor de eerste keer, besloten een onderzoek in te stellen naar de nederzettingen die Israel al sedert jaren aan het bouwen is in het aan de Palestijnen toegewezen deel van Palestina. (NRC, 22 maart 2012)  Dat is wel rijkelijk laat, maar laten we toch maar blij zijn dat er tenminste eindelijk eens over wordt gesproken.
Het hoeft geen verbazing te wekken dat de vertegenwoordiger van de Verenigde Staten tegen stemde (tenslotte ondersteunen de schurkenstaten Israel en de VS elkaar door dik en dun).
De Verenigde Staten maken zich wel vreselijk druk over de mensenrechten (althans in landen als China, Cuba, Noord-Korea en Venezuela, maar vreemd genoeg niet over die van de Verenigdestaatse bevolking...) en ze doen -met 'groot' succes- hun uiterste best om democratie te brengen in bijv. Irak, Afghanisten en (ongetwijfeld binnenkort Iran), maar Israel wordt al 75 jaar op geen enkele wijze tegengewerkt bij de mensenrechtenschendingen tegen de autochtone bevolking van Palestina (waarbij genocide, gedwongen deportatie en andere gewelddadigheden niet geschuwd worden).
Tenslotte is Israel het door de bijbelse god uitverkoren volk (fout: dat waren de Israelieten!), én heeft iedereen die in de VS president wil worden de steun nodig van de vele joodse lobbies (die zelf niet eens beseffen dat het jood-zijn niet automatisch overeenkomt met het steunen van een misdadige politiek).
Van de tien landen die zich bij de stemming naar het onderzoek onthielden van stemming zal ongetwijfeld Nederland er een zijn geweest (het NRC noemt die niet...). Sinds 1945 voelen de Nederlandse régimes zich nog steeds posthuum schuldig aan de grootschalige medewerking die veel Nederlanders in de tweede wereldoorlog gegeven hebben aan de jodenvervolging door de nazi's...

zondag 25 maart 2012

Waarom wordt de grote criminaliteit in Nederland niet vervolgd? Hmmm?

Herman Bolhaar, het opperhoofd van het Openbaar Ministerie (OM), vertelt vandaag in het TV-programma Eva Jinek dat het OM de kleine criminaliteit wil gaan aanpakken, omdat die "de burger direct raakt". (de Volkskrant van vandaag).

Een normaal mens vraagt zich dan af of de grote criminaliteit dan geen ernstigere consequenties heeft voor de burgers. En als dat zo is, waarom dan niet?

Die vraag is gemakkelijk te beantwoorden: er bestaat in Nederland nauwelijks grote criminaliteit, want die is - volgens ons onvolprezen "democratische" systeem - gelegaliseerd en wordt dus automatisch niet meer als criminaliteit beschouwd.Denk daarbij bijvoorbeeld aan de misdadige uitverkoop van nutsbedrijven (NS, PTT, energie- en waterleidingbedrijven, de zorgverzekering), de walgelijke vernietiging van de sociale zekerheid en de zorg.

En niet te vergeten de belastingontduiking belastingontwijking in het  belastingparadijs Nederland door middel van brievenbusfirma's (zie bijv. het programma Nederland belastingparadijs van Zembla van 18 oktober 2009 en het artikel Lage belasting lokt ook U2 in de Volkskrant van 31 juli 2006) of door allerlei belastingtruukjes van hare koninklijke Bea en haar familie (zie mijn artikel Nederland een republiek, nu meteen! van 11 september 2009).

Tja, dan blijft er niet veel meer te vervolgen dan de "kleine criminaliteit".Ik zal niet zeggen dat die dan maar ongestraft moet blijven, maar ik vraag me wel af hoeveel kleine criminaliteit niet voorkomen kan worden door de grote criminaliteit hardhandig en doeltreffend aan te pakken. Het zou me niets verwonderen als een deel van die kleine criminaliteit slechts het gevolg is van de manier waarop de grote criminaliteit "de burger direct raakt".

Wanneer dan ook nog eens een einde wordt gemaakt aan het neoliberalisme en het daardoor gestimuleerde individualisme, dan zal ook nog eens een aanzienlijk deel van de kleine criminaliteit verdwijnen, al vrees ik dat dat effect wat langer op zich zal laten wachten.

Misschien zal er na de val van het protofascistische régime van de huidige Wilders-bende een doortastende coalitie gevormd kunnen worden, die wél bereid is te werken aan een menselijke, menswaardige, sociale en solidaire samenleving.

vrijdag 23 maart 2012

Eenzijdig blind?

Enkele dagen geleden publiceerde de Volkskrant een tekening waarop Geert Wilders te zien was, die door een gat in een muur handenvol geld kreeg uit een hand in een zwarte mouw. Wilders zei in een ballon iets in Hebreeuwse letters (wat die letters betekenen is me onduidelijk, maar het zal wel de bedoeling zijn geweest dat ze dank uitdrukten).

Gisteren publiceerde de Volkskrant een ingezonden brief, waarin iemand te kennen gaf zich onbehaaglijk gevoeld te hebben bij die tekening, omdat hij tijdens de Duitse bezetting de antisemitische propaganda meegemaakt had.

Als de briefschrijver werkelijk zo gevoelig is als hij in zijn brief insinueert, dan verbaast het me dat hij niet al tienduizenden brieven gestuurd heeft over de manier waarop de staat Israel al zo'n 75 jaar omgaat met de rechten van de bewoners van het land dat ze met de steun van met name West-Europa bezet hebben, welke  tot tweederangs burgers zijn verworden, voorzover als ze niet gedeporteerd zijn, of opgesloten in enorme concentratiekampen, of uitgemoord...

Wie de opmerkingen van Geert Wilders een beetje volgt, kan zich naar mijn mening niet aan de indruk onttrekken dat hij bij voorbaat alles verdedigt wat met de Israelische politiek te maken heeft. Zo vreemd vind ik de in de tekening van Jos Collignon uitgedrukte gedachtengang dan ook beslist niet...

Men versta mij niet verkeerd: ik heb niets tegen joden, maar wel álles tegen mensen die de Israelische machtspolitiek door dik en dun verdedigen en daarbij bovendien nog maar al te vaak het goedkope argument gebruiken dat Joden nooit meer mogen meemaken wat ze onder het nazi-bewind hebben meegemaakt. Met dat schijnheilige excuus wordt nu dus de Palestijnen aangedaan wat eerder de nazi's de joden aandeden.

dinsdag 6 maart 2012

Is dit nu nieuws?

De Volkskrant wijdt vandaag een artikel aan de Israelfilie van Barack "No Change" Obama (Obama: band met Israël is onverbrekelijk), alsof dit zo verbazingwekkend is.
Dat er niets nieuws onder zon is, kun je al zien in wat collega-blogger Freeman op 20 januari 2009 schreef, en wat ik op diezelfde datum vertaalde onder de titel En die denken werkelijk, dat er iets zal veranderen...

Nee, ik denk niet dat er nog iemand is die gelooft dat Obama een verbetering is ten opzichte van George W. Bush. Integendeel, hij is nog veel erger en enger, want met zijn beschaafder taalgebruik lijkt het alsof hij ook beschaafder is dan dombo Bush, maar zijn politieke uitgangspunten zijn net zo eng als die van de twee Bushes: zoals Bush jr. o.m. verantwoordelijk is voor de oorlogen in Irak en Afghanistan en voor het voortduren van de genocide in Palestina (in het kader van de behoefte aan Lebenbsraum voor schurkenstaat Israel), zo is Obama o.a. verantwoordelijk voor het voortduren van de oorlog in Afghanistan, voor de inval in Libië en voor de dreigende aanval op Iran en voor de capsones van de Israelische oorlogsmisdadigers (waarom ook niet, voordat hij president werd had hij al beloofd dat de veiligheid van Israel voor hem de hoogste prioriteit had!).

In feite is natuurlijk de Verenigdestaatse wapen- en olie-industrie verantwoordelijk voor alle Verenigdestaatse oorlogen (en uiteindelijk ook voor het terrorisme, waar ook ter wereld), en daardoor maakt het ook allemaal geen bal uit wie president in de VS is: de een ziet er anders uit dan de ander en hij/zij klinkt een beetje anders, maar ze voeren allemaal dezelfde kapitalistische agenda uit.

Er is maar één oplossing voor een vreedzame, sociale en eerlijke wereld: weg met het kapitalisme, om te beginnen met de macht van Washington en zijn slaafjes in de EU en elders...

zaterdag 3 maart 2012

Griekenland: EUROMONOPOLIES GESTEUND, LAND GESLOOPT

Het volgende artikel is verschenen in het nieuwste nummer (maart 2011) van de Rode Morgen:In de nacht van 20 op 21 februari werd Griekenland voor de zoveelste keer 'gered'. Als de gewone Grieken afhankelijk zouden zijn van redders als Merkel, Sarkozy en hun trouwe slippendrager De Jager, dan zouden ze hun ondergang tegemoet gaan. Die redding ziet er voor de gewone Grieken ongeveer zo uit:

Minimumloon 22% omlaag
Op het minimumloon wordt 22% gekort. Omdat de lonen in het bedrijfsleven aan het minimumloon zijn gekoppeld, gaan alle lonen er met ongeveer 20% achteruit. De ambtenarensalarissen gaan er 15 tot 20% op achteruit en de pensioenen ook. Doordat de BTW-tarieven en andere belastingen fors omhoog gaan, ziet elke gewone Griek zijn koopkracht met een kwart dalen. De werkloosheid is 20% en tot 2015 worden er 150.000 mensen ontslagen. Het wordt makkelijker om mensen te ontslaan. De krimp van de economie zal de werkloosheid verder doen toenemen. De reddingsplannen werden gemaakt door de niet-gekozen regering Papademos, die op last van Merkel en Sarkozy de vorige regering had vervangen. De Griekse regering zal voortaan gecontroleerd worden door een permanente vertegenwoordiging van de trojka van EU, ECB en IMF in Athene. De twee grootste politieke partijen hebben schriftelijk beloofd zich aan de afspraken te houden, ook na de verkiezingen in april.

De hand van het monopoliekapitaal
In het hele pakket is de hand van het Europees monopoliekapitaal zichtbaar. In de niets ontziende wijze waarop het Griekse volk wordt geplunderd en de Griekse jeugd haar toekomst wordt ontnomen... Het hele land wordt naar het bankroet geleid, om daarna als een uitgeperste sinaasappel weggegooid te worden. Het monopoliekapitaal is een onnutte parasitaire klasse, ze ontwricht hele landen. In de crisis treedt dat karakter steeds duidelijker aan het daglicht. De noodzaak om de monopolie-bourgeoisie als heersende klasse omver te werpen, dringt zich op.
De hand van het monopoliekapitaal is ook te zien in de verplichte verkoop van staatsbezittingen ter waarde van 50 miljard euro. Als begerige koopjesjagers kijken de monopolies naar Griekse havens, luchthavens, waterbedrijven, elektriciteitsbedrijven, telecombedrijven enzovoort. Vooral de Europese banken wrijven zich in de handen. In het afgelopen jaar verkochten ze voor 50 miljard euro aan Griekse staatsobligaties aan de ECB. Van de resterende 200 miljard krijgen ze gegarandeerd de helft uitbetaald. Het geld om die leningen plus rente te voldoen loopt voortaan niet meer via de Griekse regering -waarom al die poppenkast?- maar via een aparte door de trojka beheerde rekening.

Sociale sloop in heel Europa
Het Griekse drama laat zien wat het program van de Europese monopolies is. Het gaat om sociale sloop in alle Europese landen. Rutte en De Jager spreken net zo gemakkelijk over bezuinigingen in Griekenland als bezuinigingen in Nederland. Tussen de Europese monopoliebedrijven wordt ook concurrentiestrijd gevoerd: welke landen kunnen de anderen in een positie van neokoloniale overheersing brengen. Legitimatie door een burgerlijk parlement en democratische verkiezingen is een farce. De macht van de monopolies loopt via Brussel en de bevoegdheden van Brussel worden uitgebreid, zonder dat ook maar één Europese kiezer zich erover heeft uitgelaten. De regeringen van Italië en Griekenland zijn vrijwel rechtstreeks door Merkel en Sarkozy -spreekbuizen van het monopoliekapitaal- geïnstalleerd. 'Op last van Brussel' gaat Rutte bezuinigen, maar bij de verkiezingen van juni 2010 spraken VVD, PVV en CDA daar niet over.
In Griekenland zal de nieuwe regering, die in april wordt gekozen, de wensen van de Europese monopolies en niet de wensen van het volk uitvoeren. Daarvoor hebben de twee grootste partijen moeten tekenen. Dat leidt in Griekenland tot verdieping van de politieke crisis. De 45 leden van deze partijen die in het Griekse parlement tegen de maatregelen stemden, werden direct uit hun partij gezet.

De volksmassa's kunnen de geschiedenis veranderen
Het Griekse drama laat ook zien welke weg de volksmassa's hebben te gaan. Vertrouwen op het parlement zet geen zoden aan de dijk. Op straat, in de bedrijven en instellingen - daar wordt de strijd geleverd. Het Griekse volk laat zich daarin van de beste kant zien. Stakingen en demonstraties volgen elkaar in snel tempo op. De terreur van de politie krijgt de massa's er niet onder. De Grieken vechten voor hun bestaan, voor een toekomst voor de jeugd. Het politieke inzicht dat het hele kapitalistische systeem niet deugt, groeit en groeit. Ze verdienen de solidariteit van de werkende mensen in heel Europa. Hun strijd is onze strijd. We kunnen de Grieken ook helpen door de Nederlandse regering het vuur aan de schenen te leggen. De val van De Jager en Rutte zal ook in Athene met enthousiasme worden begroet.Neem een abonnement op de Rode Morgen: een jaarabonnement kost € 6,80, een steunabonnement € 11,35. Of neem een gratis proefabonnement van drie nummers (zonder verdere verplichtingen).
Stuur een e-mail naar redactie@rodemorgen.nl of bel: 010 4199054.